Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP

THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP

Tên khác: N/a
Thể loại: Manga , Manhua , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP:

THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP:

Sau khi nhà bắc tống diệt vong thì quân kim chiếm lĩnh phía bắc trung quốc, dân phương bắc phải lưu tán lầm than.Thời lý tông nhà nam tống, quách tĩnh và vợ con tình cờ gặp gỡ dương quá là con trai nghĩa đệ dương khang. lúc đó dương qua đã 12 tuổi, cha mẹ đều mất nên mồ côi trơ trọi. quách tĩnh nhận nuôi dương quá, đưa về đảo đào hoa để học võ với vợ là hoàng dung. nhưng hoàng dung từng có mắc mưu với dương khang nên không thật lòng chỉ dạy dương quá. Dương Quá nhạy cảm nên học thờ ơ. thấy vậy, quách tĩnh đành phải đưa dương quá lên núi chung nam tầm sư học đạo, hy vọng dương quá sẽ tu tâm dưỡng tính, sau này trở thành một chính nhân quân tử.

 

Danh sách chương

Chap 052 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 051 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 050 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 049 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 048 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 047 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 046 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 045 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 044 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 043 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 042 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 041 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 040 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 039 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 038 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 037 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 036 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 035 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 034 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 033 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 032 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 031 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 030 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 029 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 028 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 027 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 026 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 025 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 024 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 023 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 022 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 021 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 020 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 019 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 018 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 017 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 016 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 015 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 014 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 013 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 012 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 011 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 010 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 009 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 008 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 007 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 006 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 005 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 004 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 003 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 002 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 001 ~ (30/12/2019)Miễn phí