Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tái sinh với cơ thể bất khả chiến bại

Tái sinh với cơ thể bất khả chiến bại

Tên khác: Douyara Watashi No Karada Wa Kanzen Muteki No You Desu Ne, どうやら私の身体は完全無敵のようですね
Thể loại: Comedy , Shoujo , Slice of Life , Supernatural , Dị giới
Tác giả: SabanekoFuumiChatsufusa
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tái sinh với cơ thể bất khả chiến bại:

Nếu được tái sinh , xin người hãy ban cho con một cơ thể khỏe mạnh để không phải chết trong sự hối hận như bây giờ

Lời khẩn cầu của cô gái trên giường bệnh cùng sự hối hận rằng mình chưa thể làm gì cho cha mẹ đã được THẦN chấp nhận

Giờ đây cô đã được tái sinh thế nhưng ...

Danh sách chương

Shingeki no Kyojin Chap 140 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 139.6 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 139.5 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 139 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 138 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 137 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 136 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 135 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 134 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 133 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 132 ~ (10/09/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 131 ~ (05/08/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 130 ~ (08/07/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 129 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 128 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 127 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 126 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 125 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 124 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 123 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 122 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 121 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 120 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 119 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 118 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 117 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 116 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 115 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 114 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 113 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 112 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 111 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 110 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 109 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 108 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 107 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 106 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 105 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 104 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 103 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 102 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 101 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 100 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 99 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 98 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 97 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 96 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 95 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 94 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 93 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 92 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 91 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 90 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 89 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 88.5 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 88 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 87 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 86 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 85 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 84 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 83 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 82 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 81 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 80 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 79 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 78 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 77 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 76 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 75 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 74 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 73 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 72 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 71 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 70 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 69 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 68 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 67 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 66 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 65 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 64 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 63 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 62 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 61 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 60 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 59 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 58 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 57 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 56 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 55 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 54 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 53 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 52 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 51 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 50 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 49 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 48 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 47 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 46 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 45 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 44 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 43 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 42 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 41 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 40 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 39 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 38 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 37 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 36 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 35 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 34 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 33 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 32 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 31 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 30 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 29 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 28 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 27 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 26 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 25 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 24 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 23 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 22 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 21 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 20 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 19 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 18.5 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 18 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 17 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 16 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 15 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 14 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 13 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 12 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 11 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 10 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 9.5 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 9 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 8 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 7 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 6 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 5 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 4 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 3 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 2 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Shingeki no Kyojin Chap 1 ~ (21/06/2020)Miễn phí