Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vua bánh mì

Vua bánh mì

Tên khác: Yakitate!! Japan
Thể loại: Adventure , Comedy , Cooking , Shounen , Slice of Life
Tác giả: Hashiguchi Takashi
Trạng thái: Kết thúc


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vua bánh mì:

Kazuma Azuma, một cậu bé nông thôn đến Tokyo với ước mơ: sẽ làm ra được Bánh Mì Nhật Bản, để nó sẽ là niềm tự hào của thế giới!! Cậu chọn hiệu bánh Pantasia để làm việc và gặp được nhiều người bạn như Kawachi, Tsukino, v.v... Trận chiến để tìm ra bánh Nhật Bản thực sự của cậu bắt đầu...

Danh sách chương

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 192 Đặc tính thật sự của khoai tây. ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 191 Chốn nghỉ chân. ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 190 Thần giao cách cảm. ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 189 Sức mạnh của Marco. ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 188 Đứa con của Chúa! ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 187 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 186 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 185 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 184 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 183 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 182 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 181 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 180 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 179 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 178 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 177 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 176 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 175 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 174 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 173 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 172 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 171 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 170 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 169 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 168 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 167 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 166 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 165 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 164 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 163 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 162 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 161 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 160 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 159 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 158 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 157 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 156 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 155 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 154 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 153 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 152 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 151 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 150 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 149 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 148 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 147 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 146 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 145 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 144 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 143 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 142 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 141 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 140 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 139 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 138 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 137 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 136 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 135 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 134 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 133 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 132 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 131 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 130 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 129 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 128 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 127 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 126 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 125 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 124 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 123 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 122 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 121 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 120 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 119 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 118 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 117 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 116 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 115 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 114 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 113 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 112 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 111 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 110 Face Forward ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 109 Libya and Me ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 108 Vua Bánh Mì Yakitate!! Japan (chap 108) ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 107 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 106 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 105 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 104 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 103 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 102 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 101 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 100 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 99 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 98 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 97 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 96 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 95b ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 95a ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 94b ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 94a ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 93 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 92 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 91 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 90 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 89 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 88 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 87 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 86 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 85 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 84 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 83 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 82 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 81 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 80 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 79 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 78 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 77 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 76 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 75 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 74 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 73 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 72 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 71 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 70 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 69 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 68 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 67 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 66 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 65 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 64 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 63 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 62 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 61 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 60 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 59 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 58 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 57 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 56 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 55 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 54 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 53 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 52 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 51 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 50 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 49 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 48 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 47 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 46 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 45 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 44 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 43 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 32 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 31 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 30 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 29 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 28 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 27 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 26 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 25 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 24 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 23 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 22 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 21 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 20 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 19 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 18 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 17 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 16 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 15 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 14 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 13 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 12 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 11 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 10 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 9 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 8 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 7 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 6 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

chap 4 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 3 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 2 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Vua Bánh Mì - Yakitate!! Japan Chap 1 ~ (25/04/2020)Miễn phí