Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Bàn tay thần sầu

Bàn tay thần sầu

Tên khác: Addicted to Curry
Thể loại: Comedy , Cooking ,
Tác giả: Funatsu Kazuki
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bàn tay thần sầu:

Koenji Makito, một đầu bếp nấu cà ri tài năng với quá khứ bí ẩn, lên Tokyo để tìm cửa hàng cà ri Ganesha. Vì không biết đường nên anh đã vất vưởng ở Tokyo và suýt thì trở thành ma đói cho đến khi Sonezaki Yui - con gái chủ cửa hàng Ganesha -  bắt gặp và "cứu mạng" hắn...

Danh sách chương

Addicted to curry chap 116 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 115 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 114 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 113 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 112 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 111 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 110 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 109 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 108 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 107 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 106 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 105 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 104 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 103 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 102 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 101 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 100 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 099 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 098 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 097 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 096 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 095 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 094 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 093 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 092 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 091 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 090 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 089 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 088 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 087 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 086 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 085 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 084 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 083 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 082 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 081 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 080 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 079 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 078 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 077 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 076 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 075 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 074 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 073 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 072 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 071 ~ (04/06/2018)Miễn phí

Chap 070 ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 069 ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 068 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 067 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 066 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 065 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 064 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 063 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 062 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 061 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 060 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 059 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 058 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 057 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 056 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 055 - fixed ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 054 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 053 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 052 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 051 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 050 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 049 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 048 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 047 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 046 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 045 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 044 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 043 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 042 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 041 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 040 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 039 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 038 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 037 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 036 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 035 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 034 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 033 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 032 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 031.5 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 031 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 030 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 029 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 028 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 027 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 026 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 025 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 024 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 023 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 022 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 021 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 020 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 019 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 018 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 017 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 016 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 015 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 014 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 013 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 012 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 011 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 010 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 009 - fixed ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 008 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 007 - Fixed ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 006 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 005 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 004 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 003 - fixed ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 002 ~ (14/10/2016)Miễn phí

Chap 001 ~ (14/10/2016)Miễn phí