Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Chánh Tà

Chánh Tà

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Award winning , Comedy , Comic , Cooking
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Chánh Tà:

Đạo và Yêu  Tà, Thiện Ác khác biệt, Cực ác tà ma bị phong ấn trăm năm, đạo sĩ thanh niên trấn thủ phong ấn, vô tình phá phong, trên đường tìm cách phong ấn trở lại, lập trường chánh tà và giới hạn bị khiêu chiến không ngừng.

 

Danh sách chương

Chap 045 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 044 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 043 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 042 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 041 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 040 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 039 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 038 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 037 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 036 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 035 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 034 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 033 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 031 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 030 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 029 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 028 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 027 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 026 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 025 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 024 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 023 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 022 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 021 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 020 ~ (10/05/2020)Miễn phí

Chap 019 ~ (28/12/2019)Miễn phí

Chap 018 ~ (17/12/2019)Miễn phí

Chap 017 ~ (17/12/2019)Miễn phí

Chap 016 ~ (17/12/2019)Miễn phí

Chap 015 ~ (17/12/2019)Miễn phí

Chap 014 ~ (18/11/2019)Miễn phí

Chap 013 ~ (15/11/2019)Miễn phí

Chap 012 ~ (07/11/2019)Miễn phí

Chap 011 ~ (02/11/2019)Miễn phí

Chap 010 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 009 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 008 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 007 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 006 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 005 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 004 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 003 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 002 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 001 ~ (23/10/2019)Miễn phí