Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
 Mashle: Magic and Muscles

Mashle: Magic and Muscles

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Comedy , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Mashle: Magic and Muscles:

Mashle: Magic and Muscles:

Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới nơi phép thuật có thể chi phối mọi thứ. Nhưng sâu trong rừng có một thanh niên dành thời gian để luyện tập cơ bắp. Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng cậu ta có một cuộc sống yên bình với cha mình. Rồi một ngày, cuộc sống của cậu gặp nguy hiểm! Cơ thể của Saitama sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những pháp sư? Cơ bắp được luyện tập của cậu có thể sánh vai với các pháp sư ưu tú ...? Câu chuyện về Saitama ở Hogwarts bắt đầu!

 

Danh sách chương

Chap 68 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 67 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 66 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 65 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Chap 64 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Chap 63 ~ (28/05/2021)Miễn phí

Chap 62 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 61 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 60 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 59 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 58 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 57 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 56 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 55 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (27/01/2021)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 39 ~ (18/11/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 38 ~ (18/11/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 37 ~ (18/11/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 36 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 35 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 34 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 33 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 32 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 31 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 30 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 29 ~ (09/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 28 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 27 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 26 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 25 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 24 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 23 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 22 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 21 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 20 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 19 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 18 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 17 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 16 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 15 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 14 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 13 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 12 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 11 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 10 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 9 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 8 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 7 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 6 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 5 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 4 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 3 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 2 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Mashle Magic And Muscles Chap 1 ~ (03/09/2020)Miễn phí