Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Tên khác: Ngự Thiên Thần Đế
Thể loại: Truyện chữ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngự Thiên Thần Đế:

Truyện cùng tác giả : Đao Kiếm Thần Hoàng, Quốc Vương Vạn Tuế, ...

Danh sách chương

Chương 1277: Bất hòa ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1276: Mười triệu năm trước ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1275: Đau đầu ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1274: Cái thế các chúa tể ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1273: Dậy sóng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1272: Trảm Thiên Đế (hạ) ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1271: Chiến Thiên Đế (trung) ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1270: Chiến Thiên Đế (thượng) ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1269: Lại Chiến Thiên Đế ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1268: Nhảy giếng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1267: Sinh Tử Chi Môn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1266: Gặp lại Lão Ngư Tinh ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1265: Đánh đổi ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1264: Rơm rạ thành tinh ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1263: Đại môn mở ra ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1262: Thiên Đế tân bí ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1261: Ta chính là hắn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1260: Mới lên cấp Nữ Đế ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1259: Chỉ có chiến ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1258: Xú Hầu Tử ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1257: Đế rơi buồn tuyết ba ngàn trượng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1256: Tính ta một người ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1255: Tới cửa ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1254: Đại thắng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1253: Phía dưới ăn thật ngon ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1252: Dị biến ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1251: Đóng kín ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1250: Người kia tin tức ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1249: Sống lại thiên tài ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1248: Hắc y đeo kiếm ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1247: Nguy cơ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1246: Chuyển biến xấu · chịu chết ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 1245: Thành phá ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1244: Hắn đến rồi ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1243: Thiên Hoang thú triều ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1242: Thâm nhập ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1241: Đã lâu manh mối ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1240: Biến hóa ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1239: Võ Đế bên trên ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1238: Thế Giới Thụ dị biến ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1237: Quân chính song bích ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1236: Đế tộc tận thế ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1235: Một thời đại bắt đầu ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chương 1234: Một thời đại dấu chấm tròn ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1233: Đến ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1232: Viễn cổ tân bí ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1231: Chân tướng ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1230: Một toà thành trống không ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1229: Đại quân · kế hoạch ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1228: Thiên cẩu xuất chinh không có một ngọn cỏ ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1227: Tiểu Cửu giáng lâm ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1226: Đêm giết chóc ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1225: Trở lại Vương Thành ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1224: Lựa chọn ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1223: Vương Thành biến cố ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1222: Hộp ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1221: Đại quân tận thấp đầu ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1220: Cực hình ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1219: Trở về ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1218: Hỏa diễm chi phượng hoàng ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1217: Nếu có kiếp sau ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1216: Ta cũng có thể kêu một tiếng Thanh Vũ ca ca à ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1215: Hóa huyết ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1214: Cái gọi là bằng hữu ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1213: Hư hư thực thực Lam Thiên ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1212: Thiên Đế ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1211: Áp chế ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1210: Hoảng sợ ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1209: Thanh minh ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1208: Bản tướng ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1207: Đế vẫn ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1206: Chân chính Đế chiến ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1205: Phượng Hoàng tộc vận mệnh ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1204: Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, càng ngày càng sâu ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1203: Hắn đến rồi ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1202: Ta tới rồi ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chương 1201: Tuyệt đối không thể ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1200: Đi tới chiến trường ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1199: Tiếng kêu giết cùng ca múa ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1198: Khuất phục ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1197: Đế chiến lại nổi lên? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1196: Chiến Tranh Chi Chung ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1195: Thánh Hậu ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1194: Lăng Vân ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1193: Cẩn thận người mình ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1192: Thần Nông Đại Đế ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1191: Vô địch (2) ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1190: Vô địch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1189: Song Đế quyết đấu ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1188: Thành Đế ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1187: Bí mật bại lộ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1186: Khiêu chiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1185: Trừ họa ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1184: Đế khí ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1183: Kiếm nát ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1182: Đế khí ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1181: Cần gì chứ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1180: Mở ra ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1179: Từ bỏ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1178: Tiền bối yên tâm ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1177: Gần ngay trước mắt ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1176: Chạy trời không khỏi nắng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1175: Trên trời đi tiên kim ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1174: Để hắn tới gặp ta ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1173: Thanh Vân đài ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1172: Đương đại Võ Đạo Hoàng Đế ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1171: Tám bước Chuẩn Đế kỳ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1170: Mới một chiêu ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1169: Hắn dám đến? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1168: May mà ngươi tên là Tiểu Thập ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1167: Rút quân ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1166: Lá bài tẩy của ta, các ngươi sợ là còn không biết ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1165: Không bằng chơi đùa một món lớn? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1164: Tiên lễ hậu binh ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1163: Lại muốn động à ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1162: Thần kiếm Nguyệt Hoa như sương ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1161: Trong vòng ba ngày đến lĩnh tội ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1160: So với dự liệu càng nghiêm trọng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1159: Kinh thiên tân bí ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1158: Không biện lý do, chỉ trừ ác ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1157: Ngươi không dám ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 1156: Ngươi nếu có gan thì đừng đi ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1155: Bái phỏng ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1154: Tiểu Cửu tin tức ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1153: Cửu Kiếm Quân Chính ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1152: Rốt cục đến rồi ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1151: Ám dạ dài giữa đường ám sát ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1150: Chịu thua? ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1149: Quá khó mà tin nổi ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1148: Kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1147: Gặp chuyện bất bình ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1046: Vạn Dịch Tập Thị Tiết ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1145: Truyền kỳ mở màn ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1144: Lên đường ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1143: Sở hữu Bảo Sơn mà không biết ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1142: Đem khiếp sợ thế giới ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1141: Cò kè mặc cả ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1140: Thứ mười Thái Dương kỷ ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1139: Tạo Hóa Chi Môn ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1138: Chiến hạm màu trắng ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1137: Văn minh dưới đất Thần cung ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1136: Điện nô ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1135: Khuynh thế đại cục (2) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1134: Khuynh thế đại cục (1) ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1133: Chân chính tội dân ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1132: Một thằng ngu? ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chương 1131: Tương đương đặc sắc ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1130: Lâm thời đến đặc sứ ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1129: Tin tức của cố nhân ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1028: Tội bên trong chi ma ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1127: Bí ẩn - tương tự huy chương ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1126: Lập tức phân cao thấp ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1125: Viện quân đến rồi ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1124: Trốn một cái, giết một cái ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1123: Bắt nô ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1122: Lưu lại ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1121: Tai nạn ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1120: Tóc đen ám dân (1/4) ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1119: Thế giới mảnh vỡ ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1118: Bốn loại ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1017: Xin mời quý trọng tự thân ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1116: Phong ấn ký ức ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1115: Lá bài tẩy? Lá bài tẩy của người nào? ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1114: Một thanh gãy vỡ ma đao ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1113: Đức hạnh không xứng ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1112: Tam Hoàng Ngũ Đế thần thông ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 1111: Hắn đến rồi ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1110: Thành Đế ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1109: Truyền thừa ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1108: Luân hồi ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1107: Trường Sinh Hoàng Đế ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1106: Người khổng lồ ở dưới đại thụ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1105: Thiên cổ tân bí ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1104: Thiên hạ đều đang kêu gọi ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1103: Ngày sau sẽ cho một câu trả lời ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1102: Tuyền Cơ phá! ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1101: Người có lực thống trị lớn nhất ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1100: Tiễn ngươi lên đường ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1099: Tuyền Cơ Tông vị thứ hai Chuẩn Đế? ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1098: Đương đại xinh đẹp nhất hai cô gái ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1097: Từng người lá bài tẩy ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1096: Đại chiến mở ra ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1095: Chinh phạt Tuyền Cơ Tông ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1094: Thời Gian áo nghĩa ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1093: Tẩm Huyết Long Nha ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1092: Lại gặp nữ Kiếm Tiên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1091: Tuyết Long sào huyệt ước hẹn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1090: Cố nhân ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1089: Nữ Đế hậu cung ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1088: Ngủ yên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1087: Sống lại ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1086: Thương Sinh Kiếm ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1085: Long Hoàng thi thể ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1084: Long huyệt ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1083: Thái Cổ Long Hoàng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1082: Long Nhân Hoàng đế ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1081: Thất Chỉ tộc tái hiện ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1080: Chân chính chủ mưu ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1079: Hóa Ma Vi Linh ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 1078: Nhận ra ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1077: Dê hai chân ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1076: Chu Nguyệt Hân ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1075: Thời loạn lạc mạng người như kiến ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1074: Bạch cốt Địa Long Chiến Khu ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1073: Phong Vũ Lô ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1072: Bạo loạn cùng tuyên chiến ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1071: Lại quay đầu đã trăm năm thân ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1070: Bạch Cốt Chiến Ma ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1069: Đột nhiên rõ ràng ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1068: Ngươi là ai? ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1067: Hắn phục ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1066: Gọi gia trưởng (hai hợp một đại chương) ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1065: Tử Kim Thần Long Khải ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1064: Tay cầm Đế khí ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1063: Cùng lên đi ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1062: Thẩm phán thời khắc đến ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1061: Càng hung ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1060: Tử thần cấm khu ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1059: Ngươi vẫn không có làm rõ tình hình ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 1058: Hỗn loạn, ám dạ, Thanh Nham ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1057: Thế gian lại không Diệp cuồng ma? ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1056: Ngươi phục hay không? ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1055: Ta không đồng ý ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1054: Nói thêm câu nữa, để ngươi chết ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1053: Thật là lớn quan uy a ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1052: Đường Sùng cầu viện ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1051: Ám Ngục bên trong tiểu Lâm ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1050: Lễ tang ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1049: Vân Đỉnh Đồng Lô trở về ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1048: Diệp Thanh Vũ sự phẫn nộ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1047: Thần cùng ma chém giết kết thúc ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1046: Máu nhuộm Cam Thảo Hồ Lô ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1045: Ngăn trở ta thành đế? ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1044: Thắng bại ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1043: Thành đế thời cơ thuộc về ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1042: Chuẩn Đế kết thúc chi thương ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1041: Mười ngàn năm đến bụi cùng đất ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1040: Tiếu Phi Chuẩn Đế đáng sợ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1039: Chân chính đế chiến ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1038: Kinh biến ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1037: Ai không thể thay thế ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1036: Chém giết ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1035: Không thể ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1034: Trên trời kiếm tiên có trăm vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1033: Vừa vặn hôm nay nhất quyết sinh tử ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1032: Chân chính Chuẩn Đế đạo tranh ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1031: Người không nên xuất hiện ở đỉnh núi ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1030: Phải chăng còn nhớ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1029: Mà lưu Tuyền Cơ Tông ở nhân gian ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1028: Quá ngũ quan, trảm lục tướng ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1027: Người tuyết ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1026: Leo núi ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1025: Đáng sợ nhất một màn ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1024: Kỳ tích còn chưa đủ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1023: Danh lợi như rượu chiến ý như đao ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1022: Ngươi rốt cuộc đã đến ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1021: Đế Chiến thời đại ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1020: Biến đổi bất ngờ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1019: Một kiếm nơi tay, quỷ thần không lưu ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1018: Đến cùng xảy ra chuyện gì ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1017: Ngươi làm sao mới đến a ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1016: Đều điên rồi ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1015: Bị đuổi giết Chuẩn Đế ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1014: Chuẩn bị ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1013: Ra điện ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1012: Hỗn Độn Ma Đế ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1011: Cửa Tiên điện mở ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1010: Chiến Chuẩn Đế ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1009: Đế Lâm ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1008: Nghiệp Hỏa ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1007: Tiên trong kiếm ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1006: Lý do ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1005: Hộ pháp ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1004: Long cung ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1003: Tàng Tiên Chi Địa ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1002: Tiên Ma hai chữ ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1001: Đâu chỉ giết người ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 1000: Đây, mới thật sự là sức mạnh ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 999: Oan gia tập hợp (2) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 998: Oan gia tập hợp (1) ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 997: Gặp lại Lý Thánh Diễn ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chương 996: Núi xương trắng ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 995: Khôn sống mống chết ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 994: Sinh Tử Đài ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 993: Rời thuyền ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 992: Quý giá nhất dĩ nhiên là nó ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 991: Chuẩn Đế cấp ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 990: Bạo thô khẩu ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 989: Đây rốt cuộc là tại sao ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 988: U Minh Bãi Độ Chi Chu ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 987: Hắn là Diệp Thanh Vũ ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 986: Thiên Hà · U Lan nữ thánh ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 985: Diệt thế kiếm khí ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 984: Tiên Thể ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 983: Đế Diễn Thuật ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 982: Mộ Sơn Chuẩn Đế ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 981: Ngươi biết ngươi giết ai à ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 980: Oan gia ngõ hẹp ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 979: Tiên đan ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 978: Đâu Suất Cung ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 977: Quỷ biến · địa ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 976: Quan tài · đấu chuôi ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 975: bảy nguyên hiểu ách điện ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 974: duyên phận không phải ven đường rau cải trắng ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 973: Giáng lâm · Ma Đế Thần Điện ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 972: Ngươi không xứng chia sẻ ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 971: Ngươi không mời nổi hắn ~ (01/11/2016)Miễn phí

Chương 970: Thế gian lại không Lưu Sát Kê ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 969: Nuốt chửng tiến hóa ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 968: ~ (17/10/2016)Miễn phí

Chương 967: Phiền phức lớn rồi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 956: Thiên la địa võng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 965: Cũng có lật không đi qua ngọn núi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 964: Lần thứ nhất ấm áp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 963: Thánh cảnh như giun dế ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 962: Tinh bàn đổ nát ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 961: Thiên kiêu phân hiện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 960: Phía tây nam hướng về ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 959: Để hắn đi tìm cái chết đi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 958: Tiềm hàng đáng sợ hạm đội ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 957: Khác một khả năng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 956: Ngươi có hứng thú hay không ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 955: Hỗn Độn Ma Đế Chuyển Sinh Điện ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 954: Lại là ngươi tên tiểu tử này ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 953: Lại tới Thái Nhất Môn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 952: Nam Ly Thần Kiếm ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 950: Ngươi là Băng Kiếm Sát Thần? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 949: Chỉ là hai ánh kiếm mà thôi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 948: Người giết ngươi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 947: Diệp Thanh Vũ hứa hẹn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 946: Cứu cứu hài tử ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 945: Kêu một tiếng mẫu thân ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 944: Giống như đã từng quen biết ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 943: Nỗi băn khoăn tầng tầng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 942: Hắn chính là Diệp Thanh Vũ ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 941: Có chút quen thuộc màu trắng dị thú ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 940: Chúng ta đã cùng Thái Nhất Môn liên hợp ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 939: Đây là sức mạnh nào? ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 938: Nguy như chồng trứng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 937: Bách Linh tông chi ách ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 936: Lưu Quang Thành loại cố nhân thệ (2) ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chương 935: Lưu Quang Thành bên trong cố nhân thệ (1) ~ (13/10/2016)Miễn phí

Chương 934: Thanh Khương biến cố lớn ~ (13/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 933: Đến từ chính Đường Sùng một phong thơ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 932: Thần Hoàng kiếm điển tiểu thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 931: Tâm huyết dâng trào ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 930: Ẩm Huyết Kiếm hoàn thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 928: Lại đúc Ẩm Huyết Kiếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 927: Vô danh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 926: Đô Thiên Thần Ý Đao Cương ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 925: Đao xuống núi hà diêu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 924: Đao khởi quỷ thần kinh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 923: Hắn đến rồi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 922: Đoạn đao của Vô Song Đao Thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 921: Đến cùng gây ra một cái cái gì người a ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 920: Xương cũng không phải rất cứng mà ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 919: Bái kiến Phó sứ đại nhân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 918: Chờ hối hận đi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 917: Vận mệnh của người thật khó nắm a ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 916: Ta mời mọi người xem cuộc vui ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 915: Một cái đầu lâu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 914: Một cái đầu lâu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 913: Hung hăng càn quấy uy hiếp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 912: Dân phẫn rất lớn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 911: Lại về Thiên Hoang Giới ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 910: Kém quá xa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 909: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 908: Hãnh diện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 907: Sức bùng nổ tin tức ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 906: Có chút đáng sợ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 905: Đối sách, quyết sách, tân sách ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 904: Bội ước ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 903: Trước cửa lạnh nhạt yên ngựa nghỉ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 902: Diệp Thanh Vũ lựa chọn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 901: Hai cái khen thưởng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 900: Sự kiện lên men ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 899: Danh hiệu (biến số) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 898: Trở về Thông Thiên Thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 897: Mấy ngàn năm tới nay đệ nhất sự kiện lớn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 896: Không thể chống đối ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 895: Làm sao có khả năng (lại nhảy số chương) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 893: Ngã xuống hùng chủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 892: Cô phong dị biến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 891: Cô phong dị biến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 890: Thái thượng hoàng đích thân tới ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 889: Hỏi lại tung tích ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 887: Thiên Long sự xong ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 886: Cuối cùng biếu tặng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 885: Thức tỉnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 884: Ngày diệt thế ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 883: - Khôi Lỗi Huyết Trùng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 881: Đánh nổ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 880: Thiên Long Tông chủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 879: Một niệm gió tuyết sinh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 878: Không muốn nhiều lời ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 877: Kế hoạch ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 876: Như là thần linh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 875: Một mảnh hoa tuyết ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 874: Truy sát đến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 873: Tuyệt cảnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 872: Hoành nguyện, sát ý ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 871: Súc địa thành thốn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 870: Trạm dịch sát cơ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 869: Suy vong giới vực ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 868: Quan Lan sơn trang ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 867: Trụ sở ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 866: Song thánh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 865: Đây chính là Thánh nhân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 864: Dị biến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 863: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 862: Kế sách ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 861: Tay có thể hái tinh thần ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 860: Một cái khe ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 859: Vô tận kho vũ khí truyền thuyết ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 858: Khấu Tiên Môn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 857: Thừa thế xông lên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 856: Kỳ ngộ tới cửa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 855: Tế bái cùng chúc mừng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 854: Áo trắng, tóc đen, kiếm băng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 853: Truy sát đến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 852: Đại Bằng một ngày cùng gió nổi lên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 851: Tình kiếp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 850: Hắc Ám Thánh nữ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 849: Có người muốn gặp ngươi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 848: Đến cùng phát sinh cái gì ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 847: Thiên Hoang Giới bình cấp kết quả ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 846: Bằng hữu của Nhậm tiên sinh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 845: Nghi dường như cố nhân đến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 844: Bé trai ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 843: Lạc hậu mấy ngàn năm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 842: Ôn Vãn nhắc nhở ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 841: Thái Thượng Hoàng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 840: Phong ba bên trong Thông Thiên Thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 839: Chân chính mục ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 838: Gặp quỷ như thế ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 837: Thật sao? Vậy ta mỏi mắt mong chờ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 836: Lấy oán trả ơn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 836: Ân đền oán trả ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 835: Long Nhân tộc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 833: Thông Thiên danh y ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 832: Đồng nhân chiến ngẫu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 831: Sức mạnh thủ vệ cùng lệnh bài ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 830: Nhậm Bộc Dương ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 829: Lưu đày hai thành cùng thiếu thốn ba thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 828: Trục xuất hai thành cùng thiếu hụt ba thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 827: Tin tức ngoài ý muốn cùng càng thêm tin tức ngoài ý muốn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 826: Diệp người điên cùng Lý Thanh Y ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 825: Chiếm làm của riêng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 824: Đã là một cái truyền kỳ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 823: Bỏ qua. Kết thúc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 822: Tương đồng hối hận ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 821: Đến phiên các ngươi cảm thụ tử vong giáng lâm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 820: Lại va ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 819: Hắc Nguyệt cự hạm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 818: Ngốc cẩu tái hiện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Quyển thứ sáu Giới Vực Liên Minh - Chương 817: Minh Giới Lý gia ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 816: Chuẩn Đế pháp chỉ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 815: Chuyện gì xảy ra ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 814: Thạch mâu tiên dân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 813: Cười đến cuối cùng? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 812: Không lưu tình ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 811: Không lưu tình ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 810: Sai lầm lớn nhất ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 809: Đồng quy vu tận? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 808: Tự chui đầu vào lưới? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 807: Nhìn ta san bằng Hắc Nguyệt Tiên cung ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 806: Hai cái đầu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 805: Bão táp giáng lâm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 804: Đại Thánh Chung Nguyên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 803: Diệp Thanh Vũ... Là ai? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 802: Hung hăng phá hủy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 801: Đầu mối duy nhất ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 800: Nhìn ta san bằng Hắc Nguyệt Tiên cung ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 799: Hai cái đầu lâu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 798: Bão táp giáng lâm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 797: Đại Thánh Chung Nguyên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 796: Diệp Thanh Vũ... Là ai? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 795: Hung hăng phá hủy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 794: Đầu mối duy nhất ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 793: Lửa giận. Thảm trạng nơi đóng quân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 792: Lại nghe tin tức kinh người ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 791: Chấn động Cổ Dong Thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 790: Tận số ngã xuống ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 789: Thánh giả chiến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 788: Chó không sửa được ăn cứt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 787: Cổ Đế mệnh khí ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 786: Lại đây nhận lấy cái chết ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 785: Lần thứ ba ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 784: Cạm bẫy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 783: Tin tức ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 782: Thời khắc chia tay ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 781: Cái tên đó ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 780: Cái gì là sức mạnh chân chính ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 779: Hung hăng tàn khốc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 778: Tiểu bạch kiểm như thế nổi tiếng? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 777: Phong Vân Động ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 776: Thoát vây mà ra ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 775: Đang nhìn cái gì vậy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 774: Ngươi biết hắn là ai à ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 773: Những người khác đâu? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 772: Trượng nghĩa ra tay ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 771: Đều bò ra ngoài ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 770: Chuẩn Đế ra ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 769: Chuẩn Đế vẫn còn sống ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 768: Mập mạp chết bầm ngươi còn không mau đi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 767: Thiên địa phát sát cơ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 766: Cũng đã biến thành một cái trứng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 765: Dị biến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 764: Có mấy người, vĩnh viễn không thể được ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 763: Nguyệt Khuyết Trảm, Nguyệt Viên Trảm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 762: Bởi vì ta đáp lại nàng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 761: Ân Khai Sơn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 760: Người nữ nhân này là người điên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 759: Có ta vô địch ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 758: Lôi Điện lĩnh vực ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 757: Phượng Hoàng Niết Bàn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 756: Một viên Ngô Đồng Thụ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 755: Thất Thải hoàng huyết ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 754: Cho ta cái này làm gì ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 753: Nhất định là bị con chó kia ảnh hưởng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 752: Nguyên thủy thiên địa. Cái thế thần thông ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 751: Lại thấy Phù Văn hoàng đế La Tố tung tích ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 750: Bỉ Ngạn Hoa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 749: Quen thuộc đầu người ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 748: Đại Đế binh khí? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 747: Nam Ly kiếm. Thất Chỉ Tộc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 746: Dấu vết chiến đấu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 745: Thần Ma cổ thành dị biến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 744: Màu đen mộ bia ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 743: Thu Thủy là Hồn Kiếm là Phách ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 742: Liền hắn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 741: Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 740: Người hộ đạo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 739: Thánh Giả ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 738: Mờ ám mập mạp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 737: Tiếu Phi Chuẩn Đế ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 736: Tội Ác Khanh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 735: Phượng Hoàng Thiên Nữ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 734: Đào Ngột lĩnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 733: Tin tức tốt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 732: Tội danh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Chương 731: Dị trạng. Dị biến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 730: Diệt tộc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 730: Diệt tộc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 729: Sát cơ bộc phát ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 728: Yên Diệt Chi Nhãn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 727: Hư không hành tẩu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 726: Duy chiến mà thôi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 725: Tự xưng là Thần Ma ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 724: Hết thảy thu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 723: Lại hiện ra ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 722: Lạc Thần Uyên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 721: Bí ẩn trùng trùng điệp điệp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 720: Tân bí cùng nỗi băn khoăn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 719: Ta cũng là tới giết ngươi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 718: Người nào ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 717: Hai đại Thiên Kiêu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 716: Sóng lớn tái sinh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 715: Thất Chỉ tộc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 714: Đối xử tử tế nàng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 713: Việc lạ - Tiểu cô nương ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 712: Ma triều bộc phát ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 711: Lại hiện tung tích địch ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 710: Ám sát ám sát ám sát ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 709: Thứ Huyết Đường ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 708: Mỗi người đi một ngả ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 707: Hai loại lựa chọn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 706: Hắc Ma Uyên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 705: Ác hữu ác báo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 704: Sẽ cho ngươi một cái công đạo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 703: Trực tiếp tấn cấp? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 702: Tử Kim Phủ Chủ hiện thân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 701: Đầu bảng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 700: Phong Bạo Chi Bảng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 699: Loại thứ hai quy tắc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 698: Vu hãm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 697: Khảo hạch (7) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 696: Khảo hạch (6) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 695: Khảo hạch (5) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 694: Khảo hạch (4) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 693: Khảo hạch (3) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 692: Khảo hạch (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 691: Khảo hạch (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 690: Thượng Quan Vũ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 689: Ngươi rút cuộc đã tới ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 688: Ngươi sao có thể như vậy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 687: Các ngươi chết chắc rồi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 686: Thật đúng là âm hồn bất tán a ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 685: Hắn phải hay không phải ngốc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 684: Thiên vị ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 683: Mở miệng đả thương người ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 682: Bạo Phong Võ Đế ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 681: Cần đánh xuyên qua Hỗn Độn Chi Lộ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 680: Hỗn Độn Khư Giới ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 679: Ác triệu - Một cái cọc mê án ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 678: Thiên Hoang nguyên niên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 677: Ngạo Thiên Tôn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 676: Mai táng một cái thời đại ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 675: Tưởng Tiểu Hàm lại hiện ra ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 674: Cửu U Thần Điện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 673: Thiên hạ chấn động ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 672: Bạch sam nhập thần điện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 671: Tân nhiệm Chưởng môn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 670: Khẩn trương Lý Duệ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 669: Phía dưới có ta cố nhân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 668: Vạn Yêu đại hội ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 667: Nơi nào phong cảnh không phải phong cảnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 666: Trong u cốc có thần tiên quyến lữ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 665: Tân nhiệm Yêu Vương người chọn lựa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 664: Một người binh lâm thành hạ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 663: Yêu Thần Tuyết Sơn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 662: Nhiên Tuyết vẫn lạc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 661: Không thuộc về nhân gian lực lượng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 660: Mới uy hiếp cùng biến cố ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 659: Phích lịch thủ đoạn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 658: Lăng không xuất hiện cao thủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 657: Một cái tin dữ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 656: Hai tòa Mộ Bia ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 655: Lộc Minh Quận thành cố nhân đám ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 654: Ác hữu ác báo (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 653: Ác hữu ác báo (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 652: Người thứ hai Chương Tiểu Doanh (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 651: Người thứ hai Chương Tiểu Doanh (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 650: Cốc đại nhân, ngài đây là thế nào? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 649: Vui mừng từ đâu đến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 648: Ta đồng ý giải trừ hôn ước (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 647: Ta đồng ý giải trừ hôn ước (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 646: La phủ biến cố ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 645: Điện chủ đại nhân tự mình luyện chế ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 644: Tự mình chỉ điểm (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 643: Tự mình chỉ điểm (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 642: Hạnh phúc đến quá đột ngột ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 641: Chữa thương - Tạ lễ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 640: Chỉ có một người biết rõ tân bí ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 639: Lại đến Lưỡng Giang Hội ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 638: Chẳng lẽ là ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 637: Thứ tư tràng cảnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 636: Họa quyển ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 635: Cái nào Diệp điện chủ? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 634: Các đại nhân vật đều đã đến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 633: La Nghị ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 632: Đế Quốc khắp nơi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 631: Giám sát thiên hạ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 630: Ngày xưa tái hiện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 629: Chính thức Quang Minh Thần Điện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 628: Hai kiện đại sự ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 627: Thanh âm quen thuộc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 626: Nữ Đế hay vẫn là Chiến Thần? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 625: Bốn phương kinh động ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 624: Thăm dò cái này Thiên cùng Địa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 623: Lần thứ nhất nói ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 622: Đế Quốc cự phách đám (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 621: Đế Quốc cự phách đám (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 620: Huynh đệ, quản tốt ngươi chim ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 619: Những người kia những sự tình kia (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 618: Những người kia những sự tình kia (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 617: Lại hồi Thiên Hoang Giới (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 616: Lại hồi Thiên Hoang Giới (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 615: Chia tay thời điểm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 614: Phản hồi Nguyệt Sắc Tiên Cung ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 613: Lại luận Giới Vực liên minh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 612: Tiệc tối ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 611: Xuất thủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 610: Tam đại trưởng lão ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 609: Bộ mặt thật ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 608: Phía trên có người ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 607: Xuất quan ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 606: Dị tượng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 605: Nguyên khí Chân Ngã Pháp Thân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 604: Luyện hóa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 603: Hù chết (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 602: Hù chết ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 601: Đệ tam kiếm (3) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 600: Đệ tam kiếm (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 599: Đệ tam kiếm (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 598: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhị kiếm (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 597: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhị kiếm (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 596: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhất kiếm (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 595: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhất kiếm (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 594: Giết hắn cái sạch sẽ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 593: Thân Vương soái hạm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 592: Thần hồn chấn nhiếp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 591: Bất Tử Thần Hoàng Tông người ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 590: Thắng lợi chi âm (3) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 589: Thắng lợi chi âm (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 588: Thắng lợi chi âm (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 587: Gà đất chó cảnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 586: Là ai? (3) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 585: Là ai? (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 584: Là ai? (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 583: Một cái hài tử ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 582: Thôn Thiên Ma Tướng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 581: Pháp trường phía trên chính nghĩa dương ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 580: Phẫn nộ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 579: Khách sạn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 578: Lưu Quang Thành bên trong máu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 577: Kiếp sau làm người tốt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 576: Các ngươi đến cùng là người nào ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 575: Mất hồn bệnh cuồng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 574: Kịch biến (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 573: Kịch biến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 572: Phá quan ngày thực lực tăng vọt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 571: Trở lại dưới mặt đất Tiên Cung ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 570: Tội ác chồng chất cuối cùng bị báo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 569: Phản sư ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 568: Gặp lại cố nhân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 567: Thời cuộc hỗn loạn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 566: Chạy trốn thời gian ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 565: Nơi nào đến một cái lớn chó đất ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 564: Loạn thế mở ra (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 563: Loạn thế mở ra (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 562: Thân phận chân chính ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 561: Cạm bẫy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 560: Rút cuộc xuất thủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 559: Loạn thế cuối cùng lên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 558: Thắng bại đã phân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 557: Hỗn Độn Song Ngư ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 556: Chớ đem trước kia sai hôm nay ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 555: Năm đó tuyệt đại Song Bích ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 554: Một đoạn năm xưa chuyện cũ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 553: Biến mất kiếm ca ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 552: Cuồng đồ Lưu Sát Kê ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 551: Liên hoa kiếm trảm (hạ) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 550: Liên hoa kiếm trảm (thượng) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 549: Một lớp lại lên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 548: Tiền bối có yêu cầu gì? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 547: Chuẩn Đế? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 546: Làm như ta Lôi Điện Tông không người ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 545: Từ lão tử trên thi thể bước qua đi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 544: Không dám giết ngươi? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 543: Vân Đỉnh Đồng Lô giá trị ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 542: Nhật Nguyệt Song Tinh Luân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 541: Một quyền dậy phong lôi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 540: Huyết vũ phong vân (4) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 539: Huyết vũ phong vân (3) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 538: Huyết vũ phong vân (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 537: Huyết vũ phong vân (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 536: Thái Nhất Môn dương mưu (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 535: Thái Nhất Môn dương mưu (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 534: Thiên Hoang dư nghiệt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 533: Võ đạo bá chủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 532: Thiên Dục Ma Tông ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 531: Chư hùng hiện thân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 530: Phong Vân Đài ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 529: Chuẩn bị ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 528: Thực lực lại tăng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 527: Ly Thương Lạc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 526: Thẩm Mộng Hoa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 525: Hạnh Nhi tin tức ~ (04/10/2016)Miễn phí

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 524: Cự phách khí phách ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 524: Cự phách khí phách ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 523: Bỗng nhiên nổi tiếng (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 522: Bỗng nhiên nổi tiếng (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 521: Bạch Liên Tiên Kiếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 520: Lôi đài chiến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 519: Tâm tình không tốt chớ chọc ta ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 518: Tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 517: Ta không phải nhằm vào hắn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 516: Cáo mượn oai hùm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 515: Đêm dò xét Thanh Liên Phong ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 514: Ngộ đạo tiệc trà lời mời ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 513: Bất Tử Thần Hoàng Tông ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 512: Hàn Băng Chân Long Tửu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 511: Giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 510: Lưu Sát Kê ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 509: Đục nước béo cò ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 508: Thân bại danh liệt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 507: Trở lại mặt đất ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 506: Đại Đạo nhập môn tâm kinh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 505: Thái Thượng Lôi Cực Cảm Ứng Thiên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 504: Cá khô - Lôi Điện Hoàng Đế ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 503: Cổ từ - Phòng bảo tàng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 502: Cổ họa người tóc bạc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 501: Dưới mặt đất Tiên Cung ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 500: Vẻ mặt mộng bức ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 499: Vụng về cạm bẫy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 498: Tạp dịch ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 497: Nữ oa còn có thể ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 496: Thái Nhất Chân Nhân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 495: Mặt tròn cùng què chân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 494: Đánh không chết ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 493: Cám ơn các ngươi giúp ta ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 492: Nhân tâm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 491: Mới vào Thanh Khương Giới ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 490: Ly biệt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 489: Chân đã đứt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 488: Thật lớn một chân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 487: Nguy cơ kéo tới ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 486: Đúc luyện Ẩm Huyết Kiếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 485: Ẩm Huyết Kiếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 484: Ma Chu nguyền rủa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 483: Chẳng qua là ngộ nhập ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 482: Thiên Hoang Giới Đệ Nhất Cường Giả ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 481: Đổi lại phương thức giảng đạo lý ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 480: Tiểu tử này có chút tà môn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 479: Sát cơ dũng động ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 478: Ngoại vực khách tới ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 477: Hai cái Thần Điện không gian ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 476: Đem Tổ Khí làm hỏng rồi? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 475: Tuyết Đế Tế Tự Thần Điện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 474: Võ đạo căn cơ bị hủy? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 473: Giới Vực Thiên Bích ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 472: Vực môn mở ra ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 471: Đồng lô bích hoạ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 470: Thức tỉnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 469: Một tháng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 468: Đi gặp hắn a ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 467: Về sau không cần lại đi tu luyện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 466: Ta là *** của hắn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 465: Dùng Thái Tử chi danh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 464: Diệp Thanh Vũ là ai ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 463: Lầu Hai Đế Quân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 462: Bốn đường ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 461: Phong hồi lộ chuyển ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 460: Cuối cùng sống sót hai người ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 459: Bách quỷ dạ hành (2) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 458: Bách quỷ dạ hành (1) ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 457: Cùng sinh cùng tử ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 456: Trời giáng Thần phạt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 455: Thánh Tôn Giáo - Hắc Ma Uyên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 454: Giới Vực Chi Môn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 453: Tan tác ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 452: Thời khắc mấu chốt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 451: Liên thủ kháng địch ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 450: Tinh thần thăng hoa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 449: Một đám tiện nhân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 448: Giáp Sĩ doanh bộ mặt thật ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 447: Loạn chiến - Địch như lửa rừng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 446: Tử Vi Kiếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 445: Khúc Hàn Sơn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 444: Hữu Tướng hiện thân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 443: Bạch Hổ Chiến Giáp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 442: Ngăn trở ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 441: Lại thấy Hành cô cô ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 440: Trong Bóng Tối Võ giả ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 439: Chết tiệt Anh Vũ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 438: Phiền phức của ngươi chính là phiền phức của ta ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 437: Thứ tư Trưng thần tướng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 436: Cự Linh Chi Thần ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 435: Thử hoa khai tẫn canh vô hoa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 434: Hết thảy trấn áp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 433: Thần tướng chi thủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 432: Một mảnh Hỏa Thụ lá ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 431: Một sợi lông ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 430: Man tộc Vu Vương ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 429: Thực lực của ta như thế nào? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 428: Cường giả nhiều lần hiện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 427: Chiếu cố tốt ta chim ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 426: Hừm, ngươi không tiêu chảy rồi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 425: Phân thân phát uy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 424: Đại địch hàng lâm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 423: Lại gãy một ưng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 422: Mũi tên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 421: Đều điên rồi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 420: Không cần đếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 419: So với cứt còn khó ăn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 418: Nói một đao liền một đao ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 417: Vạn đạo ánh mắt cùng bảy cái bóng lưng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 416: Vậy ngươi thử một chút đi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 415: Lại để cho hắn xem một chút ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 414: Vô Song Đao Vương ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 413: Lại là muôn dân trăm họ mười năm kiếp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 412: Một khi anh hùng rút kiếm lên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 411: Thể hồ quán đỉnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 410: Thời cuộc nguy loạn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 409: Hàn Băng Lĩnh Vực ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 408: Đan Điền phong bạo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 407: Đột phá - Cấp báo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 406: Ám sát tuần hoàn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 405: Đi ra ngoài liền chết rồi ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 404: Có cái gì khác nhau ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 403: Ngân Xà bò trận ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 402: Quang Minh Thánh Kiếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 401: Vì sao lại như vậy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 400: Linh Hầu khảo nghiệm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 399: Tứ đại Quang Minh Sứ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 398: Mưa rơi gió thổi về sau phong lưu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 397: Thất Sát ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 396: Ít đi Thanh Lâu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 395: Quang Minh Điện chủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 394: Mới nhất bổ nhiệm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 393: Nhân Vương Kiếm Điển chính thức áo nghĩa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 392: Tái xuất giang hồ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 391: Thề ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 390: Nhân Nhục Khôi Lỗi cơ khí chiến đấu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 389: Hắc Giáp Quỷ Diện tử sĩ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 388: Một lớp lại lên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 387: Lão nương nhìn ngươi thuận mắt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 386: Lục Triều Ca con gái ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 385: Tóc trắng bạch y tuyệt thế nhan ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 384: Đọc trí nhớ tiếng đàn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 383: Giặt đồ nữ tử ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 382: Chính thức Tổ Địa ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 381: Cơ hội tới quá đột nhiên a ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 380: Ngươi đoán ta có thể rút ra chuôi đao này hay không? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 379: Diệt Thế Đao Thế ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 378: Lầu Nhỏ Một Đêm Nghe Mưa Xuân ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 377: Ngư Phi Ngôn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 376: Tam hoàng thúc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 375: Tử Hà Mê Tung Bí Điển ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 374: Lưỡng Giang Hội trong Đế Đô ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 373: Bạch Viễn Hành công pháp ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 372: Bão tố điềm báo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 371: Lần thứ nhất gặp mặt ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp Du Tứ Phương​ - Chương 370: Thất bại thảm hại ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 369: Vì sao lại như vậy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 368: Một thanh kiếm mẻ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 367: Huynh đệ đoàn trận chiến đầu tiên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 366: Cũng xứng khiêu chiến Chiến Thần? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 365: Có cao thủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 364: Lại để cho hắn biến thành trong khe cống ngầm thi thể ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 363: Thu Phong Hàn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 362: Quá tham ăn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 361: Tu luyện kết thúc ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 360: Ai cũng muốn chiến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 359: Không giống nhau ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 358: Vừa đứng mười ngày ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 357: Con mẹ nó ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 356: Tái chiến Ám Ảnh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 355: Tùy thời hoan nghênh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 354: Nhân Vương Kiếm Điển ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 353: Trảm Phong ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 352: Long Quyền Bí Điển ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 351: Trại huấn luyện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 350: Thiếu niên cường giả ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 349: Các phe thần thánh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 348: Ba đại bảng ~ (04/10/2016)Miễn phí

Chương 347: Tuyết kinh - Phi xa - Trạm gác ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 346: Thiên Hoang Nhân tộc trái tim ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 345: Vị Thành chuyện ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 344: Thấy qua Diệp hầu gia ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 343: Muốn sống hay chết? ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 342: Có lẽ trời hay không ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 341: Hôm nay muốn đòi một cái công đạo ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 340: Nguyên lai hắn chính là lính gác Ất cha ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 339: Vị Thành ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 338: Tông môn thời đại lại đến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 337: Động mộ phần · tiểu kiếm ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 336: Tìm kiếm lão nhân gầy ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 335: Bất đồng cơ duyên ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 334: Bảy chén rượu ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 333: Thần Ngủ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 332: Mượn ngươi dương danh ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 331: Chu Cô Hàn ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 330: Mê ly chuyện cũ ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 329: Mẹ năm đó tân bí ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 328: Lang Trung cầu kiến ~ (04/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 327: Cuối cùng thành Khổ Hải ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 326: Khổ Hải cảnh ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 325: Phản hồi Quận thành ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 324: Không giống nhau tin tức ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 323: Thiên chọn chi tử ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 322: Sách linh khí quán thể ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 321: Đại cơ duyên ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 320: Nhân tộc tiền bối ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 319: Tiền bối là ngài? ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 318: Phù Văn Lam Quang Ấn ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 317: Trên đỉnh Thần sơn ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 316: Chôn người chết ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 315: Hóa Long · chém giết ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - ๖ۣۜChương 0314: Bờ bên kia ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 313: Nguy cơ tứ phía ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 312: Tiểu bạch kiểm chính là tốt ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 311: Biển máu cô đảo phá thuyền ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 310: Tử vong huyết chiến ~ (01/10/2016)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 309: Thần Môn mở ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 308: Một chiêu hoàn một chiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 307: Hóa Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 306: Oa, ngươi trần truồng chạy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 305: Quân Công Chương biến dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 304: Mấy đại thế lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 303: Tây Môn Dạ Thuyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 302: Sương mù phần cuối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 301: Sương mù trọng bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 300: Kế hoạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 299: Cổ quái tiểu kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 298: Một chút nghi hoặc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 297: Chuyện cũ tái hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 296 : Ngày hôm qua không thể đuổi theo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 295 : Không thấy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 294: Gọi ta Tiểu Tam đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 293: Cơ hội nói chuyện cũng không có ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 292 : Lộc Minh Quận thành trong mọi người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 291: U Yến sự tình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 290: Không để cho ta lo lắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 289 : Kinh người tin tức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 288 : Bằng hữu của ta Tiểu Hắc đây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 287 : Ngươi cái này bằng hữu không đơn giản ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 286: Mắt không chữa được ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 285: Đều còn sống ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 284 : Đại thế đã định ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 283 : Bao quát Thiên Kiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 282 : Chính ngươi kết a ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 281: Không thuộc về thế gian lực lượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 280: Thực lực ta rất mạnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 279: Cừu nhân của ngươi là người nào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 278: Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 277: Địa phương nào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 276: Triệu Sơn Hà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 275: Hồng Hoang Thiên Đỉnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 274: Điểm danh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 273 : Hàn Giang Thoa Lạp Ông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 272 : Ta sẽ bước lên đỉnh phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 270: Hai chuyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 269: Số mười Tiên đình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 268: Giới Vực tân bí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 267: Bạch Mã Tháp sụp đổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 266 : Thiên Địa dị tượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 265: Nghĩa gia gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 264:: Lấy xuống cái đạo nhi đến đây đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 263 : Buông cô nương kia ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 262 : Xinh đẹp không ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 260: Tống gia suy yếu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 259: Tóc trắng ba nghìn trượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 258 : Phá Quân Sát Đạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 257 : Chiến ý trùng tiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 256 : Sáu cái chữ cổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 255: Chúng ta kết nghĩa đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 254: Ngươi là một thiên tài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 253: Bạch Quỷ kết giới giấu sát cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 252: Bán đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 251 : Rút cuộc đã tới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 250: Ma Tước biến ưng con ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 249: Ta biết tên của ngươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 248: Đây là một viên ngụy đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 247: Chỉ có một người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 246 : Gặp được đường sống trong cõi chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 245: Ta tin tưởng ngươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 244: Quan chủ tìm ngươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 243 : Không phục đến chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 242: Xé rách hư không ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 241: Ngươi không phải một cái quân nhân tốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 240: Kỳ hạm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 239: Chấn động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 238: Đánh vỡ thần thoại tính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 237: Du Bạch Mi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 236: Băng điêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 235: Ta là Diệp Tòng Vân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 234: Giết người như cắt cỏ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 233: Sương lạnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 232: Cực hình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 231: Giá khung hình phạt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 230: Tân binh trại huấn luyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 229: Không có khả năng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 228 : Nắm giữ vận mệnh lực lượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 227: Tĩnh thất luyện đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 226: Nước mắt cùng mỉm cười ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 225: Giống cái động vật thông sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 224: Loại rượu không tốt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 223: Gặp lại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 222: Sáu ngày thời gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 221: Cưỡng ép hóa huyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 220 : Ảnh Lưu Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 219: Nơi này là U Yến Quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 218: Băng bia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 217: Nên thật tốt chỉnh đốn một chút ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 216: Uống chút rượu giết chút người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 215 : Chẳng lẽ hắn là Diệp hầu gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 214: Ngươi đi yêu đương vụng trộm sao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 213 : Có thể kết giao bằng hữu ư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 212: Lại gặp mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 211: Bạch Mã môn hạ đệ nhất nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 210: Muốn phóng lời nói ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 209: Đáng đời bị đánh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 208: Giảm 30% ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 207 : Thiếp vàng thiếp mời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 206 : Loạn tượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 205: Trong Quan chủ phủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 204: Đan Kinh tam trọng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 203: Luyện hóa Nguyên tinh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 202: Nhà ngươi còn có người nào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 201: Có hay không có tư cách ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 200 : Cứu người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 199 : Một trương quen thuộc mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 198: Một giọt máu tươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 197: Một người khác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 196: Ngươi thấy gấu con của ta sao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 195: Có lẽ ta sai rồi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 194 : Không thể địch nổi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 193: Yến Bất Hồi tái hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 192: Hắc Ám Bất Động Thành tái hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 191 : Tới đây để cho ta đâm ngươi một kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 190: Rốt cuộc là người nào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 189 : Vô đề ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 188: Đột nhiên xuất hiện yêu khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 187: Triều đình cùng tông môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 186: Một câu nói, một đao chiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 185: Ngươi chính là đồ bỏ đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 184: Lần nữa khiêu khích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 183: Tông môn tình cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 182: Trong quan người xa lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 181: Đánh giá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 180: Chấn động cùng phỏng đoán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 179: Người khác sợ ngươi, ta không sợ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 178: Cái bàn cùng bùn nhão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 177: Để ta làm cái khai báo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 176: Cho ta mượn đùa vài ngày được chứ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 175: Có lời nói thì thật tốt nói ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 174: Nói đi, chuyện gì xảy ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 173 : Cho cái nói rõ a ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 172: Phong Hầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 171: Phản hồi U Yến quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 170: Người có mệnh cách hư vô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 169 : Trăm vạn năm trước một đám thần hồn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 168 : Võ đạo chân ý ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 167: Đóng băng quan quách ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 166: Tuyết Long phần mộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 165: Long mộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 164 : Thực lực bạo tăng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 163 : Thức tỉnh Tuyết Long ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 162: Phẫn nộ Ôn Vãn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 161: Ăn. . . Ăn ngon! ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 160 : Hẹn gặp lại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 159: Tiện nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 158 : Hắn lưu lại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 157: Yến Bất Hồi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 156: Chuyện lạ quỷ quái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 155 : Yêu tộc chiến hạm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 154: Bạch Mã chiến khải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 153: Tuyết Địa Trư Bức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 152: Trở về địa điểm xuất phát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 151: Đêm trăng duyên phận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 150: Tuyết Long cựa mình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 149: Võ Đạo tinh ý ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 148: Uống chút trà tâm sự ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 147: Có người muốn gặp ngươi một chút ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 146: Nếm thử Khởi Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 145: Hết thảy đều quái lạ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 144: Lý Thời Trân tin tức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 143: Đông như trẩy hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 142: Hai đại bảng danh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 141: Tới chúng ta thương lượng một chút ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 140: Công cụ cùng ác danh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 139: Hoài nghi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 138: Treo ba canh giờ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 137: Ta tính là thứ gì ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 136: Đạp tà dương đi tới người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 135: Trên lý thuyết vô địch công pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 134: Trực ban giáp sĩ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 132-133: Bạch Mã kiếm nô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 131: Du kích tướng quân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 130: Lục Triều Ca ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 129 : Thoáng hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 128 : Thiên đường có lối ngươi không đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 127 : Như ý bảo bối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 126 : Ta cho các ngươi báo thù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 125 : Bị đá rồi một cước ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 124 : Thiên Địa Đồng Lô Duy Ngã Tâm Ý Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 123 : Đệ tứ nhãn Linh Tuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 122 : Nhân Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 121 : Đuổi giết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 120 : Chữa thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 119 : Hư không bàn cờ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 118 : Đây coi là là chuyện gì xảy ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 117 : Tuyết Địa Long Viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 116 : Đó là một loại tín ngưỡng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 115 : Trạm gác kinh biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 114 : Trước khi rời đi (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 113 : Nghe xong nói nhảm liền lên đường đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 112 : Thanh Đồng Tu La Quỷ ảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 111 : Trước khi rời đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 110 : Một phong đến từ tiền tuyến thư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 109 : Một cái ngượng ngùng thiếu niên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 108 : Ngoài ý muốn lời mời ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 107 : Tứ đại Binh chủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 106 : Oan gia ngõ hẹp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 105 : Tứ phía vây giết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 104 : Ta sẽ tìm được ngươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 103 : Hắc Ám Bất Động Thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 102 : Cái kia bóng lưng... ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 101 : Ba ngày ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 100 : Trở về hỏi một chút ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 99 : Một thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 98 : Giết người thì đền mạng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 97 : Thính Đào hiên trong truyền ra tiếng mắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 96 : Nữ Tiên Vương Kiếm Như ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 95 : Trong thành dị biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 94 : Tuyệt Thế Mãnh Tướng bốn thức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 93 : Tam nhãn Linh Tuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 92 : Ta phục rồi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 91 : Rõ ràng so với ta còn tham ăn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 90 : Không việc gì ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 89 : Vang vọng tại Đăng Thiên Đình trong lời nói ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 88: Hắn muốn giết người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 87: Một chiêu cuối cùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 86 : Còn có chuyện trọng yếu hơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 85 : Huyết sắc ánh mắt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 84 : Bốn đối bốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 83 : Một con chó? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 82 : Long Huyệt cùng Huyết Trì ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 81: Một lần cuối cùng mạo hiểm (thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 80 : Hỏa diễm chi lực gia trì ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 79 : Chính thức thiên tài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 78 : Thương phế đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 77 : Thân có trọng bảo? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 76 : Song sát (2) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 75 : Song sát (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 74 : Điều tra thủ vệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 73 : Không cho phép đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 72 : Lựa chọn dã khu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 71 : Tiến vào chiến trường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 70 : Một mạch giết năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 69 : Lần thứ nhất đánh chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 68 : Trận đầu tỷ thí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 67 : Tam Hoàng Ngũ Đế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 66 : Cuốn thứ hai bản chép tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 65 : Lại bị đánh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 64 : Trên thế giới tốt nhất ca ca ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 63 : Đi tìm tiểu cô nương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 62 : Đệ nhất chuôi Linh binh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 61 : Thiếu Thương Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 60 : Trả lại kiếm Thiên Hương Lâu (1) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 59 : Can thiệp vào hậu quả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 58 : Mập mạp chết bầm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 57 : Mập mạp, nhẹ một chút ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 56 : Khóe miệng có chút nhếch lên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 55 : Đều là Diệp gia đấy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 54 : Ngươi như thế nào còn ở nơi này ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 53: Diệp phủ câu chuyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 52 : Bạch Lộc vô tài thất lộc giác, Thanh Loan hữu ý trấn chu thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 51 : Thanh Loan học viện, bất quá chỉ như vậy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 50 : Không sợ ta cắt ngang chân chó ư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 49 : Ra tay thật ác độc a ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 48 : Miệng ti tiện đúng không? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 47 : Một ít tin tức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 46 : Kim Giáp Thần Vương bốn thức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 45 : Cổ thư phản bộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 44 : Sáng lập Linh Tuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 43 : Như thế trừng phạt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 42 : Ngưng Nguyên thành bại? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 41 : Vô Song chiến bại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 40 : Trong chiến đấu đột phá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 39 : Đơn thương chọn lôi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 38 : Cân sức ngang tài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 37 : Lôi đài số một ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 36 : Liên tục phá lôi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 35 : Khiêu chiến lôi đài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 34 : Cô nương chịu nhục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 33 : Khiêu chiến thi đấu âm mưu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 32 : Nguyệt khảo sa đọa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 31 : Vô Tận Phong Hào Phổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 30 : Thần Ma thời đại văn tự ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 29 : Gợn sóng truyền ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 28 : Trên đường hoàng tuyền chờ ngươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 27 : Thanh Đồng thư sách ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 26 : Hoàng Kim lão bạng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 25 : Cực hạn thí luyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 24 : Lần thứ nhất ra ngoài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 23 : Nại Hà Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 22 : Lựa chọn vũ khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 21 : Năm đó thủ thành một trận chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 20 : Chính diện giao phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 19 : Lưu Lệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 18 : Hùng Bão Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 17 : Kinh khủng thiên phú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 16 : Bát Bộ Thần Quyết chi Xà Hình Quyết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 15 : Ta tính cách không tốt lắm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 14 : Lần thứ hai đánh giá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 13 : Tống Tiểu Quân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 12 : Tiết học thứ nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 11 : Tiến vào học viện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 10 : Không phải không thể mà là không muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 9 : Bạch Ngọc Khanh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 8 : Tuyệt không thỏa hiệp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 7 : Trước ta và ngươi hay nói giỡn đây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 6 : Thái Cổ Thần Sơn huyễn ảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 5 : Hoàng Kim gân mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 4 : Chân Hoàng cùng Con Lươn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1 : Bạch Lộc Học Viện Chương 3 : Quyết định của ta cần phải giải thích ư? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 2 : Chấn nhiếp - Anh dũng huy chương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 1 : Tứ Quan Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Tự chương : ~ (01/01/1970)Miễn phí