Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
FFF-Class Trashero

FFF-Class Trashero

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manga , Manhua , Shounen
Tác giả: Farmar
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

FFF-Class Trashero:

Nhân vật chính Kang Han Soo đã giết quỷ vương sau 10 năm được triệu hồi đến thế giới Fantasy. Và giờ là lúc để cậu được gửi trở lại trái đất. Bùm? Vị thần xuất hiện cùng với bảng thống kê. Vì đã loại bỏ tất cả các "chướng ngại" ngăn cậu giết quỷ vương mà điểm nhân phẩm của cậu bị đánh thành F. Hậu quả là cậu phải quay lại ngày đầu tiên bị triệu hồi và bắt đầu lại mọi thứ với hai bàn tay trắng. Main chính sẽ làm gì đây mời các bạn xem truyện để biết thêm chi tiết

Danh sách chương

Fff-Trashero Chap 92 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 91 ~ (20/07/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 90 ~ (07/06/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 89 ~ (27/05/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 88 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 87 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 86.5 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 86 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 85 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 84 ~ (21/05/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 83 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 82 ~ (07/04/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 81 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 80 ~ (01/04/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 79 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 78 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 77 ~ (09/03/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 76 ~ (26/02/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 75 ~ (18/02/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 74 ~ (10/02/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 73 ~ (05/02/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 72 ~ (28/01/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 71 ~ (22/01/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 70 ~ (17/01/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 69 ~ (07/01/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 68 ~ (07/01/2021)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 67 ~ (27/12/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 66 ~ (23/12/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 65 ~ (17/12/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 64 ~ (14/12/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 63 ~ (07/12/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 62 ~ (26/11/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 61 ~ (20/11/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 60 ~ (12/11/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 59 ~ (10/11/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 58 ~ (10/11/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 57 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 56 ~ (29/10/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 55 ~ (28/10/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 54 ~ (27/10/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 53 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 52.5 ~ (25/09/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 52 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 51 ~ (28/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 50 ~ (26/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 49 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 48 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 47 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 46 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 45 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 44 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 43 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 42 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 41 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 40 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 39 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 38 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 37 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 36 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 35 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 34 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 33 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 32 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 31 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 30 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 29 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 28 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 27 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 26 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 25 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 24 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 23 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 22 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 21 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 20 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 19 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 18 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 17 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 16 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 15 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 14 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 13.5 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 13 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 12 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 11 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 10 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 9 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 8 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 7 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 6 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 5 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 4 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 3 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 2 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Fff-Trashero Chap 1 ~ (17/06/2020)Miễn phí