Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Nguyên Thủy Chiến Ký

Nguyên Thủy Chiến Ký

Tên khác: Nguyên Thủy Chiến Ký
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ , Dị giới
Tác giả: Trần Từ Lại Điều
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nguyên Thủy Chiến Ký:

Này gạt người Nguyên Thủy bộ lạc!

 

"Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta trở về chốn cũ.

 

Vinh diệu vẫn như xưa, lửa Viêm Giác vĩnh viễn bất diệt."

Danh sách chương

Nguyên Thủy Chiến Ký Hoàn bản cảm nghĩ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 844: Đừng ngạc nhiên (end) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 843: Giống như đã từng quen biết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 842: Quá khứ xa xăm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 841: Ngươi tổ tông như trước là ngươi tổ tông ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 840: Phá băng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 839: Bá chủ biến mất ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 838: Băng phong chi địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 837: Vây săn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Đang sửa kết cục ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 836: Hải thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 835: Đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 834: Không biết mới là nguy hiểm nhất ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 833: Gặp lại Tắc Cư ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 832: Ngươi trúng đao ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 831: Các ngươi giúp ai?! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 830: Tử khí mãn thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 829: Khế! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 828: Thiên địa khế thư ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 827: Tụ tập cá cược ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 826: Áp một cây thủy tinh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 825: Kêu hắn ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 824: Một ngọn lửa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 823: Lại lâm vương thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 822: Thật sự không có ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 821: Tước đoạn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 820: Lại một quái vật ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 819: Bắt ta? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 818: Tỉnh dân chi tị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 817: Trao đổi điều kiện ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 816: Thủ lĩnh Cốt Thác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 815: Thế này cũng có thể nhận ra được?! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 814: Thổ hào vào thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 813: Viêm hà long kỳ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 812: Đây không phải là di chuyển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 811: Lên bờ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 810: Đều phải đến? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 809: Đao danh hàn tinh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 808: Lá thư từ vương thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 807: Lấy sách làm trượng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 806: Thuỷ tổ vu ấn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 805: Lấy mạng đổi mạng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 804: Hồi trình ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 803: Tinh quang dưới trời đêm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký Chương 802: Có máu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 802: Có máu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 801: Người Viêm Giác kia! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 800: Phá!! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 799: Thân ảnh thứ ba ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 798: Đó là... Người? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 797: Ngươi có giáp cốt, ta có tổ tiên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 796: Đến đây thì lưu lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 795: Ưng sơn chi hồn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 794: Biết bộ dáng của tổ tông ngươi không? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 793: Cho rằng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 792: Các ngươi thế hệ này không được ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 791: Bặc cốt thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 790: Yên tâm, ta chỉ nhìn mà thôi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 789: Trong chúng ta ra phản đồ? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 788: Bát thằng kết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 787: Ngươi không xem được ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 786: Cự thú chân chính ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 785: Bắt lấy tên mập kia ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 784: Giết hay không ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 783: Cùng ta đấu?! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 782: Một loại trùng khác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 781: Ta không muốn nghe! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 780: Về hang đi! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 779: Dẫn đường săn bắn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 778: Hai việc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 777: Ngươi có ý kiến? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 776: Đến đây, đều đến đây! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 775: Tụ tập ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 774: Đại liên minh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Tác giả xin phép ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 773: Viêm hà lưu vực ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 772: Một mảnh tử địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 771: Người Hạn bộ lạc cuối cùng (2 hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 770: Chết? Sống! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 769: Lô bộ lạc di chuyển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 768: Người nguy hiểm nhất ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 767: Cường thế tiễu trừ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 766: Kẻ trộm chim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 765: Đều đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 764: Các ngươi rốt cuộc tới rồi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 763: Như vậy xuẩn! Xuẩn! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 762: Hai mươi con cá ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 761: Tạ lễ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 760: Người bộ lạc Đê Sơn tới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 759: Không phải người bình thường (2 hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 758: Nhốt ở bên trong đánh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 757: Chính là nó (2 hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 756: Lai lịch của sa mạc (2 hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 755: Cổ nhân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 754: Xác chết vùng dậy (2 hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 753: Đêm nay ngươi ngủ nơi này ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 752: Hoan nghênh đến Viêm Giác bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 751: Đạo khóa thứ năm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 750: Chiến lợi phẩm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 749: Hỏa diễm đao (nhị hợp nhất) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 748: Bất tử quái nhân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 747: Lấy nhiều khi ít? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 746: Người này cùng ngươi có cừu oán? (2 c hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 745: Quỳ lạy (2 c hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 744: Vậy mà thật đi ra?! (2 c hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 743: Không thể nói lung tung ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 742: Cứu người ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 741: “Thần kiếm” ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 740: Sa đạo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 739: Trùng triều tái hiện ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 738: Ngươi là Thiệu Huyền? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 737: Lễ gặp mặt của Ngọc Bích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 736: Bị trùng tử mang đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 735: Một con bọ thật lớn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 734: Lại vào sa mạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 733: Những người này, ngươi thu hay không? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 732: Lấy máu dẫn đốt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 731: Tân kim khí ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 730: Như thế rất tốt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 729: Đá bay ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 728: Tinh tâm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 727: Diệt tuyệt hay là dị biến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 726: Nguyên nhân biến hóa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 725: Hình ảnh kia rất kinh sợ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 724: Xuống nước thử xem ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 723: Nhân ngư? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 722: Gậy ông đập lưng ông ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 721: Hỏa diễm chiếm cứ địa vị chủ đạo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 720: Chiến, hoặc là chết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 719: Hỏa chủng thôn phệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 718: Đồ chơi mà thôi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 717: Ngư táng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 716: Nhân diện ngư văn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 715: Ta đến từ bờ biển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 714: Khô diệp điểu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 713: Loại chim yêu cầu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 712: Yên tâm, chúng ta không loạn đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 711: Bổ sung nguồn chim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 710: Tuyệt đối là hung thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 709: Vì sao khủng long biến mất? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 708: Viễn Cổ mãnh thú sống lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 707: Một loại nô dịch khác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 706: Sống! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 705: Đến bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 704: Dực long? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 703: Cánh cùng móng vuốt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 702: Đến từ Viễn Cổ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 701: Đều đừng cùng ta giành! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 700: Đã lâu không gặp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 699: Này đó toàn bộ mang đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 698: Cùng các ngươi không có cộng đồng đề tài ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 697: Nhân lực làm nên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 696: Kế hoạch lộ tuyến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 695: Lại đây mang ngươi trang bức mang ngươi bay ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 694: Vẽ đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 693: Đói chết cũng không nói ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 692: Một phong thư cho hàng xóm cũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 691: Tù binh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 690: Ngươi cho là ngươi có thể lên trời? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 689: Đắc thủ! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 688: Bầy chim tán loạn (2 hợp 1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 687: Chuẩn bị thu gặt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 686: Viêm Giác lại nổi tiếng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 685: Viêm hà đại kiều ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 684: Vương trùng về núi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 683: Một chiếc cầu vắt ngang qua hai bờ sông ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 682: Mục đích của người Viêm Giác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 681: Nước hóa đá ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 680: Vương thú hỏa chủng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 679: Chân lực sĩ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 678: Không trốn là ngốc X (nhị hợp nhất chương) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 677: Vương trùng đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 676: Thạch trùng vương trùng biến mất ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 675: Vương thú dị động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 674: Tên trộm này, hắn tước không được ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 673: Ai trộm Thiên Lạp kim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Nguyên Thủy Chiến Ký - Chương 672: Xác ướp? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 671: Bán thú nhân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 670: Đánh chủ nhân cũng phải xem chó ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 669: Tam nhãn lang ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 668: Con mắt thứ ba ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 667: Bài xích đến muộn? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 666: Mắt phải trùng sinh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 665: Thử một lần đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 664: Chân tình ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 663: Bạo lực bắt giữ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 662: Gì cũng không nhìn thấy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 661: Động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 660: Ta thử xem ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 659: Dưới ánh trăng tìm mắt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 658: Ta phía sau có cái gì? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 657: Có thể trị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 656: Hạn sử dụng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 655: Người Tinh bộ lạc toàn thân mắt văn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 654: Còn có mắt dư không? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 653: Xin chào máy xúc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 652: Chín ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 651: Kết thúc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 650: Chỗ hổng ta đến bổ! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 649: Võng sát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 648: Các ngươi không được ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 647: Đốt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 646: Hãm! Cầm! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 645: Dẫn! Trục! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 644: Tế lưới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 643: Cổ vu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 642: Người dưới đất ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 641: Thú trong nước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 640: Động tĩnh trong sông ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 639: Không chịu tiếp đãi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 638: Cổ bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 637: Các ngươi là người Viêm Giác?! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 636: Đại ca bị hung thú bắt đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 635: Quái ngư ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 634: Đồ gốm hoa văn dạng lưới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 633: Lưới không giống nhau ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 632: Hạ du hành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 631: Thay đổi mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 630: Ăn khuya ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 629: Một tác dụng khác của Thủy Nguyệt thạch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 628: Kế hoạch đi xa mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 627: Nổi danh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 626: Thịnh yến chấm dứt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 625: Hỏa diễm hồng lưu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 624: Khoan đã, đại trưởng lão ngươi muốn làm gì?! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 623: Huyết hỏa đồng nguyên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 622: Kèn lệnh dưới trời chiều ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 621: Các ngươi đi trước, ta muốn tế tự ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 620: Viêm hà tam vị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 619: Có độc! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 618: Đều nhớ kỹ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 617: Thanh mâu lóc thịt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 616: Khai tiệc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 615: Cửa nanh thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 614: Viêm hà bảo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 613: Biết Viêm Giác sống tốt, bọn họ liền buồn bực ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 612: Đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 611: Quái nhân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 610: Trọng lượng cấp sơn ưng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 609: Hai cái nanh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 608: Mời ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 607: Sắp bắt đầu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 606: Giấc mơ Potlatch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 605: Giành trước một bước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 604: Quyết định của người Ngạc bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 603: Con đường bất đồng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 602: Ngạc Vu đến tìm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 601: Tin tức mà đội ngũ đi xa mang về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 600: Tác dụng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 599: Càng lớn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 598: Giao dịch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 597: Chí bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 596: Mở ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 595: Các phương động tĩnh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 594: Da thú tốt nhất ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 593: Viêm hà giao dịch khu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 592: Ý tưởng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 591: Sao ngươi không bay lên trời ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 590: Viêm hà cắm bi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 589: Tin tức của Thái Hà ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 588: Con vịt xanh kia ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 587: Rốt cuộc là chuyện gì ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 586: Bầy chim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 585: Đã bất đồng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 584: Chủ nợ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 583: Chúng ta đều biết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 582: Phải chuyển! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 581: Có người tìm ngươi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 580: Khởi đầu mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 579: Lại trở về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 578: Là bạn cũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 577: Ở nơi này (2) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 576: Ở nơi này (1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 575: Cáo biệt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 574: Đường ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 573: Biến động dưới hắc ám ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 572: Ngày tối ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 571: Đêm trắng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 570: Chuẩn bị rời đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 569: Mùa mưa biến hóa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 568: Tới gần ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 567: Rời đi? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 566: Không có nước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 565: Qua? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 564: Điềm báo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 563: Nuôi dưỡng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 562: Ăn gì ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 561: Nô lệ mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 560: Lần nữa nô dịch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 559: Chiến lược có thể liên tục phát triển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 558: Thanh đồng! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 557: Lấy máu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 556: Trở về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 555: Hối hận không nên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 554: Xem các ngươi trốn ở đâu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 553: Không thể buông tha ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 552: Triệt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 551: Các bằng bản sự ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 550: Tiếng gió ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 549: Đến bao nhiêu bắt bao nhiêu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 548: Xao sơn chấn thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 547: Qủy dị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 546: Lôi về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 545: Kẹt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 544: Công kích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 543: Chính là nó! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 542: Cái gì vậy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 541: Tung tích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 540: Lại vào mộng cảnh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 539: Tìm kiếm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 538: Sơn trại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 537: Sơn thanh chi địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 536: Tung tích của các nô lệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 535: Nghe ta không sai ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 534: Người Viêm Giác hung bạo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 533: Tìm kiếm Thanh diện lão nha ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 532: Không tin ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 531: Tìm đồ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 530: Đánh phi tặc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 529: Tặc trộm cải thảo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 528: Nghi ngờ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 527: Gần nhất tặc thật nhiều ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 526: Đào về! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 525: Cải thảo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 524: Ngàn năm di sản ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 523: Thiên mạch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 522: Người trong hang động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 521: Bí mật của "đạo" ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 520: Truy! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 519: Đi vào rồi không đi ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 518: Kẻ lẻn vào ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 517: Bận rộn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 516: Rối rắm a ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 515: Ngươi là ai ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 514: Ngươi tuyệt vọng, ta huy hoàng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 513: Chất đá thành núi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 512: Vạn Thạch chi hỏa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 511: Là hắn! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 510: "Vạn Thạch" là gì ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 509: Tiến công ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 508: Mục tiêu của ngươi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 507: Vô số nô lệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 506: Trước trận chiến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 505: Ngươi ngon thì lên, không được ta đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 504: Người của ba đại bộ lạc đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 503: Thử ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 502: Sơn động đặt hạch chủng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 501: Đại trưởng lão ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 500: Khiếp sợ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 499: Hỏa chủng dung hợp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 498: Thoát ly ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 497: Biến cách ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 496: Dung hợp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 495: Huy hoàng cuối cùng sẽ tái hiện ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 494: Thời đại mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 493: Đạo thứ tư khóa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 492: Đã lâu không gặp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 491: Ngươi hảo, huynh đệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 490: Người Viêm Giác kỳ quái ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 489: Xuống biển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 488: Chuyện cũ của vương thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 487: Rung động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 486: Các ngươi lui ra phía sau, ta tới trước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 485: Bọc hậu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 484: Qua núi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 483: Ban đêm tập kích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 482: Vương thành đội ngũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 481: Đuổi theo hay không ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 480: Nhắc nhở ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 479: Là thời điểm ly khai ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 478: Chỉ thị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 477: Người Viêm Giác, không thể lưu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 476: Đường ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 475: Trượt xuống đây ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 474: Vịt con ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 473: Bình yên trở về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 472: Diêm thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 471: Giằng co ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 470: Đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 469: Bộ lạc bí ẩn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 468: Đào ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 467: Nó đến đây ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 466: Cự thú ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 465: Đừng cạy! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 464: Tiếng tim đập ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 463: Chen một chút ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 462: Dưới có hỏa tinh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 461: Giết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 460: Đập ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 459: Hủy động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 458: Thời tiết dị biến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 457: Bí mật quặng muối ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 456: Quặng muối ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 455: Hợp tác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 454: Người tự cho mình là chim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 453: Cướp trứng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 452: Trở về bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 451: Về sau sẽ như thế nào ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 450: Một chưởng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 449: Chặn đường ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 448: Vậy thì chiến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 447: Nhắc nhở ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 446: Cướp đường giết người ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 445: Trên trời ít chim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 444: Dịch gia nhân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 443: Tặng cốc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 442: Hằng đại sư ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 441: Khiến bọn họ cút đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 440: Cái kia vung chùy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 439: Đá kê chân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 438: Thử kiếm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 437: Hôm nay có một kiếp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 436: Ta dẫn đường ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 435: Kim chi ngũ sắc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 434: Xem thường người? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 433: Hồ nháo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 432: Không gặp, làm cho bọn họ cút đi! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 431: Thật to gan ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 430: Vương thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 429: Không muốn mạng? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 428: Nâng đỉnh nát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 427: Thu hoạch Thiên lạp kim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 426: Tượng sư ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 425: Lại thấy Công Giáp Hằng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 424: Trứng vịt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 423: Mang về bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 422: Bị thuần hóa khúc nhạc dạo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 421: Hắc ăn hắc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 420: Kiếp sát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 419: Vịt béo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 418: Viêm Giác Thiệu Huyền lưu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 417: Hạch chủng lai lịch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 416: Chữ trên vách núi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 415: Lực lượng của cốt sức ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 414: Không tin ngươi thử xem ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 413: Hạp cốc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 412: Đi ra rừng cây ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 411: Hai mặt trời ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 410: Qua sông ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 409: Đồng hành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 408: Phiền a phiền! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 407: Cốt bản bối giáp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 406: Công Giáp Hằng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 405: Người bắt cá sấu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 404: Cá sấu trong dòng sông ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 403: Bí mật của vân văn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 402: Kiêng ăn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 401: Tâm kinh đảm chiến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 400: Quên sạch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 399: Gieo trồng Thiên Lạp Kim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 398: Lò sưởi đồng bộ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 397: Hóa giải ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 396: Đỉnh chân dẹt hoa văn đám mây ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 395: Lại đến vài lần ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 394: Thứ thú vị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 393: Giảng quy củ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 392: Chúng ta không cần đỉnh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 391: Rất đáng chú ý ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 390: An Ba thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 389: Ra ngoài ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 388: Hay là tìm được cái gì bảo vật? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 387: Hòn đá sáng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 386: Toàn bộ cho ngươi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 385: Đầu nhi, chính là hắn! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 384: Là trưởng lão săn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Phiên ngoại - Ngọc bích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 383: Trưởng lão uy vũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 382: Ta thử xem đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 381: Chuẩn như vậy? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 380: Thạch khí chi kỹ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 379: Hỏa diễm cự nhân tái hiện ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 378: Nghi thức hoan nghênh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 377: Ta cho ngươi biết... ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 376: Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta trở lại chốn cũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 375: Lưu lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 374: Còn nhớ rõ Viêm Giác bộ lạc ở mãnh thú sơn lâm không? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 373: Giả? Là thật ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 372: Ta gọi là Thiệu Huyền ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 371: Ta? Đương nhiên là người Viêm Giác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 370: Có phải hay không nhận sai người ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 369: Cướp không được, đánh không lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 368: Đuổi không kịp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 367: Không cho ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 366: Người Viêm Giác kia ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 365: Ám tập ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 364: Khoa trương vòng cổ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 363: Nói đến nô lệ đầu tiên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 362: Tới tay ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 361: Qủa thật thần khí ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 360: Bầy chuột ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 359: Miệng nếm thân thử ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 358: Nếm bách thảo chi tìm chết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 357: Thiên Lạp Kim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 356: Ông lão kỳ quái ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 355: Chẳng lẽ hắn thật sự là phù thủy? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 354: Sinh ra ở ngoại địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 353: Gặp người ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 352: Lục địa mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 351: Cuối hang động rỗng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 350: Đáy biển dị biến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 349: Rơi xuống biển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 348: Đạo khóa thứ ba ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 347: Phá cửa sau ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 346: Tị La ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 345: Bản chép tay sống ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 344: Lẻn vào ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 343: Tuyết Nguyên thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 342: Con bài chưa lật ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 341: Bộ lạc tồn vong ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 340: Nói bậy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 339: Ta cự tuyệt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 338: Giết Đao Du ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 337: Nổi giận ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 336: Hạch chủng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 335: Địa cung ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 334: Bạch Thạch thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 333: Mau rời khỏi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 332: Biến hóa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 331: Mưa gió nổi lên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 330: Dọa thành như vậy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 329: Một chưởng chi uy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 328: Nên lên đường ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 327: Xuống sân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 326: Lóe sáng lên sân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 325: Đấu Thú trường mở ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 324: Đột phá ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 323: Hỗn loạn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 322: Bị tập kích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 321: Bộ khóa đầu tiên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 320: Mất tích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 319: Nô dịch chi đạo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 318: Tranh công ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 317: Cắt thịt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 316: Lam bảo thạch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 315: Nô lệ đầu tiên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 314: Màu lam hỏa diễm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 313: Đặt cược ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 312: Đấu Thú thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 311: Có người cười với ta ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 310: Oan gia ngõ hẹp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 309: Rời khỏi thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 308: Đề thăng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 307: Công quy ai ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 306: Đấu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 305: Sa mạc chi vương ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 304: Tin tức kẻ phản bội ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 303: Một người Viêm Giác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 302: Vật đẹp nhất thế gian ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 301: Ra khỏi thành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 300: Lần đầu nô dịch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 299: Thật không phải Vu? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 298: Ám sát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 297: Làm việc cổ quái như thế ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 296: Tránh nước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 295: Thiếu chủ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 294: Giai cấp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 293: Thành cùng Vương ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 292: Đêm sa mạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 291: Sa nô ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 290: Sa mạc thần thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 289: Cầu mưa (6) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 288: Cầu mưa (5) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 287: Cầu mưa (4) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 286: Cầu mưa (3) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 285: Cầu mưa (2) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 284: Cầu mưa (1) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 283: Cầu mưa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 282: Gặp lại Dương Tuy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 281: Những nô lệ đó ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 280: Đuổi kịp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 279: Tụ tập địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 278: Nhất nhất bổ toàn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 277: Lộ tuyến mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 276: Chính mình đứng ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 275: Cảm giác không ổn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 274: Người từ ngoài đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 273: Uy, chắn đường ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 272: Thứ trọng yếu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 271: Lại bái tổ tiên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 270: Một phương hướng khác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 269: Bặc thệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 268: Kết thằng ký sự (*) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 267: Vạn Tuế diệp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 266: Bí mật ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 265: Đứng lại! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 264: Trưởng lão trẻ tuổi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 263: Sáng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 262: Thứ mà Vu lưu lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 261: Tổ tiên cốt sức ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 260: Thanh lý khuếch trương ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 259: Đúng như vậy không sai ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 258: Lớn cỡ nào? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 257: Thật cao hứng nhìn thấy ngươi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 256: Sụp đổ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 255: Giao chiến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 254: Đánh nhau ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 253: Một đao ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 252: Kẻ to gan ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 251: Tìm người ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 250: Sống ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 249: Quái trùng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 248: Uy hiếp dưới lòng đất ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 247: Ra ngoài ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 246: Cố địa trọng nhiên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 245: Kẻ vào rừng, giết! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 244: Lôi đình chấn nộ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 243: Tới nơi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 242: Chỉ có một lần ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 241: Thường thường đi lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 240: Đi đường bộ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 239: Tóm ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 238: Thế sự vô thường ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 237: Chinh phục ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 236: Là ai ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 235: Lễ vật ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 234: Không thích hợp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 233: Tiếp tục tiến hành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 232: Giết chóc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 231: Không đã ghiền ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 230: Dạ sát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 229: Không nên trầm mặc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 228: Thật là quen thuộc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 227: Trở về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 226: Chuẩn bị sắp xếp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 225: Toàn bộ hủy diệt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 224: Hỏa chủng áp chế ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 223: Tế tự chi biến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 222: Đường lui ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 221: Đào ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 220: Vì hỏa tinh, nhịn đi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 219: Đào hang ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 218: Không cam tâm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 217: Sao lại thế này? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 216: Dơi đầu lĩnh dưới hố to ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 215: Lại tìm hỏa tinh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 214: Quyết định ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 213: Có hi vọng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 212: Ta về rồi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 211: Trở về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 210: Ca ca dẫn ngươi đi xem cá sấu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 209: Gặp lại Viêm Thước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 208: Địa Sơn bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 207: Kẻ truy sát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 206: Đó là bộ lạc gì ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 205: Hắn đang ngẩn người ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 204: Khó đối phó ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 203: Muộn rồi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 202: Không phải người tốt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 201: Ngươi làm sao mới đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 200: Hiểu lầm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 199: Bộ lạc Trường Chu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 198: Thuyền hà hỏa lưu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 197: Xem thiên tượng cùng cầu mưa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 196: Vũ bộ lạc Dương Tuy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 195: Không biết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 194: Đuổi giết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 193: Ngăn lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 192: Cạm bẫy trong rừng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 191: Hỏa chủng chi địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 190: Chốn cũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 189: Vạn thạch bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 188: Chăn nuôi loài chim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 187: Viêm Giác Thiệu Huyền ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 186: Vây quét ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 185: Toàn diệt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 184: Ngu xuẩn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 183: Lá gan không nhỏ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 182: Giành sơn động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 181: Trung bộ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 180: Chốn cũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 179: Lấy cái gì đến đổi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 178: Người hợp xướng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 177: Bộ lạc thảo nguyên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 176: Thiên diện ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 175: Người mang mặt nạ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 174: Chủ nô ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 173: Mạnh mẽ như vậy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 172: Đồ đằng văn không phải dạng này ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 171: Lệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 170: Du khách Viêm Thước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 169: Nô lệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 168: Đội ngũ đi xa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 167: Độc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 166: Lợi khí phát tài ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 165: Quảng Hầu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 164: Bộc bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 163: Kết thúc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 162: Chúng nó đã về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 161: Giết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 160: Kẻ ẩn núp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 159: Đừng đụng vào cửa sổ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 158: Chiến đấu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 157: Thủy nguyệt lưu đạo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 156: Hung thủ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 155: Thủy nguyệt thạch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 154: Nhiệt tình ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 153: Ngạc bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 152: Đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 151: Nguy cơ trên mặt sông ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 150: Xuất phát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 149: Chấp niệm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 148: Vật trân quý ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 147: Kích thích ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 146: Lại giao thủ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 145: Tiểu tử kia trở về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 144: Vật ngoài bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 143: Bướm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 142: Trùng trắng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 141: Ưng sơn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 140: Đỉnh núi băng nguyên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 139: Cự ưng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 138: Quái xà chi địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 137: Phiến sơn mạch kia ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 136: Đoạn tuyệt chi địa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 135: Duy nhất ngoại lệ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 134: Hợp tác ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 133: Bộ lạc cửu thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 132: Nhiệt tình lại thăng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 131: Tân lộ tuyến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 130: Sói đầu lĩnh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 129: Biến dị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 128: Khắc ấn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 127: Thương ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 126: Cừu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 125: Bầy sói mới ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 124: Ấu thú trong bộ lạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 123: Khắc ấn bí thuật ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 122: Ta hấp thu rồi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 121: Biên bức sơn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 120: Đầu lĩnh chỉ có một ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 119: Sương mù ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 118: Hun khói ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 117: Năm đội liên hợp ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 116: Hỏa tinh ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 115: Hố to ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 114: Dơi hút máu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 113: Lựa chọn của Caesar ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 112: Thử mộc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 111: Tư cách theo đội ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 110: Tế tự vũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 109: Tế tự tư cách ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 108: Một năm chi ước ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 107: Đọ sức ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 106: Nguyên lai còn có thể như vậy! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 105: Việc này không khó ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 104: Dương Quang nhà Kiều Mạch ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 103: Không quan hệ đẹp xấu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 102: Vẽ Vu quyển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 101: Yêu cầu của Vu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 100: Ngươi muốn làm Vu không? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 99: Vu quyển ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 98: Hình vẽ trong cuốn da thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 97: Con rùa kia ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 96: Lễ vật hiến cho Vu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 95: Tính toán ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 94: Suy đoán ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 93: Khi hai mặt trăng lồng vào thành một ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 92: Bay đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 91: Biến hóa của mùa mưa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 90: Đừng nhúc nhích! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 89: Hàng rào bắt cá ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 88: Khủng hà thú ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 87: Vu chúc phúc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 86: Chiến đấu kê ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 85: Chim nở ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 84: Trở lại ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 83: Đường về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 82: Trứng chim ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 81: Một bẫy giết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 80: Vào bẫy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 79: Hỏa mâu ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 78: Thanh tặc dạ hành ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 77: Quyển vĩ họa (*) ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 76: Chạy chân ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 75: Bạch mao ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 74: Khiêu khiêu cây ăn quả ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 73: Nhỏ bé ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 72: Đội phi cơ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 71: Tiếp tục xuất phát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 70: Ngươi yên tâm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 69: Vào đội tiền trạm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 68: Hảo cẩu là tai mắt của thợ săn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 67: Huấn luyện ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 66: Biết tên của ta có ý nghĩa gì không? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 65: Trưởng lão ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 64: Vị trí của đồ đằng văn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 63: Tẩy đao lễ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 62: Trở về ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 61: Chết cũng không tiếc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 60: Không nên kích động! Có chuyện từ từ nói! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 59: Ra khỏi núi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 58: Khung xương trong động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 57: Trực giác lựa chọn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 56: Thạch trùng vương trùng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 55: Liền xui xẻo như vậy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 54: Dưới núi có trùng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 53: Sói trong sơn lâm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 52: Ba con ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 51: Sờ một chút ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 50: Trời quang ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 49: Tuyết lở ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 48: Không phải ngươi chết, chính là ta vong ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 47: Hoàn cảnh đáng ghét ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 46: Bị dọa trắng mặt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 45: Sinh vật ngoài động ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 44: Nghi hoặc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 43: Cao đẳng con mồi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 42: Lợn rừng ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 41: Hắc phong ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 40: Tiến vào ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 39: Xuất phát ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 38: Chuẩn bị ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 37: Địa giáp nha đao ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 36: Đến, đánh một quyền ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 35: Tàm tạm đi? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 34: Phong cách thay đổi ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 33: Độ dài một đốt ngón tay ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 32: Vinh diệu chi lộ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 31: Đơn giản thô bạo ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 30: Lễ vật của lão Khắc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 29: Thạch kỹ như nghệ thuật ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 28: Ta muốn học mài đồ đá ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 27: Khoa phú yến một ngày kia ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 26: Hỏa chủng tàn khuyết ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 25: Lực lượng chi nguyên ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 24: Ngươi tên là gì? ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 23: Biến hóa ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 22: Mồi lửa chi diễm không đả thương người ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 21: Ngươi cháy ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 20: Man Hoang sắc thái ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 19: Mặt trăng đi ra ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 18: Like ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 17: Bích hoạ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 16: Mùa đông đến ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 15: Đầy mình ý nghĩ xấu, cùng ngươi giống nhau ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 14: Thạch khí sư ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 13: Mạc Nhĩ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 12: Đánh! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 11: Ghi chép và đếm ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 10: Đi theo ta, có thịt ăn ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 9: Chỉ cần là lời hay, ngươi nói cái gì chúng ta đều tin ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 8: Chữ đẹp nhất trên đời ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 7: Quái ngư ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 6: Phiền toái ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 5: Ngươi mẹ nó trêu ta?! ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 4: Trong động ra tới hài tử thật đáng sợ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 3: Đối thủ cũ ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 2: Sinh hoạt mộc mạc ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chương 1: Đằng trước, quần da của ngươi rớt ~ (02/10/2017)Miễn phí

Tiết tử ~ (02/10/2017)Miễn phí