Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tên khác: Kiếm Nghịch Thương Khung
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: EK Chocolate
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kiếm Nghịch Thương Khung:

Trên ngọn núi phía sau Thiên Kiếm Tông có hai thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang luyện kiếm.
Đứa lớn hơn hai mắt có thần ánh, kiếm thế có vẻ linh động nhanh nhẹn còn đứa nhỏ hơn thì khí tức đã phần nào mệt mỏi, kiếm thế chậm chạp.
Đứa lớn tên là Huyền Thiên còn đứa nhỏ là Hoàng Thạch đều là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông.
Hai đứa đang luyện cùng một loại kiếm pháp, Hoàng Giai trung phẩm kiếm kỹ Truy Phong Kiếm Pháp.
Câu truyện mở đầu với hình ảnh đẹp khi luyện tập kiếm pháp, nội dung xuyên suốt tác phẩm cũng là quá trình tu luyện kiếm pháp của nhân vật chính. Bên cạnh đó là mối tình đẹp đẽ giữa trai anh hùng với gái thuyền quyên.

Danh sách chương

Chương 1896: Đại kết cục. (6) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1895: Đại kết cục. (5) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1894: Đại kết cục. (4) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1893: Đại kết cục. (3) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1892: Đại kết cục. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1891: Đại kết cục. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1890: Thần Vương tề tụ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1889: Thần Vương tề tụ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1888: Cái chết của Thái Sơ. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1887: Chém giết Thần Vương. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1886: Chém giết Thần Vương. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1885: Thái Sơ Thần Vương. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1884: Con kiến hôi.... (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1883: Con kiến hôi.... (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1882: Cổ Thánh Đỉnh thứ tám tới tay. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1881: Cổ Thánh Đỉnh thứ tám tới tay. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1880: Âm Chi Thánh Đỉnh. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1879: Huyền Thiên xuất quan. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1878: Huyền Thiên xuất quan. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1877: Tử Nghiên phi thăng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1876: Tử Nghiên phi thăng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1875: Bước lên một con đường duy nhất. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1874: Bước lên một con đường duy nhất. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1873: Đột phá Bát Tinh Đế Giả. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1872: Mộc Chi Thánh Đỉnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1871: Mộc Chi Thánh Đỉnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1870: Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1869: Tư Không Đỉnh, ngày chết của ngươi đã đến. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1868: Thần linh cũng bại lui. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1867: Thần linh cũng bại lui. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1866: Đại chiếm thượng phong. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1865: Kịch chiến Thần linh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1864: Kịch chiến Thần linh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1863: Huyền Thiên ta cũng đến ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1862: Hạ lạc Tư Không Đỉnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1861: Hạ lạc Tư Không Đỉnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1860: Mảnh nhỏ Hiên Viên Kiếm ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1859: Tần Bất Tử thần niệm phân thân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1858: Tần Bất Tử thần niệm phân thân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1857: Có người tập kích ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1856: Thiên hạ vô địch. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1855: Thiên hạ vô địch. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1854: Bán Thần cũng miểu sát ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1853: Hôm nay diệt Tần Thị ngươi. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1852: Hôm nay diệt Tần Thị ngươi. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1851: Cửu Chuyển kiếm đan thành. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1850: Cửu Chuyển kiếm đan thành. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1849: Tu vi đột phá. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1848: Tu vi đột phá. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1847: Tần thị nhất định diệt. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1846: Bán Thần Công Dương Khâu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1845: Bán Thần Công Dương Khâu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1844: Chương 1844: ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1843: Đột phá Ngũ Tinh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1842: Đột phá Ngũ Tinh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1841: Tử Huyết Chân Long Quả ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1840: Cửu Tinh Long yêu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1839: Cửu Tinh Long yêu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1838: Long yêu thú triều. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1837: Long yêu thú triều. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1836: Gặp lại Thiên Cơ Côn ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1835: Chúng ta lại gặp mặt. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1834: Chúng ta lại gặp mặt. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1833: Long Hài Cổ Tinh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1832: Bát Chuyển Kiếm Đan. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1831: Bát Chuyển Kiếm Đan. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1830: Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1829: Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1828: Huyền Thiên? ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1827: Thất khiếu hồi âm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1826: Thất khiếu hồi âm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1825: Đột phá Dế giả tứ tinh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1824: Lục Đỉnh Nhất Kiếm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1823: Lục Đỉnh Nhất Kiếm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1822: Kịch chiến đế long mạch. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1821: Kịch chiến đế long mạch. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1820: Thiên cơ thần toán. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1819: Thiên cơ thần toán. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1818: Đế cấp long mạch ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1817: Hành trình tinh không. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1816: Hành trình tinh không. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1815: Thiên Ngoại tinh không ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1814: Tuế Nguyệt Vô Ngân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1813: Tuế Nguyệt Vô Ngân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1812: Đế giả bát tinh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1811: Đế giả bát tinh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1810: Một cái chớp măt đã bốn năm ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1809: Đạt được thổ thánh đỉnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1808: Đạt được thổ thánh đỉnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1807: Tần Thế Vũ biến già. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1806: Tần Thế Vũ biến già. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1805: Tích Huyết Trọng Sinh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1804: Tích Huyết Trọng Sinh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1803: Chém giết Đế giả ngũ tinh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1802: Chém giết Đế giả ngũ tinh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1801: Lửa giận của Huyền Thiên ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1800: Lực lượng của tử vong. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1799: Lực lượng của tử vong. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1798: Thất Chuyển Kiếm Đan ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1797: Một nửa Hiên Viên Kim. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1796: Một nửa Hiên Viên Kim. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1795: Bất diệt kim thân ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1794: Phong Thần tháp cổ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1793: Phong Thần tháp cổ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1792: Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1791: Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1790: Sơ Tuyết tặng thánh đỉnh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1789: Chém giết Tứ Tinh đế giả. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1788: Chém giết Tứ Tinh đế giả. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1787: Tan vỡ thập phương ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1786: Đại chiến Tứ Tinh đế giả. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1785: Đại chiến Tứ Tinh đế giả. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1784: Lĩnh ngộ Áo Nghĩa tăng lên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1783: Lĩnh ngộ Áo Nghĩa tăng lên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1782: Thiên kiếp kinh khủng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1781: Huyền Thiên thành đế. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1780: Huyền Thiên thành đế. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1779: Long Tử Nghiên cùng Đoan Mộc Anh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1778: Thôn phệ linh hồn bát giai. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1777: Thôn phệ linh hồn bát giai. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1776: Ta là Anh Nguyệt ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1775: Thật là hắn? (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1774: Thật là hắn? (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1773: Giao ra đây, bò ra đi ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1772: Cô nương, cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1771: Cô nương, cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1770: Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1769: Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1768: Đánh chết Lỗ Thiên Hùng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1767: Huyền Thiên bá đạo. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1766: Huyền Thiên bá đạo. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1765: Bảo tàng đan dược điện. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1764: Bảo tàng đan dược điện. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1763: Kiếm si khôi phục ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1762: Kịch chiến cao thủ tà đạo. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1761: Kịch chiến cao thủ tà đạo. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1760: Kiếm si nuốt đế hồn ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1759: Đại lượng thất giai linh hồn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1758: Đại lượng thất giai linh hồn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1757: Cấm Hồn Phong, Cấm Hồn Điện ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1756: Phá vỡ phong ấn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1755: Phá vỡ phong ấn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1754: Đế giả hội tụ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1753: Đế giả hội tụ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1752: Hỏa Nham Đế Ngạc ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1751: Xích Diễm Đại Hoang mạc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1750: Xích Diễm Đại Hoang mạc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1749: Tử Nghiên thành đế. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1748: Tử Nghiên thành đế. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1747: Vô Tướng Vô Ảnh Chú ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1746: Đổi Đế cấp linh thảo. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1745: Đổi Đế cấp linh thảo. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1744: Đại Tần Đế Quốc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1743: Đại Tần Đế Quốc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1742: mới đến Kiếm Châu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1741: Chuẩn Đế Huyền Thiên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1740: Chuẩn Đế Huyền Thiên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1739: Thần tử tránh lui ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1738: Giao Thánh Đỉnh ra đây! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1737: Giao Thánh Đỉnh ra đây! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1736: Huyền Thiên trở lại. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1735: Huyền Thiên trở lại. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1734: Một chưởng đánh bay Thần Tử. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1733: Một chưởng đánh bay Thần Tử. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1732: Huyền Thiên giết Minh Tử ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1731: Huyền Thiên diệt Ma Môn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1730: Huyền Thiên diệt Ma Môn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1729: Huyền Thiên nghịch trảm Đế Giả. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1728: Huyền Thiên nghịch trảm Đế Giả. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1727: Nhất Bảo đồng tử hiển uy. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1726: Nhất Bảo đồng tử hiển uy. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1725: Lục chuyển Kiếm Đan. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1724: Lục chuyển Kiếm Đan. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1723: Trở lại Đan Nguyên Đế Phủ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1722: Bà La Sa cường đại. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1721: Bà La Sa cường đại. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1720: Minh Tử đến Vân Châu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1719: Minh Tử đến Vân Châu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1718: Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1717: Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1716: Đạt được Hỏa Chi Thánh Đỉnh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1715: Kiếm trận phá Kim Thân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1714: Kiếm trận phá Kim Thân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1713: Giết ra ngoài! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1712: Giết ra ngoài! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1711: Tử Nghiên giết Chuẩn Đế. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1710: Tử Nghiên giết Chuẩn Đế. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1709: Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1708: Huyết Linh Phong Ma Trận. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1707: Huyết Linh Phong Ma Trận. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1706: Thập đại Chuẩn Đế Ma Môn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1705: Thập đại Chuẩn Đế Ma Môn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1704: Giết ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1703: Lại thấy Thánh Đỉnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1702: Lại thấy Thánh Đỉnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1701: Giết đến Ma Môn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1700: Giết đến Ma Môn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1699: Tìm kiếm giúp đỡ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1698: Tìm kiếm giúp đỡ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1697: Lại tới Vân Châu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1696: Tư Không Đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1695: Tư Không Đỉnh, ta sẽ tìm đến ngươi! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1694: Mộc Chi Thánh Đỉnh xuất hiện. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1693: Mộc Chi Thánh Đỉnh xuất hiện. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1692: Đế cấp Thần Tử Tư Không Đỉnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1691: Đế cấp Thần Tử Tư Không Đỉnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1690: Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1689: Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1688: Lại thấy một cổ Thánh Đỉnh. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1687: Thần Tử hội tụ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1686: Thần Tử hội tụ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1685: Kiếm Giới Phàm giới. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1684: Kiếm Giới Phàm giới. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1683: Thủy Chi Thánh Đỉnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1682: Thủy Chi Thánh Đỉnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1681: Hiên Viên Sơ Tuyết hiện thân ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1680: Tồn tại như thần. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1679: Tồn tại như thần. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1678: Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1677: Huyền Thiên diệt Khô Lâu Cốc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1676: Hoàng Phủ thế gia bị diệt ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1675: Huyền Thiên giết Chuẩn Đế. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1674: Huyền Thiên giết Chuẩn Đế. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1673: Kiếm Si thức tỉnh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1672: Đột phá Hoàng Giả lục cấp. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1671: Đột phá Hoàng Giả lục cấp. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1670: Lòng hâm mộ của Bất Tử Thần Vương. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1669: Lòng hâm mộ của Bất Tử Thần Vương. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1668: Phân thân Bất Tử Đế. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1667: Phân thân Bất Tử Đế. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1666: Nội tình chính thức của Hoàng Phủ thế gia. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1665: Nội tình chính thức của Hoàng Phủ thế gia. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1664: Che giấu Hoàng Giả cấp chín. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1663: Che giấu Hoàng Giả cấp chín. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1662: Thực lực của Hoàng Phủ thế gia. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1661: Thực lực của Hoàng Phủ thế gia. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1660: Nhân tộc bại hoại. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1659: Nhân tộc bại hoại. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1658: Tấn công kiếm đế thế gia. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1657: Tấn công kiếm đế thế gia. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1656: Kế hoạch tiêu diệt Hoàng Phủ thế gia. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1655: Kế hoạch tiêu diệt Hoàng Phủ thế gia. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1654: Lần này cần phải chém chết Huyền Thiên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1653: Lần này cần phải chém chết Huyền Thiên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1652: Gặp lại Long Tử Nghiên ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1651: Chuẩn đế Kim Long thượng nhân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1650: Chuẩn đế Kim Long thượng nhân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1649: Huyết Thiền lão tổ, chết! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1648: Huyết Thiền lão tổ, chết! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1647: Không ai địch nổi. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1646: Không ai địch nổi. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1645: Vạn Yêu Đại Hội. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1644: Vạn Yêu Đại Hội. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1643: Lục Tuyệt Trần chi tử. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1642: Lục Tuyệt Trần chi tử. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1641: Phản sát Lục Tuyệt Trần ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1640: Kiếm trận chi uy. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1639: Kiếm trận chi uy. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1638: Chiến lực tiêu thăng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1637: Chiến lực tiêu thăng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1636: Huyết Văn Tử Kim quáng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1635: Huyết Văn Tử Kim quáng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1634: Như ảnh tùy hình. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1633: Như ảnh tùy hình. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1632: Huyết Thiền lão tổ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1631: Đông Hải Yêu Tộc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1630: Đông Hải Yêu Tộc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1629: Phong Chi Thánh Đỉnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1628: Phong Chi Thánh Đỉnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1627: Tái chiến Lục Tuyệt Trần. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1626: Tái chiến Lục Tuyệt Trần. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1625: Ngũ chuyển Kiếm Đan. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1624: Ngũ chuyển Kiếm Đan. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1623: Cực Dương Châu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1622: Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1621: Thiên Cơ Côn và Thiên Cơ Lão Nhân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1620: Dự cảm bất hảo. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1619: Dự cảm bất hảo. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1618: Tin tức của Tử Nghiên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1617: Tin tức của Tử Nghiên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1616: Thần Tử vẫn lạc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1615: Thần Tử vẫn lạc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1614: Thiên Huyền Đế Kiếm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1613: Thiên Huyền Đế Kiếm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1612: Thần binh đế cấp. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1611: Thần binh đế cấp. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1610: Huyền Thiên quyết chiến Thần Tử ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1609: Thần Tử đến. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1608: Thần Tử đến. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1607: Truy sát Bát cấp Hoàng Giả. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1606: Truy sát Bát cấp Hoàng Giả. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1605: Bẻ gãy nghiền nát. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1604: Bẻ gãy nghiền nát. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1603: Hoàng giả tứ cấp ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1602: Thiên Cơ Côn cường đại. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1601: Thiên Cơ Côn cường đại. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1600: Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1599: Huyền Thiên và Lục Tuyệt Trần. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1598: Tu vị tăng thực lực tăng mạnh. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1597: Chém giết Vệ Chấn Vũ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1596: Chém giết Vệ Chấn Vũ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1595: Thiên Kiếm Đại Điện. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1594: Thiên Kiếm Đại Điện. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1593: Hoàng Phủ Nhất Lưu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1592: Tu luyện kiếm trận. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1591: Tu luyện kiếm trận. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1590: Đại lượng Linh kiếm Hoàng cấp. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1589: Đại lượng Linh kiếm Hoàng cấp. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1588: Hấp thu công lực ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1587: Cường giả Yêu tộc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1586: Cường giả Yêu tộc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1585: Vận khí ngươi thực không tốt. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1584: Đầu chỉ để cho con lừa nó đá. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1583: Đầu chỉ để cho con lừa nó đá. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1582: Xâm nhập Cổ Khư ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1581: Đến Bắc Hải. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1580: Đến Bắc Hải. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1579: Hai lựa chọn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1578: Hai lựa chọn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1577: Bắc Hải Cổ Khư. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1576: Bắc Hải Cổ Khư. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1575: Tứ Chuyển Kiếm Đan ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1574: Ta thấy ngươi như bệnh tâm thần. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1573: Ta thấy ngươi như bệnh tâm thần. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1572: Nam tử như gió. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1571: Nam tử như gió. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1570: Hỏa Nguyên Hoa 1400 năm ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1569: Một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1568: Một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1567: Dĩ sát hoàn sát. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1566: Dĩ sát hoàn sát. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1565: Sát thủ Khô Lâu Cốc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1564: Sát thủ Khô Lâu Cốc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1563: Nhị cấp Hoàng Giả ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1562: Nửa năm trôi qua. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1561: Nửa năm trôi qua. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1560: Một bước trăm vạn dặm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1559: Một bước trăm vạn dặm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1558: Cánh cửa không gian. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1557: Cánh cửa không gian. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1556: Anh hùng và tiểu nhân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1555: Anh hùng và tiểu nhân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1554: Minh Tử Bà La Sa ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1553: Sát nhập Ma Giới. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1552: Sát nhập Ma Giới. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1551: Điện giật chết Chuẩn Ma Đế. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1550: Điện giật chết Chuẩn Ma Đế. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1549: Lôi kiếp diệt ma ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1548: Huyền Thiên thành Hoàng giả. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1547: Huyền Thiên thành Hoàng giả. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1546: Phong Vân Long Thành. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1545: Phong Vân Long Thành. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1544: Đại chiến thảm thiết ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1543: Ma tộc xâm lấn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1542: Ma tộc xâm lấn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1541: Chấn động thiên hạ kinh sợ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1540: Quy Thổ Đại Trận. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1539: Quy Thổ Đại Trận. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1538: Kiếm Đế thế gia. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1537: Kiếm Đế thế gia. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1536: Trở về Tịch Dương Lâu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1535: Tiểu Hổ tấn cấp. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1534: Tiểu Hổ tấn cấp. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1533: Vệ gia thảm bại ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1532: Giết! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1531: Giết! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1530: Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1529: Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1528: Na Di Thần Phù ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1527: Truyền thừa kiếm trận. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1526: Truyền thừa kiếm trận. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1525: Chưởng môn Tinh Thần Kiếm phái. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1524: Chưởng môn Tinh Thần Kiếm phái. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1523: Hậu quả rất nghiêm trọng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1522: Nhất định qua Quy Xà Đảo. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1521: Nhất định qua Quy Xà Đảo. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1520: Huyết Thiền công tử. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1519: Huyết Thiền công tử. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1518: Ra tay không dung tình. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1517: Không muốn là địch. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1516: Không muốn là địch. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1515: Hỏi đường yêu tộc. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1514: Hỏi đường yêu tộc. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1513: Tinh Thần kiếm phái. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1512: Tinh Thần kiếm phái. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1511: Trung Châu! Lại đến Trung Châu! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1510: Trung Châu! Lại đến Trung Châu! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1509: Kiếm trận Lục Chuyển Thiên Luân. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1508: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1507: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1506: Huyền Thiên đấu với kiếm trận. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1505: Huyền Thiên đấu với kiếm trận. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1504: Kiếm trận sư Hoàng cấp. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1503: Kiếm trận sư Hoàng cấp. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1502: Tứ cấp Hoàng Giả? Chết! ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1501: Huyền Thiên ở đây. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1500: Huyền Thiên ở đây. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1499: Diệt sát phân thân của Tư Không Tương. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1498: Diệt sát phân thân của Tư Không Tương. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1497: Thần Tử phân thân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1496: Thần Tử phân thân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1495: Ma Môn Ngũ Thiếu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1494: Thay đổi hay là không thay đổi? (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1493: Thay đổi hay là không thay đổi? (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1492: Cơ mật Ma Môn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1491: Cơ mật Ma Môn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1490: Kiếm tảo tứ phương. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1489: Kiếm tảo tứ phương. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1488: Vào trận lấy mạng chó của ngươi ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1487: Chém giết trong nháy mắt. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1486: Chém giết trong nháy mắt. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1485: Gia gia Huyền Thiên cũng tới! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1484: Gia gia Huyền Thiên cũng tới! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1483: Diêm Hoàng Thổ huyền bí ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1482: Ngươi là ai? (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1481: Ngươi là ai? (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1480: Cưu Ma Đại Lục. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1479: Cưu Ma Đại Lục. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1478: Tiểu Hổ thành Hoàng giả ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1477: Chém dưa thái rau. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1476: Chém dưa thái rau. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1475: Huyết nhuộm thanh thiên ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1474: Thanh Bằng đại lục. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1473: Thanh Bằng đại lục. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1472: Tam Chuyển Kiếm Đan. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1471: Tam Chuyển Kiếm Đan. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1470: Tu luyện kiếm đan ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1469: Đột phá Chuẩn Hoàng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1468: Đột phá Chuẩn Hoàng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1467: Đan Nguyên Đế Kinh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1466: Nhất Bảo Đồng Tử. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1465: Nhất Bảo Đồng Tử. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1464: Phong Chân Đế ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1463: Kiếm Đan Chi Thuật. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1462: Kiếm Đan Chi Thuật. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1461: Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1460: Khảo nghiệm của Đan Nguyên Kiếm Đế. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1459: Vật báu vô giá ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1458: Đan Nguyên Đế Phủ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1457: Đan Nguyên Đế Phủ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1456: Thù hôm nay, ngày khác tất báo! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1455: Thù hôm nay, ngày khác tất báo! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1454: Chuẩn Yêu Hoàng Tiểu Hổ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1453: Chém giết Phàn Thiếu Tiêu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1452: Chém giết Phàn Thiếu Tiêu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1451: Chân Ma pháp tướng. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1450: Bất diệt lôi kiếm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1449: Bất diệt lôi kiếm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1448: Thiết Mộc Chân Ma Công. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1447: Thiết Mộc Chân Ma Công. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1446: Ma Môn thất thiếu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1445: Một vạn linh thạch thượng phẩm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1444: Một vạn linh thạch thượng phẩm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1443: Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1442: Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1441: Đại thọ Yêu Hoàng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1440: Thất Ma Truy Sát Lệnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1439: Thất Ma Truy Sát Lệnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1438: Hoàng giả Ma Môn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1437: Hoàng giả Ma Môn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1436: Khiêu chiến ma môn ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1435: Đến Vân Châu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1434: Đến Vân Châu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1433: Sinh nhật 26 tuổi. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1432: Sinh nhật 26 tuổi. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1431: Đại duyên cơ Tử Nghiên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1430: Đại duyên cơ Tử Nghiên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1429: Thế cục Vân Châu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1428: Thế cục Vân Châu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1427: Huyết tẩy Âm Minh cốc ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1426: Liên trảm hoàng giả. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1425: Liên trảm hoàng giả. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1424: Kịch chiến bắt đầu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1423: Kịch chiến bắt đầu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1422: Tốc độ chịu chết. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1421: Tốc độ chịu chết. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1420: Hoàng giả Vân Châu. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1419: Hoàng giả Vân Châu. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1418: Bà La Sa Minh Tử tôn quý ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1417: Đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1416: Đột phá đỉnh tiêm đỉnh phong. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1415: Huyết tẩy Thần Châu ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1414: Lôi Đình Nguyên Thần. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1413: Lôi Đình Nguyên Thần. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1412: Chém giết Liên Tử Tuấn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1411: Chém giết Liên Tử Tuấn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1410: Chuyển bại thành thắng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1409: Dung hợp áo nghĩa. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1408: Dung hợp áo nghĩa. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1407: Lôi Chi Thánh Đỉnh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1406: Bất Tử Bất Diệt. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1405: Bất Tử Bất Diệt. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1404: Huyền Thiên khủng bố. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1403: Huyền Thiên khủng bố. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1402: Đối với các ngươi ta chính là Hoàng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1401: Thực lực Huyền Thiên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1400: Thực lực Huyền Thiên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1399: Chín đại Chuẩn Hoàng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1398: Chín đại Chuẩn Hoàng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1397: Ước chiến thiên hạ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1396: Độ kiếp! Diệt môn! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1395: Độ kiếp! Diệt môn! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1394: Thần huyết! Đột phá! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1393: hần huyết! Đột phá! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1392: Biến Kiếm gia máu chảy thành sông ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1391: Kiếm gia hèn hạ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1390: Kiếm gia hèn hạ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1389: Ngự kiếm chém Âm Cơ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1388: Bất Tử Chi Thân đệ tam trọng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1387: Bất Tử Chi Thân đệ tam trọng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1386: Bất Tử Vương khắc chữ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1385: Bất Tử Vương khắc chữ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1384: Ý chí của Thần Hoàng Minh Đế ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1383: Ai hao tổn chết ai? (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1382: Ai hao tổn chết ai? (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1381: Thủy Hỏa Dựng Kim Liên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1380: Thủy Hỏa Dựng Kim Liên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1379: Huyền Thiên Chiến Thần tử. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1378: Thần Tử Tư Không Tương. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1377: Thần Tử Tư Không Tương. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1376: Kiếm Nghịch Thương Khung. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1375: Kiếm Nghịch Thương Khung. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1374: Tân sinh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1373: Tân sinh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1372: Tất cả thành Vương ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1371: Khôi phục ký ức. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1370: Khôi phục ký ức. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1369: Chúng ta về nhà. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1368: Chúng ta về nhà. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1367: Không thể cản trở ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1366: Liên tục đột phá. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1365: Liên tục đột phá. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1364: Viên hữu! Đột phá! (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1363: Viên hữu! Đột phá! (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1362: Phiêu Tuyết Các đến giúp đỡ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1361: Vây công Thiên Long môn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1360: Vây công Thiên Long môn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1359: Tiến nhập Hỏa Long động. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1358: Tiến nhập Hỏa Long động. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1357: Tử Huyết Thần Long huyết mạch. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1356: Tử Huyết Thần Long huyết mạch. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1355: Tứ đại Chuẩn Hoàng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1354: Huyền Thiên chiến Chuẩn Hoàng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1353: Huyền Thiên chiến Chuẩn Hoàng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1352: Kiếm Vô Ảnh. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1351: Kiếm Vô Ảnh. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1350: Chuẩn Hoàng bị thương. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1349: Chuẩn Hoàng bị thương. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1348: Thực lực của tiểu Hổ. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1347: Gặp lại Tử Nghiên. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1346: Gặp lại Tử Nghiên. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1345: Kẻ phạm ta phải chết. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1344: Kẻ phạm ta phải chết. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1343: Kiếm Thượng Tiệm chi tử ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1342: Tiện nhân hèn hạ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1341: Tiện nhân hèn hạ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1340: Kiếm gia chuyển biến. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1339: Kiếm gia chuyển biến. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1338: Trảm Âm Liên Hoa trong nháy mắt ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1337: Chính tà tề tụ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1336: Chính tà tề tụ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1335: Thiên Châu chấn động. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1334: Thiên Châu chấn động. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1333: Trở lại Lâm gia ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1332: Thăng liền hai cấp. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1331: Thăng liền hai cấp. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1330: Tu vị đột phá. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1329: Tu vị đột phá. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1328: Thiếu nữ áo tím! ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1327: Hoàng Đạo Thiên Nhãn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1326: Hoàng Đạo Thiên Nhãn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1325: Hỗn Độn Kiếm Khí. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1324: Hỗn Độn Kiếm Khí. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1323: Thánh Đỉnh vs Thánh Đỉnh! ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1322: Phá Kim Thân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1321: Phá Kim Thân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1320: Kim Thân vs Kim Thân. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1319: Kim Thân vs Kim Thân. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1318: Người đeo mặt nạ. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1317: Chém giết Âm Vạn La. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1316: Chém giết Âm Vạn La. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1315: Thiên Thần huynh dừng bước. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1314: Thiên Thần huynh dừng bước. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1313: Chuyển dời tai họa. ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1312: Chuẩn Yêu Hoàng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1311: Chuẩn Yêu Hoàng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1310: Nguyên thần ngự kiếm. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1309: Nguyên thần ngự kiếm. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1308: Sơn mạch Sư Lĩnh ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1307: Tà phái đuổi giết. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1306: Tà phái đuổi giết. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1305: Đột phá Vương giả đại thành. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1304: Đột phá Vương giả đại thành. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1303: Linh kiếm Hoàng cấp ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1302: Huyền Thiên chiến Tào Khánh Đằng. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1301: Huyền Thiên chiến Tào Khánh Đằng. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1300: Linh thân của ngươi mấy phẩm? (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1299: Linh thân của ngươi mấy phẩm? (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1298: Tiến vào long mạch ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1297: Kiếm Hoàng tầm long. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1296: Kiếm Hoàng tầm long. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1295: Một kiếm đánh bại Âm Vạn Trượng ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1294: Tình thế không ổn. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1293: Tình thế không ổn. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1292: Chính tà luận võ. (2) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1291: Chính tà luận võ. (1) ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1290: Phiêu Tuyết Các chủ ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chương 1289: Huyền Thiên Chiến Đấu Với Kiếm Nhân Cực. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1288: Huyền Thiên Chiến Đấu Với Kiếm Nhân Cực. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1287: Tứ Kiệt Chính Đạo! (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1286: Tứ Kiệt Chính Đạo! (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1285: Tiểu Hổ Cao Ngạo. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1284: Tiểu Hổ Cao Ngạo. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1283: Là Mèo Hay Là Hổ ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1282: Liên Minh Chính Đạo. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1281: Liên Minh Chính Đạo. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1280: Giết Hết Sạch Sẽ. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1279: Giết Hết Sạch Sẽ. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1278: Giết Giết Giết Giết Giết. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1277: Giết Giết Giết Giết Giết. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1276: Bá Khí Nghiêm Nghị. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1275: Tà Phái Xâm Lấn. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1274: Tà Phái Xâm Lấn. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1273: Ngươi Nguyện Ý Lấy Ta Sao. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1272: Ngươi Nguyện Ý Lấy Ta Sao. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1271: Độc Thủ Phía Sau Màn ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1270: Kiếm Khí Tung Hoành. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1269: Kiếm Khí Tung Hoành. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1268: Vương Giả Đột Kích. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1267: Một Cái Tát Đánh Bay. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1266: Một Cái Tát Đánh Bay. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1265: Đánh Hắn Ra Khỏi Lâm Gia. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1264: Đánh Hắn Ra Khỏi Lâm Gia. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1263: Đại Đệ Tử Lâm Gia. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1262: Ngươi Là Ngôi Sao Trên Bầu Trời. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1261: Ngươi Là Ngôi Sao Trên Bầu Trời. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1260: Huyền Thiên Hôn Mê ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1259: Lâm Lạc Phù. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1258: Lâm Lạc Phù. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1257: Trời Giáng Sao Chổi. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1256: Thiên Ngoại Tinh Không. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1255: Thiên Ngoại Tinh Không. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1254: Đột Phá Tiểu Thành Cực Hạn. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1253: Đột Phá Tiểu Thành Cực Hạn. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1252: Ý Niệm Tu Vi Phóng Đại. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1251: Thần Tử Phát Hiện Thần Châu. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1250: Thần Tử Phát Hiện Thần Châu. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1249: Công Pháp Kiếm Thuật Đế Cấp. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1248: Tiến Vào Kiếm Tháp Tầng Mười. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1247: Tiến Vào Kiếm Tháp Tầng Mười. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1246: Đạt Được Hoàng Cấp Bảo Kiếm. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1245: Đạt Được Hoàng Cấp Bảo Kiếm. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1244: Bất Diệt Kiếm Khí. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1243: Huyền Thiên Chiến Nhất Bảo. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1242: Huyền Thiên Chiến Nhất Bảo. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1241: Nhất Hoa Nhất Diệp. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1240: Nhất Hoa Nhất Diệp. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1239: Xông Liền Bảy Tầng. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1238: Xông Liền Bảy Tầng. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1237: Thiên Huyền Kiếm Tháp Mở Ra ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1236: Đại Hoạch Toàn Thắng. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1235: Đại Hoạch Toàn Thắng. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1234: Lấy Một Địch Mười. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1233: Mười Người Cùng Đi Lên. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1232: Mười Người Cùng Đi Lên. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1231: Tề Tụ Thiên Huyền Kiếm Tháp. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1230: Tề Tụ Thiên Huyền Kiếm Tháp. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1229: Hỏa Nguyên Hoa. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1228: Hỏa Nguyên Hoa. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1227: Đằng Gia Cổ Địa. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1226: Đằng Gia Cổ Địa. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1225: Phong Vân Khách Bài. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1224: Thoát Được Sao? (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1223: Thoát Được Sao? (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1222: Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (4) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1221: Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (3) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1220: Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1219: Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1218: Hoàng Giả Khiếp Sợ. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1217: Hoàng Giả Khiếp Sợ. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1216: Lôi Đình Kiếm Khí. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1215: Lôi Đình Kiếm Khí. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1214: Thiên Cơ Thành Hoàng ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1213: Hoàng Giả Thiên Hạ Tề Tụ. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1212: Hoàng Giả Thiên Hạ Tề Tụ. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1211: Phong Nguyệt Song Tẩu. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1210: Phong Nguyệt Song Tẩu. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1209: Danh Chấn Trung Châu ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1208: Có Lầm Hay Không! (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1207: Có Lầm Hay Không! (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1206: Yến Cô Thành Chi Uy ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1205: Vây Công Tịch Dương Lâu. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1204: Vây Công Tịch Dương Lâu. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1203: Số Mệnh Nghịch Thiên. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1202: Số Mệnh Nghịch Thiên. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1201: Khiếp Sợ! Rung Động! ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1200: Gây Đại Họa. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1199: Gây Đại Họa. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1198: Huyền Thiên Chém Chuẩn Hoàng. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1197: Huyền Thiên Chém Chuẩn Hoàng. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1196: Lại Thấy Thiên Kiếp ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1195: Chuẩn Hoàng Đều Tới. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1194: Chuẩn Hoàng Đều Tới. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1193: Cách Hóa Giải. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1192: Cách Hóa Giải. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1191: Người Biến Thái ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1190: Huyền Thiên Thành Vương. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1189: Huyền Thiên Thành Vương. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1188: Một Kiếm Sát Nhân ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1187: Huyền Thiên Ta Đã Đến. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1186: Huyền Thiên Ta Đã Đến. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1185: Huyền Thiên Trảm Đồng Nghệ. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1184: Huyền Thiên Trảm Đồng Nghệ. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1183: Huyền Thiên Chiến Đồng Nghệ ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1182: Cực Phẩm Thành Vương Đan. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1181: Cực Phẩm Thành Vương Đan. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1180: Linh Dược Thành Hoàng Giả. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1179: Cấm Khu Trung Tâm. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1178: Cấm Khu Trung Tâm. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1177: Thu Hoạch Rất Nhiều ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1176: Dược Viên Mở Ra. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1175: Dược Viên Mở Ra. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1174: Thuyết Số Mệnh. (Khí Vận) (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1173: Thuyết Số Mệnh. (Khí Vận) (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1172: Thiên Huyền Kiếm Tháp ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1171: Mỹ Nhân Mỹ Thực Mỹ Tửu. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1170: Mỹ Nhân Mỹ Thực Mỹ Tửu. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1169: Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1168: Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1167: Ngũ Đại Biến Thái Yêu Nghiệt. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1166: Ngũ Đại Biến Thái Yêu Nghiệt. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1165: Kiếm Hoàng Yến Cô Thành ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1164: Bốn Phía Khiếp Sợ. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1163: Bốn Phía Khiếp Sợ. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1162: Đánh Bại Tô Cảnh Dương ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1161: Lại Đánh Bại Vương Giả. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1160: Lại Đánh Bại Vương Giả. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1159: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1158: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1157: Đại Hội Bắt Đầu ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1156: Dược Viên Đan Đế. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1155: Dược Viên Đan Đế. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1154: Yến Tịch Tịch ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1153: Chưởng Lui Vương Giả. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1152: Chưởng Lui Vương Giả. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1151: Vạn Sơn Lãnh Thổ Đồng Gia. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1150: Vạn Sơn Lãnh Thổ Đồng Gia. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1149: Lý Dật Phong. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1148: Lý Dật Phong. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1147: Thành Vương Đan. ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1146: Tịch Dương Thành. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1145: Tịch Dương Thành. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1144: Đại Hội Thiên Tài. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1143: Đại Hội Thiên Tài. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1142: Trung Châu Đại Địa ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1141: Phản Hồi Kiếm Giới. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1140: Phản Hồi Kiếm Giới. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1139: Ma Hoàng Tử ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1138: Trong Thánh Điện Ma Châu. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1137: Trong Thánh Điện Ma Châu. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1136: Minh Thiên Tôn Quý ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1135: Âm Minh Hóa Ma. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1134: Âm Minh Hóa Ma. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1133: Xông Vào Thánh Điện. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1132: Xông Vào Thánh Điện. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1131: Bất Diệt Kim Thân Tam Trọng. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1130: Bất Diệt Kim Thân Tam Trọng. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1129: Lôi Chi Áo Nghĩa Nhị Giai. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1128: Lôi Chi Áo Nghĩa Nhị Giai. (1) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1127: Thiên Giai Cảnh Thập Trọng ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1126: Ma Giới Hư Thật. (2) ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chương 1125: Ma Giới Hư Thật. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1124: Đại Công Cáo Thành ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1123: Tự Ấn Thiên Cơ (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1122: Tự Ấn Thiên Cơ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1121: Trăm Vạn Ma Quân. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1120: Trăm Vạn Ma Quân. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1119: Tiến Vào Ma Giới ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1118: Xả Thân Trấn Ma. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1117: Xả Thân Trấn Ma. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1116: Huyết Chiến Ma Tộc. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1115: Huyết Chiến Ma Tộc. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1114: Đại Kiếp Nạn Dị Ma ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1113: Thông Đạo Nhân Ma. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1112: Thông Đạo Nhân Ma. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1111: Hấp Thu Tu Vị. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1109: Thực Lực Khủng Bố. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1108: Mạc Thiên Ky Thành Vương. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1107: Mạc Thiên Ky Thành Vương. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1106: Mạnh Mẽ Đâm Tới. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1105: Mạnh Mẽ Đâm Tới. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1104: Chém Vương Trước Mặt Mọi Người. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1103: Chém Vương Trước Mặt Mọi Người. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1102: Vương Giả Thiên Châu ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1101: Hỗn Độn Nguyên Thần. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1100: Hỗn Độn Nguyên Thần. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1099: Khắc Ma Bảo Châu. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1098: Khắc Ma Bảo Châu. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1097: Vạn Kiếm Sát Vương ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1096: Song Vương Đều Tới. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1095: Song Vương Đều Tới. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1094: Chém Chết Đệ Nhất Công Tử. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1093: Chém Chết Đệ Nhất Công Tử. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1092: Kiếm Trận Vạn Kiếm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1091: Kiếm Trận Vạn Kiếm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1090: Ngưng Tụ Song Kiếm Hồn ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1089: Thiên Giai Cửu Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1088: Thiên Giai Cửu Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1087: Xử Tử Huyền Ky. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1086: Xử Tử Huyền Ky. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1085: Vương Giả Trọng Thương. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1084: Vương Giả Trọng Thương. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1083: Đại Chiến Vương Giả ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1082: Trường Sinh Vương Xuất Hiện. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1081: Trường Sinh Vương Xuất Hiện. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1080: Luyện Hóa Thánh Đỉnh. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1079: Luyện Hóa Thánh Đỉnh. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1078: Giết Chết Dần Dương. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1077: Giết Chết Dần Dương. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1076: Áo Nghĩa Kiếm Trận. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1075: Áo Nghĩa Kiếm Trận. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1074: Cường Giả Kiếm Gia. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1073: Cường Giả Kiếm Gia. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1072: Thuấn Di Bí Bảo. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1071: Thuấn Di Bí Bảo. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1070: Tiếp Tục Nuốt Hồn Niệm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1069: Tiếp Tục Nuốt Hồn Niệm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1068: Phát Hiện Thánh Đỉnh ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1067: Bắt Giữ Huyền Ky. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1066: Bắt Giữ Huyền Ky. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1065: Thánh Đỉnh Xuất Thế. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1064: Thánh Đỉnh Xuất Thế. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1063: Thiên Hạ Cùng Mừng ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1062: Sáng Lập Kiếm Tông. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1061: Sáng Lập Kiếm Tông. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1060: Tìm Hiểu Áo Nghĩa. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1059: Tìm Hiểu Áo Nghĩa. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1058: Kiếm Ý Thập Giai ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1057: Thiên Diễm Bảo Điển. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1056: Thiên Diễm Bảo Điển. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1055: Đại Chiến Kết Thúc. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1054: Đại Chiến Kết Thúc. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1053: Đại Chiến Kinh Thiên. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1052: Đại Chiến Kinh Thiên. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1051: Thuấn Di Giết Địch. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1050: Làm Khách Trong Túi. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1049: Làm Khách Trong Túi. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1048: Tề Tụ Mộ Điện. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1047: Tề Tụ Mộ Điện. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1046: Chém Đoạn Giang Hà. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1045: Không Gian Bảo Khí. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1044: Không Gian Bảo Khí. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1043: Thiên Tài Tây Hải. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1042: Thiên Tài Tây Hải. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1041: Thuấn Sát Thiên Giai Thập Trọng ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1040: Thiên Giai Bát Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1039: Thiên Giai Bát Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1038: Thần Âm Lâm Thế ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1037: Ý Chí Vương Giả. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1036: Ý Chí Vương Giả. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1035: Khôi Lỗi Binh Tượng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1034: Khôi Lỗi Binh Tượng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1033: Lăng Của Bất Tử Vương. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1032: Cường Giả Hội Tụ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1031: Cường Giả Hội Tụ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1030: Hắc Bạch Thánh Tử. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1029: Hắc Bạch Thánh Tử. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1028: Lại Chém Yêu Nghiệt. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1027: Thiên Dực Thiếu Gia. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1026: Thiên Dực Thiếu Gia. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1025: Bí Mật Vương Lăng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1024: Bí Mật Vương Lăng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1023: Tử Sắc Kỳ Độc ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1022: Trở Về Huyền Gia. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1021: Trở Về Huyền Gia. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1020: Chạy Trối Chết ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1019: Lại Thấy Âm Cơ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1018: Lại Thấy Âm Cơ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1017: Một Đêm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1016: Một Đêm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1015: Ý Loạn Tình Mê ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1014: Đệ Nhất Yêu Nghiệt. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1013: Đệ Nhất Yêu Nghiệt. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1011: Tức Đến Phun Máu. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1010: Tức Đến Phun Máu. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1009: Lôi Đình Đoạn Tí. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1008: Lôi Đình Đoạn Tí. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1007: Thuộc Tính Lực Lượng ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1006: Nửa Bước Vương Giả. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1005: Nửa Bước Vương Giả. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1004: Hung Hăng Đánh Đệ Nhất ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1003: Thiên Cơ Vạn Tuyệt. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1002: Thiên Cơ Vạn Tuyệt. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1001: Thiên Địa Biến Hóa. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 1000: Thiên Địa Biến Hóa. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 999: Bất Tử Chi Huyết ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 998: Bất Tử Thần Lực. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 997: Bất Tử Thần Lực. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 996: Quyết Chiến Đệ Nhất. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 995: Quyết Chiến Đệ Nhất. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 994: Giá Lâm Thiên Tinh Các ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 993: Lấy Mạng Chuộc Tội. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 992: Lấy Mạng Chuộc Tội. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 991: Trở Lại Bắc Thần Các. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 990: Trở Lại Bắc Thần Các. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 989: Huyên Huyên Gởi Thư. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 988: Thiên Lôi Tôi Kiếm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 987: Thiên Lôi Tôi Kiếm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 986: Cử Thế Chấn Kinh. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 985: Cử Thế Chấn Kinh. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 984: Xé Thành Hai Nửa. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 983: Xé Thành Hai Nửa. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 982: Không Chịu Nổi Một Kích. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 981: Không Chịu Nổi Một Kích. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 980: Vạn Chúng Chú Mục ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 979: Huyền Kiếm Khiêu Chiến. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 978: Huyền Kiếm Khiêu Chiến. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 977: Trở Về Thiên Kiếm Tông. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 976: Trở Về Thiên Kiếm Tông. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 975: Chiến Ước Mạnh Nhất. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 974: Chiến Ước Mạnh Nhất. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 973: Tin Tức Hải Ngoại. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 972: Tin Tức Hải Ngoại. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 971: Thiên Giai Cảnh Lục Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 970: Thiên Giai Cảnh Lục Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 969: Thiên Long Thần Uy ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 968: Cám Ơn Thiên Ca. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 967: Cám Ơn Thiên Ca. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 966: Lam Mãnh Cự Giao. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 965: Lam Mãnh Cự Giao. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 964: Tử Nghiên Mập Mờ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 963: Tử Nghiên Mập Mờ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 962: Long Vương Bí Cảnh. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 961: Long Vương Bí Cảnh. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 960: Trảm Chu Đỉnh Hư. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 959: Trảm Chu Đỉnh Hư. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 958: Nhất Đốn Bạo Ngược. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 957: Nhất Đốn Bạo Ngược. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 956: Bổ Đến Thổ Huyết ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 955: Nhũ Yến Về Tổ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 954: Nhũ Yến Về Tổ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 953: Vương Giả Siêu Cấp. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 952: Vương Giả Siêu Cấp. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 951: Vô Cùng Hung Hăng Càn Quấy ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 950: Nghịch Lân Bị Sờ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 949: Nghịch Lân Bị Sờ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 948: Kiếm Si Ra Tay. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 947: Kiếm Si Ra Tay. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 946: Âm Minh Đại Pháp ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 945: Cường Giả Thiên Châu. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 944: Cường Giả Thiên Châu. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 943: Nam Vực Chu Gia. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 942: Nam Vực Chu Gia. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 941: Thiên Hồn Thiếu Gia. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 940: Thôn Phệ Vương Giả. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 939: Thôn Phệ Vương Giả. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 938: Cường Thế Khảo Vấn. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 937: Cường Thế Khảo Vấn. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 936: Hậu Nhân Âm Minh Vương ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 935: Vương Giả Chưa Chết. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 934: Vương Giả Chưa Chết. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 933: Âm Minh Cấm Hải. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 932: Âm Minh Cấm Hải. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 931: Dương Danh Hải Ngoại ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 930: Đại Sát Tứ Phương. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 929: Đại Sát Tứ Phương. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 928: Quét Ngang Tà Giáo. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 927: Quét Ngang Tà Giáo. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 926: Kiếm Trận Vô Địch ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 925: Vương Giả Phục Sinh. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 924: Vương Giả Phục Sinh. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 923: Thiên Giai Ngũ Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 922: Thiên Giai Ngũ Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 921: Tín Niệm Vô Địch ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 920: Luyện Huyết Công Tử. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 919: Luyện Huyết Công Tử. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 918: Kiếm Thiêu Phân Đường ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 917: Hướng Thiếu Hung Hiểm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 916: Hướng Thiếu Hung Hiểm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 915: Thần Cơ Tiên Sinh. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 914: Thần Cơ Tiên Sinh. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 913: Thuấn Di Trong Hư Không ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 912: Tuyệt Thế Kiếm Trận. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 911: Tuyệt Thế Kiếm Trận. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 910: Mỏ Vàng Huyết Vân ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 909: Kiếm Điển Gia Truyền. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 908: Kiếm Điển Gia Truyền. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 907: Kiếm Thiêu Thiên Giai Cảnh Cửu Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 906: Kiếm Thiêu Thiên Giai Cảnh Cửu Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 905: Tiện Tay Ném Cái Đầu ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 904: Máu Nhuộm Bầu Trời. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 903: Máu Nhuộm Bầu Trời. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 902: Thuấn Sát Thiên Giai Cảnh Bát Trọng. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 901: Danh Chấn Trục Nhật. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 900: Danh Chấn Trục Nhật. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 899: Sát Phá Kỷ Lục. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 898: Sát Phá Kỷ Lục. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 897: Yêu Linh Chi Sâm ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 896: Thiên Giai Tứ Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 895: Thiên Giai Tứ Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 894: Bách Kiếm Kiếm Trận. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 893: Bách Kiếm Kiếm Trận. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 892: Thiên Hỏa Kim Tí. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 891: Thiên Thiếu Náo Hôn. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 890: Thiên Thiếu Náo Hôn. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 889: Công Tử Đón Dâu. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 888: Công Tử Đón Dâu. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 887: Kim Thân Nhị Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 886: Kim Thân Nhị Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 885: Kỳ Ngộ Trong Cổ Lộ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 884: Kỳ Ngộ Trong Cổ Lộ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 883: Ma Hải Cổ Lộ ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 882: Mảnh Nhỏ Thần Kiếm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 881: Mảnh Nhỏ Thần Kiếm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 880: Huyền Thiên Giết Kinh Hoàng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 879: Huyền Thiên Giết Kinh Hoàng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 878: Quyết Đấu Với Kinh Hoàng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 877: Quyết Đấu Với Kinh Hoàng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 876: Giết Chết Thiên Giai Lục Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 875: Giết Chết Thiên Giai Lục Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 874: Kiếm Trận Thần Uy. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 873: Kiếm Trận Thần Uy. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 872: Đại Kinh Nhập Xâm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 871: Đại Kinh Nhập Xâm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 870: Thiên Giai Tam Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 869: Thiên Giai Tam Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 868: Bối Phận Chữ Thiên. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 867: Bối Phận Chữ Thiên. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 866: Gia Chủ Huyền Gia. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 865: Gia Chủ Huyền Gia. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 864: Bí Kíp Kiếm Trận. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 863: Bí Kíp Kiếm Trận. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 862: Lấy Được Chín Linh Kiếm. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 861: Lấy Được Chín Linh Kiếm. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 860: Bại Kiếm Trận Sư ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 859: Cửu Cung Kiếm Trận. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 858: Cửu Cung Kiếm Trận. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 857: Huyền Gia Thiên Thiếu ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 856: Đại Kinh Thái Tử. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 855: Đại Kinh Thái Tử. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 854: Tự Tìm Đường Chết. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 853: Tự Tìm Đường Chết. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 852: Đến Kinh Huyền Đảo ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 851: Linh Kiếm Thiên Cấp. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 850: Linh Kiếm Thiên Cấp. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 849: Huyết Văn Thanh Kim. ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 848: Phá Quân Lão Tổ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 847: Phá Quân Lão Tổ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 846: Đạp Phá Trầm Gia. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 845: Đạp Phá Trầm Gia. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 844: Lật Tay Trấn Áp ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 843: Quét Ngang Vô Địch. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 842: Quét Ngang Vô Địch. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 841: Thánh Giáp Khôi Lỗi. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 840: Thánh Giáp Khôi Lỗi. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 839: Trầm Nhị Công Tử ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 838: Tin Tức Huyền Gia. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 837: Tin Tức Huyền Gia. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 836: Thiên Giai Nhị Trọng. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 835: Thiên Giai Nhị Trọng. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 834: Thiên Giai Nhị Trọng ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 833: Thiên Kiếm Đến Thế Gian. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 832: Thiên Kiếm Đến Thế Gian. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 831: Đoán Binh Sơn Chủ. (2) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 830: Đoán Binh Sơn Chủ. (1) ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chương 829: Khôi Lỗi Chuyên Dụng ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 828: Một Kiếm Phá Trận. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 827: Một Kiếm Phá Trận. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 826: Khôi Lỗi Tàn Toái. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 825: Khôi Lỗi Tàn Toái. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 824: Mạch Khoáng Linh Thạch. ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 823: Tin Tức Hướng Thiếu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 822: Tin Tức Hướng Thiếu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 821: Linh Kiếm Công Tử. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 820: Linh Kiếm Công Tử. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 819: Đoán Binh Sơn Đảo ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 818: Đánh Chết Đảo Tôn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 817: Đánh Chết Đảo Tôn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 816: Lập Tức Miểu Sát ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 815: Nhất Quyết Sinh Tử. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 814: Nhất Quyết Sinh Tử. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 813: Một Kiếm Đáng Sợ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 812: Một Kiếm Đáng Sợ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 811: Minh Đế Thần Hoàng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 810: Minh Đế Thần Hoàng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 809: Kiếm Linh Thức Tỉnh ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 808: Đột Phá Thiên Giai. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 807: Đột Phá Thiên Giai. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 806: Chiến Lực Chân Chính ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 805: Phong Vân Song Thánh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 804: Phong Vân Song Thánh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 803: Đạp Phá Địch Gia. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 802: Đạp Phá Địch Gia. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 801: Khôi Lỗi Thiên Giai ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 800: Một Kiếm Giết Địch. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 799: Một Kiếm Giết Địch. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 798: Hai Lão Thất Phu ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 797: Hải Tặc Địch Gia. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 796: Hải Tặc Địch Gia. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 795: Bên Trong Có Thiên Địa ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 794: Địa Giai Thập Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 793: Địa Giai Thập Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 792: Được Ma Linh Thạch ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 791: Ma Vụ Chi Hải. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 790: Ma Vụ Chi Hải. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 789: Lục Thi Lại Hiện Ra. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 788: Lục Thi Lại Hiện Ra. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 787: Huyền Thiên Đoạt Đan ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 786: Chí Cường Giả Xuất Hiện. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 785: Chí Cường Giả Xuất Hiện. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 784: Đoạn Đầu Đao Hạ ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 783: Vương Giả Chi Tư. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 782: Vương Giả Chi Tư. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 781: Tổ Tôn Gặp Lại. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 780: Tổ Tôn Gặp Lại. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 779: Gia Chủ Long Gia ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 778: Công Tử Yêu Nghiệt. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 777: Công Tử Yêu Nghiệt. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 776: Chiến Lực Nghịch Thiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 775: Chiến Lực Nghịch Thiên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 774: Đánh Vào Long Gia ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 773: Đông Vực Long Gia. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 772: Đông Vực Long Gia. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 771: Thất Giai Kiếm Ý ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 770: Chuyện Cũ Của Tử Nghiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 769: Chuyện Cũ Của Tử Nghiên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 768: Kiếm Bại Thiên Giai. ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 767: Huyền Thiên Đi Về Phía Đông. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 766: Huyền Thiên Đi Về Phía Đông. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 765: Tử Nghiên Trở Về. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 764: Tử Nghiên Trở Về. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 763: Thần Binh Gia Truyền ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 762: Huyền Thiên Về Nhà. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 761: Huyền Thiên Về Nhà. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 760: Đả Bại Thiên Giai ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 759: Đại Chiến Thiên Giai. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 758: Đại Chiến Thiên Giai. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 757: Tăng Lên Hai Trọng ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 756: Tu Vi Tăng Lên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 755: Tu Vi Tăng Lên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 754: Cộng Đồng Tiến Thối ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 753: Bất Tử Thần Thạch. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 752: Bất Tử Thần Thạch. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 751: Đệ Nhất Năm Các ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 750: Duy Ngã Bất Biến. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 749: Duy Ngã Bất Biến. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 748: Phong Chi Kiếm Pháp ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 747: Quyết Chiến Chung Cực. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 746: Quyết Chiến Chung Cực. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 744: Không Chiến Mà Thắng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 743: Không Chiến Mà Thắng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 742: Vạn Chúng Chú Mục ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 741: Năm Các Thi Đấu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 740: Năm Các Thi Đấu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 739: Không Thể Truyền Ra Ngoài. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 738: Không Thể Truyền Ra Ngoài. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 736: Bất Diệt Kim Thân. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 735: Bất Diệt Kim Thân. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 734: Địa Ngục Ma Động ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 733: Pho Tượng Thần Thánh ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 732: Bất Tử Khôi Lỗi. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 731: Bất Tử Khôi Lỗi. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 730: Tiến Vào Thần Tích ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 729: Oán Linh Đột Kích. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 728: Oán Linh Đột Kích. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 727: Thần Tích Thượng Cổ ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 726: Lĩnh Ngộ Kiếm Ý. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 725: Lĩnh Ngộ Kiếm Ý. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 724: Trấn Áp Mười Năm ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 723: Tự Làm Tự Chịu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 722: Tự Làm Tự Chịu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 721: Trở Lại Bắc Thần Các ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 720: Không Đốt Chết Được Ngươi. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 719: Không Đốt Chết Được Ngươi. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 718: Đệ Tử Chủ Các. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 717: Đệ Tử Chủ Các. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 716: Địa Giai Lục Trọng. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 715: Địa Giai Lục Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 714: Địa Giai Lục Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 713: Địa Giai Lục Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 712: Quyền Đánh Kiếm Công Tử. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 711: Quyền Đánh Kiếm Công Tử. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 710: Quyền Đánh Kiếm Công Tử. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 709: Huyền Thiên Ở Đây. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 708: Huyền Thiên Ở Đây. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 707: Huyền Thiên Ở Đây. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 706: Huyền Thiên Ở Đây. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 705: Đối Mặt Huyền Ky. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 704: Đối Mặt Huyền Ky. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 703: Đối Mặt Huyền Ky. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 702: Đối Mặt Huyền Ky. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 701: Thiên Hỏa Địa Cấp. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 700: Thiên Hỏa Địa Cấp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 699: Thiên Hỏa Địa Cấp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 698: Thiên Hỏa Địa Cấp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 697: Kỳ Ngộ Ở Sa Mạc. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 696: Kỳ Ngộ Ở Sa Mạc. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 695: Kỳ Ngộ Ở Sa Mạc. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 694: Vương Giả Di Đồ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 693: Vương Giả Di Đồ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 692: Vương Giả Di Đồ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 691: Kiếm Thiên Thiếu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 690: Kiếm Thiên Thiếu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 689: Kiếm Thiên Thiếu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 688: Tây Vực Vạn Xuân. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 687: Tây Vực Vạn Xuân. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 686: Tây Vực Vạn Xuân. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 685: Thực Lực Tăng Lên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 684: Thực Lực Tăng Lên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 683: Thực Lực Tăng Lên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 682: Địa Giai Ngũ Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 681: Địa Giai Ngũ Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 680: Địa Giai Ngũ Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 679: Con Mắt Thứ Ba. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 678: Con Mắt Thứ Ba. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 677: Con Mắt Thứ Ba. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 676: Thu Hoạch Cực Lớn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 675: Thu Hoạch Cực Lớn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 674: Thu Hoạch Cực Lớn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 673: Kịch Chiến Trong Động Sảnh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 672: Kịch Chiến Trong Động Sảnh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 671: Kịch Chiến Trong Động Sảnh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 670: Địa Nhãn Thần Đồng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 669: Địa Nhãn Thần Đồng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 668: Địa Nhãn Thần Đồng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 667: Tiến Vào Thất Huyền. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 666: Tiến Vào Thất Huyền. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 665: Tiến Vào Thất Huyền. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 664: Thất Huyền Mê Vân. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 663: Thất Huyền Mê Vân. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 662: Thất Huyền Mê Vân. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 661: Huyền Thiên Nổi Giận. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 660: Huyền Thiên Nổi Giận. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 659: Huyền Thiên Nổi Giận. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 658: Nhiệm Vụ An Toàn. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 657: Nhiệm Vụ An Toàn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 656: Nhiệm Vụ An Toàn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 655: Nhiệm Vụ An Toàn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 654: Chiến Trường Đông Bắc. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 653: Chiến Trường Đông Bắc. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 652: Chiến Trường Đông Bắc. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 651: Yêu Cầu Bồi Thường. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 650: Yêu Cầu Bồi Thường. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 649: Yêu Cầu Bồi Thường. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 648: Địa Giai Tứ Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 647: Địa Giai Tứ Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 646: Địa Giai Tứ Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 645: Nam Đẩu Thất Tiên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 644: Nam Đẩu Thất Tiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 643: Nam Đẩu Thất Tiên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 642: Lưỡng Cường Tranh Đấu. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 641: Lưỡng Cường Tranh Đấu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 640: Lưỡng Cường Tranh Đấu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 639: Lưỡng Cường Tranh Đấu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 638: Vạn Hóa Thánh Pháp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 637: Vạn Hóa Thánh Pháp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 636: Vạn Hóa Thánh Pháp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 635: Xông Thẳng Ba Cửa Ải. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 634: Xông Thẳng Ba Cửa Ải. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 633: Xông Thẳng Ba Cửa Ải. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 632: Vạn Hóa Hoàng Cung. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 631: Vạn Hóa Hoàng Cung. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 630: Vạn Hóa Hoàng Cung. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 629: Tiến Vào Di Tích. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 628: Tiến Vào Di Tích. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 627: Tiến Vào Di Tích. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 626: Tiến Vào Di Tích. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 625: Chém Giết Toàn Bộ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 624: Chém Giết Toàn Bộ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 623: Chém Giết Toàn Bộ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 622: Cuộc Chiến Nghịch Thiên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 621: Cuộc Chiến Nghịch Thiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 620: Cuộc Chiến Nghịch Thiên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 619: Kiếm Trảm Thiên Tài. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 618: Kiếm Trảm Thiên Tài. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 617: Kiếm Trảm Thiên Tài. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 616: Kiếm Trảm Thiên Tài. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 615: Di Tích Vạn Hóa. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 614: Di Tích Vạn Hóa. (2 ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 613: Di Tích Vạn Hóa. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 612: Thiên Hạ Khiếp Sợ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 611: Thiên Hạ Khiếp Sợ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 610: Thiên Hạ Khiếp Sợ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 609: Kiếm Chém Thiên Giai. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 608: Kiếm Chém Thiên Giai. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 607: Kiếm Chém Thiên Giai. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 606: Kiếm Chém Thiên Giai. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 605: Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 604: Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 603: Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 602: Bắc Vực Tịch Quyển. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 601: Bắc Vực Tịch Quyển. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 600: Bắc Vực Tịch Quyển. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 599: Trảm Vũ Văn Hiên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 598: Trảm Vũ Văn Hiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 597: Trảm Vũ Văn Hiêu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 596: Cùng Đột Phá. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 595: Cùng Đột Phá. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 594: Cùng Đột Phá. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 593: Vương Giả Bí Văn. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 592: Vương Giả Bí Văn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 591: Vương Giả Bí Văn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 590: Vương Giả Bí Văn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 589: Vũ Văn Hiêu Thiểu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 588: Vũ Văn Hiêu Thiểu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 587: Vũ Văn Hiêu Thiểu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 586: Yêu Thú Cấp Năm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 585: Yêu Thú Cấp Năm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 584: Yêu Thú Cấp Năm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 583: Đến Chơi Một Chuyến. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 582: Đến Chơi Một Chuyến. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 581: Đến Chơi Một Chuyến. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 580: Đệ Nhất Công Tử. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 579: Đệ Nhất Công Tử. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 578: Đệ Nhất Công Tử. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 577: Lôi Đình Oai. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 576: Lôi Đình Oai. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 575: Lôi Đình Oai. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 574: Lôi Đình Oai. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 573: Chém Hết Địch Nhân. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 572: Chém Hết Địch Nhân. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 571: Chém Hết Địch Nhân. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 570: Diệt Thiên Kiếm Tông. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 569: Diệt Thiên Kiếm Tông. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 568: Diệt Thiên Kiếm Tông. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 567: Hai Tên Yêu Nghiệt. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 566: Hai Tên Yêu Nghiệt. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 565: Hai Tên Yêu Nghiệt. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 564: Cửu Đại Thần Công. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 563: Cửu Đại Thần Công. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 562: Cửu Đại Thần Công. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 561: Gặp Lại Hiên Viên. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 560: Gặp Lại Hiên Viên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 559: Gặp Lại Hiên Viên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 558: Gặp Lại Hiên Viên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 557: Thần Binh Đáng Sợ. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 556: Thần Binh Đáng Sợ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 555: Thần Binh Đáng Sợ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 554: Thần Binh Đáng Sợ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 553: Đại Chiến Thây Khô Lông Xanh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 552: Đại Chiến Thây Khô Lông Xanh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 551: Đại Chiến Thây Khô Lông Xanh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 550: Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 549: Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 548: Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 547: Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 546: Vương Giả Truyền Thừa. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 545: Vương Giả Truyền Thừa. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 544: Vương Giả Truyền Thừa. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 543: Thượng Cổ Lôi Cung. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 542: Thượng Cổ Lôi Cung. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 541: Thượng Cổ Lôi Cung. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 540: Thượng Cổ Lôi Cung. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 539: Xác Ướp Cổ Sống Lại. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 538: Xác Ướp Cổ Sống Lại. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 537: Xác Ướp Cổ Sống Lại. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 536: Kiếm Thuật Kinh Thế. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 535: Kiếm Thuật Kinh Thế. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 534: Kiếm Thuật Kinh Thế. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 533: Vương Giả Di Binh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 532: Vương Giả Di Binh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 531: Vương Giả Di Binh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 530: Lịch Đại Vương Giả. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 529: Lịch Đại Vương Giả. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 528: Lịch Đại Vương Giả. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 527: Trở Về Bắc Vực. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 526: Trở Về Bắc Vực. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 525: Trở Về Bắc Vực. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 524: Bắc Thần Các Chấn Động. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 523: Bắc Thần Các Chấn Động. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 522: Bắc Thần Các Chấn Động. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 521: Khôi Lỗi Phi Hành. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 520: Khôi Lỗi Phi Hành. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 519: Khôi Lỗi Phi Hành. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 518: Quét Ngang Cấm Địa. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 517: Quét Ngang Cấm Địa. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 516: Quét Ngang Cấm Địa. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 515: Hoành Hành Vô Địch. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 514: Hoành Hành Vô Địch. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 513: Hoành Hành Vô Địch. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 512: Thu Mà Dùng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 511: Thu Mà Dùng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 510: Thu Mà Dùng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 509: Đột Phá Địa Giai Cảnh. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 508: Đột Phá Địa Giai Cảnh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 507: Đột Phá Địa Giai Cảnh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 506: Đột Phá Địa Giai Cảnh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 505: Thiên Cơ Bảo Giám. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 504: Thiên Cơ Bảo Giám. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 503: Thiên Cơ Bảo Giám. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 502: Thất Tinh Kiếm Trận. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 501: Thất Tinh Kiếm Trận. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 500: Thất Tinh Kiếm Trận. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 499: Thất Tinh Kiếm Trận. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 498: Cấm Địa Thí Luyện. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 497: Cấm Địa Thí Luyện. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 496: Cấm Địa Thí Luyện. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 495: Cấm Địa Thí Luyện. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 494: Đánh Tới Ngươi Phục. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 493: Đánh Tới Ngươi Phục. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 492: Đánh Tới Ngươi Phục. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 491: Huyền Thiên Lập Uy. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 490: Huyền Thiên Lập Uy. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 489: Huyền Thiên Lập Uy. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 488: Huyền Thiên Lập Uy. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 487: Có Ai Không Phục. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 486: Có Ai Không Phục. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 484: Có Ai Không Phục. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 483: Có Ai Không Phục. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 482: Kiếm Ý Tứ Giai. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 481: Kiếm Ý Tứ Giai. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 480: Kiếm Ý Tứ Giai. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 479: Sư Phụ Thuộc Loại Trâu Bò. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 478: Sư Phụ Thuộc Loại Trâu Bò. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 477: Sư Phụ Thuộc Loại Trâu Bò. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 476: Đệ Tử Thân Truyền. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 475: Đệ Tử Thân Truyền. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 474: Đệ Tử Thân Truyền. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 473: Tiến Vào Bắc Thần. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 472: Tiến Vào Bắc Thần. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 471: Tiến Vào Bắc Thần. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 470: Hướng Thiên Tiếu. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 469: Hướng Thiên Tiếu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 468: Hướng Thiên Tiếu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 467: Hướng Thiên Tiếu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 466: Độc Xông Tiêu Dao. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 465: Độc Xông Tiêu Dao. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 464: Độc Xông Tiêu Dao. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 463: Bắc Thần Các Chủ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 462: Bắc Thần Các Chủ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 461: Bắc Thần Các Chủ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 460: Xuân Sắc Vô Biên. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 459: Xuân Sắc Vô Biên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 458: Xuân Sắc Vô Biên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 457: Xuân Sắc Vô Biên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 456: Sóng To Gió Lớn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 455: Sóng To Gió Lớn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 454: Sóng To Gió Lớn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 453: Thiên Đại Thu Hoạch. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 452: Thiên Đại Thu Hoạch. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 450: Thay Đổi Càn Khôn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 449: Thay Đổi Càn Khôn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 448: Thay Đổi Càn Khôn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 447: Quỷ Mị Hành Giả. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 446: Quỷ Mị Hành Giả. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 445: Quỷ Mị Hành Giả. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 444: Giết Vào Kiền Long. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 443: Giết Vào Kiền Long. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 442: Giết Vào Kiền Long. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 441: Huyền Thiên Ngộ Kiếm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 440: Huyền Thiên Ngộ Kiếm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 439: Huyền Thiên Ngộ Kiếm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 438: Tiểu Hổ Tiến Giai. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 437: Tiểu Hổ Tiến Giai. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 436: Tiểu Hổ Tiến Giai. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 435: Âm Mưu Quỷ Kế. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 434: Âm Mưu Quỷ Kế. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 433: Âm Mưu Quỷ Kế. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 432: Âm Mưu Quỷ Kế. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 431: Xuống Tay Trước. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 430: Xuống Tay Trước. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 429: Xuống Tay Trước. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 428: Tung Tích Luyện Huyết Tà Giáo. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 427: Tung Tích Luyện Huyết Tà Giáo. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 426: Tung Tích Luyện Huyết Tà Giáo. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 425: Ám Dạ U Ảnh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 424: Ám Dạ U Ảnh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 423: Ám Dạ U Ảnh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 422: Vương Triều Liên Nhạc. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 421: Vương Triều Liên Nhạc. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 420: Vương Triều Liên Nhạc. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 419: Danh Chấn Ngạo Châu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 418: Danh Chấn Ngạo Châu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 417: Danh Chấn Ngạo Châu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 416: Huyền Thiên Dương Oai. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 415: Huyền Thiên Dương Oai. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 414: Huyền Thiên Dương Oai. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 413: Đặc Thu Đệ Tử. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 412: Đặc Thu Đệ Tử. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 411: Đặc Thu Đệ Tử. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 410: Chấn Động Thần Châu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 409: Chấn Động Thần Châu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 408: Chấn Động Thần Châu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 407: Thắng Lợi Trở Về. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 406: Thắng Lợi Trở Về. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 405: Thắng Lợi Trở Về. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 404: Bí Quyết Chữ "dũng". (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 403: Bí Quyết Chữ "dũng". (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 402: Bí Quyết Chữ "dũng". (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 401: Thoát Ra Khỏi Vòng Vây Lớp Lớp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 400: Thoát Ra Khỏi Vòng Vây Lớp Lớp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 399: Thoát Ra Khỏi Vòng Vây Lớp Lớp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 398: Linh Thảo Địa Cấp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 397: Linh Thảo Địa Cấp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 396: Linh Thảo Địa Cấp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 395: Tiên Thiên Bát Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 394: Tiên Thiên Bát Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 393: Tiên Thiên Bát Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 392: Tranh Giành Phá Vân. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 391: Tranh Giành Phá Vân. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 390: Tranh Giành Phá Vân. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 389: Trận Pháp Trận Đạo. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 388: Trận Pháp Trận Đạo. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 387: Trận Pháp Trận Đạo. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 386: Tiểu Hổ Phát Uy. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 385: Tiểu Hổ Phát Uy. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 384: Tiểu Hổ Phát Uy. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 383: Linh Quang Bảo Điện. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 382: Linh Quang Bảo Điện. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 381: Linh Quang Bảo Điện. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 380: Đệ Tử Tiêu Diêu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 379: Đệ Tử Tiêu Diêu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 378: Đệ Tử Tiêu Diêu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 377: Nguyên Khí Linh Tuyền. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 376: Nguyên Khí Linh Tuyền. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 375: Nguyên Khí Linh Tuyền. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 374: Xâm Nhập Bảo Địa. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 373: Xâm Nhập Bảo Địa. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 372: Xâm Nhập Bảo Địa. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 371: Thiên Tài Như Mây. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 370: Thiên Tài Như Mây. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 369: Thiên Tài Như Mây. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 368: Mộng Huyễn Thần Cung. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 367: Mộng Huyễn Thần Cung. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 366: Mộng Huyễn Thần Cung. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 365: Diễm Phúc Bay Tới. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 364: Diễm Phúc Bay Tới. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 363: Diễm Phúc Bay Tới. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 362: Phong Quang Đầy Mặt. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 361: Phong Quang Đầy Mặt. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 360: Phong Quang Đầy Mặt. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 359: Phong Quang Đầy Mặt. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 358: Thiên Kiếm Vương Triều. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 357: Thiên Kiếm Vương Triều. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 356: Thiên Kiếm Vương Triều. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 355: Tranh Giành Đệ Nhất. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 354: Tranh Giành Đệ Nhất. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 353: Tranh Giành Đệ Nhất. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 352: Phách Quyền Trọng Kiếm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 351: Phách Quyền Trọng Kiếm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 350: Phách Quyền Trọng Kiếm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 349: Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 348: Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 347: Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 346: Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 345: Tiến Nhập Tiền Tứ. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 344: Tiến Nhập Tiền Tứ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 343: Tiến Nhập Tiền Tứ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 342: Tiến Nhập Tiền Tứ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 341: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 340: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 339: Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 338: Cao Thủ Hậu Bối. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 337: Cao Thủ Hậu Bối. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 336: Cao Thủ Hậu Bối. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 335: Cao Thủ Hậu Bối. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 334: Hội Võ Tứ Tông. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 333: Hội Võ Tứ Tông. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 332: Hội Võ Tứ Tông. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 331: Thiên Niên Bí Văn. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 330: Thiên Niên Bí Văn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 329: Thiên Niên Bí Văn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 328: Thiên Niên Bí Văn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 327: Tam Đại Công Tử. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 326: Tam Đại Công Tử. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 325: Tam Đại Công Tử. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 324: Tiêu Dao Thiếu Chủ. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 323: Tiêu Dao Thiếu Chủ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 322: Tiêu Dao Thiếu Chủ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 321: Tiêu Dao Thiếu Chủ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 320: Hiên Viên Sơ Tuyết. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 319: Hiên Viên Sơ Tuyết. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 318: Hiên Viên Sơ Tuyết. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 317: Tu Vi Bạo Trướng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 316: Tu Vi Bạo Trướng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 315: Tu Vi Bạo Trướng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 314: Bảo Khố Trong Núi. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 313: Bảo Khố Trong Núi. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 312: Bảo Khố Trong Núi. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 311: Lôi Đình Sơn Mạch. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 310: Lôi Đình Sơn Mạch. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 309: Lôi Đình Sơn Mạch. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 307: Đại Phách Mại Hội. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 306: Đại Phách Mại Hội. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 305: Đại Phách Mại Hội. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 304: Kiếm Trảm Thất Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 303: Kiếm Trảm Thất Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 302: Kiếm Trảm Thất Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 301: Là Thần Khí Ư. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 300: Là Thần Khí Ư. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 299: Là Thần Khí Ư. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 298: Hữu Sử Đệ Nhất. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 297: Hữu Sử Đệ Nhất. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 296: Hữu Sử Đệ Nhất. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 295: Tiên Thiên Trung Kỳ. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 294: Tiên Thiên Trung Kỳ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 293: Tiên Thiên Trung Kỳ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 292: Tiên Thiên Trung Kỳ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 291: Điên Cuồng Giết Chóc. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 290: Điên Cuồng Giết Chóc. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 289: Điên Cuồng Giết Chóc. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 288: Luyện Huyết Tà Tung. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 287: Luyện Huyết Tà Tung. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 286: Luyện Huyết Tà Tung. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 285: Thanh Danh Lan Xa. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 284: Thanh Danh Lan Xa. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 283: Thanh Danh Lan Xa. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 282: Quyết Chiến Sinh Tử. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 281: Quyết Chiến Sinh Tử. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 280: Quyết Chiến Sinh Tử. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 279: Huyền Thiên Rút Kiếm. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 278: Huyền Thiên Rút Kiếm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 277: Huyền Thiên Rút Kiếm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 276: Huyền Thiên Rút Kiếm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 275: Cuộc Chiến Của Cường Giả. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 274: Cuộc Chiến Của Cường Giả. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 273: Cuộc Chiến Của Cường Giả. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 272: Đánh Lên Thẳng Tới Lăng Vân Tông. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 271: Đánh Lên Thẳng Tới Lăng Vân Tông. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 270: Đánh Lên Thẳng Tới Lăng Vân Tông. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 269: Sư Tổ Giận Dữ. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 268: Sư Tổ Giận Dữ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 267: Sư Tổ Giận Dữ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 266: Sư Tổ Giận Dữ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 265: Bạo Đánh Sở Phong. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 264: Bạo Đánh Sở Phong. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 263: Bạo Đánh Sở Phong. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 262: Cuộc Chiến Giữa Thiên Tài. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 261: Cuộc Chiến Giữa Thiên Tài. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 260: Cuộc Chiến Giữa Thiên Tài. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 259: Đánh Chết Đặng Phi. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 258: Đánh Chết Đặng Phi. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 257: Đánh Chết Đặng Phi. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 256: Huyền Thiên Hồi Tông. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 255: Huyền Thiên Hồi Tông. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 254: Huyền Thiên Hồi Tông. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 253: Phách Đao Kim Liệt. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 252: Phách Đao Kim Liệt. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 251: Phách Đao Kim Liệt. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 250: Thất Diễm Hồng Liên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 249: Thất Diễm Hồng Liên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 248: Thất Diễm Hồng Liên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 247: Yêu Thú Tứ Cấp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 246: Yêu Thú Tứ Cấp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 245: Yêu Thú Tứ Cấp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 244: Đan Dược Đại Sư. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 243: Đan Dược Đại Sư. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 242: Đan Dược Đại Sư. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 241: Huyết Độc Quỷ Dị. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 240: Huyết Độc Quỷ Dị. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 239: Huyết Độc Quỷ Dị. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 238: Hốt Gọn Một Mẻ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 237: Hốt Gọn Một Mẻ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 236: Hốt Gọn Một Mẻ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 235: Cường Thế Phản Giết. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 234: Cường Thế Phản Giết. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 233: Cường Thế Phản Giết. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 232: Thiếu Nữ Tuyệt Sắc. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 231: Thiếu Nữ Tuyệt Sắc. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 230: Thiếu Nữ Tuyệt Sắc. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 229: Tù Long Thoát Khốn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 228: Tù Long Thoát Khốn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 227: Tù Long Thoát Khốn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 226: Tiên Thiên Tam Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 225: Tiên Thiên Tam Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 224: Tiên Thiên Tam Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 223: Tâm Pháp Tuyệt Ảnh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 222: Tâm Pháp Tuyệt Ảnh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 221: Tâm Pháp Tuyệt Ảnh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 220: Chân Giả Hư Thật. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 219: Chân Giả Hư Thật. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 218: Chân Giả Hư Thật. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 217: Kiếm Ý Trong Cốc. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 216: Kiếm Ý Trong Cốc. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 215: Kiếm Ý Trong Cốc. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 214: Cao Thủ Lục Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 213: Cao Thủ Lục Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 212: Cao Thủ Lục Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 211: Cường Địch Đuổi Giết. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 210: Cường Địch Đuổi Giết. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 209: Cường Địch Đuổi Giết. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 208: Cường Địch Đuổi Giết. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 207: Cương Giáp Yêu Ngưu. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 206: Cương Giáp Yêu Ngưu. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 205: Cương Giáp Yêu Ngưu. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 204: Linh Thảo Huyền Cấp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 203: Linh Thảo Huyền Cấp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 202: Linh Thảo Huyền Cấp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 201: Ngự Thú Chi Thuật. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 200: Ngự Thú Chi Thuật. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 199: Ngự Thú Chi Thuật. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 198: Đệ Tử Lăng Vân. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 197: Đệ Tử Lăng Vân. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 196: Đệ Tử Lăng Vân. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 195: Dương Thiên Quân Bại. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 194: Dương Thiên Quân Bại. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 193: Dương Thiên Quân Bại. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 192: Dương Danh Nội Môn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 191: Dương Danh Nội Môn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 190: Dương Danh Nội Môn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 189: Top 10 Nội Môn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 188: Top 10 Nội Môn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 187: Top 10 Nội Môn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 186: Cuộc Chiến Hương Diễm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 185: Cuộc Chiến Hương Diễm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 184: Cuộc Chiến Hương Diễm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 183: Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 182: Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 181: Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 180: Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 179: Tiên Thiên Nhị Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 178: Tiên Thiên Nhị Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 177: Tiên Thiên Nhị Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 176: Ngươi Là Chân Long. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 175: Ngươi Là Chân Long. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 174: Ngươi Là Chân Long. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 173: Tư Chất Yêu Nghiệt. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 172: Tư Chất Yêu Nghiệt. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 171: Tư Chất Yêu Nghiệt. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 170: Chấn Động Nội Môn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 169: Chấn Động Nội Môn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 168: Chấn Động Nội Môn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 167: Lưu Danh Kiếm Các. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 166: Lưu Danh Kiếm Các. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 165: Lưu Danh Kiếm Các. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 164: Lưu Danh Kiếm Các. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 163: Khảo Hạch Nội Môn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 162: Khảo Hạch Nội Môn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 161: Khảo Hạch Nội Môn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 160: Đánh Chết Quỷ Ảnh. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 159: Đánh Chết Quỷ Ảnh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 158: Đánh Chết Quỷ Ảnh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 157: Đánh Chết Quỷ Ảnh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 156: Qủy Ảnh Kiếm Khách. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 155: Qủy Ảnh Kiếm Khách. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 154: Qủy Ảnh Kiếm Khách. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 153: Thiết Tượng Tông Sư. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 152: Thiết Tượng Tông Sư. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 151: Thiết Tượng Tông Sư. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 150: Thiết Tượng Tông Sư. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 149: Người Đặng Gia Tới. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 148: Người Đặng Gia Tới. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 147: Người Đặng Gia Tới. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 146: Tru Diệt Ba Nhà. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 145: Tru Diệt Ba Nhà. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 144: Tru Diệt Ba Nhà. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 143: Kiếm Ý Tung Hoành. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 142: Kiếm Ý Tung Hoành. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 141: Kiếm Ý Tung Hoành. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 140: Kiếm Ý Tung Hoành. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 139: Kiếm Chém Địch Nhân. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 138: Kiếm Chém Địch Nhân. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 137: Kiếm Chém Địch Nhân. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 136: Một Mình Một Kiếm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 135: Một Mình Một Kiếm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 134: Một Mình Một Kiếm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 133: Nguy Cơ Của Hoàng Gia. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 132: Nguy Cơ Của Hoàng Gia. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 131: Nguy Cơ Của Hoàng Gia. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 130: Tự Tìm Đường Chết. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 129: Tự Tìm Đường Chết. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 128: Tự Tìm Đường Chết. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 127: Lực Lượng Khủng Bố. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 126: Lực Lượng Khủng Bố. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 125: Lực Lượng Khủng Bố. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 124: Đột Phá Tiên Thiên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 123: Đột Phá Tiên Thiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 122: Đột Phá Tiên Thiên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 121: Đại Thu Hoạch. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 120: Đại Thu Hoạch. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 119: Đại Thu Hoạch. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 118: Cường Hóa Thể Chất. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 117: Cường Hóa Thể Chất. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 116: Cường Hóa Thể Chất. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 115: Cường Hóa Thể Chất. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 114: Hắc Tuyến Vương Xà. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 113: Hắc Tuyến Vương Xà. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 112: Hắc Tuyến Vương Xà. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 111: Yêu Thú Tam Cấp. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 110: Yêu Thú Tam Cấp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 109: Yêu Thú Tam Cấp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 108: Yêu Thú Tam Cấp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 107: Thú Hoang Sơn Mạch. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 106: Thú Hoang Sơn Mạch. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 105: Thú Hoang Sơn Mạch. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 104: Thú Hoang Sơn Mạch. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 103: Võ Đạo Thập Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 102: Võ Đạo Thập Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 101: Võ Đạo Thập Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 100: Chặt Ngươi Một Tay. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 99: Chặt Ngươi Một Tay. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 98: Chặt Ngươi Một Tay. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 97: Chặt Ngươi Một Tay. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 96: Kiếm Đáng Sợ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 95: Kiếm Đáng Sợ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 94: Kiếm Đáng Sợ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 93: Kiếm Trảm Tiên Thiên. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 92: Kiếm Trảm Tiên Thiên. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 91: Kiếm Trảm Tiên Thiên. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 90: Hậu Bối Luận Võ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 89: Hậu Bối Luận Võ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 88: Hậu Bối Luận Võ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 87: Quỷ Kế Của Ba Nhà. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 86: Quỷ Kế Của Ba Nhà. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 85: Quỷ Kế Của Ba Nhà. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 84: Quỷ Kế Của Ba Nhà. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 83: Quay Về Gia Tộc. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 82: Quay Về Gia Tộc. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 81: Quay Về Gia Tộc. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 80: Thu Hoạch Cự Đại. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 79: Thu Hoạch Cự Đại. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 78: Thu Hoạch Cự Đại. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 77: Nửa Đường Chặn Giết. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 76: Nửa Đường Chặn Giết. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 75: Nửa Đường Chặn Giết. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 74: Tàn Đồ Thần Bí. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 73: Tàn Đồ Thần Bí. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 72: Tàn Đồ Thần Bí. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 71: Tàn Đồ Thần Bí. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 70: Đạt Được Ban Thưởng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 69: Đạt Được Ban Thưởng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 68: Đạt Được Ban Thưởng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 67: Đệ Nhất Ngoại Môn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 66: Đệ Nhất Ngoại Môn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 65: Đệ Nhất Ngoại Môn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 64: Bạo Đánh Trương Long. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 63: Bạo Đánh Trương Long. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 62: Bạo Đánh Trương Long. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 61: Bạo Đánh Trương Long. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 60: Dĩ Trọng Phá Khoái. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 59: Dĩ Trọng Phá Khoái. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 58: Dĩ Trọng Phá Khoái. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 57: Tiến Vào Tiền Bát. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 56: Tiến Vào Tiền Bát. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 55: Tiến Vào Tiền Bát. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 54: Tiến Vào Tiền Bát. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 53: Thế Như Chẻ Tre. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 52: Thế Như Chẻ Tre. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 51: Thế Như Chẻ Tre. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 50: Thế Như Chẻ Tre. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 49: Liên Tục Tấn Cấp. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 48: Liên Tục Tấn Cấp. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 47: Liên Tục Tấn Cấp. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 46: Truy Phong Cửu Kiếm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 45: Truy Phong Cửu Kiếm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 44: Truy Phong Cửu Kiếm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 43: Giải Đấu Bài Danh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 42: Giải Đấu Bài Danh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 41: Giải Đấu Bài Danh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 40: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 39: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 38: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 37: Khiếp Sợ Ngoại Môn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 36: Trở Lại Thiên Kiếm Tông. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 35: Thiên Kiếm Tông. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 34: Thiên Kiếm Tông. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 33: Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 32: Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 31: Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 30: Võ Đạo Bát Trọng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 29: Võ Đạo Bát Trọng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 28: Võ Đạo Bát Trọng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 27: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 26: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 25: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 24: Linh Thảo Kỳ Hoàng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 23: Sơn Mạch Âm Phong. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 22: Sơn Mạch Âm Phong. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 21: Sơn Mạch Âm Phong. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 20: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 19: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 18: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 17: Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 16: Ước Hẹn Ba Tháng. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 15: Ước Hẹn Ba Tháng. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 14: Ước Hẹn Ba Tháng. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 13: Danh Chấn Ngoại Môn. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 12: Danh Chấn Ngoại Môn. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 11: Danh Chấn Ngoại Môn. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 10: Vũ Kỹ Các. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 9: Vũ Kỹ Các. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 8: Vũ Kỹ Các. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 7: Đánh Bại Trương Hổ. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 6: Đánh Bại Trương Hổ. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 5: Đánh Bại Trương Hổ. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 4: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (4) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 3: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (3) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 2: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (2) ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chương 1: Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (1) ~ (27/07/2017)Miễn phí