Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Dã Man Vương Tọa

Dã Man Vương Tọa

Tên khác: Dã Man Vương Tọa
Thể loại: Huyền Huyễn , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: : Thạch Trư
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Dã Man Vương Tọa:

Ta: tên Trương Đức Bưu này là một người thuộc bộ lạc của Nam Cương, vóc người cao lớn, mạnh mẽ (người Barbarian), hắn có được trí nhớ của kiếp trước về các kinh mạch, huyệt đạo nên lợi dụng các kinh mạch huyệt đạo để tu luyện... và từ đó, con đường để trở nên mạnh mẽ của hắn bắt đầu

Danh sách chương

Chương 226: Gặp Lại Y Ái Nhĩ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 225: Vu Yêu Chết ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 223: Đại Trọng Lực Tràng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 222: Cũng Dám Ngăn Chặn Tiểu Hắc Cùng Thái Ca ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 221: Hoàn Toàn Thể Địa Ngục Khuyển ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 220: Mặc Dù Chết Chấp Niệm Vẫn Còn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 219: Lực Tễ Đan Mã Sĩ ( Hạ) ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 218: Lực Tễ Đan Mã Sĩ ( Thượng) ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 217: Tam Đầu Địa Ngục Khuyển ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 216: Chuyển Sinh Ma Thai ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 215: Cướp Lấy Thần Cách ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 214: Đồ Thần Không Sai (Hạ) ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 213: Đồ Thần Không Sai (Thượng) ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 212: Ma Thần Thủ Vệ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 211: Thần Vương Bất Diệt Kim Thân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 210: Ma Pháp Tàn Niệm Của Ma Thần Mạt Tổ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 209: Hỗn Độn Hôi Tẫn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 208: Đánh Sâu Vào Đấu Thánh ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 207: Theo Đuổi Lực Lượng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 206: Ma Thần Thái Ca ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 205: Đuổi Giết A Lạp Cống ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 204: Ma Thú Triều Dâng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 203: Hy Vọng Không Phải Thái Ca ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 202: Cửu Tử Nhất Sinh ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 201: Quyền Phá Hư Không ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 200: Thiên Phạt Chi Hải ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 199: Kì Công Đấu Khí Bảng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 198: Liệp Long Liên Hoan ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 197: Cường Giả Quyết Đấu ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 196: Tiến Quân Đấu Thánh ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 195: A Nhĩ Đan Man Chuy ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 194: Bao Giáo Bao Hội ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 193: Ngu Xuẩn Cùng Thiên Tài ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 192: Quyền Ý Hoành Không ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 191: Khách Không Mời Mà Đến ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 190: Ma Thần Chân Thân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 189: Tam Túc Đỉnh Lập (Thế Chân Vạc) ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 188: Chân Thật Chi Nhãn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 187: Kiếm Thánh Thi Vương ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 186: Di Tích Yên Diệt ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 185: Băng Sương Nguyên Tố Tinh Linh Cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 184: Cao Thủ Long Tộc ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 183: Thiên Ma Ngoại Tương ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 182: Cao Thủ Xuất Hiện Lớp Lớp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 181: Bí Mật Kinh Thiên ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 180: Thượng Cổ Pháp Sư Tháp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 179: Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 178: Địa Ngục Chi Tử ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 177: U Hồn Chi Hải ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 176: Hung Uy Cái Thế ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 175: Ác Chiến Trên Biển ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 174: Kiếm Thánh Đột Kích ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 173: Hình Dáng Chiến Thần ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 172: Sát Cơ Nảy Mầm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 171: Phì Long Rooted ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 170: Bất Tử Bất Diệt ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 169: Phát Triển Vô Hạn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 168: Giải Trừ Phong Ấn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 167: Kỳ Phùng Địch Thủ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 166: Châm Ngòi (2) ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 165: Châm Ngòi ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 164: Luyện Kim Đại Tông Sư ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 163: Chó Cậy Gần Nhà, Gà Cậy Gần Chuồng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 162: Hung Ác ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 161: Quyền Ý Biến Hóa ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 160: Cái Đuôi Hồ Nữ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 159: Trưởng Lão Hội Nghị ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 158: Lợi Dụ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 157: Thánh Cấp Tinh Thần Lực ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 156: Thú Tộc Nữ Vương ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 155: Chia Của ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 154: Thần Bí Thạch Đầu ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 153: Thần Điện Thất Lạc ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 152: Tinh Thần Lực Hoá Hình ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 151: Đấu Khí Như Sơn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 150: Vô Vọng Chi Kiếm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 149: Trưởng Lão Long Tộc ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 148: Ký Sinh Chủ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 147: Minh Vương Chi Tâm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 146: Man Tộc Thánh Phụ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 145: Thiết Ngục Tầng Năm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 144: Thoát Khốn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 143: Chích Thủ Già Thiên ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 142: Cảnh Giới Nhập Vi ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 141: Đan Điền Bí Mật ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 140: Như Ngã Thân Lâm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 139: Thiết Ngục Phong Ma ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 138: Hắc Thạch Thiết Ngục ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 137: Ác Chiến. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 136: Cường Địch Xuất Hiện Lớp Lớp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 135: Nhục Trư ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 134: Kiếm Ý Kiếm Thánh ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 133: Mâu Thuẫn Chi Tranh ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 132: Hoàng Tước Tại Hậu ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 131: Đường Lang Bộ Thiền ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 130: Thú Tộc Cuồng Đấu Sĩ. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 129: Mâu Và Thuẫn Mạnh Nhất. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 128: Duy Khắc Đa Tây Mông ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 127: Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 126: Thâm Uyên Cốt Long ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 125: Lâu Thuyền Nhập Hải ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 124: Hám Nhật Trường Huyền Cung ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 123: Hậu Tuyển Thánh Nữ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 122: Tâm Pháp Dung Hợp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 121: Ma Diễm Phần Thân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 120: Sát Lục ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 119: Tham Ngộ Võ Học ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 118: Sát Cơ Trọng Trọng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 117: Đại Uy Thiên Long ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 116: Bôn Lôi Liệt Thiên ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 115: Thành Tâm Thành Ý ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 114: Cha Con Sean ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 113: Thánh Nguyên Vương Toạ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 112: Khống Chế Không Gian ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 111: Cung Điện Tế Tự ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 110: Thái Ca Thức Tỉnh ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 109: Bách Thánh Sát Tràng. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 108: Hoàng Kim Bỉ Mông ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 107: Không Gian Chủng Tộc ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 106: Tế Đàn Thần Bí ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 105: Các Lộ Cao Thủ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 104: Chiểu Trạch Ngô Công ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 103: Kim Khẩu Ngọc Ngôn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 102: Tiễn Ngươi Lên Đường ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 101: Vạn Đao Tề Phát ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 100: Chúng Ta Kết Bái ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 99: Ma La Thế Gia ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 98: Đánh Chính Là Ngươi ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 97: Nguyên Tố Chi Kiếm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 96: Trở Mặt Thành Thù ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 95: Bát Môn Kim Tỏa ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 94: Chó Và Cục Xương ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 93: Tiểu Hắc Tiến Hóa ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 92: Chuyện Tốt Liên Tục ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 91: Hai Vị Thái Tử ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 90: Loa Toàn Đấu Khí. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 89: Tạp Mai Long Lý Kì ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 88: Thánh Long Kỵ Sĩ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 87: Long Kỵ Cấm Quân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 86: Ám Sát ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 85: Đấu Khí Như Cương ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 84: Quý Tộc Cùng Binh Lính Càn Quấy ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 83: Ta Là Vô Địch ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 82: Nửa Đường Chặn Giết ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 81: Dung Hợp Huyết Mạch. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 80: Lấy Thần Tủy Ra ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 79: Nam Cương Quật Khởi. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 78: Sinh Tử Chi Kiều ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 77: Đấu Thánh Quyền Thần ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 76: Thánh Địa Chân Chính ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 75: Khai Phóng Võ Học ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 74: Trở Lại Thần Miếu ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 73: Tu Luyện Tà Linh ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 72: Trở Lại Thôn Xóm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 71: Ma Thần Xích Thiên ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 70: Thần Chi Cốt Tủy ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 69: Cướp Sạch Thần Miếu ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 68: Đấu Khí Hóa Hình ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 67: Cuộc Chiến Sử Thi ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 66: Vào Nhầm Chiến Trường ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 65: Tinh Thần Lực Bí Tân. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 64: Tuyệt Sắc Giai Nhân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 63: Tiểu Hắc Tiến Hóa ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 62: Tệ Đoan Sơ Hiện ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 61: Tu Luyện Bên Hồ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 60: Đột Phá Thập Cấp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 59: Thu Phục Lôi Ưng. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 58: Ra Sức Giết Cường Địch ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 57: Đánh Lén Trong Sa Mạc ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 56: Người Trung Nguyên Dã Man ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 55: Hoang Mạc Thần Vẫn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 54: Phong Tục Trên Thảo Nguyên ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 53: Chém Giết Đêm Khuya ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 52: Thảo Nguyên Lang Kỵ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 51: Tái Ngộ Cố Nhân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 50: Nữ Tử Thần Bí ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 49: Hai Gã Bại Gia Tử ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 48: Thương Hội Bị Diệt ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 47: Cao Thủ Như Mây ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 46: Thái Ca Phát Uy ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 45: Đoán Cốt Dịch Cân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 44: Âm Soa Dương Thác ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 43: Máu Thánh Long ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 42: Chuẩn Bị Báo Thù ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 41: Cổ Thư Thần Bí ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 40: Tà Linh Thánh Điển ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 39: Phách Quan Thánh Thủ ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 38: Sát Khí Đại Động ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 37: Nguy Cơ Tứ Phía ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 36: Vực Sâu Trầm Luân ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 35: Một Đao Giết Địch. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 34: Đấu Khí Như Đao ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 33: Lịch Lãm Vực Sâu. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 32: Bích Tỳ Ma Đao ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 31: Man Đấu Khí. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 30: Nhất Tức Thức Pháp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 29: Tinh Thần Phong Bạo ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 28: Đại Sư Grand ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 27: Kinh Hiện Cố Địch ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 26: Lấy Lực Phá Lực ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 25: Ban Ma Pháp Chiêu Sinh Đặc Biệt ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 24: Ký Gửi Khó Khăn ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 23: Rời Khỏi Rừng Rậm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 22: Mê Hoặc Không Thể Kháng Cự ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 21: Song Đầu Giao Mãng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 20: Trao Đổi Cảm Tình ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 19: Viện Trưởng Tinh Viện ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 18: Đường Lang Bộ Thiền ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 17: Tử La Thiên Trưng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 16: Tâm Pháp Tệ Đoan ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 15: Đuổi Giết Phản Nghịch ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 14: Thăng Cấp Nhanh Chóng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 13: Mưa Gió Đến ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 12: Tông Sư Tương Lai ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 11: Đại Phách Quan Thủ. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 10: Lựa Chọn Tâm Pháp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 9: Naga Tám Tay ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 8: Săn Bắn Trong Rừng Cây. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 7: Thương Đoàn Đà Linh. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 6: Long Mông Bảo Tượng ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 5: Tri Chu Sâm Lâm ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 4: Thiếu Niên Có Vấn Đề ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 3: Kidd Mập Mạp ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 2: Lãnh Chúa Vực Sâu. ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chương 1: Man Chuy Nhị Thế. ~ (15/06/2017)Miễn phí