Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
KHU TRỌ QUỶ ÁM

KHU TRỌ QUỶ ÁM

Tên khác: N/a
Thể loại: Drama , Horror , Manhwa
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

KHU TRỌ QUỶ ÁM:

KHU TRỌ QUỶ ÁM:

Mấy ngày gần đây, ở căn hộ bên dưới cứ có một mùi thối rữa kỳ lạ bốc lên. Vài hôm sau, thằng bạn thân của tôi tự dưng mất tích. Cả cô gái sống trong căn hộ đó cũng vậy. Tiếp theo sẽ đến lượt ai đây…?

 

Danh sách chương

Chap 42 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 37 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 36 ~ (27/01/2021)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 36 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 35 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 34 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 33 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 32 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 31 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 30 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 29 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 28 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 27 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 26 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 25 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 24 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 23 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 22 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 21 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 20 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 19 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 18 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 17 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 16 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 15 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 14 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 13 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 12 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 11 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 10 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 9 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 8 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 7 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 6 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 4 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 3 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Khu Trọ Quỷ Ám Chap 1 ~ (30/11/2020)Miễn phí