Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
ĐẢO CHẾT CHÓC

ĐẢO CHẾT CHÓC

Tên khác: N/a
Thể loại: Horror , Manga , Psychological
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ĐẢO CHẾT CHÓC:

ĐẢO CHẾT CHÓC:

Một chiếc tàu chở khách chở một nhóm học sinh trung học trong chuyến đi tham quan du lịch thì đi bị đắm khi gặp bão. Họ trôi dạt vào một hòn đảo không nằm trong bản đồ - Những người sống ở đó sử dụng thứ ngôn ngữ kì lạ, nền văn hóa man rợ được gọi là đảo "Shimabito". Nhóm học sinh những tưởng là đảo có người nên sẽ an toàn. Tuy nhiên, ngay sau đó, những người Shimabito đã bóc cóc giam cầm nhóm học sinh! Trong tình huống khắc nghiệt mà ngay cả nước uống cũng không đủ, áp lực từ sự man rợ của đám người Shimabito, các chàng trai và cô gái đang dần dần bộc lộ bản năng của mình. Khi những chuẩn mực đạo đức đều mất đi, họ vẫn sẽ là con người – hay sẽ trở nên như những con thú?

 

Danh sách chương

Chap 94 ~ (27/01/2021)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 94 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 93 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 92 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 91 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 90 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 89 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 88 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 87 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 86 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 85 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 84 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 83 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 82 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 81 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 80 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 79 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 78 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 77 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 76 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 75 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 74 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 73 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 72 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 71 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 70 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 69 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 68 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 67 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 66 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 65 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 64 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 63 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 62 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 61 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 60 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 59 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 58 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 57 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 56 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 55 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 54 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 53 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 52 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 37 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 36 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 35 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 34 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 33 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 32 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 31 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 30 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 29 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 28 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 27 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 26 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 25 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 24 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 23 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 22 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 21 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 20 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 19 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 18 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 17 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 16 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 15 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 14.5 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 14 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 13 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 12 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 11 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 10 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 9 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 8 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 7 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 6 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 5 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 4 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 3 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 2 ~ (11/09/2020)Miễn phí

Đảo Chết Chóc - Ingoshima Chap 1 ~ (11/09/2020)Miễn phí