Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Yandere Kanojo

Yandere Kanojo

Tên khác: N/a
Thể loại: Comedy , Romance , Shounen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Yandere Kanojo:

Tanaka Manabu là một anh chàng bình thường. Trên đường đến trường Tanaka gặp một cô gái trên tay cầm cây gậy dính máu. Cô gái đó là Ryuuzaki Reina, thủ lĩnh của nhóm đầu gấu nữ. Cả 2 gặp nhau đã thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp theo là gì thì mời các bạn theo dõi...

Quên nói luôn Yan-dere trong này có từ "yan" là trong Yan-kee( Chỉ cô gái đầu gấu, lưu manh) chứ không phải là Yandere mà các bạn đọc biết

Chap 1.1 và chap 2.1 là của bản magazine, chap 0 đến các chap khác là bản online, cả hai bản đều khác nhau. Tớ sẽ làm bản online từ giờ, xong Online thì tớ sẽ cố làm bản magazine

Danh sách chương

chap 42.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 42 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 41.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 41 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 40.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 40 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 39.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 39 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 38.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 38 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 37.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 37 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 36.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 36 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 35.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 35 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 34.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 34 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 33.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 33 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 32.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 32 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 31.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 31 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 30.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 30.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 30.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

Chap 30 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 29.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 29.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 29 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 28.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 28.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 28.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 28 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 27.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 27.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 27.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 27 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 26.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 26.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 26 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 25.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 25.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 25.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 25 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 24.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 24.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 24 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 23.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 23.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 23.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 23 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 22.5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 22.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 22.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 22 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 21 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 20 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 19.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 19.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 19 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 18.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 18.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 18 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 17.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 17.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 17 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 16.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 16.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 16 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 15 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 14 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 13 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 12.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 12 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 11.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 11.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 11 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 10.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 10.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 10 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 9.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 9 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 8.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 8.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 8 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 7.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 7 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 6.2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 6.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 6 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 5.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 5 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 4.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 4 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 3.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 3 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 2.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 2 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 1.1 ~ (28/07/2021)Miễn phí

chap 1 ~ (28/07/2021)Miễn phí