Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!

Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!

Tên khác: この素晴らしい世界に爆焔を! ; Gifting this Wonderful World with Explosions!
Thể loại: Comedy , Fantasy , Seinen
Tác giả: AKATSUKI NatsumeMorino Kasumi
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo!:

Spin-off của Konosuba, ngoại truyện xoay quanh Megumin và chuyện tình Yuri cùng cô bạn chung lớp  

Danh sách chương

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 50 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 49 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 48 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 47 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 46 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 45 ~ (08/06/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 44 ~ (02/04/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 43 ~ (02/04/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 42 ~ (10/03/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 41 ~ (10/03/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 40 ~ (01/02/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 39 ~ (18/01/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 38 ~ (03/01/2021)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 37 ~ (13/12/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 36 ~ (13/12/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 35 ~ (13/12/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 34 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 33 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 32 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 31 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 30 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 29 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 28 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 27 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 26 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 25 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 24 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 23 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 22 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 21 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 20 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 19 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 18 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 17 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 16 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 15 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 14 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 13 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 12 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 11 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 10 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 9 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 8 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 7 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 6 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 5 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 4 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 3 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 2 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 1 ~ (24/08/2020)Miễn phí

Phước Lành Cho Thế Giới - Ngoại Truyện Megumin Chap 0 ~ (24/08/2020)Miễn phí