Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Tên khác: Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác
Thể loại: Truyện chữ
Tác giả: Thiến Hề
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác:

Thời điểm xuyên không, Đường Đường chỉ mới tám tuổi, thân mang tuyệt kỹ võ công phi phàm. Trở thành một thái hậu tôn quý, bên người nam sủng hàng ngàn hàng vạn người. Trong trốn thâm cũng đáng sợ, với thân thể mười tám tuổi nhưng linh hồn thực chất chỉ mới 8 tuổi mà thôi. Nhi tử của hoàng đế muốn giết nàng, nhi tử của vương gia thì muốn câu dẫn nàng.

Trong mắt dân chúng, nàng là yêu nữ. Trong mắt triều thần, nàng là dâm phụ. Nhưng chỉ có duy nhất trong lòng hắn, nàng trong sáng như tinh linh. Hắn giết người vô số nhưng lại luôn mỉm cười hiền hòa với nàng, sẵn lòng vì nàng làm mọi chuyện. Nàng chán ghét trốn cung đình hiểm ác, chán ghét quyền lực, hắn nhìn nàng nói: “Đường Đường làm hoàng hậu của ta đi,vị trí thái hậu này không tốt”. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, khờ dại nhìn hắn nói: “Nhưng … Nhưng … Ai gia chỉ mới tám tuổi”.

Danh sách chương

Q.2 - Chương 101: Chương 101 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 100: Chương 100 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 99: Chương 99 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 98: Chương 98 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 97: Chương 97 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 96: Chương 96 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 95: Chương 95 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 94: Chương 94 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 93: Chương 93 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 92: Chương 92 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 91: Chương 91 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 90: Chương 90 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 89: Chương 89 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 88: Chương 88 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 87: Chương 87 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 86: Chương 86 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 85: Chương 85 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 84: Chương 84 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 83: Chương 83 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 82: Chương 82 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 81: Chương 81 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 80: Chương 80 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 79 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 78 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 77 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 76 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 75 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 74 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 73 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 72 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 71 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 70 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 69 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 68 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 67 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 66 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 65 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 64 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 63 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 62 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 61 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 60 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 59 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 58 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 57 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 55 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 54 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 53 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 52 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.2 - Chương 51 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 50 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 49 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 48 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 47 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 46 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 45 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 44 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 43 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 42 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 41: Chương 41 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 40 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 39 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 38: Chương 38 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 37: Chương 37 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 36: Chương 36 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 35: Chương 35 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 34: Chương 34 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 33: Chương 33 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 32: Chương 32 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 31: Chương 31 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 30: Chương 30 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 29: Chương 29 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 28: Chương 28 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 27: Chương 27 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 26: Chương 26 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 25: Chương 25 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 24: Chương 24 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 23: Chương 23 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 22: Chương 22 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 21: Chương 21 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 20: Chương 20 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 19: Chương 19 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 18: Chương 18 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 17: Chương 17 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 16: Chương 16 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 15: Chương 15 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 14: Chương 14 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 13: Chương 13 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 12: Chương 12 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 11: Chương 11 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 10: Chương 10 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 9: Chương 9 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 8: Chương 8 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 7: Chương 7 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 6: Chương 6 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 5: Chương 5 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 4: Chương 4 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 3: Chương 3 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 2: Chương 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Q.1 - Chương 1: Chương 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí