Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
The Dungeon Master

The Dungeon Master

Tên khác: 던전의 주인님, Dungeon Majesty
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Magic , Martial Arts , Romance , Shounen , Supernatural , Webtoon , Dị giới
Tác giả: Park Jae-Hoo
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Dungeon Master:

Nhân vật chính của chúng ta " Oh ju-yoon" một dạng người điển hình có thể thấy ở đâu,mỗi ngày đều làm bán thời gian, rồi anh chết do một tai nạn, nhưng vì lòngtốt của anh, anh được gửi sang thế giới khác sống một cuộc đời mới, tuy nhiên lương lai của anh không phải là anh hùng cũng chẳng phải pháp sư mà là .....

Danh sách chương

The dungeon Master Chap 147 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 50 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 49 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 47 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 46 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 45 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 44 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 43 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 42 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 41 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 40 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 39 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 38 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 37 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 36 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 35 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 34 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 33 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 32 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 31 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 30 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 29 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 28 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 27 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 26 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 25 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 24 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 23 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 22 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 21 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 20 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 19 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 18 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 17 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 16 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 15 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 14 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 13 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 12 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 11 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 10 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 9 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 8 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 7 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 6 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 5 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 4 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 3 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 2 ~ (22/06/2020)Miễn phí

The dungeon Master Chap 1 ~ (22/06/2020)Miễn phí