Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Tên khác: N/a
Thể loại: 16+ , Action , Fantasy , Hay Nhức Nhói , Horror
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách:

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách:

Nàng là hoàng đế gái giả trai biểu tượng cho cát tường, từ nhỏ đã được nhiếp chính vương phúc hắc đặc biệt “chăm sóc”. Trên chính đường lổm ngổm đầy gian thần, tiểu nữ đế quyết chí làm một vị minh quân danh truyền thiên cổ, nhưng, nếu giờ thật không giải quyết được đối thủ, thì lấy về nhà cũng được~

Danh sách chương

Chap 60.5 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 60 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 57 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 56 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 55 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 24 Chapter 24 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 23 Chapter 23 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 22 Chapter 22 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 21 Chapter 21 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 20 Chapter 20 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 18 Chapter 18 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 17 Chapter 17 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 16 Chapter 16 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (21/12/2020)Miễn phí