Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Kết Giới Sư

Kết Giới Sư

Tên khác: 結界師; Kekkaishi
Thể loại: Action , Adventure , Award winning , Comedy , Romance , Shounen , Supernatural
Tác giả: Tanabe Yellow
Trạng thái: Kết thúc


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kết Giới Sư:

500 năm trước, vị lãnh chúa Karasumori mang trong mình một sức mạnh kỳ bí mà chính ông cũng không hay biết. Tuy nhiên, sức mạnh đó cũng là thứ ngày đêm lôi kéo ma quỷ đến lãnh địa của ông. Bị ma quỷ quấy nhiễu, dân chúng trong vùng phải mời một vị pháp sư và hai học trò của ông đến để diệt trừ yêu ma. Và vị pháp sư đó chính là Hazama Tokimori, sư tổ của hệ phái Hazama, người đã gắn bó cả cuộc đời để bảo vệ nhân dân trong vùng. Nhưng rồi, một biến cố lớn đã xảy ra. Sau một trận chiến mệt mỏi, cả Hazama lẫn hai đệ tử của mình đều lâm bệnh. Không có ai bảo vệ lãnh chúa và dân lành, yêu ma mặc sức hoành hành. Cả dòng họ lãnh chúa Karasumori đều bị diệt vong. Tuy vậy, năng lượng tâm linh của lãnh chúa thf vẫn còn, và vẫn lôi kéo ma quỷ như khi ông còn sống. Vì vậy mà hai dòng họ pháp sư Sumimura và Yukimura, dù luôn tranh chấp nhau về chuyện dòng họ nào là truyền nhân thực sự, đều bám trụ lại mảnh đất dữ Karasumori – nay là một khu trường cấp 2+ cấp 3 và cùng hành nghề Kết giới sư.

Tác phẩm đã nhận được Giải Manga Shogakukan 2007 cho hạng mục manga shōnen.

Danh sách chương

Kekkaishi - Chap 345 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 344 tieng viet ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 344 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 343 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 342 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 341 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 340 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 339 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 338 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 337 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 336 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 335 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 334 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 333 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 332 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 331 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 330 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 329 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 328 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 327 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 326 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 325 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 324 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 323 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 322 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 321 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 320 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 319 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 318 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 317 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 316 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 315 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 314 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 313 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 312 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 311 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 310 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 309 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 308 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 307 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 306 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 305 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 304 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 303 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 302 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 301 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 300 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 299 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 298 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 297 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 296 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 295 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 294 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 293 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 292 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 291 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 290 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 289 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 288 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 287 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 286 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 285 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 284 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 283 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 282 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 281 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 280 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 279 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 278 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 277 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 276 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 275 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 274 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 273 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 272 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 271 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 270 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 269 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 268 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 267 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 266 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 265 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 264 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 263 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 262 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 261 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 260 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 259 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 258 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 257 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 256 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 255 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 254 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 253 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 252 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 251 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 250 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 249 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 248 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 247 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 246 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 245 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 244 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 243 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 242 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 241 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 240 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 239 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 238 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 237 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 236 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 235 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 234 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 233 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 232 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 231 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 230 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 229 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 228 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 227 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 226 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 225 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 224 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 223 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 222 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 221 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 220 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 219 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 218 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 217 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 216 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 215 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 214 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 213 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 212 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 211 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 210 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 209 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 208 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 207 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 206 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 205 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 204 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 203 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 202 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 201 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 200 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 199 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 198 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 197 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 196 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 195 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 194 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 193 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 192 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 191 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 190 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 189 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 188 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 187 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 186 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 185 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 184 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 183 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 182 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 181 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 180 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 179 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 178 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 177 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 176 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 175 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 174 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 173 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 172 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 171 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 170 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 169 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 168 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 167 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 166 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 165 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 163 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 162 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 161 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 160 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 159 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 158 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 157 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 156 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 155 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 154 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 153 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 152 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 151 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 150 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 149 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 148 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 147 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 146 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 145 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 86 95 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 76 085 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 66 075 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 56 065 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 46 055 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 45 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 44 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 43 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 42 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 41 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 40 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 39 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 38 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 37 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 36 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 35 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 34 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 33 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 32 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 31 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 30 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 29 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 28 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 27 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 26 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 25 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 24 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 23 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 22 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 21 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 20 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 19 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 18 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 17.2 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 17 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 16 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 15 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 14 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 13 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 12 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 11 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 10 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 9 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 8.1 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 8 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 7 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 6 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 5 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 4 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 3 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 2 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 1.7 ~ (03/09/2020)Miễn phí

Kekkaishi - Chap 1 ~ (03/09/2020)Miễn phí