Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tạo Hóa Chi Môn

Tạo Hóa Chi Môn

Tên khác: Tạo Hóa Chi Môn
Thể loại: Huyền Huyễn , Xuyên Không , Truyện chữ , Dị giới , Tiên Hiệp
Tác giả: Ngã Thi Lão Ngũ
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tạo Hóa Chi Môn:

- Đây là một thế giới bị tàn phá, đây là một xó xỉnh bị lãng quên...

 

- Một ngày kia, thời điểm Ninh Thành vô ý, một ngày kia, hắn bị ép buộc đưa đến nơi này. Thế giới này bởi vì có Ninh Thành, sẽ ở trong mênh mông tinh không lưu danh, sẽ ở trong vô tận vũ trụ tỏa sáng!

Danh sách chương

Chương 1535: Tạo Hóa Ngoại Truyện 3: Cút! ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1534: Tạo Hóa Ngoại Truyện 2: Các Ngươi Muốn Giết Ta? ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1533: Tạo Hóa Ngoại Truyện 1 Vọng Sơn Hư Thị ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1532: Sách Mới Và Ngoại Truyện Tạo Hóa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1531: Lời Cuối Sách ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1530: Ngũ Thánh Tụ, Tạo Hóa Sinh (Đại Kết Cục) ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1529: Phía Sau Tạo Hóa Chi Môn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1528: Tranh Đoạt Tạo Hóa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1527: Tựa Như Tiễn, Không Phải Là Tiễn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1526: Kiếm Đồng Của Minh Hà Thiên Tôn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1525: Ninh Thành Mê Man ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1524: Niết Diệt Kính Đáng Sợ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1523: Hỗn Chiến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1522: Tạo Hóa Đại Chiến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1521: Không Thành Thì Vẫn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1520: Tạo Hóa Chi Môn Hiện ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1519: Đạo Không Có Đường Tắt ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1518: Lấy Một Địch Ba ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1517: Cừu Nhân Gặp Mặt ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1516: Ức Mặc Thỉnh Cầu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1515: Tề Tụ Thiên Ngoại Thiên ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1514: Khí Linh Độc Lập ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1513: Vọng Sơn Hiện ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1512: Cảnh Giới Của Ninh Thành ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1511: Vu Tộc Vô Căn Thủy ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1510: Phật Chủ Bế Quan ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1509: Vốn Là Vô Hoa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1508: Phật Đường Màu Vàng ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1507: Phật Đạo Thánh Địa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1506: Bà Sa Đại Thế Giới ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1505: Thực Đồng Quốc Chủ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1504: Anh Hoa Thánh Tôn ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1503: Tây Phương Vũ Trụ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1502: Truyền Thuyết Viễn Cổ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1501: Không Đánh Mà Chạy ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1500: Ngươi Nói Mấy Lần ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1499: Thanh Liên Thánh Chủ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1498: Không Thể Buông Tha ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1497: Tới Vu Tộc ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1496: Truyền Thừa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1495: Thái Tố Phục, Quỳnh Hoa Tỉnh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1494: Vu Tộc Thanh Tiên Tử ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1493: Tranh Đoạt Kiến Mộc ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1492: Quả Kiến Mộc Đinh Thứ Hai ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1491: Sư Hương Quân Xuất Thủ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1490: Con Rơi Của Sư Hương Quân ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1489: Nhu Tình Như Nước ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1488: Khúc Bồ Thánh Phật ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1487: Tin Tức Của Quỳnh Hoa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1486: Lạc Phi Hợp Đạo, Lam Thục Rời Đi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1485: Hắc Ám Bỏ Chạy ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1484: Thiên Địa Suy, Đạo Giới Hợp ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1483: Phản Bội ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1482: Gặp Lại Tình Cũ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1481: Lam Thục Tạo Giới ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1480: Thiếu Niên Bên Nhà Năm Xưa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1479: Kiếm Đạo ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1478: Huyết Nhuộm Tinh Cầu ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1477: Lam Thục Vào Táng Ảnh ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1476: Ta Cũng Sẽ Chọn Yến Tễ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1475: Nạp Lan Kích Động ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1474: Cô Gái Tuyệt Sắc Ở Thái Tố Khư ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1473: Quỳnh Hoa Cầu Trợ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1472: Mười Vạn Năm Trong Chớp Mắt ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1471: Huyền Hoàng Cô Yến Ám Toán ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1470: Đối Phó Ninh Thành ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1469: Truy Ngưu Nhặt Bảo ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1468: Chiến Túc Nguyện ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1467: Tranh Đoạt Hồng Mông ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1466: Bàn Cổ Phủ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1465: Luyện Búa ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1464: Bàn Thiên Tới Rồi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1463: Ý Kiến Của Bất Diệt Phủ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1462: Hồng Mông Đạo Vận ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1461: Nhân Quả Đạo Quân ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1460: Hỗn Chiến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1459: Ngũ Sắc Đạo Quân ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1458: Tranh Đoạt Tạo Hóa Bất Diệt Phủ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1457: Chuông Đồng Xuất Thế ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1456: Hỗn Loạn Hư Không Hiện Cự Phủ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1455: Chỉ Cần Kiên Trì ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1454: Không Thể Mở Ra ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1453: Huyền Hoàng Cô Yến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1452: Thanh Liên Khí Tức ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1451: Bên Góc Hỗn Loạn Giới ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1450: Tái Chiến Hình Hi ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1449: Hắn Là Huyền Hoàng Cô Yến ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1448: Hỗn Loạn Cửu Vực ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1447: Tây Bắc Vọng, Xạ Thiên Lang ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1446: Con Cờ Và Kẻ Đánh Cờ ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1445: Hư Không Nổ Tung ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chương 1444: Thái Dịch niết bàn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1443: Thái Dịch nguy nan ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1442: Quay về Ngũ Hành vũ trụ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1441: Thất Kiều Luân Hồi đạo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1440: Ta ở đây ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1439: Thu Quang Ám Bảo Thụ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1438: Ta muốn diễn hóa lục đạo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1437: Quang ám Thánh chủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1436: Sóng biển tam vạn dặm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1435: Lại dò xét Thánh Vực Hà ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1434: Thánh Vực Hà biến hóa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1433: Ninh Thành mạnh mẽ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1432: Đoạt cung ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1431: Chỉ sợ ngươi không tìm tới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1430: Trên dưới năm nghìn năm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1429: Ở chỗ này Tạo Giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1428: Trảm đạo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1427: Đáng sợ ấn ký thủ đoạn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1426: Vây công Ninh Thành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1425: Muốn đánh liền đánh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1424: Bảo khố làm người ta rung động ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1423: Đồng minh đối phó Ninh Thành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1422: Đều trợn tròn mắt ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1421: Móng tay màu đen ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1420: Vọt vào top 3 ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1419: Tinh thể kỳ quái ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1418: Quang Minh Khố mở ra ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1417: Quang Minh Khố tuyển chọn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1416: Chiến Hợp Giới Quang Minh Thánh Vực ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1415: Thánh Vực Hà uy thế ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1414: Vưu Tẩy lửa giận ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1413: Đừng chọc ta ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1412: Lệ khí nữ tử ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1411: Nắm trong tay hắc ám quy tắc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1410: Nông Tây Mục lưu thủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1409: Chân chính bước thứ ba ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1408: Câu thương ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1407: Đều muốn làm Ngư Ông ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1406: Nông Tích Nhược động phủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1405: Thánh Vực Hà ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1404: Lộ Đạo Đại Quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1403: Quang Minh Khố ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1402: Quang Minh Thiên đệ nhất cường giả ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1401: Huyền Hoàng Vô Tướng thiếu sót ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1400: Tới Quang Minh Thánh Vực ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1399: Dung hợp quy tắc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1398: Ngũ Sắc Liệt Tinh quảng trường ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1397: Quang Minh Thiên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1396: Vũ trụ chi diện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1395: Phong ấn sắp vỡ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1394: Bí mật dưới Vĩnh Vọng vực sâu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1393: Nàng là ác ma ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1392: Người Hình Hi giam giữ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1391: Quy tắc giao dịch ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1390: Hắc ám đạo quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1389: Hắc ám quy tắc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1388: Nơi cổ quái ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1387: Ninh Thành trở về ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1386: Lam Băng cường thế ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1385: Nguyện Điệp thành giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1384: Hợp Đạo hậu kỳ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1383: Vu tộc cường đại ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1382: Yêu lại từ đầu? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1381: Quỳnh Hoa Chứng Đạo bước thứ ba ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1380: Bất côn thạch ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1379: Vạn năm không dài ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1378: Khai Thiên Phù tái hiện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1377: Ngân Hà ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1376: Gặp lại Hồng Quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1375: Thân Quân sợ hãi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1374: Đại Địa Đạo Quân mất kiên nhẫn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1373: Hư không sụp đổ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1372: Thiên Hải sa mạc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1371: Đái Hinh ở địa cầu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1370: Thương hải tang điền ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1369: Thần Nông tam đỉnh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1368: Lửa giận thiêu đốt ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1367: Nhân tâm khó lường ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1366: Xé mở Thái Thủy phong cấm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1365: Hỗn loạn giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1364: Chấn chỉnh Thiên Ngoại Thiên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1363: Tuế Nguyệt Đệ Tam Trọng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1362: Lực lượng đáng sợ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1361: Cũng không phải ta ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1360: Hỗn Độn Chuông ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1359: Đánh lén ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1358: Chúc Anh Hoa thật đáng sợ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1357: Xấu nữ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1356: Trận chiến trong tháp Lôi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1355: Đấu trận thủ đoạn độc ác ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1354: Một sinh một tử ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1353: Vũ trụ xếp thứ hai ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1352: Cường đại luyện phù sư ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1351: Thần bí mảnh vụn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1350: Chật vật đấu khí ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1349: Đan đấu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1348: Khách không mời mà đến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1347: Thi đấu bắt đầu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1346: Quân cờ hà tất làm khó quân cờ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1345: Vũ trụ song kiêu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1344: Ngươi là Ninh Thành đạo quân? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1343: Ngũ Trảo Thần Long tộc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1342: Ngao Tàn tạo giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1341: Ngao Tàn xin giúp đỡ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1340: Thanh Liên khí tức tái hiện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1339: Hắc Thủy Giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1338: Có nghe nói tới ta chưa? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1337: Ta xấu ngu yếu thì sao? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1336: Sinh cơ là tranh đoạt ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1335: Không vì tạo hóa, cuối cùng là con kiến hôi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1334: Nguyên nhân của tạo hóa đại chiến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1333: Tên lùn cường đại ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1332: Nhân quả đến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1331: Mưu gia bị diệt ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1330: Thất Kiều tái hiện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1329: Đại chiến bắt đầu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1328: Báo thù tới rồi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1327: Phá vỡ hư không phủ ảnh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1326: Thất Sa Đoan Thị phẫn nộ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1325: Tông chủ Thánh Đạo Tông ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1324: Không mong độc xà có thiện tâm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1323: Chỉ danh Phá Tắc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1322: Thiên Ngoại Thiên giết chóc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1321: Vận mệnh thạch cầu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1320: Vận Mệnh Công Pháp hiện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1319: Tạo hóa bí mật ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1318: Hoa diệp vĩnh bất kiến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1317: Ninh Thành Hợp Đạo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1316: Thần Mộ Cương giết chóc giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1315: Nơi quỷ dị ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1314: Liên thủ Thất Kiều ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1313: Tự chui đầu vào lưới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1312: Truy sát đến Thiên Ngoại Thiên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1311: Thực tế tàn khốc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1310: Tỷ đấu phân chia ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1309: Thiên Môn cường giả hiện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1308: Chia cắt Thiên Ngoại Thiên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1307: Cường giả lại đến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1306: Phượng Hoàng niết bàn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1305: Phượng Hoàng Tộc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1304: Cường thế tỏa trận ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1303: Hoạ ngoại xâm Thiên Ngoại Thiên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1302: Địa bàn bị đánh dấu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1301: Thái Tố Ninh Thành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1300: Thất Sa Đoan Thị ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1299: Thái Sơ Đạo Đình báo tin ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1298: Đến xin xuất lực ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1297: Cho ngươi Hợp Đạo dễ như hô hấp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1296: Tông chủ Thất Tinh Thánh Môn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1295: Thanh Liên chi chủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1294: Trường Thiên Đạo Quân cường đại ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1293: Ngũ Giới đạo quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1292: Thái Cực Nhân Vương Quyết ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1291: Thái Thủy tân đạo quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1290: Lại một đáng sợ cường giả ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1289: Bất chu phong ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1288: Thu làm đệ tử ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1287: Kiếp trước kiếp này ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1286: Nguyện tộc tàn hồn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1285: Động thủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1284: Gặp lại mỹ nhân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1283: Chuẩn bị ổn thỏa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1282: Huynh muội Mi thị ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1281: Nơi cá lớn nuốt cá bé ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1280: Chúc mệnh tín đồ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1279: Hồi Thủ Bồ Đề ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1278: Sinh cơ tan rã ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1277: Sát ý xé trời ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1276: Phủ ý đáng sợ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1275: Địa bàn của ngươi thật lớn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1274: Bắc Vương Phủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1273: Vô Hình Đạo Quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1272: Phân đạo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1271: Mộ cổ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1270: Đạo vận Phá hư cốc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1269: Một chỉ lập uy ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1268: Phệ Linh Đằng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1267: Ngộ ra Phá Tắc Chỉ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1266: Thái cổ hư bia ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1265: Dung hợp khí linh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1264: Chân Ngôn Thần Thông ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1263: Ngụy giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1262: Rung động Thanh Lôi thành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1261: Vô Cấu Thủy ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1260: Thiên địa Thần Mộ Cương ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1259: Vượt qua Già Lượng Sơn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1258: Thiên địa quy tắc sụp đổ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1257: Hai lần đoạt xá ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1256: Mang Dũng lập tiểu đội ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1255: Huyễn Hải Độ Tinh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1254: Lai lịch 3 cây xích sắt ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1253: Chấp nhất với Thất Kiều ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1252: Bỉ Ngạn Hoa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1251: Âm Thị Giác đàn tế ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1250: Mộng yểm đại trận ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1249: Âm Thị Giác ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1248: Tạo Hóa Công pháp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1247: Vận mệnh thuật ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1246: Hù dọa Lam Băng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1245: A Ly thê thảm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1244: Cải tu công pháp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1243: Ta tin tưởng ngươi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1242: Gặp lại người xưa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1241: Sa Ách Độc ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1240: Chúc Anh Hoa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1239: Nơi nào mới có thể được Vĩnh Sinh? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1238: Đại điện chủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1237: Thất Thần Điện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1236: Tiêu Thụ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1235: Lấy một địch vạn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1234: Kẻ giữa đường ngăn cản ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1233: Người tín nhiệm nhất ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1232: Nên và không nên làm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1231: Thuấn sát Hợp Đạo Thánh Đế ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1230: Thái Dịch có biến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1229: Lại đến Thái Dịch ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1228: Xuất thủ tương trợ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1227: Ngao Tàn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1226: Mặc Nguyệt đan các ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1225: Ta muốn mua đất ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1224: Người không phạm ta, ta không phạm người ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1223: Tìm tới cửa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1222: Bán đấu giá dị biến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1221: Cạnh tranh Tức Nhưỡng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1220: Động thủ trong đấu giá hội ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1219: Người của Diệp gia ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1218: Ghế số mười phách lối ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1217: Đấu giá bắt đầu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1216: Vạn Luân Minh Ngọc thánh quyết ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1215: Quá dã man ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1214: Thập Nhị Tự chân ngôn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1213: Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1212: Ta dùng khốn trận đấu với các ngươi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1211: Mưu gia ảo trận ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1210: Đặt chân tới Mưu gia ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1209: Mưu gia cao thủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1208: Bị khiêu khích ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1207: Thiên nhân chi cấp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1206: Cùng Vạn Giới bán đấu giá giao dịch ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1205: Ngươi không thể trêu vào ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1204: Âm hiểm gửi bán ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1203: Vạn giới đấu giá ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1202: Thần bí Thiên Ngoại Thiên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1201: Độ cấp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1200: Luyện chế Tạo Hóa Thần Thương ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1199: Thế giới lại hoàn thiện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1198: Hoàn thiện Huyền Hoàng Châu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1197: Thập đại thần thông chân chính ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1196: Cứu người, thu tháp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1195: Cửu Đạo Trấn Không Tháp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1194: Dịch Táp xin giúp đỡ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1193: Tức Nhưỡng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1192: Một quyền ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1191: Người Lão Khí Thể sợ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1190: Rượu quý ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1189: Vũ Trụ Chân Tủy ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1188: Hợp Đạo thì sao? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1187: Thỉnh cầu hợp tác ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1186: Nữ tu trong đạo tháp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1185: Thiên Minh Đạo Tháp ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1184: Người biết về tạo hóa đại chiến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1183: Thiên Ngoại Thiên hư vực ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1182: Gặp lại người quen ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1181: Một đóa băng hoa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1180: Ngạo Vũ đạo quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1179: Thánh hoàng cùng đường ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1178: Băng hàn luyện thể ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1177: Cửu Biện Liên Thai đóng băng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1176: Yêu mạch thánh hoàng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1175: Giết con thánh hoàng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1174: Yêu Tu Tung Hoành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1173: Pho tượng đóng băng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1172: Thanh Liên cánh hoa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1171: Tiên Thiên Long Châu thứ hai ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1170: Nói điều kiện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1169: Nghịch chuyển ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1168: Thái Tố Khanh Lam ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1167: Cường công ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1166: Thái Dịch áp tới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1165: Kết minh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1164: Đi tới Thái Sơ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1163: Đều muốn có Ninh Thành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1162: Ngũ Thái Giới chi Thái Sơ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1161: Thánh Đạo Giới tồn tại ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1160: Phụ mẫu chi tâm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1159: Ngươi có từng nghĩ tới ngày hôm nay? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1158: Thỏa mãn cùng sự yên lặng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1157: Kẻ nào có gan? ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1156: Hợp Đạo cường đại ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1155: Tìm kiếm Sư Quỳnh Hoa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1154: Cường thế nắm trong tay Đạo Đình ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1153: Siêu cấp pháp bảo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1152: Thôn phệ Táng Ảnh Lam Sa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1151: Hỗn độn khí cũng không được ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1150: Thái Dịch Giới phản ứng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1149: Đạo quân lệnh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1148: Táng ảnh Ác Ma Thập Tam Tinh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1147: Lại vào Táng Ảnh Lam Sa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1146: Tiên Thiên Long Châu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1145: Khiếp sợ hư không nhất chiến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1144: Tu La Địa Ngục ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1143: Oanh phá hộ trận ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1142: Căng lưới chờ sẵn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1141: Hợp Đạo cũng cút đi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1140: Lưỡng cường tụ tập ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1139: Thái Tố Đạo Đình thập quân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1138: Đạo Đình nguy lệnh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1137: Thê thảm cố nhân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1136: Ta muốn chữa trị Thái Tố ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1135: Tạo hóa đại chiến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1134: Đến từ Thái Tố Giới ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1133: Hợp trận ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1132: Thái Tố Đạo Đình ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1131: Ninh Thành hùng tâm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1130: Thái Tố Giới đại sự ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1129: Đồng thời động thủ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1128: Ngày hôm nay ta tới rồi ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1127: Kinh khủng Man Sa Thiên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1126: Hợp Đạo cấp thứ hai ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1125: Cầu viện ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1124: Ngũ Nhưỡng ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1123: Niên Luân truyền thừa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1122: Đây là Đạo Nguyên ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1121: Lại vào Niên Luân ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1120: Hội chủ mới của đan hội ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1119: Có thù tất báo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1118: Đạo lữ của Ninh Thành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1117: Đan hội kịch biến ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1116: Ta sẽ tới Vô Giới Cung ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1115: Sát sát sát! ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1114: Cướp đoạt Mộc Bản Nguyên châu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1113: Lạc Mộc Tự ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1112: Thiện hữu thiện báo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1111: Kinh văn Mộc Bản Nguyên châu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1110: Lệnh truy nã Ninh Thành ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1109: Phượng Tứ Ngân luận đạo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1108: Vô giới Phượng tứ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1107: Tinh Tinh Chi Hỏa ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1106: Sơn Hà Đấu ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1105: Cướp đoạt Chân Dương Chi Tâm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1104: Cửu Nguyên Băng Quật ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1103: Hồi Thủ Bồ Đề Tử ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1102: Vĩnh Vọng vực sâu thanh âm ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1101: Trong lòng có vết ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1100: Ninh Thành luận đạo ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1099: Một đường sinh cơ ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1098: Hắc Bạch Tu và Sở Mạn Hà ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1097: Lối ra duy nhất Vĩnh Vọng Môn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1096: Bước thứ ba đệ nhất cảnh ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1095: Đạo vận thạch ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1094: Vĩnh Vọng Môn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1093: Vẫn Hồn Hạp Bích quỷ dị ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1092: Cường giả như mây ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1091: Khắp nơi là thần linh mạch ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1090: Đi qua Già Lượng sơn ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chương 1089: Mang Dũng bảo vật ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1088: Có người muốn mua Tinh Không Luân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1087: Hư không sơn già lượng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1086: Thoát trong gang tấc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1085: Đáng sợ cường giả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1084: Bị phong ấn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1083: Vực sâu ma vật bạo phát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1082: Hắc mã mất tích ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1081: Vãng Sinh Cầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1080: Thái Dịch Vô Hình ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1079: Cứu Tịch Nhi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1078: Ngươi đây là đang hại nhân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1077: Xé mở phong ấn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1076: Địa Hạ Thâm Uyên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1075: Hỗn Nguyên đệ nhất cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1074: Bị đả kích ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1073: Ý tứ của Niệm Yên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1072: Vòng thứ ba đơn giản ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1071: Đệ nhất phải là hạng nghịch thiên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1070: Đan đạo lòng tin so đấu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1069: Hoa quỳnh bán hiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1068: Không có công bằng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1067: Đan đấu khai mạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1066: Chủ động tới bái phỏng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1065: Thái Dịch đan đạo thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1064: Người ở Thiển Vân Sơn Trang ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1063: Thiển Vân Sơn Trang có chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1062: Đặt chân vào Thái Dịch Giới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1061: Thuần thân trấn áp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1060: Làm lớn chuyện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1059: Việc này quản định rồi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1058: Tố Đạo Thánh Đế tự ti ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1057: Muốn người kính mình, phải kính người trước ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1056: Hai người đan dược ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1055: Chật vật đề thứ hai ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1054: Đại đạo trăm sông đổ về một biển ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1053: Tỷ đấu Hỗn Nguyên Đan thánh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1052: Ngũ Giới Hư Thị ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1051: Hư Không Lãnh Quang Thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1050: Đi tới Thái Dịch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1049: Gặp lại Đạp Tinh Lâu chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1048: Nguyên nhân thất bại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1047: Dục Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1046: Tất cả nhân quả đều là Quy Nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1045: Niên Luân tu luyện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1044: Niên Luân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1043: Độ Huyền Cổ Tộc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1042: Hỗ trợ luyện đan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1041: Thịnh Hầu Thiên tỉnh lại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1040: Thịnh Hầu Thiên động phủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1039: Tìm kiếm bảo tiêu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1038: Chém Đạo Nguyên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1037: Lợi dụng Ấn Nguyệt Xu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1036: Một quyền thông Dục Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1035: Hải Long Thánh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1034: Đại Nhân Quả thần thông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1033: Thái Tố Hải mật thị ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1032: Điên cuồng hải yêu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1031: Không thể rời khỏi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1030: Bị khốn ởThần Hải Vực Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1029: Muốn giết Đạo Nguyên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1028: Cũng là vì Ngũ Hành hỗn độn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1027: Huyền Hoàng thế giới mới thành lập ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1026: Điên cuồng thu lấy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1025: Phá cấm thấy bảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1024: Chúng tu tràn vào ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1023: Tiến vào Ngũ Hành tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1022: Bị gài bẫy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1020: Ngũ Hành Hỗn độn khí tức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1019: Nhược Tích rời đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1018: Người quen ở Tô Thị Giác ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1017: Thái Tố Giới vùng ven ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1016: Rơi vào hư không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1015: Cường đại cầu thứ tư ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1014: Hoàn thiện Thất Kiều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1013: Đặt chân tới âm minh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1012: Tẩy Long Trì chỗ tốt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1011: Thái Tố Tẩy Long Trì ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1010: Thật là đúng dịp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1009: Hắn không phải là Đạo Nguyên Đan thánh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1008: Muốn quỵt nợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1007: Bồi thường sau đó lại đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1006: Đến mộ của ngươi xin lỗi được không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1005: Văn cốt độc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1004: Tề Thập Tam Tinh xuất hiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1003: Yến Tễ khôi phục ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1002: Át chủ bài của Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1001: Chiến Đinh Tứ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1000: Diêu tinh tương nhìn vạn dặm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 999: Vong Xuyên cầu đường xa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 998: Mục đích của Liễu Phương Lâm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 997: Phân phối Đạo Quả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 996: Tố Đạo phách lối ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 995: Cức ngang mỗ lỗ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 994: Khốn sát Hóa Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 993: Lục địa giữa Lam sa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 992: Táng ảnh Ác Ma ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 991: Giết chóc ở nhiệm vụ đại điện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 990: Lại đi Thái Tố Khư ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 989: Đồng hương gặp nhau ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 988: Thực lực thắng được tôn trọng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 987: Đan thành kiếp khởi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 986: Dùng ta Quy Nhất đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 985: Chỉ sợ ngươi không dám luyện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 984: Toàn trường rung động ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 983: Át chủ bài của Nhạc Hi Chân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 982: Ninh Thành đan đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 981: Ta muốn khiêu chiến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 980: Luận đan giác ngộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 979: Ninh Thành nóng mắt phần thưởng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 978: Luận đan thịnh hội khai mạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 977: Khó nhất luyện Hóa Đạo đạo đan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 976: Yến Tễ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 975: Trầm Ngư Cung vừa ý Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 974: Người bị đoạt xá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 973: Liền không thừa nhận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 972: Người nào vào đạo môn thứ mười ba ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 971: Xem như ngươi lợi hại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 970: Đoạt xá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 969: Chân chính Huyễn Quả Viên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 968: Quái dị thủy tinh cấm chế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 967: Tuyệt tích Thần linh thảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 966: Đạo môn thứ mười ba ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 965: Huyễn Quả Viên sấm môn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 964: Dược Viên phân phối ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 963: Trao đổi Ngũ Hành Thiên Quả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 962: Đạo Quả rượu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 961: Lá gan thật to ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 960: Thành chủ yến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 959: 6 tấm tư cách bài ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 958: Đan đạo giác ngộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 957: Yêu nghiệt từ đâu tới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 956: Khảo hạch Hóa Đạo Đan thánh? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 955: Kỳ ba khảo hạch người ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 954: Diệt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 953: Chiến Hóa Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 952: Bối gia ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 951: Ninh Thành sát ý ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 950: Liên thủ Kiếm Tam Sơn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 949: Luận đan thịnh hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 948: Hoàng hôn trảm Dục Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 947: Cổ quái mệnh danh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 946: Hắc Bạch Sơn Mạch đan lô ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 945: Ninh Thành Chứng Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 944: Tranh đoạt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 943: Tàn hồn giữa Huyền Hoàng Châu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 942: Không Chứng Đạo, chết! ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 941: Lô sa biến cố ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 940: Nỗi nhớ không cam kết ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 939: Yến Tễ tỉnh lại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 938: Đệ Nhị Vọng Hương Kiều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 937: Tức giận trùng quan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 936: Ép vào Phệ Thần hồ sen ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 935: Căn phòng của Thủy Duyệt Khả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 934: Giá linh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 933: Thánh đạo trì đại điển ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 932: Tử phù phục hồi như cũ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 931: Giao dịch Ám Hư Nhũ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 930: Lại thấy tử phù ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 929: Ta đây là hoan nghênh ngươi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 928: Tông môn thông gia ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 927: Ta muốn gả cho ngươi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 926: Đạo hữu lớn nhỏ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 925: Cốc chủ luận đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 924: Nhập cốc thề ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 923: Bình an cốc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 922: Đánh lén ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 921: A Hàm Vô Tắc Quả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 920: Thiếu nữ tàn nhẫn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 919: Bị tấn công ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 918: Biết được âm mưu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 917: Tu luyện thần thức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 916: Lam thành nguyện tộc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 915: Liệt tán đầm lầy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 914: Phá Tắc Chi Địa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 913: Man Hội Sơn truy sát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 912: Luyện Khoa Thần Tuyền ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 911: Điên cuồng tu luyện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 910: Ngươi không giả vờ muốn chết chứ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 909: Muốn đánh liền đánh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 908: Ẩn nấp thực lực tán tu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 907: Chiến khởi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 906: Thực sự đấu pháp còn chưa bắt đầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 905: Đạp tinh lâu chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 904: Man Hội Sơn tới rồi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 903: Trực giác nguy hiểm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 902: Hắn không phải là Kê Hòa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 901: Thăng cấp top 50 ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 900: Thái Tố thi đấu bắt đầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 899: Hỏa diễm tổ ong ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 898: Không thành độ thức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 897: Nữ tử họ Niếp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 896: Thánh thành đánh người ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 895: Kê Hòa lai lịch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 894: Mắng chửi người ngươi không được ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 893: Vị hôn thê của Kê Hòa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 892: Ra khỏi bí cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 891: Nghê Quang Chân Quả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 890: Đệ nhất cầu uy lực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 889: Đan đế Kê Hòa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 888: Biện pháp đi ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 887: Thần thạch tủy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 886: Ngưng luyện đệ nhất cầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 885: Muôn vàn Hợp Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 884: Mê thạch lâm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 883: Cuồng trốn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 882: Lật lọng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 881: Ninh Thành tác dụng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 880: Bằng bản lĩnh của mình ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 879: Ngươi dám thông ta? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 878: Bí cảnh diệt sát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 877: Tham gia bí cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 876: Bị nhận ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 875: Thái Tố Khư quảng trường tuyển chọn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 874: Bày sạp luyện khí ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 873: Ngã xuống tin tức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 872: Thái Tố Hải long đế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 871: Động phủ bị đánh lén ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 870: Thuê động phủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 869: Chúng ta ngu tích lũy nhiều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 868: Người duy nhất báo giá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 867: Ninh Thành báo giá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 866: Thần thức thần thông hiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 865: Cạnh tranh Đạo Quả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 864: Bưu hãn nữ tử ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 863: Chứng Đạo Giả giao dịch hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 862: Quy tắc nhưỡng nhiệm vụ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 861: Tích thủy chi ân dã tương báo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 860: Giác ngộ đệ nhất cầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 859: Quy tắc nhưỡng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 858: Tan vỡ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 857: Vào Nại Hà vĩnh viễn không về ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 856: Gặp lại Cầu Nại Hà ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 855: Nạp Lan rời đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 854: Biến dị quy tắc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 853: Cuồng bạo Nghịch Băng Cương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 852: Lại thấy Thất Kiều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 851: Thái Tố Khư tồn tại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 850: Đi tới Thái Tố Khư ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 849: Hộ trận cường giả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 848: Có cái quái gì hay? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 847: Nạp Lan thăng cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 846: Chứng Đạo ba bước ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 845: Đi Thái Tố Khư ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 844: Gặp lại Nạp Lan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 843: Biên Tố Thần hải thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 842: Cường đại thế giới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 841: Điệp Sơn tồn tại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 840: Sứ giả Điệp Sơn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 839: Tinh Hà thăng cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 838: Ngươi cũng dám xưng đế? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 837: Mới vừa rồi là ngươi nói? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 836: Liên tục trảm sát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 835: Lượt đấu thứ chín ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 834: Trận văn đưa tới vây công ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 833: Không Hà tính toán ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 832: Cao cấp nhất tinh không chiến hạm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 831: Không Hà Lão Nhân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 830: Quy củ làm Ninh Thành khó chịu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 829: Trận văn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 828: Tinh không Lạc Hồng Kiếm Tông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 827: Nhận giặc làm cha ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 826: Hỗ hợp thần thông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 825: Áo cưới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 824: Vô Ngân tông chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 823: Vô Ngân tiên trì thưởng cho ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 822: Vô Ngân Thánh Nữ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 821: Xé rách không gian ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 820: Không gian tinh thạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 819: Không gian pháp tắc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 818: Vô Ngân tiên trì bí mật ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 817: Vô Ngân Môn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 816: Thất Kiều thần thông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 815: Hôi Đô Đô ở đâu? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 814: Trọng nhập U Ảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 813: Thái Tố Hải ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 812: Tứ hữu nhất vô ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 811: Tạo Hóa Ngũ Thái Giới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 810: Cường đại chủy thủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 809: Người tốt lúc nào cũng có ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 808: Trốn vào Tổ Khố ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 807: Ninh Thành đường lui ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 806: Một lời không hợp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 805: Thánh Quang Thành Cửu Hoàng Phong ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 804: Thời Gian Luân uy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 803: Huyền Hoàng tinh lục thay đổi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 802: Vô cung vô tiễn, vô tinh bất liệt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 801: Tuyệt sát thủ đoạn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 800: Cường giả tụ tập ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 799: Khiếp sợ tin tức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 798: Vĩnh Hằng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 797: Vĩnh hằng khó khăn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 796: Bản nguyên Long Hồn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 795: Cường đại Kim Quang Long ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 794: Ta đã trở về ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 793: Truyền tống đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 792: Ô Minh Quỷ Đằng thăng cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 791: Chiến Ma Đế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 790: Huyền Hoàng tinh lục có biến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 789: Thật thật giả giả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 788: Một quyền đánh bay ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 787: Tính sổ sau ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 786: Tinh Không La Chi về tay ai ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 785: Đáng sợ giá cả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 784: Thần bí bảo vật ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 783: Từ đâu tới kẻ lỗ mãng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 782: Người quen chủ trì bán đấu giá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 781: Nhạc Châu tịnh đế liên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 780: Yến Tễ khốn cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 779: Ai bẫy ai? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 778: Vĩnh hằng tự bạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 777: Ngươi đến cùng là người nào? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 776: Thử giao thủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 775: Thu hoạch rất lớn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 774: Thần thông Thời Gian Luân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 773: Mở ra Thời Gian Điện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 772: Sinh tử chi giao ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 771: Mờ ảo âm giới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 770: Ngăn chặn Xuyên Tâm Lâu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 769: Đạo dễ chứng như vậy? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 768: Mạnh mẽ tiến vào Giang Châu tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 767: Chốn cũ làm lại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 766: Thất Lạc Tâm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 765: Chuyện cũ năm xưa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 764: Muội muội của Lạc Phi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 763: Tấm bia đá của Mục gia ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 762: Lại về Dịch Tinh Đại Lục ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 761: Trao đổi vật phẩm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 760: Lại tìm Đoạn Kiền Thái ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 759: Trần Tinh Văn tâm tư ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 758: Trầm Mộng Yên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 757: Nhận hết dằn vặt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 756: Không cùng Ninh Thành đối nghịch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 755: Nghiền ép Ngu Thị Giác ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 754: Trầm Mộng Yên bị hại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 753: Ngu Thị Giác kỳ quái ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 752: Theo như nhu cầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 751: Tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 750: Tiên Thiên thập thủy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 749: Tam Thiên Nhược Thủy Hà ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 748: Tinh Hà thăng cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 747: Hỏa sơn đảo trong biển ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 746: Rừng rậm phép tắc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 745: Ngọc lưu ly tái hiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 744: Người duy nhất đi ra ngoài? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 743: Đệ nhất cầu Nại Hà ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 742: Hoàng Tuyền Trì ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 741: Vô Lượng hồ lô ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 740: Năm rương hoàng kim ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 739: Con bài chưa lật của Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 738: Chân chính phép tắc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 737: Chống lại Xuyên Tâm Lâu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 736: Liên thủ phá điện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 735: Trước kéo một cái cừu hận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 734: Ngươi mắt chó đui mù ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 733: Hứa Băng Lan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 732: Cảnh còn người mất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 731: Tiêu tán ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 730: Mười mặt băng bích ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 729: Đạo pháp tự nhiên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 728: Lại vào thời gian hoang vực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 727: Mất hứng mà đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 726: Phó tông chủ Huyền Hoàng tông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 725: Có ý đồ mà đến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 724: Tinh Hà niết bàn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 723: Trùng kiến Giang Châu tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 722: Điên cuồng Phúc Tuyết Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 721: Giang Châu tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 720: Ngươi không xứng có ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 719: Cường đại khiến người ta kinh hoàng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 718: Không cách nào xóa đi thân tình ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 717: Kẻ giúp người làm niềm vui rất nhiều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 716: Bồi thường ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 715: Thánh điện là của ta ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 714: Thật là mạnh mẽ trâu yêu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 713: Ngươi có dũng khí ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 712: Cũng tên là Thành Nhược Lan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 711: Náo nhiệt Phúc Tuyết Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 710: U Ảnh thánh điện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 709: Băng Phong vs Lạc Nhật ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 708: Đánh phá hộ sơn đại trận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 707: Tiền bối ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 706: Trường Không Ổ ổ chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 705: Tâm Lâu Đế Sơn mời ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 704: Cửa hàng luyện khí Thành Nhược Lan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 703: Ngũ sắc Liệt Tinh Tiễn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 702: Sát ý Mũi Tên Đen ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 701: Sinh Tử Cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 700: Điên hết cả rồi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 699: Sinh tử có Luân Hồi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 698: Lại ngộ Quy Nhất đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 697: Gian nan cầu sinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 696: Ta dùng ta huyết tế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 695: Tổ khố ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 694: Trái tim khổng lồ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 693: Thời gian trôi đi, người dễ thay đổi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 692: Ra tay cứu giúp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 691: Chiến đỉnh phong yêu tu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 690: Tung tích ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 689: Gặp thoáng qua ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 688: Tế bái ta ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 687: Đào đi nguyên khí mạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 686: Rượu Mạc Tương Y ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 685: Mượn đao ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 684: Đi ngang qua đánh đậu hũ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 683: Điền Mộ Uyển biến hóa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 682: Có tính toán ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 681: Muốn giúp hắn một lần ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 680: Cường đại nữ tu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 679: Mạc Y Thành cố nhân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 678: Huyền Hoàng tinh lục ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 677: Đồng tâm hiệp lực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 676: Thời Gian Vĩnh Vọng Thi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 675: Lại hợp tác ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 674: Tái chiến Đoạn Kiền Thái ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 673: Sao có thể rời đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 672: Vậy cũng đáng để hắn trốn sao? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 671: Cường đại Thiên Vị ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 670: Phát tài rồi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 669: Xé trời mà đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 668: Đạo pháp giác ngộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 667: Pho tượng An Y ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 666: Điên cuồng Hóa Mộc Lâm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 665: Nguy cơ trùng trùng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 664: Quỷ dị pho tượng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 663: Thiên Vị cảm ngộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 662: Lưu lạc hư không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 661: Chết đạo hữu không chết bần đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 660: Bắt gian vừa vặn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 659: Đại gia Đoạn Kiền Thái ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 658: Kẻ không mời mà đến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 657: Một cái ngọc giản ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 656: Băng Tiên Lĩnh tái biến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 655: Tử Âm Thần Tuyền Châu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 654: Người ở rể kỳ lạ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 653: Tiến vào Vĩnh Dạ vực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 652: Lạc Phi mạo hiểm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 651: Vĩnh Dạ Vực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 650: Chạy ra thánh địa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 649: Rời đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 648: Cường đại hoàng hôn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 647: Muốn đánh thì ở lại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 646: Nha Đạo Nhân truyền thừa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 645: Lựa chọn trận môn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 644: Nơi Nha Đạo Nhân Chứng Đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 643: Đã từng bỏ lỡ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 642: Thiên ngoại chi tiễn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 641: Phía sau Vĩnh hằng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 640: Hoang Cổ Khí Địa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 639: Huyền Hoàng tiết lộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 638: Chân Linh Thế Giới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 637: Đổ máu Thiên Vị vương giả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 636: Hư không trận môn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 635: Quyết định bất đắc dĩ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 634: Quỳnh Hoa lo lắng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 633: Chiến Thiên Vị cường giả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 632: Bất Tử Cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 631: Đoàn tụ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 630: Một mực chờ ngươi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 629: Cầu Gió bão ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 628: Bạc tình ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 627: Lại về Vô Căn Hắc Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 626: Hội trao đổi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 625: Hai cái tát phế bỏ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 624: Cha mẹ của Dịch Trúc Trúc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 623: Người quen ở Biên Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 622: Tinh Không Luân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 621: Cứu Sư Quỳnh Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 620: Thực Thọ Nhai ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 619: Ta là đi cầu thân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 618: Huyễn Cảnh niết bàn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 617: Ninh Thành niết bàn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 616: Đi vào tuyệt cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 615: Làm sao để thăng cấp? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 614: Quỳnh Hoa cầu đan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 613: Cứu đi Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 612: Tiên Ngọc Tinh tan vỡ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 611: Tinh Không Luân xuất thế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 610: Tranh đoạt đất bản nguyên châu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 609: Phong Lôi Hạnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 608: Cường đại tinh cầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 607: Cuồng bạo dung tinh cầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 606: Lấy một chiến trăm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 605: Tranh đoạt bạo kim ong chúa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 604: Nghiền ép tinh cầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 603: Bản nguyên xuất hiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 602: Ninh Thành tọa kỵ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 601: Thần thức ấn ký ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 600: Tiên Ngọc Tinh mở ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 599: Đại đế âm hiểm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 598: Tạo hóa bảo vật mảnh vụn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 597: Bảo vật ngoài dự liệu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 596: Tạo hóa chi môn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 595: Ninh Thành nguy hiểm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 594: Ngọc bài tới tay ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 593: Lấy đức báo oán ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 592: Thiên Không Bảo Ti ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 591: Oanh động đấu giá hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 590: Bán ra thời gian thạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 589: Hỏa diễm niết bàn tài liệu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 588: Khiêu chiến tới cửa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 587: Dịch Trần Sơn hóa thành bụi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 586: Nàng tên là Sư Quỳnh Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 585: Kinh biến Dịch Trần Sơn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 584: Dịch Trần Am ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 583: Nghiên sư muội bí mật ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 582: Nhất định phải có thực lực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 581: Ta thích Quỳnh Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 580: Tầng tám mươi mốt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 579: Ninh Thành sơ đạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 578: Ngu Thị Giác Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 577: Chơi với lửa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 576: Ô minh quỷ đằng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 575: Giang Châu người lưu lạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 574: Tiến vào tầng 50 ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 573: Cửu Cửu Khuy Tinh Tháp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 572: Trung thiên tam tháp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 571: Bái sư liền xuất sư ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 570: Quy Nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 569: Đại sư luyện tiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 568: Tứ đại tinh không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 567: Tiên Ngọc Tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 566: Tinh không chi thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 565: Thiếu nữ quen thuộc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 564: Đến Trung Thiên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 563: Trên thuyền kiểm tra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 562: Thiên Vân Cánh lập công ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 561: Ít đi một Thiên tài ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 560: Tinh lục trôi nổi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 559: Trên thuyền bế quan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 558: Lên thuyền ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 557: Người không biết không sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 556: Ninh Thành báo thù ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 555: Tin tức đến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 554: Thù này tất báo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 553: Ninh Thành Điên cuồng (2) ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 552: Ninh Thành điên cuồng (1) ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 551: Oan gia ngõ hẹp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 550: Bậc thang sinh mệnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 549: Chư tinh hoàng hôn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 548: Mộ quang sa mỹ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 547: Dưới đáy Mộ Quang Chi Hải ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 546: Đi qua hoàng hôn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 545: Không có cuối đường ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 544: Mỹ tuyệt mộ quang ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 543: Mộ quang sa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 542: Bùa chú thế gia ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 541: Mất đi thời gian ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 540: Cướp đoạt Vĩnh Vọng Đan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 539: Đi tới Vĩnh Vọng Hồ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 538: Một cái cực phẩm Nguyên Thần ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 537: Giếng khô ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 536: Hoang vực mở ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 535: Thời gian hoang vực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 534: Đường Vũ thẳng thắn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 533: Tu sĩ dũng cảm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 532: Ai là kẻ hèn nhát? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 531: Ta là đệ nhất thiên tài ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 530: Luận đạo đại hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 529: Mạn Luân Đại Đế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 528: Hay là ở chung một phòng? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 527: Ong chúa dịch tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 526: Ngươi không hiểu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 525: Kinh khủng thử triều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 524: Là si tình hay là gì khác? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 523: Sau lưng có một nữ nhân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 522: Toàn Ngọc Phi tử mời ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 521: Dối trá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 520: Người lưu lạc biến mất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 519: Ta chưa có xuất toàn lực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 518: Niệm Tinh thiên tài quyết đấu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 517: Làm một người lưu lạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 516: Khiêu chiến tới cửa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 515: Chẳng biết tại sao ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 514: Hư vô hỏa văn thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 513: Phân giải thương ý ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 512: Giết cẩu giả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 511: Một người tốt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 510: Mua không nổi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 509: Lại đi đấu giá hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 508: Mặt nạ pháp bảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 507: Ân oán khó phân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 506: Thạch Ngu Lan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 505: Có tiền chính là tùy hứng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 504: Nữ nhân xinh đẹp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 503: Nguy trong sớm tối ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 502: Gặp lại Kinh Vô Danh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 501: Nguyễn gia rất cường đại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 500: Vĩnh Vọng Đan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 499: Cảnh Nam Tinh Hà Vương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 498: Lại đánh đổ trận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 497: Trận chủ đứng ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 496: Bị xem thành kẻ ngốc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 495: Đặc biệt đến đập sòng bạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 494: Người đánh cờ trên Tinh không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 493: Hỏa bản nguyên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 492: Thức hải niết bàn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 491: Niệm Tinh đệ nhất chiến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 490: Niệm Tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 489: Tinh không cường giả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 488: Gian lận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 487: Bằng hữu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 486: Mạc tương y ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 485: Đơn giản thăng cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 484: Lôi Á Tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 483: Đời này đều không thể quay về ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 482: Khuy Tinh Tam Cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 481: Hồng y công tử ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 480: Âm hồn không tiêu tan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 479: Sư Quỳnh Hoa lo lắng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 478: Dẫn đi bạo kim phong ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 477: Ngươi sẽ hối hận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 476: Đáng sợ bạo kim phong ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 475: Hắc thành nguy cơ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 474: Đặt chân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 473: Hắc thành quy tắc mới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 472: Lập uy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 471: Cạnh tranh thành chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 470: Xây dựng quân đội tu sĩ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 469: Hắc thành rung động ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 468: Thành tựu Hóa Đỉnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 467: Thông nhau dưới lôi kiếp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 466: Ai dám giết con ta? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 465: Hư không bạo kim phong ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 464: Ở đâu bố trí mai phục ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 463: Cùng Thiếu thành chủ đọ sức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 462: Đến đây cầu hoà ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 461: Thiếu thành chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 460: Bán nhà ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 459: Sau khi tiến vào thì không đi ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 458: Ninh Thành liên hoàn sát trận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 457: Thiếu thành chủ trở về ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 456: Mua động phủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 455: Vô Căn Hắc Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 454: Cô gái đáng thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 453: Phẫn nộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 452: Tên là Yến Tễ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 451: Nhân vật mới phách lối ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 450: Nhận thiên thạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 449: Xông vào Thiên Lộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 448: Nạp Lan Như Tuyết xin lỗi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 447: Lạc Hồng Kiếm Tông quật khởi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 446: Ninh Thành đại hôn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 445: Xích Tinh diệt tông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 444: Xích tinh huyết tế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 443: Một mình đấu Xích Tinh Kiếm Phái ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 442: Không có Nguyên Thần làm sao bây giờ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 441: Đồng tâm kết ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 440: Cứ giết là được ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 439: Một nữ hai chồng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 438: Cũng coi như cố nhân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 437: Hủy diệt quỷ đằng vương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 436: Hù chết bên trên Hóa Đỉnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 435: Sát! ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 434: Vây công Lạc Hồng Kiếm Tông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 433: Không cách nào thoát khốn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 432: Năm tháng như thoi đưa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 431: Quỷ dị thanh động ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 430: Đuổi đi Tang Hiểu Trúc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 429: Quỷ dị kiếm kỹ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 428: Cường thế tông chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 427: Tranh đoạt Linh mạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 426: Ai là bia đỡ đạn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 425: Chuyện gì xảy ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 424: Hợp mưu linh mạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 423: Đấu Thắng Môn quyết đấu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 422: Cút đê! ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 421: Liên quan gì đến ta? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 420: Trị ngọn không trị gốc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 419: Đóng tiền bảo hiểm rồi đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 418: Xích Tinh Kiếm Phái xong rồi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 417: Khinh người quá đáng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 416: Đại tông chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 415: Tin tức chấn kinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 414: Không thể đồng ý liền đánh sao? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 413: Ăn hôi linh thạch của Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 412: Ninh Thành thuật lại (3) ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 411: Ninh Thành thuật lại (2) ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 410: Ninh Thành thuật lại (1) ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 409: Lại qua Dịch Tinh Hải ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 408: Tiến vào Quy gia bảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 407: Ninh Thành xuất thủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 406: Đối chọi gay gắt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 405: Lửa giận của Quy Gia ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 404: Thái Thúc Thạch mất tích ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 403: Liên Nga gặp nạn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 402: Ta là ai? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 401: Tận Hỏa Thần thông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 400: Linh căn diễn sinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 399: Trùng kích ích hải ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 398: Lạc Phi khuynh thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 397: Lạc Phi đã trở về ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 396: Nháy mắt giết Thống Tương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 395: Nộ đánh Phổ Bố Hải Đảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 394: Tiên phủ nhận chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 393: Lại về Bình Châu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 392: Đối phó Quy Gia ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 391: Cừu nhân gặp mặt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 390: Lại về Nhạc Châu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 389: Xé rách hư không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 388: Ba mươi sáu phủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 387: Rời đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 386: Lưỡng bại câu thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 385: Chiến mẫu trùng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 384: Huyết chiến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 383: Bí mật Hồng y tu luyện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 382: Chỉ có thể cầu Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 381: Một lần cuối ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 380: Phòng tuyến Jabez ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 379: Ân Dịch Huy trọng thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 378: Chấm dứt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 377: Đệ nhị cao thủ Hoắc Mặc Nhĩ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 376: Quầy hàng oanh động thế giới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 375: Trùng tài giao lưu hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 374: Sưu tập trùng tài ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 373: Năm đại cao thủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 372: Rượu này rất bình thường ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 371: Nhược Lan thụ thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 370: Kẻ nào ám toán ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 369: Đoàn tụ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 368: Thành Nhược Lan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 367: Nhược Lan ở nơi nào? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 366: Năm sao chiến giáo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 365: Ninh Thành ý nghĩ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 364: Đáng sợ nguy cơ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 363: Xem như hồi ức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 362: Gặp lại như không gặp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 361: Ba năm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 360: Bùa phá vỡ vị diện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 359: Mênh mông tinh không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 358: La Lan Tinh có biến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 357: La Lan Tinh giao lưu hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 356: Chiến điệp La Lan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 355: Khói độc bụi gai ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 354: Gian nan thăng cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 353: Hai Nguyên Thần suy yếu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 352: Dư bá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 351: Ai ám toán ai? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 350: Năng giả đa đắc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 349: Tránh né truy sát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 348: Gặp lại trảm tình đệ tử ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 347: Tứ cấp vương thân thể ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 346: Cha mẹ của Sư Quỳnh Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 345: Luyện thể cửu cảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 344: Hóa Đỉnh không cam lòng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 343: Chỉ là Nguyên Hồn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 342: Một thương quyết định vận mệnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 341: Sư Quỳnh Hoa thời thơ ấu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 340: Đi tới La Lan Tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 339: Chặn lại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 338: Xuất thủ tương trợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 337: La Lan Tinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 336: Gắn bó ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 335: Không có việc gì chớ chọc ta ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 334: Huyết chiến Trảm Tình Đạo Tông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 333: Trảm Tình Đạo Tông hỗn loạn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 332: Trảm Tình Phong ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 331: Phản ứng của các tông môn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 330: Lời đồn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 329: Ninh Thành bán đấu giá đồ đạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 328: Muốn báo thù phải tranh thủ sớm chiều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 327: Thanh Lôi thành bóng dáng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 326: Trùng kích Nguyên Hồn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 325: Ta phải đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 324: Sư Quỳnh Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 323: Hứa Ánh Điệp trảm tình ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 322: Mở ra Khải Linh Môn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 321: Rời đi Á Luân thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 320: Ánh mắt dưới đáy hồ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 319: Cường đại Huyền Hoàng Châu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 318: Khí Linh Sơn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 317: Tin tức về Thiên Khuyên Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 316: Ta rất am hiểu luật pháp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 315: Liếc mắt nhìn rước lấy họa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 314: Rỉ sét loang lổ trường thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 313: Áo trắng quỷ hồ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 312: Bão Dương Thần công ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 311: Nàng còn không hiểu ngươi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 310: Lý do Ân Không Thiền ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 309: Vùng đất bị lãng quên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 308: Vòng xoáy đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 307: Địa Tâm Cửu U Tủy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 306: Xem ra ngươi cũng không phải Thánh Nhân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 305: Ba năm thọ mệnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 304: Minh Hồn Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 303: U Vụ mộ trận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 302: Khanh bản giai nhân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 301: Mùi của ta ở tay phải của ngươi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 300: Rời đi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 299: Kỷ lục không ai phá vỡ được ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 298: Tranh đoạt sớm ngôi đệ nhất Huyền Đan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 297: Ra bài không giống lẽ thường ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 296: Bát tự bí quyết ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 295: Ninh Thành lên rồi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 294: Hợp tác ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 293: Thần Thụ vô cùng trân quý ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 292: Cường đại đạo chủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 291: Hỗn loạn khi biết chân tướng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 290: Trừng phạt Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 289: Bán tháo Tẩy Linh Chân Lộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 288: Ai bảo ta mềm lòng đâu nè ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 287: Buổi tối cùng đi uống cafê ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 286: Ép mua ép bán ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 285: Thiên Đạo Tông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 284: Hung ác nam tu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 283: Chống chọi Nguyên Hồn tu sĩ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 282: Ninh Thành xuất quan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 281: Kim Đan đốt cháy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 280: Tới cửa cầu hôn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 279: Tiểu linh vực hạn chế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 278: Chửi mắng Hóa Đỉnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 277: Một thương hù chết ngươi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 276: Rác rưởi, rác rưởi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 275: Bản tính tham lam ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 274: Nhân quả phòng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 273: Tiếp nhận nhiệm vụ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 272: Nhiệm vụ số 17 ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 271: Cường đại đan hồ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 270: Sát vách lão Vương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 269: Tu luyện ngọc bài ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 268: Ngươi là cây thông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 267: Ta lựa chọn Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 266: Cơ hội vào tiểu linh vực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 265: Tông môn nhiệm vụ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 264: Xử Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 263: Đấu giá ngọc giản ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 262: Mất mặt xấu hổ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 261: Vô Cấu Ngân Dực Vũ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 260: Đấu giá hội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 259: Báo danh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 258: Thần thông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 257: Chiến Nguyên Hồn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 256: Bên trên Hóa Đỉnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 255: Ngươi lại bại gia như thế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 254: Nữ nhân tự cho là đúng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 253: Thần Thạch thập dùng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 252: Phục tiểu muội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 251: Có mệnh đi không có mệnh quay về ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 250: Vì sao lại hỗ trợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 249: Bị bắt gian ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 248: Điên cuồng Thần Thạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 247: Thần Thụ màu sắc rực rỡ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 246: Xông lên Thần Thuyền Đảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 245: Vì Thần Thạch mà đến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 244: Con thuyền thoắt ẩn thoắt hiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 243: Loạn cương không gian ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 242: Nguyện lực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 241: Tu sĩ giàu có ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 240: Phong tỏa Dịch Tinh Hải ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 239: Một thương đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 238: Kẻ nào động đến hắn, ta giết! ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 237: Bị nhận ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 236: Nguy cơ trùng trùng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 235: Lệnh Truy Nã ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 234: Bảo vật Viễn Cổ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 233: Thạch cầu màu xanh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 232: Lôi Thành đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 231: Vọt vào Lôi Vực Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 230: Lôi vực đầm lầy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 229: Tẩy Linh Chân Lộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 228: Số phận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 227: Xông trận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 226: Chân chính ma tu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 225: Giết ma tu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 224: Hài cốt sống dậy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 223: Đấu pháp của kẻ điên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 222: Đại phù đạo vận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 221: Trăm năm cô độc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 220: Khai Thiên Phù ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 219: Lục soát toàn thân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 218: Phùng Ngọc Sơn cường đại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 217: Thanh tỉnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 216: Chó nhỏ không chiếm tiện nghi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 215: Tâm tư của Yến Tễ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 214: Trận pháp vô cùng vô tận ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 213: Đáy Huyết Hà ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 212: Huyết Hà đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 211: Muốn cùng nhóm với Thành sư huynh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 210: Huyết Hà Sơn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 209: Trường Tôn Nghiên xin giúp đỡ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 208: Trộm Ngân Linh Hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 207: Có cái gì hiếm lạ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 206: Quy Tắc Lộ thứ hai đoạn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 205: Lòng người dễ đổi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 204: Lấy một địch nhiều ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 203: Người mang theo con chó nhỏ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 202: Lại xông vào cửa đá xanh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 201: Cường đại như vậy ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 200: Đây mới gọi là tu luyện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 199: Mỗi người một ngả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 198: Ngân văn lang yêu đàn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 197: Cùng Yến Tễ tổ đội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 196: Ta Không vào ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 195: Thiếu chút nữa toi mạng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 194: Ác ma đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 193: Một ý niệm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 192: Phong thu thợ rèn cửa hàng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 191: Tín nhiệm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 190: Thái Hư chân ma kim ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 189: Mượn đao giết người ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 188: Nữ nhân xinh đẹp nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 187: Chín sao học viện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 186: Toái Đan Châu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 185: Liều mạng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 184: Phổ Bố Hải Đảo đệ nhất Thiếu hầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 183: Sinh tử quyết đấu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 182: Ninh Thành khiêu chiến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 181: Con chó nhỏ kỳ quái ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 180: Thiếu Đô doanh kém nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 179: Thành công ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 178: Không nghĩ tới kết quả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 177: Thời cơ chiến đấu trong nháy mắt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 176: Đại chiến bạo phát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 175: Ninh Thành biện pháp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 174: Hóa Châu phản công ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 173: Thiên vân song cánh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 172: Năm sao Thiếu Đô ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 171: Thiên lộ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 170: Gia nhập quân đội tu sĩ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 169: Kinh khủng kiếm ảnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 168: Chiến Huyền Dịch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 167: Hoàng kim Nộ Phủ văn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 166: Song Diệp Thiên vân hà ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 165: Sát khí của Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 164: Nội gián ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 163: Gia nhập thương đội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 162: Còn không có ấm chỗ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 161: Người mẹ cực phẩm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 160: Trọng thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 159: Cặn bã đến cực điểm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 158: Phần mộ mở ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 157: Đến Dịch Tinh Hải ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 156: Rời cốc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 155: Ta cũng dùng thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 154: Ta cũng dùng nắm đấm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 153: Thiên tài sát thủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 152: Đoạt xá Nguyên Thần ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 151: Thần thức tăng vọt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 150: Động phủ quỷ dị ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 149: Vé vào cửa đắt giá ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 148: Sát ý cấm chế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 147: Phủ Văn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 146: Phủ cốc hiện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 145: Đối kháng Phủ ý ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 144: Vô Niệm Tông ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 143: Thuần bạch dị Phong Linh Căn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 142: Lấy 1 chọi 2 ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 141: Nói thẳng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 140: Thế nào mới là bắt nạt? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 139: Nguy trong sớm tối ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 138: Ở đây không nói đạo lý ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 137: Trúc Nguyên cường đại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 136: Thăng cấp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 135: Bản nguyên công pháp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 134: Việt Oanh tương trợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 133: Lao ra vây giết ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 132: Lấy 1 chọi 6 ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 131: Điên cuồng cướp đoạt ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 130: Lại gặp bản nguyên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 129: Mang theo bình hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 128: Thật mạnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 127: Tranh đoạt Huyền Sương Chi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 126: Nộ Phủ đệ nhất ngân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 125: Biến cố ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 124: Bên ngoài Nộ Phủ cốc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 123: Dịch Tinh Hải ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 122: Đi tới Nộ Phủ cốc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 121: Nắm trong tay đệ nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 120: Há chỉ là một kẻ kiêu ngạo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 119: Có muốn thứ nhất hay không ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 118: Ninh Tiểu Thành đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 117: Đánh lộ nguyên hình ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 116: Cao thủ chân chính ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 115: Máu nhuộm đài thi đấu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 114: Nhất định cần thực lực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 113: Quyền Phủ chấn kinh toàn trường ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 112: Ninh Tiểu Thành liều mạng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 111: Tỷ đấu trực tiếp nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 110: Ninh Thành thi hai vòng đầu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 109: Đề thi ngoài dự đoán của mọi người ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 108: Vòng thứ nhất thi đấu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 107: Nộ sát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 106: Sớm mở ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 105: Lần đầu tiên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 104: Nhất định phải tin tưởng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 103: Mẹ con tương phùng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 102: Tiên phủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 101: Đại môn dưới đáy nước ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 100: Sông hàn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 99: Yêu cầu của bà lão ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 98: Khách không mời mà đến ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 97: Gia nhập Thần Phong học viện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 96: Tranh đoạt Ninh Tiểu Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 95: Ai là Ninh Tiểu Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 94: Đấu vòng loại thứ nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 93: Ai là đệ nhất? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 92: Đề thi đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 91: Thanh Vân Lệnh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 90: Quy tắc vòng loại ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 89: Đến Mạc Trạch Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 88: Ngọc tỷ cứng rắn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 87: Kinh mạch trọng tố ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 86: Huyền hoàng bổn nguyên ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 85: Ngươi gạt ta ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 84: Con mụ xấu xa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 83: Ta không phải đứa ngốc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 82: Thân nhân duy nhất ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 81: Thời cơ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 80: Người áo xám trên Huyết Trì ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 79: Lam Sa thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 78: Liên hợp dò xét di tích ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 77: Sa mạc di phủ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 76: Ninh Thành cường thế ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 75: Vương thượng trong sa mạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 74: Lạc Lôi Sa Mạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 73: Trấn nhỏ Ngưng Chân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 72: Thắng hiểm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 71: Ta đã hiểu ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 70: Ngươi thì nhằm nhò gì ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 69: Ngưng Chân Đan tới tay ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 68: Ép mua ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 67: Gửi bán ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 66: Không làm đại ca thật nhiều năm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 65: Người yêu của Thái Thúc Thạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 64: Tương kiến hận vãn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 63: Thái Thúc gia tộc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 62: Đi ra Đại An Sâm Lâm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 61: Hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 60: Kim tệ cùng linh thạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 59: Hai loại sát ý ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 58: Nơi chiến đấu đáng sợ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 57: Chiến Ngưng Chân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 56: Tô Châu trợ giúp ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 55: Há có thể rời khỏi ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 54: Ninh Thành cua gái ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 53: Gia tăng linh căn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 52: Ngươi muốn học luyện đan? ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 51: Bà lão tóc bạc ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 50: Đan dược khó khăn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 49: Một bước lên trời ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 48: Một đôi châu hoa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 47: Bá chủ một phương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 46: Chỗ tu luyện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 45: Ác độc âm ngoan ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 44: Pháp thuật Băng Hệ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 43: Đại An Sâm Lâm ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 42: Ngươi đồ kỹ nữ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 41: Tách ra ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 40: Lại về Mạn Qua Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 39: Đi nơi nào ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 38: Một khoản phát tài ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 37: Ám hồng sắc tường viện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 36: Tiến vào tâm đảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 35: Lan Sa Đảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 34: Hoang đảo ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 33: Đạo bất đồng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 32: Phương Nhất Kiếm bất đắc dĩ ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 31: Con thuyền quỷ dị ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 30: Đuổi theo nhận lấy cái chết ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 29: Minh Tâm Học Viện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 28: Cường thực chi địa ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 27: Mạn Qua Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 26: Hữu hình vô tướng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 25: Huyền hoàng tin tức ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 24: Cường đại năng lực ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 23: Điên cuồng chạy trốn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 22: Bị ép vào tổ đội ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 21: Kim Thiền Tử quả ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 20: Mạn Qua Hải Vực hiểm ác ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 19: Kỷ Lạc Phi bi thương ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 18: Không thể lấy chồng ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 17: Báo ân ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 16: Tiểu ni cô An Y ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 15: Sát ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 14: Một bạt tai ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 13: Tình cảnh của Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 12: Không cùng một thế giới ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 11: Nghe ta là được ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 10: Mười danh ngạch ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 9: Việc lớn của Học viện ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 8: Tụ Khí tầng hai ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 7: Công việc của Ninh Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 6: Nặc Chân Thuật ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 5: Dịch Tinh Đại Lục ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 4: Bí mật trong cơ thể ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 3: Thương Lặc Thành ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 2: Tiền đồ khó khăn ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 1: Hiểm tử hoàn sinh ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 0.2: Hư không hoàng mang ~ (05/10/2017)Miễn phí

Chương 0.1 - Mắt thấy là giả ~ (05/10/2017)Miễn phí