Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Tên khác: Koi to Uso
Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life
Tác giả: TSUMUGI Musawo
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm:

Những lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?

Danh sách chương

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 224 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 223 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 222 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 221 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 220 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 219 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 218 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 217 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 216 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 215 ~ (10/06/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 214 ~ (10/02/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 213 ~ (10/02/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 212 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 211 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 210 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 209 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 208 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 207 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 206 ~ (24/11/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 205 ~ (24/11/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 204 ~ (24/11/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 203 ~ (18/10/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 202 ~ (18/10/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 201 ~ (18/10/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 200 ~ (18/10/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 198 ~ (18/10/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 197 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 196 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 195 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 194 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 193 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 192 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 191 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 190 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 189 ~ (19/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 188 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 187 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 186 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 185 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 184 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 183 ~ (20/08/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 182 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 181 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 180 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 179 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 178 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 177 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 176 ~ (26/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 175 ~ (26/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 174 ~ (26/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 173 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 172 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 171 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 169 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 168 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 167 ~ (16/06/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 166 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 165 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 164 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 163 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 162 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 161 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 160 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 159 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 158 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 157 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 156 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 155 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 154 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 153 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 152 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 151 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 150 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 149 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 148 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 147 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 146 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 145 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 144 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 143 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 142 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 141 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 140 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 139.5 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 139 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 138 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 137 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 136 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 135 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 134 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 133 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 132 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm Chap 131 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 130 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 129 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 128 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 127 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 126 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 125 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 124 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 123 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 122 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 121 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 120 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 119 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 118 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 117 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 116 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 115 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 114 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 113 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 112 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 111 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 110 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 109 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 108 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 107 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 106 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 105 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 104 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 103 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 102 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 101 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 100 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 99 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 98 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 97 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 96 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 95 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 94 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 93 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 92 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 91 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 90 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 89 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 88 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 87 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 86 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 85 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 84 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 83 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 82 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 81 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 80 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 79 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 78 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 77 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 76 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 75 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 74 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 73 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 72 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 71 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 70 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 69 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 68 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 67 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 66 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 65 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 64 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 63 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 62 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 61 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 60 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 59 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 58 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 57 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 56 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 55 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 54 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 53 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 52 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 51 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 50 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 49 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 48 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 47 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 46 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 45 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 44 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 43 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 42 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 41 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 40 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 39 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 38 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 37 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 36 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 35 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 34 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 33 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 32 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 31 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 30 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 29 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 28 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 27 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 26 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 25 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 24 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 23 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 22 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 21 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 20 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 19 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 18 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 17 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 16 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 15 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 14 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 13 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 12 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 11 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 10 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 9 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 8 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 7 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 6 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 5 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 4 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 3 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 2 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm chap 1 ~ (12/05/2020)Miễn phí