Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tu Tiên Cuồng Thần

Tu Tiên Cuồng Thần

Tên khác: Tu Tiên Cuồng Thần
Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tu Tiên Cuồng Thần:

Người hiện đại La Hạo xuyên không về cổ đại biến thành nô lệ thấp nhất bộ lạc ở Ngân Long đế quốc, cố gắng cải biến hiện trạng lại bị người đánh gãy kinh mạch, dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải Cơ Thiên phạt truyền y bát, tặng ngọc sách, từ đây một tẩy nhục trước, kham phá sinh tử, đạp lên cửu thiên, quét ngang các phương cường giả chí tôn, trở thành một phương bất tử cuồng thần!

Danh sách chương

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 81 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 80 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 79 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 78 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 77 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 76 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 75 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 74 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 73 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 72 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 71 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 70 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 69 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 68 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 67 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 66 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 65 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 64 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 63 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 62 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 61 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 60 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 59 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 58 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 57 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 56 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 55 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 54 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 53 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 52 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 51 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 50 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 49 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 48 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 47 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 46 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 45 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 44 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 43 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 42 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 41 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 40 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 39 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 38 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 37 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 36 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 35 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 34 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 33 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 32 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 30.5 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 30 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 29 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 28 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 27 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 26 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 25 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 24 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 23 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 22 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 21.5 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 21 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 20 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 19 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 18 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 17 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 16 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 15 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 14 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 13 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 12 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 11 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 10 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 9 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 8 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 7 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 6 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 5 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 4 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 3 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 2 ~ (31/08/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 1 ~ (31/08/2020)Miễn phí