Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiên Vương Trùng Sinh

Tiên Vương Trùng Sinh

Tên khác: N/a
Thể loại: Drama , Manhua , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Vương Trùng Sinh:

Tiên Vương Trùng Sinh:

Bách Lý Vân Tiêu - một đời linh tông ở Cửu Tiêu đại lục, sau khi chết lại hồi sinh trở về 300 năm trước, quay lại thời thiếu niên đô thị, thay đổi cuộc đời, leo lên đỉnh thế giới một lần nữa, trên trời dưới đất, chỉ có ta vô địch!

 

Danh sách chương

Chap 249 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 248 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 253 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 252 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 251 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 250 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 247 ~ (28/05/2021)Miễn phí

Chap 246 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 245 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 244 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 243 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 241 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 242 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 240 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 239 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 193 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 238 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 237 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 236 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 235 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 234 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 233 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 232 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 231 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 230 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 229 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 228 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 227 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 226 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 225 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 224 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 223 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 222 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 221 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 220 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 219 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 218 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 217 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 216 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 215 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 214 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 213 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 212 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 211 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 210 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 209 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 208 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 207 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 206 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 205 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 204 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 203 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 202 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 201 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 200 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 199 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 198 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 197 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 196 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 195 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 194 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 192 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 191 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 190 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 189 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 188 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 187 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 186 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 185 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 184 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 183 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 182 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 181 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 180 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 179 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 178 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 177 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 176 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 175 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 174 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 173 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 172 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 171 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 170 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 169 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 168 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 167 ~ (27/01/2021)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 167 ~ (30/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 166 ~ (30/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 165 ~ (25/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 164 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 163 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 162 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 161 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 160 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 159 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 158 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 157 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 156 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 155 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 154 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 153 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 152 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 151 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 150 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 149 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 148 ~ (20/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 147 ~ (01/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 146 ~ (01/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 145 ~ (01/09/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 144 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 143 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 142 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 141 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 140 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 139 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 138 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 137 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 136 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 135 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 134 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 133 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 132 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 131 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 130 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 129 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 128 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 127 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 126 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 125 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 124 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 123 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 117 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 116 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 115 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 114 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 113 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 112 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 110 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 109 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 108 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 107 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 106 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 105 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 104 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 103 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 102 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 101 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 100 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 99 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 98 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 97 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 96 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 95 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 94 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 93 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 92 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 91 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 90 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 89 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 88 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 87 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 86 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 85 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 84 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 83 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 82 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 81 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 80 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 79 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 78 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 77 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 76 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 75 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 74 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 73 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 72 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 71 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 70 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 69 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 68 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 67 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 66 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 65 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 64 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 63 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 62 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 61 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 60 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 59 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 58 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 57 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 56 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 55 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 54 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 53 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 52 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 51 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 50 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 49 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 48 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 47 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 46 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 45 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 44 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 43 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 42 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 41 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 40 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 39 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 38 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 37 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 36 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 35 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 34 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 33 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 32 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 31 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 30 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 29 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 28 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 27 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 26 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 25 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 24 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 23 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 22 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 21 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 20 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 19 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 18 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 17 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 16 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 15 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 14 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 13 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 12 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 11 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 10 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 9 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 8 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 7 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 6 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 5 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 4 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 3 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 2 ~ (12/08/2020)Miễn phí

TIÊN VƯƠNG TRÙNG SINH Chap 1 ~ (12/08/2020)Miễn phí