Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thê Vi Thượng

Thê Vi Thượng

Tên khác: N/a
Thể loại: Cổ Đại , Drama , Manhua , Đam Mỹ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thê Vi Thượng:

Thê cao nhất, xã tắc thứ hai, phu xếp yếu. Chinh chiến một đời, chiến công hiển hách,cuối cùng trở thành kẻ vắt chanh bỏ vỏ. Sủng thiếp diệt thê, uổng là phu quân, cuối cùng người không rời không bỏ hắn, chỉ có vị nam thê đã bị lãng quên suốt mười mấy năm này… Được một lần trọng sinh, Cảnh Thiều quyết định hối cải triệt để, làm lại từ đầu, nhưng mà… Lúc phải ôm gối đầu đứng trước cửa nhìn trời,Cảnh Thiều nắm chặt tay, bổn vương nhất định phải trọng chấn phu cương! Thế là đập cửa nói: “Quân Thanh, ta biết sai rồi mà, cho ta vào đi mà!”

Danh sách chương

Thê Vi Thượng Chap 39 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 38 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 37 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 36 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 35 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 34 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 33 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 32 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 31 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 30 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 29 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 28 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 27 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 26 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 25 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 24 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 23 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 22 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 21 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 20 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 19 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 18 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 17 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 16 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 15 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 14 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 13 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 12 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 11 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 10 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 9 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 8 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 7 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 6 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 5 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 4 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 3 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Thê Vi Thượng Chap 1 ~ (18/07/2021)Miễn phí