Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thần trù cuồng hậu

Thần trù cuồng hậu

Tên khác: Thần trù cuồng hậu
Thể loại: Cooking , Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần trù cuồng hậu:

Đã sớm nghe nói bắc yến vương hậu kiêu ngạo hống hách, ý thế lộng hành hậu cung, ức hiếp các tần phi. Quả nhiên ta tương kế tựu kế khiến cho nàng ta đả thương người khác! Lại mượn tay đánh một chưởng vào người nàng. Đáng lẽ với sức của ta, có thể ngay lập tức khiến ả lâm vào đường chết. nhưng không ngờ rằng lại không chết; hơn nữa lúc tỉnh dậy tính tình lại thay đổi?! Khí phách mỹ nữ xuyên về cổ đại, nạp mỹ nam vào hậu cung, đi lên đỉnh nhân sinh!

Danh sách chương

Chap 43 ~ (25/01/2021)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 43 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 42 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 41 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 40 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 39 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 38 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 37 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 12.1 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 12 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 11.1 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 11 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 10.2 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 10.1 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 10 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 9.2 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 9.1 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 9 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 8.3 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 8.2 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 8.1 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 7.2 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 7.1 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 13-36 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 7 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 6 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 5.7 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 5.6 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 5.5 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 5 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 4.0 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 3 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 2 ~ (09/11/2020)Miễn phí

Thần Trù Cuồng Hậu Chap 1 ~ (09/11/2020)Miễn phí