Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Đế Bá - Chương 1571: Biện Phật. (1)

- Biện phật…

Vừa nghe đến tiếng chuông này, người bên ngoài Linh Sơn đều biết Lý Thất Dạ vừa rồi đi vào là muốn làm gì, có người không khỏi lầm bầm nói ra:

- Cao tăng liền là cao tăng, xuất thủ bất phàm, cùng thánh tăng Tịnh Không tự biện phật, đây là cần quyết đoán cường đại bao nhiêu a.

Mặc dù nói, Linh Sơn thập bát tự hoan nghênh tất cả mọi người trong thiên hạ đến đây biện phật, chỉ cần ngươi thắng, liền có thể đạt được thứ ngươi muốn, nhưng mà, trăm ngàn vạn năm đến nay, trên cơ bản là rất ít người nguyện ý cùng Linh Sơn thập bát tự biện phật, bởi vì đây là múa rìu qua mắt thợ, có tu sĩ nào có thể biện thắng thánh tăng của Linh Sơn thập bát tự?

Ông… một tiếng vang lên, ngay sau khi tiếng chuông rơi xuống, trên không Tịnh Không tự phật quang chống lên thiên không, ở dưới phật quang, hiện lên ba cự phật, khi ba tôn cự phật này hiển hiện, âm thanh Phật hiệu ẩn ẩn, tựa như là muốn phổ thông chúng sinh.

Nghe được dạng âm thanh Phật hiệu mơ hồ này, không ít tu sĩ cường giả trên Linh Sơn trong nội tâm run lên một cái, biết có thánh tăng đáng sợ xuất thủ, cho nên, đông đảo cường giả lập tức rời khỏi Linh Sơn.

Về phần đông đảo tín đồ dưới Linh Sơn, đó là kích động đến dập đầu quỳ lạy, nhận lấy Phật hiệu tắm rửa, bọn họ đều nhao nhao đầu rạp xuống đất.

Không ai có thể nhìn thấy tình cảnh biện phật trong chùa, cho dù có người có thể vào, cũng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi vào nhìn qua, bởi vì nghe hai vị thánh tăng biện phật, rất dễ dàng bị một vị thánh tăng trong đó hàng phục, sẽ quy y môn hạ của hắn.

- Thánh tăng xuất thủ.

Mặc dù không có người có thể tận mắt nhìn qua biện phật, nhưng mà, gặp trên không Tịnh Không tự hiển hiện ba cự phật, liền lập tức biết Tịnh Không tự là có thánh tăng khó lường xuất thủ.

- Tiểu Lăng Tam Phật Kinh.

Có cường giả hiểu Phật pháp xem xét ba tôn cự phật, liền biết đối phương muốn biện luận là Phật pháp gì, vị cường giả này không khỏi lầm bầm nói ra:

- Truyền thuyết, thánh tăng Tịnh Không tự ở Tiểu Lăng Tam Phật Kinh mạnh nhất là Không Huệ thánh tăng, có truyền ngôn nói, hắn cách phi thăng chỉ thiếu chút nữa, nếu có thể phi thăng Phật quốc, liền có thể đạt được vĩnh sinh chân chính!

- Không Huệ thánh tăng, ta biết.

Một vị lão giáo chủ tóc trắng xoá nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra:

- Hắn là giáo chủ đời thứ mười của giáo chúng ta, lúc tuổi còn trẻ là một đời đế trữ vô địch, về sau bái nhập Linh Sơn, chủ trì Tịnh Không tự.

Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi, một vị đế trữ vô địch, có thể tranh đoạt thiên mệnh, cuối cùng vậy mà bái nhập Linh Sơn, đi làm một vị hòa thượng.

Nhưng mà, thời điểm mọi người giật mình, đột nhiên, ba cự phật trên không Tịnh Không tự, lập tức ảm đạm vô quang, tiếp theo biến mất, đã mất đi phật vận.

- Không Huệ thánh tăng biện phật đã bại.

Có cường giả biết được Phật pháp nhìn thấy một màn dạng này, không khỏi quá sợ hãi nói.

Rất nhiều người đều giật nảy cả mình, có người từng thấy biện phật không khỏi hoảng sợ nói ra:

- Cái này, cái này, đây cũng quá nhanh đi, ta ở phật thành, từng gặp hai vị cao tăng biện phật, bọn hắn trọn vẹn biện tám ngày tám đêm."

- Không phải đối thủ một cấp bậc.

Cường giả hiểu Phật pháp nhẹ nhàng thở dài nói:

- Tu sĩ mang tóc vô danh kia quá mạnh, phật đạo tu hành thâm bất khả trắc, năm ba câu phật ngữ liền đánh bại Không Huệ thánh tăng.

Quả nhiên, một hồi về sau, Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền đi ra Tịnh Không tự, có cao tăng đưa tiễn.

- Quá nhanh, trong nháy mắt liền kết thúc, cũng không biết hắn từ Tịnh Không tự đạt được bảo vật gì.

Có người nhìn lấy Lý Thất Dạ cùng Ngọa Long Tuyền đi ra, không khỏi thì thào nói.

Sau khi Lý Thất Dạ rời Tịnh Không tự, đi tới Thần Không tự một trong Bát Không tự, dễ dàng bước vào phật môn.

- Hắn không phải là muốn đem Linh Sơn thập bát tự đều khiêu chiến xong chứ.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại bước vào Thần Không tự, có người không khỏi thì thào nói.

Lý Thất Dạ biện phật ở Thần Không tự không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn là dễ dàng thắng thánh tăng của Thần Không tự, tiếp lấy lại đi Tâm Không tự. . .

Sau đó Lý Thất Dạ một hơi khiêu chiến xong tất cả phật tự của Bát Không tự, một màn này để tất cả mọi người trong ngoài Linh Sơn coi như nghẹn họng nhìn trân trối.

- Cái này, cái này, đây cũng quá nghịch thiên đi, đây là từ nơi nào đi ra thánh tăng, còn mang tóc tu hành.

Nhìn lấy Lý Thất Dạ một hơi liền đem Bát Không tự toàn bộ xông qua, rất nhiều người đều mắt choáng váng.

- Hắn lại đi Lục Kiếp tự.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ rời đi Bát Không tự, tiến về Thần Kiếp tự, có người không khỏi nói ra.

- Đây là muốn đem Linh Sơn thập bát tự đều đấu hết sao?

Có lão giáo chủ hiểu Phật pháp không khỏi lầm bầm nói ra:

- Nếu thật là như thế, này nào chỉ là thánh tăng. Cái này chỉ sợ là tồn tại cấp bậc Bồ Tát Kim Cương.

- Nếu có thể đấu hết Linh Sơn thập bát tự, cái này chỉ sợ là Phật pháp vô biên. Có thể trực tiếp phi thăng, vào được Phật quốc, lấy đến trường sinh.

Có một vị lão nhân cổ hi không khỏi thì thào nói.

Trường sinh, đối với rất nhiều cường giả thọ nguyên sắp hết mà nói là vô cùng dụ hoặc, không có cái gì so với sống sót càng trọng yếu hơn.

Cũng có người vô cùng hâm mộ, nói ra:

- Hắn chọn lấy Bát Không tự, hiện tại lại chọc Lục Kiếp tự, hắn đây là muốn đem bảo vật của Linh Sơn thập bát tự đều bỏ vào trong túi sao?

Nói đến đây, cũng không khỏi thèm chảy nước miếng.

Mọi người đều biết, Linh Sơn thập bát tự, có được lượng lớn bảo vật cùng công pháp, thậm chí là có phật bảo để cho người ta tha thiết ước mơ, hiện tại Lý Thất Dạ một hơi phá Bát Không tự, vậy liền ý nghĩa ít nhất phải đến tám cái bảo vật cực kỳ nghịch thiên.

Nhưng mà, người khác không biết là, Lý Thất Dạ căn bản không có muốn một kiện bảo vật, đối với hắn mà nói, hắn đến Linh Sơn biện phật, đây không phải là vì bảo vật mà đến, đối với hắn mà nói, Linh Sơn thập bát tự biện phật, đây chẳng qua là bắt đầu, một trận làm nóng người nho nhỏ mà thôi.

Thời điểm Lý Thất Dạ biện phật, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Sơn, mọi người ngoại trừ muốn nhìn Lý Thất Dạ có thể khiêu chiến nhiều ít tòa phật tự ra, đồng thời cũng muốn nhìn những người khác biểu hiện một chút.

- Cơ Không Vô Địch đi ra.

Ngay thời điểm Lý Thất Dạ khiêu chiến Lục Kiếp tự, có người mắt sắc, quát to một tiếng.

Không ít người nhao nhao nhìn lại, quả nhiên, chỉ gặp Cơ Không Vô Địch từ Đại Thiên tự đi ra, là nhẹ nhàng như vậy, tự tại như vậy.

Cơ Không Vô Địch trước đó, vốn là dị tượng kinh người, có thể nói là một bước vạn pháp, càn khôn theo động.

Hiện tại Cơ Không Vô Địch từ Đại Thiên tự đi ra, lại càng thêm không đồng dạng, hắn thần định khí nhàn, bễ nghễ ở giữa, xem thiên hạ không có gì, hết thảy đều không nhập pháp nhãn của hắn, trong mơ hồ, hắn có ngàn vạn Bồ Tát hộ đạo, có Phật pháp vô thượng che chở, coi như là thương thiên hạ xuống thiên uy, cũng không cách nào thương hắn mảy may.

Đế Bá - Chương 1571: Biện Phật. (1)