Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ngã Dục Phong Thiên

Ngã Dục Phong Thiên

Tên khác: Ngã Dục Phong Thiên
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Tiên Hiệp
Tác giả: Nhĩ Căn
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngã Dục Phong Thiên:

Nếu ta muốn có, thiên không thể không.
Nếu ta muốn không, thiên không được có.

Danh sách chương

Ngã Dục Phong Thiên Ngoại Truyện: Ngũ Gia cùng Tam gia lần thứ nhất tiếp xúc thân mật ~ (26/04/2017)Miễn phí

Ngã Dục Phong Thiên - Ngoại Truyện: Ngũ Gia cùng Tam gia lần thứ nhất tiếp xúc thân mật ~ (26/04/2017)Miễn phí

Ngã Dục Phong Thiên - Ngoại truyện 2: Sở Ngọc Yên ~ (26/04/2017)Miễn phí

Ngã Dục Phong Thiên - Ngoại Truyện: Kha phụ thiên ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1614: Cô buồm một mảnh ngày bên cạnh đến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta xem Thương Hải hóa Tang Điền - Chương 1613: Ở kiếp này cha mẹ ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1612: Thất lạc dấu vết ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1611: Vô đề ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1610: Phân thân của ai! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1609: Trở thành La Thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1608: Một cái kỷ nguyên chấm dứt ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1607: Tới hay không! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1606: Cấm đối cấm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1605: Cuối cùng La Thiên Biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1604: Trảm La Thiên chỉ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1603: Đỉnh phong quyết đấu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1602: Thần hàng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1601: Ngươi có thể bảo ta... Số mệnh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1600: Ta là Quỷ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1599: La Thiên đệ bát biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1598: Ngươi thế mà còn tại! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1597: Đã lâu không gặp ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1596: Kim bào tham sơn hải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1595: Có người siêu thoát! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1594: Chôn ở trong năm tháng ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1593: Cô độc ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1592: Người và vật không còn ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1591: Thủy Đông Lưu ngọc giản ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1590: Một đời đến cuối ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1589: Tuế nguyệt cuối cùng có cực! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1588: Phục sinh cố nhân! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1587: Sơn Hải tinh không! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1586: Ta vi thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1585: Nuốt La Thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1584: Sáu Cấm Quy Nhất ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1583: Lực Chi Cực, Vô Hữu Ngã Thượng ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1582: Thiên Thần Biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1581: Há có thể bị ngươi phế! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1580: Thứ ba biến ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1580: Thay đổi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1579: Long Hoàng Biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1578: La Thiên Biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1577: Trảm huyết mạch chi căn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1576: Vạn tộc thần phục! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1575: Chiến Ma lục! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1574: Vũ trụ tư cách! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1573: Thăm dò! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1572: Ma lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1571: Vương Phủ, đại hán! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền - Chương 1570: Thấy rõ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1569: Mục nát! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1568: Khôi Lỗi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1567: Không phải nguyện! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1566: Nội tình! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1565: Giống như mà không phải là giống như! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1564: Tiên Thần chiến bắt đầu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1563: Nổi gió! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1562: Nàng không muốn thức tỉnh ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1561: Sơn Trung Sơn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1560: Đã từng nhớ lại ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1559: Gặp nhau ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 10: Ngã Khán Thương Hải Hóa Tang Điền​ - Chương 1558: Yên lặng ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1557: Phong ngươi vi thứ chín biển! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1556: Mạnh nhất Sơn Hải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1555: Khai Sơn Hải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1554: Siêu Thoát chí bảo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1553: Yêu Tôn trở về! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1552: Thứ chín bạn hải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1551: Ta tại Đệ Thập Thiên, chờ các ngươi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1550: Chết chưa hết tội ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1549: Tội nghiệt chi thổ, không thể lưu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9 - Yêu Tôn về Thương Mang đổ - Chương 1548 - Tàn nhẫn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9 - Yêu Tôn về Thương Mang đổ - Chương 1547 - Diệt Đạo Phương! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1546: Toái Diệt Vô Lượng Kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1545: Đạo Phương, ngươi còn nhớ ta không! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1544: Phấn chấn cùng run rẩy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1543: Mục tiêu ba mươi ba thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1542: Yêu tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1541: Diễn quá sâu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1540: Tam gia trở về! (Canh [3]) ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1539: Ta muốn phục sinh Bì Đống! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1538: Một cái vũ trụ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1537: Đạo Nguyên ngưng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1536: Dập tắt Thanh Đồng đèn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1535: Ta Mạnh Hạo, từ nay về sau siêu thoát!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1534: Dung bổn tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1533: Hóa cấm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1532: Thương Mang chúng sinh, đều là ta con! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1531: Trùng kích! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1530: Đệ Cửu Trọng Đại Lục! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1529: Bay vọt trọng trọng lục! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1528: Lại vào minh cung ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1527: Thương Mang Muốn Ngăn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1526: Nơi Có Thể Siêu Thoát ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1525: Gặp lại, Yên Nhi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1524: Cửu thế ngưng một thân! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1523: Mạng của hắn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1522: Tàn Khốc ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1521: Thiên phạt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1520: Khắc thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1519: Hàn Bối vẫn lạc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1518: Tới gần đệ cửu thế! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1517: Đuổi giết Hàn Bối! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1516: Trở về! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1515: Lão tử là Ngũ Gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1514: Vô Đề ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1513: Năm cây cột! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1512: Quyết liệt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1511: Ta là Mạnh Hạo!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1510: Dị biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1509: Nước chảy bèo trôi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1508: Thương Mang Đạo ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1507: Không phân biệt rõ ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1506: Tuyến đoạn Thương Mang bên ngoài! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1505: Ngươi là La Thiên tử ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1504: Tùng Đạo Tử! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1503: Siêu Thoát chiến giáp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1502: Ta là ai! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1501: Người bước vào, chết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1500: Một người đã đủ giữ quan ải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1499: Quen thuộc chấn động! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1498: Kêu Gọi Trở Về ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1497: Mượn Lực Truy Tung ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1496: Một trận chiến lựa chọn ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển thứ chín Yêu tôn trở về Thương Mang điên Chương 1495: Băng hỏa thế giới! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1494: Tiểu Bảo ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1493: Chờ Ta Sau Khi Lớn Lên ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1492: Cẩu Nhi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1491: Hứa Lưu Vân ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1490: Tiểu Ách Ba ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1489: Trần Lôi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1848: Thạch Tiểu Hổ ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1487: Chuyển thế Luân Hồi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1846: Phân Thân Tọa Hóa ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1485: Không Có Hảo Ý ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Đỉnh - Chương 1484: Đường Này Hồn Đăng Tắt ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1483: Siêu thoát trên đường! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1482: Quay đầu đời này đường! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1481: Ở kiếp này đỉnh phong ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1480: Khiêu chiến tất cả tông! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1479: Muốn đạp Thương Mang chư tông đài! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1478: Thứ ba miếng kính phiến ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1477: Khiêu khích Đệ Cửu Tông ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1476: Có thể! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1475: Thông gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1474: Đường này xa xa... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1473: Ta vốn là chủ nhân của nó! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1472: Kính phiến, không phải như vậy dùng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1471: Một thân chính khí Kim Vân Sơn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1470: Gương đồng mảnh vỡ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1469: Xung đột ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1468: Vì gương đồng mà đến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1467: Thất ấn diệt kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh​ - Chương 1466: Còn có ta! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh​ - Chương 1465: Ở kiếp này khai ra truyền kỳ ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1464: Chín tông cùng minh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1463: Phong Thiên Cửu Cấm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1462: Khai sáng truyền kỳ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1461: Thương Mang Đài! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1460: Đến từ đỉnh núi mỉm cười! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1459: Ngươi là Phương Mộc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1458: Lên cao nhìn xa ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1457: Thương Mang Đài! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1456: Còn có ai ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1455: Cửu Tôn hàng lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1454: Lừa bịp... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1453: Công tử có thể an tâm hưởng dụng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1452: Dựa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1451: Hàn Bối bí mật! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1450: Nhập tông! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1449: Tiểu chuột ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1448: Một năm nay... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - ๖ۣۜChương 1447: Ta chính là đang tìm việc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1446: Gương đồng khí tức! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - ๖ۣۜChương 1445: Một chữ!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1444: Một cái cảnh cáo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1443: Cửu cấm khó thành! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1442: Hắn kiên trì không đến năm ngày! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1441: Siêu thoát tế đàn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1440: Ngũ đại cự đầu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1439: Đại Đế triệu hoán! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - ๖ۣۜChương 1438: Hư Thần Biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - ๖ۣۜChương 1437: Cấm Phong Diệt Thế chỉ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - ๖ۣۜChương 1436: Quyền thứ tư, đồ ma! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1435: Xé trời! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1434: Chiến Kim Bào ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1433: Ở trước mặt giết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1432: Siêu thoát tế đàn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1431: Dọa chạy một cái! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1430: Nghiền ép Đệ Lục Chí Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1429: Một mắt nhìn xuyên Thương Mang thế! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1428: Mấy bức họa trong tuế nguyệt thương ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên​ - Chương 1427: Ta tên La Thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1426: Sát ý đột nhiên tới! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1425: La Thiên, sợ Tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1424: Quỷ chúng triều bái! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang điên - Chương 1423: Minh Cung Quỷ Thành! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1422: Lưu lại cái dấu hiệu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1421: Có người khiêu khích! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1420: Siêu Thoát phương hướng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1419: Cắm rễ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1418: Thứ chín Chí Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1417: Biết được thì như thế nào! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1416: Tiếp dẫn chi quang! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh​ - Chương 1415: Thương Mang đạo thể! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1414: Tế luyện Chí Tôn thi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1413: Cỗ thi thể này, các ngươi bán sao? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1412: Mồi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1411: Thương Mang chuông vang Chí Tôn đến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 9: Yêu Tôn trở về Thương Mang đỉnh - Chương 1410: Thanh Đồng đổi thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1409: Sơn Hải Giới của hắn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1408: Anh Vũ lựa chọn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1407: Há có thể nhắm mắt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1406: Vì hi vọng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1405: Trong đạo xóa đi Chí Tôn Kiều! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1404: Tiên Thần Yêu Ma Quỷ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1403: Mạnh nhất Phong Thiên quyết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1402: Dục cùng Sơn Hải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1401: Tỉnh lại, tỉnh lại! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1400: Thanh Quan Tuyền! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1399: Hồ Điệp đang bay! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1398: Thương mang tinh không! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1397: Đưa ngươi một hồi tuyệt thế tạo hóa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1396: Ma giới Thế Giới Điệp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1395: Sơn Hải bạo phát! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1394: Lục ảnh nhất trảm đoạn thần tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1393: Đối với Phương gia hổ thẹn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1392: Lần này, các ngươi hài lòng đi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1391: Ta, không muốn nữa. ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1390: Tạm biệt, Hạo nhi của ta ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1389: Đứng tại phía sau ta ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1388: Chúng ta Sơn Hải tu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1387: Nam Thiên Tinh nguy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1386: Chiến ý khai thiên địa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1385: Sinh tử Sơn Hải người! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1384: Ly gián! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1383: Đạo Phương một côn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1382: Tam Kinh Đinh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1381: Tàn nhẫn giết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1380: Tàn nhẫn giết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1379: Tam Kinh Phong Thần! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1378: Lực lượng tuyệt đối ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1377: Bát Nguyên hàng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1376: Thanh Thủy Quốc... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1375: Bản quân, chờ ngươi thật lâu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1374: Lại đến Tam Thập Tam Địa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1373: Núi lở biển diệt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1372: Ly Long vẫn lạc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1371: Chí Tôn sợ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1370: Cung nơi tay! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1369: Dương tinh, bạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1368: Nghịch chuyển! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1367: Bị ép hàng lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1366: Trước thời hạn quyết chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1365: Đạo Môn ra tay! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1364: Yêu cùng Tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1363: Phong ấn Chí Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1362: Liền diệt bốn đèn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1361: Liều chết một trận chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1360: Sáu cấm quy nhất! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1359: Ngụy lược thay đổi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1358: Chiến Huyền Phương Chí Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1357: Dùng thân là mồi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - ๖ۣۜChương 1356: Dương mưu cắt thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1355: Huyền Phương Chí Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1354: Ba mươi hai thiên, hàng lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1353: Cho ta một cái công đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1352: Sơn Hải thiếu chủ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1351: Đệ nhất thiên thần phục! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - ๖ۣۜChương 1350: Toàn diện phản kích! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1349: Bất khuất Chí Tôn hồn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - ๖ۣۜChương 1348: Nô dịch chí tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1347: Trong mắt lãnh mang! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - ๖ۣۜChương 1346: Không gian bản nguyên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1345: Cấm pháp bổn nguyên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1344: Lại thấy thế giới bổn nguyên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1343: Thiên băng!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1342: Địa liệt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1341: Đạo Tôn thoát khốn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1339: Vạn tinh oanh thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1338: Đạo kiếp lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1337: Mục tiêu, Đệ Nhất Thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1336: Ước định bên trong tương kiến ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1335: Hứa Thanh, ta đến rồi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1334: Đạo Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1333: Ta có sai sao? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1332: Diệt đệ lục đăng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1331: Thần nguyền rủa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1330: Đạo Chủ Cảnh thân thể! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1329: Đột phá! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1328: Táng Thần cốc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1327: Yêu thú mà thôi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1326: Đi về hướng Táng Thần Cốc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - ๖ۣۜChương 1325: Mạnh Hạo trái tim... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1324: Hổ Lao Tinh ước định! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - ๖ۣۜChương 1323: Chiến tranh cần tinh thần! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1322: Lâm Đệ Thất Sơn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1321: Ông cháu gặp nhau! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1320: Lại hồi Tam Thập Tam Địa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1319: Sơn Hải nội tình! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1318: Chiến Đạo Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1317: Chí Tôn Sát Cơ ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1316: Dị tộc Chí Tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1315: Bạch chủ vẫn, chiến sự khởi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1314: Chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1313: Dám Giết Hắn, Liền Khai Chiến ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1312: Bạch Chủ Hóa Dị Tộc ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1311: Nghiền áp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1310: Ta giúp ngươi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1309: Tu vi, bộc phát! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1308: Tìm kiếm kiếp này! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1307: Ngộ cấm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1306: Ba đời Phong Yêu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1305: Truyền thừa chi môn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1304: Kháo Sơn lão ô quy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1303: Đoạt xá cùng thôn phệ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1302: Thời khắc mấu chốt... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1301: Thắng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1300: Đạo Phương chi ảnh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1299: Ngươi cũng biết Sơn Hải giới, thuộc về ai! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1298: Phong ấn tức thì! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1297: Tuyệt thế quyết đấu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1296: Một thương kia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1295: Thứ bảy Sơn Hải chủ hàng lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1294: Ta chờ ngươi hàng lâm ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1293: Mưa gió nổi lên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1292: Là... Ông ngoại sao ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1291: Ai nói là phế quyết? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1290: Trở lại Thiên Thần liên minh ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1289: Diệt đệ nhất đăng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1288: Nhạn qua nhổ lông! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1287: Dị tộc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1286: Tiễn đưa Mạnh gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1285: Trận pháp động! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1284: Sơn Hải giới lực lượng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1283: Lữ Hầu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1282: Chiến hỏa trong tịnh địa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1281: Một tên cũng không để lại! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1280: Chí Tôn hồn đăng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1279: Chủ Đăng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1278: Chính thức Ngũ Nguyên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1277: Chiến đạo tôn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1276: Mở Hồn đăng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1275: Mạnh gia kịch biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1274: Nhập cổ môn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1273: Hồn diệt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1272: Không có đường lui! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1271: Kẻ thù bên ngoài xâm lấn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1270: Quỷ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1269: Kinh người chi kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1268: Cổ Môn hàng lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1267: Cùng một chỗ a! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1266: Uy, còn chưa đủ ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1265: Trở về ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1264: Ngươi, đến cùng ở đâu... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1263: Chín đinh ra, thất hải động! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1262: Hộ tộc trận khai! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1261: Chỉ có... chém! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1260: Lưu lại, có gì dùng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1259: Bà ngoại cường thế! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1258: Diệt Từ gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1257: Giảng đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1256: Tự lập môn hộ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1255: Ta đến thủ hộ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1254: Bà ngoại! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1253: Tại đây, tựu là Mạnh gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1252: Ra tay! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1251: Gió nổi lên... ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1250: Đường về ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1249: Ta là Mạnh Trần ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1248: Ra Tam Thập Tam Địa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1247: Gặp lại Mạnh Trần ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1246: Sạch sẽ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1245: Cổ Môn đều có thể! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1244: Mạnh Hạo trợn mắt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1243: Cửu Phong thủ bút! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1242: Màu lam Thái Dương! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1241: Suýt nữa hù chết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1240: Người tốt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1239: Luyện thể! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1238: Tham Lang đoạt xá! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1237: Phát hiện! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1236: Chúng ta vẫn là bạn tốt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1235: Phản Kích ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1234: Tham Lang dòm ngó thân thể! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1233: Tam Thập Tam Địa sơ khai! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1232: Bổn nguyên chỉ vì Đạo Nguyên động! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1231: Sát kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1230: Sơ ngộ Mạnh gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1229: Không cho ta đi? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1228: Vô thượng chi lực! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1227: Lão đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1226: Cái gì cái gì Phong Thiên Quyết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1225: Sư tôn cứu mạng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1224: Nghe lời đồ nhi, chớ đi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1223: Một giấc mộng Hoàng Lương (*)! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1222: Mưa gió nổi lên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1221: Khảo Thí Thư Sinh ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới Của Ta - Chương 1220: Hiệp Lộ Tương Phùng Dũng Giả Thắng ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Sơn Hải Giới của ta - Chương 1219: Thiên Hồn Tinh, sụp đổ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1218: Ngươi lừa ta gạt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: NGÃ ĐÍCH SƠN HẢI GIỚI​ - Chương 1217: Hắc Hồn Lão Tổ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1216: Sơn Hải hình thức ban đầu!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 8: Ngã Đích Sơn Hải Giới​ - Chương 1215: Một người lay hắc hồn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1214: Ta gọi Mạnh Hạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Sơn Hải Giới của ta​ - Chương 1213: Thiên Thần Liên Minh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1212: Thứ tám Sơn Hải ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1211: Tiên Cổ trúc kiều ra chín núi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1210: Nhân quả tìm hồn tung! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1209: Sơn bản không lo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Trúc Kiều Xuất Cửu Sơn​ - Chương 1208: Lại trảm Quý Đông Dương! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1207: Tin dữ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1206: Thời Gian đạo pháp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1205: Lục Ảnh lại hiện ra! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1204: Hiện tại, nó gọi Chí Tôn Kiều! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1203: Cố nhân ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1202: Vĩnh viễn, vĩnh viễn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1201: Sơn Hải chi tử! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1200: Dung Đạp Tiên Kiều!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Trúc Kiều Xuất Cửu Sơn​ - Chương 1199: Tiên kiều chi oán! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1198: Ta đến báo ân! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1197: Tới cửa đòi tiền! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1196: Mang đi Binh Tượng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1195: Thứ tám thế! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Trúc Kiều Xuất Cửu Sơn​ - Chương 1194: Chặn giết!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1193: Không dám giết? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1192: Thần bí Chuẩn Đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1191: Thay mặt cha xuất chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1190: Phương tộc đại điển! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1189: Phụ thân, không thể vẫn lạc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ trúc cầu ra Cửu Sơn Chương 1188: Nam Thiên sát trận! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra cửu sơn - Chương 1187: Cha thành đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1186: Cửu Chủ sát cơ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1185: La Thiên kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1184: Đạo kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1183: Bí cảnh nghênh kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1182: Đại Đường, La Thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1181: Ngươi nói, vô dụng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1180: Mạnh nhất trạng thái! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1179: Đạo Phương nguyền rủa! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1178: Đỉnh phong! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1177: Chính thức Đạo Tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1176: Thân thể Đại viên mãn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1175: Nhét vào hỏa chủng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1174: Ngũ Long phân thây! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1173: Gặp lại Thủy Đông Lưu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1172: Thánh đạo diễn giải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1171: Ta là Mạnh Hạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1170: Tại đây, vốn là nhà của ta ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1169: Trở lại Ô Thần bộ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1168: Cố nhân, nhân quả ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1167: Mạnh Hạo, ngươi đừng chạy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1166: Cha mẹ, Hạo nhi trở lại rồi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1165: Toàn tộc đến bái! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1164: Vĩnh Hằng tổ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1163: Nhập đạo thất bại! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1162: Thiên Vân nhập đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1161: Lão hồ ly ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1160: Phương gia đã đến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1159: Một bước lui, từng bước lui! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1158: Thiên Vân Thượng Nhân! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1157: không mua nỗi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1156: Nhuốm máu ngọc bài ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1155: Tán tài đồng tử! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1154: Thiên Vân chợ phiên ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1153: Quá thiện lương, quá thực tại! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1152: Một tuồng kịch! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1151: Hỏi Hải Mộng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1150: La Thiên Phương gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1149: Một mũi tên lay trời! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1148: Kẻ Giết Con Ta, Chết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1147: Bạn kinh ly đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1146: Làm sao có thể cho ngươi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1145: Hương mồi phía dưới, tất có cá chết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1144: Túng Vô Nhai Xuất Thủ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1143: Danh Sách Chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1142: Là Ai, Cầu Ta Đến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1141: Danh sách chiến Mạnh Hạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1140: Vĩnh Hằng La Thiên Tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1139: Số mệnh như độc! (canh thứ nhất) ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1138: Biết rõ là mồi ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1137: Kịch biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1136: Mạnh Hạo bộc phát! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1135: Hết thảy có ta! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1134: Danh Sách Chi Tâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1133: Ngươi buông xuống cái gì! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1032: Thẹn quá hoá giận! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1031: Tuyết Nhi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1130: Hoặc đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1129: Huyết Ngao phi thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1128: Chân Đạo? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1127: Ngươi là Túng Vô Nhai! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1126: Canh giữ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1125: Mà chuyển biến thành?! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1124: Hết Thảy Vì Chân Đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1123: Đạo Thiên lui! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1122: Hắn Gọi Lục! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1121: Trạng Thái Mạnh Nhất! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1120: La Thiên quang! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1119: Hồng Bân chết trận! (canh thứ nhất) ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1118: Chiến Đạo Thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1117: Hắn đến rồi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1116: Hẹn nhau sáu quốc ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1115: Như Phong phản loạn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1114: Ta tên... Đạo Phương! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1113: Tam sát Hải Đông Thanh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1112: Thiện niệm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1111: Cường sát! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1110: Ngươi Muốn Làm Gì! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1109: Danh sách chiến khai mạc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1108: Tái nhập La Thiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1107: Mục tiêu đệ nhất danh sách! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1106: Sát nhập thứ tư quốc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1105: Ngươi nói cái gì! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1104: Giết ngươi, chỉ cần Thất Bộ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1103: Mạnh nhất tiên lộ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1102: Hàn Thanh Lôi mưu đồ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1101: Tiến Vào Quốc Vận Sơn ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1100: Vận Mệnh ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1099: Thắng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1098: Lưỡi đao chạm vào nhau! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1097: Cường hãn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1096: Hàn Thanh Lôi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1095: Ghét Mạnh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1094: Cửu quốc tiên chiến ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1093: Danh chấn danh sách! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1092: Yêu Ngôn Hoặc Chúng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1091: Kiếm Đạo Tử tâm cơ ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1090: Danh sách tuyên chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1089: Ai đang chiến, ai đang nhìn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1088: Như Phong Thủ Sát! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1087: Gạt bỏ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1086: Như Phong sở dục! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1085: Hàng lâm Như Phong Giới! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1084: Như Phong Giới lộ! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1083: Ngũ Gia vĩ đại lý tưởng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1082: Thứ ba quyền! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1081: Khai hồn đăng, nhập Cổ Cảnh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1080: Xích sắc cổ môn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1079: Cổ Cảnh chi môn dấu hiệu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1078: Bát môn đều mười vị trí đầu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1077: Đạo Thần Kinh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1076: Mù quáng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Trúc Kiều Xuất Cửu Sơn - Chương 1075: Đặc thù thứ năm Kim Môn ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Trúc Kiều Xuất Cửu Sơn - Chương 1074: Miệng Như Lợi Kiếm ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1073: La Thiên Tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1072: Sỉ nhục của Thể Tu giới! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1071: Khiên thịt! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1070: Sát Thần nhập tông! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1069: Cửu Hải tức giận! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1068: Ai dám cứu nó! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Xuất Cửu Sơn - Chương 1067: Sinh Tử Kiếp! (canh thứ tư) ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1066: Hải Thánh Trưởng lão! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1065: Sát cơ ngập trời! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1064: Trấn giết tám Yêu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1063: Chí Tôn rung biển uy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1062: Nấu hải! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1061: Không gây thương tổn được ngươi?! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1060: Áp chế! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1059: La Thiên Đạo Tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1058: Cảm ứng danh sách! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1057: Tiên Đế Mạnh Hạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1056: Sơn Hải rung động!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1055: Chí Tôn huyết của ai!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1054: Tiểu Háo Tử Ngoan Ngoãn ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Xây Cầu Ra Cửu Sơn - Chương 1053: Yêu Ý Khiêu Khích ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1052: Thể Tu truyền pháp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1051: Trước mười! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1050: Chiến Tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1049: Thứ chín Kim Môn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1048: Đánh cuộc! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1047: Vung đậu thành binh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1046: Gà trống sắt cũng đòi nhổ lông! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1045: Rung động!!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1044: Sơ dung Chí Tôn huyết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1043: Đáp án! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1042: Như Phong giới thí luyện! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1041: Khởi nguyên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1040: Đùng đến chọc ta! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1039: Ta có bằng chứng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1038: Ta cam đoan không đánh chết các ngươi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1037: Địch ý! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1036: Cửu Hải Thần Giới! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1035: Bì Đống là Lôi Đế? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1034: Chúng ta không thích hợp ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1033: Danh sách chi uy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1032: Đuổi giết Tô Yên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1031: Khống chế Hắc Giáp Trùng ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1030: Tô Yên ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1029: Ngươi mới là trùng yêu! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1028: Đoạt ta sinh ý?! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1027: Biển trùng xao động! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1026: Ba mươi ba giới Sơn Hải Kiếp! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1025: Sưu hồn Nhất Pháp Tử! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1024: Chí Tôn trảm Hộ Đạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1023: Sơn Hải giới minh ước! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1022: Om sòm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1021: Đuổi vào Tiên Khư! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1020: Gặp thoáng qua! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1019: Đánh chết Lý Linh Nhi! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1018: Thu thập lão ô quy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1017: Đuổi theo ra Đông Thắng Tinh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1016: Kháo Sơn lão ô quy! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1015: Thương Khung Nhất Niệm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1014: Phá Hải Nghịch Thiên Đan ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1013: Đào hôn kế hoạch! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1012: Khai Bản Nguyên Chi Môn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1011: Lại xông Dược các! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1010: Đổ ước! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1009: Ta đã thành thân! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1008: Vì danh sách mà tồn tại! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ Trúc Kiều ra Cửu Sơn - Chương 1007: Tiểu hồ ly cùng lão hồ ly! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1006: Thế hệ này kiếm cùng thuẫn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 7: Tiên Cổ xây cầu ra Cửu Sơn - Chương 1005: Cổ Cảnh hy vọng! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1004: Phương gia! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1003: Một Đời Lão Tổ!! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1002: Ngươi là ai! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 1001: Quý gia cuối cùng át chủ bài! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 1000: Phương gia thứ hai Đạo Cảnh! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 999: Binh Tượng hàng lâm! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 998: Phương Vệ chi vẫn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 997: Phương Tú Sơn, chết! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 996: Tái tục trước chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 995: Quý gia ra tay! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 994: Tộc loạn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 993: Phương gia kịch biến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 992: Ta còn không có thua! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 991: Phương Vệ chiến Mạnh Hạo! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6 - Chân Tiên đường nổi danh Cửu Sơn - Chương 990 - Thần cùng tiên! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 989: Vẫn là cái kia cảm giác! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 988: Nương tử, kết hôn sao? ~ (26/04/2017)Miễn phí

Chương 987: Mạnh Hạo chí nguyện to lớn! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển thứ sáu danh chấn cửu sơn Chân Tiên đường Chương 986: Sáu cường chiến Mạnh Hạo! (canh thứ ba) ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 985: Chiến! ~ (26/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 984: Ba mươi ba Thiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 983: Tiên Cảnh Đại viên mãn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 982: Hứa Thanh tạo hóa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 981: Hồn đăng hư ảnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 980: Thay mặt phụ tiễn đưa Tiên Mạch! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 979: Tạo Hóa bộc phát! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 978: Thiên Ngoại phi tiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 977: Phong Yêu ngưng mạch! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 976: Chứng đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 975: Huyết Yêu cùng Bỉ Ngạn Hoa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 974: Trăm mạch phía trên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 973: Khai Tiên mạch! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 972: Oanh tiên môn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 971: Ta chính là Phương Mộc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 970: Chí Tôn Tiên Cung! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 969: Vạn trượng Pháp Tướng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 968: Độ kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 967: Chí Tôn Tiên kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 966: Phong vân khởi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 965: Tổ địa khai! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 964: Bọn hắn đang chờ đợi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 963: Phương Hạo, đi ra một trận chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 962: Tiên duyên đệ nhất nhân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 961: Minh Cung ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 960: Hồn đăng của ai! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 959: Một chiếc đèn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 958: Hành tẩu tiên quốc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 957: Tâm ma của thiên kiêu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 956: Thời đại đua tiếng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 955: Phong Yêu đệ ngũ cấm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 954: Cửu Sơn Nhật Nguyệt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 953: Đệ lục cấm thành! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 952: Cửu Minh Sơn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 951: Phong Yêu Tái Hiện ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 950: Đào Sâu Ba Thước ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 949: Tổ địa rất hung hiểm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 948: Kinh hãi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 947: Chuẩn đạo Chí Tôn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 946: Nhìn vật nhớ người ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 945: Nước mắt của Mạnh Hạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 944: Đại trưởng lão thái độ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 943: Sát cơ tới gần! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 942: Thứ ba thần thông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 941: Mười hơi thở Dương Tinh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 940: Cuối trời ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 939: Thân thể Chân Thánh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 938: Kiêu Dương quật khởi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 937: Một quyền! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 936: Mạnh Hạo cùng Phương Vệ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 935: Của ta Niết Bàn quả! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 934: Sánh vai cùng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 933: tranh phong ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 932: dương tinh thăng đến ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 931: Nàng gọi Phương Du ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 930 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 929: Cường thế! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 928: Đi sau lưng ta ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 927 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 926: Đạo cùng khí! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 925: Tỷ phu tương lai? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 924: Đô Thiên Dương Thần Đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 923 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 922: Gõ vang đan các (Canh 2) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 921: Mục tiêu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 920: Phá lệ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 919: Khiêu khích ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 918: Đan đạo vô tận! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 917: Liên tiếp kéo lên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 916: Bộ bộ sinh liên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 915: Đạt tới đỉnh cao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 914: Tầng tầng thứ nhất! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 913 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 912: Cùng tất biến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 911: Đan đạo chi hưng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 910: Kinh động nghị các ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 909: Ăn gian! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 908: Dược các ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 907: Ta tuyệt đối không muốn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 906: Sơ Khởi Ba Lan ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 905: Thảo mộc đấu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 904: Hiện tại tựu đấu a ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 903: Sơ Hiển Phong Mang ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 902: Phương gia đan đạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 901: Cẩn thận thăm dò! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 900: Tam gia gia ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 899: Địch ý khó phân biệt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 898: Ngươi muốn chết sao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 897: Phương Vệ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 896: Đông Thắng Tinh Phương gia! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 895: Hắn, trở lại rồi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 894: Huyết mạch chấn tộc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 893: Dứt khoát trương dương! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 892: Đông Thiên môn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 891 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 890: Cường địch một trận chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 889: Sát cơ tứ phía! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 888: Chính mình đi phi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 887: Thần hỏa bản nguyên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 886: Đạo Hồ tái chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 885: Trở lại chốn cũ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 884: Một nhà đoàn tụ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 883: Đoạt thức ăn trước miệng cọp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 882: Danh sách mười ba! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 881 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 880: Kinh biến ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 879: Đỉnh cao chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 878: Một tay che trời! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 877: Phóng thích ra! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 876: Bốn chiến bốn thắng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 875: Bá đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 874: Quyết bán kết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 873: Nàng là Chí Tôn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 872: Nàng, xuất hiện! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 871: Vô địch khí thế! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 870: Quần hung tiến đến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 869: Top 32! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 868: Huyết Tiên đồng tử! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 867: Một quyền! (Canh thứ ba) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 866 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 865 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 864: Chính thức tiên khư! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 863: Đưa đến cửa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 862: Có người khiêu khích! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 861: Đệ nhất nhân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 860: Tâm cường đạo kiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 859: Cuối cùng hai quan ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 858: Một lần cuối cùng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 857: Binh Các! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 856: Chí Tôn Kiều! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 855: Một tờ nhân quả! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 854: Bí ẩn đầu mối! (Canh thứ hai) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 853: Cái kia chín cây cầu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 852: Bách hoa nở rộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 851: Trẻ sơ sinh tâm tính ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 850: Bản tính khó dời ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 849 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 848: Tiền bối, lại đến mười cái ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 847: Tư, Tu, Tuế ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 846: Nhanh nhất! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 845 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 844: Này quan đệ nhất nhân ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 843: Một đường tranh phong ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 842: Đây là hiểu lầm... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 841: Thí luyện cổ lộ mở ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 840: Đường tại Tinh Không, không có ở đây tinh thần! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 839: Chân Tiên Nan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 838: Nguyên lai, ngươi cũng là kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 837: Sai, cũng muốn làm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 836: Tiên Môn hàng lâm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 835: Đan Quỷ kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 834: Xem một chút ta là ai ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 833 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 832: Đều phóng xuất rồi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 831: Gia trưởng đã đến... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 830: Dọn bãi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 829: Chém cùng cấm! (Canh thứ tư) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 828: Vô địch! (Canh thứ ba) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 827: Báo thù không muộn (Canh 2) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 826:! (Canh thứ nhất) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 825: Chỉ Hương báo ân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 824: Phá cục ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 823: Sát cục ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 822: Về sau, bảo ta Tiểu Hải! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 821: Thu Lý Linh Nhi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 820: Ai cùng ta đoạt sinh ý? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 819: Viễn Cổ thiểm ảnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 818: Sửa lại mệnh!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 817: Tiểu Thanh, đưa ngươi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 816 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 815: Phàm Đông Nhi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 814 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 813: Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 812: Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 811: Ta là một cái quét dọn người ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 811: Ta đã đợi rất lâu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 810 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 809: Hai cái không cho phép! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 808: Tiên Cổ Đạo Mạch! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 807: Truyền Đạo chi ảnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 806: Tiên Cổ Đạo Tràng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 805: Cửu Sơn Hải phong vân động! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 804: Chúng ta trả tiền! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 6: Danh chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ - Chương 803: Thiếu nợ thì trả tiền! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 802: Đi Quý gia đòi nợ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 801: Tiên Cổ Đạo Lệnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5 - Niết Bàn Trọng Sinh - Chương thứ 800 - Tương lai nhất định gặp nhau! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 799: Thất Tuế Kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 798: Sinh ra ở Đông Thắng Tinh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 797: Phương phụ cười nói quét Nam Thiên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 796: Gặp nhau... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 795: Trấn áp Bắc tu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 794: Nửa bước Chân Tiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 793: Vô địch Mạnh Hạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 792 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 791: Đạo thành sương mù, sương mù thành đao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 790: Đại Đạo cộng minh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 789: Người nọ từng nói... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 788: Tràn đầy nguy cơ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 787: Trấn áp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 786 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 785: Trảm quỷ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 784: Khai chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 783: Quyết chiến đã đến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 782: Quét ngang ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 781: Tam kiếm quét Đông Thổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 780: Mạnh Hạo thức tỉnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 779: Một phát trảm Phán Quan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 778: Bắc Địa tan tác! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 777: Quyết chiến Lê Tiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 776: Lê Tiên, ngươi có dám một trận chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 775: Huyết Yêu đại pháp tầng thứ năm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 774: Chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 773: Vấn Đạo vẫn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 772: Hứa Thanh chuyển thế ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 771: Lại để cho đại hôn không có tiếc nuối! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 770: Ta trước ngủ một hồi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 769: Cái kia một tiếng cười... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 768: Nguyền rủa chi lực ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 767: Khô Minh Cửu Suy Hương ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 766: Bắc Địa xâm lấn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 765: Đại hôn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 764: Thất tuế kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 763: Hôn động Nam Vực ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 762: Sâu nhất tình cảm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 761: Thứ mười tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 760: Cố nhân... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5 Niết Bàn Trùng Sinh Huyết Bát Phương - Chương 759 mẹ của ngươi từng đã tới ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 758: Bắc Địa tập kết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 757: Vô đề ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 756 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 755: Điên cuồng Tiểu Bàn Tử! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 754: Vi ngươi cầu phúc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 753 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 752: Lâm Nhất Kiếm Tông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 751: Thân thể Vấn Đạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 750: Lại tiến Thượng Cổ phúc địa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 749: Cấm Nhân Quả! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 748: Thanh La Đế Quân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 747: Huyết Yêu bản tôn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 746: Quyết chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 745: Ngụy Tiên Khôi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 744: Đỉnh phong! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 743: Thứ hai bản tôn, lên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 742 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 741: Bảo bối, nên trở về nhà ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 741: Lê tiên phân thân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 740: Huyết Yêu đại pháp thứ tư tầng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 739: Ngũ Phong lão tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 738: Bóng lưng như núi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 737: Một mảnh lá cây! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 736: Thảm thiết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 735: Chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

chương 733 Đệ Nhị Bản Tôn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 732: Nam Vực chiến tranh trước khi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 731 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 730: Thần hỏa Bản nguyên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 729: Cái khác Ngũ Gia! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 728: Linh Mạch cảnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 727: Cửa thứ hai! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 726: Màu vàng viên mãn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 725 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 724: Đoạt Linh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 723: Cùng thi triển khả năng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 722: Chân Tiên hồn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 721: Lần thứ hai phun trào! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 720: Ngươi có thể nhận thức Liễu Tử Xuyên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 719: Bát phương động! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 718: Chủ hồ bộc phát! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 717: Này hồ, cho ta! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 716: Cố nhân gặp nhau Đạo Hồ bên cạnh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 715: Bá đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 714: Nghiền ép Trảm Linh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 713: Tuần hoàn truyền tống ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 712: Đạo Hồ phun trào ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 711: Tề tụ Đạo Hồ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 709: Hứa Thanh thức tỉnh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 708: Huyết Yêu đại pháp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 707: Trảm ma vấn đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 706: Trấn áp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 705: Giết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 704: Đây chỉ là một lần thăm dò... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 703: Huyết Yêu tâm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 702: Tâm của Huyết Yêu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 700: Huyết Yêu Tông Thiếu tông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 699: Lục Đạo chân tổ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 698: La Âm Tông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 697: Điên cuồng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 696: Thập Vạn Đại Sơn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 695: Phá trận! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 694: Xông Thanh La Tông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 693: Hắn, đến rồi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 692: Vĩnh Hằng cảnh giới! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 691: Hứa hẹn tại ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 690: Tiếp ngươi sinh mệnh Đoạn Kiều ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 689: Thế gian phải chăng có vãng sinh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 688: Cùng một chỗ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 687: Ngươi sống, ta sống ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 686: Cố thổ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 685: Đi ở đường trong ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 684: Trên thuyền ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 683: Từ đó về sau ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 682: Ta muốn thành tiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 681: Đoạt Cơ đại pháp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 680: Bản tôn hàng lâm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 679 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 678: Cường hãn Mạnh Hạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 677: Đại Đạo cộng minh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 676: Trảm Linh đệ nhất đao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 675: Ngân Đăng Thượng Nhân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 674 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 673: Lê Tiên kêu gọi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 672: Phục chế mũi kiếm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 671: Hợp tác ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 670: Nguy cơ tới gần ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 669: Ngươi ăn gian ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 668: Cảm giác thực tốt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 667: Đổ đấu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 666: Bỉ Ngạn Hoa chi mẫu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 665: Lê Tiên lại hiện ra! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 664: Chiến xa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 663: Có tiền, tùy hứng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 662: Hứa Bình Bình ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 661: Lại thấy Tiếu Tiếu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 660 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 659: Phát đại tài! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 658: Rượu quê nhà ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 657: Tam tông Dương Hồn Thánh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 656: Bỉ Ngạn Hoa động! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 655: Săn Hải Yêu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 654: Hoa... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 653: Tam hoàn Yêu động ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 652: U luân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 651: Của ta đạo, cuối cùng có thể tại ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 650: Bọn hắn thật hạnh phúc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 649: Bích chướng tàng linh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 648: Tam hoàn cụ chướng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 647: Mạnh Hạo lão tổ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 646: Cho ngươi một hồi Tạo Hóa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 645: Vô sỉ lão ô quy! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 644: Lão tổ cứu mạng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn trọng sinh huyết bát phương - Chương 643: Ăn cướp ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 642: Lão tổ nổi giận ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 641: Ai đạo cao một thước! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 640: Sau khi mua xong, ta sẽ đi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 639: Lão tổ tâm trí ưu thế ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 638: Biến đổi bất ngờ lão tổ phẫn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 637: Trương gia đến rồi? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 636: Chỉ cần ngươi đi, cái gì đều được! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 635: Hữu duyên thiên lý đến tương kiến ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 5: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết - Chương 634: Ai làm ta kinh hãi giật nảy lên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 633: Khách quý ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 632: Thiên Hà Hải ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 631: Ngụy Tiên cùng Chân Tiên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 630: Vương gia thứ mười tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 629: Trở về ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 628: Trảm Linh lộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 627: Nam nhân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 626: Thứ chín Yêu Anh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 625: Ta cũng đang tìm kiếm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 624: Lòng có chí lớn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 623: Thiên có mười phần hắn bảy phần! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 622: Tam Sơn chín bái ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 621: Hắn là đệ đệ ta! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 620: Dạ sọ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 619: Dạ thức tỉnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 618: Sơn Hải Kính! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 617: Tam Thánh chi địa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 616: Yêu khí ngập trời! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 615: Suy đoán cùng hợp tác ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 614: Phong ấn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 613: Đệ tứ cảnh giới! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 612: Quân tử ái tài ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 611: Đạo hữu nghe ta một lời ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 610: Bị thương Ngũ Gia ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 609: Tam nhãn ái phi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 608: Các ngươi tổn thương ta ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 607: Tất cả mọi người tại a ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 606: Thứ tám mệnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 605: Khí thế như cầu vồng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 604: Thế như chẻ tre! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 603: Thứ tám Nguyên Anh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 602: Tạo Hóa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 601: Hào phóng Chỉ Hương! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 600: Chân Linh —— Dạ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 599 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 598: Thứ ba cảnh giới ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 597: Trở thành người kiêu ngạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 596: Dầu hết đèn tắt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 595: Tình thương của cha như núi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 594: Toàn thân là bệnh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 593: Nam Thiên gặp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 592: Trảm tiên sao khó ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 591: Yêu Tiên Trì ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 590: Hắn nhất định... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 589: Cổ sự ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 588: Đời này cũng tốt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 587: Làm gì như thế ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 586: Mang ngươi đi xuống đi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 585: Lý chủ thanh âm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 584: Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 582+583: Mười hai chữ... (hai hợp một) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 581: Đạo pháp chi loại ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 580: Tạo Hóa chi lộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 579: Muốn lấy được Sơn Hải kinh, tất bộ Yêu Tiên thể! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 578: Cha... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 577: Hoàn khố yêu minh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 576: Vô hạn khả năng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 575: Đã lâu không gặp ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 574: Ước định của chúng ta ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 573: Nàng gọi Hứa Thanh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 572: Lý Chủ truyền thừa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 571: Còn không kêu thảm thiết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 570: Giết Quý Tử ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 569: Kha Vân Hải ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 568: Nghĩ lại cho kỹ... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 567: Kha Cửu Tư!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 566: Hứa Thanh, ở chỗ này! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 565: Cố nhân gặp nhau ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 564 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 563: Đặc thù Yêu Tiên Cổ Tông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 562: Gọi tỷ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 561: Cố nhân không muốn chứng kiến nhất ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 560: Yêu Tiên Cổ Tông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 559: Gặp lại, là hữu duyên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 558: Một ngàn năm, một người thành tiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 557: Lại đoạt Trảm Linh bảo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 556: Lay Hô Diên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 555: Hắn, là ai! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 554: Hô Diên bản tôn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 553: Ngũ Gia vì yêu mộng cả đời! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 552: Ngươi vì sao không đến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 551: Tuyệt địa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 550: Phá trận! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 549: Ta đã trở về! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 548: Hồi Mặc Thổ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 547: Phong ấn Trảm Linh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 546: Lão tổ dốc sức liều mạng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 545: Mạnh nhất! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 544: Trảm tình chi đạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 543: Đoạt bảo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 542 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 541: Một trận chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 540: Hô Diên lão tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 539: Phường thị chi giết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 538: Huyết Ngao hộ đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 537: Chó ngao, thức tỉnh!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 536: Thời tiết thay đổi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 535: Chân Linh ý! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 534: Ai làm ngư ông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 533: Đuổi giết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 532: Hô Duyên Khánh chết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 531: Nhân quả tuyến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 530: Chém giết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 529 ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 528: Trông thấy ác mộng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

chương 527: Đệ thất mệnh!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 526: Sáu mạng lay Thiên Kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 525: Đã lâu Thiên Kiếp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 524: Ngũ sắc Bỉ Ngạn Hoa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 523: Thứ sáu Nguyên Anh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 522: Ngũ sắc Nguyên Anh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 521: Nước mắt gặp được biển rộng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 520: Hàn tận không biết năm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 519: Trên biển không tuế nguyệt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 518: Tử Hải chìm tâm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 517: Bưu hãn Chỉ Hương... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 516: Trảm không được linh, tuổi sao qua nghìn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 515: Sơ ngộ nhân quả! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 514: Ngũ Hành tạm quy nhất! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 513: Huyết đồ đằng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 512: Tám mươi vạn bầy yêu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 511: Trận pháp lại hiện ra! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 510: Cuối cùng một trận chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 509: Thấy được Mặc Thổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 508: Đối đổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 507: Hắc Long đại bộ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 506: Đoạn Nam thủ vệ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 505: Ngươi dám ra tay sao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 504: Đoạn Nam Quan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 503: Lựa chọn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 502: Phi Hoàng tộc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 501: Đưa quân ngàn dặm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 500: Trời đã tối rồi... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 499: Cố nhân... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 498: Thu bát mạch ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 497: Ma Binh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 496: Ngươi dám!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 495: Cổ Kinh Phong Ma! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 494: Ta là Hoang Trủng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4 - Ngũ sắc chí tôn - Chương 493 - Cho các ngươi chiến tranh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 492: Ta sẽ lại đến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 491: Quen thuộc vòng xoáy ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 490: Phía dưới mặt đất! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 489: Bát Mạch Liên Minh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 488: Bước vào trung tâm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 487: Ngũ Độc diệt tộc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 486: Một tên cũng không để lại! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 485: Huyết thân đến thế gian! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 484: Quý huyết dung hợp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 483: Dục phong kín! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 482: Quý gia chi huyết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 481: Kẻ địch vốn có xưa nay! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 480: Hằng Vũ đại bại! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 479: Tự tìm hắn diệt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 478: Sưu hồn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 477: Luân... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 476: Ngươi tại sao lại ở chỗ này! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 475: Trở về ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 474: Vì vậy, hắn tuyển phương bắc... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 473: Sương Thổ đại thành! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 472: Hồn của Đạp Tiên Kiều! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 471: Hàn Thổ Yêu Đế! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 470: Kịch biến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 469: Sâu trong Khư kiều ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 468: Ba vạn đại giới ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 467: Thổ vòng xoáy! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 466: Kỳ Nam lại đến đoạt Yêu Linh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 465: Yêu Linh hiện! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 464: Tiểu Thủ Chỉ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 463: Tiểu quai quai ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 462: Yêu Nữ Chỉ Hương! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 461: Gặp Triệu U Lan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 460: Thanh y Hàn Sơn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 459: Huyết diện lão quái! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 458: Âm thanh sâu kín! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 457: Nhất Trần Tử ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 456: Hoa sen biến dị! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 455: Đạp thạch nhập hư ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 454: Yêu nữ Chỉ Hương ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 453: Tiên kiều! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 452: Hy vọng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 451: Tây Hải kiếp!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 450: Mưa tím như trút nước! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 449: Sát nguyên anh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 448: Đan Đông Bất Diệt Hỏa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 447: Đồ đằng mới!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 446: Đồ đằng vẫn lạc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 445: Một giọt mưa tím! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 444: Táng ca! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 443: Kinh tâm động phách! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 442: Một thân tung hoành nhảy, kéo dài qua 3000 tu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 441: Chém giết! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 440: Vô cùng thê thảm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 439: Ngoại Vực Tâm Ma hoa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 438: Triệu U Lan ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 437: Khư Kiều giới! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 436: Thành ý ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 435: Đại Mao cáo trạng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 434: Mở mắt! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 433: Địch đến ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 432: Chỉ vì gặp nhau... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 431: Tang lễ mở màn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 430: Chiến Nguyên Anh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 429: Kim Ô cùng đại thụ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 428: Thiên Ngoại Thiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 427: Thanh Mộc phản tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 426: Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ Sắc Chí Tôn - Chương 425: Trảm không đi xuống! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 424: Trảm Mạnh Hạo nhân quả ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 423: Cơ duyên cũng tại! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 422: Nhân quả diệt! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 421: Cái kia dây câu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 420: Răng nanh đoạn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 419: Thiên Thiên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 418: Tạo Hóa trì ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 417: Bỉ Ngạn Hoa động trong nháy mắt! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 416: Lừa bịp sư... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 415: Cổ đại sư ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 414: Sư tôn cứu ta ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 413: Thịt... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 412: Ta sư tôn là Cổ Lạp ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 411: Thất giai Mặc Tử ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 410: Thuần phác Đại Địa Tế Tự ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 409: Cái này thật sự chưa thử qua! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 408: Thanh Mộc đồ đằng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 407: Năm đời Phong Yêu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 406: Thanh mộc kiếm thứ ba! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 405: Bạch Lang! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 404: Thẹn quá hoá giận ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 403: Ta có đan... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 402: Ngươi lại nhìn ra? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 401: Cùng giai thuấn sát! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 400: Yêu đấu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 399: Thỉnh tiền bối cứu ta ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 398: Phong Yêu chi nhánh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 397: Ô Trần ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 396: Chính thức Tự Yêu Đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

quyển thứ tư - Ngũ sắc chí tôn chương 395: Lần này lấy lớn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 394: Tự Yêu Đan khiến cho điên cuồng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 393: Tư Long chi lộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 392: Ô Thần đại chiến? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 391: Mới vào Ô Đạt bộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 390: Ô Thần năm bộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 389: Nghiêm Tung ước hẹn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 388: Phá kén mà ra ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 387: Cửu đại Phong Yêu sơ phong thiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 386: Ngũ sắc thiên, tu vi phá! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 385: Lại đến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 384: Kim Đan kiếp của ta ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 383: Vĩnh hằng một tức! (Canh [4]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 382: Không mục có âm thanh!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 381: Mỗi khi tuyết rơi, nhớ tới ta! (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 380: Vô Mục Tàm (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 379: Điều kiện! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 378: Diệt linh!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 377: Kỳ Nam!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 376: Ấn ký!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 375: Đại Tạo Hóa!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 374: Trảm Linh hàng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 373: Làm sao lại là hắn? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 372: Ngươi đã quên? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 371: Luyện anh như luyện đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 370: Trảm Linh đan ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 369: Gai đâm Thiên Địa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 368: Tư Long bí pháp ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 367: Mạnh tiểu nhi, ngươi có dám hay không chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 366: Ngũ sắc chi lộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4 - Ngũ sắc chí tôn - Chương 365 - Một cái lừa lớn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 364: Cuối cùng một mặt thuốc chủ yếu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 363: Sơ khuy Ngũ Hành ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 362: Hay vẫn là không tin ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 361: Yêu cầu nho nhỏ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 360: Bảo Đan của Chu Đức Khôn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 359: Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 358: Đan Đỉnh uy danh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 357: Chu tiên sinh kiêu ngạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 356: Đây là ngoài ý muốn... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 355: Ứng Long Tại Thiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 354: Hàn Tuyết San! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 353: Đại Tư Long! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 352: Mặc Thổ chi loạn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 351: Kiền Tước thành! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 350: Tuế Nguyệt đích cương! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 349: Tuế Nguyệt độc sát! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 348: Công Đông Lạc Thành ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 347: Vụ pháp thành biển! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 346: Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 345: Liên Hoa Kiếm Trận! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 344: Kim Quang Đại Giáo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 343: Thiên lôi đánh xuống! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 342: Kim Quang lão tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 341: Đuổi giết đầu to! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 340: Nhất Khí Hóa Tam Thanh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 339: Có thù phải báo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4 - Ngũ sắc chí tôn - Chương 338 - Hoàn mỹ Tiên thân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4 - Ngũ sắc chí tôn - Chương 337 - Hoàn mỹ Kim Đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4 - Ngũ sắc chí tôn - Chương 336 - Âm phủ nhất mạch! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4 - Ngũ sắc chí tôn - Chương 335 - Cường hãn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 334: Tiên trận ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 333: Đi một đường, lừa bịp một đường ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 332: Bẫy lớn... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 331: Đoạt! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 330: Gả cho ai cũng không gả cho ngươi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 329: Ngũ Gia phát uy! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 328: Lập uy! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 327: Phẫn nộ đông Lạc linh! (Canh tư) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 326: Cái này chưa từng thử! (Canh ba) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 325: Độ kiếp kỳ vật! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 324: Mũi nhọn Mặc Thổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 323: Đóa Lan Tiên Tử ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 322: Quý gia Túi Trữ Vật ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 321: Lý chữ trên đầu che thiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 320: Nhen nhóm Đan Hỏa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 319: Loạn thạch lệ thanh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 318: Tin Ngũ Gia, được suốt đời ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ sắc Chí Tôn - Chương 317: Ta là Thượng Cổ Tiên Điểu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4: Ngũ sắc Chí Tôn - Chương 316: Mạnh Hạo ưu điểm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 315: Hoàng Đại Tiên động phủ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 4 - Ngũ sắc chí tôn - Chương 314 - Phong Chính thuật ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 313 - Nàng là... Tiên!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 312 (bổ) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 312: Bởi vì người này, duy cuồng!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 311: Đây mới là tu sĩ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận xưng tôn - Chương 310: Như trước Kiêu Dương! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 309: Một lớp lại khởi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 308: Ta là sư tôn của hắn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 307: Phương Mộc tựu là Mạnh Hạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 306: Giết Quý! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 305: Ngươi dám giết sao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 304: Kết Đan!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 303: Quý gia huyết mạch! (Canh thứ ba) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 302: Nguy cơ (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 301: Tiên Nhân Chỉ Lộ (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 300: Viễn cổ tinh không! (canh thứ tư) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 299: Mê cung giết đồ đằng! (Canh [3]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 298: Tiên Thi động (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 297: Còn có chút đắc ý nhỏ (Canh[1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 296: Lại thấy... Quý! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 295: Thanh sắc ấn ký! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 294: Nguyên vẹn truyền thừa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 293: Truyền thừa đệ tử! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 292: Đan Đỉnh Phương Mộc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 291: Ngàn đan thành đỉnh!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 290: Một đời ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 289: Lựa chọn con đường nào ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 288: Tiểu Đào Hồng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 287: Vô Trung Sinh Hữu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 286: Mạnh nhất!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 285: Ai là mạnh nhất ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 284: Ba người bất đồng đan đạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 283: Lười biếng (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 282: Nhập sơn đệ nhất vực ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 281: Thà chết chứ không chịu khuất phục! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 280: Bổn mạng lò đan? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 279: Lò đan khai ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 278: Người thứ mười ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 277: Đông Lai Sơn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 276: Trước đừng đùa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận Xưng Tôn - Chương 275: Mạnh Hạo cùng Phương Mộc bất đồng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 274: Phiên phiêu diêu, tam sinh diệt! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 273: Thứ mười đài, khai! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 272: Tu vi đại đột phá! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 271: Xuất Hồn Nhất Kiếm, Trảm Thiên Sát! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 270: Chiến Kết Đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 269: Hắn là Thanh Bào Vô Diện Nhân! (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận Xưng Tôn - Chương 268: Trời cao đất rộng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 267: Mặc Thổ chi tu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 266: Áo bào xanh Vô Diện Nhân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 265: Xuất quan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 264: Quát ra kinh lôi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 263: Thượng Cổ đạo tỉnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 262: Trận chiến mở màn Kết Đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 261: Sát tâm y nguyên tại! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 260: Năm năm không đấu pháp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 259: Ta muốn nhìn lấy ngươi đi xa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 258: Phượng tổ đại nhân ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 257: Luyện hồn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 256: Điểm mấu chốt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 255: Nàng tại trong gió phiêu diêu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 254: Đất bằng Kinh Lôi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 253: Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 252: Nghiền áp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 251: Mạnh Hạo đan đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 250: Có thể luyện Nhật Nguyệt tang thương! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 249: Hòa giải (canh thứ ba) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 248: Tuế nguyệt đồng nguyên! (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 247: Giết ta! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 246: Đan giới nhất mạch ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 245: Lại đến Thanh La Tông ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 244: Đan cốc tranh luận kịch liệt! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 243: Lặp lại lần nữa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 242: Đan Đạo Tái Sinh Quyết ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 241: Tử khí đông lai ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 240: Ta không chơi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 239: Chết sĩ diện Lý Phú Quý ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận xưng tôn - Chương 238: Tình thế bắt buộc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 237: Muốn gặp Đan Đỉnh đại sư (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 236: Dư âm tái khởi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận xưng tôn - Chương 235: Bái sư phí... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 234: Đan Đỉnh đại sư!! (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 233: Một cái địa, một cái thiên (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 232: Nhập Ma Đan! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận xưng tôn - Chương 231: Đan Phách ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 230: Ma táng cửu địa hạ! (canh thứ tư) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 229: Bởi vậy ý, duy ma! (Canh 3) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 228: Lá rụng tuy đẹp, chỉ sống một mùa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 227: Cấm Đan Lệnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 226: Quy củ của người họ Lưu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 225: Nhất phi trùng thiên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 224: Đan có thể dưỡng người, độc có thể diệt sinh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 223 - Phương đan sư phong thái ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 222 - Dấu hiệu nổi tiếng Tử Vận tông! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 221: Đan đạo người mới (canh 3) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 220: Tấn chức đan sư! (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 219: Chuyện này bất công (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 218: Vòng thứ nhất mạnh nhất ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 217: Cỏ cây tranh phong ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 216: Đại sư hai chữ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 215: Ngẩng đầu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 214: Cuối cùng sẽ gặp nhau... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 213: Tử Vận Tiên Thổ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 212: Thiên phú sơ hiển! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 211: Tà ác danh tự ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 210: Bái nhập Tử Vận Tông ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận xưng tôn - Chương 209: Bí Hội tầm cơ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 208: Trảm hoa chi lộ mạc vấn thiên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 207: Động phủ này rất tốt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 3: Tử Vận xưng tôn - Chương 206: Hoàng gia ngũ tiên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 205: Tứ Phương Châu giải độc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 204: Phong Yêu nhất mạch ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 203: Ta mạnh, cho nên ta sống ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 202: Đỉnh phong cuộc chiến ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 201: Đạo Tử đến chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 200: Vũ không dạ sát ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 199: Con đường thứ mười ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 198: Trúc Cơ đệ nhất nhân ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 197: Thái Linh hiển thánh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 196: Vạn chúng chú ý ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 195: Linh áp mọi người ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 194: Xưa kia Kiến Mộc chi niệm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 193: Sáng sớm thời điểm nở rộ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 192: Hàn Bối chi đùa giỡn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 191: Một bại tái bại! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 190: Thượng tôn!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 189: Cừu gia toàn bộ đến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 188: Chân tình vô giá! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 187: Cố nhân Tiểu Bàn tử ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 186: Gặp lại Vương Đằng Phi! (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 185: Tống gia ước hẹn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 184: Thất Ý Diệt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 183: Xấu hổ đã lâu (Canh [4]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 182: Nhân ngoại hữu điểu, thiên ngoại hữu điểu (Canh [3]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 181: Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài! (Canh [2]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 180: Sơn Linh! (Canh [1]) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 179: Sư môn huynh đệ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 178: Cố nhân ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 177: Thiện dụng kỳ lợi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 176: Tin bà nội ngươi chứ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 175: Lí Thi Kỳ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 174: Hoàn Mỹ Trúc Cơ trung kỳ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 173: Bị Thiên Địa cự tuyệt, tắc thì cướp đoạt! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 172: Trùng kích Trúc Cơ trung kỳ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 171: Huyết Yêu Đạo Tử ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 170: Nhân sinh tịch mịch Tang La ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 169: Trời ạ, ngươi thực sự không biết? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 168: Tiếu gia tặng hồ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 167: Ngươi như vậy không đạo đức... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 166: Cực Yếm nhận chủ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 165: Tất La Lôi Thụ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 164: Khí tức cái con chim kia... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 163: Ôn nhu chi sát! (thứ bảy càng) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 162: Xảo trá tính toán! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 161: Cực Yếm hiển thế! (Canh 5) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 160: Chín cổ họ không có họ Mạnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 159: Ngoài vuông trong tròn, Thiên Địa đại thế! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 158: Há cùng họ Quý cùng tồn tại! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 157: Phương đỉnh tại bên ngoài! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 156: Đối với Mạnh Hạo kiêng kị! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 155: Người cuối cùng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 154: Có tất cả quỹ tích ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 153: Ngăn trở! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 152: Tâm tình dưới ánh trăng cùng cố nhân ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 151: Ta tự mình tới! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 150: Vô cùng đơn giản ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 149: Sát cơ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 148: Hết sức căng thẳng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 147: Tương vọng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 146: Nơi đây Cực Yếm! (Canh 4) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 145: Vào "núi" cổ lộ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 144: Nhìn thân ảnh kia trong đám người! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 143: Nửa đêm quỷ ảnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 142: Thanh La Tông ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 141: Lại hiện ra Dưỡng Nhan đan! (Canh 5) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 140: Không hiểu quy củ? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 139: Lôi Đình Diệp ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 138: Như Ý ấn (Canh 2) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 137: Vương gia thứ mười tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 136: Chu Đại Nha! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 135: Lao ra khỏi miệng núi lửa! (Canh 5) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 134: Phong Yêu thứ tám cấm! (Canh 4) ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 133: Ngươi dám sao! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 132: Hoàn mỹ đạo đài! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ Nhập Nam Vực - Chương 131: Ta mang hứa hẹn mà đến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 130: Hoàn mỹ Trúc Cơ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 129: Lý gia Lão tổ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 128: Lý Đạo Nhất thứ sáu trận! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 127: Đây là lời hứa của ta đối với ngươi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 126: Đột nhiên xuất hiện ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 125: Trận này, bởi vì nó mà tồn tại ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 124: Lạc tử phá trận ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 123: Liễm thức nhập thể ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 122: Đạt thành ước định ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 121: Huyết thần của Mạnh Hạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 120: Nam địa năm tông tam tộc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 119: Truyền thừa kinh Nam địa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 118: Không vào Thiên Sơn không thành tiên ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 117: Một chút tiểu trừng phạt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ nhập Nam Vực - Chương 116: Tiên chi truyền thừa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 115: Có muốn đi ra ngoài hay không ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ nhập Nam Vực - Chương 114: Đa tạ Sở đạo hữu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 113: Tế đàn trong hồ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 112: Nhất thời đó, nhất thời này ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 111: Côn Bằng cùng Ứng Long ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 110: Sở Ngọc Yên sát cơ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 109: Thái Ách truyền thuyết ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 108: Ám tranh đã động ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 107: Xuân Thu mộc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 106: Bỉ Ngạn hoa nở ra bảy màu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 105: Mắt phải độc hoa ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 104: Gió lớn nổi lên này Côn Bằng giương ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 103: Bị lôi ra bảo vật ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 102: Phong Yêu thứ tám cấm! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 101: Bát đại Phong Yêu! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 100: Một đao Vô Hạ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 99: Tấn chức Trúc Cơ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 98: Dây thừng đỏ trong cốc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ nhập Nam Vực - Chương 97: Sơn cốc trùng tu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 2: Sơ nhập Nam Vực - Chương 96: Sơn cốc yêu ngọc động ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 95: Một hồi mưa gió một hồi sợ hãi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 94: Ngươi thật muốn lão phu đi ra? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 93: Trảm đại đạo, hoán thiên địa, yêu tung ý! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 92: Diệt Trúc Cơ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 91: Nhân quả báo ứng, sớm muộn muốn tới ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 90: Phong Yêu Cổ Đạo, kỳ niệm như kinh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 89: Cổ Ất Đinh Tam Vũ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 88: Thiên Cơ bổn tôn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 87: Ta dục Ngưng Khí mười ba đỉnh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 86: Thiên địa cách tuyệt yêu đăng tại ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 85: Phong Yêu Cổ Ngọc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 84: Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 83: Lão tổ, độc của đệ tử... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 82: Yêu sinh đại pháp! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 81: Lão tổ động phủ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 80: Mạnh Hạo tâm cơ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 79: Cường sát! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 78: Không thể không tin! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 77: Thiên Cơ thượng nhân ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 76: Vô Hạ phía trên! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 75: Viễn Cổ chi hậu lộ lại hiện ra! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 74: Tuổi không hơn trăm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 73: Kịch chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 72: Nam nhi kiếp này! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 71: Đổng Hổ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 70: Trùng kích Ngưng Khí chín tầng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 69: Đinh công tử ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 68: Thiên Hà phường ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 67: Đinh Tín chi vong ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 66: Đại ân! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 65: Bắc Hải một trận chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 64: Một cây ngân thương gây nên thảm án ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 63: Sóng sau đã tới ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 62: Sóng trước chưa tan ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 61: Nam vực kinh biến ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 60: Tử khí không tiêu tan ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 59: Không thấy Trường An ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 58: Không phải là thế giới của nó ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 57: Đây là khổ như thế chứ... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 56: Mạnh huynh, ngươi không đổi cũng phải đổi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 55: Hùng hổ doạ người ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 54: Đồng tông cố nhân ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 53: Ngươi muốn cảm ơn ta thế nào? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 52: Thu hoạch ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 51: Lão phu cái này Bảo Sơn... ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 50: Thiết thương ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 49: Thí luyện chi sơn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 48: Tống lão quái cùng Ngô Đinh Thu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 47: Gặp lại Thượng Quan Tu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 46: Ba cái trường thương ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 45: Quay đầu phàm trần đã ba năm ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 44: Bắc Hải chứng đạo! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 43: Duy nhất dòng độc đinh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 42: Ai dám động đến hắn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 41: Oanh động Triệu quốc! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 40: Thái Linh kinh! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 39: Kháo Sơn lão tổ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 38: Thái Linh kinh, Ngưng Khí quyển! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 37: Dưới hoàng hôn thủy mặc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 36: Nội môn đãi ngộ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 35: Ta không muốn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 34: Ngàn năm trước danh tiếng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 33: Kiếm này, cũng là của ngươi? ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 32: Cái chỉ này ngày đó nhục ta, hôm nay phế bỏ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 31: Chiến! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 30: Giết Hàn Tông, chiến Đằng Phi! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 29: Nội môn thí luyện ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 28: Thượng Quan Tu ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 27: Phong Vân tái khởi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 26: Khó bề phân biệt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 25: Bầu trời Quân Chủ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 24: Là ai!! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 23: Thượng cổ chi thú ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 22: Kiếm trong da yêu mãng! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 21: Mạnh Hạo ngươi vô sỉ ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 20: Tiến Hắc Sơn! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 19: Phong vân tái khởi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 18: Ngoại tông Tiểu Bàn ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 17: Chính mình, mới được là chỗ dựa! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 16: Lấy ra! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 15: Quyết đoán ra tay! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 14: Uy hiếp ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 13: Đại hán Tào Dương ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 12: Hứa sư tỷ tốt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 11: Dưỡng Đan Phường chi nhánh ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 10: Vương Đằng Phi ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 09: Không đành lòng cùng mờ mịt ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 8: Triệu Vũ Cương ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 7: Ta muốn linh thạch! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 6: Gương đồng khoái nhạc ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 5: Kẻ này không tệ! ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 4: Một mặt gương đồng ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 3: Tấn thăng ngoại tông ~ (25/04/2017)Miễn phí

Chương 2: Kháo Sơn tông ~ (25/04/2017)Miễn phí

Quyển 1: Kháo Sơn lão tổ - Chương 1: Thư sinh Mạnh Hạo ~ (25/04/2017)Miễn phí

Hứa Lập Quốc ngoại truyện ~ (25/04/2017)Miễn phí