Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
The Chef - Đầu Bếp Trứ Danh

The Chef - Đầu Bếp Trứ Danh

Tên khác: Đầu Bếp Trứ Danh
Thể loại: Cooking , Shounen
Tác giả: Kawamura Watasu
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Chef - Đầu Bếp Trứ Danh:

Aizawa là 1 đầu bếp bậc thầy nổi tiếng, nhưng ko làm việc trong nhà hàng nào cả mà làm 1 “fixer” - người sửa chữa thực đơn trong các nhà hàng. Bạn muốn một thực đơn thật hoàn hảo để gây ấn tượng với người nước ngoài, người đứng đầu nhà nước, hay chỉ là 1 người hàng xóm thì Aizawa chính là người có thể làm điều đó. Nhưng mục đích đằng sau công việc này là gì? Hãy đọc truyện để rõ hơn...

Danh sách chương

Chap 102 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap chuong-102 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap 101 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap 100 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap 99 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap 98 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap 97 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap 96 ~ (24/04/2021)Miễn phí

Chap 95 ~ (26/01/2021)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 95 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 94 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 93 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 92 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 91 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 90 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 89 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 88 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 87 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 86 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 85 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 84 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 83 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 82 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 81 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 80 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 79 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 78 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 77 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 76 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 75 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 74 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 73 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 72 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 71 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 70 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 69 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 68 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 67 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 66 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 65 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 64 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 63 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 62 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 61 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 60 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 59 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 58 Sát thủ giới đầu bếp ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 57 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 56 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 55 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 54 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 53 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 52 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 51 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 50 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 49 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 48 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 47 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 46 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 45 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 44 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 43 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 42 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 41 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 40 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 39 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 38 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 37 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 36 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 35 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 34 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 33 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 32 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 31 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 30 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 29 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 28 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 27 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 26 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 25 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 24 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 23 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 22 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 21 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 20 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 19 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 18 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 17 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 16 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 15 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 14 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 13 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 12 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 11 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 10 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 9 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 8 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 7 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 6 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 4 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 3 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Đầu Bếp Trứ Danh Chap 1 ~ (30/11/2020)Miễn phí