Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Pocket Monsters Special

Pocket Monsters Special

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Comic
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Pocket Monsters Special:

Hiện tại thì bộ truyện Pokémon Special a.k.a Pokémon Đặc Biệt đã được phát hành tại Việt Nam bởi NXB Kim Đồng, nên nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua truyện bản quyền để ủng hộ tác giả cũng như là NXB Kim Đồng nhé. Thanks.
Vì Pokémon Đặc Biệt luôn xuất bản phần mới cùng thời điểm phát hành game Pokémon mới để quảng cáo cho game, nên trước khi được in nối tiếp vào các phần cũ thì các phần mới sẽ được xuất bản trên tạp trí truyện tranh CoroCoro và sau đó gộp thành các bộ nhỏ riêng gọi là Mini-Volume. Bên dưới là các phần truyện đã được xuất bản riêng và chưa được nối vào phần cũ.

Danh sách chương

Chap 548 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 547 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 546 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 545 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 544 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 543 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 542 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 541 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 540 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 539 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 538 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 537 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 535 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 534 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 533 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 531 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 530 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 529 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 528 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 527 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 526 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 525 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 523 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 522 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 521 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 520 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 519 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 518 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 517 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 516 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 515 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 514 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 513 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 512 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 511 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 510 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 509 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 508 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 507 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 506 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 505 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 504 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 503 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 502 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 501 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 500 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 499 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 498 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 497 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 496 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 495 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 494 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 493 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 492 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 491 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 490 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 489 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 488 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 487 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 486 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 485 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 484 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 483 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 482 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 481 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 480 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 479 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 478 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 477 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 476 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 475 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 474 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 473 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 472 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 471 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 470 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 469 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 468 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 467 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 466 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 465 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 464 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 463 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 462 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 461 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 460 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 459 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 458 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 457 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 456 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 455 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 454 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 453 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 452 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 451 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 450 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 449 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 448 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 447 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 446 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 445 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 444 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 443 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 442 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 440 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 439 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 438 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 437 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 436 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 435 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 434 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 433 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 432 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 431 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 430 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 429 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 428 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 427 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 426 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 425 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 424 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 423 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 422 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 421 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 420 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 418 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 417 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 416 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 415 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 414 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 413 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 412 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 411 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 410 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 409 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 408 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 407 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 406 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 405 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 404 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 403 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 402 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 401 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 400 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 399 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 398 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 397 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 396 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 395 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 394 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 393 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 392 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 391 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 390 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 389 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 388 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 387 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 386 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 385 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 384 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 383 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 382 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 381 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 380 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 379 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 378 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 377 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 376 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 375 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 373 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 372 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 371 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 370 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 369 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 368 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 367 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 366 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 365 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 364 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 363 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 362 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 361 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 360 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 359 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 358 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 357 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 356 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 355 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 354 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 353 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 352 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 351 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 350 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 349 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 348 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 347 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 346 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 345 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 344 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 343 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 342 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 341 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 340 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 339 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 338 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 337 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 336 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 335 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 334 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 333 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 332 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 331 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 330 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 329 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 328 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 327 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 326 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 325 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 324 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 323 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 322 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 321 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 320 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 319 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 318 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 317 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 316 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 315 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 314 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 313 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 312 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 311 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 310 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 309 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 308 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 307 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 306 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 305 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 304 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 303 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 302 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 301 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 300 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 299 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 298 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 297 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 296 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 295 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 294 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 293 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 292 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 291 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 290 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 289 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 288 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 287 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 286 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 285 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 284 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 283 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 282 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 281 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 280 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 279 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 278 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 277 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 276 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 275 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 274 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 273 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 272 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 271 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 270 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 269 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 268 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 267 The Final Battle VIII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 266 The Final Battle VII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 265 The Final Battle VI ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 264 The Final Battle V ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 263 The Final Battle IV ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 262 The Final Battle III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 261 The Final Battle II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 260 The Final Battle I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 259 Vs Rayquaza II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 258 Vs Rayquaza I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 257 Vs Kyogre & Groundon XV ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 256 Vs Spoink II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 255 Vs Spoink I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 254 Vs Regirock & Regice & Registeel II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 253 Vs Regirock & Regice & Registeel I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 252 Vs Kyogre & Groundon XIV ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 251 Vs Kyogre & Groundon XIII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 250 Vs Kyogre & Groudon XII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 249 Vs Kyogre & Groudon XI ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 248 Vs Kyogre & Groudon X ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 247 Vs Kyogre & Groudon IX ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 246 Vs Ninjask ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 245 Vs Vibrava ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 244 Vs Kyogre & Groudon VIII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 243 Vs Armaldo ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 242 Vs Volbeat ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 241 Vs Dusclops ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 240 Vs Treecko ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 239 Vs Kyogre & Groudon VII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 238 Vs Kyogre & Groudon VI ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 237 Vs Kyogre & Groudon V ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 236 Vs Kyogre & Groudon IV ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 235 Vs Kyogre & Groudon III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 234 Vs Kyogre & Groudon II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 233 Vs Kyogre & Groudon I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 232 Vs Whiscash ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 231 Vs Masquerain ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 230 Vs Walrein ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 229 Vs Lunatone & Solrock ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 228 Vs Grumpig II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 227 Vs Grumpig I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 226 Vs Altaria ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 225 Vs Anorith & Lileep ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 224 Vs Luvdisc II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 223 Vs Luvdisc I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 222 Vs Shiftry ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 221 Vs Loudred & Exploud II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 220 Vs Loudred & Exploud I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 219 Vs Whismur ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 218 Vs Absol ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 217 Vs Medicham ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 216 Vs Magcargo ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 215 Vs Pelipper II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 214 Vs Pelipper I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 213 Vs Azumarill II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 212 Vs Azumarill I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 211 Vs Slaking III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 210 Vs Slaking II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 209 Vs Slaking I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 208 Vs Zangoose & Seviper II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 207 Vs Zangoose & Seviper I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 206 Vs Feebas ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 205 Vs Electrike II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 204 Vs Electrike I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 203 Vs Donphan ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 202 Vs Slugma II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 201 Vs Slugma I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 200 Vs Torkoal ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 199 Vs Plusle & Minun II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 198 Vs Plusle & Minun I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 197 Vs Hariyama ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 196 Vs Beldum ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 195 Vs Makuhita ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 194 Vs Mawile ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 193 Vs Crawdaunt II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 192 Vs Crawdaunt I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 191 Vs Nosepass II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 190 Vs Nosepass I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 189 Vs Ludicolo ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 188 Vs Lombre ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 187 Vs Kecleon ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 186 Vs Breloom ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 185 Vs Nuzleaf ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 184 Vs Dustox ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 183 Vs Torchic ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 182 Vs Mightyena ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 181 Vs Cacnea ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 180.5 Mt.Silver Training ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 180 The Last Battle XIV ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 179 The Last Battle XIII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 178 The Last Battle XII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 177 The Last Battle XI ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 176 The Last Battle X ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 175 The Last Battle IX ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 174 The Last Battle VIII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 173 The Last Battle VII ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 172 The Last Battle VI ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 171 The Last Battle V ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 170 The Last Battle IV ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 169 The Last Battle III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 168 The Last Battle II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 167 The Last Battle I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 166 Vs Lugia & Ho-Oh II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 165 Vs Lugia & Ho-Oh I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 164 Vs Slowking ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 163 Vs Bellossom ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 162 Vs Hitmontop ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 161 Vs Entei ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 160 Vs Porygon2 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 159 Vs Scyther ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 158 Vs Scyther ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 157 Vs Magnemite ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 156 Vs Noctowl ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 155 Vs Kabutops ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 154 Vs Kabutops ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 153 Vs Yanma ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 152 Vs Butterfree ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 151 Vs Lanturn ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 150 Vs Chinchou ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 149 Vs Kingdra ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 148 Vs Lugia III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 147 Vs Lugia II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 146 Vs Lugia I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 145 Vs Sandslash ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 144 Vs Swinub ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 143 Vs Igglybuff & Cleffa ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 142 Vs Remoraid ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 141 Vs Lickitung ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 140 Vs Dorio ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 139 Vs Raichu ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 138 Vs Raikou & Entei II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 137 Vs Raikou & Entei I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 136 Vs Crobat ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 135 Vs Larvitar ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 134 Vs Heracross ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 133 Vs Azumarill ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 132 Vs Suicune III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 131 Vs Suicune II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 130 Vs Suicune I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 129 Vs Girafarig ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 128 Vs Ditto ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 127 Vs Miltank ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 126 Vs Jumpluff ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 125 Vs Misdreavus ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 124 Vs Skarmory ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 123 Vs Dragonair ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 122 Vs Qwilfish ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 121 Vs Corsola ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 120 Vs Staryu ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 119 Vs Flaaffy ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 118 Vs Chikorita ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 117 Vs Slugma ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 116 Vs Scizor ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 115 Vs Forretress ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 114 Vs Delibird II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 113 Vs Delibird I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 112 Vs Red Gyarados ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 111 Vs Tyranitar ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 110 Vs Piloswine ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 109 Vs Ampharos ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 108 Vs Quilava ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 107 Vs Gligar ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 106 Vs Sudowoodo ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 105 Vs Smeargle ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 104 Vs Ariados ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 103 Vs Houndour ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 102 Vs Ursaring ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 101 Vs Teddiursa ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 100 Vs Unown ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 99 Vs Sunkern ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 98 Vs Totodile ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 97 Vs Bellsprout ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 96 Vs Donphan ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 95 Vs Stantler ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 94 Vs Elekid ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 93 Vs Sneasel ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 92 Vs Hoothoot ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 91 Vs Mukrow ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 90 Vs ??? ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 89 Vs Metapod ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 88 Vs Beedrill ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 87 Vs Rhyhorn ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 86 Vs Dragonite ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 85 Vs Shellder ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 84 Vs Clefable ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 83 Vs Slowbro ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 82 Vs Raticate ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 81 Vs Aerodactyl III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 80 Vs Aerodactyl II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 79 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 78 Vs Venusaur ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 77 Vs Golduck ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 76 Vs Chansey ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 75 Vs Electrode ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 74 Vs Magikarp ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 73 Vs Venomoth ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 72 Vs Weezing ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 71 Vs Muk ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 70 Vs Alakazam ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 69 Vs Horsea ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 68 Vs Jigglypuff ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 67 Vs Diglett ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 66 Vs Poliwrath ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 65 Vs Machop ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 64 Vs Arcanine ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 63 Vs Exeggutor ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 62 Vs Dragonair III ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 61 Vs Dragonair II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 60 Vs Dragonair I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 59 Vs Hitmonlee ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 58 Vs Tentacruel ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 57 Vs Ekans ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 56 Vs Slowpoke ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 55 Vs Primeape ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 54 Vs Pidgeotto ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 53 Vs Caterpie ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 52 Vs Gengar ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 51 Vs Magneton ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 50 Vs Lapras ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 49 Vs Gastly ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 48 Vs Paras ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 47 Vs Persian ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 46 Vs Marowak ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 45 Vs Cloyster ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 44 Vs Dugong ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 43 Vs Seadra ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 42 Vs Doduo ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 41 Vs Ponyta ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 40 Vs Charizard ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 39 Vs Spearow ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 38 Vs Nidoqueen ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 37 Vs Golem ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 36 Vs Dratini ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 35 Vs Mewtwo II ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 34 Vs Mewtwo I ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 33 Vs Legendary Bird Pokémon ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 32 Vs Kadabra ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 31 Vs Articuno ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 30 Vs Zapdos ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 29 Vs Golbat ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 28 Vs Mr. Mime ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 27 Vs Kadabra ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 26 Vs Moltres ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 25 Vs Articuno ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 24 Vs Dragonite ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 23 Vs Magmar ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 22 Vs Victreebel ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 21 Vs Nidoking ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 20 Vs Vileplume ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 19 Vs Eevee ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 18 Vs Ninetales ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 17 Vs Jynx ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 16 Vs Tauros ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 15 Vs Wartortle ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 14 Vs Arbok ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 13 Vs Psyduck ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 12 Vs Snorlax ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 11 Vs Electabuzz ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 10 Vs Voltorb ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 9 Vs Fearow ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 8 Vs Starmie ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 7 Vs Rhydon ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 6 Vs Gyarados ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 5 Vs Onix ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 4 Vs Pikachu ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 3 Vs Kangaskhan ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 2 Vs Machoke ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 1 Vs Mew ~ (16/07/2020)Miễn phí