Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Tên khác: Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra
Thể loại: Comedy , Shounen , Xuyên Không , Đam Mỹ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hoàng Thượng Pê-đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra:

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi xa xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa...bắt đầu.

Danh sách chương

Chap 344 ~ (11/06/2021)Miễn phí

Chap 343 ~ (11/06/2021)Miễn phí

Chap 342 ~ (11/06/2021)Miễn phí

Chap 341 ~ (11/06/2021)Miễn phí

Chap 340 ~ (27/02/2021)Miễn phí

Chap 339 ~ (27/02/2021)Miễn phí

Chap 338 ~ (27/02/2021)Miễn phí

Chap 337 ~ (27/02/2021)Miễn phí

Chap 336 ~ (27/02/2021)Miễn phí

Chap 335 ~ (28/01/2021)Miễn phí

Chap 334 ~ (28/01/2021)Miễn phí

Chap 333 ~ (28/01/2021)Miễn phí

Chap 332 ~ (28/01/2021)Miễn phí

Chap 331 ~ (28/01/2021)Miễn phí

Chap 330 ~ (26/01/2021)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 330 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 329 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 328 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 327 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 326 ~ (21/12/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 325 ~ (29/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 324 ~ (29/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 323 ~ (29/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 322 ~ (29/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 321 ~ (29/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 320 Đọc tại TT8 là ủng hộ nhóm dịch! ~ (06/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 319 ~ (06/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 318 ~ (06/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 317 ~ (06/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 316 ~ (06/11/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 315 20/10 vui vẻ ~ (21/10/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 314 ~ (21/10/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 313 ~ (21/10/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 312 ~ (21/10/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 311 ~ (21/10/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 310 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 309 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 308 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 307 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 306 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 305 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 304 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 303 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 302 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 301 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 300 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 299 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 298 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 297 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 296 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 295 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 294 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 293 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 292 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 291 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 290 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 289 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 288 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 287 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 286 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 285 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 284 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 283 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 282 5 Chap nhé ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 281 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 280 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 279 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 278 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 277 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 276 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 275 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 274 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 273 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 272 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 271 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 270 Tạm biệt Mục Hải ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 269.1 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 269 Phiên Ngoại Mã Văn ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 268 Hôn liên tiếp =))) ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 267 Ấn tượng đầu tiên ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 266 2 tập nhá ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 265 Nỗi sợ của Nam thần (kinh) ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 264 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 263 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 262 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 261 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 260 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 259 Lại 1 đồng chí lọt hố xuyên không ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 258 2 tập nhá ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 257 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 256 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 255 Cởi sạch... ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 254 3 tập rồi nhé~ ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 253 Đã fix lỗi hình! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 252 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 251 Hôn hôn =))) ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 250 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 249 Moah moah ta~ ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 248 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 247 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 246 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 245 TẨY CHAY NETTRUYEN ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 244 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 243 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 242 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 241 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 240 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 239 2 tập nhé ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 238 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 237 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 236 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 235 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 234 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 233 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 232 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 231 Giáng sinh an lành~ ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 230 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 229 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 228 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 227 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 226 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 225 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 224 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 223 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 222 Đố vui có quà! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 221 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 220 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 219 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 218 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 217 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 216 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 215 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 214 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 213 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 212 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 211 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 210 Đã xếp đúng ảnh! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 209 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 208 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 207 Nụ hôn đầu ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 206 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 205 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 204 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 203 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 202 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 201 Đã sửa lỗi! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 200 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 199 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 198 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 197 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 196 Cảm ơn đã ở bên ta. ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 195 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 194 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 193 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 192 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 191 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 190 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 189 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 188 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 187 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 186 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 185 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 184 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 183 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 182 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 181 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 180 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 179 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 178 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 177 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 176 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 175 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 174 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 173 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 172 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 171 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 170 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 169 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 168 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 167 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 166 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 165 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 164 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 163 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 162 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 161 Bức vẽ gia đình )) ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 160 Âm mưu. ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 159 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 158 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 157 Con bánh bèo xấu xí! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 156 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 155 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 154 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 153 Cơ tình?! Chúng ta ko phải cũng vậy à? ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 152 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 151 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 150 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 149 Sẽ khóc sao? ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 148 Ngậm máu phun người! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 147 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 146 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 145 Có biến! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 144 Sinh đứa nhỏ?! ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 143 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 142 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 141 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 140 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 139 Nam thần chơi đểu v ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 138 Quàng thượng ghen )) ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 137 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 136 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 135 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 134 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 133 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 132 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 131 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 130 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 129 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 128 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 127 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 126 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 125 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 124 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 123 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 122 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 121 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 120 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 119 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 118 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 117 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 116 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 115 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 114 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 113 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 112 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 111 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 110 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 109 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 108 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 107 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 106 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 105 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 104 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 103 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 102 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 101 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 100 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 99 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 98 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 97 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 96 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 95 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 94 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 92-93 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 90-91 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 88-89 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 85-86-87 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 83-84 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 81-82 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 79-80 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 77-78 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 75-76 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 73-74 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 71.2-72 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 69-70-71.1 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 65-66-67-68 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 63-64 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 60-61-62 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 58-59 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 56-57 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 54-55 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 53 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 52 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 50-51 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 49 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 48 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 47 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 45 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 44 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 43 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 42 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 41 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 40 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 39 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 38 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 37 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 36 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 35 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 34 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 33 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 32 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 31 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 30 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 29 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 28 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 27 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 26 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 25 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 24 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 23 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 22 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 21 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 20 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 19 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 18 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 17 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 16 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 15 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 14 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 13 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 12 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 11 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 10 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 9 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 8 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 7 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 6 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 5 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 4 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 3 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 2 ~ (17/09/2020)Miễn phí

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chap 1 ~ (17/09/2020)Miễn phí