Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
The Beginning After The End

The Beginning After The End

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Webtoon
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Beginning After The End:

King Grey là người sở hữu tất cả trong một thế giới bị Võ thuật chi phối. Nhưng đi đôi với một sức mạnh to lớn lại là sự cô độc không hồi kết. Thế nên, mặc dù vẻ bên ngoài là một quốc vương mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm lại là một kẻ yếu đuối không có ý chí. Nhưng sau đó lại được tái sinh trong một thế giới fantasy để làm lại một cuộc đời mới. Tuy nhuyên đâu dễ ăn đến thế ? Đằng sau sự hòa bình của thế giới này có vẻ tồn tại một mối đe dọa khủng khiếp nào đó. Với trọng trách lớn lao đó, lý do anh main nhà ta chuyển sinh đến đây là gì ?

Danh sách chương

Chap 50 ~ (02/08/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (02/08/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (02/08/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 46 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 45 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 44 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 43 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 42 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 41 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 40 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 39 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 38.5 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 38 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 37 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 36 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 35 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 34 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 33 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 32 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 31.5 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 31 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 30 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 29 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 28 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 27 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 26.6 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 26 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 25.8 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 25.6 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 25.5 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 25 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 24 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 23 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 22 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 21 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 20 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 19 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 18 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 17 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 16 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 15 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 14 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 13 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 12 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 11 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 10 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 9 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 8 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 7 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 6 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 5 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 4 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 3 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 2 ~ (02/08/2021)Miễn phí

chap 1 ~ (02/08/2021)Miễn phí