Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Phúc Hắc Không Phải Tội

Phúc Hắc Không Phải Tội

Tên khác: Phúc Hắc Không Phải Tội
Thể loại: Truyện chữ , Ngôn tình
Tác giả: Quân Minh Ngã Tâm
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phúc Hắc Không Phải Tội:

“Lần thứ nhất, sàm sỡ anh. Lần thứ hai, cưỡng hôn anh. Lần thứ ba, cưỡng bức anh.” Lăng Duy Trạch vừa cởi cúc áo sơ mi vừa nhìn người con gái mặt đỏ bừng đang yếu thế trên giường, giọng trầm xuống, “Tô Tiểu Đại, em phải chịu trách nhiệm với anh!”

 

Tô Tiểu Đại sợ nhất là ai? Lăng Duy Trạch!

 

Tô Tiểu Đại hận nhất là ai? Lăng Duy Trạch!

 

Tô Tiểu Đại rất muốn nói với Lăng Duy Trạch điều gì? Phúc hắc không phải tội, mà là bệnh phải trị! Tuy nhiên, cô lại không dám nói…

Danh sách chương

Chương 68 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 67 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 66 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 65 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 64 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 63 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 62 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 61 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 60 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 59 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 58 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 57 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 56 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 55 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 54 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 53 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 52 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 51 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 50 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 49 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 48 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 47 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 46 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 45 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 44 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 43 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 42 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 41 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 40 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 39 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 38 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 37 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 36 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 35 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 34 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 33 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 32 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 31 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 30 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 29 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 28 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 27 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 26 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 25 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 24 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 23 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 22 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 21 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 20 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 19 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 18 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 17 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 16 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 15 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 14 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 13 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 12 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 11 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 10 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 9 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 8 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 7 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 6 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 5 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 4 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 3 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 1 ~ (01/01/1970)Miễn phí