Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tướng Dạ

Tướng Dạ

Tên khác: Tướng Dạ
Thể loại: Xuyên Không , Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Miêu Nị
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tướng Dạ:

Chuyện phiêu lưu của Ninh Khuyết, một người xuyên việt, thông minh, lạnh lùng, vô sỉ, thủ pháp giết người vô địch, khi đưa Tang Tang (Hạo Thiên) đến Lạn Kha Tự cầu y, đã lãnh ngộ Phật Môn Tứ Đại Thủ Ấn, đột phá thời không, dùng thời gian ngàn năm để trừ sạch trần duyên... Thế giới tu chân được chia làm năm cảnh giới: Sơ Thức, Cảm Thức, Bất Hoặc, Động Huyền, Tri Mệnh. Đột phá được năm cảnh giới phải là Đại Tu Hành Giả có thiên phú kỳ tài...

Danh sách chương

Q.6 - Chương 130: Kết Cục ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 129: Tích Địa 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 128: Tích Địa ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 127: Bảy Quyển Thiên Thư 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 126: Bảy Quyển Thiên Thư 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 125: Bảy Quyển Thiên Thư ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 124: Tây Lăng Chi Tịch 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 123: Tây Lăng Chi Tịch ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 122: Minh Nguyệt Đương Không 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 121: Minh Nguyệt Đương Không 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 120: Minh Nguyệt Đương Không ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 119: Một Cây Kiếm 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 118: Một Cây Kiếm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 116: Nhất Oản Diện ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 115: Trời Sinh Một Đôi 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 114: Trời Sinh Một Đôi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 113: Đều Tại Ngươi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 112: Đến Đến Đi Đi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 111: Đỏ Mắt ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 110: Nhất Sơn Tề Thiên, Nhất Côn Tề Mi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 109: Ngươi Xem ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 108: Dám Dạy Nhật Nguyệt Đổi Trời Mới ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 107: Ở Bên Đầm 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 106: Ở Bên Đầm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 105: Một Đêm, Có Chuyện ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 104: Nhất Tâm An Xử ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 103: Một Đường Hướng Bắc ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 102: Thịnh Yến 4 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 101: Thịnh Yến 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 100: Thịnh Yến 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 99: Thịnh Yến ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 98: Hai Bờ Sông 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 97: Hai Bờ Sông ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 96: Trấn Nhỏ Trong Mưa ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 95: Người Định Không Bằng Trời Định ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 94: Tượng Đá Cùng Canh Gà ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 93: Ngực Toái Đại Thạch ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 92: Diệt Phật 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 91: Diệt Phật 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 90: Diệt Phật ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 89: Trấn Nhỏ, Hàng Thịt Cùng Đao ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 88: Qua Đại Trạch, Thấy Sông Lớn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 87: Thiên Kí Khoái Tai Phong ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 86: Một Điểm Hạo Nhiên Khí ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 85: Hạ Dương Châu 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 84: Hạ Dương Châu ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 83: Lại Thấy Thanh Hạp ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 82: Phù Cùng Cây Cùng Cầu Cùng Người Ở Mặt Trên ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 81: Đây Là Chuyện Ta Phải Làm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 80: Lực Lượng Thư Viện, Kim Trướng Diệt Vong ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 79: Đông Một Đao, Tây Một Đao ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 78: Người Bên Dòng Suối ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 77: Quốc Sư Trận ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 76: Nàng Quăng Ra, Ta Nhặt Vào ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 75: Con Đường Trở Về Vị Thành Năm Đó ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 74: Tiễn, Cùng Với Trở Về ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 73: Nắng Sớm Cùng Gió, Hoa Dại Cùng Cỏ, Còn Có Tiễn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 72: Nơi Này Bình Minh Im Ắng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 71: Tà Dương Như Máu, Biển Sâu Như Mực ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 70: Giữa Thiên Địa Có Con Ngựa Hoang ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 69: Lưỡi Đao Khát Máu, Ta Muốn Uống ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 68: Không Biết Thắng Bại Vui Vẻ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 67: Sư Đồ Thủ Đoạn, Phía Sau Là Trường An ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 66: Chuẩn Bị Đi Tìm Nàng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 65: Vô Số Hai Tay ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 64: Bao La Hùng Vĩ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 63: Tiễn Chỉ Nhân Gian ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 62: Quầy Bán Thịt Ở Trên Trấn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 61: Gốc Cây Hoa Ở Góc Tường Nọ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 60: Khởi Viết Vô Y, Dữ Tử Đồng Bào ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 59: Dưới Vực Sâu, Bên Đầm Nước ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 58: Nhìn Trời ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 57: Chỉ Hận Con Đường Phía Trước Có Một Người ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 56: Thánh Hiền Chưa Bao Giờ Tịch Mịch ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 55: Hừng Hực Thánh Hỏa, Đốt Ta Tàn Khu ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 54: Đầy Trời Cát Vàng Cáo Biệt ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 53: Ta Muốn Thấy Thái Dương ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 52: Chân Thật Còn Sống ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 51: Hắn Không Phải Một Người ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 50: Giữa Bầu Trời Cùng Đại Địa, Là Đường Tiểu Đường ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 49: Một Đạo Khói Trắng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 48: Huyết Phượng Minh Đào Sơn 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 47: Huyết Phượng Minh Đào Sơn 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 46: Huyết Phượng Minh Đào Sơn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 45: Gió Đang Thổi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 44: Mùa Đông Năm Ấy ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 43: Hy Vọng Ở Nhân Gian 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 42: Hy Vọng Ở Nhân Gian ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 41: Hùng Hài Tử, Quang Minh Giả, Phổ Thông Nhân 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 40: Hùng Hài Tử, Quang Minh Giả, Phổ Thông Nhân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 39: Tín Ngưỡng Của Nàng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 38: Sau Đó, Không Có ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 37: Một Câu Cuối Cùng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 36: Hắn Cùng Nàng Nói Chuyện 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 35: Hắn Cùng Nàng Nói Chuyện ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 34: Thượng Đế Đã Chết, Vậy Hạo Thiên Đâu? ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 33: Thư Viện Đương Nhiên ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 32: Thư Viện U Linh ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 31: Phương Thức Cùng Thế Giới Này Nói Chuyện 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 30: Phương Thức Cùng Thế Giới Này Nói Chuyện 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 29: Phương Thức Cùng Thế Giới Này Nói Chuyện ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 28: Khai Đổ, Bãi Đầu Người 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 27: Khai Đổ, Bãi Đầu Người ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 26: Tu Lâu, Xem Gió Thu ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 25: Ai Đang Liều Mạng Mà Cầu, Ai Ở Làm Lò Bán Rượu ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 24: Tiêu Dao Du ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 23: Xúi Giục 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 22: Xúi Giục ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 21: Kẻ Truyền Lời ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 20: Thu Phong Thu Vũ Sát Nhàn Nhân 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 19: Thu Phong Thu Vũ Sát Nhàn Nhân 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 18: Thu Phong Thu Vũ Sát Nhàn Nhân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 17: Nhân Giai Có Bất Nhẫn Nhân Tâm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 16: Sát Hiền Nhân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 15: Chiếu Khán 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 14: Chiếu Khán ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 13: Cách Mạng Có Thể Thành Công ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 12: Quang Ngọc Lưu Ly, Hắc Cương Vực, Ai Đang Nhìn Ngươi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 11: Cần Gì Nói Xin Lỗi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 10: Thanh Thanh Thán ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 9: Một Tiếng Thở Dài ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 8: Một Người Chết ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 7: Một Kiếm Cuối Cùng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 6: Đệ Nhất Kiếm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 5: Xem Cùng Không Xem ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 4: Thiếu Niên Áo Xanh ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 3: Một Người Xốc Màn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 2: Lễ Vật Hạo Thiên Lưu Cho Nhân Gian 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 1: Lễ Vật Hạo Thiên Lưu Cho Nhân Gian ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 162: Xuân Phong Hóa Vũ, Từ Hàng Phổ Độ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 161: Thân Ái, Ngươi Sao Lại Không Rõ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 160: Uống Chén Trà Này, Hỏi Lại Hỏi Cái Gì ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 159: Tiệm Tân Nhất Bút ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 158: Người Trở Về, Bàn Cờ Trở Lại ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 157: Trích Tinh ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 156: Nhân Gian Xuân Lôi, Phật Quốc Niêm Hoa ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 155: Từ Hàng Thuyền, Vô Lí Phật ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 154: Tu Phật 4 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 153: Tu Phật 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 152: Tu Phật 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 151: Tu Phật ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 150: Gặp Phật ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 149: Ở Trong Thế Giới Phật Chạy Như Điên ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 148: Giết Bồ Tát ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 147: Lần Này Ta Đến ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 146: Bồ Tát Nọ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 145: Đáy Sông Ma Cùng Quỷ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 144: Thiên Nhân Hợp Nhất Ai Có Thể Địch ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 143: Hoành Đao Đi Tới ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 142: Gặp Đó Là Giết ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 141: Quạ Đen Dừng Ở Trên Lưng Heo ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 140: Sát Phật Cùng Lão Đàn Năm Xưa ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 139: Trúng Độc ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 138: Mở Hắc Tán, Rời Xa Khó ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 137: Xem Phá Trời, Phật Che Mặt ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 136: Bổ Ngươi Là Bởi Vì Nhớ Ngươi, Cho Nên Thực Vang ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 135: Trời Muốn Bổ Ngươi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 134: Bóng Dáng Cùng Tiếng Chuông ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 133: Người Nào ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 132: Khi Nào ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 131: Thắng Lợi Trở Về ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 130: Hoa Luôn Luôn Có Khi Nở ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 129: Dắt Tay ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 128: Sóng Vai ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 127: Cùng Tới ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 126: Dù Sao, Đều Là Kiếm 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 125: Dù Sao, Đều Là Kiếm 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 124: Dù Sao, Đều Là Kiếm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 123: Sĩ Bất Khả Dĩ Bất Hoằng Nghị ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 122: Xao Cốt ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 121: Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 120: Si ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 119: Sân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 118: Tham ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 117: Đầu Bàn Cờ Nọ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 116: Một Quả Thanh Lê Năm Trăm Năm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 115: Bạch Tháp Xuất Vân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 114: Tây Phương Thế Giới, Ninh Khuyết Cực Lạc ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 113: Phật Thủ Chưởng Tâm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 112: Thần Chung Kinh Tâm, Hữu Phật Quang Tái Chí ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 111: Quân Mạch Tu Phật ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 110: Hoa Tuyết Liên Trên Vách Đá ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 109: Thật Khó Coi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 108: Thật Là Đẹp Mắt ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 107: Ếch Ngồi Đáy Giếng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 106: Dưới Cây Bồ Đề Đạp Núi Mà Đi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 105: Nê Chiểu Lí Vấn Thiên, Ngọc Thụ Hạ Thập Vật ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 104: Nhân Thế Gian 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 103: Nhân Thế Gian ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 102: Nhân Sinh Chính Là Một Hồi Tu Hành ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 101: Thay Trời Hành Đạo ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 100: Đã Lâu Không Gặp ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 99: Phòng Ốc Sơ Sài ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 98: Ngõ Hẹp ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 97: Trăng Có Tròn Khuyết, Người Có Bệnh Cũ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 96: Trời Cũng Bệnh 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 95: Trời Cũng Bệnh 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 94: Trời Cũng Bệnh ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 93: Ta Không Ở Bên Trong Chúng Sinh ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 92: Ta Nghĩ Ta Là Biển ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 91: Ta Muốn Nhìn Biển ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 90: Vô Đề ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 89: Bóng Dáng Của Nàng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 88: Một Ít Việc Nhỏ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 87: Đại Hắt Mực, Mây Có Chút Bẩn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 86: Vân Thượng Thảo Thư ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 85: Xông Cung ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 84: Người Chí Tiện ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 83: Chuyện Này Ai Cũng Không Rõ Ràng ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 82: Người Ảm Đạm Mất Hồn, Qua Sông Cùng Kẹo ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 81: Trước Hoàng Hà Nghĩ Rất Nhiều ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 80: Đào Sơn Tuyết Loạn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 79: Xuất Uyên Kiến Quan ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 78: Cùng Xuống Vực Sâu ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 77: Sợ Run 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 76: Sợ Run ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 75: Qua Ngày Ở Quang Minh Thần Điện 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 74: Qua Ngày Ở Quang Minh Thần Điện ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 73: Như Vậy Có Ý Tứ Sao ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 72: Hai Trong Ba Việc Nhỏ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 71: Một Trong Ba Việc Nhỏ ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 70: Chuyện Này Các Ngươi Không Thể Hiểu Biết ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 69: Trằn Trọc ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 68: Loại Cảm Giác Này ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 67: Tang Tang Ngược Ta Trăm Ngàn Lần 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 66: Tang Tang Ngược Ta Trăm Ngàn Lần ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 65: Vấn Thiên 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 64: Vấn Thiên ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 63: Lên Đào Sơn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 62: Còn Loạn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 61: Từng Kinh Hoàng Hà Thao Thao ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 60: Quân Mạch Nhất Bộ, Nam Lại Nhất Tiễn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 59: Hạo Thiên Trong Ngực, Ta Xem Nhân Gian Như Thương Hải ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 58: Thiên Nhân Giao Chiến ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 57: Tì Phù Hám Thụ Đàm Hà Dịch, Ngã Vu Nhân Gian Toàn Vô Địch! 3 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 56: Tì Phù Hám Thụ Đàm Hà Dịch, Ngã Vu Nhân Gian Toàn Vô Địch! 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 55: Tì Phù Hám Thụ Đàm Hà Dịch, Ngã Vu Nhân Gian Toàn Vô Địch! ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 54: Chém Không Đứt ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 53: Khi Kiếm Khởi, Ngươi Ta Ở Hai Đầu Cầu ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 52: Trảm Trần Duyên ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 51: Thư Viện Tính Trời 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 50: Thư Viện Tính Trời ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 49: Ngươi Muốn Chiến, Vậy Liền Chiến 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 48: Ngươi Muốn Chiến, Vậy Liền Chiến ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 47: Xướng Sơn Ca Cho Ngươi Nghe, Ta Tự Uy Phong Lẫm Lẫm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 46: Có Người Xông Núi ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 45: Đại Hí Lí Nam Nhân ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 44: Tài Quyết Kiếm 2 ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 43: Tài Quyết Kiếm ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 42: Đào Sơn Loạn ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 41: Nam Hải Thần Quan ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 40: Bất Nhất Dạng Phụng Thiên Thiên ~ (29/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 39: Nhạc Thiên Tế Phẩm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 38: Đào Hoa Vũ Lí Đẳng Nhân Lai ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 37: Quang Minh Tế ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 36: Sinh Tử Tương Hứa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 35: Minh Chí ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 34: Đoạn Phát ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 33: Đạo Môn Đánh Bạc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 32: Thanh Tĩnh Phế Nhân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 31: Thất Tiến Tri Thủ Quan ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 30: Thiếu Nữ Nam Hải ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 29: Hồng Thự Dịch Lãnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 28: Có Thể Làm Tế Phẩm Phế Vật Cũng Không Là Phế Vật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 27: Trước Hoa Dưới Trăng 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 26: Trước Hoa Dưới Trăng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 25: Hải Vũ Thiên Phong, Vãng Lai Bất Độc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 24: Khứ Niệm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 23: Tương Khán Lưỡng Yếm 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 22: Tương Khán Lưỡng Yếm 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 21: Tương Khán Lưỡng Yếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 20: Không Người Biết Là Cố Nhân Đến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 19: Nhất Kỵ Hồng Trần Nhập Thần Quốc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 18: Trăng Khuyết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 17: Bên Trong Phố Phường, Đều Có Thánh Nhân 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 16: Bên Trong Phố Phường, Đều Có Thánh Nhân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 15: Người Nam Trong Căn Nhà Rách Nát ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 14: Khó Có Thể Đi Vào Giấc Ngủ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 13: Chuyện Xưa Như Bụi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 12: Một Cái Miếu Nát Ở Ngoài Thành Dương Châu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 11: Sông Phú Xuân Cũng Tẩy Không Hết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 10: Đi Tiếp Nàng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 9: Thanh Hà Tiệm Viên Nhân Tư Kiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 8: Từng Cùng Trường ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 7: Cả Núi Hoa Đào Đều Nở ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 6: Cha Con ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 5: Ta Yêu Thế Nhân 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 4: Ta Yêu Thế Nhân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 3: Bọn Họ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 2: Hắn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 1: Nàng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 208: Ngoài Thành Mưa Xuân Như Trọc Lệ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 207: Giữa Sinh Tử Có Đại Vật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 206: Tọa Khốn Sầu Thành ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 205: Không Mượn Mua Xuân Tẩy Máu Ta ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 204: Cờ Trắng Trong Mưa Xuân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 203: Hướng Trăng Mà Ca, Cùng Đợi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 202: Liên Quan Tới Lựa Chọn Phẫn Nộ Cùng Dũng Khí ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 201: Người Nọ Nói Một Câu Nói ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 200: Có Người Đi Vào Nhân Gian ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 199: Mời Vào ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 198: Người Nọ Uống Rượu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 197: Có Người Đi Vào Thành Trường An ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 196: Đàm Phán Có Thể Không Phải Chiến Đấu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 195: Cô Gái Đến Cùng Mưa Xuân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 194: Thế Nội Sự Ngoại ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 193: Thiên Thượng Nhân Gian ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 192: Muốn Sống Muốn Chết Muốn Giết Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 191: Đoạn Nỏ Đoạn Đao Đoạn Niệm Tưởng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 190: Trong Phủ Đèn Như Đậu, Phù Quải Tiếu Phi Phong ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 189: Trà Tự Thanh Ngôn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 188: Trở Về 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 187: Trở Về 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 186: Trở Về ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 185: Lên Tiếng Mà Cười 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 184: Lên Tiếng Mà Cười ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 183: Vì Nhân Gian Mà Phá 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 182: Vì Nhân Gian Mà Phá ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 181: Xin Nhận Thiên Đao Vạn Quả ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 180: Ở Trên Trời Xanh Viết Chữ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 179: Ngàn Vạn Đao ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 178: Ngàn Vạn Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 177: Nếu Trời Không Thể Dung Ta ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 176: Quân Tử Quốc Bất Cam 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 175: Quân Tử Quốc Bất Cam 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 174: Quân Tử Quốc Bất Cam ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 173: Chịu Chết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 172: Tội Ác Chi Thành 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 171: Tội Ác Chi Thành ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 170: Tam Nguyên Lý Thiếu Niên 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 169: Tam Nguyên Lý Thiếu Niên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 168: Đóng Băng 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 167: Đóng Băng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 166: Ta Lấy Trường An Chiến Vô Địch 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 165: Ta Lấy Trường An Chiến Vô Địch ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 164: Đáng Tiếc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 163: Chém Xông Qua ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 162: Tùy Hành Tùy Trảm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 161: Thần Phù, Châm Nhãn, Tàn Hà ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 160: Đường Này Không Thông ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 159: Tri Thủ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 158: Bởi Vì Thương Tâm, Cho Nên Tận Tâm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 157: Tuyết Đang Cháy ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 156: Quan Chủ Vô Lượng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 155: Tay Áo Cuốn Gió Tuyết Đi Vào Thành ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 154: Trường An, Tuyết Rơi Như Mạc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 153: Kẻ Địch Thành Trường An ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 152: Ta Thấy Thanh Sơn Nhiều Quyến Rũ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 151: Thiên Bách Kiếm Lí Thủ Nhất Kiếm, Chí Thanh Chí Thiển ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 150: Ta Không Thấy, Nước Hoàng Hà Tới Từ Trên Trời ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 149: Tiến Đến Gang Tấc, Như Là Chân Trời Góc Bể ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 148: Thanh Hạp Luận Kiếm 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 147: Thanh Hạp Luận Kiếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 146: Phế Mà Không Nghỉ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 145: Không Giống Như Quả ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 144: Ván Đã Đóng Thuyền ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 143: Quy Củ Của Nhị Sư Huynh 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 142: Quy Củ Của Nhị Sư Huynh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 141: Xem Trường An 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 140: Xem Trường An ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 139: Chuyện Gì Gió Thu Thổi Lá Vàng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 138: Một Đêm Không Ngủ 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 137: Một Đêm Không Ngủ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 136: Một Mảng Cát Vàng, Một Trường Cục ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 135: Đánh Đòn Cảnh Cáo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 134: Các Loại Tối Cường ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 133: Tự Tin Giả Chúng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 132: Vạn Kiếm Thành Tù ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 131: Việc Này Không Quan Hệ Khẳng Khái ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 130: Thiết Kiếm Mời Ngươi Khóc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 129: Bình Tĩnh Lai Nguyên 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 128: Bình Tĩnh Lai Nguyên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 127: Ngày Thứ Nhất ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 126: Trọng Âm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 125: Trúc Li Đánh Sắt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 124: Vũ Tiễn Cùng Tơ Hồng, Đến Một Kiếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 123: Lúc Này Vô Thanh Thắng Hữu Thanh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 122: Đến Chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 121: Minh Nguyệt Xuất Thanh Sơn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 120: Thanh Hạp Đột Kích ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 119: Bảy Ngày ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 118: Thành Đầu Thuyết Cựu Luận Đổ Sơ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 117: Thư Viện Vẫn Như Cũ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 116: Hai Mươi Ba Năm Nghe Thiền ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 115: Thư Viện Chính Niên Thiếu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 114: Một Bước Giết Một Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 113: Dương Nhị Hỉ Cùng Đồng Bạn Của Hắn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 112: Nông Phu Phản Kích ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 111: Đi Đánh Trận ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 110: Lãnh Khốc Bắt Đầu Từ Hôm Nay ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 109: Vì Quân Phân Ưu, Cùng Quân Nỗ Lực ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 108: Xé Giấy Cũ, Về Kinh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 107: Thư Viện Giáo Dục ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 106: Đại Giá, Quang Lâm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 105: Hà Minh Trì ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 104: Thượng Quan Dương Vũ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 103: Đêm Kinh Thành ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 102: Thân Nản Tâm Cũng Tro ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 101: Thái Độ Trấn Bắc Quân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 100: Ta Đã Tới Vị Thành ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 99: Quyền Nặng Như Núi, Vạt Áo Như Sắt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 98: Nương Nương Vạn Tuế ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 97: Về Nam ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 96: Hào Sơn Dạ Vũ, Thanh Hà Thủy Đồng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 95: Đường Không Loạn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 94: Cử Thế Phạt Đường ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 93: Vị, Vô Sở Lưu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 92: Vị, Ta Tâm Ưu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 91: Yến Sự Tục ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 90: Thắng Tại Ngàn Thế ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 89: Bại Tại Nhất Thời ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 88: Thành Kinh Chi Chiến 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 87: Thành Kinh Chi Chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 86: Đại Mạc Chậm Rãi Mở Ra ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 85: Có Người Đang Chờ, Có Người Đang Ngăn Đón ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 84: Mấu Chốt Thành Trường An ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 83: Đêm Cung Tĩnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 82: Thu Cung Lạnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 81: Chuyện Xưa Tân Biên 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 80: Chuyện Xưa Tân Biên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 79: Không Chiến Mà Biệt Cũng Không Tiếc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 78: Lên Trời 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 77: Lên Trời ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 76: Thân Tại Hắc Ám, Chân Giẫm Quang Minh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 75: Năm Này, Chúng Ta Cùng Nhau Nghịch Thiên 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 74: Năm Này, Chúng Ta Cùng Nhau Nghịch Thiên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 73: Chuyện Xưa Của Phu Tử 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 72: Chuyện Xưa Của Phu Tử 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 71: Chuyện Xưa Của Phu Tử ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 70: Trích Ương Hưu Thê Hoán Tân Thiên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 69: Nơi Đó Nhất Định Rất Đẹp ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 68: Dạ Hải Phiếm Chúc Cập Chu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 67: Tuyết Hải Thập Ngư Cập Di ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 66: Đây Là Một Vấn Đề ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 65: Bàn Trung Khuy Thiên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 64: Đi Vạn Dặm Chỉ Vì Ăn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 63: Phu Tử Tức Giận ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 62: Tang Tang Cười ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 61: Đại Ý Tư ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 60: Nhân Gian Chi Kiếm 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 59: Nhân Gian Chi Kiếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 58: Một Bàn Tay Đưa Về Hướng Bầu Trời ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 57: Hoàng Kim Long Thủ, Thả Bắn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 56: Hắc Mộng 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 55: Hắc Mộng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 54: Phía Bắc Bầu Trời Hắc Ám ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 53: Phía Nam Bầu Trời Quang Minh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 52: Giữa Bắn Cùng Không Bắn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 51: Ca Đến Tặng Tên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 50: Hoang Nhân Hò Hét ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 49: Thương Ưng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 48: Thi Cùng Kiếm Từ Trên Trời Giáng Xuống, Cự Liễn Đi Vào Hoang Nguyên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 47: Chịu Chết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 46: Mùa Đông Vĩnh Viễn Không Biến Mất ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 45: Mùa Hè Sắp Sửa Đến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 44: Trẫm Ở Thành Lâu Nói Tương Lai ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 43: Chiến Tranh, Bắt Đầu Từ Một Tấm Yêu Bài ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 42: Uống Sảng Khoái ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 41: Mây Đen Dừng Ở Trên Mặt Nạ Màu Bạc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 40: Để Cho Hắn Đi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 39: Hạ Lan Sơn Khuyết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 38: Vị Thành Say ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 37: Người Đốn Củi Trở Lại Hồ Sơ Bích ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 36: Gần Bích Hồ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 35: Hắc Lư. Không Người Dám Cưỡi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 34: Hoành Hành Đầm Lầy ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 33: Đây Mới Là Chiến Đấu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 32: Thiện Chiến 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 31: Thiện Chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 30: Một Lần Phấn Khích Nhất ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 29: Vụ Tán Hiện Hồng Y ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 28: Vũng Bùn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 27: Huyết Tinh Quy Tọa Chi Lộ Khai Đoan ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 26: Hữu Đạo, Tiện Năng Thượng Đạo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 25: Xe Ngựa Thiêu Đốt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 24: Thánh Hỏa Đốt Tàn Khu Ta ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 23: Tử Viết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 22: Phật Ngôn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 21: Đại Sư Huynh Cùng Tiểu Sư Đệ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 20: Lão Sư Để Cho Ta Đưa Lời Tới Cho Ngài ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 19: Đột Nhiên Huyền Đoạn Cầm, Ta Đến Đây ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 18: Thủ Tọa Giảng Kinh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 17: Không Giết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 16: Sát Sinh Thạch Đầu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 15: Bên Bờ Hồ, Thế Giới Máu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 14: Bàn Tình Cảm, Nói Thị Phi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 13: Hắc Sắc Ô Nha, Hồng Y Thần Quan ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 12: Xông Am ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 11: Thú Bị Vây ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 10: Phật Chí Nhân Gian, Ta Đang Cùng Nhân Gian Chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 9: Đồng Cảnh Vô Địch ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 8: Trước Tường Đổ, Trói Ngươi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 7: Thổi Địch Không Nghe Tiếng, Dưới Tán Là Người Nào ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 6: Núi Đổ Đá Loạn, Đê Hủy Sông Tràn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 5: Sát Ý Nồng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 4: Tang Tang Nhà Của Ta Không Có Khả Năng Đáng Yêu Như Vậy ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 3: Chước Tử, Hà Thì Kiến Chước Tử ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 2: Vân Tập Thành Triêu Dương 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 1: Vân Tập Thành Triêu Dương ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 123: Hai Mùa Thu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 122: Thành Triêu Dương Lại Không Có Ánh Sáng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 121: Ảnh Tùy ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 120: Mây Hiện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 119: Gió Tuyết Không Thể Ngăn Trở, Phật Chỉ Cũng Có Thể Ẩn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 118: Nhất Giác Tỉnh Lai Địch Diệt, Trọng Thập Đương Niên Bì Ngoa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 117: Hoang Nguyên Không Có Gì Mới Mẻ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 116: Tiếng Chuông Huyền Không Tự ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 115: Đến Thử Một Chuyến, Kẻ Chắn Đường Phải Chết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 114: Mây Ở Trên Đất Ở Dưới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 113: Xe Lạc Hoang Nguyên Phó Thổ Khâu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 112: Quy Khứ Lai Hề ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 111: Ba Người Thẩm Vấn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 110: Người Cùng Chuyện Không Thay Đổi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 109: Vĩnh Viễn Sống Hay Chết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 108: Lại Là Một Năm Gió Thu Tới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 107: Tàn Tự Loạn Sơn Nhân Bất Kiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 106: Cảnh Tượng Đổ Nát ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 105: Thư Viện Có Lý, Quân Tử Trì Phương ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 104: Thiết Kiếm, Mộc Kiếm, Trong Nhất Niệm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 103: Kiếm Nhanh Nhất, Người Chậm Nhất ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 102: Thư Viện Chi Nhị ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 101: Phá Trận! ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 100: Phong Lạc Lạn Kha Tự ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 99: Vụn Vặt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 98: Chiến Đấu, Thắng Phật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 97: Phật Tử Hành Tẩu Nhân Gian ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 96: Đao Đá Tiễn, Một Đời Cường Giả Mới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 95: Cứu Người Giết Người Đều Phật Tâm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 94: Chúng Ta Đều Đang Đề Kháng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 93: Con Gái Minh Vương 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 92: Con Gái Minh Vương ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 91: Đi Ở Trong Phật Quang ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 90: Một Đạo Tiếng Chuông ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 89: Một Tảng Đá ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 88: Một Hoa Si ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 87: Một Ly Trà Lài ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 86: Một Hồi Sự Kiện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 85: Thu Vũ Lí Chưởng Ấn, Tự Tiền Vũ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 84: Đêm Xem Thạch Tôn Giả Giống Như Có Cảm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 83: Bút Ký Phật Tổ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 82: Phía Trên Chư Cảnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 81: Học Phật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 80: Trùng Trùng Thu Vụ Tỏa Vị Lai ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 79: Nhân Quả Huyền Không Tự ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 78: Ngươi Muốn Trắng, Có Thể Trắng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 77: Một Đáo Hoa Tên Vi Đại Thiên Thế Giới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 76: Hữu Cầu Tất Ứng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 75: Trong Kì Bình Nói Đen Trắng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 74: Ở Trên Núi Đợi Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 73: Một Quả Thanh Lê ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 72: Thư Viện, Thắng Ở Có Tang Tang ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 71: Muốn Chọn Màu Gì ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 70: Đàn Đau Lá Đỏ, Ngắt Đứt Hoa Cúc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 69: Tang Tang Nói ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 68: Lá Cây Không Bắt Mắt Có Rất Nhiều Loại Màu Sắc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 67: Trời Tính ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 66: Trên Kì Bình Có Ý Tứ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 65: Tay Gấu Chưa Chín Kỹ Cùng Thủ Cấp Huyết Nhục Mơ Hồ, Tang Tang Hạ Cờ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 64: Báo Động ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 63: Lặng Ngắt Như Tờ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 62: Nhảy Nhót ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 61: Hai Lần Cứng Rắn Lên Tiếng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 60: Bên Khe Câu Câu Sai, Không Muốn Bỏ Qua ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 59: Dưới Trúc Gặp Cố Nhân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 58: Trước Điện Nói Chuyện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 57: Không Nhận Chân Phật Ở Trước Mắt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 56: Mộ Thượng Thanh Ngân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 55: Kì Sơn Đại Sư ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 54: Ngõa Sơn Trấn Nhỏ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 53: Phong Cảnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 52: Thần Bài Huy Triển ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 51: Thần Liễn Bắc Hành ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 50: Hai Viên Minh Châu Trên Vách Tường Hôn Ám ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 49: Quang Minh Dược 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 48: Quang Minh Dược 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 47: Quang Minh Dược ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 46: Rốt Cuộc Nghe Được Thanh Âm Của Ngài ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 45: Tìm Thuốc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 44: Dưới Trời Chiều, Kéo Xe, Dắt Ngựa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 43: Ai Có Thể Tri Mệnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 42: Tá Quang Minh Một Cái Chớp Mắt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 41: Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 40: Lấy Biện Làm Khó Dể ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 39: Mưa Thu Giết Người, Gió Thu Cười Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 38: Bôn Tán Mã Đầu, Li Tán Nhân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 37: Thất Tiễn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 36: Thiết Tiễn Hắc Hoa Cũng Sẽ Gặp Lại ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 35: Sương Diệp Hồng, Hắc Kỵ Tới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 34: Miếu Đổ Nát Trong Trời Thu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 33: Tọa Địa Thành Ma ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 32: Bóng Dáng Hạo Thiên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 31: Thanh Sơn Không Thể Ra ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 30: Sinh Mệnh Đường Quả ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 29: Ta Có Thể Trầm Luân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 28: Thiên Dụ Vốn U Ám ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 27: Hôi Nhãn Ấu Thú ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 26: Có Một Đạo Sĩ Không Có Mông ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 25: Đây Là Bệnh Sao ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 24: Tương Lai, Chúng Ta ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 23: Đoạn Lương Chi Sấm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 22: Sách Sử Khai Đoan ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 21: Thôi Gia Phản Ứng Rất Có Ý Tứ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 20: Không Cần Có Ý Tưởng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 19: Đến Quận Thanh Hà ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 18: Thanh Sơn Tịch Mịch Đợi Người Đến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 17: Đọa Lạc Kỵ Sĩ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 16: Tâm Huyết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 15: Gặp Trên Đường Đi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 14: Khai Thiên Song Sắc Sắc Mã Xa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 13: Ngơ Ngẩn Khi Sắp Chia Tay ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 12: Viên Thuốc Nhỏ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 11: Bình Sứ Nhỏ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 10: Đơn Giản Là Ở Trong Đám Người Liếc Nhìn Ngươi Nhiều Hơn Một Cái ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 9: Ngày Sau Rừng Đêm Ai Tới Che ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 8: Cái Này Không Lẽ Đi Bái Phật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 7: Chúng Ta Đều Thấy Đường Ở Cuối Bóng Đêm 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 6: Chúng Ta Đều Thấy Đường Ở Cuối Bóng Đêm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 5: Tang Tang Bệnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 4: Lại Một Giấc Mộng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 3: Xuân Thiên Cố Sự 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 2: Xuân Thiên Cố Sự 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 1: Xuân Thiên Cố Sự ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 297: Tân Sinh, Đá Rơi Cùng Xuân Bên Sườn Núi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 296: Tảo Mộ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 295: Luận Kiếm Đồ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 294: Đồng Nhất Thế Giới, Bất Đồng Tưởng Pháp ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 293: Tuyết Tường Đồng Môn, Đông Lâm Tử Địch ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 292: Sau Khi Ngươi Chết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 291: Bản Mạng, Tang Tang Ca Hát Cho Đông Hồ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 290: Khúc Hát Ru ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 289: Tướng Quân Chiến Một Trận Đầu Bạc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 288: Ám Kiếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 287: Minh Thương ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 286: Thương ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 285: Huyết Kỳ Không Ngã ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 284: Thiết Hoa Thiết Tiễn Tương Kiến Hoan ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 283: Hướng Đến Không Phải Một Mình Chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 282: Tỉnh Lí Tỉnh Ngoại ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 281: Sương Giáng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 280: Ve Kêu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 279: Tuyết Rơi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 278: Kì Triển ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 277: Đây Không Phải Chuyện Xưa Viết Ở Trên Sách ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 276: Cái Tên Bị Quên Đi Này ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 275: Trong Tay Có Máu, Trên Cầu Có Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 274: Lựa Chọn Duy Nhất ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 273: Cái Này Sao Không Phải Một Loại Lĩnh Ngộ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 272: Xem Tuyết Buồn Bã ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 271: Đông Chí Dã ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 270: Giải Thích Nghi Hoặc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 269: Thụ Nghiệp ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 268: Truyền Đạo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 267: Thu Ý Nồng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 266: Đạo Quan Nhỏ, Thật Tự Tại ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 265: Đầu Đường Luận Đạo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 264: Xem Trường An, Có Pháp Khác ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 263: Hoàng Diệp Cùng Bạch Kì ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 262: Ngư Ông Cùng Lời Mời ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 261: Các Họ Quận Thanh Hà ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 260: Chuyện Năm Đó, Nay Thế Nào ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 259: Chung Quy, Đã Già ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 258: Thu Về ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 257: Một Đêm Xem Kiếm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 256: Dùng Cái Gì Vượt Cảnh Mà Chiến Đây ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 255: Chúng Ta Cùng Nhau Tu Hành Đi 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 254: Chúng Ta Cùng Nhau Tu Hành Đi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 253: Khi Hạ Ý Nồng Người Mệt Mỏi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 252: Đều Có Thơ Ấu Nghĩ Lại Mà Kinh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 251: Luôn Sẽ Có Lúc Quần Tinh Trụy Lạc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 250: Phấn Bút, Phấn Băng, Phấn Di Hám ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 249: Khách Tới Chủ Bất An ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 248: Trong Mưa Ngoài Cửa Viện Đến Một Thiếu Nữ Đạo Sĩ Cả Người Ướt Đẫm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 247: Chức Liễu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 246: Ngao Ưng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 245: Cử Tán ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 244: Chủng Hà ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 243: Di Thụ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 242: Liễm Lôi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 241: Xé Giấy ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 240: Thêu Hoa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 239: Tạc Khê ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 238: Phá Giáp ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 237: Trảm Thảo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 236: Mua Hồ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 235: Tiề Nhiều Cũng Không Nổi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 234: Người Mua Đến Từ Nam Tấn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 233: Mại Thư Giả Ngôn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 232: Chân Tích ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 231: Túi Vải Lam ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 230: Không Biết Xấu Hổ, Cùng Với Thổi Da Trâu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 229: Ngươi Lại Ở Nơi Nào ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 228: Hữu Các Vô Tường ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 227: Mưa Phố, Thiêu Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 226: Chu Tước Nhận Chủ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 225: Tướng Quân 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 224: Tướng Quân ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 223: Lấy Được, Không Bỏ Xuống Được ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 222: Tiểu Lâu Truyền Thuyết 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 221: Tiểu Lâu Truyền Thuyết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 220: Ba Năm Sau, Tây Lăng Gặp ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 219: Đi Thôi, Đi Thôi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 218: Dưới Tàng Cây, Bên Hồ Nước ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 217: Huyền Bạn Hắc Sắc Đào Hoa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 216: Mượn Kiếm 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 215: Mượn Kiếm 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 214: Mượn Kiếm 1 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 213: Các Nam Nhân Không Dể Qua Mặt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 212: Nhóm Kế Nhiệm Thần Tọa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 211: Cô Gái Quỳ Gối Trước Thần Tọa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 210: Chứng Minh Như Thế Nào ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 209: Thư Viện Luôn Có Lễ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 208: Dựa Vào Cái Gì Không Phục 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 207: Dựa Vào Cái Gì Không Phục ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 206: Một Đao Đơn Giản Chân Chính ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 205: Bở Vì Nhận Được, Cho Nên Rút Đao ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 204: Thế Gian Tối Cường... ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 203: Đại Náo Nhiệt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 202: Sỉ Nhục Thư Viện Không Chịu Đi Lên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 201: Nếu Thực Có Thiên Đạo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 200: Phu Tử Luận Đêm ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 199: Xem Thiên Thư ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 198: Quyển Sách Thứ Ba ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 197: Một Hơi Cuối Cùng ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 196: Đám Người Xuân Ý ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 195: Cùng Cử ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 194: Lão Phụ Nhân Quét Rác ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 193: Người Đến Thư Viện Khiêu Chiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 192: Nhảy Thác Nước, Nói Cầm Thú ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 191: Một Đời Tiểu Sư Thúc Mới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 190: Thứ Mới, Học Sinh Mới ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 189: Cựu Nhai Sinh Tân Lục ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 188: Tù Nhi Dướng Chi 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 187: Tù Nhi Dướng Chi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 186: Ba Quyển Sách 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 185: Ba Quyển Sách ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 184: Có Ba Loại Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề, Hoặc Là Một Loại ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 183: Từng Khi Thiên, Tu Man Địa ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 182: Đồ Ăn Cùng Lựa Chọn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 181: Người Tù Trong Động Lần Đầu Tiên Vượt Ngục ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 180: Trên Vách Núi Nhìn Trường An ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 179: Hậu Sơn Sư Sinh Cùng Kim Lan Thụ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 178: Mới Gặp Bằng Hữu, Phu Tử Trừng Phạt ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 177: Ngộ Sư, Đám Người Không Có Địa Vị Đáng Thương ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 176: Ngực Mỏng Vỡ Đá Lớn, Mặt Dày Chấn Đông Thảo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 175: Phóng Thân, Hồi Kinh, Tiểu Cô Nương Trên Ghế ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 174: Cháo Cùng Thư, Từ Trước Cùng Về Sau ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 173: Không Thấy Ưu Liên ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 172: Tùng Hạc Lâu Kỷ Sự 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 171: Tùng Hạc Lâu Kỷ Sự ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 170: Tiễn Chúc ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 169: Viên Tịch Đại Sư ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 168: Phật Thủ Cùng Bánh Bao ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 167: Giết Người Giết Mình Người Thương Xót, Mắng Phật Cười Phật Người Chân Nhỏ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 166: Nhân Gian Vân, Huyết Diện Phật ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 165: Bánh Bao ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 164: Mắng Hồ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 163: Không Thích ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 162: Tìm Người ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 161: Đứa Nhỏ Số Khổ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 160: Chúng Ta Đều Là Tiểu Hài Tử ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 159: Hai Lộ Tuyến Chiến Đấu Của Thư Viện 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 158: Hai Lộ Tuyến Chiến Đấu Của Thư Viện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 157: Sách, Thư Si, Thư Viện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 156: Tường Hồng Tuyết Trắng, Muốn Ngươi Thích ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 155: Hoa Rơi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 154: Vụ Ẩn ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 153: Ngư Kiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 152: Lời Mời Đến Từ Lạn Kha Tự ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 151: Người Nhập Thế 3 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 150: Người Nhập Thế 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 149: Người Nhập Thế ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 148: So Đao Càng Nặng, So Với Tên Càng Nhanh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 147: Thư Viện Chi Trực ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 146: Chôn Hũ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 145: Bạn Mới Bạn Cũ, Gặp Lại ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 144: Không Có Ngươi, Ta Không Quen ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 143: Canh Bồ Câu 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 142: Canh Bồ Câu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 141: Không Lý Do ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 140: Chưa Từng Nghi ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 139: Cảnh Giác Đến Từ Thế Tục ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 138: Ngươi Chung Quy Chỉ Là Vô Địch Tri Mệnh Trở Xuống ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 137: Trong Bàn Tay Nhỏ Bé Năm Tương Lai ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 136: Tang Tang Trong Mắt Không Có Máu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 135: Lần Đầu, Ngõ Có Tuyết ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 134: Đầu Nổ Tung ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 133: Phiến Tuyết Nọ Nhẹ Nhàng Rơi Xuống ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 132: Đạo Khí Nọ Tỉnh Lại ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 131: Tâm Tro Ý Không Lạnh ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 130: Mỗi Người Cần Cổ Đều Có Một Sợi Xích ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 129: Người Tuy Chưa Già, Nhưng Xin Về Già ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 128: Trong Thành Thổ Dương, Hắc Hào Như Máu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 127: Bánh Bao Máu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 126: Vương Tử Cùng Khất Cái ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 125: Bất Như Bất Tranh, Bất Như Bất Kiến ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 124: Ở Hoang Nguyên Phương Bắc Kêu Gọi Yêu ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 123: Kẻ Si Bởi Hoa, Im Lặng Mà Theo ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 122: Hai Chữ Trong Xe ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 121: Thiên Thư Hiện Thế, Việc Ngày Sau ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 120: Đều Là Người Khác Khổ 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 119: Đều Là Người Khác Khổ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 118: Nhân Sinh Hà Kì Khổ ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 117: Chúng Ta Chỉ Là Người Qua Đường 2 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 116: Chúng Ta Chỉ Là Người Qua Đường ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 115: Lại Có Người Từ Trên Trời Nhảy Xuống ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 114: Đại Sư Huynh Thư Viện ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 113: Một Cái Không Thể Dừng Lại.... ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 112: Thế Gian Đối Với Ninh Khuyết Hoan Nghênh Là... ~ (18/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 111: Một Tiếng Kêu Khẽ, Hóa Trang Lên Sân Khấu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 110: Bốn Người Đi, Có Người Đạp Hồ Mà Đi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 109: Sỉ Nhục Của Thư Viện Đi Lên Vũ Đài Lịch Sử ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 108: Bóng Người Từ Trên Trời Giáng Xuống ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 107: Rời Khỏi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 106: Đều Tự Thỏa Mãn ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 105: Không Giết ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 104: Dược Tửu Truyền Nhân Thổ Đậu Hôi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 103: Hũ Mới, Hũ Cũ, Xám Như Tuyết ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 102: Ở Bên Ngoài Trời Kia ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 101: Nhất Bộ Sơn Nhai ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 100: Vây Ngõ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 99: Vụng Trộm, Cùng Một Chỗ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 98: Vừa Ăn Vừa Chơi Cờ Nói Chuyện Phiếm ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 97: Đến Gặp Lại ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 96: Nên Ai Đi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 95: Tùng Yên Tẩy Tân Úng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 94: Mắt Đen Bốc Cháy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 93: Minh Nhật Hoàng Hoa ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 92: Thế Gian Nào Có Người Rảnh Rỗi Như Vậy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 91: Cùng Một Đêm ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 90: Nhập Ma 15 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 89: Nhập Ma 14 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 88: Nhập Ma 13 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 87: Nhập Ma 12 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 86: Nhập Ma 11 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 85: Nhập Ma 10 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 84: Nhập Ma 9 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 83: Nhập Ma 8 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 82: Nhập Ma 7 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 81: Nhập Ma 6 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 80: Nhập Ma 5 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 79: Nhập Ma 4 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 78: Nhập Ma 3 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 77: Nhập Ma 2 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 76: Nhập Ma 1 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 75: Liên Sinh Tam Thập Nhị 2 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 74: Liên Sinh Tam Thập Nhị ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 73: Một Khô Tăng Trong Núi Xương Trắng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 72: Năm Đó Người Nào Đó Đã Từng Tới ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 71: Thạch Động Vĩ Đại Cùng Nhỏ Bé ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 70: Tiền Nhân Ý, Hậu Nhân Si ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 69: Hà Dĩ Kiêu Khối Lũy 2 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 68: Hà Dĩ Kiêu Khối Lũy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 67: Hồ Đại Minh Mở ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 66: Nhất Ngư Vạn Pháp ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 65: Lập Vu Băng Giả, Ngôn Dĩ Sát Chi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 64: Si Vu Đạo Giả, Ca Dĩ Vịnh Chi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 63: Bất Tri Mệnh, Tri Mệnh, Ninh Khuyết Mệnh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 62: Một Mũi Tên Hủy Diệt Nhân Sinh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 61: Phanh Tiểu Tiên, Đặc Đại Đạo ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 60: Có Chút Suy Nghĩ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 59: Hồ Đại Minh Câu Cá ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 58: Hồ Trong Cốc ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 57: Lời Hẹn Phá Cảnh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 56: Trên Tuyết Nhai Oán Tăng Hội ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 55: Người Vì Si, Nên Không Tiếc ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 54: Hoa Đào Đóa Đóa Nở ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 53: Một Hồi Tu Hành Mở Ra ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 52: Có Người Ở Trong Núi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 51: Tuyết Trắng Mi Đen Không Phân Rời ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 50: Nhất Đao Phá Phiền Lung ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 49: Khuê Vi Thiên Niên Tài Quyết ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 48: Việc Này, Không Có Ý Nghĩa ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 47: Hoang Nhân, Có Điểm Ý Tứ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 46: Nghiên Mực Hoàng Nê, Đất Tuyết Trắng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 45: Hơi Tạm Dừng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 44: Chuyện Này Không Đáng Giá Tiền ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 43: Chuyện Không Bỏ Xuống Được ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 42: Bút Loạn ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 41: Bỉ Chi Đạo, Đã Lâu Không Thấy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 40: Roi Gai Xả Khí Trong Ngực ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 39: Chẳng Lẽ Ta Sẽ Nói Láo 3 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 38: Chẳng Lẽ Ta Sẽ Nói Láo 2 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 37: Chẳng Lẽ Ta Sẽ Nói Láo 1 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 36: Cùng Tiểu Nhân Vật Cáo Biệt Cuối Cùng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 35: Tiền Đồ Tiểu Mật Thám ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 34: Thư Si Thế Giới Quan Cải Tạo Đệ Nhất Nhứ Nghiệp Thu Cập Hoa Si Thương Đỗng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 33: Đêm Hoang Nguyên ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 32: Đại Hắc Cùng Tiểu Tuyết 2 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 31: Đại Hắc Cùng Tiểu Tuyết ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 30: Lựa Chọn Trú Doanh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 29: Nhập Vương Đình ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 28: Trên Xe Ngựa ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 27: Không Vẽ Mày, Hỏa Diễm Cùng Hải Thủy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 26: Thắng Lợi, Cùng Quang Minh Không Quan Hệ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 25: Nhất Niệm Sát Chi, Nhất Phù Phá Chi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 24: Bởi Vì Là Bạn, Cho Nên Lưu Lại ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 23: Lên Ngựa Vì Tặc 7 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 22: Lên Ngựa Vì Tặc 6 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 21: Lên Ngựa Vì Tặc 5 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 20: Lên Ngựa Vì Tặc 4 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 19: Lên Ngựa Vì Tặc 3 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 18: Lên Ngựa Vì Tặc 2 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 17: Lên Ngựa Vì Tặc 1 ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 16: Cơ Duyên ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 15: Hậu Sự ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 14: Ngoài Phủ Tướng Quân Có Thiên La ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 13: Kẻ Địch Của Cả Thế Gian ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 12: Trường An Loạn ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 11: Nếu Quang Minh Tiến Đến ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 10: Hậu Sơn, Sau Hàng Rào ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 9: Trong Mắt Không Núi, Mạc Sơn Sơn ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 8: Yêu Bài Cùng Điều Lệnh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 7: Trãm Tuyết (Hạ) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 6: Trãm Tuyết (Thượng) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 5: Thiên Thư Thất Lạc Ở Trên Hoang Nguyên ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 4: Xanh Lam Như Thắt Lưng (Hạ) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 3: Xanh Lam Như Thắt Lưng (Trung) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 2: Xanh Lam Như Thắt Lưng (Thượng) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 1: Thập Tam Tiên Sinh Trong Quân Doanh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 194: Nắng Sớm ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 193: Nguyên Thập Tam Tiễn ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 192: Nơi Này Là Trong Nhân Thế ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 191: Người Mãi Nghệ Trong Phủ Công Chúa ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 190: Đồng Bộ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 189: Hiện Tại Cùng Một Ít Chuyện Nhỏ Năm Đó ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 188: Một Chiếc Xe Bò Đi Đến ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 187: Xem Phía Tây ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 186: Một, Hai, Ba, Phù Tiễn ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 185: Đá Ở Trong Suối Muốn Đi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 184: Làm Ra Vẻ Ta Đến ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 183: An Bài Quyết Định Đại Thần Quan ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 182: Người Hoang Chân Dẫn Nát Thảo Nguyên ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 181: Vì Ăn Cơm, Về Nam ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 180: Ăn Là Thóc, Chảy Ra Là Trứng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 179: Một Trận Mưa Giữa Hè ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 178: Thành Trường An Là Một Tòa Trận ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 177: Lại Gặp Chu Tước ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 176: Vật Nhỏ Không Nghe Lời ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 175: Bên Hồ Phi Cmn Kiếm ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 174: Nhân Sinh Như Đề, Các Chủng Si (Hạ) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 173: Nhân Sinh Như Đề, Các Chủng Si (Thượng) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 172: Thần Phù Sư Những Năm Sau ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 171: Dĩ Phù Đạo Chi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 170: Thấy Mấy Ngọn Nọ Liề Phải Kính Sợ Sao ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 169: Huynh Muội ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 168: Hồng Nguyệt Cùng Tuyết Lang ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 167: Các Sư Huynh Sư Tỷ Nơi Đây (Hạ) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 166: Các Sư Huynh Sư Tỷ Nơi Đây (Thượng) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 165: Hậu Sơn ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 164: Cửa Cung Trong Đêm Nói Chuyện ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 163: Ngự Yến ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 162: Trước Nhất Bất Quá Một Chén Canh Gà ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 161: Bắt Đầu Từ Hôm Nay, Ngươi Ta Mệnh Không Hề Như Tờ Giấy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 160: Xuân Thần Phong Quang ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 159: Đại Đường Quốc Sư Thực Rất Giỏi Sao? ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 158: Răng Rắc! Răng Rắc! ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 157: Tuyệt Đỉnh Phong Cảnh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 156: Cây Xanh Đỉnh Núi, Áp Nát Cao Điểm, Tất Cả Đều Là Ảo Giác… ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 155: Sát Phá Đạo ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 154: Ngân Đạo Cùng Cổng Tre, Nhập Vụ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 153: Nhất Chỉ, Nhất Thiếp, Vân Hậu Lưỡng Kí Lôi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 152: Mười Bốn Năm, Mùa Hè Năm Trước, Mười Bậc Hôm Nay ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 151: Khởi Bước ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 150: Lên Núi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 149: Khai Lâu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 148: Một Đêm Không Nói Gì Xem Cảnh Núi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 147: Hy Vọng Ở Nhân Gian ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 146: Ngươi Thực Quá Đẹp Rồi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 145: Hôm Nay Có Tạ Ơn Hay Không? ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 144: Người Giỏi Uống Không Lộ Mặt ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 143: Biện Nan Thủy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 142: Đăng Trường ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 141: Hai Người Đến Từ Nước Yến ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 140: Có Lẽ Ngày Mai ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 139: Tú Đinh Hạ Âm Mai ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 138: Chân Tướng Dưới Tơ Liễu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 137: Vô Đề ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 136: Nhất Thiếp Kinh Trường An ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 135: Thư Trai Tiểu Nhật, Thiên Hạ Tam Si ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 134: Vợ Chồng Trong Cung Đại Minh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 133: Tây Lăng Gởi Thư ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 132: Năm Đó Nàng Nếu Chưa Từng Múa ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 131: Đại Tướng Quân Uy Thế Như Sấm ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 130: Thu Tĩnh Mĩ Cùng Sát Khí Lạnh Lẽo ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 129: Thiếu Niên Bị Thư Viện Quên Đi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 128: Những Thiên Tài Trong Thư Viện ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 127: Bản Mạng, Xem Tang Tang! ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 126: Cảm Giác, Cảm Động Tri Giao ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 125: Người Nghèo Chợt Giàu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 124: Đổ Phường Của Ai ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 123: Thiếu Niên Ái Tài ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 122: Xem Phá ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 121: Sau Khi Có Thể Tu Hành ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 120: Tự Ấu Sát Man ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 119: Thi Đấu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 118: Chuyện Xưa ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 117: Thanh Âm Mỹ Diệu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 116: Khăn Ướt ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 115: Chuyện Mà Ngươi Ta Đều Nghĩ Không Rõ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 114: Sức Nặng Không Thể Thừa Nhận ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 113: Xe Ngựa Rơi Vào Bờ Ruộng Dọc Ngang ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 112: Trên Tháp Luận Động Tĩnh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 111: Ngực Cắm Trường Mâu Kinh Ngạc Ve Kêu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 110: Chu Tước, Chiếc Ô Đen Cùng Với Trời Đêm Sáng Rực ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 109: Đóa Hoa Màu Đen Mọc Sau Lưng Thiếu Niên ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 108: Trận Chiến Đầu Tiên Trong Đời ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 107: Đêm Hè Một Bát Mì, Ven Hồ Một Trà Sư ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 106: Viết Thư Xuyên Ngày Tháng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 105: Bầy Trâu, Sau Núi, Phương Thuốc ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 104: Thư Từ Qua Lại Bàn Luận Ưu Khuyết Điểm ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 103: Dời Núi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 102: Những Kẻ Kinh Mạch Không Thông Hoặc Đứt Đoạn Nào Đó ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 101: Lời Nhắn Về Cây Tiêu Của Đất Trời ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 100: Truyền Nhân Thần Phù Sư ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 99: Đêm Hai Đại Danh Thiếp Ra Đời ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 98: Cùng Là Kẻ Lưu Lạc Chân Trời ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 97: Ai Dựa Lan Can Ngắm Nhìn? ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 96: Đêm Nay Không Người Đi Vào Giấc Ngủ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 95: Vĩnh Tự Bát Pháp ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 94: Cánh Cửa Đầu Tiên Đi Tới Thế Giới Kia ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 93: Ai Động Vào Ngự Thư Phòng Của Trẫm? ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 92: Lấy Máu Rửa Máu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 91: Giết Người Tại Kho Củi Phường Sắt ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 90: Một Câu Chuyện Gọi Là Cổ Tích Về Hoàng Tử Bé... ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 89: Thăm Phủ Công Chúa ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 88: Sự Ra Đời Của Một Tuyệt Tác Vô Sỉ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 87: Giấy Kẹp Trong Sách, Chẳng Biết Viết Gì ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 86: Cỗ Xe Ngựa Màn Xanh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 85: Ngoài Nhà Sách Sóng Dâng Gió Nổi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 84: Xuân Tàn, Người Mệt, Sách Còn Trơ Trơ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 83: Nhát Đao Đầu Tiên Chẻ Đôi Ngọn Núi ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 82: Cựu Thư Lâu. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 81: Vị Giáo Thụ Người Yên Trong Thư Viện. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 80: Thanh Xuân Ơi Hỡi Thanh Xuân ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 79: Bài Học Đầu Tiên ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 78: Thảo Luận Học Thuật Lúc Giữa Chiều. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 77: Thư Viện Ngoại Hạng. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 76: Tia Chớp Màu Đen Cùng Dây Cung Hòa Tấu. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 75: Mùa Xuân Năm Đó Ta Cắt Một Cân Đào! (4) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 74: Mùa Xuân Năm Đó Ta Cắt Một Cân Đào! (Hạ) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 73: Mùa Xuân Năm Đó Ta Cắt Một Cân Đào! (Trung) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 72: Mùa Xuân Năm Đó Ta Cắt Một Cân Đào! (Thượng) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 71: Thư Viện. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 70: Cáo Biệt Ngõ Quen. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 69: Hoa Nở Nơi Thiên Đường(3) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 68: Hoa Nở Nơi Thiên Đường(2) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 67: Hoa Nở Nơi Thiên Đường(1) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 66: Thời Khắc Cá Vượt Biển(2) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 65: Thời Khắc Cá Vượt Biển(1) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 64: Ngự Thư Phòng. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 63: Mạng Sống Là Thứ Nhất,thứ Hai Là Tô Mỳ Trứng. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 62: Giết Người Còn Mệt Hơn Cuốc Đất. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 61: Hàng Tỷ Giọt Mưa Trút Xuống. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 60: Vừa Chạy Vừa Bắn Tên. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 59: Náo Loạn Trường An ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 58: Mưa,gió Và Bóng Đêm Đều Có Thể Vào. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 57: Cùng Nhau Chiến Đấu! ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 56: Xe Ngựa Nơi Mưa,ba Kiếm Tái Hiện. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 55: Triều Tiểu Thụ!triều Tiểu Thụ! ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 54: Mưa To Trong Đêm, Truyền Kỳ Tái Hiện. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 53: Người Đứng Bên Đình Ướt Vạt Áo Lam. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 52: Đình Xuân Phong, Lão Triều Tiểu Thụ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 51: Ông Trời Còn Dung Ta Thì Ta Còn Sống Khỏe. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 50: Cuộc Nói Chuyện Làm Thay Đổi Lịch Sử Giang Hồ Thành Trường An ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 49: Đại Đường - Thần Quốc Khéo Là Ghét Nhau. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 48: Nha Dịch Bị Thương, Đạo Sĩ Già Đứng Bên Tế Đàn. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 47: Gậy Trúc Rỗng Hai Đầu Vang Vọng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 46: Xã Hội Đen Đàm Phán Chuyện Di Dời - Một Nét Văn Hóa Trường An. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 45: Ngự Sử Trương Di Kỳ Toi Mạng. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 44: Ngự Sử Trương Di Kỳ Tuyệt Vọng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 43: Ngự Sử Trương Di Kỳ Vào Rọ ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 42: Ngự Sử Trương Di Kỳ Hối Hận. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 41: Thủy Châu Nhi Nóng Bỏng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 40: Đêm Nay, Bên Suối Một Chàng Trai ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 39: Giản Đại Gia Bỗng Dưng Muốn... Mắng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 38: Rượu Hoa Nhắm Với Hạt Dưa, Chuyện Thường Trong Dự Liệu ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 37: Thanh Lâu Đầy Rẫy Biết Tìm Nơi Nào? ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 36: Mặt Thản Nhiên Mà Tim Như Xé Rách ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 35: Mưa Xuân Sao Lạnh Lùng Ghê ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 34: Vị Khách Hàng Đầu Tiên Của Lão Bút Trai. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 33: Bút Rơi Xuống Ngõ Bốn Mươi Bảy ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 32: Một Đồng Tiền Hại Hai Chủ Tớ Sứt Đầu Mẻ Trán (2) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 31: Một Đồng Tiền Hại Hai Chủ Tớ Sứt Đầu Mẻ Trán (1). ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 30: Thấy Chu Tước Tim Ta Băng Giá ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 29: Gặp Nhau Sau Bảy Năm Trời. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 28: Ngoài Phủ Tướng Quân ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 27: Ta Cùng Trường An Vui Ngày Gặp Lại. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 26: Tòa Thành Hùng Vĩ Kia Ơi, Lâu Rồi Không Gặp! ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 25: Một Giấc Mộng. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 24: Kẻ Khó Chiều. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 23: Ta Biết Rằng Ngài Biết Ta Là Người Có Dị Bẩm... ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 22: Học Tập Trên Đường. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 21: Hỏi Đạo Nào Không Còn Trong Khuôn Khổ? ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 20: Cánh Đào Khuất Ở Góc Tranh. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 19: Trong Tuyết Sơn Chẳng Có Thứ Gì. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 18: Chỉ Vì Cô Quá Xinh Đẹp Mà Ra. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 17: Câu Chuyện Cổ Tích Kể Bên Đống Lửa. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 16: Hắn Bước Đi Trong Núi, Trên Lưng Cõng Một Cô Bé. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 15: Hắn Là Người Đốn Củi Bên Hồ Sơ Bích. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 14: Ta Có Ba Thanh Đao ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 13: Đóa Hoa Đỏ Trên Tấm Áo Xanh ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 12: Thủ Đoạn Ma Tông Và Mũi Tên Của Người Lính Biên Thùy. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 11: Kiếm Ai Đang Than Thở. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 10: Một Kiếm Gác Trên Đùi, Một Kiếm Bay Ngang Trong Máu. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 9: Những Thị Vệ Tâm Như Đá Tảng. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 8: Bên Đường Bắc Sơn, Tên Từ Nam Tới. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 7: Đêm Uống Rượu, Mơ Thấy Một Vùng Biển Cả. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 6: Nơi Biên Thành Thật Khó Tưởng Tượng Được Cuộc Sống Trong Trường An.(1+2+3) ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 5: Người Đường Không Điển Hình Không Thích Nghĩ Đến Trăng Sao. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 4: Sự Mộc Mạc Của Người Đường Thật Không Dễ Thấy! ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 3: Nói Giỏi Viết Giỏi - Thiếu Niên Nghèo Xác. ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 2: Nuôi Tỳ Nữ Lấy Tự Trọng ~ (17/08/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 1: Vị Thành Có Mưa, Thiếu Niên Có Tỳ Nữ . ~ (17/08/2017)Miễn phí