Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Captain Tsubasa : Golden 23

Captain Tsubasa : Golden 23

Tên khác: Captain Tsubasa : Golden 23
Thể loại: Drama , Seinen , Sports
Tác giả: Yoichi TAKAHASHI
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Captain Tsubasa : Golden 23:

Thử thách tiếp theo của Tsubasa và những đồng đội thuộc thế hệ Vàng của Nhật Bản sau phần Đường tới 2002 . Truyện tập trung vào 23 thành viên đội U22 Nhật Bản trong cuộc chinh phục chiếc Huy chương Vàng Olympic..

Danh sách chương

Chap 112 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 111 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 110 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 109 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 108 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 107 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 106 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 105 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 104 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 103 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 102 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 101 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 100 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 99 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 98 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 97 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 96 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 95 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 94 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 93 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 92 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 91 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 90 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 89 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 88 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 87 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 86 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 85 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 84 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 83 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 82 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 81 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 80 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 79 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 78 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 77 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 76 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 75 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 74 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 73 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 72 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 71 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 70 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 69 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 68 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 67 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 66 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 65 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 64 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 63 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 62 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 61 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 60 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 59 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 58 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 57 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 56 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 55 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (05/07/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (05/07/2020)Miễn phí