Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vũ động càn khôn

Vũ động càn khôn

Tên khác: Vũ động càn khôn
Thể loại: Cooking , Huyền Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Trạng thái: Kết thúc


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vũ động càn khôn:

Tu luyện một đường, là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng Luân Hồi.Võ chi cực, phá trời cao, động Càn Khôn!. 

Danh sách chương

Chương 1309: Ta Sẽ Đưa Nàng Trở Về! (Hết) ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1308: Trận Chiến Cuối Cùng ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1307: Tiến Vào Tổ Cảnh ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1306: Phá Vỡ Phong Ấn ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1305: Luân Hồi ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1304: Cầu Nguyện ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1303: Thành Công Hay Không ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1302: Một Năm ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1301: Thanh Dương Trấn ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1300: Lựa Chọn ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1299: Hậu Thủ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1298: Khe Nứt Vị Diện ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1297: Tự Mình Thủ Hộ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1296: Ma Hoàng Chi Thủ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1295: Ma Hoàng Chi Tượng ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1294: Kịch Đấu Tam Vương Điện (1,2) ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1293: Thiên Địa Đại Chiến ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1292: Đại Sa Mạc Tây Huyền ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1291: Tấn Công Tây Huyền Vực ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1290: Đại Quân Tề Tựu ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1289: Sinh Tử Chủ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1288: Cãi Vã ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1287: Liên Minh Tứ Huyền Vực ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1286: Bình Định Loạn Ma Hải ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1285: Thanh Trĩ Quyết Chiến Dị Ma ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1284: Chớp Mắt Mười Năm ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1283: Thiên Vương Điện ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1282: Tam Đại Liên Minh ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1281: Ngưng Tụ Thần Cung ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1280: Rối Ren ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1279: Con Đường Tu Luyện ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1278: Khai Khởi Tổ Cung Khuyết ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1277: Đại Hội ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1276: Đại Hội ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1275: Liên Minh ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1274: Tổ Cung Khuyết ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1273: Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1272: Cường Giả Hội Tụ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1271: Không Gian Chủ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1270: Ứng Hoan Hoan Ra Tay ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1269: Hỗn Độn Tiễn ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1268: Hư Ảnh Ma Hoàng ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1267: Huyết Chiến ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1266: Tái Ngộ Thất Vương Điện ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1265: Đại Chiến Đến Gần ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1264: Hồng Hoang Chủ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1263: Người Quen ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1262: Vạn Ma Vây Đảo ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1261: Trở Lại Loạn Ma Hải ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1260: Bắt Đầu Rối Ren ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1259: Bước Vào Luân Hồi ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1258: Khe Hở Vị Diện ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1257: Sư Đồ Đoàn Tụ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1256: Hồi Tông ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1255: Thiếu Một Chút ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1254: Tiêu Diệt ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1253: Cửu Vương Điện ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1252: Yêu Ma ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1251: Cố Nhân ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1250: Ưng Tông ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1249: Bình Yên ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1248: Đoàn Tụ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1247: Thức Tỉnh Phần Thiên ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1246: Trở Lại Dị Ma Thành ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1245: Chuyện Về Ma Ngục ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1244: Lôi Chủ ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1243: Lôi Cung Hắc Tiễn ~ (17/05/2017)Miễn phí

Chương 1242: Cảm Ứng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1241: Phương Pháp Tu Luyện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1240: Lực Chiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1237: Dị Ma Tấn Công ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1236: Thủ Đoạn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1235: Liềm Linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1234: Hiển Uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1233: Gặp Lại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1232: Bức Cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1231: Hắc Ám Thành ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1230: Chuyện Của Thanh Đàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1229: Tái Ngộ Thần Khôi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1228: Vô Vàn Núi Cao ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1227: Cuộc Nói Chuyện Trên Đỉnh Núi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1226: Thái Thượng Cảm Ứng Quyết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1225: Nói Chuyện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1224: Nắng Sau Mưa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1223: Nộ Đấu Viêm Chủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1222: Đại Phù Tông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1221: Cây Lặng Gió Dừng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1220: Viêm Chủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1219: Tứ Vương Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1218: Ứng,lăng Liên Thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1217: Giết Ba Cự Đầu Nguyên Môn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1216: Tổ Phù Nhãn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1215: Trận Chiến Rửa Hận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1214: Đấu Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1213: Long, Hổ, Điêu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1212: Ma Yến Thịnh Soạn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1211: Giải Cứu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1210: Ma Hoàng Tỏa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1209: Lâm Động Vs Châu Thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1208: Châu Thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1207: Bên Ngoài Nguyên Môn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1206: Quyết Chiến Sắp Bùng Nổ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1205: Liên Minh Chu Nguyên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1204: Không Gian Tổ Phù ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1203: Tấm Tổ Phù Thứ Tám ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1202: Hiển Uy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1201: Bắt Đầu Đòi Nợ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1200: Cẩn Thận Đấy ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1199: Không Kẻ Nào Được Tổn Thương Nàng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1198: Một Mình Nghênh Địch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1197: Thái Thượng Cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1196: Kiếp Nạn Của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1195: Phán Đoán Sai Lầm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1194: Đâm Xe ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1193: Liên Thủ Trảm Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1192: Vào Trong Đại Hoang Vu Bi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1191: Biểu Hiện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1190: Trở Về Đạo Tông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1189: Xây Dựng Đạo Tông Lớn Mạnh! ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1188: Gặp Lại Ứng Hoan Hoan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1187: Truyền Kỳ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1186: Đánh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1185: Trở Về ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1184: Cục Diện Ở Đông Huyền Vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1183: Trở Về Đông Huyền Vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1182: Điều Động Binh Mã ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1181: Chúng Ta Nên Quay Về Rồi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1180: Chiến Tranh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1179: Luân Hồi Hải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1178: Ba Tầng Luân Hồi Kiếp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1177: Phúc Trạch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1176: Thôn Phệ Chủ Thật Khủng Bố ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1175: Mượn Thân Trảm Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1174: Bí Mật Truyền Thừa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1173: Thôn Phệ Chủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1172: Hai Luồng Thôn Phệ Lực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1171: Bên Trong Bóng Tối ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1170: Cửu Phong ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1169: Vượt Ải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1168: Hắc Ảnh Thần Bí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1167: Đại Điện Trên Đỉnh Núi Cô Lập ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1166: Một Chọi Hai ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1165: Tam Đại Hổ Tộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1164: Hắc Ám Thánh Hổ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1163: Đến Nơi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1162: Vào Hoang Nguyên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1161: Côn Linh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1160: Liễu Thanh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1159: Cường Giả Tụ Hội ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1158: Chấn Động Yêu Vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1157: Chấn Nhiếp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1156: Nhất Kiếm Đánh Bại Song Hùng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1155: Đàn Áp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1154: Đầu Quân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1153: Xuất Quan ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1152: Tăng Cấp Phù Tông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1151: Cửa Ải Cuối Cùng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1150: Hoá Kén ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1149: Luyện Ngục ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1148: Xung Kích Phù Tông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1147: Phá Giải Cục Diện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1146: Tổ Phù Chi Thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1145: Vĩnh Hằng Ảo Ma Thân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1144: Hồng Hoang Tái Hiện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1143: Ra Tay ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1142: Đại Lễ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1141: Dị Ma Vương Tái Hiện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1140: Bắt Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1139: Thủ Đoạn Của Ngô Cửu U ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1138: Ai Mạnh Ai Yếu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1137: Đối Quyết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1136: Thức Tỉnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1135: Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1134: Thiên Động ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1133: Địa Ngục Tái Hiện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1132: Rắc Rối Của Tiểu Điêu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1131: Chỉnh Đốn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1130: Kết Thúc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1129: Ác Liệt Quang ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1128: Cửu Phụng Hoá Sinh Quang ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1127: Kịch Chiến La Thông ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1126: Trận Cuối Cùng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1125: Thần Chuỳ Áp Chế Huyền Vũ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1124: Thất Bại Liên Tiếp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1123: Thiên Lôi Đài ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1122: Yêu Thú Cổ Nguyên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1121: Tứ Tượng Cung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1120: Liên Thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1119: Mang Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1118: Rời Đi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1117: Hình Phạt Trưởng Lão ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1116: Long Cốt Hồng Hoang (2) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1115: Long Cốt Hồng Hoang (1) ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1114: Trợ Thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1113: Lục Chỉ Thánh Long Đế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1112: Long Cốt Viễn Cổ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1111: Mai Cốt Chi Địa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1110: Hoá Long Cốt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1109: Khai Mở Hoá Long Đàm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1108: Long Cốt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1107: Kịch Chiến Nghiêm Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1106: Số Lượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1105: Giải Quyết Ma Hải ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1104: Hắc Ám Chủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1103: Trấn Ma Ngục ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1102: Đáng Gờm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1101: Rắc Rối Của Long Tộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1100: Long Tộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1099: Đến Long Tộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1098: Vấn Đề Của Long Tộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1097: Đối Đầu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1096: Long Tộc ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1095: Tiểu Điêu Đấu Thiên Long ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1094: Thiên Yêu Điêu Bá Đạo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1093: Ba Huynh Đệ Tái Ngộ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1092: Nói Lại Xem ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1091: Huyền Thiên Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1090: Chuyển Luân Chiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1089: Trận Chiến Sinh Tử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1088: Liên Thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1087: Vạn Ma Thực Trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1086: Trong Huyền Thiên Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1085: Thi Triển Mọi Thủ Đoạn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1084: Lấy Bảo Vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1083: Bảo Khố Xuất Hiện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1082: Ném Chuột Sợ Vỡ Lọ Quý ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1081: Thần Vật Sơn Mạch ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1080: Sự Tĩnh Lặng Trước Cơn Bão ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1079: Phong Ba Tạm Lắng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1078: Thiên Long Yêu Soái ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1077: Lưỡng Đại Thống Lĩnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1076: Huyết Long Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1075: Tôi Luyện Tinh Thần ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1074: Vô Gian Thần Ngục Bàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1073: Thần Vật Bảo Khố ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1072: Tinh Huyết Truyền Thừa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1071: Đổi Chủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1070: Giết Bỏ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1069: Phát Cuồng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1068: Cuộc Chiến Lôi Uyên Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1067: Đấu Yêu Soái ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1066: Mỗi Bên Đều Có Chuẩn Bị ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1065: Yêu Soái Từ Chung ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1064: Lôi Uyên Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1063: Chế Phục ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1062: Còn Nghi Ngờ Gì Không ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1061: Hy Vọng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1060: Thôn Phệ Thần Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1059: Truyền Thừa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1058: Cửu Vĩ Linh Hồ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1057: Tổ Hồn Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1056: Không Đề! ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1055: Thương Lượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1054: Hành Trình Của Tiểu Viêm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1053: Viêm Tướng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1052: Huynh Đệ Tương Phùng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1051: Tần Cương Và Mông Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1050: Cửu Vĩ Trại ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1049: Đến Nơi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1048: Đạt Được Mục Đích ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1047: Bộc Lộ Sức Mạnh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1046: Tào Doanh ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1045: Bước Đệm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1044: Đưa Đi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1043: Cướp Thịt Nướng Của Ta ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1042: Thúc Chiến Vực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1041: Ám Vân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1040: Rời Đi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1039: Đợt Cuối Cùng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1038: Tử Khí Gột Rửa ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1037: Tử Viêm Linh Trì ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1036: Tông Tích ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1035: Ma Ngục ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1034: Diệt Vương Thiên Bàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1033: Sinh Tử Tổ Phù ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1032: Diệt Vương Thiên Bàn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1031: Trấn Áp! ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1030: Xung Kích ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1029: Không Đề! ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1028: Nữ Hài Đáng Sợ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1027: Thống Soái Của Viêm Thần Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1026: Thanh Trĩ Tái Hiện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1025: Thiên Minh Vương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1024: Dị Ma Hiện Thân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1023: Dịu Dàng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1022: Phá Kính ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1021: Ba Trăm ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1020: Thủ Đoạn Hung Hãn! Cả Không Gian Lặng Như Tờ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1019: Gãy Tay ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1018: Ba Tầng Công Thế ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1017: Thi Triển Toàn Bộ Thủ Đoạn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1016: Tam Trọng Thế Công ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1015: Gươm Báu Tuốt Khỏi Bao ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1014: Nhẫn Nhịn Chờ Bộc Phát ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1013: Cuộc Chiến Đỉnh Cao ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1012: Cuộc Chiến Ngôi Đầu Bảng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1011: Lên Đỉnh Núi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1010: Sa Lực ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1009: Lên Núi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1008: Vô Lượng Sơn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1007: Lần Đầu Giao Đấu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1006: Gặp Mặt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1005: Tiến Về Phía Trước ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1004: Huyết Chi Trảm Đầu Vệ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1003: Mở Màn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1002: Sự Yên Bình Trước Cuộc Chiến ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1001: Cứ Báo Tên Của Ta ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 1000: Khó Lường ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 999: Đường Tâm Liên ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 998: Giao Đấu ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 997: Xung Đột ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 996: Người Quen ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 995: Hỏa Viêm Thành ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 994: Tân Tú Bảng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 993: Chấn Động ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 992: Giải Quyết ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 991: Đồ Sát ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 990: Lưỡng Đại Tổ Phù ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 989: Trừ Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 988: Dấu Vết Dị Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 987: Thủ Đoạn Tàn Nhẫn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 986: Đồ Sát ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 985: Cứu Người ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 984: Tuân Thủ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 983: Thực Lực Đại Tăng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 982: Luyện Hóa Lôi Đình Tổ Phù ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 981: Mười Vạn Lôi Đình Đúc Thành Lôi Thân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 980: Mười Vạn Lôi Đình Đúc Lôi Thân ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 979: Mồi Nhử ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 978: Ta Thắng Rồi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 977: Liều Đến Phút Cuối ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 976: Dùng Mọi Thủ Đoạn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 975: Tranh Chấp ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 974: Tiêu Diệt Dị Ma Vương ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 973: Tam Đại Tổ Phù ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 972: Liên Thủ Trừ Ma ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 971: Lôi Giới ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 970: Trục Xuất ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 969: Ma La ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 968: Tam Tiểu Vương Nguyên Môn Cũ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 967: Hàng Phục ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 966: Tranh Đoạt ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 965: Lôi Đế Quyền Trượng ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 964: Mất Tay ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 963: Dẫn Thi ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 962: Cửu U Trấn Linh Trận ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 961: Cường Giả Hội Tụ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 960: Lôi Điện ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 959: Hấp Thụ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 958: Tả Phí ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 957: Xóa Bỏ Ma Văn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 956: Tam Đại Thần Vật ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 955: Giúp Đỡ ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 954: Tránh Né ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 953: Dị Ma? ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 952: Hung Hãn ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 951: Kịch Chiến Bàng Hạo ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chương 950: Kéo Xuống Nước ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 949: Hỗn Chiến Dưới Đáy Hồ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 948: Thu Hoạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 947: Thung Lũng Lôi Nham ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 946: Náo Nhiệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 945: Giao Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 944: Lôi Đình Tâm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 943: Hồng Bào Nhân Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 942: Tàn Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 941: Truy Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 940: Bên Trong Động Phủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 939: Chiến Trường Lôi Quang ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 938: Động Phủ Khai Mở ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 937: Nơi Đầy Rẫy Nguy Hiểm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 936: Nguy Hiểm Ẩn Tàng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 935: Tạm Thời Hòa Hoãn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 934: Giết Gà Dọa Khỉ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 933: Tính Kế ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 932: Đến Nơi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 931: Cuộc Trò Chuyện Ban Đêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 930: Lễ Mọn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 929: Hai Cường Giả Chuyển Luân Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 928: Vô Hiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 927: Động Chủ Tà Phong Động Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 926: Hải Vực Thiên Lôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 925: Truy Binh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 924: Đoạt Tháp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 923: Uy Lực Của Phần Thiên Môn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 922: Động Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 921: Biến Cố ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 920: Trò Vui ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 919: Khống Chế Thiên Thi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 918: Tranh Đoạt Ngân Tháp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 917: Manh Mối Lôi Đình Tổ Phù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 916: Vật Áp Đáy Hòm? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 915: Cạnh Tranh Giá Cả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 914: Thôn Phệ Thiên Thi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 913: Đối Lập ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 912: Đấu Giá Hội Thiên Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 911: Phần Thiên Đỉnh Hoàn Chỉnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 910: Luyện Chế Phần Thiên Môn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 909: Đường Đông Vũ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 908: Thiên Thương Vực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 907: Diệt Cỏ Diệt Tận Gốc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 906: Ma Sa Nha ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 905: Kịch Chiến Trên Biển ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 904: Giết Chóc Hàng Loạt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 903: Tiên Hạ Thủ Vi Cường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 902: Giao Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 901: Cứu Người ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 900: Mộ Linh San ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 899: Nữ Đồng Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 898: Huyết Ma Sa Tộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 897: Trọng Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 896: Sức Mạnh Của Viêm Thần Cổ Bài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 895: Chiến Đấu Với Tà Cốt Lão Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 894: Rời Đi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 893: Bày Mưu Tính Kế ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 892: Tà Cốt Lão Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 891: Phiền Phức Đến Tận Nơi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 890: Linh Hồn Tổ Thạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 889: Mảnh Da Tử Kim ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 888: Thu Hoạch Không Ít ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 887: Hải Dương Hồng Hoang Khí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 886: Tiến Nhập Hồng Hoang Tháp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 885: Hạ Màn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 884: Chiến Thắng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 883: Ra Đủ Tuyệt Chiêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 882: Tu La Địa Sát Ngục ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 881: Thanh Long Đại Chiến Tu La ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 880: Thanh Long Sáo Trang ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 879: Đường Này Không Thông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 878: Hải Đồ Loạn Ma Hải ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 877: Tiếp Xúc Sơ Bộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 876: Cường Thế ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 875: Võ Đế Nộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 874: Khiêu Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 873: Hình Thức Tu La ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 872: Thắng Lợi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 871: Một Chưởng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 870: Quyết Đấu Tô Nham ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 869: Phân Phối ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 868: Võ Hội ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 867: Oan Gia Ngõ Hẹp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 866: Hợp Tác ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 865: Cứng Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 864: Đa Tạ Đã Nhường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 863: Tranh Chấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 862: Võ Hội Đảo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 861: Lên Đường Trở Về ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 860: Hồng Hoang Tháp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 859: Sinh Huyền Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 858: Viện Trợ Bên Ngoài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 857: Lệnh Bài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 856: Không Gian Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 855: Lấy Được Bảo Vật ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 854: Phía Sau Dòng Nham Thạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 853: Xuống Đáy Hồ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 852: Địa Tâm Sinh Linh Tương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 851: Tiêu Diệt Từ Vẫn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 850: Thôn Phệ Tổ Phù Xuất Động ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 849: Hút Vào Phần Thiên Đỉnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 848: Cục Thế ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 847: Đoạt Được ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 846: Thủ Đoạn Của Các Phương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 845: Hỗn Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 844: Tam Đầu Ma Giao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 843: Uy Lực Của Thanh Long Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 842: Cường Giả Tề Tựu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 841: Thế Lực Các Phương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 840: Trấn Áp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 839: Huyền Linh Sơn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 838: Xung Kích Cửu Nguyên Niết Bàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 837: Thù Lao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 836: Tiên Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 835: Trận Tập Kích Ban Đêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 834: Huyền Nguyên Đan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 833: Sinh Sinh Huyền Linh Quả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 832: Loạn Ma Hải, Hải Vực Thiên Phong ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 831: Vùng Đất Xa Lạ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 830: Hắn Sẽ Trở Về ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 829: Trốn Thoát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 828: Luyện Thành Thanh Long Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 827: Chuyển Dịch Không Gian ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 826: Liều Mạng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 825: Rời Khỏi Tông Phái ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 824: Cường Giả Đỉnh Cấp Tụ Họp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 823: Một Ân Tình ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 822: Ba Huynh Đệ Thảm Bại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 821: Ác Liệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 820: Nhân Nguyên Tử ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 819: Một Địch Sáu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 818: Thực Lực Của Tiểu Điêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 817: Tái Ngộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 816: Xung Đột ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 815: Trở Về ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 814: Chấn Động ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 813: Hạ Màn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 812: Chiến Thắng Thảm Liệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 811: Hoang Vu Châu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 810: Điên Cuồng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 809: Cục Thế Chuyển Biến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 808: Uy Lực Của Phần Thiên Đỉnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 807: Kịch Chiến Nguyên Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 806: Tái Hiện Đại Hoang Vu Kinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 805: Trận Đấu Đỉnh Cao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 804: Bản Lĩnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 803: Ác Liệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 802: Hai Thiếu Nữ Liên Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 801: Linh Ấn Của Nguyên Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 800: Hỗn Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 799: Cuộc Chiến Giữa Các Đệ Tử ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 798: Giải Quyết Ân Oán ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 797: Khai Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 796: Động Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 795: Hậu Quả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 794: Biến Cố Dưới Đáy Hồ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 793: Võ Đế ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 792: Uy Lực Của Phần Thiên Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 791: Võ Đế Điển ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 790: Huynh Đệ Dương Thị ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 789: Thái Thanh Tiên Trì ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 788: Bát Nguyên Niết Bàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 787: Luyện Hóa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 786: Phần Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 785: Trấn Áp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 784: Xích Bào Nhân Đối Đầu Hắc Khí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 783: Xích Bào Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 782: Đỉnh Lô ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 781: Biến Cố ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 780: Chắc Chắn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 779: Trung Khu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 778: Không Gian Quỷ Dị ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 777: Khai Mở Phần Thiên Cổ Tàng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 776: Đối Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 775: Uy Lực Của Sự Nghịch Chuyển ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 774: Lôi Đế Điển ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 773: Kịch Chiến Lôi Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 772: Chiến Thư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 771: Thanh Đàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 770: Huynh Muội Tương Ngộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 769: Mượn Đao Giết Người ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 768: Đến Phần Thiên Cổ Tàng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 767: Tin Tức Cổ Tàng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 766: Quấy Rối ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 765: Khống Chế Ma Thi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 764: Khổ Chiến Ma Thi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 763: Biến Cố ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 762: Sinh Huyền Cốt Châu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 761: Dị Ma Vực Khai Mở ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 760: Đối Lập ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 759: Yêu Nghiệt Tụ Hội ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 758: Phần Thiên Cổ Tàng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 757: Muốn Chết? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 756: Cuộc Gặp Gỡ Sau Năm Năm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 755: Xin Được Làm Quen ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 754: Cuộc Giao Đấu Hoạt Kê ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 753: Như Chim Ưng Dang Cánh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 752: Xung Đột ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 751: Dị Ma Vực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 750: Lên Đường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 749: Nàng Còn Nhớ Không? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 748: Nói Chuyện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 747: Trở Về ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 746: Luân Hồi Giả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 745: Thực Lực Đại Tăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 744: Phá Đan Hóa Thần ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 743: Luyện Hóa Nguyên Thần ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 742: Đấu Pháp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 741: Bội Thu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 740: Sức Mạnh Của Thiên Yêu Điêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 739: Diệt Cỏ Tận Gốc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 738: Chỉ Vậy Mà Thôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 737: Cục Diện Biến Chuyển ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 736: Biến Cố ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 735: Kẻ Lạ Mặt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 734: Ma Âm Sơn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 733: Địa Tâm Dựng Thần Diên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 732: Ba Huynh Đệ Tái Ngộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 731: Mượn Đàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 730: Động Tĩnh Của Lạc Ấn Yêu Linh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 729: Tĩnh Chỉ Bài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 728: Chọn Bảo Vật ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 727: Quyền Chỉ Huy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 726: Thắng Bại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 725: Ác Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 724: Hắc Ma Giám Đấu Đại Hoang Vu Kinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 723: Long Tranh Hổ Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 722: Ra Tay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 721: Thiên Hoàng Kinh Đấu Thiên Hoàng Kinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 720: Vương Diêm Đấu Ứng Tiếu Tiếu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 719: Đánh Giá Cực Cao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 718: Long Dực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 717: Địa Long Phong Thần Ấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 716: Kịch Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 715: Trận Chiến Đỉnh Cao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 714: Đối Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 713: Đối Chiến Với Ứng Hoan Hoan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 712: Điện Thí Bắt Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 711: Đối Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 710: Vương Diêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 709: Thiếu Nữ Đánh Đàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 708: Đại Hoang Nhân Thiên Thủ Cường Hóa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 707: Hồng Nhai Động Kinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 706: Bạo Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 705: Hồng Nhai Động ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 704: Bái Sơn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 703: Tham Ngộ Đại Hoang Vu Kinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 702: Thành Công ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 701: Sinh Vật Chưa Được Biết Đến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 700: Phá Giải ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 699: Ngươi Bị Bệnh Rồi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 698: Hoang Vu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 697: Năng Lượng Kỳ Lạ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 696: Đại Hoang Vu Bi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 695: Một Lần Nữa Vượt Song Kiếp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 694: Tỏa Linh Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 693: Chưởng Giáo Đạo Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 692: Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 691: Dưỡng Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 690: Trọng Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 689: Ma Nguyên Chú Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 688: Trảm Sát Tô Lôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 687: Nuốt Hết Tiên Nguyên Cổ Quả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 686: Đánh Bại Tô Lôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 685: Ân Oán ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 684: Cứu Người ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 683: Vô Tướng Bồ Đề Âm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 682: Rút Lui ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 681: Linh Hồn Hoang Thú ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 680: Kích Đấu Đồ Tể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 679: Cục Diện Phiền Toái ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 678: Không Ổn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 677: Động Tĩnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 676: Trảm Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 675: Kịch Đấu Viên Vương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 674: Hỏa Tinh Viên Vương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 673: Tiên Nguyên Cổ Thụ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 672: Huyết Nham Địa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 671: Xuất Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 670: Yên Tĩnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 669: Đối Thoại Đêm Trăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 668: Đại Đệ Tử Thân Truyền Thứ Năm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 667: Uy Lực Của Yêu Nhãn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 666: Đại Tinh Cương Quyền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 665: Kích Đấu Tưởng Hạo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 664: So Tài Hàng Tháng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 663: Thành Công Hay Không? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 662: Hoang ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 661: Hoang Vu Yêu Nhãn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 660: Bốn Tấm Bia Đá ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 659: Ngưng Tụ Mầm Mống Hoang Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 658: Hoang Thạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 657: Hoang Quyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 656: Vũ Kỹ Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 655: Tưởng Hạo Ngăn Cản ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 654: Đại Đệ Tử Chân Truyền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 653: Ra Khỏi Đan Hà ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 652: Niết Bàn Kiếp Lần Thứ Năm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 651: Long Nguyên Luân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 650: Chấn Động ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 649: Động Tĩnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 648: Căn Nguyên Đan Hà ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 647: Niết Bàn Kim Khí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 646: Đan Hà Quán Đỉnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 645: Hoang Đao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 644: Giao Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 643: Chỉ Giáo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 642: Ban Thưởng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 641: Gia Nhập Hoang Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 640: Đạo Vực, Đạo Tông (1+2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 639: Bách Triều Đại Chiến Khép Lại (1+2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 638: Gia Nhập Đạo Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 637: Lựa Chọn Tông Phái ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 636: Lai Lịch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 635: Bốn Năm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 634: Gặp Lại Lăng Thanh Trúc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 633: Giải Nguy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 632: Phong Lôi Kiếp Đối Đầu Đại Trận Truyện Võ Động Càn Khôn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 631: Chồng Điệp Ba Kiếp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 630: Chồng Điệp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 629: Dốc Hết Đáy Hòm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 628: Ra Tay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 627: Tào Vũ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 626: Tranh Đoạt Không Gian ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 625: Đuổi Tận Giết Tuyệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 624: Trảm Sát Lâm Lang Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 623: Bạo Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 622: Thanh Long Bất Động Chung. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 621: Dốc Hết Thủ Đoạn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 620: Tụ Võ Linh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 619: Tái Chiến Lâm Lang Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 618: Hợp Tác ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 617: Cuộc Chiến Niết Bàn Kim Bảng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 616: Gương Mặt Quen Thuộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 615: Bát Đại Tông Phái Siêu Cấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 614: Lên Núi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 613: Bách Triều Sơn Mở Ra. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 612: Tần Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 611: Thảm Bại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 610: Ngươi Còn Sức Mạnh Không? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 609: Thắng Thua ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 608: Thôn Thực Và Thôn Phệ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 607: Hung Linh Thao Thiết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 606: Tứ Nguyên Niết Bàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 605: Đúng Là Biến Thái! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 604: Hành Động Quái Lạ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 603: Tống Gia Tam Ma ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 602: Ứng Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 601: Hợp Tác ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 600: Thất Đại Tông Phái ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 599: Lam Anh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 598: Tái Ngộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 597: Quét Sạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 596: Long Linh Đấu Chu Yểm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 595: Tiêu Sơn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 594: Tìm Đến Tận Nơi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 593: Đối Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 592: Liên Minh Địa Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 591: Gánh Vác ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 590: Có Dám Không? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 589: Tiến Vào Sâu Hơn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 588: Thực Lực Tăng Tiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 587: Đuổi Cùng Giết Tận. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 586: Thức Tỉnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 585: Nhị Đoạn Phong Ấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 584: Tử Linh Tướng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 583: Màn Mở Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 582: Bại Vong ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 581: Đoạt Bảo Vật ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 580: Kinh Thiên Động Địa! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 579: Uy Lực Của Linh Bảo Thiên Cấp! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 578: Huyết Chiến! (1) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 577: Đối Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 576: Bách Triều Đại Chiến Bắt Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 575: Sắp Xảy Ra Quyết Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 574: Kết Quả Cuối Cùng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 573: Đọ Tài Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 572: Hắc Long Phiên Thiên Ấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 571: Thiên Hoang Thần Ngưu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 570: Bình Hành Linh Quả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 569: Đấu Giá Hội Bắt Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 568: Tứ Đại Vương Triều Siêu Cấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 567: Sóng Gió Sắp Tới ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 566: Thanh Long Chỉ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 565: Mạnh Mẽ Đối Kháng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 564: La Thông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 563: Đấu Giá Hội Vạn Tượng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 562: Chiếm Gọn Ba Hạng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 561: Thường Lăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 560: Kiểm Tra Của Niết Bàn Bi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 559: Niết Bàn Bi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 558: Đồng Hành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 557: Thủ Đoạn Lợi Hại Nhất ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 556: Ra Tay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 555: Tô Nhu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 554: Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 553: Sức Mạnh Của Tiểu Điêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 552: Bị Theo Dõi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 551: Rời Đi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 550: Đại Bại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 549: Thanh Long Toái Thiên Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 548: Ác Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 547: Đối Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 546: Hỏa Tướng, Sơn Tướng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 545: Vương Triều Đại Càn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 544: Xuất Quan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 543: Lựa Chọn Truyền Thừa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 542: Thiên Yêu Điêu Chân Chính ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 541: Lựa Chọn Truyền Thừa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 540: Đối Kháng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 539: Niết Bàn Kiếp Lần Thứ Ba ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 538: Bế Quan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 537: Thanh Thiên Hóa Long Quyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 536: Thanh Trĩ Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 535: Lựa Chọn Truyền Thừa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 534: Chịu Đựng Gấp Mười Lần ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 533: Thanh Long Thí Luyện. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 532: Vào Cánh Cửa Thanh Đồng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 531: Trảm Sát? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 530: Sát Tâm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 529: Uy Lực Của Thiên Ngạc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 528: Triệu Hồi Viễn Cổ Thiên Ngạc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 527: Dùng Đến Tuyệt Chiêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 526: Cánh Cửa Đồng Đen ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 525: Quần Hùng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 524: Cuộc Chiến Linh Vũ Kỹ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 523: Tái Ngộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 522: Tiểu Viêm Đấu Điền Chấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 521: Bạo Lang Điền Chấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 520: Sinh Tử Chuyển Luân Đan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 519: Đan Phòng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 518: Đan Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 517: Di Tích Tứ Đại Huyền Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 516: Oanh Kích ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 515: Uy Lực Quyền Ý ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 514: Bát Cực Quyền Ý ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 513: Quyền Ý Hùng Hậu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 512: Chưởng Ấn, Quyền Ấn, Chỉ Động ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 511: Hồng Hoang Ma Long Khuyển ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 510: Bát Cực Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 509: Người Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 508: Niết Bàn Ma Viêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 507: Niết Bàn Phần Thiên Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 506: Liên Minh Thiên Cương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 505: Liễu Bạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 504: Sức Uy Hiếp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 503: Di Tích Tông Phái ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 502: Tái Ngộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 501: Đánh Bại Thạch Khôn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 500: Linh Vũ Kỹ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 499: Rắc Rối Đến Tận Nơi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 498: Thế Như Chẻ Tre ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 497: Thực Lực Đại Tăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 496: Đại Phát Sâu Dày ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 495: Vượt Song Kiếp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 494: Xung Kích Niết Bàn Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 493: Vương Triều Thiên Ưng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 492: Đan Hà ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 491: Kim Thân Xá Lợi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 490: Bí Tàng Mở Ra ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 489: Thế Lực Khắp Nơi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 488: Lập Uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 487: Tinh Nguyên Đại Thôn Chưởng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 486: Tiểu Viêm Phát Uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 485: Đại Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 484: Viễn Cổ Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 483: Ba Huynh Đệ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 482: Tiểu Viêm Thoát Thai Hoán Cốt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 481: Dung Hợp Hổ Cốt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 480: Hổ Cốt Tới Tay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 479: Kinh Sợ Thối Lui ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 478: Xuất Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 477: Kịch Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 476: Đại Lực Liệt Địa Hổ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 475: Viễn Cổ Chi Địa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 474: Cải Biến Huyết Mạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 473: Càn Khôn Cổ Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 472: Trận Pháp Trong Cơ Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 471: Tình Huống ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 470: Nhất Nguyên Niết Bàn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 469: Thạch Hiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 468: Lấy Niết Bàn Đan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 467: Xung Kích Bán Bộ Niết Bàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 466: Bắt Cóc Tống Tiền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 465: Con Mồi Ngon ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 464: Thôn Phệ Giới ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 463: Lôi Xà ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 462: Giao Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 461: Tiếp Cận. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 460: Tính Toán ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 459: Phiền Toái ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 458: Sát Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 457: Thực Lực Thiên Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 456: Hiện Thân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 455: Lý Bàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 454: Thiên Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 453: Đoạt Xá ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 452: Biến Cố ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 451: Mục Hồng Lăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 450: Nữ Tử Áo Đỏ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 449: Thạch Tượng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 448: Cơ Quan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 447: Chủ Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 446: Tuyệt Chiêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 445: Phù Văn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 444: Thạch Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 443: Âm Mưu Ngầm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 442: Đa Tạ Đã Nhường! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 441: Đánh Cược ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 440: Hai Đại Vương Triều Cao Cấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 439: Lôi Nham Cốc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 438: Lăng Chí, Liễu Nguyên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 437: Trảm Sát Tấn Mục ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 436: Đòi Nợ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 435: Lại Đề Thăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 434: Thu Hoạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 433: Ngoan Độc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 432: Trảm Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 431: Gặp Lại Yêu Triều ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 430: Tiến Vào Sơn Mạch Lôi Nham ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 429: Xuất Phát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 428: Tinh Lọc Huyết Linh Khôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 427: Thiên Phù Linh Thụ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 426: Gom Đủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 425: Danh Dự Mất Sạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 424: Chấn Nhiếp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 423: Đối Chiến Bán Bộ Niết Bàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 422: Tấn Mục ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 421: Giao Dịch Trường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 420: Ba Người Đột Phá ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 419: Đến Dương Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 418: Oanh Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 417: Rắc Rối Đến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 416: Tu Luyện Kim Thân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 415: Tiểu Niết Bàn Kim Thân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 414: Tình Báo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 413: Đại Sư Huynh Vương Triều Thánh Quang ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 412: Kiểm Kê Thu Hoạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 411: Ép Đuổi Đi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 410: Đánh Giết Tất Cả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 409: Ngũ Chỉ Động Càn Khôn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 408: Thánh Tượng Băng Thiên Chàng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 407: Tạo Hóa Cảnh Đỉnh Phong ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 406: Lê Thịnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 405: Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 404: Tàn Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 403: Xung Đột ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 402: Yêu Triều ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 401: Vương Triều Thánh Quang ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 400: Điểm Tập Kết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 399: Không Gian Xa Lạ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 398: Đến Viễn Cổ Chiến Trường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 397: Huyết Linh Khôi Biến Hóa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 396: Luyện Hóa Thiên Ngạc Cốt Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 395: Thiên Ngạc Cốt Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 394: Đại Thu Hoạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 393: Tồn Tại Thần Bí Trong Lâm Lang Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 392: Cướp Sạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 391: Cướp Đoạt Năng Lượng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 390: Thi Triển Thủ Đoạn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 389: Thánh Linh Đàm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 388: Nói Chuyện Đêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 387: Vương Lôi Nổi Giận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 386: Cuộc Chiến Hạt Giống Kết Thúc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 385: Danh Ngạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 384: Huyết Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 383: Kịch Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 382: Huyết Ma Tu La Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 381: Vương Chung ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 380: Đối Thủ Cuối Cùng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 379: Phá Ảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 378: Ám Kích Thuật ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 377: Hoàng Phủ Ảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 376: Ban Sơn Nhị Tướng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 375: Mở Màn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 374: Thanh Sam Mạc Lăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 373: Thiên Tài Tụ Họp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 372: Đến Hoàng Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 371: Tàn Khốc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 370: Lần Nữa Đối Mặt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 369: Không Nể Mặt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 368: Nể Mặt Mà Không Biết Điều ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 367: Tạo Hóa Cảnh Tiểu Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 366: Trọng Ngục Phong ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 365: Tiểu Sơn Màu Đen Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 364: Đánh Lén ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 363: Tộc Tàng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 362: Thế Giới Bên Ngoài Vương Triều Đại Viêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 361: Cuộc Chiến Hạt Giống ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 360: Hạ Màn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 359: Lâm Phạm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 358: Liều Mạng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 357: Linh Luân Kính ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 356: Tuyệt Chiêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 355: Đại Thiên Hoàng Ấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 354: Long Tranh Hổ Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 353: Quyết Đấu Với Lâm Lang Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 352: Ta Cho Ngươi Một Chữ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 351: Một Quyền Oanh Bạo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 350: Thế Nào Là Kiêu Ngạo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 349: Lăn Ra Đây ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 348: Lâm Động Trở Về ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 347: Thanh Đàn Cường Đại. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 346: Tộc Hội ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 345: Quận Đại Viêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 344: May Mắn Thoát Nạn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 343: Lão Nhân Áo Thô ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 342: Lôi Thể Đại Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 341: Kiếm Đủ Yêu Huyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 340: Rời Đi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 339: Nhu Cầu Thăng Cấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 338: Phong Ấn Huyết Linh Khôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 337: Hạ Quyết Tâm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 336: Huyết Linh Khôi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 335: Diệt Cỏ Tận Gốc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 334: Diệt Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 333: Uy Lực Tổ Phù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 332: Sát Khí Bức Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 331: Huyết Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 330: Đại Chiến Tạo Hóa Cảnh Đại Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 329: Báo Thù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 328: Sát Ý Ngập Trời ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 327: Tiến Vào Bán Bộ Tạo Hóa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 326: Nguy Nan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 325: Thâm Nhập Huyền Âm Giản ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 324: Thực Lực Tăng Vọt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 323: Linh Phù Sư Cao Cấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 322: Tổ Phù Chấp Nhận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 321: Thế Giới Hắc Ám ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 320: Phá Giải Phong Ấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 319: Tuyệt Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 318: Không Đường Bỏ Trốn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 317: Huyền Âm Giản ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 316: Tâm Ngoan Thủ Lạt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 315: Đại Loạn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 314: Cướp Rồi Bỏ Chạy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 313: Tạo Hóa Cảnh Đại Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 312: Phá Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 311: Hư Ảnh Hắc Đồng Lão Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 310: Đằng Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 309: Thành Âm Khôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 308: Tử Ảnh Cửu Phá ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 307: Tình Báo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 306: Bình Yên Trở Ra ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 305: Cửu Bộ Chấn Thiên Cước ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 304: Đối Chiến Bán Bộ Tạo Hóa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 303: Huyết Đồ Thủ Tào Chấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 302: Cường Thế Ra Tay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 301: Tới Cửa Khiêu Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 300: Nâng Cao Thực Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 299: Năng Lượng Trớ Chú ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 298: Phù Văn Màu Đen ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 297: Đoạt Bảo Bỏ Chạy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 296: Chạy Trốn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 295: Tài Phú Tự Đến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 294: Chém Chết Huyết Bức Long ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 293: Viễn Cổ Huyết Bức Long ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 292: Kho Báu Tông Phái Viễn Cổ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 291: Tạo Khí Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 290: Truyền Thừa Vũ Kỹ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 289: Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 288: Cường Giả Thì Có Được ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 287: Cường Giả Thì Có Được ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 286: Hiển Lộ Hung Uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 285: Tranh Giành Vị Trí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 284: Mười Cái Bồ Đoàn. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 283: Tạo Hóa Võ Bi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 282: Sức Mạnh Của Phù Khôi Cao Cấp. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 281: Âm Ma Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 280: Phong Tỏa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 279: Hắc Đồng Lão Nhân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 278: Tế Đàn Màu Đen. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 277: Thu Phục Phù Khôi Cao Cấp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 276: Cướp Đoạt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 275: Sào Huyệt Phù Khôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 274: Khu Vực Trung Tâm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 273: Chặt Tay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 272: Oan Gia Ngõ Hẹp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 271: Hài Cốt Trong Thạch Đình ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 270: Âm Phong Luyện Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 269: Không Gian Cổ Bi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 268: Phong Ấn Biến Mất ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 267: Lời Nói Sắc Bén ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 266: Đánh Ngược ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 265: Tái Chiến Vương Viêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 264: Tái Ngộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 263: Đằng Lỗi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 262: Đại Hoang Cổ Nguyên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 261: Thanh Niên Áo Đen ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 260: Đẩy Lui Cường Địch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 259: Ngạnh Kháng Tạo Khí Cảnh Đại Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 258: Truy Tìm Tới ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 257: Tranh Phân Đoạt Miễu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 256: Toàn Lực Đột Phá. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 255: Đại Thu Hoạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 254: Oanh Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 253: Phá Giáp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 252: Kịch Đấu Hoa Tông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 251: Linh Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 250: Áp Chế ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 249: Nguyên Tinh Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 248: Bí Mật Của Bồ Đoàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 247: Sinh Chuyện Phiền Phức ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 246: Thiên Lân Cổ Kích Tiến Hóa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 245: Trình Đại Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 244: Uẩn Thần Bồ Đoàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 243: Đấu Giá Hội ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 242: Mộ Thiên Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 241: Thành Đại Khôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 240: Đánh Nhau ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 239: Luyện Hóa Thành Công ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 238: Luyện Hóa Tinh Huyết Long Viên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 237: Thu Được Tinh Huyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 236: Đại Chiến Kinh Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 235: Cổ Kiếm Đấu Long Viên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 234: Khu Hổ Thôn Lang ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 233: Vạn Thú Quả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 232: Cổ Kiếm Môn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 231: Viễn Cổ Phế Giản ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 230: Viễn Cổ Long Viên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 229: Tinh Huyết Ma Viên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 228: Gặp Gỡ Bất Ngờ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 227: Đánh Bại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 226: Ma Viên Biến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 225: Tạo Hình Cảnh Đại Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 224: Quyết Đấu Trường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 223: La Thứu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 222: Mỹ Nhân Hiến Thân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 221: Đánh Cho Một Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 220: Võ Quán Huyết Kền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 219: Đại Hoang Cổ Bia ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 218: Thực Lực Hiển Lộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 217: Ngạc Báo Vương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 216: Võ Quán Ưng Chi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 215: Mê Vụ Lâm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 214: Tống Tiền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 213: Đánh Bại. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 212: Hiển Uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 211: Thực Lực Đại Tăng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 210: Sơn Động Bế Quan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 209: Luyện Hóa Lôi Nguyên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 208: Đại Chiến Tạo Hình Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 207: Cướp Đoạt Lôi Nguyên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 206: Lôi Nguyên Tinh Thú ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 205: Địch Đằng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 204: Địch Gia Quận Đại Dương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 203: Tiểu Viêm Gặp Nguy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 202: Thôn Phệ Sấm Sét. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 201: Dẫn Lôi Nhập Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 200: Tu Luyện Nơi Rừng Sâu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 199: Hóa Giao Kích ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 198: Đối Chiến Thành Chủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 197: Khiêu Chiến Trước Lúc Đi Xa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 196: Đại Nhật Lôi Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 195: Khai Mở Thạch Phù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 194: Âm Đan Màu Đen ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 193: Dẫn Bạo Khí Âm Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 192: Huyết Lang Bang Bi Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 191: Giải Quyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 190: Uy Lực Của Kích Pháp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 189: Lấy Một Địch Ba ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 188: Huyết Sát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 187: Thu Hoạch. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 186: Lời Tuyên Bố Trên Đỉnh Núi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 185: Cứu Viện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 184: Uy Lực Của Phù Khôi. ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 183: Kích Đấu Vương Viêm! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 182: Phù Tổ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 181: Chuyện Hôm Nay, Trả Gấp Trăm Lần ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 180: Phiền Phức ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 179: Chủ Nhân Mộ Phủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 178: Cường Đoạt Dương Khí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 177: Niết Bàn Tâm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 176: Biển Lửa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 175: Phù Khôi Trung Đẳng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 174: Phù Khôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 173: Thiên Lân Cổ Kích ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 172: Tranh Đoạt Linh Bảo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 171: Sáu Món Linh Bảo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 170: Cướp Sạch Phòng Yêu Linh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 169: Giàu Đột Ngột ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 168: Phá Phong Ấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 167: Cường Giả Đứng Đầu Bốn Người Trẻ Tuổi! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 166: Lâm Lang Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 165: Kết Thúc Trong Đêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 164: Dùng Sức Cướp Đoạt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 163: Tầng Thứ 3 Của Hóa Sinh Phù Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 162: Linh Bảo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 161: Tống Đao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 160: Thiên Viêm Sơn Mạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 159: Tiểu Viên Mãn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 158: Khống Chế Hoàn Mỹ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 157: Lâm Trần ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 156: Người Trong Dòng Họ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 155: Cổ Mộ Phủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 154: Yêu Huyết Chu Quả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 153: Sát Ma Chi Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 152: Kinh Sợ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 151: Bốn Thế Lực Lớn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 150: Hóa Sinh Phù Trận Hiển Uy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 149: Đối Chiến Quỷ Diêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 148: Chỉ Giáo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 147: Tính Cái Gì Đó? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 146: Phong Ba Tái Khởi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 145: Bản Đồ Tinh Thần ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 144: Tổ Phù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 143: Tam Ấn Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 142: Thắng Bại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 141: Hóa Sinh Phù Trận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 140: Ý Chí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 139: Tiến Vào Tầng Thứ 7 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 138: Đã Đuổi Kịp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 137: Cướp Đoạt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 136: Tầng Thứ 5 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 135: Tháp Đấu Bắt Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 134: Băng Huyền Kiếm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 133: Tào Chú ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 132: Nói Lại Lần Nữa Xem ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 131: Tử Nguyệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 130: Tháp Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 129: Kết Thúc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 128: Giết ! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 127: Kịch Chiến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 126: Đối Chiến Ngụy Thông ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 125: Sinh Tử Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 124: Bộc Lộ Thực Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 123: Tiểu Nguyên Đan, Nhị Ấn Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 122: Phúc Không Chỉ Có Một ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 121: Khổ Tu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 120: Tam Dương Quyết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 119: Kiếm Tiền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 118: Cung Phụng Và Tiêu Tiền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 117: Hai Thú Đánh Nhau ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 116: Bích Thủy Yêu Mãng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 115: Hóa Khí Tinh Toàn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 114: Tiến Vào Đan Tiên Trì ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 113: Hóa Huyết Quy Nguyên Công ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 112: Trận Đấu Cuối Cùng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 111: Tranh Đoạt Tiên Trì ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 110: Lên Đường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 109: Tống Thanh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 108: Tiêm Loa Ba ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 107: Đan Tiên Trì ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 106: Đổng Tố ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 105: Tiêu Kim Quật ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 104: Phòng Đấu Giá Vạn Kim ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 103: Tạm Thời Ly Biệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 102: Đánh Cuộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 101: Huyết Y Lâm Môn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 100: Thiên Yêu Điêu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 99: “Chuột” Trong Thạch Phù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 98: Tai Hoạ Ngầm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 97: Giết! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 96: Bản Mệnh Linh Phù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 95: Phù Sư Quyết Đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 94: Bại Lộ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 93: Cổ Đại Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 92: Dự Tính Của Hai Nhà Lôi Tạ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 91: Đám Cưới ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 90: Tiểu Nguyên Đan Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 89: Thử ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 88: Đột Phá ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 87: Đoạn Hậu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 86: Cứu Viện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 85: Nhất Ấn Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 84: Cổ Tuyền Phù Ấn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 83: Cổ Mộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 82: Một Chết Một Bị Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 81: Giết Ngược ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 80: Bị Tập Kích ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 79: Phường Hội Ngầm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 78: Tinh Thần Lực Tăng Vọt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 77: Đóa Hoa Yêu Dị ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 76: Thú Hài Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 75: Toái Nguyên Toa ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 74: Huyết Tẩy Hắc Long Trại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 73: Lâm Chấn Thiên Nổi Giận ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 72: Lui Địch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 71: Đột Phá! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 70: Chấn Động ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 69: Đại Nạn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 68: Hắc Long Trại ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 67: Mây Ngầm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 66: Thần Động Thiên ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 65: Ngáng Chân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 64: Nham Đại Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 63: Phù Sư ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 62: Viêm Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 61: Dương Nguyên Đan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 60: Rèn Luyện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 59: Giết Báo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 58: Mỏ Khoáng Thạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 57: Dương Nguyên Thạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 56: Dương Cương Khí Trong Đất ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 55: Chém Giết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 54: Hủy Đất ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 53: Thiết Mộc Trang ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 52: Việc Của Gia Tộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 51: Tiểu Viêm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 50: Thanh Nguyên Công ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 49: Võ Học Kỳ Tài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 48: Thu Hoạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 47: Chiến Đấu Kịch Liệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 46: Toàn Trường Khiếp Sợ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 45: Giương Cung Bạt Kiếm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 44: Đắc Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 43: Tranh Cướp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 42: Hỏa Mãng Hổ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 41: La Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 40: Săn Bắn Bắt Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 39: Địa Nguyên Cảnh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 38: Biến Cố ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 37: Đột Phá ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 36: Liên Hoan ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 35: Sơ Bộ Giao Thủ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 34: Lôi Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 33: Tạ Đình ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 32: Nơi Giao Dịch Ngầm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 31: Yêu Nghiệt ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 30: Tiểu Thành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 29: Biến Hóa Của Thạch Phù ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 28: Kỳ Môn Ấn, Tàn Quyển ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 27: Võ Học Quán ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 26: Săn Bắn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 25: Tiếp Quản Sự Vụ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 24: Toàn Thắng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 23: Top 3 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 22: Nghệ Kinh Toàn Trường ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 21: Lâm Vẫn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 20: Tộc Bỉ Bắt Đầu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 19: Đột Phá Trước Tộc Bỉ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 18: Mầm Mống Nguyên Lực ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 17: Hạt Hổ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 16: Bát Hoang Chưởng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 15: Tầng 5 Thối Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 14: Ngũ Đẳng Âm Sát Khí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 13: Chữa Thương ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 12: Thanh Âm Thứ 10 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 11: Âm Châu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 10: Kim Ngọc Chi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 9: Lâm Hoành ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 8: Xung Đột ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 7: Tầng 4 Thối Thể ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 6: Bẩy Âm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 5: Thạch Phù Thần Bí ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 4: Bí Mật Của Hồ Nước ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 3: Hồ Nước Cổ Quái ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 2: Thông Bối Quyền ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 1: Lâm Động ~ (14/10/2016)Miễn phí