Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Nano list

Nano list

Tên khác: Nano list
Thể loại: Action , Drama , Sci-Fi , Tragedy , Webtoon
Tác giả: Songah Min
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nano list :

Chị gái Milo đột nhiên tự sát, bỏ lại cậu một mình sống cùng một người máy "giúp việc" hot như siêu mẫu lúc nào cũng như muốn "xơi" cậu, tới ngày sinh nhật năm đầu cấp 3 lại có thêm một em người máy loli nữa xuất hiện tự xưng là món quà từ người chị đã khuất của cậu.Rốt cuộc bí ẩn sau cái chết của chị cậu là như thế nào ?

Danh sách chương

Nano List Chap 147 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 146 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 145 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 144 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 143 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 142 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 141 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 140 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 139 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 138 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 137 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 136 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 135 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 134 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 133 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 132 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 131 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 130 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 129 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 128 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 127 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 126 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 125 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 124 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 123 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 122 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 121 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 120 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 119 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 118 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 117 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 116 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 115 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 114 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 113 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 112 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 111 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 110 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 109 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 108 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 107 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 106 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 105 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 104 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 103 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 102 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 101 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 100 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 99 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 98 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 97 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 96 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 95 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 94 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 93 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 92 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 91 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 90 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 89 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 88 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 87 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 86 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 85 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 84 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 83 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Nano List Chap 82 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Chapter 81 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 80 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 79 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 78 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 77 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 76 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 75 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 74 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 73 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 72 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 71 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 70 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 69 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 68 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 67 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 66 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 65 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 64 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 63 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 62 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 61 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 60 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 59 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 58 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 57 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 56 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 55 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 54 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 53 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 52 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 51 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 50 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 49 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 48 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 47 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 10 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 9 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 8 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 7 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 6 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 5 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 4 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 3 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 2 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 1 ~ (18/07/2019)Miễn phí