Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiên Vương

Tiên Vương

Tên khác: Tiên Vương
Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Xuyên Không
Tác giả: Nam Hoa
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Vương:

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết “Tiên Vương” của tác giả Nam Hoa. Chu Ngư tỉnh lại từ giấc mộng Nam Kha thì thấy thế giới đã rối mù. Học viện máy móc công trình lại trở thành “Khôi Lỗi đường”. Học viện dược lý thì trở thành “Luyện Dược đường”. Học viện kỹ thuật nông nghiệp lại thành “Linh Thực đường”. Học viện kỹ thuật xây dựng lại trở thành “Luyện Thể đường”... Tu tiên vấn đạo, ở thế giới tiên hiệp thực lực chí thượng, cường giả như mây này làm thế nào để có thể có tấc đất cắm dùi đây. Chu Ngư trọng sinh ở học viện tu tiên Nam Hải, cùng lúc học đủ các loại tiên thuật, xung quanh lúc nào cũng tràn đầy sát cơ, đối mặt với trùng trùng khó khăn cuối cùng sẽ đạt được thành tựu như thế nào? Cách con đường Tiên vương bao xa? Hãy xem ta—Chu Ngư, phát huy năng lực học bá, hô phong hoán vũ ở dị thế giới.

Danh sách chương

Tiên Vương Chap 100 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 99 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 98 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 97 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 96 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 95 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 94 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 93 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 92 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 91 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 90 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 89 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 88 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 87 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 86 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 85 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 84 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 83 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 82 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 81 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 80 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 79 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 78 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 77 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 76 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 75 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 74 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 73 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 72 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 71 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 70 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 69 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 68 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 67 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 66 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 65 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 64 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 63 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 62 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 61 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 60 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 59 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 58 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 57 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 56 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 55 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 54 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 53 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 52 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 51 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 50 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 49 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 48 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 47 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 46 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 45 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 44 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 43 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 42 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 41 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 40 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 39 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 38 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 37 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 36 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 35 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 34 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 33 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 32 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 31 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 30 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 29 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 28 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 27 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 26 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 25 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 24 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 23 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 22 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 21 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 20 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 19 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 18 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 17 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 16 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 15 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 14 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 13 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 12 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 11 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 10 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 9 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 8 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 7 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 6 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 5 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 4 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 3 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 2 ~ (04/01/2021)Miễn phí

Tiên Vương Chap 1 ~ (04/01/2021)Miễn phí