Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân

Tên khác: Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới
Tác giả: Bộ Mộng Giả
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân:

Cự nhân huyết tinh thống trị vạn tộc, xuyên qua thành nhân tộc tế sống phẩm hắn trong lúc vô tình đạt được biến thân sơ cấp cự nhân năng lực!

 

Trưởng thành đi, tiến công đi, ta cự nhân phân thân!

 

Ps: giống giống Attack on Titan đó....

 

Các đẳng cấp cự nhân: Bùn Nhão Cụ Nhân ---> Sa Cự Nhân --->Nham Thạch Cự Nhân ---> Thanh Đồng Cự Nhân ---> Hắc Sắc Cự Nhân ---> Xám Thiếc Cự Nhân ---> Bạch Ngân Cự Nhân ---> Hoàng Kim Cự Nhân.

 

Các cự nhân chia làm 2 loại: Cự nhân bình thường và Quý tộc cự nhân. TRong đó Quý Tộc cự nhân mạnh hơn nhiều so với cự nhân bình thường.

 

Các đẳng cấp Kiếm sĩ: Học đồ kiếm sĩ ---> Lưu Sa Kiếm Sĩ ---> Nham Thạch Kiếm Sĩ ----> .....( chưa biết tiếp theo là cấp gì, đợi đọc tới đã)

 

Mỗi cấp gồm 9 giai: nhất giai ---> cửu giai.

 

Còn lại phân chia của kiếm sĩ và pháp sư loài người với tinh linh (đa số là Cung Sĩ) thì đợi mình đọc sơ sơ đã, tác giả ko có chưởng riêng về cái này phải tự đọc thôi :(

Danh sách chương

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 903: Vĩnh hằng cùng phản bội ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 902: Không trung ác chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 901: Lên không ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 900: Xuất chinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 899: Đại chiến đến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 898: Tín ngưỡng biển động ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 897: Chư thần khởi nguyên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 896: Giao thủ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 895: Pháp thần hiện thân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 894: Dẫn chó xuất động ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 893: Đối chất nhau ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 892: Thanh tẩy ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 891: Ban thưởng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 890: Lấy lý phục người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 889: Mélys ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 888: Tâm sự ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 887: Ta tới ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 886: Hắc châu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 885: Này vực có bờ, này trụ vô cương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 884: Mộ Rồng chỗ sâu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 883: Long cùng người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 882: Bầy rồng xuất chinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 881: Long Hoàng bệ hạ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 880: Khâm định cảm giác ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 879: Đã lâu không gặp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 878: Thiên Không Thánh Thành thiên sứ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 877: Bạo linh thánh thủy ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 876: Long Thần chi bảo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 875: Đốt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 874: Tinh toái ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 873: Chân chính nguy cơ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 872: Vũ trụ xúc tu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 871: Long Thần bảo giáp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 870: Mũ miện chi uy ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 869: Biến đổi lớn! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 868: Bầy rồng chi tâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 867: Lột da xương vỡ rút máu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 866: Huyết mạch tế tự ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 865: Cương chính mặt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 864: Tinh vòng chỗ sâu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 863: Xuyên qua ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 862: Cắn thuốc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 861: Ẩm thực chi thần thở dài ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 860: Sắp chết hồng trà ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 859: Địa Ngục Hỏa núi đảo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 858: Thế giới thay đổi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 857: Thử truyền bá, xuất chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 856: Bản tin thời sự ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 855: Ám nhật ngày ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 854: Líu lo bị bắt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 853: Nhà cách mạng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 852: Chấn phục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 851: Ta có ba vật, có thể cứu nhân tộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 850: Thần uy ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 849: Mắt có sao trời ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 848: Lực lượng suy yếu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 847: Tin ta ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 846: Không học thức thật đáng sợ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 845: Cắt đứt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 844: Sí Thiên Sứ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 843: Từng nhớ không ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 842: Bất nhân chi thần, khi giết chi! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 841: Ta sai rồi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 840: Bò ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 839: Khổ chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 838: Hóa thú ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 837: Cuộc đi săn bắt đầu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 836: Sư Tâm Đế thành luân hãm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 835: Cấp tốc! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 834: Đại tiểu hồ ly đoàn tụ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 833: Cưỡi rồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 832: Nuôi cổ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 831: Phong thần bán vị diện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 830: Đừng bảo là ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 829: Còn sống, tù phạm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 828: Bắc cảnh chi địa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 827: Phục sinh!? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 826: Ta làm ác ma ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 825: Nghỉ ngơi a ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 824: Tinh. Phần. Tịch. Lạc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 823: Cực Hỏa phá diệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 822: 5%, giải phóng! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 821: Anh linh, vĩnh tồn! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 820: Phần Thiên thần khải ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 819: Cự thú chém giết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 818: Pháp hồn lại xuất hiện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 817: Lý Vân Phi Chiến Linh nhóm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 816: Thánh giai Thôn Phệ Thú ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 815: Lục Thánh lệnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 814: Đi ra gặp ta ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 813: Long Thần lân giáp năng lực ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 812: Ấn ký ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 811: Phó thác, rèn thể ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 810: Ba chuyện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 809: Địa Tinh suy sụp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 808: Mất khống chế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 807: Chư thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 806: Đến chứng Thần vị ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 805: Giận cùng hận ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 804: Cự Nhân tuổi thơ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 803: Máy móc chi thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 802: Mở ra Địa Ngục Chi Môn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 801: Tóc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 800: Đánh cược thắng tới ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 799: Từ đâu mà đến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 798: Vạn mét hư ảnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 797: Lục Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 796: Gió đông tên lửa xuyên lục địa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 795: Địa Cầu hủy diệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 794: Vành đai tiểu hành tinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 793: Thế giới hủy diệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 792: Thần Cách chỗ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 791: Biến hình thuật ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 790: Thoát ly ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 789: Mosaya mối hận ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 788: Tứ phương anh linh bia ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 787: Cao trên tường ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 786: Anh linh vĩnh tồn! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 785: Thủ hộ Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 784: Cự tường bên trong ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 783: Cựu Nhật Chi Tường ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân Chương 782: Stockholm tổng hợp chứng Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 782: Stockholm tổng hợp chứng Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 781: Mưa! Mưa! Mưa! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 780: Một loại khác tiến hóa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 779: Thành tổ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 778: Muốn đầu óc của ta? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 777: Hiếu kỳ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 776: Ca hát đồng tổ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 775: Thanh Đồng Cự Nhân Lý Vân Phi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 774: Cự Nhân lãnh địa chỗ sâu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 773: Tà ác chi quang ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 772: Tuyệt vọng chi tường ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 771: Lửa nô ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 770: Thần vật chứa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 769: Cứu cứu bọn họ! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 768: Ngự diễm bao cổ tay ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 767: Vinh quang tức ta mệnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 766: Mười hai cánh Đại thiên sứ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 765: Ta tức —— vĩnh hằng!!! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 764: Giơ lên! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 762: Mời hai vị thử chùy ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 761: Ta mới là ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 760: Squall ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 759: Lửa đào Thánh Sơn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 758: Trở thành thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 757: Nhân Loại ngôi sao ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 756: Dáng dấp đẹp trai có người thích ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 755: Trên trời rơi xuống ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 754: Thiêu đốt thần cách! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 753: Màu đỏ tinh khối ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 752: Sao băng rơi xuống ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 751: Làm hao mòn, sơ hở ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 750: Khống chế pháp tắc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 749: Không chết không thôi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 748: Học tập ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 747: Ác ma ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 746: Kim Nộ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 745: Anh linh bia ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 744: Hai triệu người làm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 743: Thắng thua ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 742: Hỏa linh Bác Thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 741: Cự Nhân thiên tai ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 740: Ma quỷ Mosaya ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 739: Thẻ đánh bạc, đánh bạc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 738: Đen đủi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 737: Có Đinh Đinh người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 736: Vương gặp vương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 735: Tịch diệt hội nghị ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 734: Mãnh liệt mạch nước ngầm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 733: Tinh linh chi tâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 732: Quang Minh đại thệ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 731: Sinh mệnh chi tiễn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 730: Sự kiên nhẫn của ta có hạn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 729: Uy thế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 728: Bảy Thần khí ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 727: Vận mệnh nguyền rủa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 726: Vương phi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 725: Hôn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 724: Sinh mệnh!? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 723: Tỉnh lại ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 722: Chiếc lồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 721: Kinh Cức Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 720: Nhân Loại phản đồ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 719: Vì cái gì ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 718: Nhớ ta? Sớm quên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 717: Phản bội ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 716: Hiến tế từ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 715: Toái Tinh Táng Nguyệt cung ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 714: Thần Sinh Mệnh khống chế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 713: Trên trời rơi xuống, quang tiễn chi vũ! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 712: Liệt không chiến thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 711: Giằng co ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 710: Kim Cung ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 709: Xem Video ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 708: Tù binh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 707: Không cho phép nhúc nhích ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 706: Yên tâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 705: Luke ở đây! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 704: Trong biển cự thú ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 703: Trang phục chiến đấu giáp tàu bay ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 702: Bạch Cốt Vương thành đại công hội nghị ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 701: Đi vào quỹ đạo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 700: Ngày xưa người điều khiển ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 699: Bắt nguồn từ hạt bụi nhỏ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 698: Vãng cổ bí văn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 697: Căn cứ chiến tranh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 696: Thoát ly, thoát ly, thoát ly! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 695: Mái vòm bên trong ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 694: Dẫn bạo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 693: Đấu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 692: Chấn diễm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 691: Đã sớm sáng tỏ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 690: Vỡ nát ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 689: Rơi xuống ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 688: Chấn động ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 687: Đại Hiền Giả ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 686: Giết cha nguyên nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 685: Cự Nhân khởi nguyên! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 684: Siêu cấp lựu đạn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 683: Lễ vật ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 682: Mười hai chiến tướng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 681: Công chiếm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 680: Kèn lệnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 679: Bánh răng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 678: Thoát ly phái ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 677: Thân thể khống chế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 676: Mật sợ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 675: Chiến tranh quý tộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 674: Phi Dực kỵ binh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 673: Ngọn núi này Liệt Vân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 672: Cự Nhân đấu khải ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 671: Tạc đạn, đại tạc đạn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 670: Ngôi thứ nhất thị giác ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 669: Say xe ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 668: Tử vong bình nguyên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 667: Khảo vấn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 666: Tử vong bình nguyên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 665: Ngai ngái ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 664: Đốn ngộ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 663: Tròng đen phân biệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 662: Ký ức thủy tinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 661: Mở đào ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 660: Ăn mừng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 659: Địa đồ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 658: Viễn chinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 657: Cờ xí ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 656: Rung động ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 655: Giải vây ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 654: Thảm thiết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 653: Ăn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 652: Hồng trà ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 651: Tấu vang vận mệnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 650: Phong lâm hỏa sơn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 649: Đổ bộ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 648: Rồng kéo thuyền ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 647: Giáp rồng trận đầu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 646: Magic cận vệ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 645: Phân rồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 644: Thề, giáp rồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 643: Trung thành cùng phản bội ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 642: Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, tiểu Lam ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 641: Toàn thể nghỉ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 640: Đánh đâu thắng đó ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 639: Lần thứ hai chiến tranh toàn diện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 638: Giết sạch Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 637: Nuốt linh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 636: Chỗ đi nơi nào ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 635: Suy đoán ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 634: Ngọn lửa cách mạng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 633: Sắt thép cơ động cứ điểm. Tuyết Lạc! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 632: Ba quyền ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 631: Đốt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 630: Khốn trời ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 629: Giết không tha ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 628: Chết có gì sợ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 627 ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 626: Trong tuyết vinh quang ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 625: Phục binh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 624: Khải đấu sĩ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 623: Người thối lui chết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 622: Tiến công Lạc Tuyết thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Siêu Cấp Cự Nhân Phân Thân - Chương 621: Về nhà ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 620: Thu phục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 619: Về đảo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 618: Thượng cổ bí ảnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 617: Gió thổi bảo hiện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 616: Mài đao ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 615: Gào thét tế binh đài ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 614: Mặt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 613: Nuốt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 612: Thần phạt hạm đội ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 611: Hải long vệ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 610: Tiếp mạn thuyền chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 609: Xé rách người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 608: Tỉnh lại đảo nhỏ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 607: Trấn mộ đá ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 606: Long kình tàu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 605: Mời chào ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 604: Jack ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 603: Lên bờ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 602: Sinh cơ chi đảo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 601: Đưa ra nghi vấn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 600: Mộ Rồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 599: Biến sắc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 598: Cốt long ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 597: Kiếm pháp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 596: Hung thần ác sát ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 595: Moi tim ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 594: Thuế đảo chi biến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 593: Người ngâm thơ rong ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 592: Luyện Ngục cực hình ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 591: Nhảy xuống biển ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 590: Lý lão sư ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 589: Biết chữ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 588: Tiểu Ngư ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 587: Lão gia gia ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 586: Dụng cự thu hình ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 585: Chân tướng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 584: Rời đi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 583: Gợn sóng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 582: Chết đi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 581: Tóc trắng thương nhan ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 580: Thay ta chiếu cố nàng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 579: Minh Vương giá lâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 578: Sự thương hại của thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 577: Bán Thánh chi lực! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 576: Ta thề! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 575: Tra tấn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 574: Tha cho hắn vừa chết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 573: Quang ảnh chôn vùi đại Thập tự ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 572: Thánh Dực đấu khí ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 571: Phá ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 570: Chỗ không người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 569: Pháp tắc, thôn phệ! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 568: Hóa rồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 567: Huyết chiến bát phương! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 566: Dừng tay ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 565: Tham lam ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 564: Mosaya biến hình thuật ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 563: Biến thân! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 562: Ta đối với ngươi rất thất vọng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 561: Cự Nhân gian tế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 560: Cách mạng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 559: Nhân Loại chi tâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 558: Xích tinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 557: Vinney ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 556: Đã lâu không gặp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 555: Fan hâm mộ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 554: Đi mau ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 553: Lòng người sở hướng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 552: Bão tố ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 551: Nói chuyện lâu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 550: Đa tạ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 549: Chúc phúc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 548: Không vui ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 547: Gian tế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 546: Hiến sách ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 545: Thần tượng phái ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 544: Kim linh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 543: Bóng người vàng óng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 542: Kêu thảm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 541: Không Gian Nước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 540: Giọt nước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 539: Đào mộ đào mộ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 538: Không lưu thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 537: Cẩu thặng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 536: Bùn tổ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 535: Sinh con ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 534: Đến lượt các ngươi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 533: Liên hợp cùng tịnh hóa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 532: Ác nhân lão Lý ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 531: Đi săn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 530: Vermil Đại công tước, Thunder Đại công tước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 529: Vermil Công Quốc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 528: Ba ngày ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 527: Kỹ thuật đoàn đội ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 526: Thần phục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 525: Đấu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 524: Vạn Nhận phong bạo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 523: Điệp biến vạn trùng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 522: Điệp biến (điệp là bướm đó) ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 521: Hùng hổ rồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 520: Có thể sức lực ăn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 519: Trói buộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 518: Tiến công Lạc Tuyết thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 517: Ba rồng kéo xe ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 516: Thuần Long ký ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 515: Ba ba ba ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 514: Để ngươi không học tốt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 513: Long Tê ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 512: Chìm vào trong nước thành thị ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 511: Thúy Ngọc ghi chép ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 510: Phù kim ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 509: Lên không ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 508: Địa Tinh phi thuyền ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 507: Bình Đẳng Vương, tinh cầu ảnh thu nhỏ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 506: Rút dao thành một nhanh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 505: Ý thức chuyển di ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 504: Luyện kim văn minh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 503: Tổ thần bảo khố ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 502: Cự Nhân đột kích ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 501: Gò núi Vương Đình ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 500: Thất lạc văn minh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 499: Tổ thần chiến y ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 498: Địa Tinh lãnh chúa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 497: Ác ma ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 496: Đồ ăn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 495: Địa Tinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 494: Hoang nguyên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 493: Ngô Vương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 492: Lửa vực sâu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 491: Cực hạn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 490: Tiến hóa. Bạch Ngân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 489: Nuốt tinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 488: Thể nội tinh không ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 487: Cửa vào ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 486: Ăn ta ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 485: Long ngữ cấm chú ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 484: Xúc tu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 483: Liên thủ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 482: Quang minh Lôi Tiễn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 481: Kế tiếp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 480: Điểm tâm Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 479: Chúng thần bộ dáng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 478: Dùng linh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 477: Đại thánh quy thuật ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 476: Phụ Thần chiếu cố ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 475: Ức hiếp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 474: Quang mang thần môn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 473: Ta thần? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 472: Tề tụ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 471: Thần phạt Thánh Điện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 470: Giằng co ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 469: Hắc linh ẩn trong khói ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 468: Long ngữ ma pháp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 467: Màu đen mị ảnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 466: Thiết sơn Người lùn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 465: Thấp tức chính nghĩa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 464: Thần bí văn minh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 463: Hài cốt bụi sách ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 462: Khí tức tử vong ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 461: Rèn Khí ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 460: Điên cuồng chạy trốn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 459: Nguyên tố phong bạo Luyện Ngục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 458: Không thích ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 457: Gặp nhau ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 456: Mộc Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 455: Nhặt tiền nhặt tiền ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 454: Ma linh Đại Đế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 453: Bạn học của ta là thổ hào ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 452: Thép hồn mở ra ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 451: Tay cụt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 450: Binh Lâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 449: Pháp tắc - Thay Thế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 448: Pháp tắc tức hết thảy ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 447: Chỉ có thần biết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 446: Màu lam gợn sóng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 445: Pháp tắc —— đâm xuyên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 444: Ma Linh Đế Quốc mười thánh kiếm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 443: Ta sẽ bảo hộ ngươi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 442: Nữ thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 441: Đánh tàn bạo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 440: Lão tử không trách ngươi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 439: Sân trường sinh hoạt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 438: Ma tháp tửu quán ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 437: Thần quà tặng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 436: Bán thần khí tức ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 435: Minh Vương học sinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 434: Nhập học ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 433: Pháp thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 432: Líu lo. Rukia ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 431: Ma Linh đế thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 430: Tinh thần lực chiếc nhẫn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 429: Chặt chặt chặt chặt chặt chặt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 428: Thiên Ma Thôn Linh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 427: Sư Nha dong binh đoàn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 426: Di động ma âm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 425: Cáo từ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 424: Mục linh, thẩm linh, trọng tài ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 423: Giáo hoàng nghi hoặc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 422: Nhiệm vụ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 421: Báo cáo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 420: Ra trận khoán ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 419: Thép hồn bán vị diện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 418: Siêu cự hình luyện kim pháp trận ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 417: Tìm kiếm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 416: Dung ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 415: Một năm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 414: Xã trưởng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 413: Lão sư của ta ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 412: Lưu lại ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 411: Cuồng nhiệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 410: Năm trăm cự tượng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 409: Tới tiền ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 408: Muốn giàu, làm giáo dục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 407: Ta muốn đi học ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 406: Phân đất phong hầu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 405: Vương giả chi nặc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 404: Phong vương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 403: Đại nhân đi thong thả ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 402: Giao tình ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 401: Vương tên Bạch Cốt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 400: Thiếu tiền ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 399: Hồ nước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 398: Cự Nhân tới rồi! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 397: Chiếu sáng ma pháp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 396: Montaut. Stark ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 395: Trở về ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 394: Hồi ức, báo thù ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 393: Lúc trước hứa hẹn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 392: Bạch cốt thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 391: Nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 390: Lôi Vân Kiếm Trảm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 389: Băng hỏa Địa Ngục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 388: Chiến giáp hộ thể ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 387: Diệt tộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 386: Binh biến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 385: Răng nanh bạo đạn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 384: Là ngươi! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 383: Vân Cung Điện, đấu thú lồng giam ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 382: Không có khả năng! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 381: Đồng quy vu tận ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 380: Băng phong ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 379: Ăn liên tục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 378: Đình chỉ công kích ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 377: Thủy nguyên tố ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 376: Thần bí Bạch Ngân pháp sư ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 375: Cự Nhân viện quân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 374: Lăng vân chi vây ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 373: Sư Nha công tước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 372: Học viện minh ước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 371: Thương nghị ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 370: Tiếp nhận đầu hàng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 369: Viện quân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 368: Diệt quốc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 367: Cự Nhân lui ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 366: Thiên Hàng Thần Binh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 365: Tina canh gác ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 364: Xuất chinh Waldo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 363: Vỡ nát cơ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 362: Vực sâu chi nhãn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 361: Có tiền tùy hứng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 360: Tài nguyên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 359: Lắp ráp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 358: Lệ nóng doanh tròng mộng tưởng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 357: Huyết đồ ngàn vạn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 356: Phân viện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 355: Kiểm tra tu sửa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 354: Làm gì được ta quân có cao tới ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 353: Mosaya ác ma ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 352: Chiến tranh cự tượng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 351: Cự Nhân trèo lên thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 350: Trăm tên quý tộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 349: Xuyên phá sương mù dày đặc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 348: Quân sự cứ điểm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 347: Lòng đất bò sát ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 346: Sợ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 345: Tuyết rơi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 344: Viễn chinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 343: Chịu chết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 342: Ta đi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 341: Vệ thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 340: Sứ giả ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 339: Đánh lui ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 338: Theo ta giết địch ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 337: Ngân Não ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 336: Thu hoạch ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 335: Hiển thánh, về thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 334: Toàn diện khai chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 333: Thành diệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 332: Đấu lồng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 331: Luther. Raulin ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 330: Vạn người trảm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 329: Đếm số ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 328: Ra trận ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 327: Dũng giả vương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 326: Thu lễ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 325: Bí khố, suối nước nóng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 324: Tốt tốt tốt, cầm cầm cầm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 323: Ma âm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 322: Từ chức ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 321: Lăn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 320: Fargo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 319: Thần nô ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 318: Chấn nhiếp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 317: Gió ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 316: Biển ý thức ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 315: Tinh thần hàng thế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 314: Lòng người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 313: Vì ta chi kiếm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 312: Ngươi sai! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 311: Lấy thân là thuẫn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 310: Xông thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 309: Ly Nhân bộ lạc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 308: Sư Tâm đại đế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 307: Đế cung ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 306: Phó viện trưởng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 305: Thu học sinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 304: Âm pháo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 303: Đại tông sư ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 302: Va chạm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 301: Luyện Kim Thành Thị ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 300: Sư Tâm Đế thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 299: Hợp kích kiếm trận ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 298: Nhà mình hậu viện mà ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 297: Thanh Đồng kiếm sĩ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 296: Đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh một chút ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 295: Rèn thể thay da ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 294: Tinh chi lực ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 293: Đấu khí kén lớn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 292: Vân Cung Điện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 291: Bạo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 290: Độc cùng hơi thở ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 289: Quyết chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 288: Saul đối Luke ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 287: Thân chủ hầu tước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 286: Tân nhiệm Waldo Đại công tước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 285: Kẻ đến không thiện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 284: Ngày thứ hai ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 283: Một đao ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 282: Hỏa Ưng Đấu Khí ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 281: Thần hỏa trời oanh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 280: Chiến Tranh Học Viện tìm viện trưởng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 279: Bộc phát ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 278: Đổi ta đến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 277: Ma Kim Áo Giáp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 276: Sát ý ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 275: Hikiba Đại công tước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 274: Cùng ta trang? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 273: Mạch nước ngầm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 272: Ra oai phủ đầu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 271: Nhân tuyển ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 270: Dũng giả đại hội ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 269: Brad - Bori mạch kín ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 268: Xin chủ nhân đánh ta ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 267: Công tước nữ nô ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 266: Rắn độc của ta ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 265: Ngươi biết ta? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 264: Gặp chuyện bất bình ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 263: Ẩn, Bạo, Thiết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 262: Phá vách tường ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 261: Ký ức bảo tàng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 260: Một ngày tù ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 259: Cát thời gian ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 258: Mở rộng tầm mắt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 257: Tỉnh lại oan hồn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 256: Thời không bảo tàng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 255: Hoàng kim cửa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 254: Ẩn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 253: Nhanh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 252: Liệt hỏa đốt thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 251: Ngôi sao sắt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 250: Lục sắc Đinh Đinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 249: Nhân Loại diệt tuyệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 248: Ngàn vạn hài cốt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 247: Truy tung ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 246: Rèn thể ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 245: Thôn thiên xà ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 244: Ngoan nhân lão Lý ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 243: Thiêu hỏa côn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 242: Phần Thế Viêm Diệt Quyết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 241: Cắm cắm cắm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 240: Lão Phần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 239: Lão nhân gia ta! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 238: Là phải đi chết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 237: Cao ngạo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 236: Người tới ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 235: Có thể thắng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 234: Bại ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 233: Đền nợ nước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 232: Samaranch thủ đô ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 231: Waldo chi thương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 230: Gấp rút tiếp viện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 229: Thú vị điểm tâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 228: Không ổn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 227: Gặp ấn như hoàng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 226: Lý khóa mà ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 225: Đổi họ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 224: Quân vương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 223: Gặp nhau vui mừng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 222: Vân chi đô ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 221: Vào thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 220: Cự Nhân tôn nghiêm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 219: Nhân Loại hi vọng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 218: Viện trưởng đại nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 217: Mơ ước lực lượng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 216: Học tập ma pháp chỗ nào mạnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 215: Mời chào ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 214: Chiến Tranh Học Viện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 213: Ma Kim chiến xa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 212: Chỉnh đốn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 211: Nữ Vương đại nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 210: Rơi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 209: Khế ước ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 208: Ngân huyết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 207: Hèn hạ Nhân Loại ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 206: Hắc Thiết Cự Nhân nhóm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 205: Phá thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 204: Tóc bạc, bốn vang ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 203: Horan ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 202: Còn có người phản đối? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 201: May mắn không làm nhục mệnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 200: Roland con dân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 199: Ba ngàn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 198: Chết chắc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 197: Thánh đồ đại nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 196: Giáo hoàng thánh dụ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 195: Con nuôi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 194: Liệt diễm Địa Ngục môn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 193: Nhiên Huyết cần vương lệnh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 192: Ta phản đối ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 191: Các quý tộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 190: Kế thừa đại điển ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 189: Độc cùng nguyền rủa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 188: Thời cuộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 187: Lập kế hoạch ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 186: Con dân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 185: Cờ trắng máu đen ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 184: Về thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 183: Được giải phóng tế phẩm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 182: Đại ống sắt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 181: Bắn một lượt! Tiến lên! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 180: Người quen ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 179: Trận chiến đầu tiên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 178: Hỏa Thần ở trên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 177: Ước hẹn ba năm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 176: Một hòn đá ném hai chim ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 175: Ma Kim chiến binh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 174: Tịnh hóa, mưa to sắp tới! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 173: Gỗ thô ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 172: Ban thưởng ta lực lượng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 171: Ma Kim Chiến súng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 170: Thiên phú ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 169: Người quen biết cũ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 168: Schett! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 167: Hắc Tháp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 166: Tỉnh lại, chiến chiến chiến! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 165: Luyện kim Chiến Ngẫu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 164: Bại lộ, mèo chuột trò chơi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 163: Phô trương thanh thế ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 162: Vương tử điện hạ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 161: Cuồng cá mập ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 160: Ngân Cung ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 159: Các ngươi đánh đi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 158: Thánh hồn quả ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 157: Kết giao, đớp cứt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 156: Cái này cái gì a! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 155: Bại gia tử ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 154: Gia có tiền ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 153: Thiên Hải Long Tâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 152: Xích Kim đấu giá hội ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 151: Ái phi? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 150: Ta muốn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 149: Nụ hôn của tử thần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 148: Lừa gạt hạ tràng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 147: Đạo tặc đoàn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 146: Dị đoan ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 145: Dẫn ta đi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 144: Tính trẻ con không có ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 143: Tinh linh chiến trường ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 142: Tận thế chương kết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 141: Chết muốn tiền, dài Đinh Đinh ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 140: Nó tới ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 139: Lôi Vân Phong Bạo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 138: Về ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 137: Đen Jack ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 136: Miệng pháo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 135: Ngăn không được, liền phải chết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 134: Thần Ma lịch ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 133: Kẻ đến không thiện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 132: Những thi thể, Sinh Mệnh dòng suối ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 131: Biểu diễn tiết mục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 130: Toái nguyệt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 129: Thằng hề ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 128: Cự Thần hành giả ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 127: Trái pháo phải đao ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 126: Đến một phát ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 125: Muốn mạng sống sao? Giết người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 124: Cự Nhân đấu thú trường ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 123: Vân tay điểm lồi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 122: Phản phệ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 121: Bóp nát đầu của ngươi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 120: Vì ngươi mà chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 119: Phun lửa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 118: Độc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 117: Tường đất mê cung ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 116: Giết hắn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 115: Tỉnh lại Bạch Ngân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 114: Zombie, thủ thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 113: Hắc thiết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 112: Gió chi xe ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 111: Phần Thế Viêm Diệt Kiếm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 110: Sóng xung kích ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 109: Tu La Địa Ngục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 108: Mở tiệc vui vẻ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 107: Ma Đạo Pháo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 106: Ôm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 105: Tô lại bạc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 104: Tiền tới ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 103: Azeroth bán vị diện ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 102: Lớn như vậy!? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 101: Bạch ngân sư tử ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 100: Lăng Vân Vương thành lai sứ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 99: Mượn ngươi đầu chó ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 98: Không làm không chết ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 97: Xuỵt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 96: Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 95: Thành tín người, già trẻ không gạt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 94: Ngày giết người phóng hỏa ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 93: Đêm mây đen gió lớn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 92: Kiểm kê thu hoạch ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 91: Thánh thủy chúc phúc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 90: Trung ương thần điện Đại giáo chủ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 89: Trảm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 88: Ồn ào ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 87: Đốt thi ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 86: Phóng! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 85: Lão hổ không phát uy ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 84: Peeler ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 83: Hành khúc, miểu sát ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 82: Lấy lửa thiêu tâm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 81: Duyên phận ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 80: Đến chết cũng không đổi yêu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 79: Ôm nhau bộ xương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 78: Sắt thép lồng giam ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 77: Hỏa Thần sứ giả ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 76: Lột xác, tỉnh lại ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 75: Chỗ chết, đâm đầu xuống hồ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 74: Dung nham Luyện Ngục ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 73: Dung Nham Cự Nhân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 72: Hỏa Ma Tinh khoáng mạch ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 71: Nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 70: Người nhặt rác lão Lý ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 69: Nội tình ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 68: Khi dễ người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 67: Roland Pháp Sư tháp ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 66: Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta kinh phí ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 65: Sư tử, hồ ly, rắn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 64: Oán độc, trù tính ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 63: Bán Giai kiếm sĩ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 62: Khí cảm! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 61: Bản thân bị trọng thương ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 60: Đây là muốn phát a ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 59: Đánh đánh đánh đánh một chút ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 58: Không biết xấu hổ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 57: Tiền đồng pháp sư ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 56: Ai vậy ngươi!? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 55: Ban thưởng cùng thu hoạch ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 54: Thế giới chân tướng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 53: Yết kiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 52: Điện hạ, ha ha ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 51: Chảy nước miếng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 50: Vệ ta Roland ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 49: Dị hoá ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 48: Viện quân ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 47: Quý tộc Cự Nhân! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 46: Kịch chiến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 45: Đội cứu hỏa dài ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 44: Tin tưởng khoa học ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 43: Cự Nhân đột kích! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 42: Đến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 41: Bonnie. Roland ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 40: Tetsugen quân đoàn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 39: Cự Nhân như rừng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 38: Ngàn vạn gầm thét ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 37: Trảm làm thịt nhão! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 36: Đao đến ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 35: Bát giai pháp sư ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 34: Ta đại đao đã đói khát khó nhịn! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 33: Lakesh pháp sư ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 32: Nguyên tố cộng minh người ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 31: Tuyệt thế bảo đao ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 30: Thợ rèn lão Lý ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 29: Tiền tiền tiền tiền tiền! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 28: Đại thành phía trên ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 27: Cự Nhân chuông ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 26: Đoạt mỏ, thoát quần ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 25: Tiện nghi tổ tông phù hộ! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 24: Tiền không là vấn đề (tên chương thấy ghét thật: V) ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 23: Lão tử chặt hắn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 22: Lấy Raulin Bá Tước tên! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 21: Ai nha, các ngươi đã xong đâu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 20: Nói hươu nói vượn! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 19: Cuối cùng đã tới ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 18: Đều có tâm cơ ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 17: Thép đại mộc ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 16: Ai nói? ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 15: Cọ một cọ, cướp cô dâu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 14: Vị đại tỷ này ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 13: Đại bổng bổng ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 12: Hoang dã đêm ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 11: Sói cùng rắn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 10: Thiết huyết Roland thành ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 9: Nhảy ra cái cha ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 8: Tiểu Líu lo ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 7: Đến cùng là cái gì a ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 06: Hạt cát ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 5: Lão tử muốn đánh mười cái! ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 4: Song đao hoa hồng không bị trói buộc lãng tử ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 3: Một đại đống bùn ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 2: Ăn trước đầu ~ (14/05/2017)Miễn phí

Chương 1: Ba vạn người đại hiến tế ~ (14/05/2017)Miễn phí