Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
HONE GA KUSARU MADE

HONE GA KUSARU MADE

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Horror
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

HONE GA KUSARU MADE:

Mùa hè năm 11 tuổi, bọn họ đã giết một người và chôn xác ông ta trong một hang động. Kể từ đó, cứ mỗi năm, vào một đêm mùa hè, tất cả sẽ cùng tụ tập lại với nhau để làm một nghi lễ: một nghi lễ để không bao giờ quên, và không bao giờ phản bội nhau. Năm năm trôi qua. Mùa hè năm 16 tuổi. Thân xác kia cũng hóa tro cốt. Những lời nói dối liên tiếp bị vạch trần. Một tên khủng bố vô danh. Chuông reo, một sinh mạng lìa đời. Xương cốt, hệt như tội lỗi năm xưa mắc phải: không hề thối rữa, không hề tan biến. Giờ, một cuộc sống địa ngục bắt đầu mở ra.

Danh sách chương

Hone ga Kusaru Made Chap 2021 ~ (07/04/2021)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 95 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 94 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 93 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 92 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 91 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 90 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 89 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 88 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 87 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 86 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 85 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 84 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 83 ~ (05/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 82 ~ (05/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 81 ~ (05/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 80 ~ (05/08/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 79 ~ (30/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 78 ~ (30/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 77 ~ (30/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 76 ~ (28/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 75 ~ (28/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 74 ~ (25/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 73 ~ (25/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 72 ~ (24/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 71 ~ (24/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 70.5 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 70 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 69 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 68 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 67 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 66 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 65 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 64 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 63 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 62 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 61 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 60 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 59 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 58 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 57 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 56 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 55 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 54 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 53 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 52 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 51 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 50 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 49 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 48 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 47 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 46 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 45 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 44 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 43 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 42 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 41 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 40 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 39 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 38 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 37 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 36 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 35 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 34 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 33 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 32 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 31 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 30 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 29 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 28 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 27.5 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 27 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 26 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 25 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 24 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 23 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 22 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 21 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 20 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 19 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 18 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 17 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 16 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 15 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 14 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 13 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 12 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 11 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 10 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 9 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 8 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 7 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 6 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 5 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 4 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 3 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 2 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Hone ga Kusaru Made Chap 1 ~ (16/07/2020)Miễn phí