Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

Tên khác: Tiên Lộ Tranh Phong
Thể loại: Xuyên Không , Truyện chữ , Dị giới , Tiên Hiệp
Tác giả: Duyên Phận 0
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Lộ Tranh Phong:

Tu tiên như qua sông, vạn mã thiên quân lại tranh buồm. Bởi vậy khi ngươi lựa chọn con đường này lúc, ngươi cũng đã bước lên không bao giờ ngừng nghỉ nhân sinh thi đấu. Nếu muốn giành được thắng lợi, cần không chỉ có là dũng cảm tiến tới dũng khí, càng phải đối mặt vô số phong đao sương kiếm cùng gió tanh mưa máu.
Tranh cướp, tại bước lên tiên đồ trước đó, đã bắt đầu!

Danh sách chương

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 85: Bất ngờ trong chiến tranh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 133: Kết thúc (đại kết cục) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 132: Cuối cùng quyết đấu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 131: Quyết chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 130: Ngăn chặn (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 129: Ngăn chặn (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 128: Ngăn chặn (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 127: Truy kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 126: Âm mưu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 125: Kỷ nguyên thay đổi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 124: Thánh Tiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 123: Tử Vân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 122: Luận đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 121: Vận mệnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 120: Yến hội ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 119: Người hữu duyên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 118: Đấu ngưu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 117: Luyện giới thành Binh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 116: Một góc thần bí ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 115: Đại Đạo Chi Thể ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 114: Kinh nghiệm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 113: Truy đuổi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 112: Không gian quỷ dị ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 111: Tiến vào ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 110: Phá diệt (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 109: Phá diệt (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 108: Chấp hành vận mệnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 107: Thiên Đạo Mê Cung ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 106: Cân bằng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 105: Thiên Đạo là Ma ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Bộ thứ nhất Tiên Môn Khó Tiến Chương 105: Thiên Đạo là ma ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 104: Phục sinh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 103: Phân cắt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 102: Trảm sát tam tiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 101: Phản công ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 100: Hãn Hải Vô Lượng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 100: Biển lớn vô lượng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 99: Thâu Thiên Hoán Nhật ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 98: Tịnh Tâm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 97: Chuyện xưa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 96: Đấu tướng (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 95: Đấu tướng (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 94: Vương Đình tham chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 93: Phụ cùng tử (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 92: Phụ cùng tử (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 91: Phụ cùng tử (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 90: Chung cực va chạm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 89: Hắc ám Phật Quốc ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 88: Chân tướng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 87: Ngũ Sắc Lưu Ly ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 86: Giun dế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 85: Trong chiến tranh bất ngờ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 84: Thời Gian đạo niệm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 83: Kích sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 82: Định Tuệ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 81: Thiên Bi Tự ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 80: Ngày Thiên Phạt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 79: Kế hoạch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 78: Cửu Nạn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 77: Quân thế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 76: Xung kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 75: Hồng Hoang từ đâu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 74: Thiên Đạo gạt bỏ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 73: Lưu thoại ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 72: Phá trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 71: Điên Đảo Ngũ Hành Trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 70: Cự Linh Giới ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 69: Mười năm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 68: Tam Sinh Thạch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 67: Báo ân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 67: Báo ân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 66: Đại giá ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 66: Đánh đổi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 65: Vương Dao ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 64: Yêu Ma ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 63: Quyết đoán ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 62: Dẫn dắt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 61: Bắt sống ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 60: Vẫn Tinh Trấn (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 59: Vẫn Tinh Trấn (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 58: Vẫn Tinh Trấn (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 57: Mưu tính ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 56: Nhược điểm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 55: Lâm Lang Thiên (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 54: Lâm Lang Thiên (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 53: Lâm Lang Thiên (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 52: Lâm Lang Thiên (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 51: Lâm Lang Thiên (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 50: Phá hoại ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 49: Tự nuốt hậu quả ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 48: Cháy nhà cướp của (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 47: Cháy nhà cướp của (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 46: Luyện hóa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 45: Trù tính ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 44: Phát hiện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 43: Con đường tương lai (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 42: Con đường tương lai (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 41: Bôn hướng tự do ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 40: Giao dịch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 39: Tuyệt sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 38: Xích Địa (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 37: Xích Địa (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 36: Xích Địa (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 35: Giới Chủ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 34: Cầu viện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 33: Thả hổ về rừng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 32: Giáp công ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 31: Công thủ chuyển đổi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 30: Chặn lại (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 29: Chặn lại (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 28: Tứ ngược (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 27: Tứ ngược (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 26: Tứ ngược (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 25: Tứ ngược (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 24: Tứ ngược (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 23: Âm mưu (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 22: Âm mưu (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 21: Âm mưu (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 20: Âm mưu (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 19: Âm mưu (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 18: Đại thắng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 17: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 16: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 15: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 14: Quân thế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 13: Dũng xông (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 12: Dũng xông (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 11: Trận đầu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 10: Đối trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 9: Quyết nghị ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 8: Toàn diện tiến công (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 7: Toàn diện tiến công (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 6: Xâm lấn bắt đầu (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 5: Xâm lấn bắt đầu (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 4: Lẫm đông sắp tới (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 3: Lẫm đông sắp tới (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 2: Bình Hải Bát Trọng Sơn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 1: An bình ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 191: Loạn mệnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 190: Vương đình tái hiện (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 189: Vương đình tái hiện (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 188: Vương đình tái hiện (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 187: Vận mệnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 186: Phục kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 185: Hiên Viên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 184: Ngũ nhân, lục đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 183: Tiên Đế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 182: Tổ đường ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 181: Thánh thủy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 180: Lần thứ ba lôi kiếp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 179: Kết hợp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 178: Liều mạng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 177: Vây đánh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 176: Vô Căn Thụ Tổ (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 175: Vô Căn Thụ Tổ (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 174: Vô Căn Thụ Tổ (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 173: Thần Nguyên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 172: Truy sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 171: Cường thế sát nhập (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 170: Cường thế sát nhập (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 169: Nhất tiễn song điêu (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 168: Nhất tiễn song điêu (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 167: Ngư ông đắc lợi (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 166: Ngư ông đắc lợi (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 165: Ngao cò tranh nhau (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 164: Ngao cò tranh nhau (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 163: Ngao cò tranh nhau (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 162: Thần Nguyên Giới (7) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 161: Thần Nguyên Giới (6) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 160: Thần Nguyên Giới (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 159: Thần Nguyên Giới (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 158: Thần Nguyên Giới (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 157: Thần Nguyên Giới (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 156: Thần Nguyên Giới (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 155: Dung hợp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 154: Tầng thứ càng cao hơn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 153: Bại vong ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 152: Chặn lại ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 151: Săn giết ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 150: Tam Mục Thiềm Thừ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 149: Cạm bẫy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 148: Dụ địch thâm nhập ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 147: Tinh không con đường ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 146: Thiên luân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 145: Xuất sinh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 144: Nơi hội tụ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 143: Đàm phán ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 142: Trời giúp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 141: Thực lực ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 140: Quyết nghị ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 139: Lại về Đại Nhật Thành ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 138: Ba chiêu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 137: Đạo chi chân ý ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 136: Hư Không Chi Kình ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 135: Quyết đấu Minh Thần (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 134: Quyết đấu Minh Thần (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 133: Bảo khố (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 132: Bảo khố (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 131: Lẻn vào ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 130: Bản Nguyên Thạch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 129: Kế hoạch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 128: Pháo hôi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 127: Người quen cũ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 126: Ta tức Thiên Đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 125: Phản đạo thế nào ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 125: Như thế nào phản đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 124: Xung kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 123: Hợp tác ~ (15/02/2017)Miễn phí

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 122: Thư sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 122: Thư sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 121: Diệt thần táng tiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 120: Trấn áp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 119: Đoạt xá ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 118: Trở về ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 117: Luân Hồi (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 116: Luân Hồi (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 115: Khải trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 114: Chính nghĩa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 113: Ngũ Hành chi biến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 112: Vất bỏ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 112: Bỏ qua ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 111: Vào trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 110: Chiến đấu như kịch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 110: Chiến đấu như hí kịch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 109: Minh Hà Tử Thị ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 108: Cường áp (áp chế) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 107: Đấu trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 106: Thiên đô ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 105: Huyết Hà chi thương ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 104: Cuối cùng quyết chiến (6) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 103: Cuối cùng quyết chiến (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 102: Cuối cùng quyết chiến (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 101: Cuối cùng quyết chiến (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 100: Cuối cùng quyết chiến (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 99: Cuối cùng quyết chiến (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 98: Phản kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 97: Tiếp viện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 96: Cướp đoạt kinh tế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 95: Trận đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 94: Lên cấp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 93: Truyền tống ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 92: Đăng tháp (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 91: Đăng tháp (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 90: Đăng tháp (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 89: Đăng tháp (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 88: Đăng tháp (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 87: Mời ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 86: Xông trận (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 85: Xông trận (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Nghịch lưu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Thoát vây ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Xuất kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Vân Hải lăng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Trấn ngục ma thai ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Phản đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Cân bằng chi đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Chỉ huy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Lộ ra kế hoạch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Chuyện xưa say đắm (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Chuyện xưa say đắm (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Chuyện xưa say đắm (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Vãng sự mê tình (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Vân Hải Đế Quân (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Vân Hải Đế Quân (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Cuối cùng một khâu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Phù đài ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Binh dũng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Quảng trường ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Hoàng lăng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Cứng rắn chống đỡ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Cứu viện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Xâm lấn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Sợ hãi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Long hài ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Kích sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Tử thần binh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Thái Hư Thạch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Duy trì cửu chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Bạch diện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Hạ Cửu U ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Tế luyện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Cửu U thịnh hội ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Câu Đoạn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Thông Linh Thảo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Qua ải ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Tuyệt Âm Sơn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Giáng lâm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Uy năng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Thi Linh Hoa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Nhân Quả (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Nhân Quả (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Di hài ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Hắc sa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Tuyệt địa phản kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Bách Quỷ Dạ Hành Chu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Dạ Ma Quỷ Thủ Ấn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Tru Tà Ấn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Tàn sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Huyễn Hồn Thảo (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Huyễn Hồn Thảo (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Dạ xoa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Hoàn mỹ thân thể ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Gặp nạn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Hoàng Tuyền Vấn Đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Phá rồi lại lập ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Phá sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Chặn giết ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Chi viện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Kim thiên thập điểm canh tân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Thiên địa đại xung va ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Bại trốn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Lấy một đối sáu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Huyết Hà chi uy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Phát động ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Nghị sự ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Vân mộng chi biến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Ẩn nhẫn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Thế cuộc ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Ngủ say ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Thiên không vương tọa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Đúc lại thần lâu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Hàng Thế Tâm Kinh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Lam Nhãn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Lam diễm mật phủ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Hà Lão Lư ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Hỗn chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Chiến tranh chi dẫn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Lam Tâm Diễm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Độc kế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Hồng Diệp Minh (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Hồng Diệp Minh (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Huyết tính ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Phân hoá liên hợp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Trù bị ~ (15/02/2017)Miễn phí

Quyển thứ 11: Tu Giới Chiến Tranh - Chương 1: Đến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 152: Di chuyển ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 151: Tiếp dẫn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 150: Kiên trì ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 149: Tìm kiếm Tinh Diệu Môn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 148: Tiến thêm một bước nữa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 147: Chơi xấu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 146: Bạch Cốt Thần Quân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 145: Bạch Cốt Môn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 144: Tu giới chiến tranh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 143: Mưu cầu phát triển ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 142: Khai Môn Kỳ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 141: Vạn năm bất hủ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 140: Vận Mệnh đạo pháp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 139: Thư mời ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 138: Thần du ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 137: Tàn hồn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 136: Sinh Mệnh Chi Tuyền ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 135: Lập đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 134: Thăng tiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 133: Thanh trừ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 132: Nhìn thấu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 131: Cựu tình ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 130: Cựu hữu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 129: Trăm năm tích lũy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 128: Hoàng Đình thế giới ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 127: Lòng tham chí tử ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 126: Thâu thiên hoán nhật ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 125: Thượng cổ bí ẩn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 124: Ngủ đông ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 123: Tuyệt sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 122: Thiên mệnh đối kháng (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 121: Thiên mệnh đối kháng (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 120: Thiên mệnh đối kháng (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 120: Nhiên Mệnh Chi Chúc ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 119: Khí vận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 117: Xin hàng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 116: Thiên niên vi nô ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 115: Tìm lộn đối thủ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 114: Bát Môn Kỳ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 113: Đạo thống chi tranh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 112: Phóng thích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 111: Đề thăng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 110: Thạch thất ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 109: Siêu thoát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 108: Phản Đạo giả ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 107: Đấu Chuyển Vi Trần ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 106: Bí Phủ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 105: Chân Tiên lực lượng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 104: Thuấn sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 103: Ngọc hóa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 102: Đan sư ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 101: Khốn cảnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 100: Quấy rầy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 99: Ước chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 98: Diệt tiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 97: Thủ sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 96: Phá kính ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 95: Lưu ly chi viêm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 94: Chu Tước ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 93: Quyết đoán ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 92: Đoạt yêu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 91: Tiến vào ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 90: Cấm chế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 89: Sơn thủy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 88: Tìm kiếm (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 87: Tìm kiếm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 86: Thành hình ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 85: Thiên nộ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Lưu đan ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Phá cảnh (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Phá cảnh (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Thiên quốc kế hoạch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Tuổi thọ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Tín ngưỡng tác dụng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Hệ thống ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Vạn Tượng (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Vạn Tượng (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Thiên nhân nhất thể ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Lạc tinh (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Lạc tinh (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Bàng hoàng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Rời đi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Hoàng thiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Đa Bảo Thiên Quân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Trở về ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Tiên thần ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Tru Tiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Chiến Tiên Đài ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Lừa dối ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Bách thế tiền trần ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Thiên khiển ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Cùng sử dụng (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Cùng sử dụng (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Lấy một đối trăm (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Lấy một đôi bách (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Nguyên thủy Thiên Ma ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Ma tôn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Thanh xà ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Chỉ xích thiên nhai ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Sa lậu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Cơ duyên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Nơi chứng đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Phá giải ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Đoạt quan ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Thái cổ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Ngón tay ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Thế ngoại đào nguyên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Tiểu thế giới ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Tiên mộ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Luyện khí ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Truy đào (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Truy trốn (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Truy đào (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Không thể buông tha ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Thu hoạch (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Thu hoạch (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Đạo trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Ngộ đạo tường ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Nuốt chửng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Xuất Khiếu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Trùng cảnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Điên cuồng thỏ yêu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Tư Anh (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Bộ Thứ Mười: Hồng Hoang Lữ Trình - Chương 29: Tư Anh (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Mã quần ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Ảo trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Hiện lên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Tiến vào ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Tụ tập ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Không giới ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Thiên địa lư đồng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Tiêu chuẩn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Vương đình tái hiện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Khai phủ lập động ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Tinh Diệu môn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Thời gian ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Buông tay ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Phát hiện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Học trộm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Tố Bản Quy Nguyên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Quan Sơn thành chủ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Trắng trợn cướp đoạt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Lột xác ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Hãm hại ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Nhất điểm nhàn tâm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Khí vận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Tiên nhân động phủ (6) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Tiên nhân động phủ (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Tiên nhân động phủ (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Tiên nhân động phủ (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Tiên nhân động phủ (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Bộ Thứ Mười : Hồng Hoang Lữ Trình - Chương 1: Tiên nhân động phủ (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Giải cứu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Chờ đợi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Truyền tống ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Hắc ám ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Từ biệt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Chân tướng (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Chân tướng (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Tử Phủ đệ nhất ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Thiên Ngân kiếm bộc ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Chiến Xuất Khiếu (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Chiến Xuất Khiếu (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Chiến Xuất Khiếu (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Chiến Xuất Khiếu (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Chiến Xuất Khiếu (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Tiền đặt cược ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Chiến tiền (trước trận chiến) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Nhập ma ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Băng Hoàng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Chiến Hoàng Đồ Lục ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Toàn phái lực lượng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Thiên Kiếm Thần Quân ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Thiên kiếp (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Thiên kiếp (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Xung kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Đỉnh cao ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Toàn thắng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Chiến tử ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Phục kích (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Phục kích (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Hy sinh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Đàm phán (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Đàm phán (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Ngôn Xuất Pháp Tùy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Liệt Vân Cung ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Xông trận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Tu giới công phòng chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Lạc Nhật Nỗ Xạ Tiên Xa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Trường Sinh Kiếm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Tiêu diệt từng cái ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Mạnh mẽ tấn công ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Diệt môn cuộc chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Quần chiến (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Quần chiến (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Đoạt niệm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Hồng lưu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Hoàng Đình lập đạo (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Hoàng Đình lập đạo (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Đại Đạo bất tồn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Tiêu dao ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Cương phong ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Cải cách (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Cải cách (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Chúc mừng ~ (15/02/2017)Miễn phí

chương 26: Đại thắng ~ (15/02/2017)Miễn phí

chương 25: Vạn Tiên Đỉnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Thời không lực ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Đại chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Kinh biến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Chuẩn bị trước khi xung kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Duy Ngã Chân Bổn Tướng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Kích đấu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Cứu lại ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Mặc cả ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Hoàng Tuyền vấn đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Bạt sơn lực sĩ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Thử nhận ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Lần gặp sau không biết khi nào ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 12 hổ gầm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Uy sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Bất thế chi công ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Vân tổ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Trắc thí ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Trở về sơn môn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Ước chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Linh lung ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Vong tình ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Tương kiến (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Gặp lại (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Quyển 9: Uy chấn Tê Hà - Chương 1: Trở về ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 126: Về nhà ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 125: Lịch sử ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 124: Vĩnh Hằng Chi Quan ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 123: Cơ Dao Tiên ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 122: Thân tử ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 121: Cáo mượn oai hùm ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 120: Giãy giụa ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 119: Vạn cổ trọng lâu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 118: Hỗn chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 117: Ngũ hành chi linh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 116: Đoạt hồn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 115: Cứu viện ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 114: Con tin ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 113: Luận đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 112: Thành ma ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 111: Bộc phát (hạ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 110: Bạo phát (trung) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 109: Bộc phát (thượng) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 108: Kéo dài ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 107: Bị tính toán ngược ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 106: Loạn thế ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 105: Âm mưu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 104: Thanh Long ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 103: Ma vật ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 102: Binh đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 101: Quý Thủy Chi Tinh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 100: Âm vật ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 99: Ma huyệt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 98: Vận mệnh chi tử ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 97: Gặp lại Nhị Hổ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 96: Thiên cơ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 95: Du lịch (5) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 94: Du lịch (4) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 93: Du lịch (3) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 92: Du lịch (2) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 91: Du lịch (1) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 90: Con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 89: Thiệt sát ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 88: Bỉ ngạn ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 87: Minh Hà đưa đò ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 86: Dị biến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 85: Quần đấu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Ngược dòng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Bức cung ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Bãi chức ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Cướp đoạt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Xuất lộ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Vứt bỏ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Cái bẫy ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Lần theo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Mưa gió sắp đến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Đăng phong ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Ẩn núp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Ngộ đạo ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Tụ thủ ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Trợ giúp ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Vấn vương ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Thất bại ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Vận mệnh ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Thai ký ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Phản kích ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Bức bách ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Thư nhà khó gửi ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Giao dịch ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Cố kỹ trọng thi (giở lại trò cũ) ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Phệ Thiên Lôi Phạt ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Chiến Lôi Hoàng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Mục tiêu ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Cưỡng ép ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Loạn chiến ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Truy hung ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Phù Sinh Vạn Tượng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Hợp tác ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Chuyên sủng ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Bạo quân (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Bạo quân (trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Bạo quân (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Giả trang ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Tấn cấp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Thú Quỷ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Yêu Tinh quỷ quái ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Tiểu Tam ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Minh Giới Chi Môn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Phệ quỷ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Thế giới may mắn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Thập Tuyệt Sát Nhận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Binh chủ chi đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Thượng thiên có đường ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Chiến Phân Thần (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Chiến Phân Thần (trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Chiến phân thần (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Cuồng ngôn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Hung tàn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Tấn công ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Nghịch tập ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Đánh lén ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Quỷ hải ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Hắc Đàm Hoa hiện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Thương vong thảm trọng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Vân Mẫu chiến khôi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Thâm nhập ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Vân Mặc uyên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Con rối (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Con rối (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Mạch nước ngầm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Thẳng lên Thanh Vân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Sổ sách ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Chém đầu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Ngươi lừa ta gạt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Độc chiến yêu vương ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Sa trường ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Công thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Hi vọng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Ngưng vọng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Tìm kiếm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Thuê ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Thẩm án (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Thẩm án (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Tùng lâm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Huyết án ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Diệt thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Chiến cuồng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Thiên chi đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Yêu thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Hồ điệp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Quyển 8: Trực Thượng Thanh Vân - Chương 1: Nông thôn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Tiến nhập ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Xung kích tâm ma (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Xung kích tâm ma ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Hư không ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Truy! ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Đoạt hỏa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Trộm khố ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Động thủ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Tranh cướp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Kích sát ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Thế giới lực lượng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Vạn bảo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Thần Nguyên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Tận Thế ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Lừa Gạt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Vận mệnh đạo tắc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Báo trước ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Nơi ta đến, tức là tiên lộ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Thiên diễn chư nguyên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Tình thế nguy cấp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Huyết Hà ngàn quân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Huyết Hà chiến tướng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Ngụy trang ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Xung kích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Chủ nhân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Tranh cướp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Xung đột ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Thu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Hỏa nhãn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Trao đổi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Y Y chiến đấu (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Y Y chiến đấu (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Chiến (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Chiến (trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Chiến (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Châm ngòi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Hỏa chủng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Nhập cốc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Lập kế hoạch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Tìm kiếm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Liễu Thiến Y ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Nghịch hỏa quyết ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Tạo hóa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Đầu hàng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Thần trân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Giảo quyệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Kiếm hồn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Tiến vào (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Tiến vào (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Thời gian ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Sơ khai thiên địa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Chiến Huyết Hà ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Mời khách ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Hợp đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Linh hồ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Chu Tước ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Mời ngài vào rọ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Thiên thần oai ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Tử Phủ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Khiêu chiến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Phát tài ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Hai giới mậu dịch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Chuẩn bị ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Vạn Bảo thiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Đài Đăng Tiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Tinh tinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Không tìm đường chết sẽ không phải chết ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Vô Cực Hồn Thiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Ngũ Nhạc triều tông ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Nhập đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Trăm người hỗn chiến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Tự Do Chi Đô ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Ngưng huyết biến hóa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Huyết nhục ma bàn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 1: Dị giới ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Ly Kinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Thiên tài ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Vạn Tiên đỉnh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Dòng xoáy ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Phân liệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Huyền Võ tinh huyết ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Mười hai đại đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Đại đạo chi vực ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Huyền Vũ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Giải phong ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Khôi lỗi thú ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Luân Hồi Chi Chủ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Luân hồi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Câu cá ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Tham lam ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Quỷ cũng hữu tình ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Tàn sát ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Hoa viên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Mê cung ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Mảnh nhỏ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Bí địa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Đặc huấn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Thành tựu chân nhân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Kết hợp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Xét ý ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Thẩm thấu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Nói dối ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Phản kích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Con tin ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Vào núi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Chiếu cố ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Truy! ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Thiên biến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Ngăn chặn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Thái Huyền Chuông ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Thiên ý ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Ngươi thắng bố cục ta thắng giết chóc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Tiền chiến dài dòng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Dời ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Núi lớn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Đuổi giết (4) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Đuổi giết (3) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Đuổi giết (2) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Đuổi giết (1) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Phí linh tán ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Đều Trong Tính Toán ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Giấu Kín ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Kẻ Gây Rối ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: tranh giá ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Lưu người một đường ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Lai lịch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Trải qua ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Xá Thân kiếm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Trước cơn mưa gió ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Trợ giúp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Cướp bóc (Hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Cướp bóc (Trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Cướp bóc (Thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Dung luyện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Lưu vong (3) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Lưu vong (2) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Lưu vong (1) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Truyền tống ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Vũ Tinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Mục tiêu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Ngăn địch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Mưu định ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Vạn yêu đại hội ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Bảy trăm Thiết Giáp nuốt sơn hà ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Quân đội ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Huyết đậu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Thân hợp thiên địa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Trèo lên đỉnh (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Trèo lên đỉnh (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Tuệ Kiếm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Tân sinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Quy Khư ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Anh Hùng Đài ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Đại thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Tiên lộ khó đi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Lên núi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Thủy Nguyệt Động Thiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Quyển 6: Thiết và huyết - Chương 1: Khen thưởng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 114: Phần cuối ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 113: Rời đi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 112: Trấn Hải ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 111: Chân Quân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 110: Toái Đan ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 109: Năng lực của Y Y ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 108: Truyền tống ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 107: Hung tàn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 106: Bàn cờ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 105: Âm Dương ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 104: Tróc Phong Nã Nguyệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 103: Đường Kiếp ở đâu? ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 102: Lữ khách ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 101: Máu của tổ tiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 100: Vận mệnh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 99: Thiên mệnh chi tử ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 98: Dòng thời gian ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 97: Cực hạn kiếm ý ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 96: Phục Chế thuật uy thế ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 95: Ngũ Lôi Oanh Đỉnh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 94: Có dám một trận chiến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 93: Thất thủ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 92: Mồi nhử ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 91: Kết bạn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 90: Thời chi đạo niệm (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 89: Thời chi đạo niệm (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 88: Thời gian ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 87: Thác loạn không gian ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 86: Tiến vào ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 85: Bí cảnh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Lưỡng Tâm chân nhân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Quỷ Ảnh Ngàn Tầng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Thất Sát Ma Cốt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Công đảo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Thỏ yêu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Ám sát ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Tàn sát ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Biển sâu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Liều chết ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Truy sát ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Phân tranh bắt đầu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Vạn Thú Viên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Tôi thể ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Cứu viện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Ám Ngục Ma Viêm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Cầu viện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Tranh đấu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Cùng du ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Định ngày hẹn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Trên biển ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Giảng bài ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Bí Đường ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Lựa chọn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Tốt nghiệp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Nhân Quả ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Đặc biệt cho phép ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Nguy nan ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Tâm chuyển đại thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Ngươi tuyển loại nào ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Vẽ núi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Trở về ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Trường Sinh Vạn Tượng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Tôi luyện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Thế giới của thực vật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Sơn Hà Xã Tắc Đồ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Khen thưởng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Vây thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Thiên ý ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Vô Lượng Kiếm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Biệt tích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Thức tỉnh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Quét đất ba thước ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Xông một mình ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Liều mạng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Tát Đậu Thành Binh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Nội chiến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Thiên Sát Lôi Châu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Giao dịch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Muốn tiền không muốn mạng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Bất Diệt Thiên Nguyên Đan ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Sảng khoái một trận chiến! ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Tung hoành (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Tung hoành (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Một đối mười sáu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Phần Thiên Thất Bảo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Mãnh Sĩ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Đại trận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Tìm kiếm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Mưa gió sắp đến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Tham lam ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Đại sư huynh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Hình dáng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Đánh cướp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Mượn đường ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Đánh giết ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Mạch nước ngầm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Thăm dò ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Ngờ vực ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Kẻ làm tặc chột dạ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Nhiệm vụ của thiếu niên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Diệt môn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Trộm quả (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Trộm quả (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Tuyệt Địa Ngài Độc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Tinh Hóa Sa Tằm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Tịch Tàn Ngân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Đám mây thiên đao ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Ly biệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Người áo đen ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Hỗn chiến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Thần Tiên khó cứu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Nạp thiếp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Người thân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Quyển 5: Ta tự tiêu dao đáp gió đi - Chương 1: Nhớ nhà ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 98: Phần cuối ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 97: Kết cục ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 96: Thoái thác ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 95: Chọn chồng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 94: Tiến cử ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 93: Át chủ bài cuối cùng (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 92: Át chủ bài cuối cùng (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 91: Thế cuộc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 90: Bại cục ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 89: Vô Tướng Thiên Âm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 88: Nhược điểm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 87: Phản chế ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 86: Thoát ly ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 85: Hợp tác ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Hậu chiêu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Về đội ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Trí tuệ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Ngộ Đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Xung kích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Tăng lên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Giao dịch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Liên thủ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Phục kích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Bàn tính ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Vây điểm đánh viện binh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Giết ngược lại ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Thái Ất Thanh Huyền chén ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Cướp lấy ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Phục Chế thuật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Gian khổ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Lang Gia phúc địa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Truyền công ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Tứ Cửu Chân Ngôn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Truyền kinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Nghị hòa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Vương giả trở về ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Người chết sống lại ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Trận thứ ba ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Trở về ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Truyền thừa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Vô Biên Ảo Cảnh (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Vô Biên Ảo Cảnh (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Thập Phương cốc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Hãm hại (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Hãm hại (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Cuốn khoản ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Thưởng phạt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Nhục mạ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Cấm linh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Chiến thuật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Không ra ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Tâm ý ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Đạo gian trá ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Hồng Mông Tử Khí ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Say rượu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Sinh tử chi địch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Nham hiểm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Tình địch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Bài vị ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Giả trang lão hổ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Kẻ chết thay ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Dò xét ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Thân Ngoại Hóa Thân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Nhãn Nhục ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Cổ trận tâm giải ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Tụ yến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Giáp đen ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Hủy dung ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Tử chiến (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Tử chiến (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Ám hại ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Ngăn chặn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Tru diệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Ất Mộc Thiên Thanh Trận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Vào tròng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Hồn khí ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Mồi nhử ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Luyện Hồn Châu (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Luyện Hồn Châu (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Buôn bán ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Bày trận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Thương Sơn Phái (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Thương Sơn Phái (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Túng hổ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Rời đi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Tam phẩm chiến khôi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Ngũ Độc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Thận Lâu Thạch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Chợ đen ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Nhuyễn Hương Ngọc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Trai nữ (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Trai nữ (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: A Y tộc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Thiên Nhãn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Làm sao cùng Hứa Diệu Nhiên bàn giao ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Chém giết đại xà ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Giấc mộng quanh quẩn trong tim Đường Kiếp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Quyển 4: Vân thâm bất tri xứ * - Chương 1: Cơ hội trời cho ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 102: Cực Viêm Liệt Ngục Trận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 101: Nguyên lai là hồ ly cái ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 100: Mua một tặng một ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 99: Cuối cùng tranh cướp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 98: Ảo thuật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 97: Cùng lên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 96: Hồ ly ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 95: Lĩnh ngộ (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 94: Lĩnh ngộ (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 93: Đánh cược ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 92: Tranh chấp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 91: Một người đã đủ giữ quan ải (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 90: Một người đã đủ giữ quan ải (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 89: Diệt Ma Quyền ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 88: Trợ giúp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 87: Phiên Thiên Ấn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 86: Lấy lừa dối đối lừa dối ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 85: Đột phá ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Hồng Mông kiếp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Cự Linh giới ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Chúng Sinh Khổ Lao ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Bồ Phong huyện chủ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Ngăn cản ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Động Hải Chúc Thiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Quan sát dấu tích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Quyết tâm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Cửu Cung Mê Thiên Trận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Chuẩn bị ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Nhiệm vụ thứ ba ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Hoàng Tuyền Phù ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Càn Phong Châu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Khen thưởng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Ai là Hoàng Tước ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Ngư ông khó được lợi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Trai cò có tranh chấp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Loạn chiến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Băng Đàm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Mạnh mẽ tấn công ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Xung phong ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Đấu trận (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Đấu trận (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Quỷ Vệ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Mạnh mẽ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Phi hành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Đại Ma La Thiên Vương Chú ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Lôi Điểu nhai công phòng chiến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Trộm thảo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Làm thuê ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Song chiến thượng phẩm (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Song chiến thượng phẩm (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Tao ngộ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Tàn khốc hiện thực ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Vào cốc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Ám hại ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Chuẩn bị ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Nơi phong ấn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Thư ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Nhiệm vụ thứ hai ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Yêu đan ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Dạy dỗ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Ngộ Đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Gặp nhau ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Yêu hồ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Đáng đời ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Luyện thức ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Tức giận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Mãnh Hổ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Hãm hại ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Chữ vô vọng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Hạnh Hoa lâu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Tẩy Nguyệt pháp lệnh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Thất Tình Sát Pháp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Phản bội bán đi (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Phản bội bán đi (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Diễm phúc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Chặn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Đầu người ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Thu cờ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Tuyệt kích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Chỉ điểm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Mới ra đời ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Lựa chọn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Dò hỏi ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Bí pháp dấu ấn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Kỳ ngộ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Truy tìm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Cạm bẫy ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Truy đuổi (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Truy đuổi (trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Truy đuổi (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Cưỡng bức ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Thượng Tuyền thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Phe phái (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Phe phái (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Thu đồ đệ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Chân truyền ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Ước chiến (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Ước chiến (trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Ước chiến (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Phản kích ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Thiển cận ~ (14/02/2017)Miễn phí

Quyển 3: Phong mang tất hiện - Chương 1: Trảm Phong ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 100: Trừng phạt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 99: Trở về ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 98: Cáo biệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 97: Yêu nữ (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 96: Yêu nữ (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 95: Liên thủ (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 94: Liên thủ (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 93: Quỷ vật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 92: Điên cuồng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 91: Thiên Sát lôi châu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 90: Kinh Môn kỳ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 89: Tranh cướp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 88: Đoạt tiền ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 87: Vĩnh viễn không chia cách ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 86: Tốt đẹp đầu lâu ai lấy ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 85: Linh Huyết Hồi Xuân ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 84: Chém giết ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 83: Lời nói dối hai tầng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 82: Nội đấu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 81: Lời nói dối so chân tướng càng thật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 80: Biện linh* ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 79: Chịu chết ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 78: Hộp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 77: Phản phệ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 76: Cường tập ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 75: Thẩm vấn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 74: Bắt lấy (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 73: Bắt lấy (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 72: Chuyện phiếm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 71: Cách viện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 70: Học vay (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 69: Học vay (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 68: Ly biệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 67: Bảo hổ lột da (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 66: Bảo hổ lột da (trung) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 65: Bảo hổ lột da (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 64: Phục hổ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 63: Thần Đình Thiên Biến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 62: Đoạn Trường đao ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 61: Hồn Binh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 60: Đoán Kim đài ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 59: Khen thưởng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 58: Tin tức ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 57: Ra khỏi vỏ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 56: Ngờ vực ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 55: Giằng co ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 54: Trưởng thành ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 53: Vây khốn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 52: Hổ Khiếu cốc (4) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 51: Hổ Khiếu cốc (3) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 50: Hổ Khiếu cốc (2) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 49: Hổ Khiếu cốc (1) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 48: Tìm kiếm tài nguyên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 47: Nhạn quá bạt mao (*) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 46: Ghi chép ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 45: Cơ hội ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Tranh tài ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Hả giận (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Hả giận (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Thiên Tru điện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Thiên Ngự điện ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Quy hoạch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Vô Úy thuật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Bế quan ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Truyền pháp ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Tiêu tạng (*) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Bạn học thiếu niên (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Bạn học thiếu niên (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Sau đại khảo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Hãm hại ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Phụ lục ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Bạch Hạc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Thay đổi chiến lược ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Ly Kinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Cất cung ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Ánh sáng màu xanh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Giết người ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Đồ cùng chủy hiện (*) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Thăm dò ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Tụ Linh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Ngư ông ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Vật liệu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Tạ Phong Đường ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Lục soát ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Nghịch tử ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Gặp nhau ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Lập hội ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Túng Kiếm thập nhị thức ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Mở Linh Nhãn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Linh vật ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Thiếu Hải Động Kim ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Huyền bí ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Bài giảng thứ nhất (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Bài giảng thứ nhất (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Đào Nhiên cư ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Nhập học ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Lý Dư ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Học Tử Lâm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Đệ tử quy tắc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Quyển 2: Chúng ta còn trẻ - Chương 1: Thiên Đạo bia ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 44: Kết thúc ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 43: Cứu người ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 42: Giao phó ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 41: Lựa chọn (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 40: Lựa chọn (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 39: Chia lìa ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 38: Cáo biệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 37: Chạm khắc gỗ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 36: Thu phục ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 35: Lưu ngôn phỉ ngữ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 34: Cây cỏ thành tinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 33: Chọn phái (hạ) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 32: Chọn phái (thượng) ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 31: Tâm sáng như gương ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 30: Tùy người lập kế ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 29: Quy củ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 28: Liên minh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 27: Đối thủ mới ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 26: Không làm thư ký ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 25: Rơi rụng ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 24: Thúc giục ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 23: Đâm mã ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 22: Sư pháp tự nhiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 21: Nghề làm vườn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 20: Vệ gia thiếu gia ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 19: Vào phủ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 18: Tần quản sự ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 17: Cố Trường Thanh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 16: Linh Châu ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 15: Truy tìm ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 14: Tẩy Nguyệt phái ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 13: Phát chí nguyện to lớn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 12: Thương ly biệt ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 11: Chỉ cầu Tiêu Dao kiếp này ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 10: Trận đạo ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 9: Tẩy mạch ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 8: Bước lên Tiên đồ ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 7: Ngọc Môn xông thiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 6: Tàng Tượng Kinh ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 5: Nhân Quả khó khăn ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 4: Lừa Tiên ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 3: Giận dữ giết người ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chương 2: Thảm biến ~ (14/02/2017)Miễn phí

Quyển 1: Tiên môn khó tiến - Chương 1: Đuổi theo giấc mộng ~ (14/02/2017)Miễn phí