Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Long Huyết Vũ Đế

Long Huyết Vũ Đế

Tên khác: Long Huyết Vũ Đế
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ , Dị giới
Tác giả: Lưu Thủy Vô Ngân
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Long Huyết Vũ Đế:

Thiếu niên thiên tài chịu khổ biến cố, tu vi không tiến vào, người người ức hiếp, may mắn được Khốn Thiên Thăng Long Trụ, thức tỉnh ngàn tỉ Long Lực, từ đây bước lên nghịch thiên chi đồ, huề quần mỹ ngạo du cửu thiên ở ngoài.

 

Nhất đạo chi chiến, lục đạo luân hồi, bách triều khởi, vạn tông lập, Long Lực chiến bầu trời, một phù trấn thiên hạ!

Danh sách chương

Chương 3870: Miêu Thiên Hồn vẫn lạc ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3869: Cửu Giai Tinh Hạch ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3868: Miêu Thiên Hồn tuyên chiến ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3867: Dị tượng sinh ra ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3866: Chính là Phong Huyền ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3865: Thành công cứu ra ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3864: Cọ rửa Linh Phù ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3863: Bách Thảo Đăng Phong ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3862: Vĩ đại nguy cơ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3861: Mãnh thú hội nghị ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3860: Nguy hiểm giải đất ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3859: Thị Huyết Hổ Văn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3858: Đại Kỳ Ngộ giả ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3857: Thiên Hồn thành bị diệt ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3856: Chém giết bắt đầu ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3855: Đánh Hư Vọng Thành ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3854: Uy năng đề thăng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3853: Hư Vọng Thành tình trạng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3852: A Cửu ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3851: Ma Anh xuất thủ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3850: Luyện Cốt Độc Hoàng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3849: Vứt bỏ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3848: Tử Sắc Tinh Hạch ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3847: Đối chọi gay gắt ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3846: Đấu Chiến Hồn xuất hiện ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3845: Dị Đạo chi võ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3844: Xích Hoàng Mâu ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3843: Đạo Khí xuất hiện ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3842: Thất Giai mãnh thú ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3841: Diệt sát đại viên mãn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3840: Ba người liên thủ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3839: Chiến đấu Đấu Chiến Thiên! ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3838: Thù mới hận cũ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3837: Lại là ngươi ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3836: Diệp Mạc chạy tới ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3835: Phát hiện Động Phủ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3834: Đại viên mãn tập hợp ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3833: Luyện hóa Tinh Hạch ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3832: Cứ Vĩ Thần Quy Thú ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3831: Siêu Thoát đại viên mãn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3830: Vạn vật vũ lộ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3829: Triều Tịch xuất hiện ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3828: Đế Cung đột kích ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3827: Đại Chúa Tể Động Phủ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3826: Náo động thời kì ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3825: Hải Vực bị tập kích ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3824: Trùng kích đại viên mãn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3823: Chân tướng rõ ràng ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3822: Giấu đầu lòi đuôi ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3821: Yến gia hội nghị ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3820: Triệu Minh ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3819: Ma Anh xuất hiện ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3818: Quỷ dị một màn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3817: Đại chiến Cự Nhân Vương ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3816: Biển sâu người khổng lồ ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3815: Câu Hồn khúc tỳ vết ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3814: Long Huyền Ca truyền nhân ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3813: Đại tiểu thư thất tung ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3812: Cửu Thế Ma Anh ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3811: Khổ hải tu khổ nạn ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3810: Khổ nạn vương thạch ~ (31/03/2017)Miễn phí

Chương 3809: Tuyên bố quan hệ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3808: Toàn bộ cướp đoạt ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3807: Điên cuồng tróc nã ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3806: Tứ đại gia tộc ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3805: Tuyệt đại đại viên mãn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3804: Thân phận mới ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3803: Say rơi mỹ nhân hoài ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3802: Ở rể Yến gia ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3801: Nói chuyện với nhau ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3800: Khả nghi thân phận ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3799: Lấy một địch bốn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3798: Khổ nạn thạch ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3797: Hải Vực tranh phách tái ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3796: Danh dự thần quyết sư ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3795: Thần quyết diễn luyện ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3794: Tây Châu Tây Hải ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3793: Một khúc Long Huyền Ca ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3792: Thu được thiết lệnh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3791: Đối chiến đại viên mãn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3790: Giết Tà Vô Thần ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3789: Âm thầm theo dõi ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3788: Lại đến Dạ Nam thành ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3787: Mười lăm năm ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3786: Tam cực trọng sinh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3785: Kết quả ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3784: Diệp Kình lửa giận ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3783: Phu thê cùng vẫn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3782: Ngươi là Diệp Mạc ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3781: Thân phận bại lộ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3780: Đại chiến quần hùng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3779: Ai cản ta thì phải chết ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3778: Đại náo tiệc cưới ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3777: Thiên tử đại hôn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3776: Dạ Nam Chúa Tể ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3775: Chúa Tể cảnh phân cấp ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3774: Giả mạo con trai ngươi ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3773: Hợp tác Bách Hiểu Phủ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3772: Hung hoành lực lượng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3771: Ngụy trang Thiếu phủ chủ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3770: Ngọc giản nội dung ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3769: Đoạn tình khó ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3768: Phong ấn ký ức ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3767: Tái kiến Tiếu Nguyệt ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3766: Một vụ cá cược ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3765: Bắt Dạ Thiên Tử ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3764: Dẫn vào thung lũng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3763: Liên hệ Tiểu Tinh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3762: Dạ Thiên Tử ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3761: Dán bố cáo ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3760: 500 triệu tai nạn đan ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3759: Ma Văn bí quyết ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3758: Tổ Khí va chạm ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3757: Mã tặc một dạng sào huyệt ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3756: Xuất thủ giải quyết ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3755: Huyết Sát mã tặc đoàn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3754: Chân Huyền giới ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3753: Thầy trò gặp lại ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3752: Võ đạo đại hội ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3751: Phản hồi Chư Thiên giới ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3750: Quá vô tri ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3749: Truyền tin nhiệm vụ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3748: Thánh Huân Đường ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3747: Tần Thủy Thiên ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3746: Mời xin gia nhập ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3745: Thủy minh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3744: Bản mệnh Tinh Hạch ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3743: Đạt thành Ngũ Nạn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3742: Thượng cổ Cự Minh Thủ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3741: Sát sát sát giết ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3740: Năm người tái hiện ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3739: Cửu Nạn đan vấn thế ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3738: Nhất minh kinh nhân Cổ Tuyền ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3737: Kinh ngạc ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3736: Huyễn Diệt ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3735: Tự nghĩ ra Võ Học ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3734: Võ đạo cảm ngộ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3733: Diễu võ dương oai ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3732: Quỷ Thủ Đan Vương ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3731: Thu phục Cổ Tuyền ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3730: Giỏi một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3729: Hư Vọng Thành nguy cơ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3728: Hư độ chi môn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3727: Không phụ ủy thác ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3726: Một thương đánh tan ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3725: Giả tạo chứng giả ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3724: Thành tựu Tứ Nạn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3723: Anh em kết nghĩa ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3722: Chúa Tể đại chiến ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3721: Tuyệt đối áp chế ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3720: Bên trong thành cùng ngoài thành đệ tử ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3719: Đề luyện đan dược ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3718: Chọn Động Phủ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3717: Mệnh Bài Đường ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3716: Lý Tích Tài ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3715: Áp đặt ký ức ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3714: Thánh Chiến cổ thành ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3713: Ách Nạn đan ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3712: Dụ sứ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3711: Song ngốc ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3710: Hắc Phong Song Sát ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3709: Đi trước Thánh Chiến Minh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3708: Cùng nhau đi qua ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3707: Ngọa Hổ Tàng Long ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3706: Đánh một trận đến đỉnh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3705: Tu ra Tam Nạn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3704: Thần Đế uy năng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3703: Cuối cùng một cổ lực lượng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3702: Tránh không khỏi cũng không cần tránh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3701: Ẩn núp cường giả ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3700: Uy danh kinh sợ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3699: Đứng ra giải cứu ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3698: Táng Kiếm Sơn Trang ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3697: Cường cường liên thủ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3696: Đại chiến Lôi Dung ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3695: Tám mươi mốt nạn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3694: Đường Cửu Tàng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3693: Nhị Nạn Siêu Thoát ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3692: Oan hồn Linh Thể ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3691: U Cốc tuyệt cảnh ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3690: Cố ý bại trận ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3689: Giám định thần quyết ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3688: Vĩnh Hằng Cung Điện chủ sách vở ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3687: Trí đấu Hải La Quỷ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3686: Hoàn thành dung hợp ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3685: Đấu Chiến Thiên ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3684: Đăng Phong lão đầu ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3683: Oanh động to lớn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3682: Khiếp sợ đấu chiến tràng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3681: Vạn Sa Thần Quyền ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3680: Đấu chiến bắt đầu ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3679: Tu ra Nhất Nạn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3678: Đấu chiến triều dâng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3677: Đấu chiến tràng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3676: Trăm thắng liên tiếp tràng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3675: Thanh toán thu hoạch ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3674: Thần quyết sư ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3673: Âm thầm thân phận ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3672: Tin tưởng lẫn nhau ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3671: Đế Cẩu, chết! ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3670: Đánh tan hoàn toàn ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3669: Diệp Mạc xuất thủ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3668: Đại viên mãn hỗn chiến ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3667: Phá giải Cấm Chế ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3666: Tái kiến Đế Cẩu ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3665: Hư Vọng Thành Chủ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3664: Khổ nạn hợp lại ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3663: Oán Thiên Thần Quang ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3662: Già Thiên đại soái ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3661: Hư Vọng Thành ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3660: Biếu tặng pháp la đồ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3659: Dung hợp Thần Cốt ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3658: Cường đại huyền bí ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3657: Thần quyết ghi âm ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3656: Đế Cung mạng lưới tình báo ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3655: Thiêu đốt khổ nạn lực ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3654: Tai nạn kiêu dương ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3653: Ngũ tai oai ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3652: Bạo phát uy năng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3651: Đúc lại Bất Diệt Thần Cách ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3650: Ninh nhi không ngốc ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3649: Tiến nhập cổ bảo ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3648: Phân tán lực chú ý ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3647: Bắt đầu hành động ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3646: Hoang mạc cổ bảo ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3645: Tìm được biện pháp ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3644: Vĩnh Hằng Cung Điện bí mật ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3643: Đến đây nháo sự ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3642: Thuyết phục mọi người ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3641: Hồ lộng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3640: Vạn Xuân Uyển ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3639: Đế Cung ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3638: Hóa Mộng Đại Pháp ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3637: Vô cùng hận ý ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3636: Đế Cung Thập Nhị Sát ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3635: Ách Nạn lại đến ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3634: Có chút giấu diếm ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3633: Viễn Cổ mảnh nhỏ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3632: Ra hạ sách nầy ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3631: Bắt được tư cách ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3630: Thất bại thảm hại ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3629: Cửu Âm Thái A Kiếm ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3628: Chúa tể tiềm chất ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3627: Đệ tứ tai ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3626: Phượng Hoàng Phệ Thiên chém ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3625: Vong đồ xuất hiện ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3624: Dắt bảo ly khai ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3623: Đấu giá mảnh nhỏ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3622: Kiêu ngạo Phượng Hoàng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3621: Thành tựu ngũ tai ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3620: Thái Ất Chân Ẩn Phù ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3619: Tu luyện Thần Quyết độ khó ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3618: Yến gia mời chào ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3617: Hỏa Ma đồ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3616: Bạo phát xung đột ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3615: Thực cốt vong thổ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3614: Vân Mộng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3613: Đại Hoang phường thị ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3612: Pháp la đồ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3611: Chiến Thần Châu ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3610: Chế phách Bắc Hoang ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3609: Vô địch thế ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3608: Chém giết Cô Lang ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3607: Thiên Lang Thực Nguyệt ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3606: Ngũ tai truyền thuyết ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3605: Tông môn đại chiến ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3604: Rơi vào đại trận ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3603: Phong Lôi dung hợp ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3602: Ẩn núp thực lực ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3601: Thiên Trì Lão Quái ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3600: Diệp Mạc hợp tác ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3599: Khổ nạn lực ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3598: Thanh danh lên cao ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3597: Thủ đoạn hèn hạ đối phó đê tiện người ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3596: Thần Diệt chưởng quỹ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3595: Đại Diệt Thương Các ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3594: Trong nháy mắt gạt bỏ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3593: Phiền phức đến ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3592: Đại Hoang giải đất ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3591: Thà phụ người trong thiên hạ ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3590: Khôi phục thực lực ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3589: Hình nhân thế mạng ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3588: Huyền Hoàng Kim Đan ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3587: Liều mạng đào tẩu ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3586: Hỗn Nguyên giới ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3585: Đại Thiên Thế Giới ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3584: Đế Quân hiện thân ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3583: Thời đại mới ~ (21/03/2017)Miễn phí

Chương 3582: Đúc lại Vĩnh Hằng quốc gia ~ (21/03/2017)Miễn phí

3581. Chương 3581: Nguyên Lực dung hợp ~ (16/02/2017)Miễn phí

358 0. Chương 3580: Có một không hai nhất chiến ~ (16/02/2017)Miễn phí

3579. Chương 3579: Chư Thiên Quốc Độ ~ (16/02/2017)Miễn phí

3 578. Chương 3578: Hỗn Độn Tinh Không Long ~ (16/02/2017)Miễn phí

3577. Chương 3577: Đỉnh phong quyết đấu ~ (16/02/2017)Miễn phí

3576. Chương 3576: Thiên Tôn trở về ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 3575: Quy Nhất Trận huyền bí ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 3574: Tu luyện thành công ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 3573: Tam cực cân bằng ~ (16/02/2017)Miễn phí

Chương 3572: Hai tháng sau cùng ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3571: Sĩ khí đê mê ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3570: Phụ thân ta, là người anh hùng ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3569: Nghịch chuyển sinh tử ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3568: Khủng bố Nghịch Mệnh đồ ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3567: Phật Tướng Thiên Tôn quy vị ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3566: Tự bạo trọng sinh ~ (18/01/2017)Miễn phí

35 65. Chương 3565: Sát Nhất Nạn ~ (18/01/2017)Miễn phí

3564. Chương 3564: Thần Quyết va chạm ~ (18/01/2017)Miễn phí

3563. Chương 3563: Giết Tam Tai cường giả ~ (18/01/2017)Miễn phí

3 562. Chương 3562: Ngoại giới kẻ xâm nhập ~ (18/01/2017)Miễn phí

3561. Chương 3561: Nhất thương Phong Thần ~ (18/01/2017)Miễn phí

3 560. Chương 3560: Lôi Tai chi lực ~ (18/01/2017)Miễn phí

3559. Chương 3559: Tấn thăng, Siêu Thoát! ~ (18/01/2017)Miễn phí

3 558. Chương 3558: Tai nạn khí tức ~ (18/01/2017)Miễn phí

3557. Chương 3557: Xích Viêm Cuồng Phật ~ (18/01/2017)Miễn phí

3556. Chương 3556: Ba linh hợp nhất ~ (18/01/2017)Miễn phí

3555. Chương 3555: Tru Thần Thương chi uy ~ (18/01/2017)Miễn phí

3554. Chương 3554: Phượng Lăng Tru Thần Thương ~ (18/01/2017)Miễn phí

3553. Chương 3553: Thần Nữ truyền thuyết ~ (18/01/2017)Miễn phí

3 552. Chương 3552: Tổ Khí đẳng cấp ~ (18/01/2017)Miễn phí

3551. Chương 3551: Khiêu chiến Thích Đạo ~ (18/01/2017)Miễn phí

3550. Chương 3550: Tu La, Thích Đạo, Ngưu Quỷ ~ (18/01/2017)Miễn phí

3549. Chương 3549: Đại Hòa Tà Phật ~ (18/01/2017)Miễn phí

3 548. Chương 3548: Cái thứ nhất Xá Lợi ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3547: Địa Tạng Ma Phật ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3546: Lôi Âm tháp ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3545: Luận Phật ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3544: Giới Luật Tự ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3543: Đi trước Phật Giới ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3542: Tu luyện Thần Quyết ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3541: Ta có con ? ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3540: Nan ngôn chi ẩn ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3539: Gánh nặng ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3538: Thiên Tôn tuyên chiến ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3537: Tà Linh trọng sinh ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3536: Vạn Đạo Thần Quyết ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3535: Đạo Tổ hiện thân ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3534: Luân Hồi giả giác tỉnh ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3533: Tiểu Tinh phòng ngự ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3532: Đại nạn phủ xuống ~ (18/01/2017)Miễn phí

Chương 3531: Tà Tôn sinh ra ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3530: Tà Ma Xà Vương thú ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3529: Huyết quang xuất hiện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3528: Luân Hồi giả hạ lạc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3527: Quỷ dị ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3526: Đại chiến rốt cục đột kích ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3525: Thất bại nguyên nhân ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3524: Tám vị Thần Giả ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3523: Vĩnh Hằng lực lượng ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3522: Chân chính tập hợp ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3521: Liên minh đại hội ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3520: Liên minh lệnh triệu tập ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3519: Chưởng Khống Giả giác tỉnh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3518: Lại một Thần Giả ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3517: Đáng sợ lòng dạ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3516: Đấu tranh nội bộ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3515: Xà ngang ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3514: Vĩnh Hằng giả thân phận ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3513: Một chiêu một cái ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3512: Tuyệt vọng một màn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3511: Hàn Sương lão nhân ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3510: Một hơi thở giết một người ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3509: Cường địch đột kích ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3508: Chạy tới Thần Ma Tộc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3507: Lông cánh đầy đủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3506: Tin tức tốt ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3505: Phản hồi Chư Thiên giới ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3504: Băng Tuyết nhu tình ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3503: Tuyết Nữ phẫn nộ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3502: Liều mạng ngăn cản ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3501: Băng Hồn trường mâu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3500: Điên cuồng thu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3499: Ảo giác cùng chân thực ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3498: Thiên Đồ Băng Khố ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3497: U Minh Quỷ Lan ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3496: Gạt bỏ Siêu Thoát ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3495: Băng Hỏa quyết đấu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3494: Nam canh nữ chức ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3493: Tuyết Nữ tín nhiệm ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3492: Mang theo mỹ nữ chạy trốn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3491: Lời nói dối chọc thủng ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3490: Đánh bại Viêm Phi Dương ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3489: Thiên Vũ Chiến Hồn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3488: Chân Long Thiên Hỏa bí quyết ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3487: Viêm Quốc cầu hôn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3486: Vĩnh Thùy Bất Hủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3485: Long Đế căn nguyên ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3484: Cực Hàn Băng Thỉ Long ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3483: Tuyết Sơn đỉnh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3482: Viêm Quốc Thái Tử ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3481: Tuyết Nữ xuất hiện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3480: Chấp pháp Tế Tự ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3479: Chúa tể đồ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3478: Tuyết hàng ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3477: Đại náo tuyết phong ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3476: Phiêu Tuyết Phong ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3475: Coi nhẹ hàn khí ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3474: Bịa đặt thân phận ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3473: Thiên Tuyết núi ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3472: Giết người như ngóe ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3471: Người ái mộ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3470: Nối lại tiền duyên ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3469: Hồi tưởng Tuyết Quốc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3468: Bi thương Tuyết Nữ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3467: Nắm sinh cơ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3466: Tinh Khí ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3465: Tình cảnh nguy hiểm ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3464: Bát Kỳ khói độc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3463: Tu La Bồ Tát ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3462: Tứ Đại Siêu Thoát ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3461: Phật Tướng Thiên Tôn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3460: Lại là Thiên Tôn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3459: Một lần hành động toàn diệt ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3458: Địa U Quân Chủ xuất thủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3457: Bẫy liên hoàn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3456: Thủy Miểu Quân Chủ thực lực ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3455: Đơn đao đi gặp ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3454: Phu thê tranh chấp ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3453: Sát Đạo Đại Viên Mãn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3452: Hủy diệt tâm kinh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3451: : Võ mệnh trọng sinh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3450: : Đạo Tổ cùng Đạo Thánh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3449: : Đạo Tổ bí ẩn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3448: : Lựa chọn khó khăn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3447: : Bắt Hỏa Viêm Quân Chủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3446: : Kịch liệt đối chiến ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3445: : Thực lực kinh người ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3444: : Tao lão đầu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3443: : Quân Chủ cường hãn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3442: : Lẻn vào võ đạo sơn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3441: : Thần Giới hiện trạng ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3440: : Thế ngoại cao nhân ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3439: : Vĩnh Hằng Thần Nữ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3438: : Bách Thùy Bất Hủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3437: : Thành công phá trận ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3436: : Tứ đại Quân Chủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3435: : Hỏa Viêm Quân Chủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3434: : Tam cực nhất luân hồi ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3433: : Cửu Cửu Quy Nhất trận ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3432: : Khô Lâu Trận Đồ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3431: : Vạn giới oanh động ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3430: : Hắc ám phủ xuống ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3429: : Bắt đầu tìm hiểu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3428: : Một hồi tạo hóa ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3427: : Ai đúng ai sai ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3426: : Thần Giả lai lịch ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3425: : Y Lạc bái sư ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3424: : Trăm phù thao luyện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3423: : Phù mệnh trở về vị trí cũ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3422: : Nghịch chuyển phù linh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3421: : Tam Cực Thần Quyết ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3420: : Thanh Đồng cung điện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3419: : Thủ phù người Mục Thanh Hiên ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3418: : Tàn nhẫn Phù Tổ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3417: : Ngũ đợt công kích ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3416: : Thần Tích lại đến ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3415: : Hỗn loạn hình thức ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3414: : Chém giết ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3413: : Đế phù! ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3412: : Đại chiến Phù Nhược Trần ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3411: : Tử Hắc dây chuyền ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3410: : Thần bí huyệt mộ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3409: : Phù Nhược Trần mục đích ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3408: : Bắt giữ Phù thú ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3407: : Tín phục ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3406: : Hư Vô giả động tình ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3405: : Đệ Nhất Liễu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3404: : Mời chào nhân tài ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3403: : Sáng suốt tuyển trạch ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3402: : Đại thắng mà về ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3401: : Thần bí hô hoán ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3400: : Tranh đoạt Thần Tích ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3399: : Nhằm phía hoàng cung ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3398: : Thần Tích thành ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3397: : Tà tai ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3396: : Ba cửa khẩu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3395: : Dựa ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3394: : Trực tiếp miểu sát ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3393: : Xuất quan ứng chiến ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3392: : Phù mệnh trọng sinh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3391: : Phù Tổ bí văn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3390: : Thập Thùy Bất Hủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3389: : Cho hấp thụ ánh sáng thân phận ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3388: : Cuồng bạo phù ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3387: : Thủ lĩnh chạm mặt ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3386: : Ép vào tuyệt lộ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3385: : Thần Giả khí dung hợp ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3384: : Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3383: : Cục diện giằng co ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3382: : Cường cường va chạm ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3381: : Phá vực ra ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3380: : Vạn Phù Thiên Vực ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3379: : Hai cánh Phù Hổ Vương ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3378: : Ve sầu thoát xác ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3377: : Tọa sơn quan hổ đấu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3376: : Phù thú ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3375: : Ra khỏi thành ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3374: : Hấp thu hạt căn bản ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3373: : Uy danh lan xa ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3372: : Tiến nhập Phù thành ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3371: : Làm ra tuyển trạch ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3370: : Thủ Phù người ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3369: : Thiên Phù Tông uy hiếp ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3368: : Long Phù Tông ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3367: : Ngươi liên thủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3366: : Vô sỉ đánh lén ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3365: : Diệt Sát ba người ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3364: : Không sợ hãi ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3363: : Cửu Thùy Bất Hủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3362: : Ba người liên thủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3361: : Toàn lực đột phá ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3360: : Thành lập thế lực ? ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3359: : Thần lực hoàn mỹ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3358: : Kiếm bộn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3357: : Hoàn cảnh tàn khốc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3356: : Đột phá Bách Thùy Bất Hủ phương pháp xử lý ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3355: : Thế lực phân bố ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3354: : Thực lực nghiền ép ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3353: : Ai tới đánh người nào ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3352: : Lại vào Phù Đạo thí luyện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3351: : Mang thai là chuyện phiền toái ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3350: : Tam tai cửu nạn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3349: : Yêu Thập Tam ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3348: : Từ hôn ? ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3347: : Tình địch xuất hiện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3346: : Long Giới thống nhất ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3345: : Phá xác ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3344: : Tranh đoạt Thần Long trứng ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3343: : Liều mạng ngăn cản ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3342: : Bạo phát hỗn chiến ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3341: : Bát Long Đồ Diệt Huyết Sát Trận ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3340: : Hèn hạ vô sỉ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3339: : Tà Hoàng Thiên xuất thủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3338: : Chân chính nội gián ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3337: : Xác nhận kế hoạch ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3336: : Diệp Mạc lòng dạ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3335: : Tám Tộc tụ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3334: : Kế thừa ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3333: : Long Giới biến cố ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3332: : Vận mệnh quỹ tích ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3331: : Thần Long pháp tắc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3330: : Tái kiến Tiểu Tinh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3329: : Gậy ông đập lưng ông ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3328: : Chiêu an ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3327: : Thọ yến bắt đầu ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3326: : Linh Miêu Tộc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3325: : Bát Thùy Bất Hủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3324: : Luyện hóa vượn tinh ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3323: : Huyễn Thương Bách Phá Trảm ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3322: : Tổ Khí mảnh nhỏ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3321: : Chiến đấu Dạ Tu La ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3320: : Người thứ ba khảo hạch ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3319: : Nhẫn Đạo Huyễn kỹ năng ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3318: : Ninja ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3317: : Quỷ dị Thần Điện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3316: : Sa mạc di tích ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3315: : Đạt được bí mật ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3314: : Viên nhân tộc nhược điểm ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3313: : Bá đạo lực lượng ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3312: : Tuyệt vọng sa mạc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3311: : Mời ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3310: : Thượng cổ Viên nhân ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3309: : Danh tiếng đại chấn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3308: : Đánh một trận diệt tuyệt ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3307: : Diệp Mạc xuất quan ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3306: : Không thể chém giết ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3305: : Ngũ Hành Diệt Thiên ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3304: : Đại địch đã tới ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3303: : Tà Dung Thiên ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3302: : Mãnh liệt thăng cấp ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3301: : Nghịch Mệnh đồ không gian ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3300: : Chính thức tuyên chiến ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3299: : Thiên Tôn đại nhân ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3298: : Nên người chết ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3297: : Vượt qua cửa ải khó khăn ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3296: : Thượng cổ Nguyên Thần đan ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3295: : Diệp Mạc chột dạ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3294: : Địa tinh Chi Vương ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3293: : Mạc Ngũ Hành khảo nghiệm ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3292: : ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3291: : Đẩy lùi ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3290: : Thời gian ba cái hô hấp ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3289: : Tà Tàn Dương ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3288: : Ra đi gặp bọn họ một chút ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3287: : Phản hồi Long Giới ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3286: : Phù Tổ truyền nhân ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3285: : Truy tới Thành Chủ Phủ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3284: : Đại chiến Bạch công tử ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3283: : Hấp thu Phù Văn hạt căn bản ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3282: : Không coi ai ra gì ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3281: : Xuất thủ tranh đoạt ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3280: : Vào thành ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3279: : Phù Văn hạt căn bản ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3278: : Nghịch chuyển oai ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3277: : Phù mập mạp ẩn tình ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3276: : Y Lạc hạ lạc ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3275: : Thông Phù Cổ Lộ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3274: : Phù Đạo thí luyện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3273: : Vạn giới là cờ ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3272: : Sau cùng thắng thua ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3271: : Vạn Giới Trấn Thiên tuyệt ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3270: : Hết sức nguy hiểm ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3269: : Đạo Tổ chân thân ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3268: : Thần Giả chi chiến ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3267: : Diệp Mạc xuất hiện ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3266: : Khôi phục ký ức ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3265: : Chung quy không địch lại ~ (05/01/2017)Miễn phí

Chương 3264: : Vạn Kiếm Phệ Thiên Quyết ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3263: : Đế Lâm thay chiến đấu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3262: : Cổ Vô Cực xuất thủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3261: : Vạn giới chú mục chính là đánh một trận ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3260: : Mê Thất Tự Mình ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3259: : Hỗn loạn Ký Ức Toái Phiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3258: : Ký ức sửa chữa ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3257: : Tuyệt đối áp chế ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3256: : Tà Ngạo Thiên ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3255: : Rời cốc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3254: : Chấn động tấn chức ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3253: : Lôi Long Cự Chùy ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3252: : Thiên tài tuyệt thế ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3251: : Ký ức ánh sáng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3250: : Lần thứ hai tính kế ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3249: : Ngụy trang thất bại ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3248: : Huyết mạch giả ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3247: : Ký ức chi hoa ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3246: : Thực Long hoa ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3245: : Bách Hoa cốc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3244: : Thực lực chính là tư cách ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3243: : Tám vị thiếu tộc trưởng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3242: : Thần Long núi ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3241: : Tam Thùy Bất Hủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3240: : Địa Ngục rèn luyện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3239: : Giải trừ nguy cơ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3238: : Lẻn vào Độc Long Tộc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3237: : Huyết Trì khô kiệt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3236: : Đoạn tuyệt đầu nguồn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3235: : Thiếu tộc trưởng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3234: : Khôi phục trí nhớ biện pháp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3233: : Ngũ Hành giả ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3232: : Quen biết nhau ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3231: : Mạc Ngũ Hành ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3230: : Hai tộc đại chiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3229: : Long Ngâm Cửu Thiên ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3228: : Huyết mạch thần thông dung hợp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3227: : Song hùng đánh nhau ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3226: : Một người là đủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3225: : Đại địch đã tới ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3224: : Tài quyết vận mệnh ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3223: : Hắc Viên Cương khiêu chiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3222: : Nhị Thùy Bất Hủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3221: : Huyết mạch kế thừa ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3220: : Thần Long giao phó ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3219: : Huyết Trì đầu nguồn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3218: : Thần Long truyền thuyết ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3217: : Gia nhập vào Hắc Long tộc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3216: : Không thể tưởng tượng nổi ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3215: : Đánh cược một hồi ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3214: : Đi trước Hắc Long tộc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3213: : Tám Đại Long Tộc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3212: : Độc Long đột kích ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3211: : Thực lực đáng sợ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3210: : Bộ lạc xác nhập ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3209: : Diệp Mạc mất trí nhớ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3208: : Hắc Long bộ lạc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3207: : Tiến nhập Long Giới ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3206: : Liều mạng phản kích ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3205: : Không được hàng thì chết ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3204: : Đi qua ân oán ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3203: : Nguy hiểm phủ xuống ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3202: : Nghịch Mệnh Thần Giáp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3201: : Tấn chức Bất Hủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3200: : Tổ Khí uy lực ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3199: : Thiên Cung ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3198: : Thu Bàn Đào Thụ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3197: : Sát cơ xuất hiện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3196: : Bàn Đào Lâm ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3195: : Di tích mở ra ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3194: : Bàn Đào Thụ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3193: : Bức ra thân phận ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3192: : Quy củ là chết ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3191: : Ta là nàng nam nhân ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3190: : Tuyệt Tình Cung người đến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3189: : Tăng lên điên cuồng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3188: : dừng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3187: : Mười năm ước chiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3186: : Bốn vị Thần Giả ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3185: : Kỳ soa nhất chiêu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3184: : Diệt Ma Tru Thần Kiếm Trận ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3183: : Tà Thần phủ xuống ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3182: : Tà Thần âm mưu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3181: : Rốt cục phát hiện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3180: : Lật mặt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3179: : Vô tận biển sách ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3178: : Tà Thần khiêu chiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3177: : Ngẫu hứng biểu diễn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3176: : Phổ Đà nhà sư ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3175: : Vạn giới đệ nhất thịnh hội ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3174: : ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3173: : Đạo Thánh triệu kiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3172: : Bốn tờ thư mời ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3171: : Đại hôn tin tức truyện vạn giới ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3170: : Có vợ như thế ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3169: : Truyền thụ Thương Thuật ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3168: : Đại hồn lão ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3167: : Tàn khốc huyết mạch truyền thừa ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3166: : Trưởng lão ngầm đồng ý ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3165: : Làm khó dễ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3164: : Đi trước Thánh Hồn Tộc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3163: : ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3162: : Vạn tộc cầu hôn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3161: : Tiếp phụ mẫu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3160: : Bù đắp tiếc nuối ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3159: : Kinh sợ tất cả ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3158: : Nửa bước Siêu Thoát ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3157: : Yêu Cơ phủ xuống ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3156: : Không được làm minh chủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3155: : Người gây sự ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3154: : Cuối cùng kết thúc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3153: : Song hùng đại chiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3152: : Thần Nhãn tỷ đấu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3151: : Chuyển bại thành thắng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3150: : Kịch liệt đánh một trận ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3149: : Táng Mộc đối Tà Hàn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3148: : Đối chọi gay gắt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3147: : Thống hạ sát thủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3146: : Bá đạo ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3145: : Sát Đạo oai ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3144: : Cường cường va chạm ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3143: : Huyết Ma Tà mâu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3142: : Trận chung kết bắt đầu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3141: : Khiếp sợ vạn giới ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3140: : Trước tám bài danh ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3139: : Thời khắc tối hậu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3138: : Cửu Trọng Vô Thượng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3137: : Vạn Táng Chi Sâm ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3136: : Tao ngộ Yêu Thí Thiên ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3135: : Mạnh nhất tám người ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3134: : Ưu thế tuyệt đối ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3133: : Đại chiến Bất Hủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3132: : Điên cuồng bắt đầu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3131: : Đợt thứ hai kết quả ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3130: : Từ bi cùng Sát Đạo ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3129: : Tái kiến Cưu Ma Tâm ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3128: : Nhất chiêu đánh tan ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3127: : Cái này thì như thế nào ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3126: : Vô địch thế ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3125: : Khiêu chiến bắt đầu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3124: : Tàn khốc quy tắc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3123: : Tấn cấp vòng kế tiếp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3122: : Bất Hủ thực lực ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3121: : Thần Cách dung hợp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3120: : Chống lại uy áp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3119: : Chế định quy tắc ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3118: : Đem tửu ngôn hoan ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3117: : Phong Sở xuất hiện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3116: : Thẩm vấn một phen ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3115: : Ma Anh Tử ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3114: : Đại chiến Ma Cuồng Thạch ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3113: : Băng thiên tuyết địa ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3112: : Ngũ Trọng Vô Thượng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3111: : Lần thứ hai tấn chức ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3110: : Thổ thành ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3109: : Ngăn trở tam đao ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3108: : Trấn Thiên Phù Uy ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3107: : Tâm cơ trùng điệp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3106: : Ba người liên thủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3105: : Kiếm đạo cao thủ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3104: : Vạn giới hội vũ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3103: : Yêu Dạ xuất hiện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3102: : Giới Nguyên Vị Diện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3101: : Đạo Đồ tụ tập ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3100: : Đạo của mình ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3099: : Võ Đạo Sát Quyết ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3098: : Trong nháy mắt bắt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3097: : Biếu tặng đan dược ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3096: : Thành công chụp được ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3095: : Phá Cương Thần Đan ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3094: : Thần bí đấu lạp nam tử ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3093: : Thời gian Ma Phương ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3092: : Thiên Cương Hỗn Linh Giáp ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3091: : Lôi Ngạo ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3090: : Thịnh buổi đấu giá lớn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3089: : Hỗn Độn Tinh Không ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3088: : Nguyên Lực dị biến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3087: : Báo cho biết bí mật ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3086: : Luân Hồi sát ý ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3085: : Khắp nơi ngăn cản ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3084: : Ẩn núp nguy cơ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3083: : Phản hồi võ đạo sơn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3082: : Khủng bố chiến lực ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3081: : Luân Hồi Sát Đạo ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3080: : Chư Thiên Vạn Giới thái độ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3079: : Thôn Phệ Giả Đế Lâm ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3078: : Ba năm tuyên chiến ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3077: : Hư Vô giả tái hiện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3076: : Vô hạn Luân Hồi ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3075: : Đạo Mộng Không Gian ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3074: : Thần Nhãn cấp nhãn cầu ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3073: : Sát Thần Tôn Giả ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3072: : Thành công lên đỉnh ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3071: : Đăng Thiên Thê ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3070: : Sát khí cầu thang ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3069: : Mảnh nhỏ hồng thủy ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3068: : Hư không chi hải ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3067: : Xuất phát ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3066: : Đạo Thánh chỉ điểm ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3065: : Đạo Thánh ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3064: : Tru Thiên giới ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3063: : Hắc Ma tà khí tráo ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3062: : Tam trọng Vô Thượng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3061: : Nghịch Mệnh thủ đoạn ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3060: : Đại chiến kịch liệt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3059: : Dẫn dụ Tà Cốt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3058: : Cắm sào chờ nước ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3057: : Loạn Thế Tà Thần ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3056: : Phản hồi tổ chức ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3055: : Xuất kỳ bất ý ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3054: : Thánh Nhãn tiến hóa ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3053: : Thăm dò điểm mấu chốt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3052: : Thất thủ bị bắt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3051: : Lực chiến song quỷ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3050: : Thần ảnh song quỷ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3049: : Giai đoạn thứ hai thí luyện ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3048: : Sát khí ngưng tụ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3047: : Dĩ Sát Nhập Đạo ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3046: : Phá huỷ Tiểu Phân Đà ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3045: : Tự chui đầu vào rọ ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3044: : Sát nhập Phân Đà ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3043: : Ăn miếng trả miếng ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3042: : Lực lượng tăng vọt ~ (02/01/2017)Miễn phí

Chương 3041: : Phong Ấn Thuật Thức ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3040: : Nghịch chuyển hư thực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3039: : Thủ Hộ Giả căn nguyên ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3038: : Bỏ trốn mất dạng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3037: : Tình báo có sai ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3036: : Tà Thần Thuật Thức ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3035: : Tà Sát giả thủ lĩnh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3034: : Hắc sắc cổ bảo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3033: : Thương Phá Cương khí ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3032: : Thần La Long Châu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3031: : Yêu Cơ nam nhân sẽ không kém ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3030: : Tà sát giả ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3029: : Tấn kiến cung chủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3028: : Võ đạo tức là chính đạo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3027: : Ba Đại Linh Căn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3026: : Nhập môn trắc thí ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3025: : Ngậm bồ hòn mà im ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3024: : Vô Thượng Cảnh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3023: : 80 cấp ? ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3022: : Võ đạo sơn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3021: : Võ đạo linh căn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3020: : Chín mươi chín loại ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3019: : Toàn bộ chém giết ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3018: : Tái chiến Lạc Phàm Trần ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3017: : Võ Hoang Cửu Chuyển Trận ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3016: : Đồng hành ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3015: : Biếu tặng đại lễ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3014: : Quỷ dị hỏa diễm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3013: : Kỳ Phùng Địch Thủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3012: : Tràng diện hỗn loạn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3011: : Kết quả tuyên bố ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3010: : Trấn áp hai đại Bất Hủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3009: : Tà Tôn phủ xuống ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3008: : So đấu nhất chiêu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3007:: Thanh Thiên Thần Thư ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3006:: Tỷ võ chiêu thân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3005:: Ẩn nấp ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3004:: Ngàn dặm truy sát ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3003: : Thành công cứu ra ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3002: : Lẻn vào Phân Đà ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3001: : Tà Tông ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 3000: : Đánh chết Bạch Phù ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2999: : Khó bề phân biệt ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2998: : Tinh phẩm thần binh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2997: : Mới cán thương ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2996: : Như trước không chịu nổi một kích ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2995: : Kiêu căng như vậy ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2994: : Nam Phong công tử ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2993: : Âm thầm địch nhân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2992: : Tái kiến Y Lạc ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2991: : Lại là nàng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2990: : Ngạo Thế thành ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2989: : Đi trước Thần Vực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2988: : Nguyên Thủy Thiên Tôn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2987: : Tiếu Nguyệt tỉnh lại ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2986: : Giải cứu Tiếu Nguyệt ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2985: : Giải trừ nguy hiểm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2984: : Cửu Trọng Phá Toái ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2983: : Khôi phục công lực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2982: : Liều mạng ngăn cản ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2981: : Tần Nhã xuất hiện ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2980: : Chiến đấu Vô Thượng cường giả ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2979: : Giúp đỡ xuất hiện ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2978: : Cự Đại Biến Cố ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2977: : Rút về nhiệm vụ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2976: : Thành công thuyết phục ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2975: : Thần Giả thủ đoạn giao phong ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2974: : Đem hết toàn lực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2973: : Tiết lộ thân phận ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2972: : Phong Ma đánh một trận ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2971: : Một thương phá xác ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2970: : Hoàn cảnh xấu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2969: : Đại hội luận võ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2968: : Cổ Vô Cực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2967: : Thủ nhi đại chi ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2966: : Ba chiêu làm hạn định ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2965: : Thương Phách tu thành ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2964: : Tu ra khí phách khiếu môn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2963: : Tàng Thư tháp ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2962: : Địa Quân chủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2961: : Trà trộn Cổ Minh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2960: : Chân Ngôn giả tính là gì ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2959: : Ta không đồng ý ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2958: : Tin tức kinh người ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2957: : Thân phận công bố ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2956: : Thần Phong Quỷ Bộ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2955: : Toàn trường khiếp sợ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2954: : Bài danh kết quả ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2953: : Tông môn lễ ăn mừng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2952: : Chân Ngôn giả ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2951: : Hai tộc đàm phán ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2950: : Cổ Minh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2949: : Tình thế bất đắc dĩ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2948: : Mới Hải Thần ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2947: : Thôn Phệ trong bụng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2946: : Cổ Thần Tuyền Nhãn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2945: : Điên cuồng tàn sát ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2944: : Hải Vực đại chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2943: : ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2942: : Hải Tộc việc trọng đại ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2941: : Vạn sự đã chuẩn bị ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2940: : Hàng phục Cửu Long ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2939: : Cự Long ý chí áp bách ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2938: : Câu dẫn Lục Long Vương ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2937: : Cứu vớt công chúa ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2936: : Bao phủ Cổ vực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2935: : Khiếp sợ nữ vương ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2934: : Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2933: : Hải Hoàng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2932: : Thế Giới Chi Lực kỳ hiệu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2931: : Nhân Ngư công chúa ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2930: : Thế giới dưới nước ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2929: : Huyết Nhân Ngư Vương ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2928: : Thần Phong tông tuyên chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2927: : Lăn về ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2926: : Phiền phức tới cửa ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2925: : Triệt để kinh sợ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2924: : Thần phục với ta ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2923: : Giận dữ xuất thủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2922: : Vị trí chủ đạo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2921: : Nguyệt Trần Âm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2920: : Tu Luyện Chi Đạo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2919: : Tiên Vũ thông năng bí mật ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2918: : Đạo Tổ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2917: : Hải Long thủ lĩnh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2916: : Thâm nhập Đệ Thất Tầng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2915: : Cổ Thần Hải vực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2914: : Lực lượng cá nhân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2913: : Trăm tỷ cống hiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2912: : Địa Phong Thủy Hỏa ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2911: : Tiến nhập U Châu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2910: : Cổ Đế Thần Vương xuất thủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2909: : Gia nhập vào chúng ta ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2908: : Cổ vực đệ nhất mỹ nhân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2907: : Khủng bố tông môn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2906: : Hàng phục Tôn Nhất Chân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2905: : Cổ Minh đều không để vào mắt ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2904: : Chiến Hạo Thiên hạ lạc ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2903: : Đi trước U Châu tư cách ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2902: : Mới bá chủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2901: : Đại thắng mà về ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2900: : Tông môn đại chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2899: : Trấn Thiên Thần Kiếm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2898: : Tuôn ra Cổ lao ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2897: : Mượn lực luyện hóa ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2896: : Thâm Uyên Cổ lao ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2895: : Giả ý thỉnh tội ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2894: : Long Linh Kiếm Tuyệt Minh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2893: : Giết chết Cổ mẫu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2892: : Huyệt động chiến đấu kịch liệt ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2891: : Quỷ Chu lợi trảo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2890: : Tiến nhập huyệt động ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2889: : Hành động ám sát ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2888: : Tông môn đề thăng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2887: : Thành công tranh đoạt ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2886: : Hỏa Linh Môn lập trường ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2885: : Đan Thánh thủ đoạn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2884: : Một cánh miểu sát ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2883: : Lấy cái chết tạ tội ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2882: : Thủ đoạn hèn hạ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2881: : Mười tám người ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2880: : Tranh đoạt tái bắt đầu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2879: : Chấn động không gì sánh nổi ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2878: : Mỗi bên đại tông môn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2877: : ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2876: : Đều đề thăng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2875: : Nghịch chuyển triệu hoán ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2874: : Hạo Thiên chính khí ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2873: : Thiên địa lôi động ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2872: : Vũ Đế ứng chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2871: : Cường địch đã tới ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2870: : Bài danh người ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2869: : Thập đại Thần Giả ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2868: : Hỏa Vân Thiên Viêm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2867: : Ta bảy ngươi ba ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2866: : Tăng cường Phá Toái lực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2865: : Bí mật liên minh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2864: : Đó là một canh bạc ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2863: : Ba bước kế hoạch ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2862: : Phần Linh Tử ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2861: : Bái phỏng Hỏa Linh Môn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2860: : Ngàn năm một thuở ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2859: : Cổ Minh nhiệm vụ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2858: : Ám Vô Diệt ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2857: : Cử tông xuất động ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2856: : Mở rộng thế lực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2855: : Một lần nữa nhâm mệnh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2854: : Chém tam trọng Phá Toái ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2853: : Kịch đấu Huyền Vô Nguyệt ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2852: : Ngay mặt chém giết ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2851: : Tuyệt không tuyệt tình ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2850: : Nhị Trọng Phá Toái ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2849: : Cực Hoang Thần Tượng Nha ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2848: : Đến đây đàm phán ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2847: : Vũ Đế tên ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2846: : Truyền bá tin tức ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2845: : Hợp nhất Bái Nguyệt Giáo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2844: : Thần Giả giết chóc ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2843: : Quỷ Lang chân quân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2842: : Đại khai sát giới ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2841: : Đánh Bái Nguyệt Giáo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2840: : Vạn sự đã chuẩn bị ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2839: : Đan Hỏa ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2838: : Ánh mắt thiển cận ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2837: : Bảo Duyệt Thành ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2836: : Đại Thiên Thế Giới ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2835: : Phản hấp thu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2834: : Vô Cực thần công ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2833: : Trung đẳng thế lực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2832: : Nghi vấn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2831: : Cổ Minh hộ pháp ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2830: : Huyết vẫn quốc độ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2829: : Không một lời đồng thời đấu võ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2828: : Xuất phát ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2827: : Phượng Ngâm Long Huyết Thương ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2826: : Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2825: : Cự Phủ Tông ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2824: : Tông môn san sát ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2823: : Đi trước Thần Giới ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2822: : Ba tai ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2821: : Hắc y nhân thân phận ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2820: : Tổ Khí ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2819: : Phá Toái đi! ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2818: : Đại chiến Phá Toái ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2817: : Phá Toái chân đế ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2816: : Cảm ngộ thế tục ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2815: : Trở lại chốn cũ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2814: : Hư Vô giả xuất hiện ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2813: : Vô thượng oán niệm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2812: : Có một không hai chi chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2811: : Hai người nguy cơ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2810: : Thánh Quang thủ hộ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2809: : Nghịch Mệnh đồ xuất thủ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2808: : Vạn Ma Tà Tâm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2807: : Ma Cơ thân phận ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2806: : Thánh Quang quốc gia ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2805: : Thượng cổ Chư Thiên cầu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2804: : Thượng cổ thần binh ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2803: : Vạn giới quan tâm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2802: : Ngục Ma tộc tuyên chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2801: : Khuynh thế nhất hôn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2800: : Tiên Vũ thông năng bảng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2799: : Là ngươi sao ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2798: : Lần thứ hai triệu kiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2797: : Yêu Cơ phủ xuống ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2796: : Thánh Hồn Yêu Cơ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2795: : Một lang một bái ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2794: : Yêu Đồng Sơn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2793: : Ngày mai buổi trưa ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2792: : Nghịch Mệnh Băng Hỏa chưởng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2791: : Một người khiêu chiến toàn quân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2790: : Hành hạ đến chết Yêu Vô Diêm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2789: : Hoàn bại ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2788: : Lưỡng quân giao chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2787: : Tấn chức Thần Vương ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2786: : Trấn áp Chủ Thần khí ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2785: : Băng Hỏa nghịch chuyển ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2784: : Băng Phong Thần Niệm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2783: : Tử Kim nguyên hồ lô ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2782: : Phá vỡ Băng Phong ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2781: : Tứ Cực Hỏa Viêm Cự Tê Phù ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2780: : Thiên Ma băng Lâm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2779: : Không lên chiến trường ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2778: : Quận chúa thỉnh cầu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2777: : Kết làm thù hằn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2776: : Hoàng Tuyền Đại Đế ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2775: : Phách lối thực lực ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2774: : Thần Cách dung hợp ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2773: : Chỉ tên khiêu chiến ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2772: : Nhất minh kinh nhân ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2771: : Tuyển chọn bắt đầu ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2770: : Yêu Vô Diêm ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2769: : Một trăm bốn chục ngàn đạo Thần Tắc ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2768: : Trùng kích Thượng Vị Thần ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2767: : Thần Nông Bách Thảo Linh Dịch ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2766: : Một thù trả một thù ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2765: : Tu Ma thung lũng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2764: : Một cái nhiệm vụ cuối cùng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2763: : Tối cường Thượng Vị Thần ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2762: : Tiềm vào sơn trại ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2761: : Đế quốc bố cáo ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2760: : Trung Vị Thần ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2759: : Hấp thu Hồn Long Cốt tủy ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2758: : Khủng bố tích súc ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2757: : Quận chúa Hương Khuê ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2756: : Phá giải thân pháp ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2755: : Quận chúa xuất hiện ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2754: : Phi Thiên Trộm Vương ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2753: : Đổi lấy Thần Nguyên Đan ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2752: : Lại giết Chiến Hổ ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2751: : Thực lực đề thăng ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2750: : Tứ Đại Chủ Thần khí ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2749: : Chém giết Vu Hoàn ~ (01/01/2017)Miễn phí

Chương 2748: : Thôi động Nghịch Mệnh ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2747: : Thiên Sát đồ đằng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2746: : Dẫn vào đại trận ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2745: : Liên thủ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2744: : Tầng tầng tính kế ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2743: : Hồng Lăng ra ngựa ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2742: : Giáp cấp nhiệm vụ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2741: : Hoàng Tuyền quân đoàn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2740: : Được coi trọng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2739: : Hạ vị thần ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2738: : Thích hợp mà dừng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2737: : Hoàng Tuyền Quận chúa ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2736: : Thánh La học phủ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2735: : Vuốt đuôi ngựa {công phu:-thời gian} ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2734: : Toàn bộ đánh tan ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2733: : Tranh đoạt thứ nhất ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2732: : Học phủ khảo hạch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2731: : Liễu một giết ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2730: : Nghịch chuyển thần phạt ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2729: : Thần minh ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2728: : Nhìn thấy Yêu Cơ biện pháp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2727: : Chờ ngươi trở lại ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2726: : Luyện hóa thần cách ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2725: : Về nhà ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2724: : Bất Hủ cùng siêu thoát ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2723: : Kết thúc một giai đoạn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2722: : Không người nào có thể địch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2721: : Độ hóa Yêu Thiên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2720: : Bảy thần cách ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2719: : Trạng huống liên tục ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2718: : Seiya cơ quan trận đồ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2717: : Kẻ nghịch mệnh ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2716: : Thần tích ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2715: : Đại chiến Yêu Thiên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2714: : Tru diệt hư thần ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2713: : Nghịch mạng thức tỉnh ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2712: : Vạn người điên cuồng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2711: : Xung kích Niết Bàn biến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2710: : Lửa xém lông mày ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2709: : Kịch chiến quỷ thí thiên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2708: : Vạn quỷ cũi giam ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2707: : Trảm trảm trảm ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2706: : Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2705: : Mục Tần thỉnh cầu ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2704: : Thần minh đan ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2703: : Tứ đại khu vực ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2702: : Vạn âm giới ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2701: : Thời đại Terminator ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2700: : Chém giết nhiệm vụ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2699: : Ngũ Hành kết hợp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2698: : Nghịch mạng đốt viêm tay ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2697: : Âu Dương Tuyết cái chết ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2696: : Dã tâm bộc lộ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2695: : Phù Đồ thần cách ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2694: : Hết thảy đều kết thúc ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2693: : Xử trí hai người ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2692: : Hư thần ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2691: : Nghịch mạng cổ thiên trận ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2690: : Mạng của ta do ta, không do trời ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2689: : Thần vương ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2688: : Đấu chuyển Càn Khôn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2687: : Cuối cùng thi triển ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2686: : Hình thức đại loạn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2685: : Nói với tội lỗi ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2684: : Diệp Mạc {gặt hái:-lên sân} ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2683: : Phản đối thanh âm ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2682: : Thiên đình đứng đầu ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2681: : Hỏa Phách ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2680: : Viêm Dương tuyên ngôn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2679: : Trong lời nói uy hiếp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2677: : Đối phó với địch đối sách ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2676: : Đột xuất vòng vây ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2675: : Đoàn đoàn bao vây ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2674: : Bổn nguyên hiện trạng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2673: : Ngũ đại Thiên vương ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2672: : Trở về Huyền Thiên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2671: : Huyết luyện Huyết Ma châu ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2670: : Điên cuồng trấn áp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2669: : Tái chiến ngục đao máu tôn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2668: : Thả hổ về núi ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2667: : Đại chiến máu tôn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2666: : Hồng Lăng thành thần ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2665: : Hắc bạch kiếm lão ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2664: : Động thiên cốc nguy cơ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2663: : Xung kích thần khí ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2662: : Đàm phán thất bại ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2661: : Lại đến động thiên cốc ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2660: : Tiểu Long Nữ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2659: : Nữ giả nam trang cô gái ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2658: : Cướp đoạt thần khí ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2657: : Luyện chế thần khí ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2656: : Làm bộ bị giết ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2655: : Tiến tới động thiên giới ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2654: : Chân chính dã tâm ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2653: : Diệp Khinh Hàn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2652: : Hồng Lăng lên chức ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2651: : Nghịch chuyển luyện chế ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2650: : Khiêu chiến luyện khí thuật ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2649: : Khí tháp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2648: : Diệp Hải Phong thân phận chân chính ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2647: : Lẫn vào thiên đình ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2646: : Cổ động mua ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2644: : Độ hóa ba người ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2643: : Vô không cách nào lực ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2642: : Phá quan ra ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2641: : Liều mạng chống cự ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2640: : Nguy cơ phủ xuống ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2639: : Đầu nhập vào Diệp Võ Đạo ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2638: : Một bức thư ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2637: : Bắt đầu bế quan ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2636: : Trọng tình trọng nghĩa ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2635: : Cuối cùng lấy ra ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2634: : Đấu hồn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2633: : Thắng bại công bố ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2632: : Có một không hai đại chiến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2631: : Yêu nghiệt so đấu ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2630: : Ứng chiến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2629: : Giao thiệp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2628: : Vô vô trình độ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2627: : Thành tựu vô lượng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2626: : Càng chết càng hăng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2625: : Tránh thoát thần phạt nam nhân ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2624: : Đấu hồn thế giới ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2623: : Đấu hồn cung ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2622: : Minh phách tộc di chỉ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2621: : Thiên đình điểm nhơ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2620: : Lần nữa chạy trốn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2619: : San bằng thiên đình ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2618: : Hung hãn Diệp Võ Đạo ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2617: : Cứu viện xuất hiện ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2616: : Lục Ly vô lượng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2615: : Trốn không thể trốn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2614: : Diệp Võ Đạo đuổi theo ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2613: : Toàn bộ diệt sát ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2612: : Thủ đoạn ra hết ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2611: : Tứ đại chấp pháp trưởng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2610: : Mời chào Diệp Mạc ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2609: : Kim Ô chi hỏa ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2608: : Băng cùng hỏa ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2607: : Đại thu hoạch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2606: : Hung hãn công phá ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2605: : Chủ động thỉnh chiến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2604: : Ổn định thế cục ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2603: : Diệp Mạc tính toán ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2602: : Chữa trị phương pháp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2601: : Thiên Võng lão nhân ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2600: : Minh phách tộc di chỉ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2599: : Thiên đình bí mật ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2598: : Viêm Dương ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2597: : Ngũ Hành thân thể lột xác ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2596: : Diệp Hải Phong bí mật ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2595: : Rung động hoang cổ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2594: : Chỉ điểm một chút ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2593: : Thiên đình chấp pháp giả ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2592: : Quét ngang bát phương ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2591: : Ta tới tranh đoạt ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2590: : Vỡ vụn thần khí ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2589: : Bổn nguyên vô địch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2588: : Xung kích bổn nguyên biến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2587: : Đuổi giết mà đến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2586: : Vứt bỏ Thiên đế ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2585: : Người thủ mộ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2584: : Dưới đất lăng mộ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2583: : Nhẫn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2582: : Nhất định bị bức thua ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2581: : Hoang cổ chiến trường ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2580: : Minh U Hải vực ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2579: : Dưỡng hồn thảo hạ lạc ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2578: : Thứ nhất chân truyền ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2577: : Cứu trị phương pháp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2576: : Lâm vào tình kiếp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2575: : Nghịch mạng toái hoang áo choàng ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2574: : Trì hoãn thời gian ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2573: : Cực kỳ nguy hiểm ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2572: : Ly Ca lại xuất hiện ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2571: : Linh tuyền thác nước ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2570: : Lại đến Không Hư phủ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2569: : Bản Nguyên biến cường giả ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2568: : Phá hủy pháp trận ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2567: : Sư tỷ tâm cơ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2566: : Đạt được điểm cống hiến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2565: : Nhất cử chém giết ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2564: : Đánh lén tiểu đội ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2563: : Đem hắn đổi đi ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2562: : Tô Yên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2561: : Tiến tới hai tìm đường sống ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2560: : Hỗn Độn tinh thạch uy lực ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2559: : Chờ ta thành thần ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2558: : Một năm trôi qua ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2557: : Minh Hà lão tổ ý nghĩ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2556: : Âm Dương Huyền Hoàng đan ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2555: : Hoàn toàn trọng thương ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2554: : Xuân thu cả đời uy lực ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2553: : Hai đối với một ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2552: : Ngang nhiên xuất thủ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2551: : Ly Hận trường ca ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2550: : Thủ hộ cự thú ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2549: : Phấn đấu quên mình ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2548: : Suy đoán động cơ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2547: : Đen vẫn Ly Ca ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2546: : Huyền ảnh tổng bộ ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2545: : Mua tiên phù ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2544: : Lên chức Pháp Lực Biến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2543: : Thần phạt ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2542: : Hạ màn ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2541: : Ngươi dám âm ta ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2540: : Vu hãm ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2539: : Hung hãn đánh giết ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2538: : Không Hư pháp tắc ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2537: : Ta tới khiêu chiến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2536: : Bình tức phong ba ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2535: : So đấu thần thạch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2534: : Chu Trọng Hải xuất hiện ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2533: : Không Hư giữ võ đài ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2532: : Ngọc long thần uy ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2531: : Vô lượng hằng cát ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2530: : Ti tiện thủ đoạn? ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2529: : Như thế điềm có tiền ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2528: : Cố hết sức {không lấy lòng:-không được kết quả tốt} ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2527: : Hóa phàm vì thánh ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2526: : Long trọng tiệc vui ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2525: : Pháp lực chân lý ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2524: : Đáp lại ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2523: : Âu Dương Tuyết uy hiếp ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2522: : Quỷ dị một chiêu ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2521: : Xông ta tới ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2520: : Đê tiện xuất thân ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2519: : Bảy ngày khiêu chiến ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2518: : Đệ tử chân truyền ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2517: : Khiếp sợ tẫn vũ điện ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2516: : Ta cũng muốn tham gia khảo hạch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2515: : Đệ tử chân truyền khảo hạch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2514: : Hủy diệt kế hoạch ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2513: : Trở về Huyền Thiên ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2512: : Thương thuật cùng kiếm thuật ~ (31/12/2016)Miễn phí

Chương 2511: : Trước đến hỏi tội ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2510: : Mở đàn giảng đạo ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2509: : Bốn thương dung hợp vì xuân thu ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2508: : Tìm hiểu bốn mưu đồ:-bản vẽ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2507: : Cả đời thiên thu tháp ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2506: : Nghịch chuyển Càn Khôn ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2505: : Chém giết ma Sâm La ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2504: : Đặt bẫy ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2503: : Tiến tới Xuân Thu Môn ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2502: : Vạn Thu lão đạo ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2501: : Lại đánh một cuộc ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2500: : Sư phụ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2499: : Diệp Mạc đồ đệ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2498: : Trở về Tiên giới ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2497: : Cự Long phong tỏa ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2496: : Thái Thiên Thánh Đạo ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2495: : Thái Thiên Thánh Nữ xuất hiện ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2494: : Hỗn Độn tinh thạch ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2493: : Lên chức Ngũ Hành biến ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2492: : Bị thời đại đào thải người ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2491: : Bắt nguồn truyền thuyết ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2490: : Nguyên lực ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2489: : Hỗn Độn sơ khai tức là nguyên ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2488: : Cửu Âm Bạch Cốt hỏa ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2487: : Tiến công Ngũ Hành sơn cốc ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2486: : An bài ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2485: : Quá thiên Thánh nữ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2484: : Minh nữ điện ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2483: : Không có tư cách ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2482: : Sống không quá ba ngày ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2481: : Đánh cuộc một cuộc ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2480: : Hắc Vu quả phụ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2479: : Vạn trộm thuật ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2478: : Sớm rời đi ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2477: : Nhận người nhớ thương ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2476: : Nguyên Ngũ Hành phôi thai ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2475: : Toàn bộ chém giết ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2474: : Thương thế khỏi hẳn ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2473: : Hai người nguy cơ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2472: : Nói giá tiền ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2471: : Thần thoại ý chí ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2470: : Tuyết Thiên Nữ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2469: : Nam nhân ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2468: : Thương thế nghiêm trọng ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2467: : Gian nan độ hóa ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2466: : Ngã vào loạn lưu ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2465: : Diệp Mạc tức giận bộc phát ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2464: : Thần khí ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2463: : Chạy trốn thất bại ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2462: : Mượn cơ hội đột phá ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2461: : Lạc Tẫn Vũ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2460: : Diệp Mạc bị bắt ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2459: : Lột xác thành công ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2458: : Cắn nuốt hư không pháp tắc ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2457: : Nhổ cỏ tận gốc ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2456: : Vọt vào sinh tử huyền tháp ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2455: : Giết ngươi chi người ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2454: : Phong thư nội dung ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2453: : Hư không biến thành cao thủ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2452: : Lớn treo giải thưởng kim ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2451: : Treo giải thưởng phủ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2450: : Nghịch mạng khóa thiên đằng ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2449: : Phất côn tôn giả ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2448: : Thiên Võ chín kiếm ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2447: : Mưu đồ bí mật giao đàm ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2446: : Trong nháy mắt xóa bỏ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2445: : Mộ Dung Thiên ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2444: : Nắm giữ tình báo ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2443: : Huyền ảnh tổ chức ám sát ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2442: : Nhất nhất chém giết ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2441: : Xuất thủ tương trợ ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2440: : Tiên đế lực lượng ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2439: : Nghịch mạng thân thể ~ (29/12/2016)Miễn phí

Chương 2438: : Một cuộc tạo hóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2437: : Viêm núi lão tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2436: : Viêm Ma Đại Tôn núi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2435: : Phản uy hiếp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2434: : Thỏa hiệp mua ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2433: : Bị {kèm hai bên:cưỡng ép} ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2432: : Mị Thương vương triều ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2431: : Vong tình nước hạ lạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2430: : Chém giết thân thể trở nên mạnh mẽ người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2429: : Bị gặp phải phục kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2428: : Long giới chi người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2427: : Hoài nghi thân phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2426: : Hoàn thiện Nghịch Mệnh Đồ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2425: : Lẫn vào dị tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2424: : Tiến vào Thiên Hà ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2423: : Nam Thiên môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2422: : Thử dò xét ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2421: : Hôi vũ tử lựa chọn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2420: : Lục Ly xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2419: : Đế cấp uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2418:: Niết Bàn thức tỉnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2417: : Không Hư công tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2416: : Nhượng ra tư cách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2415: : Chế tạo thành công ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2414: : Vạn ma tà tâm công ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2413: : Ma Cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2412:: Đánh bại yêu Ngọc Trúc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2411:: Yêu Cơ chân thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2410:: Nắm giữ so đấu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2409: : Phong Đế trước đánh một trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2408: : Bách nhân trảm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2407: : Để cho ta thử một chút ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2406: : Đại bại mà về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2405: : Đánh bại một ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2404: : Mục Thiếu Bạch khiêu chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2403: : Cường hãn nữ nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2402: : Viên mãn nắm giữ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2401: : Bất lương quan hệ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2400: : Nhặt đại tiện nghi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2399: : Hỏi tội ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2398: : Âu Dương Tuyết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2397: : Động thân ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2396: : Hai hàng Thiên Cương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2395: : Phát hiện huyền căn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2394: : Thành công lẫn vào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2393: : Cướp người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2392: : Hồng môn khách sạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2391: : Bồ Đề huyền căn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2390: : Lực lượng kinh sợ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2389: : Lẻ ký thác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2388: : Khôi phục Long giới bổn nguyên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2387: : Bổn nguyên ký thác buổi lễ long trọng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2386: : Thượng Quan Hải Đường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2385: : Màu đỏ lực trường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2384: : Chuẩn tinh anh đệ tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2383: : Yêu Cơ tuyên chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2382: : Bái sư hôi vũ tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2381: : Chứng minh tự mình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2380: : Diệp Mạc điên rồi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2379: : Lấy tướng mệnh vật lộn đọ sức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2378: : Đại chiến kết quả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2377: : Ngục Ma tộc người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2376: : Bị gặp cường địch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2375: : Đánh bại Đế tự thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2374: : Toàn trường khiếp sợ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2373: : Vi tích phân trương lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2372: : Diệt hổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2370: : Trận chung kết sách lược ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2369: : Sinh tử huyền hành lang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2368: : Đá bộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2367: : Luân phiên qua cửa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2366: : Huyền tháp khảo hạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2365: : Tiên đế đẳng cấp phân chia ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2364: : Tiên đế huyền bí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2363: : Huyền Thiên đài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2362: : Tiến tới Huyền Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2361: : Thiên đình tạo thần ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2360: : Chém giết Độc Cô Cầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2359: : Thi độc Ma Nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2358: : Kiếm trận uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2357: : Thi độc môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2356: : Thánh phủ nguy cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2355: : Pháp lực tăng vọt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2354:: Vận mệnh hủy diệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2353:: Cổ Đế kính tượng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2352:: Minh Hà lão tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2351:: Không cách nào Tế Tự ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2350:: Phá giải kiếm trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2349:: Cổ đại tông môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2348:: Ba hiệp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2347:: Mười vạn Thánh Ngân lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2346:: Thần vương tế đàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2345:: Lời nói hùng hồn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2344:: Dám đụng đến ta huynh đệ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2343:: Đế tự thiên xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2342: : Quân chủ uy năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2341: : Mở tiệc chiêu đãi quần hùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2340: : Hắc mã ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2339: : Thành công lên cấp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2338:: Một trận chiến cuối cùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2337:: Cố ý buông bỏ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2336:: Bốn sao Đấu Sĩ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2335:: Một thề giây sát ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2334:: Người nào thành toàn người nào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2333:: Vạn chúng chú ý ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2332:: Chú ý bay lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2331:: Lên chức tiên tổ cấp bốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2330:: Thiên Khải Chi Môn tác dụng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2329:: Gặp lại Chu Hàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2328:: Danh sách bài vị ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2327: : Kinh người phát hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2326: : Bài vị cuộc thi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2325: : Đại chiến bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2324: : Thân phận bài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2323: : Kinh khủng nhân số ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2322: : Tiến vào rửa linh trì ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2321: : Tiến tới thánh phủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2320: : Phong Sở lời thề ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2319: : Phong Sở trở về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2318: : Quân chủ lại đến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2317: : Tiên đế cường giả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2316: : Điên cuồng tăng lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2315: : Chém giết Chu Hàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2314: : Ân oán kết thúc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2313: : Lần nữa trêu chọc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2312: : Trêu chọc Chu Hàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2311: : Tu luyện Cổ Đế nội kinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2310: : Thiên thủ một thề ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2309: : Thừa kế danh hiệu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2308: : Không tiền khoáng hậu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2307: : Chín đại vị diện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2306: : Ba bản nội kinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2305: : Một đường sinh cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2304: : Thiên thu lão nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2303: : Kinh khủng hài đồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2302: : Vạn thu đảo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2301: : Mang theo bảo chạy trốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2300: : Hoàn toàn hỗn loạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2299: : Cướp lấy thư viện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2298: : Bị buộc đồng ý ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2297: : Thông thiên lão tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2296: : Mười năm tăng lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2295: : Vương đạo kinh thư ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2294: : Nhận được tình báo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2293: : Mang về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2292: : Rút ra mạt pháp kiếm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2291: : Vong linh Ma Long ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2290: : Diệt sát ba người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2289: : Ý chí tăng lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2288: : Hắc quang kiếm tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2287: : Mạt pháp tiên tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2286: : Mạt noi theo người xưa mộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2285: : Đế Thanh Hoàn Đồng Đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2284: : Nghiệt Thiên Huyền ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2283: : Tiến vào phủ thành chủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2282: : Cùng mỹ hợp tác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2281: : Thu hoạch thần thạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2280: : Nhất thương đánh bại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2279: : Sáu nghiệt hợp nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2278: : Nghiệt chướng chi độc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2277: : Chế tạo cái chìa khóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2276: : Hùng hổ dọa người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2275: : Nghiệt huyền sắp tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2274: : Ám sát sắp tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2273: : Chu Hàn bản tâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2272: : Bá chủ địa vị ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2271: : Màu tím bàn tay to ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2270: Đánh một trận Thành Hùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2269: : Nghịch mạng chi hải ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2268: : Tranh phong bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2267: : Hung chấn tứ phương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2266: : Trí lui nghiệt huyền ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2265: : Hung hăng nhục nhã ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2264: : Nghịch mạng thủ đoạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2263: : Trọng tuyển lãnh tụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2262:: Cuối cùng thành tiên tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2261:: Xung kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2260:: VII tuyệt tình mẫu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2259:: Ba thế ba kiếp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2258: : Thần hoàng phủ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2257: : Xuân thu đạo nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2256: : Xuân thu cả đời ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2255: : Mơ hồ ký ức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2254: : Phù du lay cây ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2253: : Phù Đồ hợp nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2252: : Để xuống ân oán ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2251: : Tần Nhã luân hồi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2250: : Phong tỏa thành trì ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2249: : Xuất thủ tranh đoạt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2248: : Bướm yêu hoa xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2247: : Truy tìm sao băng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2246: : Hắc quang xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2245: : Cố ý thỏa hiệp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2244: : Hấp thu tinh thạch năng lượng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2243: : Đòi tồi sự ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2242: : Sao băng hắc quang Thạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2241: : Sao băng tuyệt địa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2240: : Nhân tộc võ đạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2239: : Vô sương chết vì tình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2238: : Một người một nửa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2237: : Bạo Phong Tuyết tai họa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2236: : Chu gia chân chính thế lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2235: : Xông vào thái Hoàng Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2234: : Nghịch mạng chi khí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2233: : Mưu đồ:-bản vẽ hiển lộ Tinh Vân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2232: : Nhốt thái Hoàng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2231: : Nghiệt Huyền Môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2230: : Diệp Mạc bị nắm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2229: : Chu Hàn hung hãn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2228: : Chu Hàn quỷ kế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2227: : Thiếu chút nữa bị chém giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2226: : Không cực băng sơn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2225: : Thái thượng phủ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2224: : Phá tháp ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2223: : Băng cực nhân đạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2222: : Biến số ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2221: : Chém giết tiên tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2220: : Thánh giai thượng phẩm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2219: : Đại chiến tiên tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2218: : Máu nguyên xông quang kính ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2217: : Tiên vương 8 giai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2216: : Một côn tàn sát ma ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2215: : Cố ý bộc lộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2214: : Lực lượng tăng vọt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2213: : Năm đầu cổ xà ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2212: : Tiếp tục ngụy trang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2211: : Trở mặt thất bại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2210: : Ẩn chứa sát cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2209: : Nghịch Mệnh Đồ cảnh báo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2208: : Lợi dụng lẫn nhau ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2207: : Nguy hiểm tình cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2206: : Thánh Ngân lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2205: : Khôi Lỗi lãnh tụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2204: : Phật long uy thế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2203: : Lộ ra phong mang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2202: : Hai người các ngươi cùng tiến lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2201: : Xem ngươi trang bức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2200: : Tám tông đại hội ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2199: : Ma Ha Vô Lượng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2198: : Hai người va chạm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2197: : Diệp Mạc xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2196: : Hai nữ nguy hiểm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2195: : Điên cuồng thu hoạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2194: : Vạn Táng Sơn cốc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2193: : Giết người càng tin tức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2192: : Ẩn thế môn phái ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2191: : Phật Tướng Thiên tôn Thiên Cương Nhận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2190: : Cưỡng chế tín ngưỡng ~ (28/12/2016)Miễn phí

. Chương 2189: : Xích Tiêu Ma vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2188: : Phật Long giáng thế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2187: : Từ tâm tiểu hòa thượng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2186: : Lại trở về Phật Môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2185: : Trấn áp hai đại tiên tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2184: : Hai bên đều thiệt hại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2183: : Rõ như lòng bàn tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2182: : Ô Hoàng xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2181: : Huyền Thiên gặp lại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2180: : Ma luân thiên trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2179: : Ôm nhau hai trăm năm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2178: : Cuối cùng thành công ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2177: : Lục Ly ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2176: : Huyền Thiên cường giả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2175: : Màu vàng cung điện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2174: : Tái chiến ô Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2173: : Tiến vào di tích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2172: : Sinh tử vấn đáp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2171: : Tàn sát ma bàn tay to ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2170: : Tiêu hao kinh khủng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2169: : Tá lực đả lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2168: : Hoàn toàn trọng thương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2167: : Điên cuồng cử động ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2166: : Lần nữa đánh tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2165: : Vương đạo hội tụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2164: : Toàn bộ đều phải chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2163: : Ngươi tới mở đường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2162:: Ô pháp kế hoạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2161:: Tiên võ nguyền rủa thuật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2160: : Ô pháp trưởng lão ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2159: : Cắn nuốt trấn Ma Châu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2158: : Lên chức tiên vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2157: : Ma vương giáng thế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2156: : Xung kích quá khó khăn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2155: : Không cách nào luyện hóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2154: : Trấn Ma Châu uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2153: : Ô Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2152: : Nhẹ nhàng hành hạ đến chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2151: : Tiến tới động quật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2150: : Ma Uyên cung ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2149: : Ngụy trang tiến vào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2148: : Địa Ngục Ma Uyên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2147: : Ô Bát Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2146: : Quỷ Đế hung hãn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2145: : Lòng tin ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2144: : Yêu Cơ uy năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2143: : Cướp đoạt chân thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2142: : Cự Long chân thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2141: : Địa Tàng xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2140: : Diêm La điện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2139: : Thần đồng tiến hóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2138: : Quỷ chiếu ánh sáng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2137: : Lấy một địch bốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2136: : Diệp Mạc nổi giận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2135: : Bá đạo Yêu Cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2134: : Tiên tổ đại chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2133: : Quỷ Đế phủ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2132: : Danh chánh ngôn thuận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2131: : Trạng huống liên tục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2130: : Cùng quỷ hợp tác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2129: : Cắn nuốt Thánh Ngân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2128: : Tứ đại quỷ người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2127: : Lòng người hiểm ác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2126: : Ác quỷ ngoan đồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2125: : Cường hóa lực cắn nuốt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2124: : 9 tầng các ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2123: : Yêu Cơ động tĩnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2122: : Cường hóa không gian ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2121: : Danh phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2120: : Trở về võ ma ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2119: : Từ trên trời giáng xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2118: : Không cách nào áp chế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2117: : Độ hóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2116: : Tiên giới thế cục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2115: : Tàn sát Ma Côn uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2114: : Chư tiên tàn sát ma ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2113: : Thần bí nam tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2112: : Khốn long thăng thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2111: : Lâm vào nguy cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2110: : Địa Tàng tiên tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2109: : Màu vàng Đằng Lâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2108: : Sinh tử Vô Thường Kiếm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2107: : Chu Sương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2106: : Gặp lại vô sương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2105: : Tiến vào mộ địa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2104: : Ma cát tiên vực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2103: : Chư tiên mộ địa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2102: : Tiên thánh cấp bảy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2101: : Chu Hàn bí mật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2100: : Trưởng lão Vương hội nghị ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2099: : Luyện Tố Hoàn nhắc nhở ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2098: : Đại đương gia ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2097: : Dã tâm bừng bừng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2096: : Võ si lão nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2095: : Cổ lộ đàm phán ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2094: : Lời khuyên tiểu hồ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2093: : Bảy Đại đương gia ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2092: : Cường hãn thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2091: : Đưa tin ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2090: : Thương thảo đối sách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2089: : Thành công trấn áp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2088: : Lưỡng Nghi Âm Dương thú ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2087: : Thần bí thanh âm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2086: : Chết môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2085: : Xuất sư vô danh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2084: : Long khí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2083: : Băng hỏa trung hoà ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2082: : Tình huống hỏng bét ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2081: : Chu Hàn cuồng vọng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2080: : Liều chết chạy trốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2079: : Lão tía xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2078: : Học viện lựa chọn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2077: : Kinh khủng như vậy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2076: : Giết người lập uy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2075: : Chu Hàn xuất quan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2074: : Thanh Huyền thu đồ đệ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2073: : Quyết ra thắng bại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2072: : Lưỡng Nghi chi dương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2071: : Hư vô thần vân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2070: : Yêu nghiệt so đấu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2069: : Tề tụ tiên võ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2068: : Sinh Tử Môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2067: : Lực lượng pháp tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2066: : Trưởng lão Vương chỉ điểm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2065: : Tiên giới quy tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2064: : Phụ tử gặp nhau ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2063: : Tiên ma biến thành uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2062: : Bất tử chiến thần ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2061: : Đồng dạng họ Diệp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2060: : Da dầy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2059: : Mượn đao giết người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2058: : Điêu ngoa tiểu thư ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2057: : Trưởng lão Vương lập trường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2056: : Ngân hồ sẽ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2055: : Muôn đời tiên đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2054: : Ám sát bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2053: : Không cách nào hạ thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2052: : Cùng trưởng lão cùng nhau chia của ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2051: : Lửa giận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2050: : Tăng trưởng lão Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2049: : Ngạo Vô Sương thân phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2048: : Nguy cơ vượt qua ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2047: : Khôi phục chân thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2046: : Điên cuồng đuổi giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2045: : Một năm sau thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2044: : Danh sách xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2043: : Hoàng Đồ đạo y bí mật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2042: : Minh Thủy đế âm kiếm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2041: : Thân phận mới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2040: : Mỹ nhân kế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2039: : Giải trừ hiểu lầm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2038: : Ngày xưa tỷ muội ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2037: : Cô gái áo hồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2036: : Chém giết Diệp Mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2035: : Minh bà xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2034: : Điều thứ hai Thánh Ngân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2033: : Ngũ Hành minh sử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2032: : Hai tộc khai chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2031: : Nhiều người tức giận minh oan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2030: : Kẻ đến không có ý tốt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2029: : Lên ngôi nghi thức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2028: : Bốn đầu cổ xà ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2027: : Thánh Ngân vận dụng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2026: : Máy cày điểu Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2025: : Vạn ma hóa phàm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2024: : Quy Hồn Sơn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2023: : Cuối cùng thành tiên thánh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2022: : Thánh Ngân ngưng tụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2021: : Linh Nhi đột phá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2020: : Thân phận tiết lộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2019: : Minh Tiếu Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2018: : Diệt sát đôi mắt ưng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2017: : Chim ưng chân thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2016: : Đôi mắt ưng xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2015: : Chiêu binh mãi mã ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2014: : Hàn phách băng sương kiếm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2013: : Nam tự hội đấu giá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2012: : Biện pháp giải quyết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2011: : Thắng lợi trở về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2010: : Đất Long hộ pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2009: : Tình huống phát sinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2008: : Vây khốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2007: : Lừa gạt vượt qua kiểm tra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2006: : Tiên tôn 9 giai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2005: : Vô sương trải qua ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2004: : Xóa bỏ hoàng minh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2003: : Lôi Hổ quyền uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2002: : Ma lôi bạo đạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2001: : Bị khống chế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 2000: : Thánh Ngân tiên đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1999: : Hoàng minh hộ pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1998: : Trúng kế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1997: : Bắt nhiệm vụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1996: : Minh bà ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1995: : Ủy thác trách nhiệm nặng nề ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1994: : Tìm kiếm Diệp Kình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1993: : Khổng lồ tình báo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1992: : Văn minh cổ bút ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1991: : Cuối cùng xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1990: : Huyễn Ma âm hồn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1989: : Chu Hàn suy đoán ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1988: : Chu Hàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1987: : Chớ quên chớ tu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1986: : Thương hồn bảy thức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1985: : Bảy ngày tìm hiểu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1984: : Cây to đón gió ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1983: : Bộc phát xung đột ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1982: : Huyền hồn bí quyết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1981: : Chúa Trời lại xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1980: : Diệp Mạc kế sách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1979: : Khống chế công đức trưởng lão ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1978: : Không gian dòng xoáy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1977: : Lòng nghi ngờ nặng nề ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1976: : Học viện thái độ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1975: : Ba năm khiêu chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1974: : Diệp Mạc tên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1973: : Nửa đường bị cản ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1972: : Mang theo bảo thoát đi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1971: : Chém giết Chu Hồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1970: : Thất thải Lưu Vân quang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1969: : Kịch liệt so đấu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1968: : Tiên tôn 8 giai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1967: : Thời gian chi luân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1966: : Hoàng Đồ đạo y ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1965: : Thông Năng truyền thuyết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1964: : Mê chi trận pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1963: : Bí cảnh xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1962: : Minh phách hiện hình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1961: : Truyền kỳ ý chí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1960: : Hoang thú ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1959: : Thánh vân tung ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1958: : Hoang vực mở ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1957: : Nhật Nguyệt Tinh Thần Thạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1956: : Xử lý chiến lợi phẩm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1955: : Tiên vương bí cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1954: : Minh phách nhất tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1953: : Xóa bỏ năm người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1952: : Thiên Địa Đồng Tâm Kiếp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1951: : Tăng liền ba bậc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1950: : Hấp thu dược lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1949: : Thân phận bộc lộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1948: : Tiên võ ngự kiếm thuật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1947: : Thành công lẫn vào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1946: : Tinh thần* thể uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1945: : Khổ tận cam lai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1944: : Tu luyện tinh thần* thể ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1943: : Đoan Mộc Tử thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1942: : Phát hiện mục tiêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1941: : Mất tuyệt Lâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1940: : Trộm đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1939: : Gặp nhau Vãn Tình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1938: : Vạn vật nuốt linh thuật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1937: : Phù thần Y Lạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1936: : Thức tỉnh khúc nhạc dạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1935: : Tiên võ cung ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1934: : Thức tỉnh lúc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1933: : Chém giết hai tháp chủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1932: : Chiến vô bất thắng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1931: : Sau này không giết hiện tại liền giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1930: : Tiêu diệt tên côn đồ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1929: : Vô tình gặp được người quen ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1928: : Sát thân thành Phật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1927: : Thiên tài giao phong ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1926: : Quyết thắng cục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1925: : Xếp danh tình huống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1924: : Chém giết Mộc Cương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1923: : Nửa tôn mà (thôi)lấy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1922: : Đối với lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1921: : Đao khách Lý Bỉnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1920: : Đại tranh tài sắp tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1919: : Trở về thiên khóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1918: : Tiên tôn đạt thành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1917: : Xung kích tiên tôn cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1916: : Tuyết Yêu Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1915: : Không gian pháp tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1914: : Lại đến tuyết yêu tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1913: : Hoài nghi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1912: : Hung hãn Diệp Mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1911: : Không biết sống chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1910: : Liên tục lên chức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1909: : Khổng lồ khoáng mạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1908: : Ma tâm lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1907: : Đại chiến tiên tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1906: : Liên thủ ám sát ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1905: : Ma Môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1904: : Thành ma thành Phật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1903: : Học viện rung chuyển ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1902: : Đại Phù Đồ Tâm Kinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1901: : Tâm Kinh năm trụ trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1900: : Tâm Kinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1899: : Chém giết Hồ Khinh Mộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1898: : Kinh khủng hấp thu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1897: : Trèo lên đỉnh trăm tầng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1896: : Mộc Cương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1895: : Tuyên bố kết quả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1894: : Thống kê sai lầm rồi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1893: : Cấp tốc chạy trốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1892: : Vừa một Yêu Hoàng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1891: : Tím minh thực nước ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1890: : Băng cực tháp đột kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1889: : Quét ngang hết thảy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1888: : Hung hãn đột kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1887: : Lên chức tiên võ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1886: : Trực tiếp xóa bỏ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1885: : Thao Thiết cắn nuốt thuật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1884: : Yêu Hoàng hiện thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1883: : Tiềm ẩn nguy cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1882: : Đánh giết yêu tướng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1881: : Tước đoạt Tiên Võ Thông Năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1880: : Thí luyện bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1879: : Bầy anh hội tụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1878: : Tăng lên kinh khủng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1877: : Gặp gỡ cổ chai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1876: : Thuyết phục sư huynh đệ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1875: : Để cho ngươi chém ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1874: : Đánh một trận lập uy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1873:: Bế quan luyện đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1872:: Thiên Yêu không gian ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1871:: Cướp đoạt dược thảo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1870:: Thực lực chính là tư cách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1869:: Hai người quỷ kế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1868:: Khổng lồ cống hiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1867:: Đổi cống hiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1866:: Chu Hàn uy hiếp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1865:: Càng thêm hèn hạ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1864:: Cướp đoạt Tạo Hóa Đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1863: : Tháp chủ bị thương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1862: : Thế giới dưới lòng đất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1861: : Tiên Võ Thông Năng điểm mạnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1860: : Mới quốc độ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1859: : Hoành ngang đẩy đại lục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1858: : Hoàn toàn đánh tan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1857: : Phượng Vũ chấp thiên Hình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1856: : Thiên giai trung phẩm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1855: : Ác ma trui luyện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1854: : Ác ma cung điện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1853: : Máu Quan Âm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1852: : Nghiền ép yêu minh tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1851: : Thần niệm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1850: : Hắc Ám Đại Ma Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1849: : Truyền công ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1848: : Ác ma truy kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1847: : Bị buộc xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1846: : Công chúa bị bắt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1845: : Triệu hoán nghi thức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1844: : Ác ma quốc độ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1843: : Sinh Tử Chi Đạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1842: : Tai vạ đến nơi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1841: : Chiến tiên võ cường giả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1840: : Cường thế đánh một trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1839: : Tánh mạng kêu gào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1838: : Trở về Linh Võ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1837: : Hai chỉ Hỗn Độn đột thứ tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1836: : Thiên phú khảo hạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1835: : Hỗn Độn chỉ dẫn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1834: : Khiêu khích Chu Hồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1833: : Thần khóa học sinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1832: : Trở về Linh Võ biện pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1831: : Thần ma ý chí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1830: : Cường giả đột kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1829: : Tam đại nhân kiệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1828: : Nguy cơ sắp tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1827: : Phong Sở bối cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1826: : Vãn Tình tỉnh lại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1825: : Không nên ép ta ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1824: : Ác ma Thiên Sứ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1823: : Ép hỏi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1822: : Chân chính sói ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1821: : Xâm nhập tạo hóa núi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1820: : Thiết kế dụ địch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1819: : Chúa Trời nô bộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1818: : Ức hiếp tân sinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1817: : Cả đêm chạy trốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1816: : Thế tục người phi thăng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1815: : Đốt viêm tháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1814: : Tranh đoạt Diệp Mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1813: : Mới ghi chép ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1812: : Tam đại tháp chủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1811: : Liên hoa đại trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1810: : Tiên Hà bảng thứ hai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1809: : Ba tòa tháp cao ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1808: : Điệu hổ ly sơn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1807: : Xâm nhập băng trì ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1806: : Phù quỷ ngày cuối cùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1805: : Hàn Thiền Băng Trì ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1804: : Băng hỏa va chạm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1803: : Ba ngàn Lưu Ly băng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1802: : Hóa Nguyệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1801: : Tuyết Đế trảm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1800: : Hàn Thiền Sơn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1799: : Tham niệm sinh ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1798:: Giày xéo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1797:: Học sinh chiến tán tu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1796:: Hàn kình chuyển hóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1795:: Hàn thiết khảo nghiệm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1794:: Tuyết yêu tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1793:: Phù quỷ lại xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1792:: Tiến tới băng nguyên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1791:: Trốn giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1790:: Phù quỷ thánh thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1789:: Đem Quận chúa gả cho ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1788:: Đoạt hỏa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1787:: Cổ xà Phạm Viêm Hỏa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1786: : Phong Ma(điên dại) tiên thể kình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1785: : Đen tà tế đàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1784: : Cơ quan trùng trùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1783: : Xông vào phủ tông nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1782:: Hàn Thiền Băng Kim ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1781: : Phượng Vũ chạy tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1780: : Phản kích thời khắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1779: : Hỗn Độn phá Thông Năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1778:: Tiên Võ Thông Năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1777:: Hoàng Thành đột biến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1776:: Trọng Các ra mặt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1775:: Nữ vương tiễn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1774:: Thần cũng không cách nào cứu ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1773:: Tức giận xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1772:: Vương vị ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1771:: Ngươi quá yếu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1770:: Liên tiếp đánh bại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1769:: Tài tử giai nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1768:: Mùi thuốc súng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1767: : Trị chân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1766: : Lực lượng một người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1765: : Tụ linh tiên pháo trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1764: : Muốn chết hay(vẫn) là muốn tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1763: : Quật cường Quận chúa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1762: : Thi triển thủ đoạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1761: : Khắp nơi tới tụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1760: : Mới luyện chế phương pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1759: : Hiên Viên Quận chúa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1758: : Vô sỉ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1757: : Một say mộng ngàn năm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1756: : Túy Tiên các ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1755: : Ra khỏi thành nghênh đón ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1754: : Lớn mạnh vượt bậc thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1753: : Hỗn Độn tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1752: : Mở ra biện pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1751: : Ngoài ý muốn khen thưởng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1750:: Ngoài ý muốn khen thưởng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1749:: Tiên không lưu tình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1748:: Bách biến Tinh Vân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1747:: Lý do giết ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1746:: Chúa Trời xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1745: : Vương thổ chi uy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1744: : Các hiển thần thông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1743: : Phá giáp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1742: : Chiến Mục Kiến Lâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1741: : Kịch liệt so đấu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1740: : Diệp Mạc ra sân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1739: : Tứ tướng hợp nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1738: : La Liệt thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1737: : Trận chung kết khai mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1736: : Trận chung kết khai mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1735: : Hắc Mặc vương thổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1734: : Tin dữ truyền đến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1733: : Người nào trêu người nào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1732: : Tài đại khí thô ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1731: : Kịch liệt kêu giá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1730: : Tử sa trọc đất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1729: : Bán ra giá cao ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1728: : Lâm thời hội đấu giá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1727: : Lý Huyễn Mộng tới chơi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1726: : Tiên Hà bảng khen thưởng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1725: : Vi tích phân thứ nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1724: : Khổng lồ oanh động ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1723: : Sát Thần chi dao găm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1722: : Thành công chạy trốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1721: : Cướp đoạt Âm Dương loại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1720: : Hỏa thiêu hoang dã ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1719: : Âm Dương không gian ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1718: : Lý Huyễn Mộng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1717: : Nguyên Ngũ Hành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1716: : Thật to gan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1715: : Đuổi giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1714: : Lại giết Sở Thiên Kiều ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1713: : Làm cho người ta đảm chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1712: : Hung hãn Diệp Mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1711: : Thông tiên cổ chiến trường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1710: : Tàn khốc quy tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1709: : Bốn đoạt một ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1708: : Lệnh bài tranh đoạt chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1707: : Khu vực cuộc thi bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1706: : Khổng lồ tăng lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1705: : Nắm giữ thiên cốc nguyên hỏa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1704: : Ngũ Hành cùng Lưỡng Nghi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1703: : Thế lực ngang nhau ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1702: : Tranh phong tương đối ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1701: : Một trăm chén ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1700: : Đấu rượu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1699: : Giúp ngươi uống như thế nào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1698: : Một ngụm buồn bực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1697: : Thông tiên cổ lộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1696: : Tam Tài pháp trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1695: : Mây gió cuộn trào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1694: : Siêu phàm cấp ý chí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1693: : Diệp Kình tin tức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1692: : Tà kiếm Quân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1691: : Tân sinh thứ nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1690: : Biến trở về Tiếu Nguyệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1689: : Hoành không xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1688: : Yêu hầu uy thế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1687: : Hầu Vương phá phong ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1685: : Gặp lại Yêu Cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1684: : Đập nồi dìm thuyền ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1683: : Oanh động chín tầng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1682: : Để ta làm thủ hộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1681: : Người áo đen xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1680: : Định thiên Hồng Hoang trụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1679: : Năm ngón tay khóa yêu hầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1678: : Gặp lại U Minh Đỉnh Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1677: : Học sinh tụ tập ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1676: : Hầu lông (phát cáu) ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1675: : Túi càn khôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1674: : Hổ Lực đại tiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1673: : Thủy Liêm động thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1672: : Long giới bổn nguyên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1671: : Tám mươi chín khắc độ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1670: : Yêu hầu thần thoại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1669: : Ngũ Hành dây leo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1668: : Áo choàng tới tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1667: : Phượng ngâm Phá Sát uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1666: : Tiên vực va chạm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1665: : Thanh quang Tà Thần áo choàng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1664: : Cá mắc câu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1663: : Hoàng linh uy áp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1662: : Sinh tử khiêu chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1661: : Thủ đoạn hèn hạ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1660: : Không nhìn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1659: : Tiên ban nhị trọng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1658: : Biết được chân tướng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1657: : Cự tuyệt muốn mời ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1656: : Hoàng linh vũ mao ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1655: : Nhắm thẳng vào Địa giai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1654: : Uy linh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1653: : Tử La Lan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1652: : Chúa Trời thủ đoạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1651: : Hiên Viên Trạch oán niệm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1650: : Hải Ba lăng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1649: : Lại thắng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1648: : Hai đồ đệ xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1647: : Chỉ được mỗi nước sơn mà chưa được tốt gỗ kiếm thuật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1646: : Bình thản một chiêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1645: : Ứng hẹn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1644: : Tiên ban cảnh giới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1643: : Chu Hàn thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1642: : Tìm hiểu nước chi pháp tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1641: : Khiêu chiến tầng thứ bảy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1640: : Võ đạo cực hạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1639: : Ước chiến Hiên Viên Trạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1638: : Tấm màn rơi xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1637: : Viện trưởng trong lòng thứ nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1636: : Cường giả chạy tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1635: : Quái vật Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1634: : Thái cổ thần đồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1633: : Hoàn toàn đại loạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1632: : Không rõ quái vật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1631: : Sát Thần tiên vực uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1630: : {một phát:-càng} không thể thu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1629: : Yên lặng sau bộc phát ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1628: : Yên lặng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1627: : Trên vẫn thạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1626: : Tân sinh xếp danh chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1625: : Phật chi Kim Thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1624: : Kỳ tài thân phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1623: : Bới móc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1622: : Tiên Võ Học Viện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1621: : Sư đệ, ngươi bao nhiêu phân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1620: : Thiếu chút nữa {rút lui:-mắc mưu} ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1619: : Sát Thần thân thể uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1618: : Nghịch Thiên mà đi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1617: : Sát Thần Đế Tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1616: : Không đầu thân thể ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1615: : Dược cốc tập kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1614: : Thần bí chỉ dẫn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1613: : Để cho Diệp Mạc yêu nàng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1612: : Vạn cổ kỳ tài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1611: : 29 tuổi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1610: : Hiên Viên Trạch phân số ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1609: : Tiềm lực khảo nghiệm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1608: : Ghi danh bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1607: : Linh San thỉnh cầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1606: : Bắt buộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1605: : Tiên phù quân đoàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1604: : Ý chí chỉ số ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1603: : Mộc đại sư bái phỏng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1602: : Vốn là muốn rời đi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1601: : Cạnh tranh kịch liệt tiên phù sư ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1600: : Đem ngươi phù linh bán cho ta ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1599: : Hiên Viên Trạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1598: : Phong ấn Khốn Long Thăng Thiên Trụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1597: : Hồ ly tinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1596: : Đánh giết Bạo Hổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1595: : Luyện Yêu Chứng Đạo Kính ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1594: : Thành chủ chi uy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1593: : Linh San pháp tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1592: : Hỏa chi pháp tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1591: : Lưu vong sơn trại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1590: : Ép buộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1589: : Tên côn đồ xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1588: : Linh San ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1587: : Linh Nhi sống lại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1586: : Vạn pháp Phục Ma vòng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1585: : Khai Thiên đại lục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1584: : Nhược nhục cường thực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1583: : Tiên giới chín tầng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1582: : Bổn cơ nam nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1581: : Yêu Cơ thức tỉnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1580: : Đế Hoàng Huyết Vẫn Thương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1579: : Tiên bảo ra đời ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1578: : Thần thụy hiện chân thân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1577: : Long Chiến vô địch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1576: : Hết thảy để ta làm khiêng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1575: : Ba chiêu ước hẹn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1574: : Thánh hồn Yêu Cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1573: : Trăm người luyện khí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1572: : Tiên bảo xuất thế ngày ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1571: : Khốn Long Thăng Thiên Trụ kinh khủng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1570: : Cự Long lực truyền thừa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1569: : Võ Đế trở về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1568: : Tinh thần ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1567: : Ngươi là Long Huyết Võ Đế sao ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1566: : Ba năm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1565: : Rơi xuống thần đàn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1564: : Phá vỡ pháp tắc lực lượng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1563: : Đại chiến tiên vị cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1562: : Tiên vị cảnh thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1561: : Tần Nhã mục đích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1560: : Sống lại kế hoạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1559: : Chí ái cả đời ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1558: : Diệp Mạc đám cưới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1557: : Chúng nữ quyết định ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1556: : Long huyết Võ Đế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1555: : Đỉnh phong đánh một trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1554: : Tinh thần* lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1553: : Tiên vực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1552: : Bá giả trở về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1551: : Đêm trăng tròn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1550: : Đánh vỡ chân trời ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1549: : Cảm ngộ tinh thần* ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1548: : Thống nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1547: : Tin tức truyền đến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1546: : Thánh mẫu uy năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1545: : Ma Đế chạy tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1544: : Nguy cơ lại xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1543: : Vừa một nghịch mạng người thủ hộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1542: : Mưu đồ cờ hoà ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1541: : Thánh nữ lựa chọn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1540: : Phật cùng thí Phật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1539: : Quyết chiến Phật Môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1538: : Đỉnh phong tăng lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1537: : Khinh nhờn thần Phật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1536: : Rửa chi âm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1535: : Cửu thiên sấm sét ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1534: : Tà Phật kinh khủng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1533: : Đạo Thánh Tà Phật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1532: : Chiến Tà tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1531: : Phật duyên thiện duyên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1530: : Lấy xá lợi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1529: : Vạn pháp đại điện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1528: : Phật Môn biến cố ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1527: : Ta là vĩnh viễn bất hủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1526: : Vô lượng chi môn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1525: : Đạt Ma chú ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1524: : Tiến tới phật tông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1523: : Diệp Mạc được vời trở về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1522: : Tiếu Nguyệt phiền não ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1521: : Đại lục đệ nhất nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1520: : Diệp Mạc lựa chọn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1519: : Mộ Long Võ xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1518: : Thánh mẫu thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1517: : Nước chi tiên thể ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1516: : Lớn lối bá đạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1515: : Không thể nhịn được nữa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1514: : Thiên Tà Thánh Mẫu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1513: : Nổi giận Diệp Mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1512: : Tử Ngưng xuất giá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1511: : Lại chạm vảy ngược ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1510: : Huynh đệ vợ không thể lấn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1509: : Thiên Tinh Hồn điên cuồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1508: : Vô cùng nhục nhã ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1507: : Linh Võ đại lục thế cục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1506: : Thâm tình vừa hôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1505: : Hèn hạ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1504: : Luân hồi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1503: : Linh hồn đại viên mãn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1502: : Minh Ngục Atula ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1501: : Chém giết Cương Thi Vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1500: : Atula lăng mộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1499: : Tử Hồn tòa thành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1498: : Tử Hồn vực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1497: : Bổn tọa vĩnh sinh bất tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1496: : Hồn chủ bại trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1495: : Đánh tan đen Bạch Thiên Tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1494: : Hai người nguy cơ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1493: : Đen Bạch Thiên Tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1492: : Ma Đế chiến hồn chủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1491: : Hồn chủ cuối cùng phủ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1490: : Ký thác linh hồn bổn nguyên chi loại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1489: : Thần bí không gian ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1488: : Thanh lý môn hộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1487: : Đại chiến Chu Thiên Mặc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1486: : Người nào tính toán người nào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1485: : Ám suối phun động ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1484: : Diệp Mạc bị bắt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1483: : Thân phận tiết lộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1482: : Đánh cờ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1481: : Tang Liên thỏa hiệp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1480: : Lộ ra dã tâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1479: : Lần nữa đoạt xá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1478: : Huyết Ma tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1477: : Huyết Vô Địch cái chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1476: : Tái chiến Huyết Vô Địch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1475: : Xông thẳng Hắc Mộc Nhai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1474: : Huyết Vô Địch dã tâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1473: : Thiên Mệnh Vẫn Thạch Kiếp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1472: : Vẫn thạch nước lũ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1471: : Bổn mạng huyết luyện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1470: : Kẻ nghịch mệnh cùng người thủ hộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1469: : Cự Long vị thần xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1468: : Huyết Nguyệt tiên tử tiếp kiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1467: : Thần ma thân thể uy năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1466: : Diệp Mạc bị vây ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1465: : Tinh Vân thân phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1464: : Ba ngàn đại lục mạnh nhất thiên tài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1463: : Thiên tài nhiều như chó ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1462: : Huyết Nguyệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1461: : Khắp nơi làm khó ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1460: : Huyết Nguyệt sứ giả khảo hạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1459: : Vớt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1458: : Huyết Nguyệt ảnh ngược kinh hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1457: : Đại chiến kết quả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1456:: Rung động tràng diện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1455:: Đỉnh phong đại chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1454:: Huyết Vô Địch thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1453:: Nam Hải cùng Bắc Minh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1452: : Năm phật thủ ấn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1451: : Ngũ Hành Kiếm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1450: : Thần kiếm Các chủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1449: : Gặp gỡ lúc thú ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1448:: Nhiệm vụ mới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1447:: Mười hai thiên tử tổ thành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1446:: Đại thiên tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1445:: Kinh diễm toàn trường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1444:: Hai loại lực lượng dung hợp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1443:: Địa Bảng đệ tử khiêu chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1442:: Thiên bảng khiêu chiến cuộc thi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1441:: Thắng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1440:: Thu đồ đệ phong ba ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1439:: Hai vị tộc trưởng muốn thu đồ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1438:: Thiên bảng thứ nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1437:: Hạng Thu khí thế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1436:: Bày mưu nghĩ kế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1435:: Kinh thiên bí mật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1434:: Thanh vừa tỉnh dậy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1433:: Âm Dương Thần Từ diệu dụng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1432:: Đồng tâm hiệp lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1431:: Hỏa Thiên tôn phủ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1430:: Đan thánh kết quả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1429:: Lại là cực phẩm đan dược ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1428:: Đan tộc tộc trưởng tức giận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1427:: Mới quy tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1426:: Vảy rồng cốc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1425:: Tiến tới đan tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1424:: Chém giết kim Thiên tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1423:: Diệp Mạc chạy tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1422:: Dương gia có khó khăn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1421:: Lớn mạnh vượt bậc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1420:: Muốn tìm cái chết tựu nói một tiếng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1419:: Giao nhiệm vụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1418:: Riêng phần mình dã tâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1417:: Hồn chủ Ngao Thương Vũ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1416:: Kim Thiên tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1415:: Âm Dương Thần Từ uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1414:: Đại chiến vạn yêu đứng đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1413:: Hiện giờ thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1412:: Đạm Đài Tang Liên chuyện cũ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1411:: Kiếm nhận phong bạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1410:: Trốn trốn trốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1409:: Vạn yêu đứng đầu lên chức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1408:: Điên cuồng thời khắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1407:: Tình huống nguy cấp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1406:: Yêu Vương Hoàng Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1405:: Luyện hóa thần từ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1404: : Thái cổ Âm Dương Thần Từ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1403: : Dưới đất phát hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1402: : Nội chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1401: : Bị vây ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1400: : Vạn yêu đứng đầu cục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1399: : Quỷ dị ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1398: : Vòng ngoài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1397: : Chúng ta 15 ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1396: : Hắc Ám lối đi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1395: : Diệt Thế Thần Long Kiếp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1394: : Vạn yêu quốc độ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1393: : Tiếp sử thi cấp nhiệm vụ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1392: : Phó tộc trưởng tin đồn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1391: : Chiến thuật đánh bại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1390: : Võ đài sinh tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1389: : Cầu Cầu tiến hóa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1388: : Ta khiêu chiến ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1387: : Tử Hồn vực hoàn cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1386: : Hồn cảnh tam trọng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1385: : Ta không đi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1384: : Cướp đoạt linh hồn chi hỏa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1383:: Nghiêm hình bức cung ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1382:: Mộng Hinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1381:: Xông vào vong hồn núi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1380:: Còn nguyên còn cho ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1379:: Vênh váo hung hăng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1378:: Sau lưng sai sử chi người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1377:: Như thế khảo hạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1376:: Đạm Đài Tang Liên thỉnh cầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1375:: Nữ nhân lòng ghen tỵ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1374:: Tiến vào Vong Hồn Tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1373:: Diệp Mạc đại chiến Liệt Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1372:: Hồn thể võ kỹ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1371:: Ngụy trang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1370:: Nhiệm vụ mục tiêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1369:: Địa Bảng Thiên bảng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1368:: Phản thao túng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1367:: Hải Vực kịch chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1366:: Khôi Lỗi đạo nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1365:: Gặp tập kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1364:: Đạm Đài Tang Liên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1363:: Cự Long cực hạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1362:: Bay vọt Hải Vực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1361:: Cứu trị Lý Mộng Ly ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1360:: Đan thánh tính cái mông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1359:: Dương gia người khiếp sợ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1358:: Hai con hồ ly ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1357:: Thành chủ triệu kiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1356:: Siêu phẩm Thiên Linh Hoàn Hồn Đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1355:: Độ khó gia tăng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1354:: Trận chung kết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1353:: Chói mắt vô cùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1352:: Đối chiến đan ma truyền nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1351:: Phong mang bày ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1350:: Kịch liệt đại tranh tài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1349:: Ghi danh phong ba ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1348:: Luyện Đan Sư đại tranh tài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1347:: Kinh khủng thân phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1346:: Tội không thể tha ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1345:: Ngay mặt đánh giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1344:: Chủ động khiêu khích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1343:: Tiến tới Dương gia ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1342:: Dương Thanh Thư ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1341:: Ngụy trang thân phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1340:: Khổ tu luyện đan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1339:: Đan thành thế cục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1338:: Đan ma truyền nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1337:: Địa sát ma lò ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1336:: Đan thành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1335:: Tới cửa giao bồi thường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1334:: Mạc Thiên độc tuyệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1333:: Vong Hồn Ma Đế uy danh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1332:: Mất khâu thước ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1331:: Sói ăn hổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1330:: Sát phạt hết thảy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1329:: Bạo loạn bán đấu giá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1328:: Tam kiện vật phẩm đấu giá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1327: : Chịu trách nhiệm nội tràng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1326: : Một mình đấu hay(vẫn) là quần đấu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1325: : Nhiệm vụ đột biến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1324: : Hùng gia quỷ kế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1323: : Hồn cảnh nhị trọng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1322: : Linh hồn ma lôi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1321: : Mượn hơi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1320: : Hái hoa đạo tặc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1319: : Hoang dã thành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1318: : Linh hồn thể khác biệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1317: : Lực chiến vô địch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1316: : Mạo hiểm đột phá thần tôn đạt thành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1315: : Thập nhị vương tử xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1314: : Xuất thủ cướp đoạt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1313: : Địa Ngục hắc giáp thú ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1312: : Ta là vương tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1311: : Kết quả tốt nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1310: : Thiên Ma Địa Ngục Quả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1309: : Vong Hồn đại lục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1308: : Diệp Mạc thân phận chân thật ( hạ ) ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1307: : Diệp Mạc thân phận chân chính ( trên ) ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1306: : Tiến tới Vong Hồn đại lục danh ngạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1305: : Tình huống đột biến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1304: : Vận mệnh đánh một trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1303: : Bồ Đề lão tổ thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1302: : Thay đổi cục diện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1301: : Tư cách không phải là ngươi cho ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1300: : Không đúng lúc thanh âm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1299: : Vong Hồn Ma Đế suy đoán ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1298: : Không có lựa chọn nào khác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1297: : Đối phó với địch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1296: : Xâm lấn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1295: : Linh hồn thao túng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1294: : Pháp tắc lực biến mất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1293: : Xưng hùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1292: : Đại chiến Hồn Vô Cực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1291: : Quét ngang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1290: : Quyết chiến vực sâu biên giới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1289: : Hoàn mỹ linh hồn thể ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1288: : Mạng treo một đường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1287: : Quỷ dị một màn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1286: : Diệp Mạc cái chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1285: : Cơn ác mộng phủ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1284: : Yêu ma quỷ quái ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1283: : Tuyệt chiêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1282: : Sinh tử thời tốc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1281:: Diệp Mạc xuất quan ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1280:: Nguy cơ trùng trùng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1279:: Trấn thiên phù chi uy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1278:: Đau khổ chống cự ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1277:: Vong hồn trận doanh mạnh nhất nửa tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1276: : Linh hồn thân hòa người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1275: : Chẳng qua như thế mà thôi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1274: : Bao bọc lục vương tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1273: : Chuyển Luân chín biến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1272: : Điên cuồng cử động ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1271: : Phá giải phương pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1270: : Trộm tâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1269: : Vui mừng đột phá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1268: : Hồn Vô Cực tức giận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1267: : Mộ Vãn Tình xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1266: : Thoát khốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1265: : Hương diễm hấp dẫn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1264: : Ép hỏi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1263: : Trốn không thể trốn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1262: : Tam đại vương tử xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1261: : Lão tía Diệp Kình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1260: : Xuất kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1259: : Dung hợp pháp trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1258: : Nhị vương tử Hồn Vô Cực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1257: : Tiểu Tinh thiên phú thần thông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1256: : Hồn Kỵ Thiên Sư ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1255: : Liên tiếp đột phá ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1254: : Trong sách linh hồn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1253: : Tinh thần tăng mạnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1252: : Ác ma Huyết Dực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1251: : Kẻ lén tập kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1250: : Thập nhị vương tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1249: : Rung động khắp quân doanh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1248: : Vầng hào quang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1247: : Trung cấp đi vào giấc mộng Thạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1246: : Tình hình chiến đấu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1245: : Máu ngục chiến trường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1244: : Mới lãnh chúa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1243: : Chung kết thần thoại ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1242: : Linh Võ thiên tài đối với Vong Võ Thiên Tài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1241: : Đối phó với địch phương pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1240: : Vừa là một thiên tài ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1239: : Tuyết Ưng lãnh chúa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1238: : Vong Võ Giới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1237: : Kịp thời chạy tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1236: : Cuối cùng phóng túng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1235: : Thu hoạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1234: : Liên tục qua cửa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1233: : Gian nan khảo hạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1232: : Đi vào giấc mộng Thạch khảo hạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1231: : Nửa đường chặn giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1230: : Chỉnh đốn Ngũ Hành Liên Minh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1229: : Cùng Mộ Vãn Tình nói chuyện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1228: : Thần tích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1227: : Mạc Thiên nhất tuyệt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1226: : Đánh cuộc hay không ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1225: : Cây bồ đề tiếp theo tìm hiểu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1224: : Người không phạm ta ta không phạm người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1223: : Trọng thương Cưu Ma Đạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1222: : Thu hồn đại pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1221: : Lục tiên cánh tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1220: : Bất diệt sinh tử luân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1219: : Đánh giết Phạm Địa Văn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1218: : Cướp đoạt thẻ ngọc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1217: : Hoả hoạn hỏa miếu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1216: : Núp ở nữ nhân sau lưng coi là cái gì bản lãnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1215: : Vượn trắng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1214: : Ngươi không hiểu được quý trọng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1213: : Bồ Đề tự nhiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1212: : Tiến vào Bồ Đề đảo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1211: : Bồ Đề lão tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1210: : Một chiêu định thắng thua ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1209: : Phật tông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1208: : Xuất phát Bồ Đề đảo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1207: : Mới quy tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1206: : Chọn lựa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1205: : Ôn tình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1204: : Bốn tộc thống nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1203: : Long Ngâm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1202: : Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1201: : Lão tổ cấp bậc đại chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1200: : Lão tổ tề phủ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1199: : Giả tượng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1198: : Quyết chiến thiên tài khe sâu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1197: : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1196: : Cường hãn trấn thiên phù khí linh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1195: : Đàm phán ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1194: : Lục Đạo Môn giết đến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1193: : Biến cố ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1192: : Không chừa thủ đoạn nào ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1191: : Long lão rời núi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1190: : Kỹ kinh bốn tòa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1189: : {so đấu một chút:-nhiều lần} người nào không có tư cách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1188: : Gia tộc đại hội ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1187: : Chặt đứt cánh tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1186: : Hồi tộc Phong Vân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1185: : Linh hồn bổn nguyên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1184: : Sứ mạng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1183: : Linh Nhi tức giận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1182: : Áp bách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1181: : Hồn chủ hàng gặp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1180: : Tà ác phù linh xuất thế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1179: : Bại trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1178: : Điên cuồng hấp thu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1177: : Kim thánh phù tiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1176: : Phù Trần xuất thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1175: : Đại chiến bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1174: : Tình huống đột biến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1173: : Đỉnh phong va chạm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1172: : Ấn phù đối bính ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1171: : Năng lượng liều đấu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1170: : Phù lôi xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1169: : Đại hội bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1168: : Phù Trần xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1167: : Một ngón tay bắn bay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1166: : Ấp ủ một kích mạnh nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1165: : Hai mươi bảy vang ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1164: : Độc Phù Sư ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1163: : Hoành không giết ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1162: : Tiến vào thiên phù giới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1161: : Phù Hội bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1160: : Phù bụi kinh khủng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1159: : Không biết sống chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1158: : Ăn miếng trả miếng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1157: : 9 giai tâm lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1156: : Phù bốn thủ đoạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1155: : Diệt Đông Long tông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1154: : Hắn là Diệp Tiếu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1153: : Kim lân há lại vật trong ao ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1152: : Vô liêm sỉ chi người ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1151: : Cường hãn khí linh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1150: : Thể nội phong ấn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1149: : Lại tiến phù linh thành ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1148: : Thương Long cánh tay uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1147: : Nửa đường chặn giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1146: : Thiệt giả Diệp Mạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1145: : Âm Dương Vô Cực côn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1144: : Cự kình hòn đảo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1143: : Phong sở lại xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1142: : Thần bí nam nữ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1141: : Ám ảnh tổ chức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1140: : Vô lễ a ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1139: : Lên chức Chuyển Luân Cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1138: : Tìm hiểu huy chương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1137: : Lại tiến Long uyên động ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1136: : Mẫu tử giao đàm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1135: : Trở về Thương Long tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1134: : Đại lục truyền thuyết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1133: : Thiên tài huy chương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1132: : Nhất chiến thành danh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1131: : Phật Quang Chuông uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1130: : Cô gái nhỏ ngoan độc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1129: : Phù Đồ Phật Quang Chuông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1128: : Cuối cùng chạy nước rút ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1127: : Khắp nơi khiếp sợ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1126: : Cục diện trước mắt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1125: : Ba điều kiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1124: : Tám bộ Kiếm Chém Rồng uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1123: : Cường giả đánh một trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1122: : Long nguyên xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1121: : Tiên vị cảnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1120: : Thiên kiếp diễn luyện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1119: : Càn Khôn kết hợp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1118: : Tần Nhã thân phận chân chính ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1117: : Đại chiến Tà Long ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1116: : Phá phong ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1115: : Long chúng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1114: : Long hạp tuyệt ngục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1113: : Quỷ dị khe sâu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1112: : Người nào ngăn ta chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1111: : Một cái tay nắm chết các ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1110: : Rốt cuộc người nào không có tư cách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1109: : Đánh bại ngươi chỉ cần ba chiêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1108: : Tuyên chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1107: : Mộ Long Chi Lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1106: : Đại mộ trấn yêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1105: : Danh sách biến động ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1104: : Ba ngàn tiểu thế giới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1103: : Bảy đại cự đầu kinh ngạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1102: : Ép điên rồi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1101: : Chém giết hộ pháp Cự Nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1100: : Chủ động xuất kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1099: : Liều chết thủ hộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1098: : Thực lực tăng lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1097: : Giết giết giết giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1096: : Vi tích phân thứ nhất ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1095: : Ngươi đánh thắng ta? ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1094: : Lần nữa đoàn bổ nhào đối thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1093: : Đại chiến Ngang Thiên Tiếu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1092: : Long Tượng cùng đánh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1091: : Nhăn nhó hư vô ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1090: : Kiếm răng thú vương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1089: : Đoàn bổ nhào một phe cánh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1088: : Không nhìn quy tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1087: : Tiến vào mộng nhai không gian ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1086: : Vòng thứ ba quy tắc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1085: : Độc Hắc Thiên thước ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1084: : Huyền nữ Kinh Hồng kiếm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1083: : Thiên mới xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1082: : Không người nào có thể địch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1081: : Diệp Mạc xuất chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1080: : Vô tình kiếm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1079: : Linh Võ thiên tài cuộc chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1078: : Đại chiến đêm trước ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1077: : Tư cách ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1076: : Lục Đạo Môn người tới ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1075: : Tuyên cổ tiên khí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1074: : Nham tương hỏa khí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1073: : Tử Huyên thái độ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1072: : Vạn bất đắc dĩ hiệp nghị ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1071: : Lẫn vào Thiên Tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1070: : Tần Nhã âm mưu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1069: : Dung hợp hoang vu chi vực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1068: : Ta sẽ chinh phục ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1067: : Ngang Thiên Tiếu ra tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1066: : Cực kỳ hung hăng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1065: : Cho ta quỳ xuống ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1064: : Thiên tộc phát ngôn viên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1063: : Tiệc cưới ngày ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1062: : Hào quăng thiên kim ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1061: : Trở về Huyền Tâm tông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1060: : Huyền Tâm diệu pháp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1059: : Đánh giết lôi oanh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1058: : Độc đấu bồng đen ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1057: : Thu hoạch khổng lồ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1056: : Lục đạo địa ngục hỏa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1055: : Ma Đế phát uy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1054: : Thời cơ thành thục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1053: : Thiên địa đại đồng tru ma trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1052: : Âm thiệt thòi ngày ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1051: : Bóc lột Ma Đế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1050: : Cùng Ma Đế hợp tác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1049: : Vong hồn Ma Đế ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1048: : Vong hồn sơn nơi sâu xa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1047: : Tà ma ngoại đạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1046: : Kinh người kế hoạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1045: : Phá tan tinh thạch vách tường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1044: : Diệp Mạc cùng Tiếu Nguyệt phối hợp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1043: : Song sinh khí linh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1042: : Tính toán Chuyển Luân ngũ biến cao thủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1041: : Luân Hồi bão táp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1040: : Cộng đồng mục tiêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1039: : Hung chấn động Huyền Tâm tông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1038: : Hung hăng càn quấy ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1037: : Vị trí Tông chủ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1036: : So đấu kết quả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1035: : Tỷ thí phù ấn thuật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1034: : Mắt chó coi thường người khác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1033: : Quân Thiếu Tà kẽ hở ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1032: : Chu tước thần đỉnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1031: : Minh chủ uy năng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1030: : Trở về liên minh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1029: : Không cách nào đối mặt ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1028: : Hung hăng phản kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1027: : Ma Long 50 triệu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1026: : Ta phải cứu ngươi đi ra ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1025: : Ta tên Lý Mộng Ly ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1024: : Lao tù nữ tử ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1023: : Ma quỷ lão tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1022: : Tử vong ngục giam ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1021: : Tầng thứ ba ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1020: : Trực tiếp đánh nổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1019: : Chém giết lang cùng cẩu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1018: : Miêu tam nương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1017: : Tử vong khách sạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1016: : Ta thắng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1015: : Thần thú chi nhãn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1014: : Một năm cá cược ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1013: : Long Uyên động ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1012: : Thần bí con ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1011: : Đại mãn quán ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1010: : Diệp Mạc ngạo khí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1009: : Liều mạng với ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1008: : Lão tổ tông ý niệm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1007: : Truyền thừa Tiên khí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1006: : Thần thú đồ đằng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1005: : Bốn thần thú truyền thừa di chỉ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1004: : Tiểu Tinh ra tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1003: : Tử Long bị thua ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1002: : Kinh thiên đại chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1001: : Hung thú sự phẫn nộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 1000: : Thái cổ thần thụy ấu thú ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 999: : Hoàn chỉnh chư tiên ý chí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 998: : Chúng thỉ chi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 997: : Bá Giáp Huyền Vũ tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 996: : Tiến vào chiến trường thượng cổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 995: : Đột phá cấp tám tâm lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 994: : Đột phá tự mình ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 993: : Tử tinh bá vương long ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 992: : Ý nghĩ điên cuồng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 991: : Lão tổ giao phó ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 990: : Bốn thần thú gia tộc giao lưu hội ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 989: : Mười đạo long văn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 988: : Người là ta giết thì lại làm sao ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 987: : Tuyệt đối là âm mưu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 986: : Tà ma cổ tu phá phong ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 985: : Phục sinh thuật ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 984: : Thiên tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 983: : Cường giả thời thượng cổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 982: : Truy sát Tử Ngạo Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 981: : Nghiền ép thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 980: : Tử Huyên sự phẫn nộ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 979: : Ngươi là cái ác ma ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 978: : Nham hiểm độc ác ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 977: : Bất ngờ phát hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 976: : Từng người mang ý xấu riêng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 975: : Liệt thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 974: : Thực nhân phong ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 973: : Sơn lĩnh cự nhân ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 972: : Vong thi sơn mạch ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 971: : Nhiệm vụ đến rồi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 970: : Thiên tài mẹ con ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 969: : Long văn đo lường tràng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 968: : Dưới gốc cây bồ đề một tìm hiểu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 967: : Ung dung đăng đỉnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 966: : Khiếp sợ toàn tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 965: : Thăng long đạo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 964: : Ma Long trở về ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 963: : Tộc trưởng vị trí ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 962: : Tử Ngạo Thiên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 961: : Diệp Mạc mất tích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 960: : Địa ngục vực sâu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 959: : Thăng Càn Khôn bốn chuyển ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 958: : Lão tổ thỏa hiệp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 957: : Ta họ Diệp ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 956: : Trăm vị ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 955: : Chín đạo long văn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 954: : Một bước một long văn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 953: : Đo lường huyết thống thiên phú ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 952: : Tộc trưởng xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 951: : Bá đạo Tử Ngưng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 950: : Tiến vào Hóa Long trì ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 949: : Lẫn vào trong đó ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 948: : Dòng máu vàng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 947: : Tử viêm thần tôn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 946: : Thái Cổ Thương Long tộc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 945: : Nương ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 944: : Giết chết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 943: : E sợ thực lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 942: : Tiền bối cứu ta ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 941: : Bởi vì, ta yêu ngươi ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 940: : Lá bài tẩy ra hết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 939: : Vũ Văn lão tổ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 938: : Hỗn loạn đại chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 937: : Sáu Đại thống lĩnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 936: : Bạch phong tổ hợp xuất hiện ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 935: : Huyết sát điên cuồng thần kính ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 934: : Quỷ thần ba chém ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 933: : Hung khí trong lúc đó giao chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 932: : Phục ma đại trận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 931: : Chiến Nam Linh Tông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 930: : Toàn bộ đều giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 929: : Lý Thần Phong hung hăng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 928: : Bá chủ tụ hội ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 927: : Ngụy trang thân phận ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 926: : Linh Vũ thiên lệnh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 925: : Nửa đường chặn giết ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 924: : Ma tây bốn quỷ ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 923: : Chuyển Luân cường giả ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 922: : Giải trừ hư vô chiếc nhẫn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 921: : Ngươi nói một chiêu liền một chiêu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 920: : Vinh dự cuộc chiến ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 919: : Thăng Càn Khôn ba chuyển ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 918: : Khổ tu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 917: : Lại vào long ngục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 916: : Chấn động ba trăm triệu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 915: : Hư vô chiếc nhẫn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 914: : Năm tấm Tiên bảo tàn phù ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 913: : Đấu giá bắt đầu ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 912: : Ngươi tên là gì ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 911: : Song song tăng lên ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 910: : Nuốt chửng ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 909: : Hoàng kim kiếm long ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 908: : Long ngục ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 907: : Thập đại hiểm địa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 906: : Hỗn Loạn Cung Điện tin tức ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 905: : Hối đoái tiền ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 904: : Pháp tướng Kim thân thần thông ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 903: : Bạch linh lãnh hỏa ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 902: : Màn đêm thành thiên tài số một ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 901: : Hoặc là không làm ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 900: : Vô danh tiểu tốt ra tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 899: : Cô gái mặc áo tím ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 898: : Treo giải thưởng lệnh truy nã ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 897: Đắc ý vênh váo ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 896: : Huyền minh cốt ngạc ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 895: : Tìm mẫu con đường ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 894: : Nằm cũng trúng đạn ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 893: : Lý Thần Phong ra tay ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 892: : Phật cái thế tháp uy lực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 891: : Động thủ phản kích ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 890: : Phật tháp tầng thứ hai ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 889: : Tìm hiểu đại Càn Khôn chân kinh ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 888: Man Hoang hải vực ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chương 887: : Chia của ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 886: : Tiên bảo tàn phù ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 885: Tiên khí uy lực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 884: Càn Khôn nhị chuyển ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 883: : Ba cái kỳ trân ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 882: : Tiên lôi loại ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 881: : Người quen xuất hiện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 880: Tẩy não quá trình ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 879: Tiến vào Thần Phong tông ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 878: : Lừa gạt tín nhiệm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 877: : Hung hăng áp bức ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 876: : Cường giả giáng lâm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 875: : Tiên khí xuất thế ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 874: : Nhân sinh Doanh gia ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 873: : Hội nghị cấp cao ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 872: : Ta không họ Diệp ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 871: : Lúng túng bị thương vị trí ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 870: : Càn Khôn đại thành ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 869: : Tín nhiệm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 868: : Xung kích Càn khôn cảnh ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 867: : Thâu tháp ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 866: : Lẻn vào băng minh đảo ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 865: : Kẻ thù hiện lên ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 864: : Ếch ngồi đáy giếng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 863: : Tà linh ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 862: : Đúc Kiếm các ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 861: : Môn chủ thiếp thân cao thủ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 860: : Mười tám viên cũng cấp ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 859: : Biểu hiện kinh diễm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 858: : Tinh hải không gian ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 857: : Đào thải Diệp Mạc ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 856: : Thiên long đan ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 855: : Một chiêu kiếm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 854: : Môn chủ không chết ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 853: : Đánh cược chiến bắt đầu ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 852: : Huỷ bỏ kiếm khí ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 851: : Tuyệt kiếm đài ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 850: : Lăng mộ khởi nguồn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 849: : Cổ Tinh Nguyệt dự định ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 848: : Giết ngược lại ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 847:: Đột phá tiến hành thì ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 846: : Đại la phong thiên võng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 845: : Thô bạo ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 844: : Tuyệt sát đoàn xuất hiện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 843: : Tiêu Hải quỷ kế ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 842: : Nghe trộm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 841: : Phế Kiếm các ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 840: : Đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 839: : Nhập môn sát hạch ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 838: : Tranh luận ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 837: : Thiên Kiếm môn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 836: : Vừa ăn cướp vừa la làng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 835: : Linh Vũ chi vực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 834: : Điện chủ phẫn nộ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 833: : Dự định ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 832: Trăm năm kế hoạch, trôi theo dòng nước ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 831: Dẫn xà xuất động ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 830: : Chân tướng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 829: : Điên đảo Luân Hồi ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 828: : Tái chiến Phong Sở ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 827: : Phong Vu xuất hiện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 826: : Diệp Mạc lựa chọn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 825: : Tiến hóa lĩnh vực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 824: : Ma Long lực lượng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 823: : Cùng Ma thần trò chuyện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 822: : Tế đàn dẫn ma ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 821: : Thương lượng đối sách ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 820: : Ngoài dự đoán mọi người kết quả ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 819: : Đấu phá thương khung ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 818: : Đỉnh cao cuộc chiến ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 817: : Song hùng hội tụ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 816: : Long kỵ sĩ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 815: : Ma Long chi tâm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 814: : Đại chiến Ma Long ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 813: : Lực lượng không gian ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 812: : Tiểu Ma Long ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 811: : Long quật cung điện dưới lòng đất ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 810: : Tái kiến Vũ Văn Khắc ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 809: : Phong Sở thực lực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 808: : Đi tới Ma Long cốc ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 807: : Toàn bộ giết chết ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 806: : Nghênh chiến tứ đại thủ môn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 805: : Ma Thiên Thiên ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 804: : Ma vực hiện trạng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 803: : Diệp Mạc buồn phiền ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 802: : Một chưởng diệt sạch ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 801: : Nguy cơ đột kích ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 800: : Siêu trận pháp lớn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 799: : Phong Sở dã tâm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 798: : Ép hỏi đại tôn lão ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 797: : Khống chế độc chú ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 796: : Tuyết Tàm kết cục ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 795: : Thần ma linh dịch ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 794: : Khó coi hình ảnh ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 793: : Ép hỏi ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 792: : Kinh sợ tất cả mọi người ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 791: : Trực tiếp chém ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 790: : Hung hăng trở về ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 789: : Kết thúc ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 788: : Chân chính cường giả ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 787: : Mạnh mẽ đột phá ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 786: : Tiên âm thạch tác dụng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 785: : Vừa hôn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 784: : Cổ Tinh Nguyệt bị tóm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 783: : Ác quỷ trấn hồn địch ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 782: : Phật chưởng uy lực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 781: : Chiến đại viên mãn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 780: : Dâm tà lĩnh vực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 779: : Cuối cùng đại chiến ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 778: : Phật ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 777: : Mở ra cuối cùng một kiếp ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 776: : Bảng danh sách biến hóa ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 775: : Động đá sụp đổ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 774: : Viêm ma cổ chủng xuất hiện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 773: : Đại viên mãn cấp bậc chiến đấu ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 772: : Đại chiến viêm ma ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 771: : Viêm ma bí cảnh ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 770: : Ngàn năm chi luyến ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 769: : Tuyệt lộ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 768: : Âm dương hai đạo ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 767: : Tiến vào bí cảnh ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 766: : Thiên huyền đại viên mãn xuất hiện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 765: : Cướp giật bát quái phương vị ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 764: : Quần hùng hội tụ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 763: : Thần thụy miếu ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 762: : Hắc thương nữ tử thực lực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 761: : Thượng cổ ngưu vương ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 760: : Hắc thương nữ tử ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 759: : Quần chiến ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 758: : Lần thứ hai lên bảng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 757: : Mười ngày điên cuồng tàn sát ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 756: : Minh chủ uy năng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 755: : Mở ra hành hỏa bất diệt Phật kiếp ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 754: : Minh chủ chi tranh ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 753: : Lôi kéo ba sao thành chủ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 752: : Ngũ hành bất diệt Phật chưởng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 751: : Khốn Long Thăng Thiên Trụ khởi nguồn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 750: : Đại lục người mạnh nhất ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 749: : Hắc hà tu tâm ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 748: : Hỏa diễm cầu nối ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 747: : Điện chủ thân phận ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 746: : Nam nữ phối hợp giết quái không mệt ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 745: : Tiến vào vòng thứ hai ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 744: : Dung hợp Hồng Long chi dực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 743: : Năm sao thành chủ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 742: : Đánh tiểu nhân đến lão ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 741: : Nhận thầu hoàng kim cung điện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 740: : Đánh giết Phạm Nghị ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 739: : Thành chủ cấp bậc ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 738: : Sợ vãi tè rồi Phạm Nghị ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 737: : Một người một thương ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 736: : Đột phá địa huyền ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 735: : Thần bí bóng đen ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 734: : Bảng danh sách xuất hiện ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 733: : Điên cuồng săn giết ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 732: : Ngàn thành bảng danh sách ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 731: : Tái kiến Tiểu Thảo ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 730: : Ngũ hành long bàn ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 729: : Lĩnh vực diệu dụng ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 728: : Ma tượng lão tổ ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 727: : Luyện yêu hồ uy lực ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 726: : Tái chiến hỗn thế ma thành ~ (26/12/2016)Miễn phí

Chương 725: : Chấn động đột phá ~ (26/12/2016)