Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Lăng Thiên Chiến Tôn

Lăng Thiên Chiến Tôn

Tên khác: Lăng Thiên Chiến Tôn
Thể loại: Huyền Huyễn , Xuyên Không , Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: Phong Khinh Dương
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lăng Thiên Chiến Tôn:

Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!
Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .
Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!
Cảnh giới: Thối Thể - Ngưng Đan - Nguyên Đan - Nguyên Anh - Hư(Khuy Hư - Nhập Hư - Động Hư - Hóa Hư) - Võ Hoàng - Võ Đế (chia Cửu trọng)
Võ kỹ: Hoàng - Huyền - Địa - Thiên (chia sơ trung cao giai)
Luyện Dược Sư, Luyện Khí Sư: Cửu phẩm - ... - Nhất phẩm - Chuẩn Hoàng phẩm - Hoàng phẩm
Minh Văn Sư:
Linh Khí: Cửu phẩm - ... - Nhất phẩm - Chuẩn Hoàng phẩm - Hoàng phẩm
Dã thú - Hung Thú(Ngưng Đan -> Nguyên Anh) - Yêu thú(Hư -> Võ Đế)

Danh sách chương

Chương 2352: Bát kiếp Tán Tiên?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2351: ‘Không đầu bàn xử án’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2350: Nhiều hơn cái người hầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2349: Nghiền áp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2348: Tham lam ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2347: Chiến lực có thể so với ‘Tứ kiếp Tán Tiên’ ? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2346: Trần Tam Đao ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2345: Cái thế một đao ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2344: Chiến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2343: Tứ kiếp Tán Tiên ‘Trần Nghệ Nho’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2342: Cùng một người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2341: Hiển lộ thân phận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2340: Trách nhiệm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2339: Toàn bộ là người quen! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2338: Yên Vũ truyền nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2337: Điều đó không có khả năng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2336: Trở lại Thượng Vực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2335: Hủy vượt qua vực Truyền Tống Trận! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2334: Chỗ mục đích ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2333: Trước khi đi an bài ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2332: Muốn chạy trốn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2331: Thầy trò tình thâm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2330: Huyết Diễm độn phù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2329: Tựa như Thần linh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2328: Nhân kiếm hợp nhất ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2327: Hổ Ma Huyễn Thân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2326: Tán Tiên chi lộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2325: Tam kiếp Tán Tiên, Liêu Nãi Giang! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2324: Hung hăng càn quấy? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2323: Tán Tiên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2322: Không thể địch nổi lực lượng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2321: Bá đạo thôn phệ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2320: ‘Nửa bước Tiên Nhân’ xuất thế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2319: Không còn là Long chiến sĩ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2318: Ngũ thải hà quang ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2317: Vậy mà không chết!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2316: Tuyệt vọng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2315: Cuối cùng một đạo kiếp lôi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2314: Phong hồi lộ chuyển ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2313: Nhân Ma tộc Tộc trưởng hiện thân! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2312: Thái Dương chi lực trở về ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2311: Thời gian định dạng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2310: Thứ tám mươi đạo kiếp lôi hàng lâm! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2309: Khả Nhi kiên quyết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2308: Muốn đã thất bại? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 2307: Áp lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2306: Tiếp tục độ kiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2305: Còn thừa mười một đạo kiếp lôi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2304: Hẳn phải chết kết quả? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2303: Nhiều thế hệ truyền thừa độ kiếp thủ đoạn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2302: Ẩn giấu thủ đoạn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2301: Ngũ Chỉ Tù Lung ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2300: Thanh lý môn hộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2299: Đoàn Lăng Thiên, ngươi tàng được thật sâu! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2298: Đoàn Lăng Thiên ‘Thăng Tiên chi kiếp’ ? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2297: Ngũ Thải Tường Vân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2296: Thăng Tiên chi kiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2295: Lại thấy Vũ Văn Hạo Thần! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2294: Đoàn Lăng Thiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2293: Nhân Ma tộc Tộc trưởng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2292: Kiếp vân hội tụ chi địa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2291: ‘Thái Dương chi lực’ dị động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2290: ‘Nửa bước Tiên Nhân’ uy hiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2289: Đoàn Lăng Thiên xuất quan! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2288: ‘Khốn thú’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2287: Cự Linh Cung cung chủ, Thạch Nam Phong! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2286: Hộ pháp phi cầm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2285: Tin tức truyền ra ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2284: Khó bề phân biệt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2283: Vân Phục Dã ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2282: Bức họa bộc quang ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2281: Ám chiêu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2280: Thân phận bạo lộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2279: Đoàn Lăng Thiên quyết tâm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2278: Oanh động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2277: Đã được như nguyện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2276: Du Thánh Cung cung chủ, Vũ Văn Hạo Thần! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2275: Trảm thảo trừ căn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2274: Lại thấy Hoàng Khải Lăng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2273: Nghe nhầm đồn bậy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2272: Đoàn Lăng Thiên đại nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2271: Hết sức đỏ mắt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2270: Cừu nhân tương kiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2269: Dùng kia chi mâu công kia chi mâu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2268: Du Thánh Cung trưởng lão ‘Trần Thông’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2267: Cường thế gạt bỏ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2266: Không có đối lập tựu không có thương hại ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2265: Tô Lập tự sát ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2264: Ba cái tiểu gia hỏa cùng Tô Lập ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2263: Khủng bố tốc độ tu luyện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2262: Phong Ma Bia ‘Bí mật’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2261: Hắn là nhân loại!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2260: Đáng sợ thiên kiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2259: Thiên kiếp?? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2258: Cảm ngộ Thiên Địa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2257: Chiến ba Đại Kim Cương! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2256: ‘Mục tiêu’ xuất hiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2255: Ba Đại Kim Cương ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2254: Trư Ma nhất tộc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2253: Thất vọng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2252: Đột phá, Thánh Tiên thứ bảy biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2251: Thượng Vực phong vân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2250: Ngàn năm chi thù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2249: Nghịch mệnh đạo tu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2248: Ai nói nữ tử không bằng nam? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2247: ‘Thất Tuyệt Môn’ xuất thế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2246: Đoàn Lăng Thiên ‘Dã tâm’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2245: Lâm môn một cước! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2244: ‘Ếch ngồi đáy giếng’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2243: Cực hạn! Màu đen linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2242: Duy nhất bằng hữu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2241: Tuế Nguyệt Phệ Hồn Huyết Trận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2240: Quét ngang! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2239: ‘Thánh Tiên thứ chín biến’ tốc độ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2238: Hồi phàm nhân đại lục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2237: Hồi Nhân Ma Thánh Thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2236: Màu tím sậm, cực hạn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2235: Cự Linh Cung! Thanh Hà Viện! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2234: Ngàn văn Thánh khí nát đường cái ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2233: Thôn phệ! Thôn phệ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2232: Tiểu bạch kiểm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2231: Lượng sản ‘Tuyệt thế thiên tài’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2230: Nhất niệm bách niên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2229: Tuế Nguyệt Động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2228: Lâm môn một cước ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2227: Liên thủ phá trận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2226: Du Thánh Cung trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2225: Sơ hở ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2224: Nhân Ma tộc đệ nhất mỹ nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2223: A miêu a cẩu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2222: Du Thánh Cung, Hoàng Khải Lăng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2221: Tiên phẩm Thánh Văn Sư ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2220: Một câu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2219: Khả Nhi thiên phú linh căn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2218: Lánh đời cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2217: Lục Tuyệt vào đời ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2216: Nhân Ma tộc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2215: Thanh Vân Phủ không có! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2214: Hồi Thanh Vân Phủ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2213: Tạo hóa trêu người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2212: Đoàn Lăng Thiên suy đoán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2211: Hỏa lão thủ đoạn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2210: Thật là ngươi!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2209: Hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2208: Hỏa lão nhắc nhở ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2207: Nỏ mạnh hết đà ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2206: ‘Ly Hồn Biến’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2205: Triệt để bày ra ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2204: Một chiêu định thắng bại! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2203: Hách Sảng, chuẩn Thánh Tiên thứ chín biến cường giả? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2202: Huyền Sát giáo giúp đỡ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2201: Thánh Tiên thứ chín biến phía dưới đệ nhất nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2200: Ở đâu ra tự tin ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2199: Chư Thiên Thần Khí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2198: Đỉnh phong cuộc chiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2197: Cường thế Bái Hỏa giáo giáo chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2196: Không có khả năng!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2195: Huyền Sát giáo Thái Thượng trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2194: Thiên Cơ truyền nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2193: Bắc Vực giai nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2192: ‘Bão tố’ đến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2191: Rục rịch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2190: Phảng phất giống như cách một thế hệ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2189: Đoạn Lăng Thiên bị hoài nghi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2188: Có thể mẫu nữ hạ lạc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2187: Muốn chạy trốn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2186: Lãnh Ưng thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2185: Không nhìn Lãnh Ưng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2184: Cuồng vọng!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2183: Vùng vẫy giãy chết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2182: Tiếp tục nghiền ép ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2181: Không có ý tứ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2180: Đổng Nguyên Tấn, cút ra đây!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2179: Đạo Võ Thánh Địa Đệ Nhất Thiên Kiêu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2178: Lăng Thiên hộ pháp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2177: Hiếm thấy trên đời ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2176: Chiến Hồng Vân hộ pháp! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2175: Cuồng vọng? Tự đại? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2174: Đoạn Lăng Thiên thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2173: Hoàn toàn mắt trợn tròn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2172: Xông Bạch Hổ đàn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2171: Đoạn Lăng Thiên trở về ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2170: Khả Nhi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2169: Bái Hỏa giáo chấn động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2168: Đoạn Lăng Thiên, Thánh Tiên Đệ Bát Biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2167: Kim Sư vương cái chết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2166: Kim Sư Vương đến rồi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2165: Đoàn Lăng Thiên tựu là ‘Hắc bào nhân’ ? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2164: Tin tức giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2163: Nghênh ngang ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2162: Đoạn Lăng Thiên xuất quan! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2161: Thời gian cực nhanh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2160: Sợ hãi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2159: Bái Hỏa giáo giáo chủ xuất quan ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2158: Bái Hỏa Giáo Giáo Chủ, đột phá ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2157: Hảo hữu ‘Tô Lập’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2156: Thiên Vu Giáo Đại Tế Ti ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2155: Từ trên trời giáng xuống ‘Chưởng ấn’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2154: Thượng Vực chấn động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2153: Bẩy rập ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2152: Siêu cấp Thánh Khí, Vô Cực Chung! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2151: Bùi Tứ Hải ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2150: Tử Long Vương ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2149: Mục tiêu, Thánh Tiên đệ ngũ biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2148: Sinh đôi thế tục vị diện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2147: Tử sắc linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2146: Kinh thiên chi ‘Cục’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2145: Trịnh Đông Cực, Ma Tộc?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2144: Không có năng lực làm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2143: Nhân họa đắc phúc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2142: Người chết rồi!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2141: Đồng sinh cộng tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2140: (Cực Thánh bảng) thứ chín ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2139: Đệ nhị trọng khảo nghiệm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2138: Trói buộc không gian ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2137: Cửa vào ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2136: Ba cái Độ Kiếp thành công cường giả? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2135: Toàn đi vào! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2134: Từng cái tiến vào ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2133: Chấn kinh toàn trường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2132: Nhảy nhót thằng hề ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2131: Bách quỷ minh, Âm Huyền Minh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2130: Hư Không Liệt Phùng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2129: Cửu Tiêu Kiếm! Thất tuyệt môn bí mật! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2128: Lục Tuyệt tụ họp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2127: Vương Đỉnh Sơn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2126: Thánh Tiên Đệ Tứ Biến cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2125: Đoạn Lăng Thiên, Thánh Tiên cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2124: Thánh Tiên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2123: Nhọc lòng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2122: Tiên gia Chí Bảo, Càn Khôn Xích! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2121: Bẫy rập? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2120: Hắc bào nhân, Chúa Cứu Thế? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2119: 5 đại Tán Tu Cường Giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn A Chương 2118: Kình bạo tin tức ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2117: Thân phận bại lộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2116: Kim Sư Vương, Tạ Khang Tuần! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2115: Tử Vi Tiên Lôi Phù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2114: Thủ đoạn ra hết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2113: Khôi phục ‘Chân dung’! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2112: Báo thù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2111: ‘Mồi nhử’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2110: Tạ Tông đưa tới cửa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2109: Nhân Ma Kỷ Thời Đại đem tái hiện! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2108: Xảy ra chuyện!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2107: Vô Ngân Kiếm, kiếm xuất không dấu vết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2106: Đoạn Lăng Thiên, có siêu cấp Thánh Khí? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2105: Lánh đời tán tu cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2104: Kinh Hồng Nhất Kiếm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2103: Dẫn quân nhập hũ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2102: Không có hảo ý ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2101: Thanh Long Đàn đàn chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2100: Bộ Hồng gầm rú ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2099: Tạ Khách Lai Khách Sạn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2098: Tội Ác Chi Thành ‘Mị lực’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2097: Không Văn Thánh Kiếm! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2096: Bái Hỏa Giáo ‘Bát Đại Thiên Kiêu’ chi 1? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2095: Nhìn ngươi không vừa mắt! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2094: Có thể giúp người khác đề bạt ‘Thiên phú linh căn’ ?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2093: Giết ngươi như giết gà! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2092: Đến ‘Tội Ác Chi Thành’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2091: Đoàn đại ca, Yên Vũ truyền nhân?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2090: ‘Yên Vũ truyền nhân’ phía dưới mạnh nhất chi nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2089: Phượng tộc ‘Tiên tri’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2088: Phượng tộc! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2087: Mật báo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2086: Tiến về ‘Trung Vực’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2085: Vương Dịch Phật ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2084: Tội Ác Chi Thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2083: Thân phận bạo lộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2082: Thu Mộ Tình suy đoán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2081: Uy hiếp toàn trường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2080: Người không biết không sợ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2079: Hai con đường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2078: Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2077: Là thời điểm xuất thủ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2076: Đông Phương Càn ‘Điều kiện’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2075: Đại điện ở trong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2074: Thu gia gia chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2073: Rác rưởi, phế vật! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2072: Miệng phóng sạch sẽ tí đi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2071: Hồng nhan họa thủy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2070: Danh tiếng Lãng Tiêm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2069: Thu gia nhị gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2068: Lớn mật Thu Mộ Tình ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2067: Đoạn Lăng Thiên phách đạo! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2066: Thu Mộ Tình ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2065: Rời đi Bái Hỏa Giáo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2064: Ly khai Bái Hỏa giáo ‘Biện pháp’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2063: Kinh hoảng Ngưu Ma ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2062: Thánh Tiên đệ thất biến, Nghịch Thiên Biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2061: Thanh y lão nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2060: Bộ Hoành, lam sắc linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2059: Ba!! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2058: Nổi tiếng 《 Cực Thánh Bảng 》! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2057: Ma tộc tiên phong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2056: Muốn thời tiết thay đổi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2055: Lại một kiện Siêu cấp Thánh khí! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2054: Lý An tàn nhẫn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2053: Không gì hơn cái này! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2052: Thánh Ma Khôi Lỗi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2051: Thống lĩnh Hắc Giáp Quân chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2050: Siêu cấp Thánh khí ‘Tu La đao’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2049: Ta gọi ‘Lý An’! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2048: Hoảng hốt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2047: Đoàn Lăng Thiên ‘Lực lượng’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2046: Chó săn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2045: Thanh Vân phủ nguy cơ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2044: Ma tộc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2043: Chật vật Chu Luật Kỳ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2042: Chấp Pháp đường Phó đường chủ, Đổng Nguyên Tấn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2041: Khiếp sợ Cam Như Yên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2040: Thần nữ chuyển thế? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2039: Đoàn Lăng Thiên quyết đoán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2038: Nhất kiếm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2037: Cam Như Yên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2036: Giam Tù điện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2035: Liễu Vân cũng tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2034: Mới tới Chấp Pháp đường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2033: Bát đại thiên kiêu đứng đầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2032: Chấp Pháp Đường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2031: Đoàn Lăng Thiên lại gây chuyện? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2030: Bái Hỏa giáo thứ tám vị ‘Thiên kiêu’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2029: Vẻ mặt huyết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2028: Sợ hãi thán phục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2027: Ngăn lại Đổng Lâm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2026: Thiên phú của Đoàn Lăng Thiên linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2025: Không có tư cách ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2024: Lạm dụng chức quyền ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2023: Duy chỉ có ngươi Đoàn Lăng Thiên không được! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2022: Ngươi là Thánh Nữ trượng phu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2021: Thánh Tiên đệ tam biến, Linh Mâu Biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2020: Ôn Diễm sư huynh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2019: Ôn Diễm ‘Bối cảnh’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2018: Lực áp Ôn Diễm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2017: Lịch sử tái diễn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2016: Xung đột tăng lên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2015: Xung đột ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2014: Tân Hỏa Điện, Ôn Diễm! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2013: Đoàn Lăng Thiên xuất quan ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2012: Ai vận khí tốt như vậy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2011: Phẫn nộ Dương Trùng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2010: Tử sắc linh căn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2009: Khả nhi tỷ tỷ, Cam Như Yên? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2008: Đoàn Lăng Thiên, chân truyền đệ tử! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2007: Tiên phẩm Thánh Văn Sư truyền thừa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2006: Vạn Văn Thánh Khí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2005: Chỉ toàn lừa một trăm vạn điểm cống hiến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2004: Cố ý? Vẫn là trùng hợp? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2003: Dương Văn, chết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2002: Thương Hoàng hàng thế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2001: Lại gặp cấm kỵ đan dược! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 2000: Đoàn Lăng Thiên ‘Ngự Kiếm Thuật’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1999: Làm nóng người bắt đầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1998: Dương Văn thủ đoạn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1997: Thánh Tiên đệ nhất biến, Thánh Nguyên Biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1996: Đã lâu ‘Xạ Nhật cung’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1995: Mười vạn điểm cống hiến, áp Đoàn Lăng Thiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1994: Đặt cược ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1993: Bái Hỏa giáo đệ nhất Ngân Diễm trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1992: Nháo đến trung ương quảng trường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1991: Sinh Tử điện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1990: Dương Văn chần chờ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1989: ‘Lấy tâm ngự kiếm’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1988: Thượng môn trả thù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1987: Dương Văn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1986: Quan Tu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1985: Đệ tử mới chỗ ghi danh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1984: Ngươi tên là gì? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1983: Thiên Ngoại hòn đảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1982: Tiến về Thánh Địa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1981: Tai hoạ ngầm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1980: Lý An suy đoán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1979: Oanh động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn Chương 1978: Kết thúc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1978: Kết thúc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1977: Cửu trảo Long chiến sĩ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1976: Cấm kị đan dược! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1975: Ngươi bại! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1974: Chiến Hồng Hư! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1973: Hồng Hư đến rồi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1972: Cấm kỵ đan dược ‘Quy Tẫn đan’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1971: Huyền Vũ Đàn Đại sư huynh ‘Hồng Hư’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1970: Tin tức nặng ký ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1969: Huyền Vũ Hộ Thể ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1968: Đạo tu ‘Tôn Đức’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1967: Có thể so với ‘Thiên Thánh cảnh trung kỳ thánh lực’ Thái Dương thánh lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1966: Ta Đoàn Lăng Thiên muốn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1965: Đệ ai giáo huấn ai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1964: Lăn ra tầm mắt của ta! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1963: Bị theo dõi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1962: Đặc biệt lớn hào cái sọt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1961: Đệ nhất khu mỏ quặng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1960: Ngụy Hách chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1959: Ăn miếng trả miếng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1958: Tiền trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1957: Thánh Địa Chấp Pháp Đường người tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1956: Khống cáo! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1955: Lý An chần chờ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1954: Lục Tuyệt nghịch thiên cải mệnh đại trận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1953: Tử nhân yêu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1952: Phát điên Lý An ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1951: Bái Hỏa Giáo ‘Quy tắc ngầm’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1950: Sự thật sẽ chứng minh hết thảy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1949: Quách Hùng đã đến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1948: Khoa trương tốc độ tu luyện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1947: Bưu hãn Đoàn Lăng Thiên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1946: Thuế biến, thanh sắc linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1945: Viên Hồng cái chết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1944: Rơi vào hạ phong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1943: Các ngươi... Đều đáng chết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1942: Anh em nhà họ Viên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1941: Chu Luật Kỳ không tin ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1940: Bạch Hổ Đàn, Liễu Mộ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1939: Khẩn cấp biện pháp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1938: Bá đạo Dương Trùng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1937: Ngươi, tự sát a! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1936: Dương Xung! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1935: Khủng bố lực lượng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1934: Thiên Ngoại Phi Tiên! Quyền phá Sơn Hà! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1933: Muốn đã xong? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1932: Xung đột ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1931: Đột phá, Nhân Thánh cảnh trung kỳ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1930: Lục sắc linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1929: Chấp Pháp trưởng lão ‘Tài quyết’! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1928: Thôn phệ Thanh sắc linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1927: Không chơi với ngươi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1926: Thủ đoạn ra hết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1925: Cố Long dựa vào ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1924: Không có cái kia tất yếu! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1923: Báo thù cho ta! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1922: Thanh sắc linh căn, Cố Long! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1921: Phản tướng một quân! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1920: Hưng sư vấn tội ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1919: Lai giả bất thiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1918: Bị điên Cố Xuân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1917: Tìm hiểu thần thông ‘Huyền Vũ Hộ Thể’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1916: Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ tư ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1915: Thành công rồi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1914: Thôn phệ thiên phú linh căn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1913: Cáo mượn oai hùm! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1912: Huyền Vũ Đàn đệ tử chỗ ở ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1911: Tâm chỗ đến, kiên định! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1910: Huyền Vũ tế đàn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1909: Thiên phú khảo hạch chấm dứt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1908: Tăng lên thiên phú linh căn đích phương pháp xử lý ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1907: Đoàn Lăng Thiên thiên phú linh căn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1906: Thanh sắc linh căn? Lam sắc linh căn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1905: Đến phiên Đoàn Lăng Thiên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1904: Thiên phú linh căn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1903: Được cùng mất ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1902: Chính thức thiên phú thần thông! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1901: Đoàn Lăng Thiên, Nhân Thánh cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1900: Huyền Vũ Đàn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1899: Ta ý đã quyết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1898: Áp lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1897: Dương Vũ chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1896: Nghịch tập ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1895: Tên điên bên trong tên điên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1894: Lại là cuộc chiến sinh tử! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1893: Ngân Diễm trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1892: Huyền Vũ Đàn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1891: Giết bọn chúng đi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1890: Tây Vực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1889: Dược Vương ‘Tôn Anh’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1888: Hỏa lão ‘Kế hoạch’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1887: Dược Viên tạp dịch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1886: Sơ lâm Thượng Vực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1885: Vượt qua vực Truyền Tống Trận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1884: Tiến về Thượng Vực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1883: Tỉnh ngộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1882: Ngày xưa Thiên Điện Điện Chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1881: Khả Nhi tin tức ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1880: Đuổi tới Thượng Vực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1879: Phương xa thân bằng hảo hữu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1878: Thánh Tiên Cửu Biến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1877: Huyền Sát giáo, Tạ Tông! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1876: Đoàn Lăng Thiên phẫn nộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1875: Hàng lâm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1874: Thượng Vực cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1873: Nhiều năm sau tương kiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1872: Tiêu Lam? Bích Dao? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1871: Bi kịch Đoàn Lăng Thiên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1870: Bát trảo biến cửu trảo! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1869: Tẩy Long Trì ở bên trong lực lượng thần bí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1868: Long chiến sĩ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1867: Bát Trảo Thần Long?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1866: Tiến Tẩy Long Trì! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1865: Đế Tuyệt chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1864: Long tộc truyền thừa thần thông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1863: Hối hận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1862: Ngang tay? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1861: Toàn trường há hốc mồm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1860: Mười văn Thánh khí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1859: Không có cái kia tất yếu! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1858: Muốn chết? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1857: Đoàn Lăng Thiên ‘Yêu cầu’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1856: Cừu nhân tương kiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1855: Vạn Ma triều bái ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1854: Độc Cô không sợ Phong Ma Bia? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1853: Âm Sơn chợ đêm người đến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1852: Đế Tuyệt xuất quan ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1851: Cái rắm cũng không dám phóng một cái! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1850: Thời đại kia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1849: Kim Ô Chi Sí tốc độ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1848: Thứ hai hình thái! Đột phá! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1847: Nguyệt, Vô, Ảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1846: Huyền Không Phủ chấn động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1845: Thanh Vân đài ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1844: Cá mè một lứa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1843: Ngu ngốc! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1842: Ngươi còn không xứng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1841: Kinh hoảng Triệu Đăng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1840: Thiên Vu giáo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1839: Đoàn Lăng Thiên tự tin ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1838: Trước nay chưa có áp lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1837: Năm năm ước hẹn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1836: Đoàn tụ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1835: Phụ tử tương kiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1834: Đoàn Như Phong hiện thân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1833: Lừa đảo? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1832: Thanh Vân Phủ, Hắc Giáp Quân! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1831: Khiếp sợ Cổ Từ Vân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1830 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1829: Trấn ma! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1828: Không tưởng được người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1827: Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1826: Ngươi có bổn sự kia sao?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1825: Đại khai sát giới! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1824: Gió nổi mây phun ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1823: ‘Chuyện xấu’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1822: Thượng Cổ Thú Ma truyền thừa? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1821: Ngươi là Đoàn Lăng Thiên?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1820: Nam Như Phong?? Như Phong! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1819: Cổ Lực, Nhân Thánh cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1818: Bạo lộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1817: Triệu Kỵ, Đại Thánh Cảnh hậu kỳ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1816: Chạm tay có thể bỏng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1815: Lăng Thiên, Đại Thánh Cảnh trung kỳ?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1814: Sự thật, sẽ để cho bọn hắn câm miệng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1813: Sinh tử khế ước ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1812: Đoàn Lăng Thiên nổi giận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1811: Sinh Tử Đường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1810: Xung đột ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1809: Ngụy vị diện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1808: Đoàn Lăng Thiên nhi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1807: Sóng to gió lớn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1806: Biển thủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1805: Đã xảy ra chuyện! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1804: Từ Tĩnh điều kiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1803: Giao dịch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1802: Triệu gia nhất mạch ‘Ý chí’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1801: Đoàn Lăng Thiên bị phán án ‘Tử hình’ ? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1800: Tìm Cổ Từ Vân hỗ trợ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1799: Khán Thủ giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1798: Tai hoạ ngầm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1797: Vinh Phàm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1796: Cá lọt lưới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1795: Đại Thôn Phệ Thuật?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1794: Âm Sơn chợ đêm thủ lĩnh mời ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1793: Âm Sơn chợ đêm người tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1792: Tương kiến không nhận thức ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1791: Thần thông, Thiên Ngoại Phi Tiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1790: Kiếm pháp loại Cao cấp thần thông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1789: Thấy đủ Thường Nhạc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1788: Thiên Huyễn Mị Ảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1787: Cao cấp thân pháp thần thông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1786: Độc nhất vô nhị ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1785: Tiểu Thôn Phệ Thuật ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1784: Cuối cùng một đạo cửa khẩu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1783: Có thể so với Đại Thánh Cảnh sơ kỳ thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1782: Một cửa lại một cửa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1781: Hiểm lại càng hiểm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1780: Đệ nhất thần thông! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1779: Dực Mãng Thú! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1778: Vô Uyên đầm lầy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1777: Cao cấp thần thông di tích? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1776: Lại một môn phòng ngự thần thông! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1775: Nham Thiên Sảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1774: Cung điện cùng đầm lầy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1773: Hai nơi thần thông di tích! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1772: Một tháng sau ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1771: Thần thông, Lục Hợp Kim Thân! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1770: Lục Hợp toà nhà hình tháp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1769: Thạch trong rừng ảo diệu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1768: Phá kỷ lục Triệu Kỵ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1767: Oan gia ngõ hẹp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1766: Khô Di tới chơi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1765: Thánh Vũ Bí Cảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1764: ‘Công lao’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1763: Huyền Không Phủ Phủ chủ, Mạnh Khánh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1762: Thiên Điện Điện Chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1761: Thánh Vũ Bí Cảnh sắp mở ra! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1760: Phó Phủ chủ, Triệu Đăng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1759: Cổ Từ Vân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1758: Chiếu rọi phân thân! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1757: Có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1756: Người dùng bầy phân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1755: 《 Huyền Không Bảng 》 đệ nhất nhân, Cổ Lực! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1754: Hết sức căng thẳng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1753: 《 Huyền Không Bảng 》 bên trên Đại Thánh Cảnh đệ tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1752: Xung đột ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1751: Danh ngạch định ra ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1750: Chúng ta là sư huynh đệ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1749: Giống như đã từng quen biết tràng diện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1748: Triệu Kỵ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1747: Đại Thánh Cảnh phía dưới vô địch? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1746: Tự rước lấy nhục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1745: Thực là vô dụng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1744: Vô sỉ Lạc gia huynh đệ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1743: ‘Chân Nguyên ngưng thú’ quyết đấu ‘Chân Nguyên ngưng vực’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1742: Cố lộng huyền hư? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1741: Hắn tựu là ‘Lăng Thiên’! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1740: Lạc gia huynh đệ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1739: Có hắn phụ tất có con hắn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1738: 《 Thái Diễn Kiếm Chung 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1737: Hai cái ‘Con ghẻ kí sinh’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1736: Thần thông di tích ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1735: Thánh Vũ Bí Cảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1734: Bái Hỏa Giáo, Chấp Pháp Đường! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1733: Khả Nhi tình cảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1732: Thượng Vực, Bái Hỏa Giáo! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1731: Nhân Thánh Cảnh, thần thông! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1730: Chủ phủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1729: Hai mươi ngày? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1728: Thần thông, Kim Ô Chi Sí! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1727: Vân Khôn ca ca ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1726: Cụt một tay lão nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1725: Bưu hãn nữ nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1724: Dương danh Huyền Không Phủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1723: Quách Lộc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1722: Cạo thành đầu trọc! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1721: Đến từ Thiên Điện đệ tử ghen ghét ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1720: Linh Trì ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1719: Thiên Điện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1718: Vương Phi Tuyên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1717: Chọn lựa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1716: Người quen ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1715: Huyền Không vực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1714: Mục tiêu, Huyền Không Phủ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1713: Vân Khôn chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1712: Thanh Vân Phủ đệ tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1711: Chu Mục Từ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1710: Phù Phong quốc Hoàng đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1709: Cái kia trọng yếu sao? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1708: Nghênh ngang ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1707: Huyết nhuộm thâm cung ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1706: Bách Lý Hồng đã xảy ra chuyện? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1705: Thân Ngoại Hóa Thân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1704: Đỉnh tiêm ma đạo công pháp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1703: Chỉ là bị thương? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1702: Đại trưởng lão nén bi thương! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1701: ‘Tụ Hồn’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1700: Từ Tĩnh không chết? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1699: 《 Xung Tiêu Bảng 》 đệ nhất! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1698: Từ Tĩnh chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1697: Phong Long Hàng Thế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1696: Chiến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1695: Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1694: Tiêu điểm chuyển di, Lý Phong! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1693: Từ Tĩnh, Trung Thánh Cảnh đỉnh phong! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1692: Ngập trời ma khí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1691: Tự tin Từ Tĩnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1690: Lấy một địch hai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1689: Đồng thời khiêu chiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1688: Miểu sát Chung Cố ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1687: Từ Tĩnh lên sân khấu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1686: Từ Tĩnh đến rồi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1685: Điên cuồng Từ Sầm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Lăng Thiên Chiến Tôn - Chương 1684: Lý Phong không chết? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1684: Lý Phong không chết? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1683: 《 Toái Không Nguyên Bạo 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1682: Âm mưu? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1681: Cành ô-liu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1680: Thái Dương Chân Nguyên uy lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1679: Trận chiến mở màn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1678: Xung Tiêu Phủ đệ tử chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1677: Từ Xán thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1676: Lại một cái Trung Thánh Cảnh trung kỳ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1675: Tửu Nhục Hòa Thượng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1674: Âm Hư Tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1673: Từ Xán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1672 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1671: 《 Vô Thượng Tâm Kiếm 》 cảnh giới thứ hai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1670: Muốn bắt đầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1669: 《 Xung Tiêu Bảng 》 bài vị chiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1668: Linh Lung cuộc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1667: Thật lớn cái giá đỡ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1666: Lý Phong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1665: Phạn Thiên Tự, Hoa Hòa Thượng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1664: Linh Lung hạp cốc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1663: Không nhất định? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1662: 《 Phệ Âm Ma Công 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1661: Xung Hư Phủ Thiếu phủ chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1660: Ân nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1659: Tin tức truyền ra ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1658: Đoàn Lăng Thiên, Thánh cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1657: Chuẩn Tam lưu thế lực bằng hữu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1656: Xung Tiêu Bảng bài vị chiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1655: Đoàn Lăng Thiên xuất quan ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1654: Bích Ba Hàn Phủ Phủ chủ, Hàn Chính Thiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1653: Lăng Thiên? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1652: Lửa cháy đến nơi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1651: Có ý định trả thù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1650: ‘Cục’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1649: Tương kiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1648: Thái độ chuyển biến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1647: Bích Ba Thành thành chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1646: Bích Ba Hàn Phủ Đại tiểu thư ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1645: Mạch suy nghĩ nhất trí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1644: Phượng Thiên Vũ kiên trì ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1643: Mục tiêu, Bích Ba Hàn phủ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1642: Trung Thánh Cảnh cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1641: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1640: Phong Ma Bia đi đâu? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1639: Phong hồi lộ chuyển ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1638: Phong Ma Bia uy năng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1637: Càn Vương mưu cầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1636: Lâm Đống, Thánh cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1635: Đoàn Lăng Thiên tốc độ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1634: Nhân giai đỉnh tiêm Thánh phẩm võ học ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1633: Lĩnh vực va chạm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1632: Đoàn Lăng Thiên đến rồi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1631: Tranh phong tương đối ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1630: Hắc Vân áp núi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1629: Bắc Mang sơn cuộc chiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1628: Trùng hợp như vậy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1627: Cuộc chiến sinh tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1626: Nằm thương Tư Đồ gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1625: Thiên Bảng đệ nhất nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1624: Âm Sơn chợ đêm tổng bộ mệnh lệnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1623: Bội phản ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1622: ‘Vinh Vương’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1621: Càn Vương Phủ người tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1620: ‘Thiết bản’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1619: Là hắn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1618: Ngươi biết ‘Phong Ma Bia’ sao? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1617: Càn Vương Phủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1616: Thăm người thân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1615: Tin tức kinh người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1614: Kích động Phượng Vô Đạo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1613: Tai hoạ ngầm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1612: Cá lọt lưới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1611: Hai cái Thánh cảnh cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1610: Âm Minh Tông tông chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1609: Đi Âm Minh Tông cứu người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1608: Phi kiếm gọt thủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1607: Quan tâm sẽ bị loạn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1606: Ma tu? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1605: Bách Lý Hồng hạ lạc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1604: Âm Minh Tông phó tông chủ ‘Đàm Trì’ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1603: Đoàn Lăng Thiên? Tư Đồ gia khách khanh? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1602: Âm Minh Tông cưỡng bức lao động ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1601: Danh dương Phù Phong quốc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1600: Gần như sụp đổ Lý Nhu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1599: Từ chối nhã nhặn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1598: Thất Tuyệt Môn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1597: Giết Tiến (Thiên Bảng) ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1596: Ngũ Tuyệt, Viêm Cách! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1595: Loan Phượng Pháp Tướng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1594: Tiểu bạch kiểm? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1593: Phượng cô nương, Phượng Thiên Vũ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1592: Nguyên lai hắn gọi Đoàn Lăng Thiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1591: Ước chiến ngày đã đến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1590: Bích Ba Hàn phủ đêm không ngủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1589: Hàn Cẩm Niên chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1588: Lý Phỉ nguy cơ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1587: Thiên Cơ tiền bối! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1586: Ai nhận ai làm cha ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1585: Mở ra Tẩy Long Trì cái chìa khóa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1584: Đoàn Như Phong điều kiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1583: Tẩy Long Trì ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1582: Độc Cô thủ lĩnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1581: Tức giận Đế Sơn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1580: Phù Viêm Tông tông chủ 'Tử Vân' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1579: 'Đoàn tiên sinh' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1578: Chân tướng rõ ràng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1577: Long tộc Tộc trưởng, Đế Sơn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1576: Hiểu lầm? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1575: Thanh Vân Phủ? Khô Di? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1574: Quật khởi như hỏa tiễn Đoàn Như Phong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1573: Phù Viêm Tông, Phượng cô nương! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1572: Đến từ phàm nhân đại lục nữ tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1571: Vô tình nhất là Đế Hoàng gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1570: Tư Đồ Trác ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1569: Lĩnh Nam Viên phủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1568: Chính thức hắc thủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1567: 《 Thiên Bảng 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1566: Không phải Thánh Luyện Sư ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1565: Ma văn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1564: Không tầm thường tội phạm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1563: Không tán thưởng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1562: Sưu hồn bí thuật ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1561: Hàng lâm Nguyệt Diệu Tông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1560: Tam giáo cửu lưu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1559: Vinh Uyên! Khô Di! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1558: Đánh giết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1557: Xui xẻo Đoạn Lăng Thiên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1556: Bị đuổi giết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1555: Tiễn Không cái chết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1554: Thực lực bạo lộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1553: Kính Tượng Phù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1552: 7 tuyệt môn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1551: Sư tôn của Tuyết Nại ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1550: Thẳng thắn thành khẩn tương đối ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1549: Tự bênh 0 bên trong hồng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1548: 2 cái tin tức nặng ký ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1547: Côi Tiên Kiếm uy lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1546: Chư Thiên vị diện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1545: 'Côi Tiên Kiếm' kêu gọi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1544: 'Lễ gặp mặt' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1543: Bích Ba Hàn phủ, Hàn Tuyết Nại ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1542: Hàn Cẩm Niên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1541: Duy nhất truyền nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1540: (Vô Thượng Tâm Kiếm) ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1539: Bái Hỏa Giáo lực uy hiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1538: Tìm được đường sống trong chỗ chết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1537: Ngũ Trảo Kim Long! Tam Túc Kim Ô! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1536: Năm thành nắm chắc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1535: Không có khói thuốc súng tranh phong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1534: Bái Hỏa Giáo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1533: Khả Nhi tỷ tỷ? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1532: Sinh tử một đường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1531: Ba năm, người và vật không còn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1530: Lưu Hoán khiếp sợ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1529: Nguyệt Diệu Tông tông chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1528: Chiến Triệu Phong! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1527: Cường hãn Thần Long Pháp Tướng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1526: Người theo dõi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1525: Triệu Phong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1524: Phải chết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1523: Nhập Thánh cảnh Tiểu Viên Mãn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1522: Trận bàn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1521: Âm Sơn chợ đêm phân bộ thủ lĩnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1520: Tử Vân Lôi Bằng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1519: Giống như đúc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1518: Si Mị dị thường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1517: Đại tinh tinh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1516: Tô Thất chết, Uông Đào hiện! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1515: Dị biến nảy sinh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1514: Phương Húy nguy cơ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1513: Phó tông chủ 'Chung Hỏa' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1512: Tông môn nhà kho ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1511: Chuẩn Tứ Tinh sát thủ 'Si Mị' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1510: Nhiệm vụ tiếp tục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1509: Tẩu hỏa nhập ma ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1508 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1507: Chân tướng rõ ràng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1506: Âu Dương gia diệt môn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1505: Âm Sơn chợ đêm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1504: Đoàn Lăng Thiên, Nhập Thánh cảnh? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1503: Người khiêu chiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1502: U Ma Lĩnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1501: Họa thủy đông dẫn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1500: Cùng Âu Dương gia làm bút 'Mua bán' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1499: Huy trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1498: Cửu tông liên minh tổng bộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1497: Kế hoạch bên ngoài 'Ngoài ý muốn' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1496: Âu Dương Sơn ra tay ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1495: Hai cái mặt quỷ người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1494: Thái Dương thân thể ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1493: Tàn nhẫn Âu Dương Thanh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1492: Giả thần giả quỷ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1491: Âu Dương gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1490: Hán Hà Thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1489: Âu Dương Nhược tâm tư ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1488: Dịch Thiên Hành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1487: Cửu Khúc Sơn Mạch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1486: Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ ba ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1485: Chim sẻ núp đằng sau ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1484: Kinh hoảng Hoàng Thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1483: Bọ ngựa bắt ve ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1482: Lưu Hoán hành tung ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1481: Đoàn Lăng Thiên 'Quỷ Văn Chi Thuật' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1480: Mặt khác hai đạo 'Tam Tinh thánh văn' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1479: Bá đạo Bách Lý Hồng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1478: 'Quỷ Văn Chi Thuật' truyền thừa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1477: Cửu Tinh Minh Bút ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1476: Xạ Nhật cung uy lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1475: Minh bút ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1474: Thiên giai Thánh khí? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1473: Tam Tinh Thánh Văn Sư 'Bách Lý Hồng' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1472: Nội môn khu vực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1471: Tam Tinh Thần Hành Phù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1470: 3 tinh thánh văn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1469: Không lớn không nhỏ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1468: Đông Phương trưởng lão mời ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1467: Thiên Cơ lão nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1466: Nhân gian tiên cảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1465: Hắn tựu là Đoàn Lăng Thiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1464: Bị chắn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1463: 《 Kim Bằng Trọng Huyền Quyết 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1462: Giá trên trời đạo phù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1461: Công Huân Các tầng thứ hai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1460: Ở trong tầm tay ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1459: Nữ Oa thạch mảnh vỡ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1458: Chu Kỳ nhắc nhở ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1457: Lấy mạng đổi mạng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1456: Ăn nói lung tung ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1455: Uy hiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1454: Kinh hoảng Chu Kỳ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1453: Chết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1452: Nhị Tinh thánh văn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1451: Thánh văn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1450: Chiến Phùng Phàm! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1449: Sinh tử quyết đấu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1448: Đắc ý Hoàng Thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1447: Trăm vạn công huân điểm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1446: Đông Phương trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1445: Ta ý định chính mình chơi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1444: Mua một bồi mười ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1443: Xuất quan, ứng chiến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1442: Náo nhiệt ngoại môn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1441: Địa Bảng cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1440: Hai đầu Ngũ Trảo Thần Long ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1439: Mục tiêu, Thoát Phàm cảnh viên mãn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1438: Kinh Hồng một mũi tên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1437: Đoàn Lăng Thiên tiếp chiến thiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1436: Điên cuồng Chu Kỳ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1435: Chu Kỳ khiếp sợ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1434: Sinh tử quyết chiến thiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1433: Ủy khuất Dương Hà ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1432: Ma Long tinh huyết, lần nữa lột xác! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1431: Không hề có lực hoàn thủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1430: Tằng Chí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1429: Nguyệt Diệu Tông 'Ngoại môn' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1428: Bùn nhão đều không bằng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1427: Giai đoạn thứ hai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1426: Nhất niệm thành ma ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1425: Ma tu 'Diệp Mãn' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1424: Nhập môn khảo hạch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1423: Cảm tạ ngươi cho ta cơ hội trang bức ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1422: Dị thú Pháp Tướng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1421: Thần Long Pháp Tướng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1420: Công đạo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1419: Quá khứ của Phương Húy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1418: Nguyệt Diệu Tông, Chu Kỳ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1417: "Lai giả bất thiện" ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1416: Trịnh gia diệt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1415: Chiến Thoát Phàm cảnh Đại viên mãn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1414: Trịnh gia trả thù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1413: 'Khâu Sơn Lệnh' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1412: Nguyệt Diệu Tông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1411: Quyết đấu Lăng Vân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1410: Đoàn Lăng Thiên tự tin ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1409: Mục tiêu, Thoát Phàm cảnh hậu kỳ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1408: Hồ Kiệt chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1407: Thánh phẩm đan dược ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1406: Công Huân Các ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1405: Không khoản nợ một thân nhẹ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1404: 93 điểm tích lũy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1403: Bạo lộ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1402: Thỉnh ngươi không muốn nhúng tay ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1401: Khâu cuối cùng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1400: Quỷ Đồng hiển uy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1399: Khảo nghiệm bắt đầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1398: Đoàn Lăng Thiên quyết định ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1397: 'Vướng víu' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1396: Nghiệm Thân Thạch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1395: Ánh mắt độc ác ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1394: Tô Thất ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1393: Khâu Sơn Thành thành chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1392: 'Đồng Bố Sam' đột phá ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1391: Châu chấu đá xe ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1390: Dị biến 'Mắt trái' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1389: Luyện hóa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1388: Độc Nhãn Ma Thứu 'Con mắt' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1387: Chụp được nó! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1386: 'Đồng Bố Sam' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1385: Huynh đệ tương xứng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1384: Ngự Thú sư, Hồng Vũ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1383: Dị Thuật Các ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1382: Kỳ Trân Các ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1381: Đạo Vũ Thánh Địa 'Đạo tu' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1380: Khoa trương chênh lệch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1379: Thoát Phàm cảnh trung kỳ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1378: 'Thanh Vân Phủ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1377: Khủng bố lão nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1376: Ngũ lưu thế lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1375: Thập Tam Thái Bảo đứng đầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1374: Thiên Khôi Vệ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1373: Vơ vét tài sản ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1372: Cao phẩm cấp Thánh Thạch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1371: Ba mươi sáu thân vệ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1370: Đoàn Lăng Thiên lên sân khấu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1369: Quách Lị thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1368: Thập Tam Thái Bảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1367: Đoạt! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1366: Buồn nôn 'Tiềm Long Doanh' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1365: Khâu Sơn Thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1364: Miểu bại Diệp Mãn! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1363: Lâm Thanh Vinh mời ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1362: Cường đại trung niên văn sĩ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1361: U Giáp Thú ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1360: Đoàn Lăng Thiên thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1359: Thoát Phàm cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1358: Một năm sau ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1357: Xạ Nhật cung ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1356: Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ hai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1355: Tùy cơ ứng biến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1354: Đế Ung mưu cầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1353: Đoàn Lăng Thiên mất tích ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1352: Nhanh làm cha ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1351: Lăng Thiên Tông di chuyển ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1350: Liên tục không ngừng tài liệu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1349: 'Thoát Phàm cảnh' phía dưới vô địch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1348: Tái nhập 'Kiếm' chữ hạp cốc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1347: Rung động Tư Mã Trường Phong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1346: Dung hợp áo nghĩa 'Tiềm lực' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1345: Đoàn Lăng Thiên, Võ Đế cảnh đỉnh phong! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1344: Lực áp Man Vô Yêu Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1343: Cố nhân 'Tề Vũ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1342: Tuyết Nại đột phá ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1341: Bại Tam đại phó đảo chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1340: Mục tiêu mới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1339: Bên trong hai ngày, bên ngoài một ngày ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1338: Tam Túc Kim Ô ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1337: Thất Bảo Linh Lung Tháp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1336: Viêm Hoàng tử tôn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1335: Kết thúc công việc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1334: 'Bảo vật' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1333: 'Đá thử vàng' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1332: Khách không mời mà đến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1331: 100 tuổi mới trưởng thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1330: Ngũ trảo Ma Long ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1329: Tàn bạo 'Ma tu' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1328: Long tộc dòng chính ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1327: Hấp thụ tinh khí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1326: Ma tu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1325: Bán Nguyệt Đảo đảo chủ 'Đế Ung' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1324: 'Đạo phù' lại hiện ra ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1323: San Hô Đảo Đại đảo chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1322: La Phong Trúc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1321: Đạo tu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1320: Giết U Hàn Võ Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1319: Trường sinh bất tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1318: Đến 'Bán Nguyệt Đảo' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1317: Thánh mạch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1316: Đỉnh tiêm Nhân giai Thánh phẩm võ học ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1315: Cường đại Thánh phẩm võ học ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1314: Tứ đại Hải Ngoại Thánh Đảo đứng đầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1313: Mặt khác hai cái phàm nhân đại lục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1312: Thánh Thạch tài nguyên khoáng sản ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1311: Tức giận Hàn Tuyết Nại ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1310: Lôi Minh Võ Đế chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1309: Mệnh huyền một đường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1308: Kinh hoảng Chu Nghị ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1307: Tiên Thiên huyễn thân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1306: Vụ Ẩn Đảo Nhị đảo chủ, Trần Bi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1305: Thần đến chi bút ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1304: Kiếm chỉ thứ nhất ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1303: Trước 3 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1302: Một vòng cuối cùng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1301: Thiên phú thần thông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1300: Đoàn Lăng Thiên thực lực chân chính ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1299: Quyết đấu Trần Trị ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1298: Vụ Ẩn Hội Võ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1297: Vụ Ẩn đảo 'Tam đảo chủ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1296: Man Vô Yêu Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1295: Thanh Huyền Vũ Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1294: Thiên Vũ, Phong Ma Bia hạ lạc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1293: Sát niệm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1292: Thạch Kỳ Vũ Đế biệt khuất ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1291: Cử Giai Hoa, phản đồ? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1290: Nhân giai Thượng phẩm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1289: Giả Phong Ma Bia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1288: Cường đại Hồng bào lão nhân ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1287: Băng Tuyệt Thiên Địa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1286: Vụ Ẩn Hội Võ, sắp bắt đầu! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1285: Trời sinh Cung Tiễn Thủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1284: Đổng Hổ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1282: Lại để cho người đau đầu 'Dây cung' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1281: Giao Long ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1280: Đột phá Vũ Đế cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1279: Đệ tử hạch tâm 'Trần Trị' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1278: Hàn Băng Võ Đế pho tượng? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1277: Trí nhớ hoàn toàn khôi phục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1276: Dị biến nảy sinh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1275: Đoàn Lăng Thiên ra tay ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1274: Cẩu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1273: 'Con ruồi' đáng ghét ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1272: Gặp lại ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1271: Phàm phẩm võ học ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1270: Vụ Ẩn thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1269: Vũ Hoàng cảnh 9 trọng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1268: Trí nhớ khôi phục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1267: Mặc Lân Hùng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1266: Tham niệm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1265: Danh chấn tứ phương ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1264: Hải ngoại thế giới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1263: 《 Thái Diễn Vẫn Tinh Tiễn 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1262: Mở ra Linh Lung Ngọc Hạp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1261: Lôi Vân Phong, Lôi Minh Võ Đế! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1260: Tiến về trước Vụ Ẩn Đảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1259: Thánh phẩm võ học ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1258: Trấn tộc vũ kỹ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1257: Yêu Đế nội đan ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1256: Hải ngoại Thánh Đảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1255: Linh Huyền Võ Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1254: Linh Huyền Võ Đế thân truyền đại đệ tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1253: Dốc sức chiến đấu hai đại Võ Đế thân truyền đệ tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1252: Lỗ Trung chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1251: Lôi phạt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1250: Đánh bạc mạng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1249: Trọng Lực Thê Trận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1248: Vòng thứ nhất tuyển bạt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1247: Chung An ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1246: 《 Thập Đại Thánh Khí Bảng 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1245: Bại Thạch Kỳ Võ Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1244: Giao cho ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1243: Một cái khác phiên quang cảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1242: Tống Đình ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1241 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1240: Toàn bộ giết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1239: Ngươi còn không xứng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1238: Hàn tộc cường giả hàng lâm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1237: Dùng thân thể hoành độ 'Nhược Thủy Hà' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1236: Ba cái tiểu ma đầu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1235: 'Kiếm Chi Nhất Đạo' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1234: U Hàn Võ Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1233: 《 Hàn Băng Thần Kiếm Quyết 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1232: U Hàn cốc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1231: Người không biết không sợ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1230: Ngươi xác định hắn là 'Động Hư cảnh võ giả' ? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1229: Cách biệt một trời ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1228: Để mạng lại đánh bạc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1227: Động Hư cảnh nhất trọng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1226: Kiếm Ý ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1225: Ẩn vào sương mù sau 'Linh Huyền Phong' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1224: Giả! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1223: Võ Đế đệ tử, môn đồ tuyển bạt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1222: Kết Đan cảnh nhất trọng? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1221: Cố nhân gặp rủi ro ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1220: Tiên Thiên 6 cảnh giới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1219: Ta... Rốt cuộc là ai? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1218: Treo đầu dê bán thịt chó ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1217: Xích Hỏa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1216: Tiên Thiên Phản Hư kính? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1215: Đan điền dị biến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1214: Phong Ma ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1213: Tham lam ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1212: Thạch Kỳ Võ Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1211: Phong Ma bia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1210: Thủ đoạn ra hết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1209: Đoàn Lăng Thiên 'Cuồng ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1208: Mạnh mẽ xông tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1207: Không có hứng thú ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1206: Phẫn nộ Đoàn Lăng Thiên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1205: Mười năm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1204: Hắn là nam nhân của ta ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1203: 'Bảo tàng lớn' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1202: Vạn năm Chu quả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1201: Đế cảnh Kiếm Chi Áo Nghĩa! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1200: Thực lực đại tăng 'Đoàn Lăng Thiên ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1199: Cưỡng bức ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1198: Võ Đế đệ tử thân truyền 'Chó' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1197: Ngu ngốc! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1196: Vân Cương tự tin ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1195: Mê Thất thạch lâm, Thạch Kỳ Võ Đế! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1194: Hàng lâm Chân Võ tông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1193: Nó kêu 'Cái búa' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1192: Cường đại 'Khôi lỗi ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1191: Được mùa lớn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1190: Chiến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1189: Đại chiến, hết sức căng thẳng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1188: Sáu thế lực lớn lãnh tụ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1187: Lai giả bất thiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1186: Hàn tộc cường giả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1185: Chân Võ Tông tông chủ 'Võ Liệt ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1184: Trương Tam Lý Tứ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1183: Tăng phúc 'Chín thành hai ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1182: Đoàn Lăng Thiên mục đích ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1181: Kính già yêu trẻ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1180: 《 Thiên Quang Vạn Kiếm Quyết 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1179: Chu gia Đại trưởng lão ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1178: Một vốn bốn lời ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1177: 30 vạn thượng phẩm Nguyên Thạch! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1176: Nguyên lai 'Áp trục ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1175: Cửu Kiếp Ngự Kiếm Quyết, miểu sát! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1174: Trả thù ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1173: 'Huyền Ngân ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1172: Thái Bình Thành không yên ổn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1171: Một chỉ đánh giết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1170: Khu vực khách quý ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1169: Phế! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1168: Vu hãm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1167: Chu Lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1166: Thái Bình Thành, Chu gia phòng đấu giá ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1165: La Chiến chết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1164: Trần Thiếu Soái? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1163: Đích thân tới Kha gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1162: Kha gia đại thiếu gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1161: Hai nữ tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1160: 'Dương Xuân ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1159: Trọng thưởng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1158: Vân trưởng lão không thấy! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1157: Chuẩn bị ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1156: Tông chủ, Đoàn Lăng Thiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1155: Nộ vi hồng nhan, kiếm phá Dương phong! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1154: Tề tụ đỉnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1153: 'Lăng Thiên tông' hiện thế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1152: Tìm tòi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1151: Hai nữ tính toán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1150: Dương Hoành cha con chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1149: Tay không đoạt đao ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1148: Núi lửa phun trào ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1147: Thiên phú thần thông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1146: Dương Tuyết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1145: Quyết tuyệt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1144: Thiên Châu tới tay ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1143: Võ Hoàng cảnh Tam trọng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1142: Chính chủ tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1141: 'Tam Hoàng gia ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1140: Đến nội lục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1139: Thiên Châu chi lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1138: 'Thiên Châu ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1137: Địa Ngục Kim Mao Khuyển ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1136: Hai lựa chọn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1135: Làm chó của ta! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1134: Nhiệt huyết sôi trào ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1133: Đồng Sát chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1132: Hà Nam Tứ Sát ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1131: Lòng tham không đáy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1130: Tội phạm tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1129: Nhược Thủy Hà trên ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1128: Hai cái 'Võ Hoàng cảnh Tứ trọng ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1127: Phi thuyền tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1126: Hai cái cô gái nhỏ tin tức ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1125: Trực đảo hoàng long ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1124: Hùng Toàn xuất thủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1123: Thôn Kim tổ chức ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1122: Nhược Thủy Hà bờ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1121: Trước khi lên đường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1120: Đánh giết Kiếm môn Môn chủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1119: Hàng lâm Đao Kiếm môn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1118: 'Thành ý' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1117: Bắc Kỳ Tôn gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1116: Mã mã hổ hổ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1115: Âm Dương tông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1114: Dung hợp áo nghĩa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1113: Đệ cửu biến, Thần Long Biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1112: Âu Dã Tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1111: Lực lượng thần bí ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1110: Sau ba tháng 'Đoàn Lăng Thiên' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1109: Hết sức căng thẳng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1108: Độ tinh khiết 'Chín thành bảy ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1107: Ngưng tụ lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1106: Lai giả bất thiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1105: Viễn Cổ Thương Long hư ảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1104: Ngóc đầu trở lại ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1103: Bế tử quan, ba tháng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1102: 'Đùa hỏa ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1101: 'Vây Nguỵ cứu Triệu ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1100: Võ Hoàng phía dưới vô địch ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1099: Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1098: Cửu trọng cao giai phong, hỏa ý cảnh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1097: Một bước lên trời! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1096: Đáng giá không? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1095: Trình Hạ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1094: Lục Chí phỏng đoán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1093: Tự chịu diệt vong ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1092: Bị gài bẫy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1091: Ngoài ý liệu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1090: Cùng đi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1089: Hóa Hư cảnh Thất trọng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1088: Ếch ngồi đáy giếng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1087: 'Treo giải thưởng' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1086: Giả trang ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1085: Ngươi cũng biết 'Luân Hồi Võ Đế'? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1084: Yêu nghiệt trung yêu nghiệt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1083: Không phải bình thường 'Nhất phẩm Luyện Dược Sư ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1082: Tỉ lệ thành đan ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1081: Một phân thành ba ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1080: Mất trí nhớ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1079: Phượng Thiên Vũ thức tỉnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1078: Treo giải thưởng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1077: Cố Hồn Căn? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1076: Lục Tùng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1075: Bát trọng cao giai Kiếm Chi Ý Cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1074: Cố Hồn Căn, Định Hồn Thảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1073: Nam ngoại lục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1072: Mẹo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1071: Không phục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1070: 'Đoàn trưởng lão ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1069: 'Đệ nhất khách khanh ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1068: Nhất phẩm Luyện Dược Sư! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1067: Ngây ra như phỗng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1066: Hai loại người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1065: Giết? Không giết? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1064: Vang dội bạt tai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1063: Lục gia Tam thiếu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1062: Nhân phẩm ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1061: Hoàng Thuần ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1060: Luyện Dược Sư giải thi đấu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1059: Âu gia, Lục gia ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1058: Bắc Lăng chi địa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1057: Thanh Lang trở về ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1056: Đại sư ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1055: Không làm mua bán lỗ vốn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1054: Nhược Thủy Hà ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1053: Việc cấp bách ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1052: La Phục đuổi theo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1051: Lại đến Đại Mạc cổ thành ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1050: Băng quan tài ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1049: Trực tiếp giết chết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1048: Vong ân phụ nghĩa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1047: Vội vã ly khai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1046: Không thuộc về Vân Tiêu đại lục lực lượng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1045: Lần nữa hôn mê ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1044: Ma Hóa! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1043: 30 cái hô hấp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1042: Phượng, Thiên, Vũ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1041: Uy hiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1040: Hai đại Võ Hoàng lo lắng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1039: Võ Hoàng tề tụ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1038: Vấy bẩn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1037: Đông Sơn chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1036: Ai giết ai ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1035: Võ Hoàng xuất thủ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1034: Mưa gió muốn tới ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1033: Địa lao ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1032: Nhiếp gia quyết định ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1031: Trở về ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1030: Điên cuồng quyết định ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1029: Các ngươi vừa mới thảo luận người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1028: Xích Tiêu vương quốc cũng bị diệt ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1027: Mục tiêu: Đoàn Lăng Thiên! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1026: Khách không mời mà đến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1025: Trở lại hạp cốc ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1024: Đoàn Lăng Thiên phiền não ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1023: Kiếm Chi Áo Nghĩa! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1022: Kiếm Thánh 'Thư để lại ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1021: Phần đề chữ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1020: 'Kiếm ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1019: Kỳ tích ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1018: Hùng Toàn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1017: Thần bí 'Đoàn Như Phong ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1016: Sơn Ca Lạp đại lục ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1015: Nhị trọng Hoàng cảnh Hỏa Chi Áo Nghĩa! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1014: Kẻ thù tương kiến ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1013: Ngũ Hành tông 'Lá bài tẩy ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1012: Đoạn chân trọng sinh ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1011: Phục dụng 'Tiên Linh Thảo ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1010: Hồ Lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1009: Ta là Triệu Minh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1008: Uy hiếp ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1007: Hồi Đại Hán vương triều ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1006: Ta ý đã quyết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1005: Võ Hoàng cơn giận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1004: Tâm tính biến hóa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1003: Đế cảnh áo nghĩa mảnh vỡ! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1002: Ba nghìn đầu Viễn Cổ Giác Long chi lực! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1001: 'Mặc Cương ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 1000: Đoàn Lăng Thiên sự bất đắc dĩ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 999: Tử Kinh Quả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 998: Cửu Kiếp Ngự Kiếm Quyết! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 997: Đoàn Lăng Thiên nguy cơ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 996: Từ Thanh! Tả Việt! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 995: Tiếp tục! Tầng thứ tư! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 994: Tầng thứ ba ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 993: Ý niệm điên cuồng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 992: Cổ quái thạch đài ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 991: Kình Phong Võ Đế ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 990: Tiên Linh Thảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 989: 'Bốn tiến một thạch thất ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 988: Tiến nhập cung điện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 987: 'Sát trận' tái hiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 986: Lôi Chung chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 985: Thoát ly Ngũ Hành tông ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 984: Nhất trọng cao giai Lôi Chi Ý Cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 983: Hoàn toàn không để ý ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 982: Trung tâm cung điện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 981: Vung lên đập bay! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 980: Lôi Quân! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 979: Trao đổi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 978: Bành Bảo tính toán ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 977: 'Lãnh Kỷ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 976: Một nghìn năm trăm đầu Viễn Cổ Giác Long chi lực! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 975: Hắc y thanh niên thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 974: Gặp nhau ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 973: Đi trước 'Khu vực trung tâm ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 972: 'Sát Thần' tái hiện ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 971: Bị người hãm hại ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 970: Ngoại vi sau cùng một mai 'Áo nghĩa mảnh vỡ ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 969: Đoàn Lăng Thiên cơn giận ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 968: Lực áp Tử Thương ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 967: Tử Thương không chết ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 966: Lại thấy cái hộp tinh sảo! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 965: Bát trọng Hoàng cảnh Phong Chi Áo Nghĩa mảnh vỡ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 964: Đoàn Lăng Thiên thực lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 963: Hóa Hư cảnh Nhị trọng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 962: Đệ bát biến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 961: Tam Sắc Đan ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 960: Phượng Thiên Vũ 'Dị biến ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 959: Bát trọng cao giai Hỏa Chi Ý Cảnh! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 958: Cửu trọng Hoàng cảnh Hỏa Chi Áo Nghĩa mảnh vỡ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 957: Lại một cái cái hộp tinh sảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 956: Ba viên linh quả ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 955: Bành Bảo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 954: Vô kiên bất tồi ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 953: Thất trọng Hoàng cảnh Đại Địa Áo Nghĩa mảnh vỡ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 952: Chim sẻ tại sau ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 951: Kiện thứ nhất bảo vật ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 950: Nhị lưu thế lực ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 949: Đế cảnh áo nghĩa ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 948: Số 2 cửa vào? ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 947: Dài dằng dặc thang đá ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 946: Hồ Phi chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 945: Sát Thần 'Đoàn Lăng Thiên ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 944: Bốn mươi tám người ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 943: 'Vực sâu không đáy' trung đi ra nam nữ ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 942: Phong Ma Bia khối vụn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 941: Một nghìn đầu Viễn Cổ Giác Long chi lực! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 940: Vực sâu không đáy ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 939: Võ Đế bí tàng mở ra! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 938: Năm toà 'Minh Văn chi trận ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 937: Động Hư cảnh Tam trọng?! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 936: Một quyền đánh bạo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 935: Chiến! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 934: Bởi vì hắn là ta Đoàn đại ca! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 933: Đánh cược ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 932: Tự ta đánh cuộc với ngươi! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 931: Nhật Nguyệt giáo ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 930: Vân Không tự 'Phương trượng ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 929: Hồng Thanh chi tử ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 928: Chấn động toàn trường ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 927: Toàn diệt! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 926: Tề Vũ 'Đi qua ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 925: Một kiếm đứt cổ, giết bảy người! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 924: Xích Nguyệt phái khiêu khích ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 923: Kích thích nhiệt tình ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 922: Chỉ vì 'Áo nghĩa mảnh vỡ'! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 921: 《 Thái Thượng Vong Tình quyết 》 ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 920: Phượng Thiên Vũ đề thăng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 919: Quỷ Hỏa thủ đoạn ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 918: Bốn tiếng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 917: Phiền muộn Hoàng Đại Ngưu ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 916: Động Hư cảnh Cửu trọng! ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 915: Võ Đế bí tàng ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 914: Nghĩ muốn cái gì sẽ cái gì ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 913: Hoàng Đại Ngưu 'Đại Địa Ý Cảnh ' ~ (02/03/2017)Miễn phí

Chương 912: Ngươi nhất định là đui mù! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 911: Đoàn Lăng Thiên 'Lôi Chi Ý Cảnh'! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 910: Bệnh tâm thần Hồ Phi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 909: Đổ ước ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 908: Ngươi tại khoác lác! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 907: Nhất nhất bày ra ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 906: Toàn bộ tỉnh lại ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 905: Chờ đợi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 904: Mười tiếng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 903: Hồn kỹ không rồi! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 902: Sau mười ngày ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 901: Ngũ Hành tông đệ nhất phong ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 900: Thông Huyền chi trận ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 899: Cá nhân chiến 'Đệ nhất'! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 898: Cầu phú quý trong nguy hiểm! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 897: Ý nghĩ điên cuồng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 896: 'Sói tới ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 895: Lĩnh ngộ cũng là 'Đại Địa Ý Cảnh ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 894: Chỉ đùa một chút ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 893: Ngậm máu phun người? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 892: Vô sỉ? Thông minh? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 891: Cứng đối cứng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 890: Nam Cung Dật quyết đoán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 889: Thập mai trang giấy ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 888: Điền Cố kiêng kỵ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 887: Cao tầng hiện thân ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 886: Cường giả thanh niên tập hợp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 885: Nam Cung huynh đệ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 884: Ngươi, xứng sao? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 883: Quy hoạch tương lai ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 882: Đột phá! Đột phá! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 881: Hồng Nguyên Quả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 880: Bạch Nhãn Lang 'Hồ Phi ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 879: Ngươi không phải đã chết sao? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 878: Yêu cầu thứ hai ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 877: Hai cái yêu cầu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 876: Tình thế xoay chuyển ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 875: Điên cuồng Mộc Phong đệ tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 874: Vấy bẩn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 873: Hồng Hi chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 872: Xung đột ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 871: Ngũ phong cuộc chiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 870: Hoàng Đại Ngưu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 869: Khiếu Nguyệt Thiên Lang ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 868: Hư cảnh đỉnh phong ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 867: Quỷ lão kinh sợ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 866: Đứng ngồi không yên phó bảo chủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 865: Có mất tất có được ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 864: Tiểu ma nữ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 863: Bùng nổ Đông Quách Lôi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 862: Tuyết Nại bị lừa gạt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 861: Nội gian ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 860: Chiếu Yêu Kính ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 859: Tội phạm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 858: Trước khi rời đi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 857: Để ý, để ý! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 856: Lại tới Trầm gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 855: Đáng buồn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 854: Một chưởng đánh bay ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 853: Đoàn thiếu gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 852: Trầm Ngạn kế hoạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 851: Trầm Vĩ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 850: Ngũ Hành tông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 849: Bạo nộ Trầm Ngạn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 848: Trầm gia chịu thua ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 847: Thái thượng trưởng lão điên! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 846: Trầm gia Thái thượng trưởng lão ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 845: 《 Lôi Đình Cửu Kích 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 844: Tay không tiếp dao sắc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 843: Đến cửa từ hôn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 842: Không biết tự lượng sức mình! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 841: Di chứng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 840: Đoàn Lăng Thiên thức tỉnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 839: Rời nhà ra đi thiếu nữ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 838: Đoàn Lăng Thiên không thấy! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 837: Tử phát huyết mâu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 836: Phong Ma Bia trong truyền ra thanh âm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 835: Bị đuổi kịp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 834: Kiếm Thập Tam thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 833: Lai giả bất thiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 832: Tan cuộc ly khai ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 831: Tứ đại thế lực cướp người ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 830: Phát ra khen thưởng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 829: Kinh hỉ đột phá! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 828: Đoàn Lăng Thiên bị thương ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 827: Hồn kỹ bị phá ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 826: Cuối cùng đánh một trận ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 825: Nghĩ bái Đoàn Lăng Thiên vi sư người ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 824: Hồn kỹ? Thiên phú thần thông? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 823: Tiên Thiên Linh Thể số mệnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 822: 《 Mẫu Liên Hoàn Kiếm 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 821: Phong Ma Bia lực uy hiếp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 820: Võ Đế lưu lại? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 819: Tử Thương chịu thua ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 818: Viêm công tử 'Trương Viêm'! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 817: Con lừa ngốc? Hòa thượng? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 816: 《 Cực Hàn Khô Tịch Kiếm 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 815: Tô Lập thực lực chân chính ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 814: Trước 10, cơ hội cuối cùng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 813: Thiên tài tuyệt diễm nữ tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 812: Kịch liệt khiêu chiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 811: Vòng thứ ba tuyển chọn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 810: Nữ tính cường giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 809: Phượng Thiên Vũ, thứ 7! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 808: Thứ 3, thứ 4, thứ 5 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 807: Nhị trọng trung giai Phong Chi Ý Cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 806: Thứ nhất đi ra ngoài người ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 805: Hóa Hư cảnh Cửu trọng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 804: Ôm cây đợi thỏ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 803: 'Ăn gian khí ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 802: Mê Huyễn Địa Cung ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 801: Tử Thương tính toán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 800: Ngoại tộc, thiên phú thần thông! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 799: Tả tơi lại vi gian ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 798: Bát trọng Hỏa Chi Ý Cảnh mảnh vỡ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 797: Một bên tình nguyện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 796: Nghịch thiên vận khí ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 795: Cấu kết với nhau làm việc xấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 794: Miểu sát Động Hư cảnh Nhị trọng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 793: Nghìn cân treo sợi tóc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 792: Cường giả chi tâm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 791: Chuẩn Hoàng phẩm linh kiếm chi uy ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 790: Trấn Hồn Chi Trận ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 789: Luyện Ngục huyễn cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 788: Không có tư cách ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 787: Lớn nhất bên thắng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 786: Trắc Linh Châu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 785: Ninh Xán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 784: Sinh tử tuyển chọn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 783: Máu tanh cạnh tranh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 782: Kiếm môn trưởng lão ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 781: Kiếm Thập Tam ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 780: Nhị phẩm Luyện Dược Sư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 779: Nguy cơ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 778: Phó bảo chủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 777: Tử Thương tính toán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 776: 《 Cửu Long Thốn Mang Thiểm 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 775: Đông Quách Lôi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 774: Đông Quách Hàn chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 773: Đông Quách Hàn trả thù ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 772: Đông Quách gia tộc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 771: Phế vật! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 770: Thương Lang bảo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 769: Phượng Vô Đạo thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 768: Gặp rủi ro huynh muội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 767: Động Hư cảnh! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 766: Bá đạo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 765: Cứ việc thử một chút ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 764: Xảo ngộ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 763: Triệu Duy Y ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 762: Không muốn làm người ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 761: Tầng thứ chín ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 760: Như ta vừa mới ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 759: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 758: Liệt Hỏa Tửu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 757: Mục tiêu, tầng thứ bảy! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 756: Đặc biệt tửu lâu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 755: Băng Hỏa lâu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 754: Đại Minh vương triều ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 753: Thanh Nhãn Cự Ưng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 752: Cửu trọng đê giai Phong Chi Ý Cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 751: Sống không bằng chết ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 750: Đòi nợ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 749: Ly khai ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 748: Bạn thân đoàn tụ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 747: Cha là 'Võ Đế cường giả'? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 746: Không biết dựa vào không đáng tin cậy 'Phù Lục ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 745: Đoàn Lăng Thiên ngông nghênh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 744: 'Lục Trảo Thần Long ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 743: Mười bảy cái linh huyệt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 742: Hút ra linh huyệt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 741: Liên tiếp chấn động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 740: Quỳ xuống đất xin tha ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 739: Ngăn cơn sóng dữ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 738: Tranh phong tương đối ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 737: Phi Hồng sơn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 736: Đoàn Như Phong vật lưu lại ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 735: Phi Hồng tông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 734: Nhị lưu tông môn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 733: Đi xa nhà đi? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 732: Cẩm Y vệ! Đoàn thống lĩnh? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 731: Sáng tỏ rõ ràng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 730: Lôi phạt hàng lâm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 729: 'Huyết nhân ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 728: Hoảng sợ Cổ Hồng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 727: Một đám phế vật! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 726: Giá áo túi cơm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 725: Nghìn năm lão quái ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 724: Dẫn Nguyên Châu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 723: Lại tới Yêu Liên cốc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 722: Nợ máu, trả bằng máu! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 721: Thanh Lâm tam tông mưu cầu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 720: Mấy năm sau tương kiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 719: Hồi Thanh Lâm hoàng quốc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 718: Thánh Khí? Tăng phúc gấp đôi? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 717: Đoàn Lăng Thiên phỏng đoán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 716: Kết thúc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 715: Vương triều võ bỉ 'Đệ nhất ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 714: Phong Ma Bia lai lịch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 713: Không có hoàn thủ chi lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 712: Số mệnh quyết đấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 711: 'Quỷ Hỏa ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 710: Một đám Minh Văn Sư hoang mang ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 709: Bí pháp? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 708: Tử Thương dị biến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 707: Sau cùng ba tràng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 706: Vẫn là một cái đối mặt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 705: Bạch Hạo lên sân khấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 704: Đoàn Lăng Thiên bị khiêu chiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 703: Hỏa mượn phong thế ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 702: Bạch Hách khiêu chiến Tử Thương ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 701: Ý cảnh thực chất hóa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 700: Không rượu không vui Trương Thủ Vĩnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 699: Sáu vị trí đầu chi tranh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 698: Thứ 7, thứ 8, thứ 9 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 697: 'Thứ 7' chi tranh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 696: Bài vị chiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 695: Nhân Đao Hợp Nhất ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 694: Khiêu chiến vượt cấp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 693: Đuổi sát Thiên cấp võ kỹ phòng ngự võ kỹ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 692: Phượng Thiên Vũ thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 691: Tự mình hủy tự mình ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 690: Tử Thương xuất thủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 689: Cửu trọng Kiếm Chi Ý Cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 688: Một kiếm đứt cổ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 687: 《 Thủy Long phá 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 686: Ta có ý kiến! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 685: Hai mươi người ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 684: Còn muốn quyết ra cụ thể sắp xếp? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 683: Mạnh yếu rõ ràng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 682: Thảm liệt tuyển chọn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 681: Đoàn Lăng Thiên 'Nội tình ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 680: Giằng co Hoàng Đế ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 679: Bát sĩ đại kiệu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 678: Cầm công tử 'Tử Thương ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 677: Phượng gia tộc trưởng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 676: Ta nghĩ hắn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 675: Trước mặt mọi người luyện khí ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 674: Tam phẩm linh kiếm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 673: Giai đoạn thứ nhất kết thúc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 672: Liên tiếp tấn cấp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 671: Đoàn Lăng Thiên xuất thủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 670: Vòng thứ hai tuyển chọn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 669: Bạch y thanh niên xuất thủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 668: 'Vương triều võ bỉ' bắt đầu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 667: Số 32 lệnh bài ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 666: Long Vân thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 665: Năm nghìn miếng hạ phẩm Nguyên Thạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 664: Thính phòng đẳng cấp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 663: Phong Ma Bia dị động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 662: Bát trọng Phong Chi Ý Cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 661: Phượng Vân Phi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 660: Thiên Vũ tiểu thư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 659: Có bảo sơn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 658: Xúi quẩy Dạ Tương ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 657: Phượng gia Tam trưởng lão ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 656: Phượng Hạo chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 655: Miệng tiện hạ tràng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 654: Vang dội bạt tai ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 653: Cố nhân tương kiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 652: Động Hư cảnh chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 651: Liên tiếp đột phá ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 650: Luyện chế 'Niết Bàn Đan ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 649: Bất Lão Căn! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 648: Hưng sư vấn tội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 647: Ba bộ thi thể ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 646: Nhập Hư cảnh Lục trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 645: Yêu cầu vô lý ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 644: Linh quả tái hiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 643: Trương Thủ Vĩnh chấn động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 642: Tăng phúc 'Bảy thành ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 641: Tam phẩm Linh Khí ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 640: Hồ lô rượu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 639: Tộc trưởng phu nhân ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 638: Quỷ dị một màn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 637: Trương Thủ Viễn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 636: Vận mệnh ngang trái ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 635: Từ bà ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 634: Phượng thị gia tộc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 633: Áp lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 632: Lẻ loi một mình ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 631: Cửu tử nhất sinh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 630: Hóa Hư cảnh cường giả? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 629: Lại tới Hán Hà thành ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 628: Nhập Hư cảnh Tứ trọng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 627: Hồ lão chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 626: Tất cả đi ra ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 625: Hàn Tuyết Nại thủ đoạn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 624: Chuẩn Hoàng phẩm linh kiếm uy lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 623: Tham lam ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 622: 《 Cửu Kiếp Ngự Kiếm Quyết 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 621: Võ Hoàng truyền thừa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 620: Thật giả Đoàn Lăng Thiên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 619: Thất trọng cao giai Đại Địa Ý Cảnh mảnh vỡ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 618: Đại địa Khôi Lỗi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 617: Ám cách ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 616: Nhất phẩm linh kiếm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 615: Áo nghĩa mảnh vỡ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 614: Lựa chọn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 613: Thập mai ý cảnh mảnh vỡ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 612: Nhị trọng Phong Chi Ý Cảnh! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 611: Kiếm Chi Ý Cảnh mảnh vỡ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 610: Cửu kiếm tái hiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 609: Vô pháp mở ra đại môn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 608: Kiếm Hoàng bảo khố ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 607: Ý cảnh mảnh vỡ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 606: Cửu kiếm hợp nhất ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 605: Nhìn chằm chằm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 604: Cái khác Ngọc Kiếm sở hữu giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 603: Tử đồng Đan hỏa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 602: Đòi nợ! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 601: Chật vật tiểu kim thử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 600: Băng toái đầy đất ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 599: Bảo bối? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 598: Đệ lục biến 'Địa Long Biến ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 597: 'Băng Chi Ý Cảnh ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 596: Mang báu vật có tội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 595: Khuy Hư cảnh khắp nơi trên đất đi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 594: Vương triều Quốc đô ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 593: Khuy Hư cảnh Cửu trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 592: Tiểu ma nữ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 591: Tam Mục Viêm Hổ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 590: Hàn Tuyết Nại ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 589: Dung Hư Quả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 588: Nhập vi lôi thế ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 587: Mặc Hiên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 586: Nhập Hư cảnh phía dưới vô địch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 585: Chung Nam ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 584: Đoàn Lăng Thiên lên sân khấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 583: Kiếm Chi Ý Cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 582: 《 đao cương hộ thể 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 581: Một đao miểu sát ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 580: Thanh Lâm hoàng quốc 'Kiếm công tử ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 579: 'Thanh niên tuấn kiệt chi tranh' bắt đầu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 578: Đế quốc đệ nhất thanh niên tuấn kiệt? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 577: Đế quốc đệ nhất cường giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 576: Khuy Hư cảnh Thất trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 575: Lợi nhuận lật! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 574: Oanh động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 573: Các chủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 572: Toàn diệt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 571: Người nào có khả năng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 570: Công phu sư tử ngoạm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 569: Chu Thanh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 568: Nhân họa đắc phúc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 567: Thiếu nữ cùng xà ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 566: Tụ Bảo các ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 565: Nhất trọng Lôi Chi Ý Cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 564: Yêu? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 563: Chết trứng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 562: Đế quốc Hoàng thành ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 561: Nhân gian luyện ngục ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 560: Kinh hỉ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 559: Kiếm công tử điều kiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 558: Viêm công tử chiến Cuồng công tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 557: Tô Lập thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 556: Đao công tử, Khuy Hư cảnh Ngũ trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 555: Hai loại dược liệu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 554: Thiên tài chi tranh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 553: Thanh Lâm hoàng quốc Hoàng Đế ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 552: Hồng y thanh niên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 551: Một kích giết chết ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 550: Quyết đấu Tôn Thụy ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 549: Chớ khi lấn thiếu niên cùng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 548: Tôn Thụy! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 547: 'Niết Bàn Đan' dược lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 546: Thắng vương gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 545: Đoàn Lăng Thiên cơn giận ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 544: Nhập Hư cảnh Nhị trọng chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 543: Cố nhân ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 542: Ta muốn hắn chết! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 541: 'Hồng Loan chi huyết' tới tay ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 540: Đoàn Lăng Thiên tù đấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 539: 'Thần bí chi huyết ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 538: Tiểu vương gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 537: Thủy khắc hỏa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 536: 'Cải biến ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 535: Tù đấu tràng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 534: Ta chính là tên ngu xuẩn kia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 533: Cuồng công tử chấn động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 532: Không có ý gây rối ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 531: Đệ nhất ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 530: 'Yêu pháp' tái hiện! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 529: ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 528: Tối thiểu tăng phúc 'Sáu thành ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 527: Vận khí không tệ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 526: Báo thù ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 525: Tiếp tục lịch lãm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 524: Đoàn Lăng Thiên kế hoạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 523: Đoàn Lăng Thiên bị bắt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 522: Máu chảy thành sông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 521: Cửu đương gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 520: Luyện Hư Quả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 519: Lịch lãm nhiệm vụ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 518: Cực phẩm trong cực phẩm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 517: La Vinh chấn động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 516: Chiến 'Viêm công tử'! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 515: Ân Trọng chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 514: Bích Ba Thảo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 513: Luyện Khí Sư công hội tổng hội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 512: Phản truy tung ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 511: Hồn kỹ 'Đãng Hồn ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 510: 'Yêu pháp' hiển uy ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 509: 《 Thiết Bích Kiếm Thể 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 508: Tiêu tiên tử 'Tử Yên ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 507: Mưa gió muốn tới ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 506: Tứ phẩm chi hỏa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 505: Hắn chính là Đoàn Lăng Thiên?! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 504: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 503: Kiếm công tử 'Ngộ tính ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 502: Sài Tiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 501: Thế giới kia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 500: Quy củ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 499: Phế! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 498: Đè tới! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 497: 'Hắc mã ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 496: So nhiều tiền? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 495: 《 Phong Lôi Chỉ 》 đại thành! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 494: Phong Lôi chỉ kình ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 493: Đệ ngũ biến 'Lôi Giao Biến ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 492: Thời gian thấm thoát ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 491: Trương Thủ Vĩnh bạo tẩu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 490: Vương Quỳnh gặp nạn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 489: Tinh thần tổn thất phí ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 488: Lòng đang chảy máu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 487: Trọng lâm 'Hắc Phong thành ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 486: Một... khác chuôi Ngọc Kiếm chủ nhân ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 485: 'Thập triều hội võ ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 484: Chung Lâm chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 483: Thần bí cường giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 482: Cút! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 481: Đoàn Lăng Thiên tính toán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 480: Gieo gió gặt bão! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 479: Chân trời truyền tới thanh âm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 478: Khách phương xa tới ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 477: Đoàn Như Phong ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 476: Hành tung bạo lộ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 475: Thỉnh thần dễ tống thần khó ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 474: Chớ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 473: Phong Ma Bia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 472: Quỷ xui xẻo! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 471: Người nào hài cốt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 470: Xích Giáp Thú ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 469: Tử Vong đầm lầy ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 468: Luyện chế 'Phá Hư Đan ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 467: Đột phá, Nguyên Anh cảnh Thất trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 466: Còn cảm thấy ta cuồng? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 465: Quỳ xuống!! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 464: 《 Tiểu Thất Tinh kiếm quyết 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 463: Mạnh nhất 'Cách Lỗ ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 462: Ủy khuất 'Cáp Y ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 461: Cuồng vọng 'Trát Mộc ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 460: Tiến cung ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 459: Ta không tham gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 458: Thần Uy hầu cha con chấn động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 457: Về nhà ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 456: Hồi Xích Tiêu vương quốc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 455: Hi vọng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 454: Bi tráng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 453: Sát lục lên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 452: Đoàn Lăng Thiên điều kiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 451: Trốn tránh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 450: Huyền Minh nhị lão ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 449: Cường thế hàng lâm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 448: Yêu pháp? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 447: Hồn kỹ 'Thiên Huyễn ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 446: Uy hiếp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 445: Cầm công tử thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 444: Hai năm ước hẹn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 443: Giả? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 442: Hồi Thất Tinh Kiếm tông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 441: Bốn tháng sau ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 440: Phá trận mà ra ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 439: Linh Hồn lạc ấn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 438: Cổ quái ấn ký ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 437: Tinh Thần Lực công kích ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 436: Linh Lực ngọn nguồn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 435: Nửa giờ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 434: Cường giả lực uy hiếp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 433: Chậm, quá chậm! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 432: Người nào chỉ điểm người nào ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 431: Tẩy Linh Trì ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 430: 'Nhận lỗi ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 429: Hỏa Linh Chi Thể ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 428: Phượng Thiên Vũ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 427: Phượng Vô Đạo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 426: 《 Mạn Thiên Hoa Vũ 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 425: Có thể hay không không lấy ngươi? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 424: 'Cấm kỵ ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 423: Xung đột ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 422: Hắc Thạch đế quốc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 421: Tăng phúc 'Bốn thành hai'! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 420: 《 Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 419: 'Lão hồ ly ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 418: Động Hư cảnh cường giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 417: Bạch y nữ tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 416: Đường huynh đệ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 415: Đoàn Lăng Thiên xuất thủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 414: Mã tặc bạo tẩu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 413: Hộ tống thương đội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 412: Ta mạnh hơn hắn! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 411: Phong Bình trưởng lão ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 410: Xúi quẩy Triệu Lỗi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 409: Hai lựa chọn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 408: Cổ Hà thương hội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 407: Đi một bên chơi! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 406: 'Nửa bước nhập vi lôi thế ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 405: Tàn bạo tiểu kim thử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 404: Lục phẩm Luyện Khí Sư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 403: Ngươi là người xấu... ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 402: Tiểu kim thử độ kiếp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 401: Một bước lên trời ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 400: Mặc Ngọc thiên phú ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 399: Hàng lâm 'Mã Lan ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 398: Phản bội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 397: Tặng đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 396: 'Hội võ đệ nhất ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 395: Một chiêu phân thắng thua! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 394: Đoàn Lăng Thiên tốc độ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 393: Chân chính 'Thế ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 392: 'Đao thế hạt giống ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 391: Đao công tử xuất thủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 390: Đoàn Lăng Thiên 'Cuồng ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 389: Lấy yếu thắng mạnh! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 388: Vung kiếm đập ra! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 387: Đào góc tường ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 386: Huyền Anh Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 385: Nghiền ép ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 384: Chấn kinh toàn trường ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 383: Thần thoại bất bại ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 382: Phong mang đầu ngọn sóng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 381: Khác người 'Kiếm công tử ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 380: Yêu Liên Đao tông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 379: 'Bằng lão ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 378: Bích Nguyên Quả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 377: Đốn ngộ, sơ ngộ phong thế! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 376: Đan phá anh sinh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 375: 'Hội võ ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 374: Tiểu kim thử biến hóa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 373: Hai năm ước hẹn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 372: Cầm công tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 371: Yêu Thú 'Ô Bằng ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 370: Hết thảy nguyên do ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 369: Rõ như lòng bàn tay ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 368: Lệnh Hồ Cẩm Hồng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 367: Đoạn Hồn Quả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 366: Một trăm triệu lạng hoàng kim! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 365: Đệ tứ biến 'Phong Giao Biến ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 364: Triệu Lâm bối cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 363: Liễu Thi Ca, chết! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 362: Nguyên Anh cảnh phía dưới đệ nhất nhân ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 361: Đoàn Lăng Thiên điều kiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 360: Vô sỉ Phạm Kiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 359: Toàn diệt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 358: Thạch Lệ chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 357: Thiên la địa võng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 356: Nguyên Đan cảnh Cửu trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 355: 'Khởi Tử Đan ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 354: Khô Tẩu lão nhân chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 353: Tam trọng Đại Địa Ý Cảnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 352: Cửu Cửu Lôi Kiếp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 351: Nhập Hư cảnh cường giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 350: 'Khô Tẩu lão nhân ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 349: Viễn Cổ Giác Long chi lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 348: Ẩn Thế phong ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 347: Trực tiếp ra bên ngoài ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 346: Trương Thủ Vĩnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 345: Mỹ nữ chưởng quỹ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 344: Thiên Hoang cổ thành ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 343: Trảm thảo trừ căn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 342: 'Vực Ngoại ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 341: Liễu Thi Ca ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 340: Ngô Đạo lo lắng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 339: 'Yêu ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 338: Ngô Vĩnh Tiền ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 337: Cuồng Viên thần phục ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 336: Đoàn Lăng Thiên lực lượng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 335: Đến phiên Đoàn Lăng Thiên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 334: Biết trước ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 333: Mười cái hô hấp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 332: Dọa người khảo hạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 331: Từng từ đâm thẳng vào tim gan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 330: Nội môn đệ tử khảo hạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 329: Thất phẩm Thanh Linh Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 328: Phạm Kiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 327: Thanh Nô ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 326: 《 U Minh kiếm quyết 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 325: Bá đạo Ngô Đạo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 324: Quý hiếm Đoàn Lăng Thiên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 323: 'Ám Dạ Vô Lệ ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 322: Trịnh Phàm yêu cầu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 321: Vô tận sát ý ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 320: Cầu giây xung đột ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 319: Phong chủ triệu kiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 318: Diệp Tiểu Bắc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 317: Nguyên Đan cảnh Thất trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 316: Gian nan lựa chọn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 315: Hàn Tuyết Nại ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 314: Hoàng y thiếu nữ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 313: Hồi cuối ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 312: 'Yêu nghiệt ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 311: 《 Cửu Cửu kiếm quyết 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 310: Thạch Hạo bá đạo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 309: Chiến hắn cái thống thống khoái khoái! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 308: Số 1 thẻ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 307: Huyền Nguyên Quả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 306: Hèn nhát! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 305: Hồ Tuyết Phong ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 304: Đời người bên thắng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 303: 'Sinh tử chi tranh ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 302: Tấn cấp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 301: Thứ 7 lôi đài ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 300: Ngoại môn võ bỉ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 299: Sau ba tháng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 298: Ngoại môn đệ nhất nhân ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 297: Lại tới Diêu Quang phong ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 296: Thạch Hạo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 295: Vực Ngoại 'Bảo tàng lớn ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 294: 'Chiến kình' đề thăng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 293: Triệu Lâm tham lam ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 292: Đột phá! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 291: Thiệu Anh chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 290: Chiến Thiệu Anh! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 289: Thiên Cơ phong oanh động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 288: Lòng nóng như lửa đốt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 287: Ngươi, có dám?! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 286: Tiểu mãng xà không thấy! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 285: Một cái đối mặt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 284: Sinh tử đài trên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 283: Đoàn Lăng Thiên yêu cầu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 282: Sinh tử đài ước hẹn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 281: Triệu Lâm hoài nghi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 280: Âm hồn bất tán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 279: Triệu Lâm mưu đồ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 278: Phản hồi Thất Tinh Kiếm tông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 277: Thiệu Phi xin tha ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 276: Đoàn Lăng Thiên thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 275: 'Tàn Báo ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 274: Thiệu Phi ngăn trở ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 273: Ngoan độc Thiệu Phi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 272: Đoàn thể nhỏ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 271: Kích động 'Triệu Lâm ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 270: 'Chiến kình ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 269: Diêu Quang phong 'Phong chủ ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 268: Bích trưởng lão ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 267: Cướp đoạt chỗ tu luyện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 266: Giận dữ vì hồng nhan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 265: Lửa giận bạo tăng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 264: Thoát thai hoán cốt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 263: Vạn năm Thạch Nhũ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 262: Vách đá huyền cơ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 261: Nhược nhục cường thực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 260: Thiên Quyền phong ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 259: Ngoại môn đệ tử khảo hạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 258: Thất Tinh Kiếm tông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 257: Hạ Đấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 256: 'Cỏ đầu tường ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 255: Mặc Trúc thành ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 254: Hạ Nghiễm lai lịch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 253: Hắn, phải chết! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 252: Cấu kết với nhau làm việc xấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 251: Cuối cùng vật đấu giá ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 250: Bích Tình Thông Thiên Thử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 249: Thần bí tiểu kim thử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 248: Phần viêm Minh Văn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 247: Thiên đại chấn động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 246: Một mai Cường Nguyên Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 245: Hắc Phong thành ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 244: 《 Thổ Long Thuẫn 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 243: Biến chiến tranh thành tơ lụa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 242: 'Động không đáy ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 241: Người mặt quỷ tái hiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 240: Tiêu Lam tâm tư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 239: Nam nhi tốt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 238: Thân phận cho hấp thụ ánh sáng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 237: Không chừa một mống! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 236: Nửa giờ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 235: Đánh cuộc mệnh! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 234: Đánh cuộc mệnh ước hẹn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 233: Tửu lâu oanh động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 232: Tra được ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 231: Lấy luyện khí đánh cuộc mệnh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 230: Áo gấm về nhà ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 229: Sở Nhân Hoàng chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 228: Kim Loan điện đại chiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 227: Sở Nhân Hoàng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 226: Đoàn Lăng Thiên tính toán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 225: Bát phẩm Thanh Linh Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 224: Nửa bước Hư cảnh 'Tiết Vân ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 223: Lý Kình? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 222: Bùi Tam ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 221: Tiết Lộc, chết chưa hết tội! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 220: Tiết Lộc chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 219: 'Giao Mãng Biến ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 218: Áp chế Hoàng Đế ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 217: Cẩm Y vệ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 216: Hoàng Đế triệu kiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 215: Chiến thắng trở về ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 214: Dễ như trở bàn tay ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 213: Hầu Vương Tửu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 212: Thạch Hầu báo ân ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 211: Yêu Thú 'Hầu Vương ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 210: Đoàn Lăng Thiên phát hiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 209: Tuyệt vọng Cố Hiên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 208: Trí dũng song toàn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 207: Phạm nhiều người tức giận! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 206: Chúng ta đi! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 205: Siêu cấp biến thái ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 204: Tự tìm đường chết ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 203: Nguy cơ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 202: Xuất phát ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 201: Trước khi lên đường ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 200: Cố Hiên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 199: Tô Nam chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 198: Ba cái danh ngạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 197: Tiếng sấm mưa to điểm tiểu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 196: Nội thành oanh động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 195: Lại phế đan điền! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 194: Đông Lệ chỗ dựa vững chắc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 193: Cuồn cuộn sóng ngầm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 192: Nhận tổ quy tông ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 191: Đông Lệ là tiện nhân! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 190: Oan gia ngõ hẹp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 189: Phá Hư Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 188: Nghìn cân treo sợi tóc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 187: Ba ba trong rọ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 186: Truy xét người giật dây ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 185: Xích Bắc Ngũ Hổ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 184: 18 tuổi Nguyên Đan cảnh? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 183: Đã từng đệ nhất thiên tài ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 182: Không cần ước ao ta ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 181: Đoàn Lăng Thiên mộng tưởng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 180: Gió nổi mây phun ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 179: 'Buôn bán lớn ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 178: Nguyên Đan cảnh phía dưới vô địch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 177: Lên 'Thuyền giặc ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 176: Hai đại mãnh tướng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 175: Phản truy tung ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 174: Tô Lập quyết định ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 173: Phó viện trưởng phẫn nộ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 172: Trệ Nguyên Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 171: Tiểu mãng xà đột phá ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 170: Tô thị gia tộc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 169: Phế bỏ đan điền! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 168: Tô Đồng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 167: Tam hoàng tử thăm dò ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 166: Kiếm bộn rồi! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 165: Người, phải tự biết mình! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 164: Trở thành 'Công địch ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 163: Bích Dao công chúa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 162: Cường giả chi tâm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 161: Thần Uy hầu mời ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 160: Lấy máu luyện đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 159: Long Huyết Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 158: Đoàn thị gia tộc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 157: Đoàn Lăng Hưng chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 156: Cũng là Ngưng Đan cảnh Cửu trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 155: Sinh tử ước chiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 154: Kẻ thù tương kiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 153: Thực cốt Minh Văn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 152: 'Đầu heo' tái hiện ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 151: Chân chính 'Hư cảnh cường giả ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 150: Tinh Thần Lực đột phá! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 149: Ứng chiến Tô Lập ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 148: Lớp lớn học viên ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 147: Tương Tinh hệ, Tư Mã Trường Phong! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 146: Cố nhân đoàn tụ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 145: Khai giảng sắp tới ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 144: Lão Hầu gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 143: Nhiếp Viễn, Nhiếp Phần ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 142: Thần Uy hầu phủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 141: Hạ sáo, đánh cược! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 140: Thiên tài Luyện Dược Sư? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 139: Tình cảnh không ổn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 138: Đáng sợ tiểu mãng xà ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 137: 'Đại phiền toái ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 136: Mời chào Tĩnh Như ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 135: Đoàn Lăng Hưng biểu đệ? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 134: Thay cha mẹ ngươi quản giáo ngươi! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 133: Hồng y nữ tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 132: Ta Đoàn Lăng Thiên khinh thường! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 131: Tuyệt vọng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 130: Xúi quẩy Điền Quang ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 129: Giá trên trời bồi thường ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 128: Điền gia đại thiếu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 127: Mưa gió muốn tới ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 126: Vu thị gia tộc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 125: Trần Mị ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 124: Máu tươi Phương gia ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 123: Đoàn Lăng Thiên lửa giận ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 122: Về nhà ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 121: Đoàn Lăng Thiên bá đạo ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 120: Di thư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 119: Hùng Toàn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 118: 'Cấm Nguyên Cổ ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 117: Đoàn Lăng Thiên thủ đoạn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 116: Độ khó cao nhiệm vụ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 115: Cuối cùng khảo hạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 114: Đằng Vân Hải ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 113: Trực tiếp giết chết ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 112: Đoàn Lăng Thiên bạo tẩu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 111: Vu Hoành cơn giận ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 110: Thú triều ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 109: Thâm hụt tiền buôn bán ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 108: Tham lam ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 107: 'Nửa ngủ nửa tỉnh ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 106: Đánh lửa ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 105: Đổ ước ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 104: Huấn luyện bắt đầu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 103: Mưu đồ bí mật ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 102: Tô Lập ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 101: Tàn khốc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 100: Tử vong khảo hạch ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 99: Vu Tường ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 98: 'Duyên phận ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 97: Một tay đánh bay ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 96: Ly biệt sắp tới ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 95: Trời sinh sát thủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 94: Kiếm Hoàng bảo khố ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 93: Sau ba tháng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 92: Tử Kim Hương thương hội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 91: 《 Họa Long Điểm Tình 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 90: Lý Kình trốn đi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 89: Quận trưởng chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 88: Lòng nóng như lửa đốt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 87: Lý Đức ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 86: Lý gia chấn động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 85: Cá lọt lưới ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 84: Tinh Bích Minh Văn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 83: Bát phẩm Luyện Khí Sư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 82: 'Quỷ ảnh ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 81: Tinh Thần Lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 80: 《 Huyền Xá thần công 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 79: Lý Thái ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 78: Tô Mặc chấn kinh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 77: Luyện Dược Sư công hội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 76: Sơ nghe thấy thiên tài doanh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 75: 4 đầu Viễn Cổ Cự Tượng chi lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 74: Đệ nhất chi tranh ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 73: Đoạn ngươi một chỉ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 72: 《 Tụ Lý Càn Khôn 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 71: Đoàn Lăng Thiên lên sân khấu ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 70: Mạnh Quyền ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 69: Phong phú khen thưởng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 68: Tiêu Lam ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 67: Tiêu Vũ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 66: 《 Tiềm Long bảng 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 65: Sự tự tin mạnh mẽ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 64: Nguyên Anh cảnh cường giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 63: Tiểu mãng xà dị động ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 62: Tụ Nguyên Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 61: Võ hội trước 10 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 60: Ngưng âm thành tuyến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 59: Nghìn cân treo sợi tóc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 58: Diêm dúa loè loẹt vưu vật ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 57: Chiến Lý Trung ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 55: Khả Nhi thực lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 54: Một đường thắng liên tiếp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 53: Mục tiêu, số một! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 52: Biến dị tiểu mãng xà ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 51: Tấn cấp ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 50: Liều mạng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 49: Hai mươi vạn lượng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 48: Ngư ông thủ lợi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 47: Lý Trung ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 46: Mê Vụ sâm lâm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 45: 《 Kiếm Ảnh Tùy Hành 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 44: Kịch chiến ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 43: Lâm Kỳ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 42: Yêu nghiệt ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 41: Lý Thi Thi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 40: 《 Đại Na Di 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 39: Nông thôn người ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 38: Hổ Khiếu Quyền? Băng Quyền? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 37: Cực Quang thành ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 36: Bổn tộc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 35: Bát phẩm Luyện Dược Sư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 34: Khát máu sát ý ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 33: Đoàn Lăng Hưng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 32: Lý Khôn chi tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 31: Giết ngươi, chỉ cần một kiếm! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 30: Hết sức căng thẳng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 29: Tâm ý đã quyết ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 28: Nửa tháng sau ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 27: Khó lòng giãi bày ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 26: Lôi Hỏa Minh Văn ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 25: Tiểu Bàn Tử ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 24: Tử Vẫn nhuyễn kiếm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 23: Thối Thể cảnh Ngũ trọng! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 22: Lôi Hỏa Đan ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 21: Ta là Đoạn Lăng Thiên! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 20: Tiêu huyết một kiếm ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 19: Điêu ngoa tiểu thư ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 18: Đột phá ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 17: Sau ba tháng, lấy mạng của ngươi! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 16: Hưng sư vấn tội ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 15: Thất phẩm Luyện Dược Sư? ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 14: Tử Vẫn Thiết ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 13: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 12: Tình thế xoay chuyển ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 11: Một lần một nghìn lượng ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 10: Đánh cuộc! ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 9: 《 Hàn Băng Thần Kiếm Quyết 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 8: Thiếu nữ 'Khả Nhi ' ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 7: Cường thế xuất thủ ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 6: Minh Văn chi thuật ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 5: Thiên tài Võ Giả ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 4: Băng quyền như núi ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 3: 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》 ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 2: Viễn Cổ Cự Tượng chi lực ~ (30/12/2016)Miễn phí

Chương 1: Binh Vương 'Lăng Thiên ' ~ (30/12/2016)Miễn phí