Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
One Outs

One Outs

Tên khác: ワンナウツ
Thể loại: Drama , Psychological , Seinen , Sports
Tác giả: Kaitani Shinobu
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

One Outs:

Câu chuyện bắt đầu với chuyến tập huấn ở Okinawa của Hiromichi Kojima - batter chủ lực của Lycaons, một đội bóng yếu với thành tích toàn thua. Kojima muốn thông qua chuyến tập huấn để tìm ra lý do vì sao anh không thể cô địch. Ở đó, anh đã khám phá ra One Outs, một trò cá cược bằng bóng chày và nhà vô địch của One Outs là Tokuchi Toua. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần batter đánh được bóng của pitcher ra đến sân ngoài trong vòng 3 lượt ném là sẽ thắng. Và đó là lần gặp gỡ làm thay đổi số phận của Tokuchi và cả đội Lycaons, câu chuyện bắt đầu.

Danh sách chương

Chapter 164 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 164 ~ (19/10/2019)Miễn phí

Chapter 163 ~ (16/10/2019)Miễn phí

Chapter 162 ~ (15/10/2019)Miễn phí

Chapter 161 ~ (13/10/2019)Miễn phí

Chapter 160 ~ (03/10/2019)Miễn phí

Chapter 159 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Chapter 158 ~ (29/09/2019)Miễn phí

Chapter 157 ~ (23/09/2019)Miễn phí

Chapter 156 ~ (22/09/2019)Miễn phí

Chapter 155 ~ (06/09/2019)Miễn phí

Chapter 154 ~ (23/08/2019)Miễn phí

Chapter 153 ~ (21/08/2019)Miễn phí

Chapter 152 ~ (17/08/2019)Miễn phí

Chapter 151 ~ (15/08/2019)Miễn phí

Chapter 150 ~ (13/08/2019)Miễn phí

Chapter 149 ~ (12/08/2019)Miễn phí

Chapter 148 ~ (10/08/2019)Miễn phí

Chapter 147 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 146 ~ (03/08/2019)Miễn phí

Chapter 145 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 144 ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chapter 143 ~ (27/07/2019)Miễn phí

Chapter 142 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 141 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 140 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 139 ~ (11/07/2019)Miễn phí

Chapter 138 ~ (09/07/2019)Miễn phí

Chapter 137 ~ (06/07/2019)Miễn phí

Chapter 136 ~ (04/07/2019)Miễn phí

Chapter 135 ~ (01/07/2019)Miễn phí

Chapter 134 ~ (28/06/2019)Miễn phí

Chapter 133 ~ (25/06/2019)Miễn phí

Chapter 132 ~ (23/06/2019)Miễn phí

Chapter 131 ~ (23/06/2019)Miễn phí

Chapter 130 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Chapter 129 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Chapter 128 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Chapter 127 ~ (11/06/2019)Miễn phí

Chapter 126 ~ (11/06/2019)Miễn phí

Chapter 125 ~ (05/06/2019)Miễn phí

Chapter 124 ~ (30/05/2019)Miễn phí

Chapter 123 ~ (25/05/2019)Miễn phí

Chapter 122 ~ (19/05/2019)Miễn phí

Chapter 121 ~ (18/05/2019)Miễn phí

Chapter 120 ~ (14/05/2019)Miễn phí

Chapter 119 ~ (09/05/2019)Miễn phí

Chapter 118 ~ (05/05/2019)Miễn phí

Chapter 117 ~ (04/05/2019)Miễn phí

Chapter 116 ~ (28/04/2019)Miễn phí

Chapter 115 ~ (19/12/2018)Miễn phí

Chapter 114 ~ (19/12/2018)Miễn phí

Chapter 113 ~ (17/10/2018)Miễn phí

Chapter 112 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chapter 111 ~ (05/09/2018)Miễn phí

Chapter 110 ~ (24/06/2018)Miễn phí

Chapter 109 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 108 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 107 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 106 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 104 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 103 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 102 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 101 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 100 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 99 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 98 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 97 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 96 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 95 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 94 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 93 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 92 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 91 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 90 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 89 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 88 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 87 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 86 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 85 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 84 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 83 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 82 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 32 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 31 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 30 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 29 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 28 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 27 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 26 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 25 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 24 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 23 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 22 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 21 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 20 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 19 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 18 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 17 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 16 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 15 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 14 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 13 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 12 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 11 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 10 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 9 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 8 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 7 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 6 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 5 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 4 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 3 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 2 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/06/2018)Miễn phí