Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba

Tên khác: Thanh gươm diệt quỷ
Thể loại: Drama , Fantasy , Historical , Romance , Shounen
Tác giả: GOTOUGE Koyoharu
Trạng thái: Còn tiếp


12 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kimetsu no Yaiba:

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

Danh sách chương

Chap 205 raw ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 205 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 204 raw ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chap 204 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chap 203 raw ~ (27/04/2020)Miễn phí

Chap 203 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Chap 202 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Chap 201 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Chap 200 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Chap 199 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Chap 198 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 197 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 196 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 195 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 194 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 193 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 192 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 191 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 190 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 189 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 188 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 187 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 186 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 185 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 184 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 183 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 182 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 181 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 180 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 179 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 178 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 177 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 176 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 175 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 174 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 173 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 172 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 171 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 170 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 169 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 168 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 167 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 166 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 165 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 164 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 163 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 162 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 161 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 160 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 159 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 158 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 157 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 156 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 155 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 154 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 153 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 152 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 151 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 150 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 149 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 148 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 147 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 146 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 145 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 144 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 143 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 142 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 141 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 140 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 139 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 138 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 137 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 136 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 135 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 134 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 133 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 132 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 131 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 130 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 129 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 128 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 127 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 126 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 125 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 124 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 123 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 122 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 121 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 120 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 119 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 118 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 117 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 116 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 115 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 114 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 113 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 112 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 111 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 110 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 109 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 108 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 107 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 106.2 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 106.1 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 106 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 105 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 104 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 103 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 102 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 101 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 100 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 99 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 98 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 97 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 96 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 95.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 95 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 94 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 93 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 92 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 91 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 90 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 89 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 88.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 88 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 87 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 86 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 85 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 84 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 83 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 82 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 81 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 80 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 79.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 79 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 78 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 77 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 76 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 75 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 74 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 73 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 72 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 71.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 71 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 70.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 70 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 69 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 68 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 67 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 66 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 65 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 64 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 63 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 62 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 61.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 61 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 60.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 60 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 59.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 59 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 58 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 57 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 56 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 55 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 54 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 53 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 52 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 51 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 50 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 49 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 48 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 47 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 46 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 45 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 44 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 43 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 42 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 41 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 40 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 39 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 38 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 37 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 36 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 35 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 34 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 33 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 32 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 31 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 30 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 29 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 28 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 27.5 Phụ Chương ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 27 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 26 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 25 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 24 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 23 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 22.5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 22 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 21 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 20 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 19 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 18 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 17 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 16 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 15 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 14 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 13 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 12 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 11 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 10 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 9 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 8 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 7 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 6 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 5 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 4 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 3 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 2 ~ (25/04/2020)Miễn phí

Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 1 ~ (25/04/2020)Miễn phí