Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Tên khác: N/a
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ:

Một sớm ái mộ, chịu đựng sỉ nhục, chuyển thế trọng sinh, lúc này đây, yêu người nên yêu, có thú ắt báo, có oán thì dùng đôi mắt oán giận này để nhìn gia tộc, đối đãi mọi người, hóa ra sớm đã có những ...

 

Danh sách chương

Chap 108: Không để cho chàng lo lắng ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 107: Chân tướng của nước thánh ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 106: Một mình gặp phải nguy hiểm ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 101: Có bổn vương phi là đủ! ~ (21/05/2021)Miễn phí

Chap 100: Đại hội đấu võ ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 99: Luân phiên tổ chức ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 98: Sóng gió nổi lên ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 96: Các món ăn hôm nay đều làm món chua ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 93: Hai quyển danh sách ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 87: Ngài đừng xằng bậy ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 86: Ta cần ngài ở bên cạnh ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 79: Yến hội của hoàng thượng ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 75: Để ý ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 73: Giải thích ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 72: Trúng độc ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 71: Địa vị ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 70: Chiêu Vân quý phi ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 67: Ai đó ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 65: Đứng lên cho ta ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 64: Nhớ da diết ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 62: Phát bệnh ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 59 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 58 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Chap 57 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Chap 56 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Chap 55 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (26/06/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (24/06/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (21/06/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (15/06/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (13/06/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (11/06/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (11/06/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (11/06/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (11/06/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (11/06/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (03/06/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Chap 22: ~ (28/02/2020)Miễn phí

Chap 22: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 21: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 20: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 19: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 18: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 17: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 16: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 15: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 14: ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 13: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 12: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 11: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 10: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 9: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 07-8: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 6: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 5: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 4: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 3: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 2: ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chap 1: ~ (29/07/2019)Miễn phí