Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Healer Báo Thù

Healer Báo Thù

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Tragedy
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Healer Báo Thù:

Tên khác: Kaifuku Jutsushi Yarinaoshi: Sokushi Mahou To Skill Copy No Chouetsu Heal; Redo Of Healer
Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên ... chuyện gì sẽ xảy ra?

Danh sách chương

Healer báo thù Chap 35.2 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 35.1 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 34.2 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 34.1 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 33 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 32 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 31.2 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 31.1 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 30.2 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 30.1 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 29.2 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 29.1 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 28.2 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 28.1 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 27.2 ~ (09/08/2021)Miễn phí

Healer báo thù Chap 27.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 27.1 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 26.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 26.1 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 25.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 25.1 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 24.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 24.1 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 23.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù Chap 23.1 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 22.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 22.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 21.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 21.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 20.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 20.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 19.5 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 19.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 19.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 19 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 18.3 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 18.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 18.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 18 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 17.3 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 17.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 17.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 16.3 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 16.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 16.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 15.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 15.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 14.3 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 14.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 14.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 13.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 13.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 12.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 12.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 11.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 11.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 11 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 10.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 10.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 9.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 9.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 8.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 8.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 8 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 7.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 7.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 7 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 6.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 6.1 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 6 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 5.2 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 5.1 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 5 ~ (18/07/2021)

Healer báo thù chap 4.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 4.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 4 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 3.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 3.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 2.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 2.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 1.2 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 1.1 ~ (18/07/2021)Miễn phí

Healer báo thù chap 1 ~ (18/07/2021)Miễn phí