Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Đế Bá - Chương 2693: Đạo Long Thiên Đế

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Chịu tải sáu Thiên Mệnh, đời này ngươi đã dcướp Thiên Mệnh hai lần, ngươi còn lại một lần.

Mỗi thời đại Đệ Thập giới có bảy mươi hai Thiên Mệnh, mỗi người trở thành Đại Đế có ba lần cơ hội chịu tải Thiên Mệnh. Có thể chụi tải mấy Thiên Mệnh phải xem thực lực của mỗi vị Đại Đế.

Tuy Cửu Giới chỉ có một Thiên Mệnh nhưng lại mạnh hơn một Thiên Mệnh Đệ Thập giới rất nhiều.

Nên Đệ Thập giới có câu Tiên Đế Cửu Giới vừa lên Đệ Thập giới đa số có thể đấu một trận với Đại Đế Tiên Vương từ hai đến sáu Thiên Mệnh.

Đương nhiên mỗi Tiên Đế thực lực không giống nhau, có thể đối chiến với Đại Đế Tiên Vương cũng khác.

Nhưng tồn tại như Kiêu Hoành Tiên Đế, Hồng Thiên Nữ Đế, Cổ Thuần Tiên Đế là ngoại lệ, vì khi bọn họ vừa lên Đệ Thập giới đã sáng lập chiến tích huy hoàng.

Đạo Long Thiên Đế ung dung nói:

- Âm Nha đại nhân nói rất đúng, ta thật sự còn một cơ hội.

Đệ Thập giới khác với Cửu Giới. Đệ Thập giới có bảy mươi hai Thiên Mệnh, mỗi Đại Đế Tiên Vương cực hạn là mười hai Thiên Mệnh. Đương nhiên ít ai chịu tải tới mười hai Thiên Mệnh.

Hơn nữa Đại Đế Đệ Thập giới và Tiên Đế Cửu Giới không giống nhau. Tiên Đế khi ở Cửu Giới chỉ có một cơ hội chịu tải Thiên Mệnh, khi đi Đệ Thập giới lại là chuyện khác.

Trong cùng một thời đại, Đại Đế Tiên Vương Đệ Thập giới từ bắt đầu vô thượng đại đạo đến tranh giành Thiên Mệnh, mãi trước khi thời đại này kết thúc có ba cơ hội tranh cướp Thiên Mệnh. Nếu bỏ qua cả ba cơ hội thì không còn cơ hội nào chịu tải Thiên Mệnh nữa.

Bởi vì Đại Đế Tiên Vương Đệ Thập giới có ba lần cơ hội chịu tải Thiên Mệnh khi tranh giành nên thời gian cuộc chiến Thiên Mệnh Đệ Thập giới khá dài. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến Thiên Mệnh Đệ Thập giới đến khi kết thúc cỡ một vạn năm.

Lý Thất Dạ nhìn Đạo Long Thiên Đế, cười nói:

- Xem ra xác suất ngươi có chín Thiên Mệnh rất lớn.

Thời đại này từ khi khai sáng vô thượng đại đạo tới nay Đạo Long Thiên Đế đã chịu tải Thiên Mệnh hai lần, có sáu Thiên Mệnh. Khi Đạo Long Thiên Đế chịu tải Thiên Mệnh lần thứ ba gã có cơ hội rất lớn được ba Thiên Mệnh, vậy là gã sẽ trở thành Đại Đế chín Thiên Mệnh.

Đạo Long Thiên Đế chậm rãi nói:

- Đa tạ lời may mắn của Âm Nha đại nhân. Ta vốn có chín mệnh cung, có thể chịu tải chín Thiên Mệnh đã đầy đủ. Dù sao không nhiều Đại Đế kinh diễm vạn cổ đến nay, càng hiếm người chịu tải mười hai Thiên Mệnh.

- Chín Thiên Mệnh, đây đã xem như người nổi bật trong chư đế chúng thần.

Lý Thất Dạ gật gù gông nhận:

- Dù là Tiên Đế Cửu Giới đi lên Đệ Thập giới có thể sánh vai Đại Đế Tiên Vương chín Thiên Mệnh đã là thành tựu rất khá.

Trong Đệ Thập giới, một mệnh cung đối ứng một Thiên Mệnh, đương nhiên cũng có Đại Đế Tiên Vương phá vỡ thường thức này, tuy nhiên rất nguy hiểm.

Đạo Long Thiên Đế hòa nhã nói:

- Không, nên nói là Đại Đế Tiên Vương thập giới ta hâm mộ Tiên Đế Cửu Giới các người. ít ra Tiên Đế Cửu Giới đi con đường chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới không bị hạn chế ba lần cơ hội, tràn ngập khả năng vô hạn.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tiên Đế Cửu Giới và Đại Đế Tiên Vương Đệ Thập giới. Tiên Đế Cửu Giới lên Đệ Thập giới rồi vẫn có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới. Sau khi Tiên Đế Cửu Giới lên Đệ Thập giới vẫn có ba lần cơ hội, không bị cực hạn. Không phải nói ở thời đại này nhất định phải chịu tải Thiên Mệnh, có thể chờ thời đại sau mới chịu tải.

Đây xem như ưu thế lớn nhất khi Tiên Đế Cửu Giới đi lên Đệ Thập giới, Đại Đế Tiên Vương Đệ Thập giới luô nhâm mộ điều này.

- Có gì mà hâm mộ.

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Đi con đường tiếp tục chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới nói dễ hơn làm, tràn đầy khó khăn, không dễ tu luyện. Hơn nữa Thiên Mệnh Cửu Giới và Thiên Mệnh Đệ Thập giới vốn khó dung hòa, đi nhầm một bước sẽ khiến Thiên Mệnh Cửu Giới và Đệ Thập giới xung đột lẫn nhau, thậm chí Thiên Mệnh hủy diệt, thân tử đạo tiêu.

- Dù có thể dung hợp Thiên Mệnh Cửu Giới và Đệ Thập giới thì đó vẫn rất khó khăn, một lần chỉ có thể chịu tải một, hai Thiên Mệnh. Ưu thế này thua xa Đại Đế Tiên Vương. Trên đời có được thì có mất, tuy Tiên Đế Cửu Giới không bị giới hạn thời gian nhưng chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới muôn vàn khó khăn.

Sau khi Tiên Đế Cửu Giới lên Đệ Thập giới có hai con đường để đi, một là tiếp tục lớn mạnh Thiên Mệnh Cửu Giới, đường khác là kiêm dung chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới. Dù là con đường nào cũng không dễ dàng, cần phải sửa đổi và dung hòa tu luyện.

Tiên Đế Cửu Giới lên Đệ Thập giới rồi nếu muốn đi con đường chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới thì phải sửa đổi mặt tu luyện rất lớn. Dung hòa Thiên Mệnh Cửu Giới và Đệ Thập giới cực kỳ khó khăn, sơ sẩy một cái là Thiên Mệnh hủy diệt, thân chết đạo tiêu.

Dù Tiên Đế Cửu Giới ó thể kiêm dung Thiên Mệnh Đệ Thập giới nhưng quá trình vô cùng khó khăn. Với Đại Đế Tiên Vương Đệ Thập giới thì bọn họ một lần chịu tải Thiên Mệnh cỡ hai, ba cái là rất dễ dàng, ít nhất so với Tiên Đế.

Tiên Đế Cửu Giới chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới một lần chỉ có thể được một Thiên Mệnh, nghịch thiên lắm thì hai Thiên Mệnh. Có thể một lần chịu tải ba Thiên Mệnh đã là rất hiếm hoi.

Cho nên khi Tiên Đế Cửu Giới ở Đệ Thập giới kiêm dung Thiên Mệnh Đệ Thập giới thì Tiên Đế trừ chịu tải một Thiên Mệnh Cửu Giới ra cực hạn chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới là tám cái.

Cực hạn này còn do vị Tiên Đế Quỷ tộc Vạn Cốt Tiên Đế sáng chế ra. Có thể nói Vạn Cốt Tiên Đế khai thác con đường dung hòa Thiên Mệnh Đệ Thập giới.

- Có được thì có mất.

Đạo Long Thiên Đế gật gù:

- Âm Nha đại nhân nói rất hay, nhưng Âm Nha đại nhân là người sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng việc này không thành vấn đề với Âm Nha đại nhân. Chắc Âm Nha đại nhân có thể mở ra thuật tu luyện không hề xung đột Thiên Mệnh Cửu Giới với Đệ Thập giới.

- Nếu trên đời ai có thể khiến hai thứ này hoàn mỹ dung hợp, khiến thuật tu luyện Cửu Giới thông suốt trong Đệ Thập giới thì ta tin chỉ mình Âm Nha đại nhân làm được, chư đế cũng nghĩ vậy.

Đạo Long Thiên Đế và Lý Thất Dạ nhỏ nhẹ nói chuyện, người không biết còn tưởng hai người đang luận đạo luận bàn, giữa bọn họ không có địch ý.

- Chúng ta lòng vòng nửa ngày thì ra các ngươi lo lắng vấn đề này.

Lý Thất Dạ bật cười nói:

- Đám chư đế chúng thần các ngươi sợ xuất hiện thuật tu luyện kiêm dung không có bất cứ tỳ vết, các ngươi sợ Tiên Đế Cửu Giới chúng ta có thể chịu tải mười hai Thiên Mệnh.

Tiên Đế Cửu Giới muốn chịu tải Thiên Mệnh Đệ Thập giới là vô cùng khó khăn, không dễ dàng, càng hiếm Thiên Mệnh có thể chịu tải tám Thiên Mệnh Đệ Thập giới.

Nhưng điều này đủ tạo áp lực cho Đại Đế Tiên Vương Đệ Thập giới. Nếu Tiên Đế Cửu Giới có thể chịu tải tám Thiên Mệnh, có cơ hội nhất định sánh vai với Đại Đế Tiên Vương có mười hai Thiên Mệnh Đệ Thập giới, chỉ cần Tiên Đế này đủ vô địch nghịch thiên.

Đế Bá - Chương 2693: Đạo Long Thiên Đế