Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Sư Phụ Thế Giới

Sư Phụ Thế Giới

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Mystery , Romance , School Life , Shounen
Tác giả: NEKO Koucihi YOSHINO Sora
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Sư Phụ Thế Giới:

Kể về một điệp viên bị chết chuyển sinh sang thế giới có đấu khí cân cả thế giới :v

Danh sách chương

Chap 47 ~ (05/08/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (19/05/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (09/03/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (10/02/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (02/01/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (02/12/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (08/11/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (08/11/2020)Miễn phí