Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vô Cực Kiếm Thần

Vô Cực Kiếm Thần

Tên khác: Vô Cực Kiếm Thần
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: Hỏa Thần
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vô Cực Kiếm Thần:

Thiên Vũ đại lục, Tông môn san sát, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, vì cứu người thân, Tô Vân một ý nghĩ thành Ma, ngẫu nhiên lấy được nghịch thiên hộp đựng kiếm, tập được Kinh Thế Kiếm Quyết, một cái do mười vạn tám ngàn thanh Tiên kiếm trấn áp thần bí kiếm, đúc ra một đoạn bất hủ Kiếm Thần truyền thuyết!

Danh sách chương

Vô Cực Kiếm Thần Chương 1569: Vô Cực Kiếm thần (xong xuôi) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1569: Vô Cực Kiếm thần (xong xuôi) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1568: Linh Hồn vẫn còn ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1567: Hung Kiếm diệt thế (chung) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1566: Hung Kiếm Diệt Thế (sáu) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1565: Hung Kiếm Diệt Thế (ngũ) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1564: Hung Kiếm diệt thế (Tứ) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1563: Hung Kiếm diệt thế (ba) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1562: Hung Kiếm diệt thế (nhị) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1561: Hung Kiếm diệt thế (một) ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1560: Diệt Cửu Dương ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1559: Cửu Dương Thủy Tổ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1558: Tàn sát ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1557: Kiếm môn ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1556: Tề Tà Chi Tâm ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1555: Tà Vương ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1554: Khí thế ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1553: Lẫm Tà Sơn ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1552: Sao quên? ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1551: Tự Nhiên Thần Thụ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1550: Kiếm nhãn ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1549: Mệnh số ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1548: Thủy Tổ tới đấu ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1547: Liên thủ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1546: Ích kỷ? Vô tư? ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1545: Chém giết ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1544: Mưu kế ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1543: Cưỡng bức ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1542: Giao dịch ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1541: Sâu trong tâm linh ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1540: Mất đi ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1539: Hồng Hoang ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1538: Hung Kiếm diệt thế ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1537: Hung Kiếm lên sử ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1536: Lòng dạ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1535: Nhìn lầm ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1534: Nhục nhã ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1533: Hung Kiếm công việc ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1532: Ngươi đem mất đi tất cả ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1531: Ta rõ ràng ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1530: Nhập trú Cửu Trọng Thiên ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1529: Lật đổ Hoàng Long ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1528: Dây dưa ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1527: Tình thế xoay chuyển ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1526: Hợp tác ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1525: Thiên Vương trận ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1524: Đưa tin ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1523: Chém Thiên Vương ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1522: Thủy Tổ hội tụ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1521: Ám Thiên giáng lâm ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1520: Chúng thỉ tới ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1519: Vạch trần ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1518: Thần bí khó lường ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1517: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1516: Ngoài dự đoán mọi người ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1515: Quỳ xuống ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1514: Tinh anh tụ tập ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1513: Vòng thứ ba tư cách ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1512: Lần thứ hai giao thủ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1511: Sát Lục trải rộng ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1510: Thi đấu vòng thứ hai ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1509: Nghiền ép ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1508: Loạn đấu ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1507: Khiêu khích ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1506: Hoàng Kim Thánh Thành ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1505: Vĩnh Dạ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1504: Đối chọi gay gắt ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1503: Ồn ào ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1502: Thời cơ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1501: Hạo Tổ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1500: Thi đấu khu vực ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1499: Không môn không phái ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1498: Hỗ trợ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1497: Khí thế khủng bố ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1496: Thiên Thần nhưỡng ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1495: Bá đạo làm việc ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1494: Rút kiếm ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1493: Ta vì sao không dám ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1492: Ta có nói để cho các ngươi đi à ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1491: Di tích thời thượng cổ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1490: Hồng Hoang bia đá ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1489: Chỉ có những này à ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1488: Trăm vạn kiếm trận ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1487: Khó có thể bình tĩnh ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1486: Không giữ lại ai ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1485: Thanh toán ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1484: Phản đồ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1483: Mâu thuẫn ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1482: Chia cắt Ma Nhân ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1481: Thủy Tổ cuộc chiến ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1480: Khốn Tiên Kiếm trận ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1479: Lựa chọn ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1478: Thần phục ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1477: Quyến rũ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1476: Ngã xuống chuẩn Thủy Tổ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1475: Kế thừa ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1474: Ma Thánh chi hồn ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1473: Hi vọng phá diệt ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1472: Cứu vớt Ma Thánh ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1471: Súc sinh không bằng ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1470: Thú vị ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1469: Nguyên Tổ cùng Ma Thánh ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1468: Hà tất nể mặt ngươi ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1467: Lợi dụng ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1466: Đột nhiên ra tay ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1465: Tuyệt không nuông chiều ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1464: Chậm đã ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1463: Linh Tê công tử ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1462: Không để lại đường sống ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1461: Không nể mặt mũi ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1460: Không thua nổi ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1459: Hồn sức mạnh ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1458: Hùng hổ doạ người ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1457: Bệ thần xâm phạm ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1456: Thủ Mộ Nhân ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1455: Lấy kiếm ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1454: Danh nghĩa ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1453: Lớn tiếng doạ người ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1452: Triền đấu ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1451: Diệt thiên ý chí ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1450: Thừa lúc vắng mà vào ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1449: Không có lựa chọn nào khác ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1448: Vạch mặt ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1447: Diệt Thiên Kiếm hạ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1446: Cung điện bên trong ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1445: Ngụy trang đi theo ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1444: Manh mối ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1443: Không cách nào hàng phục ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1442: Đế Minh Tiên Trang ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1441: Vong Tiên Lĩnh Vực ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1440: Tiền đồ hiểm ác ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1439: Ngươi không có cơ hội ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1438: Sáng lạn một kiếm ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1437: Ngươi còn kém chút ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1436: Cuồng vọng chi đồ ~ (01/09/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1435: Vô Song phong vân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1434: Thập Vạn Hỏa Cấp ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1433: Cửu Trọng Thiên ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1432: Thất bại thảm hại ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1431: Bắt các ngươi luyện kiếm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1430: Vô liêm sỉ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1429: Diệt Thiên Kiếm Thần ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1428: Chân Ma Giới bí mật ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1427: Thần Ưng Tộc tận thế ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1426: Tông chủ thân phận ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1425: Chém tận giết tuyệt ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1424: Đáng sợ Tô Vân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1423: Ta từ chối ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1422: Không nhìn quy tắc ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1421: Có gì không dám ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1420: Kế hoãn binh ~ (29/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1419: Ma cùng kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1418: Ngươi mất đi tự tin ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1417: Đồ Long cuộc chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1416: Đến đây trợ giúp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1415: Toàn bộ giết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1414: Long tới đấu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1413: Long tộc trưởng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1412: Liền điểm ấy năng lực à ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1411: Ngươi tự sát ba ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1410: Kiếm của ngươi đối với ngươi thất vọng rồi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1409: Đỡ lấy ta mười chiêu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1408: Bạch Y Kiếm Thần ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1407: Năm đại tiên phái ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1406: Thảo phạt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1405: Hoàn toàn nghiền ép ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1404: Không nhìn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1403: Trắng như tuyết y ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1402: Đồ diệt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1401: Ai tử còn chưa chắc chắn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1400: Gặp vây công ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1399: Một điểm đánh giết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1398: Kiếm cảnh giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1397: Đấu Long ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1396: Ai bảo ai biết? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1395: Cường giả cùng người yếu? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1394: Băng Hàn Thần Long ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1393: Đã chiến mở ra ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1392: Xung đột tăng lên trên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1391: Quyết chiến đêm trước ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1390: Ước chiến Thương Khung vân đỉnh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1389: Nửa nén hương ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1388: Thần Long tộc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1387: Thiên Thiên khiêu khích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1386: Điên cuồng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1385: Lần gắng sức cuối cùng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1384: Bản thể kết giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1383: Cuối cùng Tương Mệnh Sử ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1382: Tiên Đình Trưởng nhược điểm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1381: Không cách nào ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1380: Biến ảo ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1379: Quá mức thuận lợi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1378: Uy hiếp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1377: Vây quét Tiên Đình Trưởng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1376: Chặn lại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1375: Hấp thu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1374: Chiến thắng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1373: Trực tiếp nuốt lấy ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1372: Thật Yêu Chủ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1371: Quỷ dị ưng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1370: Ngươi quản được không ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1369: Cuối cùng vây quét ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1368: Khói thuốc súng tràn ngập ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1367: Mệnh số tới tranh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1366: Gút mắc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1365: Đánh bại Tiên Đình quân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1364: Phong ấn nới lỏng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1363: Kiếm linh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1362: Hung Kiếm Hạ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1361: Chính diện xung kích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1360: Chuyển không ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1359: Nuốt chửng ngọc đài ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1358: Cùng đường mạt lộ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1357: Thế như chẻ tre ~ (22/08/2017)Miễn phí

Vô Cực Kiếm Thần - Chương 1356: Toàn lực công tập ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1355: Chính thức khai chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1354: Thẳng thắn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1353: Thật yêu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1352: Khuyên can ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1351: Hỗn loạn khởi nguồn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1350: Kết minh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1349: Tham gia ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1348: Ngàn cân treo sợi tóc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1347: Áo bào đen nữ nhân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1346: Sơn hà phá nát ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1345: Ba bên hội chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1344: Quyết chiến Thiên Ngoại Thiên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1343: Hiến kế ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1342: Hội kiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1341: Thí nghiệm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1340: Tô Vân nơi trú quân bí mật ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1339: Kỳ tập ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1338: Cửa ngầm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1337: Bối oa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1336: Thần Ưng nguy cơ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1335: Cưỡi gió bay đi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1334: Ngươi là người nào ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1333: Kỳ quái khí tức ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1332: Hủy thi diệt tích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1331: Lòi đuôi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1330: Cấp tốc đột phá ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1329: Rương lớn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1328: Dừng không được đến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1327: Điên cuồng Lăng Tình Vũ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1326: Tiền nhiệm Tiên Đình trường ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1325: Mở quan tài ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1324: Hoa sen quan tài ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1323: Tiên Đình cấm địa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1322: Hắn ở đâu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1321: Tình thế bắt buộc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1320: Rút đi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1319: Chạy trốn? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1318: Tặng lễ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1317: Tập kích Giang Vân Cung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1316: Chỗ tối trảo ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1315: Nhằm vào Giang Vân Cung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1314: Trúng chiêu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1313: “Tuyệt xử phùng sinh” (có đường sống trong chỗ chết) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1312: Cực đoan ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1311: Chưa đồ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1310: Công tâm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1309: Trực tiếp làm rõ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1308: Suy nghĩ một chút ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1307: Giang Vân Cung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1306: Đế Vương Kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1305: Khó mà tin nổi Lăng Tình Vũ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1304: Hàm chiến Thánh Chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1303: Chó cùng rứt giậu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1302: Ngàn cân treo sợi tóc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1301: Tiêu hao ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1300: Trăm vạn giun dế vs Tiên Đình nhị kiệt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1299: Đi mà quay lại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1298: Lừa dối ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1297: Thử một lần liền biết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1296: Pho tượng vỡ vụn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1295: Vì ta làm sự kiện ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1294: Hồi Mã Thương ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1293: Thân phận bại lộ? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1292: Khó mà tin nổi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1291: Vạn lần lực kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1290: Ngươi nói không sai ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1289: Khó có thể rút đi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1288: Trợ giúp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1287: Tiên Đình Thiên Tôn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1286: Tiên Đình nguy cơ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1285: Mạnh mẽ tấn công ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1284: Rối loạn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1283: Sách ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1282: Hoàn toàn ngược lại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1281: Chinh chước ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1280: Tiên Giới đại loạn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1279: Chữa trị kiếm trận ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1278: Linh Kiếm Khố ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1277: Không muốn quá triệt để ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1276: Ra ngoài ý định ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1275: Phản bội biến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1274: Cưỡng ép đoạt quyền ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1273: Không để ý ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1272: Hung Kiếm Chi Tức ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1271: Đình tràng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1270: Phân thân thần thông ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1269: Ta tới đối phó ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1268: Nắm lấy này 1 khắc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1267: Xuất chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1266: Mở ra Minh Môn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1265: Độc xông 0 quân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1264: Đáp ứng ta khỏe không? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1263: Ngươi cho rằng ta không dám? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1262: Ngươi muốn làm cái gì ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1261: Giao tâm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1260: Ngăn cản ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1259: Dời ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1258: Đem hết toàn lực ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1257: Bí quá hóa liều ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1256: Tế đàn dị biến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1255: Cửu Thần Phong Thiên Châu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1254: Hỏi vòng vèo ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1253: Thành công lẫn vào ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1252: 1 quần diễn viên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1251: Câu cá ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1250: Thần Ưng tộc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1249: Dưới trướng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1248: Chân Thần ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1247: Phần huyết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1246: Tuyệt đối tín nhiệm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1245: Trốn tránh trách nhiệm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1244: Thẳng thắn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1243: Vụn vặt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1242: Cường hãn thánh ma quỷ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1241: 10 ấn tượng thần ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1240: Phó bản Đình Trường VS Ngự Minh Kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1239: 3 phương bá chủ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1238: Quyết định ngu xuẩn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1237: Dụ dỗ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1236: Thần Long Bãi Vĩ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1235: Quyết đấu thống soái ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1234: Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1233: Một người một ngựa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1232: Thiên hàng tới Binh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1231: Càng ngày càng kỳ lạ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1230: Cô chú 1 quăng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1229: Đánh nghi binh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1228: Cao thâm khó dò ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1227: Mượn đao giết người ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1226: Không chỗ nào không biết Lăng Tình Vũ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1225: Lảo đà lảo đảo ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1224: Tràn ngập nguy cơ Minh Giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1223: Kỳ Hà ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1222: Phi Diễm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1221: Đặc thù Minh Giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1220: Hạ Minh Hà ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1219: Chân Ma Tông bên trong ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1218: Ngự minh trảm tiên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1217: Mạnh mẽ chống đỡ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1216: Vạn Giới đem loạn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1215: Ai gan to như vậy? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1214: Tương trợ đột phá ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1213: Hỏa Viêm Thánh Ma ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1212: Điên cuồng tiên lực ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1211: Viêm Tâm Thạch ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1210: Ngự Minh Kiếm thuật VS Vô Cực Kiếm Thuật ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1209: Điều khiển minh kiếm truyền nhân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1208: Song nguyệt kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1207: Ma giới đường lui ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1206: Bát Xỉ đến nơi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1205: Tiên Đình hành động ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1204: Trở về ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1203: 1 lên đối mặt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1202: Nhân vật đáng sợ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1201: Đem hết toàn lực ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1200: Tô Vân VS phó bản Đình Trường ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1199: Thoát đi Tiên Đình ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1198: Kiếm xông Tiên Đình (7) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1197: Kiếm xông Tiên Đình (6) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1196: Kiếm xông Tiên Đình (5) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1195: Kiếm xông Tiên Đình (4) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1194: Kiếm xông Tiên Đình (3) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1193: Kiếm xông Tiên Đình (2) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1192: Kiếm xông Tiên Đình (1) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1191: Tế sư ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1190: Minh Giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1189: Hành động ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1188: Dự mưu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1187: Nếu không lên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1186: Hỏa sương mù kiếm tiên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1185: Ngươi biết nói viết như thế nào sao ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1184: Hằng Dương Thần Tiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1183: Không cách nào chống lại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1182: Sai ở các ngươi không cứu hắn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1181: Tiện nghi hắn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1180: Chuyện quan trọng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1179: Đại cẩu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1178: Lệ Tự Tại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1177: Mưu tính ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1176: Đối sách ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1175: Không lại trầm mặc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1174: Hậu trường người ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1173: Thuấn giây ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1172: Một người một ngựa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1171: 1 xúc tức phát ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1170: Minh Thường ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1169: Viên Ma ngã xuống ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1168: Không lưu thì chung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1167: Hội trưởng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1166: Thương Hội quân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1165: Thương hội quân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1164: Trúng độc Hoài Nhu Mộc Vũ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1163: Quá kích thích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1162: Vấn Tiên Tông nguy cơ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1161: Không chỗ có thể ẩn nấp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1160: Kéo dài thời gian ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1159: Bài tra đại trận ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1158: Hấp thu thú ấn kỳ thạch ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1157: Phản long, Thao Thiết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1156: Đánh bậy đánh bạ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1155: Thiên nhai ngọc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1154: Ngươi khát vọng sức mạnh lượng sao? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1153: Hung tới kiếm nơi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1152: Hủy thiên một đòn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1151: Không thể trốn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1150: Đúng là kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1149: Ta vẫn luôn không chịu thiệt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1148: Kiếm Tổ VS Võ Thần ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1147: Cái kia 7 sao đến đây đi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1146: Không còn sức đánh trả chút nào ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1145: Thần Võ Thần Phái ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1144: Từng cái từng cái bài tra ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1143: Võ Thần Điện ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1142: Không để lại mặt mũi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1141: Một cái Khoái Đao ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1140: Là thì thế nào? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1139: Đối chọi gay gắt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1138: Lương Hạo Thiên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1137: Có thể giúp ngươi người ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1136: Không giữ lại ai ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1135: Ta có thể hay không là cố ý ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1134: Dửng dưng như không ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1133: Cùng đường mạt lộ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1132: Chậm rãi thẩm vấn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1131: Tương Long đến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1130: Huyết tới chuyển hóa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1129: Đưa tin ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1128: Ép giết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1127: Quỷ dị Hắc Thủy ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1126: Một cây làm chẳng lên non ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1125: Vây quanh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1124: Khác tìm ra đường ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1123: Phá không xong ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1122: Dị biến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1121: Bài xích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1120: Vào trì ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1119: Cảm giác vô lực ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1118: Đại Ma Hàng Lâm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1117: Không ngừng lột xác ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1116: Thủ Hộ Thú ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1115: Tiên Đình kế hoạch ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1114: Tiên Trì giết chóc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1113: Hộp Trung hung kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1112: Thỉnh cầu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1111: Đi tới Tiên Trì ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1110: Tiên Trì Mi Mục ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1109: Thính Tâm Bố ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1108: Đương nhiên là có ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1107: Truyền thụ Linh Lung thuật ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1106: Dần dần khống chế ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1105: Thu được tín nhiệm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1104: Chi chiêu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1103: Tịnh hồn đan ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1102: Đại nghĩa lẫm nhiên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1101: Hoa Hiểu Hiểu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1100: Tham linh khiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1099: Ta quản không được ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1098: Tiên trì ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1097: Từ bỏ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1096: Hỗn loạn khởi nguồn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1095: Long lực châu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1094: Chỗ không người ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1093: Tiến vào Chân Ma Giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1092: Ma túy ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1091: Rắp tâm so đấu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1090: Ám Sát ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1089: Độc Tâm Thuật ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1088: Ám Sát Tài Thiên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1087: Hoài nghi đối tượng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1086: Tôn Ly ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1085: Từ bỏ Chân Ma Giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1084: Nguy cơ hóa giải ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1083: Đại ma ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1082: Ta giết nàng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1081: Khổ chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1080: Phản kích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1079: Thời không khiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1078: Trận đầu tiên đình ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1077: Quyết đấu tương mệnh khi�� ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1076: Khai chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1075: Bên trong phục ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1074: Cái miệng lớn như chậu máu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1073: Tiên giới phong vân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1072: Hành động ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1071: Bí mật tin tức ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1070: Kế sách ứng đối ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1069: Nguy cơ đang tiềm ẩn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1068: Tô Lưu Lạc đến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1067: Ngươi ăn vẫn là không ăn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1066: Bế quan ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1065: Linh hạt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1064: Cứ việc đi sưu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1063: Tiên đình điều tra ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1062: Đòi lẽ phải ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1061: Giải trừ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1060: Thăm dò ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1059: Dùng dị đan ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1058: Trong lòng thống ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1057: Thu phục ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1056: Xóa đi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1055: Nguyên nhân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1054: Tứ Hải Thiên Tôn VS Vệ Minh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1053: Động thủ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1052: Các ngươi phải làm gì ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1051: Tiến Nhập Bát Hợp Môn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1050: Thẩm vấn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1049: Chim sẻ, Đường Lang, thiền ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1048: 4 Hải Thiên tôn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1047: 8 hợp môn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1046: Nội chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1045: Hỏi trách ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1044: Ta muốn Chương ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1043: Phức tạp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1042: Khó có thể tin ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1041: Tàn sát ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1040: Chém tận giết tuyệt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1039: Không chút lưu tình ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1038: Sắp bạo phát ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1037: Bình tĩnh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1036: Toàn bộ cho ta trùng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1035: Ta tất diệt chi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1034: Đã bắt đầu rồi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1033: Thẳng thắn dứt khoát từ ch ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1032: Vô song phái phản kích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1031: Các ngươi là có ân oán à ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1030: Tiến vào tiên đình ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1029: Ta không phải ca ca ngươi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1028: Thu phục giáp vàng lực thánh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1027: Hướng tiên lộ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1026: Ẩn giấu đại năng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1025: Triệt để nghiền ép ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1024: Sức mạnh chân chính ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1023: Khôi giáp nam ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1022: Không người có thể địch ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1021: Khách không mời mà đến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1020: Loạn Vô Song ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1019: con gái ngươi muốn giế ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1018: Khí thế không thể thua ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1017: Huyền Hoàng uy hiếp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1016: Thần Huyền môn bái phỏng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1015: Từ từ biến hóa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1014: Không nhanh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1013: Hoàn toàn không thấy xin nghi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1012: Long Tiên Ly thảo ốc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1011: Tân trật tự ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1010: Chương dễ như ăn cháo ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1009: Nam Hổ Quốc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1008: Cực khổ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1007: Ngọn nguồn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1006: Trần Mộ Vân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1005: Vô Danh chi động ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1004: Ma huyết xao động ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1003: Tô Lưu Lạc thái độ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1002: Nương ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1001: 4 đại tiên phái ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 1000: Tô Vân thân thế ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 999: Nàng căn bản là không phải mẹ ngươi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 998: Quyết chiến Linh Lung cung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 997: Không thể tránh khỏi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 996: Không có lựa chọn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 995: Đều là âm mưu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 994: Bức cung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 993: Giao thiệp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 992: Ta không phải đùa giỡn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 991: Ai nói không ai cứu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 990: Tiêu Xúc cùng Tô Vân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 989: Nói không giữ lời ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 988: Ta không có thua ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 987: Ta muốn gặp cung chủ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 986: Toàn bộ sức mạnh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 985: Tam phe thế lực ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 984: Lấy Nhất địch vạn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 983: Ngươi cho rằng bọn họ giết được ta? ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 982: Tiêu Diêu Điện cuộc chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 981: Tiêu Diêu Điện minh hữu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 980: Bồi Du ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 979: Thế gian mỹ cảnh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 978: Lập tức cút ra ngoài cho ta ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 977: Đòi lẽ phải ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 976: Vạn giới nguy cơ khởi nguồn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 975: Khẽ hôn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 974: Tín ngưỡng khoảng cách ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 973: Ngươi tính là thứ gì ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 972: Động lòng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 971: Tranh cãi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 970: Thái Nhất Môn bí mật ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 969: Gia nhập Thái Nhất Môn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 968: Không thời gian ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 967: Ngồi yên không để ý đến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 966: Tiên đình người đến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 965: Tiến vào Vô Song Phái ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 964: Rời đi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 963: Này sẽ là trùng hợp à ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 962: Bôn tập La Nguyên Phái ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 961: Giằng co ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 960: Tiến công chớp nhoáng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 959: Tấn công Thiên Tường Cung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 958: Kéo dài màn che ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 957: Hạo Dương Điện ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 956: Tế điện nghi thức ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 955: Ngọn lửa chiến tranh nhen lửa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 954: Sắp xếp Nhất thiết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 953: Tiêu Dao Điện thần phục ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 952: Nghiền ép Tiêu Dao Điện ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 951: Không cách nào che lấp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 950: Môn nhân bị giết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 949: Tin tức để lộ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 948: Có thể cái gì có thể ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 947: Nửa đường chặn giết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 946: Chuyên nghiệp hộ pháp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 945: Cổ Nguyệt các ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 944: Thất bại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 943: Trực tiếp va chạm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 942: Trộm lấy Linh Lung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 941: Cực đoan ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 940: Thông báo ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 939: Thỏ khôn Tam quật ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 938: Yêu động ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 937: Ngươi đi theo ta ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 936: Cách không trích hoa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 935: Tham Vân Kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 934: Đại Linh Lung cung ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 933: Linh Lung thải ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 932: Tân Thái Nhất Môn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 931: Ngụy trang Vấn Tiên Tông ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 930: Kinh sợ tiên nhân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 929: Ma cao Nhất trượng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 928: Tiên nhân oai ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 927: Chủ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 926: Ma Quân giáng lâm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 925: Chịu thua ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 924: Tra tìm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 923: Đại loạn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 922: Khấu Thiên Các đột kích ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 921: Tạp ngư ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 920: Ma Thần Lệnh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 919: Hổ lạc Bình Dương ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 918: Mang ra ngoài (vì là Thiên Tân cầu phúc) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 917: Bạch Vân Bộc Bố ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 916: Tiến vào Tiên giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 915: Khấu Thiên Các thái độ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 914: Muốn nói lại thôi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 913: Lại về Vạn Hoa Giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 912: Vũ Hoàng Điện diệt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 911: Tân Thái Nhất Môn Chương ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 910: Tinh Thần chi kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 909: Thất bại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 908: Nhất phẩm ngự khí ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 907: Không thể tránh khỏi ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 906: Nguyên kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 905: Loạn kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 904: Chân yêu giới cao thủ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 903: Tái kiến kiếm tổ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 902: 8 ác kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 901: Động thủ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 900: Mở cửa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 899: Trong cốc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 898: Hồng Nguyệt Chiếu Sơn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 897: Cự nhân cốc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 896: Mạt đồ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 895: Công phá ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 894: Là địch không phải bạn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 893: Thăm tù ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 892: Tiềm lực ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 891: Khấu Thiên Các ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 890: Miểu sát ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 889: Trảm tiên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 888: Gặp lại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 887: Chiến trường hỗn loạn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 886: Tiên nhân quyết đấu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 885: Tiên nhân oai ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 884: Ngươi tranh ta đoạt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 883: Tử Xuyên thạch ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 882: Người chạy việc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 881: Ra mộ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 880: Theo đuổi không bỏ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 879: Điều tra ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 878: Trở nên gay gắt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 877: Chạy trốn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 876: Ma thánh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 875: Chết đập ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 874: Không chết không ngớt ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 873: Sống khắc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 872: Linh Huyền thánh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 871: Ảnh Dịch Quyết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 870: Vô hình vô ảnh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 869: Nguyệt Thần Chi Lực ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 868: Ngưng Vân Chi Kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 867: Cung Môn Huyết (Hạ) ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 866: Cung Môn Huyết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 865: Không khống chế được ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 864: Không hề áp chế ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 863: Xông vào ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 862: Bắt người ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 861: Dị biến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 860: Ma mạch ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 859: Lô đỉnh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 858: Lao ngoài có người ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 857: Ngươi thắng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 856: Ma Linh Thần Ưng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 855: Đều là ảo giác ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 854: Âm tức là dương ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 853: Vấn trách ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 852: Âm Dương Vạn Tượng Quyết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 851: Túi bách bảo ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 850: Hư chiêu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 849: Tăng lực hắc đao ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 848: Đại ma pho tượng ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 847: Mộ chôn quần áo và di vật ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 846: Đánh tan tâm lý ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 845: Đám ô hợp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 844: Căn bản không quan tâm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 843: Ngươi biết hắn là ai ư ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 842: Nhập giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 841: Vấn Tiên Tông ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 840: Thái Nhất Môn người bên kia ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 839: Tập trung vị trí ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 838: Bỏ qua ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 837: Điệu hổ ly sơn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 836: Ly Giới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 835: Hư Linh thánh nhân ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 834: Tiếp xúc sắp đến nguy cơ ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 833: Hấp thu Long minh châu ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 832: Miệng lớn khí ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 831: Thật giả ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 830: Một người một ngựa ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 829: Tất cả căn nguyên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 828: Vây đuổi chặn đường ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 827: Thành phá ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 826: Cấm địa tân sinh ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 825: Quân tiên phong gặp lại ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 824: Trù bị ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 823: Ba bên ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 822: Giang hàn đại chiến ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 821: Liệt Giới Chi Kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 820: Thần vật oai ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 819: Khinh thị một cái giá lớn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 818: Năm tức thời gian ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 817: Thiên quân vạn mã ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 816: Báo cáo tin tức ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 815: Đã chết ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 814: Khí lực hợp kiếm ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 813: Băng Thành rơi vào tay giặc ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 812: Thiếu khuyết linh kiện ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 811: Giang Hàn ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 810: Ta cấp ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 809: Tan thành mây khói ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 808: Hàn Quốc người tới ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 807: Ngươi phạm cái gì tội ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chương 806: Bắt cóc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 805: Dụ dỗ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 804: Công chúa giá lâm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 803: Mang ta xem một chút kết giới ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 802: Nổi lên mưa gió ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 801: Đến giúp ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 800: Ngụy trang ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 799: Ta không phải giang người trong nước ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 798: Gian tế ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 797: Giang Hàn giới ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 796: Lớn bẩy rập ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 795: Che dấu lực lượng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 794: Đánh bại ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 793: Ta không thể làm gì khác hơn là ngăn đón ngươi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 792: Cô sơn cuộc chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 791: Ra chiêu đi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 790: Độc kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 789: Ngươi muốn học ngự kiếm thuật ư ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 788: Phượng trì trợ giúp ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 787: Phượng trì giảng bài ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 786: Cứ như vậy? ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 785: Thay đổi dần ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 784: Bồi luyện ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 783: Mộc Nhiên Báo ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 782: Dọa đi chân nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 781: Hỏa Sư Chân Nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 780: Thánh nguyên tu hành ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 779: Có một kết thúc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 778: Biến mất Thái Nhất Môn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 777: Sợ không sợ chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 776: Khó có thể lựa chọn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 775: Nội thương ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 774: Không sao cả đúng hay sai ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 773: Tan thành mây khói ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 772: Bao vây chặn đánh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 771: Thiên Tương Hùng Sư ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 770: Ác chiến Chân Ma Tông ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 769: Túc giới một kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 768: Chân Ma Tông VS Thái Nhất Môn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 767: Thái thượng vệ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 766: Trống rỗng tin tức ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 765: Ma Tông nguy cơ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 764: Thái Nhất Môn cuối cùng lực lượng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 763: Tín ngưỡng cuộc chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 762: Phân liệt ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 761: Đây là của ta đạo ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 760: Một mình xâm nhập ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 759: Bài trừ Tinh Thần Trận ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 758: Đan kiếm đoạn hậu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 757: Dắt tay chung địch ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 756: Báo nguy ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 755: Xử trí ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 754: Phụng mệnh làm việc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 753: Ma Sơn nguy cấp ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 752: Hắc khô lâu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 751: Cơ hội là chế tạo ra ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 750: Minh tâm Giám ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 749: Tù binh (cầu đặt mua) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 748: Triền đấu vạn chúng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 747: Bắt giặc phải bắt vua trước ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 746: Ta hẳn là cùng đi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 745: Mưu sự ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 744: Tìm thuật ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 743: Người định không bằng trời định ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 742: Nhân sinh như hí dựa cả vào hành động ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 741: Lựa chọn, lấy hay bỏ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 740: Âm hỉ túi thơm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 739: Tương kế tựu kế ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 738: Trở về ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 737: Thỏa hiệp ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 736: Đông hoàng đột kích ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 735: Tâm sự ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 734: Ngã xuống trăm vạn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 733: Triệt để vây quanh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 732: Sơn ngoại hỗn loạn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 731: Thánh ngự chiến bào ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 730: Đánh cược một lần ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 729: Tự nhiên lục hà ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 728: Mồ (cầu đặt mua) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 727: Khốn sơn chi đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 726: Vào núi (cầu đặt mua) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 725: Thiên Vân Túng kiếm sơn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 724: Chim sẻ ở đằng sau (cầu đặt mua) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 723: Chạy trốn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 722: Đánh tan tín ngưỡng (cầu đặt mua) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 721: Trực tiếp cướp giật (cầu đặt mua) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 720: Động thủ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 719: Thẳng thắn đầu hàng quên đi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 718: Chém ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 717: Ra tay ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 716: Nguy cấp tồn vong chi thu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 715: Trở về Thanh Không ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 714: Cao thâm khó dò ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 713: Các hiển thân thủ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 712: Thi mãn sàn chiến đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 711: Kiếm đài ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 710: Thải Vân Thiên cung cùng Long Kiếm môn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 709: Man Lưu Sa ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 708: Lấy hai địch một ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 707: Anh Kiếm Bảng cao thủ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 706: Anh hùng luận kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 705: Duy nhanh không phá ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 704: Lùi một bước để tiến hai bước ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 703: Người truy kích ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 702: Bất ngờ tảng đá ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 701: Hung kiếm lâm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 700: Chúng ta lẽ nào sợ các ngươi? ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 699: Bắt người ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 698: Vấn tội ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 697: Ngươi nói cám ơn như thế giá rẻ à ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 696: Ân oán gút mắc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 695: Vũ Hoàng đến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 694: Thanh Không Tôn giả ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 693: Lửa giận công tâm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 692: Cứu viện cha mẹ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 691: Lặng yên lẻn vào ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 690: Đi tới Thanh Không ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 689: Thanh không chi biến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 688: Thần quỷ trao đổi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 687: Chém giết ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 686: Có phải hay không tội lên ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 685: Phản bội ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 684: Chất vấn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 683: Phẫn nộ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 682: Tô Lưu Lạc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 681: Yếu nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 680: Kiếm khí bão táp ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 679: Bất tử ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 678: Một đòn kinh thế ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 677: Linh Huyền Thiên vs Linh Huyền Đế ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 676: Giết chết (ba) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 675: Giết chết (hai) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 674: Giết chết (một) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 673: Bồ Đề giúp đỡ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 672: Đại năng cuộc chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 671: Không cần nhắc lại ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 670: Kiếm tổ ra tay ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 669: Hiểu rõ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 668: Gió thổi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 667: Tiếu Diện ác ma ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 666: Ám ma điện chưa đồ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 665: Quần ma phun trào ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 664: Biến cố đêm trước ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 663: Lột xác (chung) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 662: Lột xác (bốn) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 661: Lột xác (ba) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 660: Kiếm tổ địch hữu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 659: Lột xác (hai) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 658: Lột xác (một) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 657: Nhiệm vụ huấn luyện ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 656: Máu tươi sôi trào ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 655: Biến hóa kỳ dị ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 654: Phóng thích ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 653: Kế vị ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 652: Bát Xỉ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 651: Chân Ma tông ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 650: Ma quân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 649: Giết cùng không giết ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 648: Thiên Long Lĩnh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 647: Khói thuốc súng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 646: Kiếm tổ phát uy ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 645: Cứu viện ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 644: Kích đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 643: Đại chiến bạo phát ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 642: Cự không công nhận ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 641: Vạn linh oai ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 640: Núi lớn bàn tay khổng lồ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 639: Công bằng quyết đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 638: Sai lầm nhận thức ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 637: Một công một thủ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 636: Ly Hoàng Kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 635: Buông tay một kích ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 634: Cự Nhân nghiền ép ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 633: Linh hoạt cùng tốc độ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 632: Ta xuất chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 631: Ta đầu hàng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 630: Cách xa cuộc chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 629: Theo quy củ làm việc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 628: Hư không truyện tượng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 627: Được phục ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 626: Kim Mặc La ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 625: Lời không hợp ý ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 624: Kiếm thế giới người đến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 623: Không kịp đi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 622: Ngăn lại sự cố ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 621: Đánh bại cự cổ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 620: Ối chao tương bức ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 619: Giới thụ trọng phạm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 618: Kiếm hợp nhật nguyệt ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 617: Hốt hoảng chạy trốn (7/7) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 616: Lừa dối qua ải (6/7) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 615: Thần thuật (5/7) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 614: Thải Vân Thiên cung (4/7) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 613: Tân uy hiếp (3/7) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 612: Thái Nhất Môn (2/7) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 611: Khó (1/7) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 610: Dựa vào cái gì để ta hi sinh? ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 609: Chất vấn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 608: Trải qua ta đồng ý không? ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 607: Nhà giam chi loạn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 606: Vạn Vật Chi Kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 605: Trung Song Kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 604: Nổi lên mưa gió ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 603: Vô Cực Kiếm Hạp bí mật ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 602: Trong bóng tối cường giả ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 601: Kiếm Chi Cao Thủ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 600: Đoàn viên ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 599: Cha mẹ tung tích ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 598: Lão thương nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 597: Kiếm lao ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 596: Hỗn loạn nơi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 595: Âm mưu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 594: Giảo hoạt hồ ly ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 593: Kỳ dị địa phương ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 592: Linh tuyền ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 591: Chật vật mà chạy ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 590: Nhớ kỹ chiêu kiếm này ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 589: Che trời Cự Nhân ma cốt anh linh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 588: Héo tàn Liên Hoa ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 587: Biện pháp ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 586: Hắn không phải một người ở chiến đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 585: Này có thể không thể kìm được ngươi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 584: Tưởng niệm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 583: Hắc ưng giáo đường cùng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 582: Hoàn chỉnh kiếm pháp ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 581: Truyện kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 580: Hậu phát chế nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 579: Tốc độ cùng phản ứng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 578: Lấy nhược chiến cường ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 577: Ra trận ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 576: Đệ nhất thiên hạ kiếm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 575: Kịch liệt quyết đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 574: Liên Hoa cùng Lưu Tinh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 573: Liên tinh nguy cơ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 572: Tới cửa khiêu chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 571: Liên Tinh Kiếm Phái ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 570: Nhân vật ghê gớm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 569: Sơn quy ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 568: Đi tới Linh Lung Sơn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 567: Vạn Hoa Giới chủ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 566: Chính là nguyên nhân này ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 565: Động tình ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 564: Gió nổi lên rồi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 563: Cật lực mà chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 562: Mạnh yếu cuộc chiến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 561: Ma nhân loạn đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 560: Không giống bình thường ma nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 559: Đột nhiên giáng lâm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 558: Vạn Hoa Giới cửa lớn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 557: Bởi vì ngươi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 556: Năm hiền một trong ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 555: Cảm ngộ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 554: Thế ngoại cao nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 553: Thụ Tinh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 552: Ta tên Tô Vân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 551: Lãnh Huyết Thiên ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 550: Kỳ quái cây gậy ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 549: Đường hầm bên trong nắm đấm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 548: Kiếm Phệ Đại Địa (tân niên chương 1 ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 547: Lòng đất ma ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 546: Hoang ma chiến trường ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 545: Bắc Hiên Tâm Dương ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 544: Hỏa Diễm Đại Đế ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 543: Vấn thiên bảo linh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 542: Việc đáng làm thì phải làm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 541: Kết minh ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 540: Đều kết thúc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 539: Đối tác ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 538: Ngoài dự đoán mọi người ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 537: Lại tương phùng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 536: Độc kiếm độc trận ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 535: Giết vào trong cốc ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 534: Tiến công ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 533: Tuyệt mệnh vong cốc (dưới) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 532: Tuyệt mệnh vong cốc (bên trong) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 531: Tuyệt mệnh vong cốc (trên) ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 530: Liều lĩnh điên cuồng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 529: Ngoài cốc kích đấu ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 528: Sừng sững thiên địa Cự Nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 527: Không phải ngươi tử chính là ta vong ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 526: Mâu thuẫn trở nên gay gắt ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 525: Oán khí ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 524: Ngươi tới ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 523: Đổ môn ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 522: Thiếu nữ Thương Nhan ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 521: Ta hỏi ngươi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 520: Ôm cây đợi thỏ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 519: Tuyệt đối áp chế ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 518: Cơ hội tới đến ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 517: Cuồng vọng chi nhân ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 516: Hợp tác ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 515: Buôn bán ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 514: Lượng sức mà đi ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 513: Chém giết không gian năng lực giả ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 512: Mắt nhìn chằm chằm ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 511: Song ma lực ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 510: Tử chiến đến cùng! ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 509: Y Quan trủng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 508: Bị tỉnh lại ma tính ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 507: Ma hóa ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 506: Ma Tông hộ tông thánh vệ ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 505: Tạo hóa trêu người ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 504: Ta nhìn trúng nàng ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chương 503: Thợ săn cùng con mồi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 502: Trên đường tư cách đồ vật ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 501: Ngươi thật là hèn hạ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 500: Loạn đấu cuộc chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 499: Ám phủ chiêu viên ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 498: Tiến vào Thiên Vương cung ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 497: Tiêu tan ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 496: Khiển thánh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 495: Trôi theo dòng nước ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 494: Bảy mươi hai ngôi sao kích ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 493: Bao vây Bảo khí ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 492: Hải Minh Hoàng Nữ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 491: Nghiền ép Diệp Mặc Hiền ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 490: Bổn biện pháp ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 489: Đặc thù phục vụ khu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 488: Chín đoạn kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 487: Điểu lộ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 486: Hoài Nhu Táng Kiếm cùng Thanh Giám Nhai ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 485: Trở về Ngũ Diệp Thành ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 484: Hắc đỉnh ác quỷ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 483: Đồng kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 482: Hàng phục ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 481: Trốn không thoát ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 480: Phản chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 479: Xui xẻo tên Béo ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 478: Tất cả làm chủ giả ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 477: Bắc Châu Thành phong vân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 476: Xem bảo ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 475: Gào khóc tên Béo ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 474: Ma mã ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 473: Phần Thiên kiếm trận ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 472: Thần Kiếm Kiếp Hỏa ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 471: Bám váy đàn bà ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 470: Chui chỗ trống ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 469: Không thua nổi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 468: Ngọc Thanh Sơn cuộc chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 467: Đến hẹn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 466: Long thành ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 465: 50 triệu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 464: Khiển thánh chi tâm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 463: Ám bạch ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 462: Mười ngày ước hẹn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 461: Khiêu chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 460: Độc này một nhà ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 459: Đến lý không tha người ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 458: Ta cảm thấy này không phải hiểu lầm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 457: Cái này tiếp theo cái kia ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 456: Quán quân người đoạt được ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 455: Cung Vương Chung ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 454: Phảng phất biến thành người khác ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 453: Trả thù ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 452: Đột nhiên kết thúc thi đấu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 451: Vật trong túi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 450: Hàn băng cuộc chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 449: Như ngươi mong muốn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 448: Chính thức cuộc chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 447: Không cho phép thắng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 446: Một chiêu kiếm phân thắng thua ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 445: Bản nguyên tế kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 444: Ta chăm chú luyện qua ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 443: Khoái kiếm quyết đấu khoái kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 442: Thần Kiếm Phái mềm yếu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 441: Dê vào miệng cọp ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 440: Tuyệt Mệnh Cốc ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 439: Cực hạn? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 438: Trầm Võ Nhai đòn sát thủ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 437: Đao kiếm Võ hoàng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 436: Vũ huyết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 435: Khoái kiếm đối với trọng kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 434: Chớp giật đánh giết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 433: Mười bốn cường ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 432: Hàn Kiếm chi uy ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 431: Bất chấp hậu quả ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 430: Tô Vân độc thủ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 429: Khoái đao khoái kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 428: Đao hoàng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 427: Hai cái vết chân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 426: Thủ đoạn ác độc Bạch Mạc Kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 425: Một chiêu phân thắng thua ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 424: Đoạt mệnh song đao Sở Sơn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 423: Thảm bại ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 422: Đấu chí ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 421: Tàn khốc tái sự ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 420: Kỳ quái quy củ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 419: Lộc Tân Thành giải thi đấu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 418: Phong Mạc Cường đường cùng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 417: Nhất Kiếm Lăng Phong ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 416: Giác ngộ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 415: Ngự khí chi tranh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 414: Không nên coi thường người ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 413: Khoái kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 412: Đưa người qua đường ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 411: Cẩu nô tài ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 410: Kiếm lão phục sinh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 409: Kết thúc nhiệm vụ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 408: Loạn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 407: Thân phận bại lộ? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 406: Thiên Vương cung ở ngoài ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 405: Phong Thần kiếm pháp ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 404: Nam Cung Vấn Thiên ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 403: Ta chữa thương cho ngươi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 402: Bị nhìn thấu? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 401: Tuyệt địa phản kích ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 400: Kinh biến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 399: Lục phẩm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 398: Người có tiền ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 397: Ngươi thao cái gì tâm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 396: Ôm một thoáng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 395: Thần kỳ trận ấn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 394: Cấm địa pho tượng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 393: Làm sao mới Linh Huyền Dương ngũ phẩm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 392: Hoài Nhu Mộc Vũ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 391: Hai mươi vạn huyền tệ nhiệm vụ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 390: Thất phẩm ngự khí ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 389: Một môn khó tiến vào ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 388: Chém giết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 387: Kỳ dị tiếng bước chân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 386: Hàn Sương kiếm trận ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 385: Mới vào cực vũ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 384: Bản mệnh nguyên kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 383: Rời đi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 382: Thiên Uy chi đấu (chung) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 381: Thiên Uy chi đấu (năm) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 380: Thiên Uy chi đấu (bốn) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 379: Thiên Uy chi đấu (ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 378: Thiên Uy chi đấu (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 377: Thiên Uy chi đấu (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 376: Đi về Cực Vũ thế giới cửa lớn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 375: Ta là vô tội ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 374: Thiên Uy môn cuối cùng quyết nghị ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 373: Như sắt thép sự thực ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 372: Các phái đến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 371: Một mình đấu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 370: Tiềm lực đào móc ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 369: Thiên Uy môn Tà nhân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 368: Bí mật hành động ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 367: Ngươi là là thật lòng à ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 366: Thực lực lớn mạnh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 365: Tiếp quản Hoàng Tà cung ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 364: Khó có thể điều động Tử Kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 363: Luân Chuyển Chi Hồn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 362: Ám sát Hoàng Tà ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 361: Ta nuốt lời ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 360: Một mình thâm nhập ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 359: Lực uy hiếp ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 358: Trở về Tà Kiếm Môn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 357: Hoàng Tà ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 356: Thê lương Tà nhân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 355: Tâm theo kiếm động ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 354: Phong Lăng Thánh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 353: Vu oan giá họa ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 352: Tiếu lý tàng đao ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 351: Thấy chết mà không cứu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 350: Tê Phượng Huyết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 349: Môn phái tinh anh xếp hạng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 348: Đại Linh Dương thần pháo ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 347: Bát Phân Bát Hợp kiếm trận ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 346: Bất Phôi Kim Thân (ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 345: Bất Phôi Kim Thân (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 344: Bất Phôi Kim Thân (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 343: Thiên Uy môn phái ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 342: Thiên Biến Cốt Phiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 341: Diễn viên ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 340: Khấp Huyết lão nhân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 339: Liên quan với Thiên Uy môn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 338: Màu đen dây chuyền ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 337: Coi khinh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 336: Ẩn giấu nhiều năm bí sự ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 335: Thần linh thể chế ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 334: Chém tận giết tuyệt ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 333: Trở về Tô gia ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 332: Ngập đầu tai ương ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 331: Thượng Quan Muội Ương ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 330: Cứu mỹ nhân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 329: Thần Vân Tiên Cung (cầu vé tháng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 328: Ti Đái Giới Chỉ (cầu vé tháng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 327: Già Sa ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 326: Siêu cấp đại trận ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 325: Thiên Uy môn bí mật kế hoạch ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 324: Bảo tàng nơi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 323: Độc tâm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 322: Nhìn trộm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 321: Trương Hồ cái chết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 320: Trị liệu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 319: Mê Thất Cổ Thú ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 318: Thiên Uy môn bảo tàng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 317: Hắc Ngục sâm lâm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 316: Lập trường ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 315: Tà Kiếm quân vương (chung) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 314: Tà Kiếm quân vương (hai mươi hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 313: Tà Kiếm quân vương (hai mươi mốt) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 312: Tà Kiếm quân vương (hai mươi) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 311: Tà Kiếm quân vương (mười chín) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 310: Tà Kiếm quân vương (mười tám) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 309: Tà Kiếm quân vương (mười bảy) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 308: Tà Kiếm quân vương (mười sáu) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 307: Tà Kiếm quân vương (mười lăm) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 306: Tà Kiếm quân vương (mười bốn) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 305: Tà Kiếm quân vương (mười ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 304: Tà Kiếm quân vương (mười hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 303: Tà Kiếm quân vương (mười một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 302: Tà Kiếm quân vương (mười) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 301: Tà Kiếm quân vương (chín) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 300: Tà Kiếm quân vương (tám) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 299: Tà Kiếm quân vương (bảy) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 298: Tà Kiếm quân vương (sáu) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 297: Tà Kiếm quân vương (năm) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 296: Tà Kiếm quân vương (bốn) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 295: Tà Kiếm quân vương (ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 294: Tà Kiếm quân vương (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 293: Tà Kiếm quân vương (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 292: Hai loại tuyển thủ chênh lệch (cầu vé tháng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 291: Thiên Uy môn hạt giống tuyển thủ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 290: Xếp hạng tái ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 289: Sóng ngầm phun trào ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 288: Thần thánh cung điện ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 287: Huyễn kiếm Trương Khải Phong ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 286: Bình chọn tái trận chiến cuối cùng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 285: Thiên Mệnh chi thi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 284: Thiên Uy môn nhân ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 283: Hôn ta một thoáng là tốt rồi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 282: Kẻ xâm nhập ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 281: Làm sao cùng nói cẩn thận không giống nhau? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 280: Tặng lễ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 279: Kích thích ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 278: Tìm đường chết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 277: Vô tượng Chiến Thần ấn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 276: 'Xà' tấn 'Lang ' ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 275: Huyết Công Tử (cầu vé tháng a! ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 274: Tàn tạ cụ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 273: "Đấu vòng loại" Trùng Tấn Xà ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 272: Hoài nghi (cầu vé tháng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 271: Thăm dò ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 270: Tâm đàm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 269: Nữ Vũ Thần (canh thứ ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 268: Đao kiếm thiếu nữ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 267: Vấn Tiên Khu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 266: Hung thú chém giết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 265: Xuất quan ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 264: Phun trào ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 263: Hy vọng cuối cùng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 262: Kinh biến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 261: Trên đường sát cơ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 260: Có cứu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 259: Hắn chính là ví dụ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 258: Tần Xuyên ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 257: Có quy tắc ngầm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 256: Lên phía bắc (cầu vé tháng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 255: Tàn khốc thế giới ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 254: Thanh tràng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 253: Không chút lưu tình ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 252: Nghiền ép tất cả ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 251: Tứ Thiên Vương ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 250: Kế hoạch chạy trốn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 249: Song tu bầu bạn (cầu phiếu) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 248: Tô Vân trở về ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 247: Tả Hữu hộ pháp ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 246: Trương Vô Danh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 245: Tà Vương thành chủ mới ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 244: Cha ngươi bức ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 243: Tóc bạc Tà Kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 242: Quân vương (chung) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 241: Quân vương (mười một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 240: Quân vương (mười) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 239: Quân vương (chín) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 238: Quân vương (tám) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 237: Quân vương (bảy) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 236: Quân vương (sáu) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 235: Quân vương (năm) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 234: Quân vương (bốn) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 233: Quân vương (ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 232: Quân vương (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 231: Quân vương (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 230: Hồng Tà Kiếm pháp (chung) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 229: Hồng Tà Kiếm pháp (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 228: Hồng Tà Kiếm pháp (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 227: Ta nào dám lừa ngươi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 226: Trưởng lão bút ký ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 225: Miệng cọp gan thỏ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 224: Tô Vân Tà Kiếm thuật ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 223: Ra tay ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 222: Vị trí bí ẩn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 221: Thần huyền Xích Huyết Kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 220: Kiếm Cung mẫu kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 219: Quân Vương Kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 218: Ăn trộm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 217: Nhảy một cái thất phẩm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 216: Lửa giận trong lòng diễm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 215: Tỷ thí ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 214: Tà Kiếm Môn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 213: Khiêu chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 212: Sơn Hà Bảng thiên tài ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 211: Vân Tùng Sơn cuộc chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 210: Tà tâm Chân Hoàng (cuối cùng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 209: Tà tâm Chân Hoàng (bốn) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 208: Tà tâm Chân Hoàng (ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 207: Tà tâm Chân Hoàng (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 206: Tà tâm Chân Hoàng (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 205: Lẻn vào Thần Điện ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 204: Thu hoạch ngoài ý muốn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 203: Một cái tuyệt lộ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 202: Buông tay đánh một trận ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 201: Tín nhiệm cùng lòng tin ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 200: Thần Quan ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 199: Chuyển hóa ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 198: Tà Linh Thần Điện ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 197: Tà linh Tử Kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 196: Ngoài ý muốn Tà Linh Nhãn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 195: Bổ nát hư không ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 194: Cửu Hoàng Ấn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 193: Ngươi nguyện ý chờ ta sao ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 192: Đi không xong ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 191: Độc Y tuyệt kỹ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 190: Tàn nhẫn kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 189: Cùng yêu ma khác nhau ở chỗ nào? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 188: Thiên Ngoại Lưu Tinh Tiễn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 187: Ta đây cho các ngươi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 186: Quần hùng tập hợp ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 185: Ta nhất định giết hắn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 184: Khinh thường bọn ta sao ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 183: Kiên trì sẽ có thu hoạch ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 182: Cường cường liên thủ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 181: Hồi cốc ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 180: Đem Tô Vân chém thành muôn mảnh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 179: Quyết thắng khế ước kiếm (cuối cùng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 178: Quyết thắng khế ước kiếm (ba) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 177: Quyết thắng khế ước kiếm (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 176: Quyết thắng khế ước chi kiếm (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 175: Ta chính là Chính đạo nhân sĩ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 174: Không giết ngươi, đánh ngươi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 173: Chạy trốn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 172: Tà miếu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 171: Chuyện tốt ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 170: Ta là kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 169: Kỳ dị nữ hài ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 168: Hắc Nguyệt Thạch ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 167: Khó hiểu cười ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 166: Lôi điện chi linh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 165: Lôi điện kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 164: Đột phá ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 163: Đánh lén ban đêm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 162: Thạch hồn thế gia ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 161: Quyết định ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 160: Cởi quần áo ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 159: Thoát đi Tô gia ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 158: Giả bệnh ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 157: Trăm kiếm cùng bay ( cuối cùng ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 156: Trăm kiếm cùng bay ( mười một ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 155: Trăm kiếm cùng bay ( mười ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 154: Trăm kiếm cùng bay ( chín ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 153: Trăm kiếm cùng bay ( tám ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 152: Trăm kiếm cùng bay ( bẩy ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 151: Trăm kiếm cùng bay ( sáu ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 149: Trăm kiếm cùng bay ( bốn ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 148: Trăm kiếm cùng bay ( ba ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 147: Trăm kiếm cùng bay (hai) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 146: Trăm kiếm cùng bay (một) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 145: Ai là người chịu trách nhiệm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 144: Có tòa Thiên Thần Sơn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 143: Không có cách nào chưởng khống tất cả ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 142: Chuyện lớn chuyện nhỏ ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 141: Vô Song Tuyệt Đỉnh ngọn núi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 140: Nhanh như vậy liền không quen biết ta? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 139: Vô Song Thành ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 138: Tụt lại phía sau ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 137: Cái này là ý gì? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 136: Tuyệt Thần cùng Vạn Oán ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 135: Lần nữa khiêu chiến ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 134: Quen thuộc cùng chưa quen thuộc ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 133: Ta tới giúp ngươi ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 132: Thuấn sát ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 131: Tập Sát Bảng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 130: Ngươi quá chậm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 129: Mất cơ hội ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 128: Trừ tai họa về sau ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 127: Bạo Phong Kiếm Pháp ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 126: Ta sẽ tìm ngươi nữa ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 125: Ma nên bị người phỉ nhổ ư ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 124: Võng Ảnh lực lượng (cuối cùng) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 123: Võng Ảnh lực lượng (3) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 122: Võng Ảnh lực lượng (2) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 121: Võng Ảnh lực lượng (1) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 120: Có người khác đi vào! ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 119: Ngươi cũng tới được ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 118: Chém hắn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 117: Vậy ta liền thử xem ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 116: Thê tử ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 115: Phù Tô Thái tử ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 114: Đục nước béo cò ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 113: Kịch chiến Ngư Vương ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 112: Giết cá đại hội ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 111: Ngươi là ai? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 110: Hai nam chung sống một phòng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 109: Thử kiếm ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 108: Còn có ai muốn mắng ta ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 107: Vô chiêu thắng hữu chiêu ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 106: Quan Hải ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 105: Tuyết Đường Thành khách sạn ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 104: Thiếu gia hắn đã chết ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 103: Giết cùng bị giết (4/4) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 102: Trò vặt (3/4) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 101: Độc ác (2/4) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 100: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế (1/4) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 99: Thiên Lân Ngư Vương ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 98: Bách Ma Thí Thần Trận ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 97: Khó đối phó độc ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 96: Ngươi làm sao vậy ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 95: Hằng ngày ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 94: Tiên tử động lòng ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 93: Bị nhìn thấu? ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 92: Minh Ảnh Giáo ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 91: Vô Cực Kiếm Tôn ( cuối cùng ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 90: Linh Nhãn mở ra ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 89: Trăm kiếm uy ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 88: Rút kiếm (5/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 87: Vô Cực Kiếm Tôn ( bẩy, 4/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 86: Vô Cực Kiếm Tôn ( sáu, 3/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 85: Vô Cực Kiếm Tôn ( năm, 2/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 84: Vô Cực Kiếm Tôn ( bốn, 1/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 83: Vô Cực Kiếm Tôn ( ba ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 82: Vô Cực Kiếm Tôn ( hai ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 81: Vô Cực Kiếm Tôn ( một ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 80: Bị xung kích điểm mấu chốt ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 79:Viên Không nói dối ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 78: Đại hội tổ chức ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 77: Sự tình không có tốt như vậy (5/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 76: Kiếm ám hại (4/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 75: Tử Kiếm (3/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 74: Nguồn hàng đầy đủ không thiếu gì cả (2/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 73: Cấm Dược sư (1/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 72: Vị này tuấn tú tài giỏi (5/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 71: Động tác võ thuật đẹp (4/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 70: Một trăm thanh kiếm (3/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 69: Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ (2/5 ) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 68: Vô kế khả thi (1/5) ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 67: Ngàn năm khó gặp một lần thể chất ~ (19/08/2017)Miễn phí

Chương 66: Phiền toái lớn nhất ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 65: Ám sát ban đêm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 64: Vậy thì giết hắn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 63: Muốn chết liền đến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 62: Những câu là thật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 61: Trở về Tô gia ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 60: Ngươi chính là Tô Vân? ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 59: Yêu nữ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 58: Kiếm váy ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 57: Tam Nguyên tinh khí ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 56: Thế giới phía sau Hư Toái Môn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 55: Chết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 54: Có dũng khí liền đi vào ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 53: Nhổ cỏ tận gốc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 52: Đại ca cứu ta ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 51: Chỗ tối sát ý ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 50: Quân tử báo thù không cần mười năm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 49: Liền như vậy chạy trốn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 48: Binh Cốt Sơn bên trong ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 47: Bị bức ép thí luyện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 46: Một mũi tên trúng hai con chim tu luyện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 45: Tô gia kêu gọi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 44: Dược Vương ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 43: Trăm ngàn chỗ hở ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 42: Ngươi thừa nhận ngươi là thằng ngốc ư ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 41: Cây cỏ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 40: Lăng Thần Khí Tức ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 39: Quyết không buông tha ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 38: Che trời một kiếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 37: Ngạo Cốt Sơn cuộc chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 36: Cho cái lối thoát ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 35: Không chấp niệm, không thành ma ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 34: Mượn cùng đoạt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 33: Thứ nhất thanh kiếm: Giao Ấn Kiếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 32: Vô Cực Kiếm Hạp bên trong thế giới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 31: Tô gia xử trí ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 30: Ma tính khó ẩn, giận dữ khi giết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 29: Bất ngờ thắng lợi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 28: Chênh lệch cuộc chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 27: Ăn sống đá cẩm thạch (5/5 ) ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 26: Hạ thủ không lưu tình (4/5 ) ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 25: Bỗng nhiên nổi tiếng (3/5 ) ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 24: Ai là thứ hai ai là thứ nhất (2/5 ) ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 23: Thi đấu tuyển chọn (1/5 ) ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 22: Khát khao đến cực điểm người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 21: ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 20: Đại thiếu gia ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 19: Sáu vạn Linh tệ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 18: Linh Huyền Đồ đột kích ngược ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 17: Liều một hồi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 16: Thiên Kình ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 15: Ngươi đảm đương nổi sao? ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 14: Thật là nghĩa sĩ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 13: Ta gọi Vô Cực ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 12: Ác Nhân Giáo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 11: Tân Nguyệt Cốc chỗ sâu bí mật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 10: Thất lạc thần vật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 9: Tân Nguyệt Quả Thực ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 8: Ta đủ mạnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 7: Vô Cực 'Thất kiếm ' ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 6: Vô Cực Kiếm Quyết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 5: Núp trong bóng tối người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 4: Ma Tông trận ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 3: Giống như người qua đường ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 2: Không trả tiền lại mời ăn cơm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chương 1: Bùn nhão Thiếu gia cùng Phượng Hoàng hầu gái - Quyển 1 ~ (18/08/2017)Miễn phí