Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Hầm Ngục Hảo Vị

Hầm Ngục Hảo Vị

Tên khác: ダンジョン飯; Delicious in Dungeon; Dungeon Food; Dungeon Meal; Dungeon Meshi
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Cooking , Drama , Fantasy , Seinen , Supernatural
Tác giả: Kui Ryouko
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Hầm Ngục Hảo Vị:

Sau khi em gái bị rồng nuốt chửng và mất trắng toàn bộ đồ đạc và thức ăn trong hầm ngục, chàng hiệp sĩ Laois cùng tàn quân quyết định quay lại để cứu em gái mình trước khi cô ấy bị tiêu hóa. Trên đường họ nghĩ ra phương án lấy quái vật để làm thức ăn và gặp được người lùn hệ dwarf tên Shenshi, người biết nấu các món ăn ở hầm ngục. Những nguyên liệu nào sẽ được cho vào nồi của họ? Hãy cùng khám phá nhé!

Danh sách chương

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 67 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 66 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 65 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 64.6 Artbook Daydream Hour Extra ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 64.5 Artbook Daydream Hour 3 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 64 Thỏ ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 63 Confit ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 62 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 61 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 60 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 59 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 58 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 57 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 56 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 55 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 54 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 53 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 52 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 51 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 50 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 49 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 48 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 47.1 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 47 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 46 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 45 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 44 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 43 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 42 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 41 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 40 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 39 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 38 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 37 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 36 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 35 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 34 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 33 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 32 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 31 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 30 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 29 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 28 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 27 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 26 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 25 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 24 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 23 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 22.1 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 22 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 21 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 20 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 19 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 18 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 17 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 16 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 15 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 14.2 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 14 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 13 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 12 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 11 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 10 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 9 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 8 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 7.2 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 7.1 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 7 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 6 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 5 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 4 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 3 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 2 ~ (26/09/2020)Miễn phí

Dungeon Meshi - Hảo Vị Hầm Ngục Chap 1 ~ (26/09/2020)Miễn phí